PDA

View Full Version : Cá nhân cho (công ty) vay, Công ty có phải giữ lại thuế thu nhập cá nhân (luật 2009)?ptm0412
13-07-09, 10:18 AM
Nhờ mọi người giải đáp cho bạn Excel Việt Nam:


Lãi vay cá nhân từ 2009 có phải chịu thuế TNCN không?
Nhờ tư vấn giúp. Hiện công ty có vay tiền của cá nhân thì doanh nghiệp có phải trích giữ lại khoản thuế TNCN phải nộp của người cho vay không ?
Nhờ trích dẫn văn bản,thông tư qui định để em trình cho giám đốc.
Do chưa viết bài được – chú có thể gởi giúp bài này dùm em lên forum dùm cũng được nếu chú không có thời gian.
Chúc chú vui khỏe – cám ơn

tungnguyen_kt
13-07-09, 10:40 AM
Nhờ mọi người giải đáp cho bạn Excel Việt Nam
Nguyên văn bởi Excel Việt Nam
Lãi vay cá nhân từ 2009 có phải chịu thuế TNCN không?
Nhờ tư vấn giúp. Hiện công ty có vay tiền của cá nhân thì doanh nghiệp có phải trích giữ lại khoản thuế TNCN phải nộp của người cho vay không ?
Nhờ trích dẫn văn bản,thông tư qui định để em trình cho giám đốc.
Do chưa viết bài được – chú có thể gởi giúp bài này dùm em lên forum dùm cũng được nếu chú không có thời gian.
Chúc chú vui khỏe – cám ơn
:

Trước đây theo thông tư 81 thì phần này không chịu thuế TNCN nhưng
Theo Thông tư Số: 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 thì có:3.1. Tiền lãi nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng).

Thuyan.acc
13-07-09, 10:49 AM
Thuế suất bao nhiêu vậy anh Tùng ơi ? 5% hay 10% hay theo biểu thuế lũy tiến hởi anh

tungnguyen_kt
13-07-09, 11:14 AM
Thuế suất bao nhiêu vậy anh Tùng ơi ? 5% hay 10% hay theo biểu thuế lũy tiến hởi anh

Thuế suất: Áp dụng theo biểu thuế toàn phần mức thuế suất 5%

Người Đưa Tin
13-07-09, 11:35 AM
Bổ sung của anh Tùng


trích thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

II. Căn cứ tính thuế đối với các khoản thu nhập khác
Đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1.1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3 mục II phần A Thông tư này.
1.2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
1.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.
Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

1.4. Cách tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp=Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

ace_in_the_hole
13-07-09, 12:33 PM
Bổ sung thêm là công ty ko được quyền giữ phần thuế TNCN của cá nhân đó, việc của cá nhân đó do cá nhân đó quyết toán với Nhà nước.

Thuyan.acc
13-07-09, 12:41 PM
Bổ sung thêm là công ty ko được quyền giữ phần thuế TNCN của cá nhân đó, việc của cá nhân đó do cá nhân đó quyết toán với Nhà nước.

Vậy tốt quá, không trích giữ lại - mai này cơ quan thuế có hỏi là mình nói người được hưởng thu nhập "hưởng lãi vay" đó tự họ đi nộp được hả anh. Còn không chứng minh được thì cơ quan chịu thay cho họ sao ? Anh có văn bản nào nói việc không được trích giữ lại không ? Giúp em với. Cám ơn anh nhiều.

le tin
13-07-09, 03:01 PM
Phần này thuộc về "Đầu tư vốn" ( mình hiểu giống như đầu tư chứng khoán ) , hiện nay tạm hoản đóng thuế TNCN .
Mình không nhớ văn bản nhưng tư vấn từ Cục thuế trả lời như vậy . Bạn tìm hiểu thêm nhé.

longlt08
13-07-09, 04:03 PM
Phần này thuộc về "Đầu tư vốn" ( mình hiểu giống như đầu tư chứng khoán ) , hiện nay tạm hoản đóng thuế TNCN .
Mình không nhớ văn bản nhưng tư vấn từ Cục thuế trả lời như vậy . Bạn tìm hiểu thêm nhé.

Góp thêm ý kiến:
- Việc cá nhân cho cơ quan vay, sau này cá nhân thu được lãi thì cá nhân đó phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đó là theo qui định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
- Cơ quan vay tiền của cá nhân là quan hệ bình đẳng, quan hệ dân sự(vay, trả). Việc cá nhân đó có nộp thuế thu nhập của cá nhân đó hay không là quan hệ giữa cá nhân đó với pháp luật; Cơ quan không thể giữ lại tiền của cá nhân để "dự phòng" nộp thuế cho cá nhân đó.

le tin
13-07-09, 04:32 PM
Việc cá nhân đó có nộp thuế thu nhập của cá nhân đó hay không là quan hệ giữa cá nhân đó với pháp luật; Cơ quan không thể giữ lại tiền của cá nhân để "dự phòng" nộp thuế cho cá nhân đó.
Bạn xem lại câu này chưa chắc đúng à nghen , khi Cty quan hệ với 1 cá nhân , ví dụ thuê khóan công việc , khi cá nhân nhận thưởng , tiền trúng số ... , Cty có trách nhiệm thu và đóng thuế TNCN thay cho người đó .
Cục thuế đã tập huấn như vậy . Họ không bao giờ nắm người không tóc cả .
Nếu bạn có cơ sở về điều này thì tôi sẽ hỏi lại cuc thuế.

longlt08
14-07-09, 07:05 PM
Việc cá nhân đó có nộp thuế thu nhập của cá nhân đó hay không là quan hệ giữa cá nhân đó với pháp luật; Cơ quan không thể giữ lại tiền của cá nhân để "dự phòng" nộp thuế cho cá nhân đó.
Bạn xem lại câu này chưa chắc đúng à nghen , khi Cty quan hệ với 1 cá nhân , ví dụ thuê khóan công việc , khi cá nhân nhận thưởng , tiền trúng số ... , Cty có trách nhiệm thu và đóng thuế TNCN thay cho người đó .
Cục thuế đã tập huấn như vậy . Họ không bao giờ nắm người không tóc cả .
Nếu bạn có cơ sở về điều này thì tôi sẽ hỏi lại cuc thuế.

Chào bạn !
Mình đồng ý với bạn về ý " Họ không nắm người không có tóc" tất nhiên phải "có tóc" thì mới có chỗ mà "nắm"! Vấn đề ta trao đổi là xét đến mối quan hệ.
Lần trước mình có trao đổi với bạn về mối quan hệ dân sự giữa một bên là cơ quan(bên vay) và một bên là cá nhân(bên cho vay). Ở đây là quan hệ bình đẳng. Hai bên sẽ chấm dứt quan hệ khi bên cho vay nhận được đầy đủ tiền gốc và tiền lãi theo đúng hợp đồng dân sự đã thỏa thuận. Nếu bên vay(cơ quan) giữ lại một số tiền dể "dự phòng nộp thuế" cho cá nhân cho vay. Khi đó sẽ nảy sinh mối quan hệ ngoài hợp đồng giưa cá nhân(bên cho vay) và cơ quan(bên vay). Mâu thuấn sẽ phát sinh từ đây. Nguyên nhân là do cơ quan đã không thực hiện đúng hợp đồng với cá nhân. Theo tôi, không thể chỉ vì " tập huấn" mà cơ quan lại làm phát sinh thêm sự phức tạp không đúng với qui định của Luật Dân sự . Cá nhân đó có quyền đòi hỏi cơ quan phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng đã thỏa thuận. Nếu cơ quan không trả tiền thì cá nhân có quyền khởi kiện cơ quan theo qui định của Bộ Luật Dân sự; trích Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ 1/1/2006:
"Điều 302. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự
1. Bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.."
Vài ý muốn trao đổi với bạn xung quanh mối quan hệ dân sự, "bên cho vay". và " bên vay". Còn các mối quan hệ khác cũng phải xét từng trường hợp cụ thể bạn ạ.

le tin
15-07-09, 09:33 AM
Trích : Thông tư 81 /2004/TT-BTC
III. KÊ KHAI, THU NỘP THUẾ
1. Tổ chức quản lý thu:
1.1. Đối với trường hợp xác định được cơ quan chi trả thu nhập, việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn.
Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (gọi tắt là cơ quan chi trả thu nhập) có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân để nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. Cơ quan chi trả thu nhập bao gồm:
- Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tiền thù lao và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
- Các cơ quan quản lý, tuyển chọn, môi giới hoặc cung cấp lao động ở trong nước;
- Các cơ quan quản lý, tuyển chọn đưa người đi làm việc tại nước ngoài: các Bộ, các ngành, các doanh nghiệp .v.v.
- Cơ quan ngoại giao, các tổ chức đại diện của cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài;
- Các tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ hoặc mua bản quyền;
- Các tổ chức chi trả trúng thưởng xổ số, chi trả thưởng khuyến mại và chi trả thưởng khác;
- Các tổ chức, cá nhân chi trả về cung cấp dịch vụ;
- Các nhà thầu;
- Các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, luyện thi, tổ chức biểu diễn, thi đấu thể dục thể thao, tổ chức hội thảo, nghiên cứu đề tài khoa học;
- Các nhà xuất bản, tạp chí, báo, nhà sản xuất phim, băng đĩa hình, âm thanh;
- Các tổ chức, cá nhân khác có chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.

1.2. Đối với các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên thì cá nhân tự đăng ký, kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế.


Mình nghĩ người hỏi liên quan đến cái này .
Và đã chủ quan trả lời với bạn là vì đơn vị mình cũng gặp trường hợp này trong tháng 6 -2009 .
Còn bạn nói trong HĐ dân sự thì phải căn cứ vào luật , nếu ai quên điều này , tôi chắc rằng khi kiểm tra thuế đơn vị đó sẽ bị truy thu ngay . Phải hiểu rằng cơ quan đóng thuế hộ cho cá nhân nếu cá nhân đó có MST thì trừ 10% , không có thì 20% . Trường hợp người đó đóng thuế lần nữa , thì đến cuối năm ngưới ấy quyết toán thuế và sẽ được hoàn trả .
Chúc bạn khỏe

Trần Thị Thanh Mai
15-07-09, 09:45 AM
Muội thấy topic này cũng hay nhỉ. Mỗi người đưa ra 1 lý giải riêng.
Muội cám ơn bác Long rất nhiều. Muội tưởng bác Long là nhà văn thôi không ngờ bác cũng lý luận chặc chẽ nhỉ.

Huynh le tin ơi, muội thấy áp dụng thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân mới đúng chứ huynh.

Kết luận : Giờ phải làm sao để doanh nghiệp không phải bị nắm tóc đây

le tin
15-07-09, 10:00 AM
Muội thấy topic này cũng hay nhỉ. Mỗi người đưa ra 1 lý giải riêng.
Muội cám ơn bác Long rất nhiều. Muội tưởng bác Long là nhà văn thôi không ngờ bác cũng lý luận chặc chẽ nhỉ.

Huynh le tin ơi, muội thấy áp dụng thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân mới đúng chứ huynh.

Kết luận : Giờ phải làm sao để doanh nghiệp không phải bị nắm tóc đây
Chào bạn , sở dĩ mình đưa vấn đề ra đây là thực tế , để mọi người khỏi ngộ nhận ,lẫn cái này qua cái kia , sau này bị oan , đồng thời ai có chiêu nào hay để khỏi bị nắm tóc thì mình học .
Tôi thì không đọc hết và lường hết các qui định về thuế , nên vướng ở đâu là gọi điện(hoặc bằng văn bản) nêu vấn đề cụ thể với Cục thuế địa phương ,họ sẽ trả lời ngay .
Chúc vui

tiger2774
18-07-09, 02:12 PM
Bổ sung thêm là công ty ko được quyền giữ phần thuế TNCN của cá nhân đó, việc của cá nhân đó do cá nhân đó quyết toán với Nhà nước.

- Chổ nào quy định cơ quan chi trả lãi vay không được giữ phần thuế TNCN này nhỉ? Vậy dựa trên cơ sở gì để DN có thể tính đây là 1 khoản chi phí tài chính?

- Thu nhập từ đầu tư vốn được miễn trong năm 2009 (theo thông tư 27 và nghị quyết 32), qua năm 2010 mới bắt đầu thu.

xuantham
18-07-09, 11:04 PM
Bổ sung thêm là công ty ko được quyền giữ phần thuế TNCN của cá nhân đó, việc của cá nhân đó do cá nhân đó quyết toán với Nhà nước.

Không có đâu bạn, khoản này là khấu trừ tại nguồn. Tổ chức, cá nhân khi chi trả lãi vay có trách nhiệm khấu trừ phần thuế này nộp cho nhà nước

anxongjong
29-07-09, 05:22 PM
Không có đâu bạn, khoản này là khấu trừ tại nguồn.


Đúng rồi đó, ngay khi trả lãi phải giữ lại 5% và DN phải kê khai thuế khoản TNCN này.Thu nhập từ đầu tư vốn được miễn trong năm 2009 (theo thông tư 27 và nghị quyết 32), qua năm 2010 mới bắt đầu thu.


Không bít trả cổ tức có được miễn như vậy không?