PDA

View Full Version : Hỏi lỗi khi sử dụng address book trong Ms outlook 2003vuha
26-06-09, 04:39 PM
Cho tôi hỏi tôi muốn tạo distribution list trong address bôk theo cách sau: Tôi vào tôl\address bôk thì xuất hiện lỗi "address list could not be displayed..." như trong file đính kèm, khi tôi nhấn OK thì xuất hiện cửa sổ như hình trong file đính kèm. Tôi vào File\new entry\distribution list\OK thì xuất hiện hộp thoại tạo names, tôi gõ name rồi chọn select member thì xuất hiện hộp thoại select member, tôi chọn show name from the thì thấy tới 3 dòng: outlook address bôk, contacts, contacts, tôi chọn contacts lại xuất hiện hộp thoại báo lỗi "address list could not be displayed...". Các bạn tìm nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này giúp tôi với. thanks.

thanh_tks
01-07-09, 01:49 PM
Có thể trong address book của bạn không có địa chỉ nào hết!

thanh_tks
01-07-09, 01:55 PM
Bạn xem sổ địa chỉ có cái gì trong đó đâu (ảnh đính kèm)