PDA

View Full Version : Các công văn liên quan thuế GTGT, TNCN,... phát hành 05/2009solomon2211
03-06-09, 08:45 AM
1. Thuế GTGT:


Hướng dẫn của BTC về thuế GTGT đối với đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền trước của người mua theo tiến độ thỏa thuận trong các hợp đồng trước ngày 1/1/2009
Theo công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm 2009 của BTC, các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 1/1/2009 và đã kê khai khấu trừ thuế GTGTđầu vào (hoặc hoàn thuế) đối với vật tư, hàng hóa, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng nhưng chưa kê khai doanh thu, chưa kê khai nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 1/1/2009 thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu được trước ngày 1/1/2009.
Trường hợp sang năm 2009, cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiền đã thu được của khách hàng trước ngày 1/1/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009). Thời hạn kê khai thuế GTGT đối với số tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 1/1/2009 chậm nhất không quá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009.
Về giá tính thuế GTGT, công văn 6992 hướng dẫn cụ thể như sau:
· Trường hợp cơ sở kinh doanh được nhà nước giao đất có nộp tiền sử dụng đất thì giá tính thuế GTGT là số tiền đã thu trừ tiền sử dụng đất phải nộp vào NSNN.
· Trường hợp không được giao đất, cơ sở kinh doanh được trừ giá đất theo giá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.
· Trường hợp cơ sở kinh doanh trúng đấu giá đất xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán thì giá tính thuế GTGT là số tiền đã thu trừ đi giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng cần lưu ý quy định trên của BTC để thực hiện kê khai nộp thuế GTGT phù hợp.


2. Thời điểm thông báo thay đổi phương thức thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu


Ngày 26 tháng 5 năm 2009, TCHQ ban hành công văn số 3018/TCHQ-KTTT hướng dẫn thời điểm thông báo phương thức thanh toán trong trường hợp có thay đổi so với phương thức đã thỏa thuận trên hợp đồng xuất khẩu.
Theo đó, trường hợp phương thức thanh toán có thay đổi so với phương thức thanh toán đã thỏa thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài trước thời hạn thanh toán thỏa thuận trên hợp đồng. Việc thông báo thay đổi phương thức thanh toán sau thời hạn thanh toán đã thỏa thuận ban đầu sẽ không được nhà chức trách chấp nhận khi xét hòan thuế/ khấu trừ thuế.
Các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu và có thay đổi về phương thức thanh toán cần lưu ý quy định về thời điểm thông báo thay đổi để tránh vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế về sau này.

3. Thuế TNCN


Hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế
Căn cứ vào công văn số 1578/TCT – TNCN do Tổng Cục thuế ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2009, thu nhập sau thuế dùng để tính thu nhập chịu thuế được quy định tại phụ lục số 01/PL – TNCN thông tư 84 ngày 30 tháng 9 năm 2008 là thu nhập chưa có thuế TNCN và không bao gồm phần giảm trừ gia cảnh của cá nhân nộp thuế.
Theo đó, phần giảm trừ gia cảnh sẽ được trừ ra khỏi thu nhập sau thuế nêu trên trước khi thực hiện quy đổi thành thu nhập tính thuế phù hợp theo quy định tại phụ lục số 01/PL – TNCN thông tư 84. Các doanh nghiệp/ tổ chức ký hợp đồng trả lương sau thuế cần lưu ý quy định này để kê khai nộp thuế đúng theo quy định hiện hành.

Thuế TNCN đối với phụ cấp, trợ cấp do BHXH chi trả
Theo công văn số 1697/TCT-TNCN do TCT ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2009, tất cả các khoản thu nhập là mà người nộp thuế nhận được từ BHXH đều được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Các khoản trợ cấp thông dụng mà người lao động nhận được từ BHXH bao gồm:
· trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp •
· trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi •
· trợ cấp do suy giảm khả năng lao động •
· trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng •
· các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp •
· các khoản trợ cấp khác do BHXH chi trả. •
Các doanh nghiệp có nhân viên hưởng thu nhập từ BHXH cần lưu ý nhằm thực hiện đúng quy định về thuế TNCN.


4. Quản lý Thuế


Ban hành quy định về quy trình thanh tra thuế
Ngày 5 tháng 5 năm 2009, TCT ban hành quyết định số 460/QĐ-TCT kèm theo quy định về quy trình thanh tra thuế.
Theo đó, khi tiến hành thanh tra, các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải công bố quyết định thanh tra cho doanh nghiệp bị thanh tra chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày thủ trưởng cơ quan thuế ký quyết định thanh tra thuế. Hơn nữa, trước khi công bố quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra phải thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản với người nộp thuế về thời gian, thành phần tham dự, địa điểm công bố quyết định thanh tra.
Thời hạn một cuộc thanh tra dự kiến không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Trong trường hợp cần thiết phải gia hạn thanh tra thì trong thời hạn 5 ngày làm việc trước khi hết thời hạn thanh tra ghi trong quyết định thanh tra, thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định gia hạn thời gian thanh tra. Mỗi cuộc thanh tra chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày.
Cán bộ thanh tra thuế có quyền thu thập khai thác thông tin về người nộp thuế trong quá trình thanh tra từ tất cả các nguồn hợp lệ, như cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế của ngành thuế; cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế của các cơ quan thuộc ngành tài chính; dữ liệu thông tin của các cơ quan khác có liên quan; thông tin từ đơn tố cáo trốn thuế, gian lận thuế.
Dù không nêu tại quy trình, trên thực tế, các doanh nghiệp lựa chọn để thanh tra thường là các công ty có tên tuổi, có doanh thu cao, có quy mô lớn, tiến hành nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia.
Quyết định 460 có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2009. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc các đối tượng nêu trên cần lưu ý duy trì hệ thống sổ sách kế toán đúng quy định, lưu trữ hồ sơ tài liệu cẩn thận nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng khi có thanh tra thuế tại doanh nghiệp.

solomon2211
03-06-09, 08:47 AM
5. Người nước ngoài làm việc tại VN và thuế liên quan


Quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Theo công văn số 1504/LĐTBXH-VL do BLĐTBXH ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2009, trong thời gian sắp tới, BLĐTBXH sẽ phối hợp với UBND tỉnh, thành phố, công an tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và các cơ quan có liên quan để tổ chức kiểm tra, rà soát lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn như là kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, báo cáo sử dụng lao động của doanh nghiệp, tổ chức…
Quy định trên cho thấy sắp tới các nhà chức trách sẽ quản lý nghiêm ngặt hơn các quy định đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể, các quy định mà người nước ngoài cần tuân thủ triệt để hơn trong thời gian tới bao gồm: xin giấy phép lao động, xin giấy phép hành nghề (nếu có), kê khai nộp thuế đầy đủ cho thu nhập phát sinh trong lẫn ngoài Việt Nam nếu là cá nhân cư trú. Về phía doanh nghiệp, cần tuân thủ quy định tuyển dụng lao động nước ngoài, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài.

Dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Việt Nam
Ngày 18 tháng 5 năm 2009, TCT ban hành công văn số 1850/TCT-PC hướng dẫn về thẩm quyền quyết định việc dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.
Điều này cho thấy cơ quan thuế ngày càng nghiêm khắc hơn về việc cưỡng chế tuân thủ nghĩa vụ thuế, cũng như sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn giữa cơ quan thuế và cơ quan công an, xuất nhập cảnh. Từ quy định trên, người nước ngoài hết thời hạn làm việc tại Việt Nam cần nghiêm túc thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Việt Nam trước khi rời Việt Nam để tránh phiền toái tại cửa khẩu.