PDA

View Full Version : Tính giá thành sản phẩm bằng phương pháp nào cho hợp lý?cadafi
02-06-09, 12:35 AM
Hiện tại em đang vướng khâu tính giá thành sản phẩm sản xuất. Em xin nêu ra để mọi người có kinh nghiệm giúp đỡ em trong vấn đề này, em xin cảm ơn trước.

Tóm tắt:
- Cty em mua nguyên liệu thô ngoài thị trường, giá cả biến động theo giá thị trường, vì đây là hàng nông sản.
- Xuất nguyên liệu vào sản xuất tạo ra sản phẩm A, B, C, D, E, F, G, v.v...;
- Sau đó tái sử dụng sản phẩm A,D,F,G vào sản xuất để tạo ra A,B,C,D,E,.v.v.....
- Vẫn có phát sinh thường xuyên trường hợp sử dụng thành phẩm tồn kho đầu kỳ để đưa vào sản xuất tạo ra sản phẩm khác.
Như vậy sẽ xuất hiện tình trạng một sản phẩm trong kỳ được tạo ra và cũng được xuất vào sản xuất để tạo ra SP khác. Và thủ tục này lặp đi lặp lại nhiều lần trong 1 tháng (n lần).

- Vấn đề đặt ra là làm sao tính được giá trị hàng thành phẩm tái xuất vào sản xuất.

Anh chị có rành về lĩnh vực phần mềm, hoặc đã có giải pháp xin góp ý giúp em.

Chân thành cảm ơn các anh chị.

Đào Việt Cường
02-06-09, 01:48 AM
Dear Ca_dafi,
-------------
Định không trả lời nhưng thấy em có câu hỏi buồn cười... không ngủ được! Em hỏi về hạch toán kế toán hay làm phần mềm (hay cả hai) vậy?


- Sau đó tái sử dụng sản phẩm A,D,F,G vào sản xuất để tạo ra A,B,C,D,E,.v.v.....
Như vậy sẽ xuất hiện tình trạng một sản phẩm trong kỳ được tạo ra và cũng được xuất vào sản xuất để tạo ra SP khác. Và thủ tục này lặp đi lặp lại nhiều lần trong 1 tháng (n lần).Cách đặt vấn đề hơi khó hiểu, có phải ý chỗ này A, D, F, G là bán thành phẩm không? Còn nếu là "tái sử dụng" thì phải xác định được sản phẩm đã sử dụng bao nhiêu %?

Nếu sản xuất một sản phẩm mà quy trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn thì việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm phải theo từng công đoạn. Trong đó, cần chú ý xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và việc tính phân bổ chí phí của cùng một vật liệu, nhân công, chi phí chung... cho nhiều loại sản phẩm. (Chi phí của công đoạn sau bằng giá thành của công đoạn trước cộng chi phí phát sinh thêm của công đoạn đó trừ chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ).

Cái này là lý thuyết, ai cũng nói! Để hiểu rõ hơn em nên đưa ra số liệu cụ thể!--=--

cadafi
02-06-09, 07:28 AM
Dear anh Cường,
Có lẽ anh thấy buồn cười thật, nhưng thực tế nó là vậy và hiện giờ 1 công ty phần mềm lớn cũng bó tay về vấn đề này.

Về hạch toán kế toán thì ai cũng biết, cái này có lẽ không cần bàn tới. Vấn đề cần bàn tới là con số để bỏ vào cái định khoản đó là số mấy!?


Cách đặt vấn đề hơi khó hiểu, có phải ý chỗ này A, D, F, G là bán thành phẩm không? Còn nếu là "tái sử dụng" thì phải xác định được sản phẩm đã sử dụng bao nhiêu %?
Em khẳng định lại, đây không phải là bán thành phẩm.

Nếu sản xuất một sản phẩm mà quy trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn thì việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm phải theo từng công đoạnEm xin khẳn định lại, đây không phải là quy trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn, vì nó chỉ có mỗi 1 công đoạn là đưa vào máy và trộn/phân loại, sau đó đóng gói mà thôi. Vì trong 1 chu kỳ sản xuất (tháng) có thể lặp đi lặp lại thao tác này nhiều lần, không thể gọi là nhiều công đoạn được.

Nếu gọi là quy trình sản xuất nhiều công đoạn thì giống như sơ đồ sau:
Nguyên liệu --> Công đoạn 1 ---> Công đoạn 2 --> Công đoạn 3 ...... -->
Thành phẩm --> Xuất bán.

Em khẳng định lại, quy trình sản xuất cty em không theo quy trình trên.

---------------------------------------------------------------------------------------
Để dễ hình dung, ta có thể xem mô hình sau:

1. Nguyên liệu Z --> sản xuất ---> Thành phẩm A --> Xuất bán
2. Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A --> Xuất bán.
3. Thành phẩm A --> Sản xuất --> Thành phẩm B --> Xuất bán
4. Thành phẩm A + Thành phẩm B + Nguyên Liệu Z ---> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành phẩm C --> Xuất bán.
5. Thành phẩm C --> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành Phẩm B --> Xuất bán.
.................................................. ....
n. ..................................................

Có thể anh nói công ty gì mà buồn cười nhỉ! Có lẽ thế, nhưng đó là đặc trưng của ngành sản xuất kinh doanh nông sản đấy anh).

Em lấy 1 ví dụ cụ thể như sau:

1. Cty mua 100 tấn cà phê thô từ các hộ nông dân (gọi là RC)
Giá 1.000 USD/tấn

2. Đưa RC vào sản xuất thu được:
50 tấn cà phê loại 2 sàn 13 0% ( R2 5%);
30 tấn cà phê loại 1 sàn 13 5% (R1 13 5%);
10 tấn cà phê loại 1 sàn 16 2% (R1 16 2%);
05 tấn cà phê loại 2 sàn 16 0% (R2 16 0%);
04 tấn cà phê Cherry (Cherry);
01 tấn phế phẩm (trấu, vỏ, đá, hạt bể không đạt chất lượng);

3. Mua tiếp 20 tấn cà phê thô từ hộ nông dân giá 1.100 USD/tấn

4. Đưa RC vào sản xuất thu được chính nó là:
19.78 tấn cà phê thô
00.22 tấn vỏ, trấu, đá, tạp chất.

5. Xuất bán 10 tấn cà phê thô sau khi sản xuất này cho khách hàng.
Giá bán 1.500 USD/tấn

6. Xuất bán 20 tấn cà phê loại 2 sàn 13 0% ( R2 5%) cho khách hàng.
Giá bán 1,800 USD/tấn

7. Đưa 9.78 tấn cà phê thô (còn lại ở bước 4) và 10 tấn cà phê loại 2 sàn 13 0% (ở bước 2) vào sản xuất tiếp, thu được:
17.00 tấn cà phê loại 2 sàn 13 5% (R2 5%)
02.50 tấn cà phê loại 1 sàn 16 2% (R1 16 2%);
00.28 tấn tạp chất, đá, vỏ trấu.

v.v...............................
(Chúng ta có thể dừng lại ở bước 7 để việc tính toán đơn giản hơn, vấn đề quan trọng là giải pháp).
----------------------------------------------------------------------------
Tổng chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) trong tháng là : 2,000 USD
Tổng chi phí sản xuất chung (TK 627) trong tháng là : 15,000 USD

Công ty áp dụng phương pháp tính giá bình quân gia quyền cuối kỳ.

Công ty đang áp dụng phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số tương đương.
----------------------------------------------------------------------------
Yêu cầu:
a. Tính giá thành sản phẩm sản xuất trong tháng
b. Tính giá vốn hàng bán trong tháng.
c. Tính trị giá tồn kho cuối tháng cho từng sản phẩm tồn kho.
----------------------------------------------------------------------------

Các anh chị nào rành về phần mềm/quy trình xin cho em 1 giải pháp tính giá thành cho bài toán trên.


Chân thành cảm ơn.

hai2hai
02-06-09, 08:23 AM
nhưng thực tế nó là vậy và hiện giờ 1 công ty phần mềm lớn cũng bó tay về vấn đề này.

Lớn hoặc to chưa hẳn là đã có thể đưa ra giải pháp phù hợp.
Các anh chị nào rành về phần mềm/quy trình xin cho em 1 giải pháp tính giá thành cho bài toán trên.

Chân thành cảm ơn.

Nếu để tìm giải pháp đáp ứng thì nên đưa bài toán đó sang bên này (http://www.erpsolution.com.vn), sẽ có 1 số nhà làm PM (hoặc tư vấn) có thể tham gia trả lời chi tiết về giải pháp quy trình và cách thực hiện trên phần mềm của họ. Hiện nay ở GPE làm gì có mấy NCC phần mềm kế toán tham gia đâu, nếu có thì rất ít hoặc là người làm kế toán (có thể có KN) và có sử dụng 1 vài PM nào đó mà thôi.

Đào Việt Cường
02-06-09, 08:24 AM
Để dễ hình dung, ta có thể xem mô hình sau:

1. Nguyên liệu Z --> sản xuất ---> Thành phẩm A --> Xuất bán
2. Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A --> Xuất bán.
3. Thành phẩm A --> Sản xuất --> Thành phẩm B --> Xuất bán
4. Thành phẩm A + Thành phẩm B + Nguyên Liệu Z ---> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành phẩm C --> Xuất bán.
5. Thành phẩm C --> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành Phẩm B --> Xuất bán.
.................................................. ....
n. ..................................................Dear Ca_dafi,
-------------
Cần mô tả chính xác lại quy trình vì anh thấy vãn chưa rõ ràng lắm:

Anh có thể diễn đạt bằng nhời xem có phải thế này không nhé:

1. Nguyên liệu Z được sản xuất ra sản phẩm A, B, C, D: Cà phê thô đưa vào sơ chế thành Cà phê loại I và loại II (trong mỗi loại có phân chia thành sàn 13 0% và sàn 16 2%). Ở bước này (gọi là công đoạn cũng được) các sản phẩm A, B, C, D có thể được bán ngay ra thị trường (bán lẻ chẳng hạn).
2. Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A, Đưa RC vào sản xuất thu được chính nó
Không thể có quy trình như vậy được mà nên hiểu là A - Sản xuất - A'. Nghĩa là, ví dụ, cà phê loại I tiếp tục đưa vào chế biến (sản xuất) sẽ thu được vẫn là cà phê nhưng phẩm chất khác hơn. Thường ở bước này không làm thay đổi hình dáng, chất lượng nhưng xét về cơ cấu sản phẩm thì có sự thay đổi (như bước làm sạch, phân loại, loại bỏ tạp chất...). Trong bước 2 này nguyên liệu Z cũng được bổ sung vào (chắc là để thay thế phần sản phẩm A không đủ tiêu chuẩn hoặc bị hao hụt). Túm lại, ở bước này, sản phẩm thu được phải là A', B', C', D' chứ không thể là chính nó được.

3. Cũng như ở bước 1, sản phẩm A', B', C', D' tiếp tục đưa vào chế biến để thu được A", B", C", D", một phần có thể được xuất bán.

Nếu đúng như vậy thì quy trình chỉ cần diễn tả qua 2 bước trên là đủ. Và có thể coi thành phẩm được chế biến ở bước cuối cùng là sản phẩm chính, chúng ta đang bàn cách tính giá thành cho nó.

hai2hai
02-06-09, 08:32 AM
Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A

Thế cái "Nguyên liệu Z" cho thêm vào lại chả có "xi nhê" (tác dụng làm biến đổi) gì à? Cái SP cuối cùng dù có cùng tên gọi thì về mặt "khoa học" mà nói cũng sẽ là 1 Item khác (A') chứ không thể giống như A ở trạng thái ban đầu.

Ah, nói thế này cho dễ hiểu (kiểu nông dân):

Con gà A + Nhồi tý bún --> Con gà A (nhưng có cân nặng hơn, bán được nhiều tiền hơn)
Như vậy, khi quản lý, Con gà A ban đầu có mã là "A001", sau khi cộng thêm Bún thì nó sẽ có mã mới "A001_New". Có thể "A001_New" vẫn có tên gọi là "Con gà A" (vì thị trường nó ko muốn nghe thành tên khác, NSX cũng chả muốn đổi tên khác)

cadafi
02-06-09, 08:35 AM
2. Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A, Đưa RC vào sản xuất thu được chính nó
Không thể có quy trình như vậy được mà nên hiểu là A - Sản xuất - A'. Nghĩa là, ví dụ, cà phê loại I tiếp tục đưa vào chế biến (sản xuất) sẽ thu được vẫn là cà phê nhưng phẩm chất khác hơn. Thường ở bước này không làm thay đổi hình dáng, chất lượng nhưng xét về cơ cấu sản phẩm thì có sự thay đổi (như bước làm sạch, phân loại, loại bỏ tạp chất...). Trong bước 2 này nguyên liệu Z cũng được bổ sung vào (chắc là để thay thế phần sản phẩm A không đủ tiêu chuẩn hoặc bị hao hụt). Túm lại, ở bước này, sản phẩm thu được phải là A', B', C', D' chứ không thể là chính nó được.

Giả định em có n lần thao tác như vậy trong 1 năm, như vậy cũng 1 mặt hàng nhưng lại có tới n mã hàng cho 1 sản phẩm, như vậy có vẻ không hợp lý chút nào về mặt quản lý tồn kho? Chưa nói tới việc quản lý bằng mã vạch!
Như ví dụ em nêu, ta có thể thấy:

10 tấn RC + 10 tấn R2 5% --> sản xuất --> 19 tấn R2 5% là chuyện thường xảy ra.

Tuy nhiên người ta sẽ không làm cái thao tác đem 10 tấn RC --> sản xuất --> 9 tấn R2 5%.
Còn lý do tại sao thì chắc hỏi những người làm cà phê sẽ rõ.

hai2hai
02-06-09, 08:41 AM
Giả định em có n lần thao tác như vậy trong 1 năm, như vậy cũng 1 mặt hàng nhưng lại có tới n mã hàng cho 1 sản phẩm, như vậy có vẻ không hợp lý chút nào về mặt quản lý tồn kho? Chưa nói tới việc quản lý bằng mã vạch!

Cho mình về số lượng giao dịch có thể xảy ra đi.

Và chú ý thêm:
- Phần mềm cho phép copy bất cứ 1 hành động nào (Những actions tương tự nhau sẽ thường được thực hiện kiểu copy from... rất dễ dàng, sau đó chỉ sửa đổi lại cho phù hợp). Việc quản lý bằng mã vạch cũng rất đơn giản khi tạo ra sản phẩm có mã khác (có thể tự động đặt lịch in hoặc các option để in mã vạch mới cho SP mới sử dụng các máy in mã vạch chuyên dụng trong môi trường SX)
- Phần mềm cho phép quản lý với hàng triệu giao dịch/năm, hàng trăm ngàn đối tượng.


10 tấn RC + 10 tấn R2 5% --> sản xuất --> 19 tấn R2 5% là chuyện thường xảy ra.

A + B ==> B

Tính giá thành ra sao?

cadafi
02-06-09, 08:44 AM
Cho mình về số lượng giao dịch có thể xảy ra đi.

Và chú ý thêm:
- Phần mềm cho phép copy bất cứ 1 hành động nào (Những actions tương tự nhau sẽ thường được thực hiện kiểu copy from... rất dễ dàng, sau đó chỉ sửa đổi lại cho phù hợp). Việc quản lý bằng mã vạch cũng rất đơn giản khi tạo ra sản phẩm có mã khác (có thể tự động đặt lịch in hoặc các option để in mã vạch mới cho SP mới sử dụng các máy in mã vạch chuyên dụng trong môi trường SX)
- Phần mềm cho phép quản lý với hàng triệu giao dịch/năm, hàng trăm ngàn đối tượng.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Trước mắt là có 7 giao dịch tại bài số 3 em nêu ra. Có thể được, xin cho em 1 vài giải pháp để giải quyết 7 giao dịch đó.

Ps: em cảm ơn anh, anh đã cho em link đế trang ERP solution mà em quên mất.

Đào Việt Cường
02-06-09, 08:46 AM
Dear Ca_dafi,
-------------
Khoan hãy nói đến vấn đề "mã hoá", "phần mềm" hay hạch toán kế toán! Phải hiểu đúng vấn đề và tên gọi thì mới xác định được đúng đối tượng để tập hợp chi phí. Rõ ràng, A và A' vẫn là một nhưng, đúng như anh hai2hai nói, đó chỉ là cách nghĩ của người tiêu dùng chứ trong sản xuất người quản lý phải nắm bắt được các hao phí để sản xuất ra A' là bao nhiêu, chi tiết gồm những gì:


4. Đưa RC vào sản xuất thu được:
19.78 tấn cà phê thô
00.22 tấn vỏ, trấu, đá, tạp chất.Như vậy RC đã thu được RC' (là 19.78 tấn cà phê thô) và 00.22 tấn vỏ, trấu, đá, tạp chất và các chi phí khác như nhân công, máy, chính là các hao phí cho thành phẩm ở công đoạn này.

Tất nhiên, cách tính giá thành không phức tạp mà bởi vì do có quá nhiều phân loại (do liên quan đến mã hoá mà) đúng không?

cadafi
02-06-09, 08:53 AM
Tất nhiên, cách tính giá thành không phức tạp mà bởi vì do có quá nhiều phân loại (do liên quan đến mã hoá mà) đúng không?
Có lẽ như vậy anh Cường ơi! Bên phần mềm họ nói với em đây là bài toán "Con gà và quả trứng". Tuy nhiên, cũng phải có cách xử lý chứ nhỉ?

Nếu trong 1 tháng, việc tái sản xuất này xảy ra ít thì mức độ sai lệch về giá thành còn chấp nhận được. Tuy nhiên nếu quá trình phân loại tái sản xuất xảy ra liên tục (vào mùa cao điểm) thì hỡi ôi!.....

Thêm vào đó, việc này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến việc tính giá xuất bình quân cho những phiếu xuất thành phẩm vào sản xuất.

hai2hai
02-06-09, 09:06 AM
(1) A + B ==> B (2)

Sau khi tính giá thành cho B xong, thì đầu vào B ở vế (1) trong hệ thống phần mềm cũng đã thay đổi.

Có 1 cách khác để thực hiện: (Sử dụng kho ảo)
- B ở vế (1) để ở kho NVL
- B ở vế (2) để ở kho Thành phẩm
Khi tính giá thành thì tính theo kho, không tính cho kho NVL mà chỉ tính cho kho thành phẩm.
Muốn cho B thành phẩm trở thành NVL thì lại làm động tác chuyển kho từ kho Thành phẩm sang kho NVL (Dĩ nhiên giá vốn của NVL chính là giá thành ở bên kho Thành phẩm)

Nhưng mà, về "khoa học" mà nói, cách tạo mã mới là chuẩn hơn. Vì về bản chất theo cách này thì (B + Kho NVL) và (B + Kho Thành phẩm) chính là việc tạo ra 2 mã khác nhau (2 thông tin để tạo thành 1 cặp khóa duy nhất). Còn theo cách 1, mỗi mã đại diện cho sự duy nhất.

Nếu cadafi có nhu cầu thực sự về giải pháp và cần demo trên PM theo cách 1 hoặc cách 2, thì hãy liên hệ với Skype nick: Augges

ace_in_the_hole
02-06-09, 09:12 AM
vậy anh có thể theo dõi chi phí tập trung cho từng mặt hàng được ko?
VD: theo dõi từng quy trình, từng lô, như theo dõi riêng biệt lô 1, 2, 3, 4, 5, ...
1. Nguyên liệu Z --> sản xuất ---> Thành phẩm A --> Xuất bán
2. Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A --> Xuất bán.
3. Thành phẩm A --> Sản xuất --> Thành phẩm B --> Xuất bán
4. Thành phẩm A + Thành phẩm B + Nguyên Liệu Z ---> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành phẩm C --> Xuất bán.
5. Thành phẩm C --> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành Phẩm B --> Xuất bán.
Nếu anh theo dõi được riêng biệt như trên thì mình tính như sau:
CPNVLTT (đã theo dõi riêng nên có thể biết được)
CPNCTT ((đã theo dõi riêng nên có thể biết được), chỉ CP lương thôi nhé.
CPSXC bao gồm nhiều loại, nhưng ko biết bên anh phân bổ theo tiêu thức nào? Nếu bên anh sử dụng máy móc là chính thì phân bổ khấu hao theo số giờ máy hoạt động. BHXH, BHYT, BHTN bỏ hết vào đây, các CP khác phân bổ theo tiêu thức. Nếu bên anh làm thủ công nhiều thì phân bổ các CP theo số giờ nhân công lao động trực tiếp trên mỗi lô. Trường hợp còn lại phân bổ theo NVL.

Còn về phần mềm em cũng ko rành lắm.

cadafi
02-06-09, 09:20 AM
vậy anh có thể theo dõi chi phí tập trung cho từng mặt hàng được ko?
VD: theo dõi từng quy trình, từng lô, như theo dõi riêng biệt lô 1, 2, 3, 4, 5, ...
1. Nguyên liệu Z --> sản xuất ---> Thành phẩm A --> Xuất bán
2. Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A --> Xuất bán.
3. Thành phẩm A --> Sản xuất --> Thành phẩm B --> Xuất bán
4. Thành phẩm A + Thành phẩm B + Nguyên Liệu Z ---> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành phẩm C --> Xuất bán.
5. Thành phẩm C --> Sản xuất --> Thành phẩm A + Thành Phẩm B --> Xuất bán.
Nếu anh theo dõi được riêng biệt như trên thì mình tính như sau:
CPNVLTT (đã theo dõi riêng nên có thể biết được)
CPNCTT ((đã theo dõi riêng nên có thể biết được), chỉ CP lương thôi nhé.
CPSXC bao gồm nhiều loại, nhưng ko biết bên anh phân bổ theo tiêu thức nào? Nếu bên anh sử dụng máy móc là chính thì phân bổ khấu hao theo số giờ máy hoạt động. BHXH, BHYT, BHTN bỏ hết vào đây, các CP khác phân bổ theo tiêu thức. Nếu bên anh làm thủ công nhiều thì phân bổ các CP theo số giờ nhân công lao động trực tiếp trên mỗi lô. Trường hợp còn lại phân bổ theo NVL.

Bạn để ý thấy trường hợp số 4 có sử dụng đầu vào là thành phẩm A, nghĩa là trong trường hợp này thành phẩm A được coi như nguyên liệu (Định khoản Nợ 621/Có 155). Vấn đề về lượng thì khỏi bàn, nhưng ta đang bàn về giá trị thành phẩm A đưa vào là bao nhiêu!? (Cty mình sử dụng PP tính giá xuất bình quân).

Đào Việt Cường
02-06-09, 09:29 AM
Dear all,
--------
Việc tạo thêm mã mới theo em phải cân nhắc xem số lượng các loại sản phẩm đầu ra ở mỗi công đoạn có nhiều quá không, có ổn định hay theo dõi 1 lần. "Gà đói", "Gà nhồi bún" rồi sau này còn nhồi bằng nhiếu thứ khác nữa thì lại phải đi theo đặt tên à!. Quan trọng nữa là cách gọi tên khác có làm thay đổi tập quán, thói quen của người sản xuất hay không, cả một hệ thống lớn mà!

Hơn nữa, cụ thể đây là cà phê chứ không phải gà, tức là qua có công đoạn sản xuất không làm gia tăng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm mà thuần tuý là loại bỏ tạp chất để thu được phẩm cấp tốt hơn. Nên theo em cấp độ quản lý ở đây là thứ hạng sản phẩm.

ace_in_the_hole
02-06-09, 09:39 AM
@ ca_dafi: "Bạn để ý thấy trường hợp số 4 có sử dụng đầu vào là thành phẩm A, nghĩa là trong trường hợp này thành phẩm A được coi như nguyên liệu (Định khoản Nợ 621/Có 155). Vấn đề về lượng thì khỏi bàn, nhưng ta đang bàn về giá trị thành phẩm A đưa vào là bao nhiêu!? (Cty mình sử dụng PP tính giá xuất bình quân)".
Tất nhiên anh phải tính được giá thành của A trước rồi mới đưa nó vào sx các sp tiếp theo chứ. Theo em, nếu công ty tính theo giá xuất bình quân thì anh đưa giá trị = giá thành bình quân của A đã sản xuất được, cuối năm mình sẽ điều chỉnh phần chênh lệch tất cả các lần xuất vào Giá vốn hết.

cadafi
02-06-09, 09:42 AM
@ ca_dafi: "Bạn để ý thấy trường hợp số 4 có sử dụng đầu vào là thành phẩm A, nghĩa là trong trường hợp này thành phẩm A được coi như nguyên liệu (Định khoản Nợ 621/Có 155). Vấn đề về lượng thì khỏi bàn, nhưng ta đang bàn về giá trị thành phẩm A đưa vào là bao nhiêu!? (Cty mình sử dụng PP tính giá xuất bình quân)".
Tất nhiên anh phải tính được giá thành của A trước rồi mới đưa nó vào sx các sp tiếp theo chứ. Theo em, nếu công ty tính theo giá xuất bình quân thì anh đưa giá trị = giá thành bình quân của A đã sản xuất được, cuối năm mình sẽ điều chỉnh phần chênh lệch tất cả các lần xuất vào Giá vốn hết.

Vâng, tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng vấn đề mình hỏi ở bài 1 và bài 3 là: làm sao tính được giá thành của A đây!?Tất nhiên anh phải tính được giá thành của A trước rồi mới đưa nó vào sx các sp tiếp theo chứ. Theo em, nếu công ty tính theo giá xuất bình quân thì anh đưa giá trị = giá thành bình quân của A đã sản xuất được, cuối năm mình sẽ điều chỉnh phần chênh lệch tất cả các lần xuất vào Giá vốn hết.

Xin được nói thêm, muốn tính được giá thành bình quân thì tối thiểu chúng ta phải tính được giá bình quân đầu vào!? Mà đầu vào ở đây lại là thành phẩm?

Nếu chúng ta chuyển bài toán thành tính giá thành theo lô (Batch/Lot) thì chúng ta phải thay đổi toàn bộ phương pháp tính giá xuất. Nghĩa là chuyển sang sử dụng giá xuất đích danh và phải theo dõi được thành phẩm theo lô.

Các anh chị có thể tư vấn giúp em, hiện nay có phần mềm nào hỗ trợ tính giá thành theo lô để em tham khảo. Chân thành cảm ơn.

solomon2211
02-06-09, 10:12 AM
Đề tài này hay thật!

Tôi xin có một vài tóm tắc yêu cầu của tác giả như sau:
Cứ xem như đây là mô hình của một công ty sản xuất cà phê, có nhiều xưởng, mỗi xưởng cho ra một loại sản phẩm cà phê (tùy theo các thành phần pha trộn vào). Mỗi xưởng có thể bán hàng trực tiếp ra thị trường và cũng có thể cung cấp cho xưởng khác để ra sản phẩm mới.

Từ giả thiết trên, ta có các xưởng và sản phẩm như sau:

Xưởng A -> sản phẩm A
Xướng B -> sản phẩm B
Xưởng C -> sản phẩm C
...

Các sản phẩm được cấu thành theo cách chế biến khác nhau:
Sản phẩm A : từ nguyên liệu a1
Sản phẩm B: từ nguyên liệu b1 (sản phẩm A), b2, ...
Sản phẩm C: từ nguyên liêu c1 (có thể sản phẩm A), c2 (có thể sản phẩm B), c3 ...

Từ cơ sở trên, phương pháp tính giá nên áp dụng là tính theo giá tiêu chuẩn: Nguyên tắc là dựa vào mức tiêu hao tiêu chuẩn x đơn giá chuẩn cho từng sản phẩm.

Chênh lệch giá cuối kỳ sẽ được hạch toán vào lãi lỗ trong kỳ. Định kỳ, phân tích phần chênh lệch để điều chỉnh giá chuẩn và mức tiêu hao chuẩn.

Theo như cách tính trên, mô hình hạch toán và tính giá thành cực kỳ đơn giản.
1. Sản phẩm từng xưởng sẽ được nhập kho thành phẩm.
2. Khi xuất sang xưởng khác, chuyển từ kho thành phẩm sang kho nguyên liệu của xưởng mới
3. Cách tính giá thành như bình thường.
4. Khi xuất kho bán hàng, hạch toán như bình thường.

cadafi
02-06-09, 10:32 AM
Từ cơ sở trên, phương pháp tính giá nên áp dụng là tính theo giá tiêu chuẩn: Nguyên tắc là dựa vào mức tiêu hao tiêu chuẩn x đơn giá chuẩn cho từng sản phẩm.

Chênh lệch giá cuối kỳ sẽ được hạch toán vào lãi lỗ trong kỳ. Định kỳ, phân tích phần chênh lệch để điều chỉnh giá chuẩn và mức tiêu hao chuẩn.

Em đã có nghĩ đến giải pháp áp giá chuẩn. Tuy nhiên, như chúng ta biết, tỉ trọng nguyên liệu của cà phê thành phẩm chiếm đến 95%-99% trị giá thành phẩm, và giá cả của mặt hàng cà phê trên thị trường thì biến động thất thường và không ổn định. Như vậy, liệu áp dụng phương pháp tính giá chuẩn (standard Cost) có phù hợp hay không?

solomon2211
02-06-09, 10:41 AM
Em đã có nghĩ đến giải pháp áp giá chuẩn. Tuy nhiên, như chúng ta biết, tỉ trọng nguyên liệu của cà phê thành phẩm chiếm đến 95%-99% trị giá thành phẩm, và giá cả của mặt hàng cà phê trên thị trường thì biến động thất thường và không ổn định. Như vậy, liệu áp dụng phương pháp tính giá chuẩn (standard Cost) có phù hợp hay không?

Dù có thay đổi thế nào đi nữa, vẫn có thể thay đổi giá chuẩn được mà. Vấn đề là tiêu chí để xác định lại giá chuẩn thế nào? Có thể có một thủ tục để tuân thủ. Ví dụ: giá thị trường tăng / giảm bao nhiêu phần trăm; hoặc thời hạn là bao lâu; ...

Với cách tính giá chuẩn, không những tính giá thành dễ dàng mà còn có thể viết chương trình tính giá thành tự động và theo từng lô / đơn đặt hàng nữa.

Giả sử chênh lệch trong kỳ quá lớn, chúng ta có thể giữ lại để phân bổ cho kỳ sau.

hai2hai
02-06-09, 11:09 AM
Hơn nữa, cụ thể đây là cà phê chứ không phải gà, tức là qua có công đoạn sản xuất không làm gia tăng giá trị của 1 đơn vị sản phẩm mà thuần tuý là loại bỏ tạp chất để thu được phẩm cấp tốt hơn. Nên theo em cấp độ quản lý ở đây là thứ hạng sản phẩm.

Xét về mặt Database mà nói thì:

A + B (Level 1) = B (Level 2)

thì về bản chất B + Level 1 là xác định 1 cặp khóa, B + Level 2 cũng xác định 1 cặp khóa, 2 cặp đó trong thế giới Database sẽ là xác định 2 records duy nhất. Và việc đại diện cho 2 records duy nhất đó nếu tối ưu hóa về mặt CSDL thì chính là tạo nên 1 mã duy nhất (có thể trùng name hoặc name chỉ khác nhau 1 tý ti thôi thì tùy).

Đứng trên góc độ làm phần mềm, làm CSDL thì mọi thứ phải có logic thì mới làm được.

Còn nếu A + B ==> B thì sure luôn là khi tính giá thành cho B (bên phải) thì lập tức giá vốn của B (bên trái) sẽ lại thay đổi. Phải có cách làm cho 2 cái đó là độc lập lẫn nhau (cùng lắm chỉ là mặt tên gọi giống nhau mà thôi). Rất đơn giản, trong hệ thống, khi B để bán thì vẫn là B, khi B ko để bán mà quay lại để sản xuất tiếp thì chuyển thành B' (giống như trường hợp chuyển kho sang kho NVL). Trong hệ thống PM thì cần phải có cách để giải quyết 1 cách logic. Một ví dụ để mọi người thấy là 1 Inventory Item cũng có thể có rất nhiều mã (khi sử dụng trong hệ thống) chứ ko chỉ là 1 mã duy nhất. Hiên nay tôi vừa phải xử lý chuyện 2, 3 hoặc nhiều hàng hóa có mã vạch khác nhau nhưng về bản chất khi quản lý họ chỉ muốn quản lý theo 1 mã đại diện duy nhất (tính tồn kho, lãi lỗ, v.v... theo mã này mà thôi). Như vậy, InventoryItem (ID - PK, Code, UPC, MGF_Code, VendorCode, Name...) sẽ quan hệ 1-n với SimilarItems ([ID, InvItemID - FK], Code, Name, Description,...). Khi Code trong SimilarItems được sử dụng thì ID của InvItem sẽ được dùng làm đại diện. Ví dụ này cho thấy, ko phải cái gì cũng nhất thiết "chỉ là một", nhưng mọi nghiệp vụ phải được "thể hiện 1 cách logic" để có thể IT hóa được nghiệp vụ đó trên PM. Nếu ko có logic, thì ko bao giờ làm được bằng máy tính cả.

10 triệu mã nhưng nếu quản lý bằng PM tốt thì cũng chả có gì là ghê ghớm cả. Chỉ có Foxpro và... excel thì mới gặp vấn đề thôi.

cadafi
02-06-09, 11:22 AM
Còn nếu A + B ==> B thì sure luôn là khi tính giá thành cho B (bên phải) thì lập tức giá vốn của B (bên trái) sẽ lại thay đổi. Phải có cách làm cho 2 cái đó là độc lập lẫn nhau (cùng lắm chỉ là mặt tên gọi giống nhau mà thôi).

Như vậy, nếu Mã thành phẩm gắn với Mã lô sản xuất có lẽ tốt hơn là tạo mã sản phẩm mới phải không anh!?

Anh chị có thể chia sẽ phương pháp tính giá thành theo Lô (trong phần mềm) để em tham khảo với!

solomon2211
02-06-09, 11:25 AM
Như vậy, nếu Mã thành phẩm gắn với Mã lô sản xuất có lẽ tốt hơn là tạo mã sản phẩm mới phải không anh!?

Anh chị có thể chia sẽ phương pháp tính giá thành theo Lô (trong phần mềm) để em tham khảo với!
Không nên kế hợp mã sản phẩm với lô, vì như vậy sẽ rất phí. Một mã sản phẩm dùng được trong thời gian dài, còn một lô sản phẩm chỉ dùng trong thời gian ngắn thôi.

hai2hai
02-06-09, 11:30 AM
Như vậy, nếu Mã thành phẩm gắn với Mã lô sản xuất có lẽ tốt hơn là tạo mã sản phẩm mới phải không anh!?


À, quên mất là mình lại dùng từ "mã", trong phần mềm dùng từ ID thôi, ID = 1,2,3,4,5,... gì đó và người dùng ko cần biết, miễn là ID là PK và ko làm trùng dữ liệu, có thể phân biệt được record này với record khác là 2 cái khác nhau (cho dù trùng tên). Còn "code" chỉ là thông tin thể hiện (trên màn hình và báo cáo) mà thôi (thường là no duplicate và có thể auto numbered by user define). Dùng ID thì CSDL mới được tối ưu (quan hệ qua ID - Long nhanh hơn qua code - Varchar).


Không nên kế hợp mã sản phẩm với lô, vì như vậy sẽ rất phí. Một mã sản phẩm dùng được trong thời gian dài, còn một lô sản phẩm chỉ dùng trong thời gian ngắn thôi.

Mọi người thấy trên hộp/thùng hàng hóa có 1 hay nhiều mã vạch. Nếu muốn có thể quản lý lô theo mã vạch cũng được. Mã vạch của hàng riêng, mã vạch của lô riêng. Khi in ra tem, thì có thể in ra 2 mã (thậm chí nhiều mã) trên cùng 1 tem như hình vẽ trong bài này (http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=213.0)

cadafi
02-06-09, 11:31 AM
Không nên kế hợp mã sản phẩm với lô, vì như vậy sẽ rất phí. Một mã sản phẩm dùng được trong thời gian dài, còn một lô sản phẩm chỉ dùng trong thời gian ngắn thôi.
Ý em là quan hệ giữa mã hàng và lô sản xuất --> quan hệ nhiều - nhiều.
Một mã hàng có thể có mặt ở nhiều lô sản xuất
Một lô sản xuất có thể có nhiều mặt hàng.

Khi chỉ định xuất thành phẩm đi thi phải cho biết xuất của lô nào? v.v.....

Không biết ý của em như vậy có thực hiện được hay không? Và thực hiện như thế nào?

hai2hai
02-06-09, 11:34 AM
Không biết ý của em như vậy có thực hiện được hay không? Và thực hiện như thế nào?

Đọc lại đoạn cuối bài trên, và xem hình mà bọn Tây nó làm, có mã vạch riêng cho Batch/Lot number đó.

Quản lý theo lô có thể theo 2 cách:
- Đích danh tự động theo các phương pháp: LIFO, FIFO, FEFO (Expired). Cách này phải phối hợp nhịp nhàng giữa phần mềm và việc thực hiện ở bên ngoài (về mặt PM thì ko có gì, khó là ở việc làm bên ngoài ấy, nếu dùng máy móc hoặc có quy trình thì ko vấn đề gì)
- Đích danh thủ công theo phương pháp quét thẻ mã vạch (trong môi trường công nghiệp thì nó có máy quét tự động theo dây chuyền chứ ko giống như ta phải quét tới 2 lần: 1 lần là mã vạch, 1 lần là mã lô đâu), hàng hóa đi qua dây chuyền là toẹt 1 cái cả 2 mã đó được nhập vào PM luôn.

solomon2211
02-06-09, 11:45 AM
Đọc lại đoạn cuối bài trên, và xem hình mà bọn Tây nó làm, có mã vạch riêng cho Batch/Lot number đó.

Quản lý theo lô có thể theo 2 cách:
- Đích danh tự động theo các phương pháp: LIFO, FIFO, FEFO (Expired). Cách này phải phối hợp nhịp nhàng giữa phần mềm và việc thực hiện ở bên ngoài (về mặt PM thì ko có gì, khó là ở việc làm bên ngoài ấy, nếu dùng máy móc hoặc có quy trình thì ko vấn đề gì)
- Đích danh thủ công theo phương pháp quét thẻ mã vạch (trong môi trường công nghiệp thì nó có máy quét tự động theo dây chuyền chứ ko giống như ta phải quét tới 2 lần: 1 lần là mã vạch, 1 lần là mã lô đâu), hàng hóa đi qua dây chuyền là toẹt 1 cái cả 2 mã đó được nhập vào PM luôn.

Chính xác, công ty mình đang làm như vậy. Khi xuất kho, đâu cần phải đi đếm hàng cho từng kiện, cứ quét mã vạch trên nhãn là có số rồi (yêu cầu bảo quản kho cho tốt).

namtd
02-06-09, 02:40 PM
1. Nguyên liệu Z --> sản xuất ---> Thành phẩm A --> Xuất bán
2. Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A --> Xuất bán.
Về mặt logic, 2 cái trên không thể xẩy ra, và nếu có xẩy ra thì bạn cũng phải nghĩ khác đi thi mới làm được.
ví dụ, sản xuất ở 2 quy trình trên phải có cái gì đó khác nhau chứ. mà kể cả nó giống nhau (phân xưởng sản xuất giống nhau, thao tác như nhau, chi phí tương tự nhau) thì chỉ cần biết trước khi xuất NL, bán thành phẩm để sản xuất là theo quy trình nào là được rồi, chỉ sợ khi xuất vào sx không biết theo quy trình nào thì bó tay

cadafi
02-06-09, 07:07 PM
1. Nguyên liệu Z --> sản xuất ---> Thành phẩm A --> Xuất bán
2. Nguyên liệu Z + Thành phẩm A ---> Sản xuất -->Thành phẩm A --> Xuất bán.
Về mặt logic, 2 cái trên không thể xẩy ra, và nếu có xẩy ra thì bạn cũng phải nghĩ khác đi thi mới làm được.
ví dụ, sản xuất ở 2 quy trình trên phải có cái gì đó khác nhau chứ. mà kể cả nó giống nhau (phân xưởng sản xuất giống nhau, thao tác như nhau, chi phí tương tự nhau) thì chỉ cần biết trước khi xuất NL, bán thành phẩm để sản xuất là theo quy trình nào là được rồi, chỉ sợ khi xuất vào sx không biết theo quy trình nào thì bó tay

Vấn đề là chỗ này đấy bạn! Vấn đề là cách thực hiện như thế nào!? Lý thuyết thì đơn giản ai cũng biết. Vấn đề là nếu áp dụng phương pháp tính giá thành theo lô (hoặc như bạn nói là "quy trình") vào thực tế (ví dụ bài số #3 của topic này) thì thực hiện như thế nào?

solomon2211
03-06-09, 08:29 AM
Ý em là quan hệ giữa mã hàng và lô sản xuất --> quan hệ nhiều - nhiều.
Một mã hàng có thể có mặt ở nhiều lô sản xuất
Một lô sản xuất có thể có nhiều mặt hàng.

Khi chỉ định xuất thành phẩm đi thi phải cho biết xuất của lô nào? v.v.....

Không biết ý của em như vậy có thực hiện được hay không? Và thực hiện như thế nào?

Một mã hàng có thể có mặt ở nhiều lô sản xuất: ĐÚNG - đó là quan hệ một nhiều
Một lô sản xuất có thể có nhiều mặt hàng: KHÔNG NÊN - việc xác định lô sản xuất cho một mặt hàng do người sử dụng tạo ra. Không nên có quan hệ một nhiều ở đây. Nếu có, con người còn không phân biệt được huống chi máy tính.

cadafi
03-06-09, 08:56 AM
Một mã hàng có thể có mặt ở nhiều lô sản xuất: ĐÚNG - đó là quan hệ một nhiều
Một lô sản xuất có thể có nhiều mặt hàng: KHÔNG NÊN - việc xác định lô sản xuất cho một mặt hàng do người sử dụng tạo ra. Không nên có quan hệ một nhiều ở đây. Nếu có, con người còn không phân biệt được huống chi máy tính.
Em nghĩ việc một lô sản xuất có nhiều mặt hàng là chuyện bình thường mà anh. Anh xem thử ví dụ như bài số 3 em post bên dưới.
100 tấn cà phê thô đưa vào phân loại (coi như 1 lô sản xuất) thu được đâu chỉ 1 sản phẩm. Và việc phân biệt này là việc đơn giản mà anh! Chỉ cần khi nhập hàng từ sản xuất (Outturn) phải record được số Lot cho thành phẩm nhập vào là ổn.

Em nghĩ hướng quản lý và tính giá thành theo lô có thể sẽ giải quyết được vấn đề này.

solomon2211
03-06-09, 09:26 AM
Em nghĩ việc một lô sản xuất có nhiều mặt hàng là chuyện bình thường mà anh. Anh xem thử ví dụ như bài số 3 em post bên dưới.
100 tấn cà phê thô đưa vào phân loại (coi như 1 lô sản xuất) thu được đâu chỉ 1 sản phẩm. Và việc phân biệt này là việc đơn giản mà anh! Chỉ cần khi nhập hàng từ sản xuất (Outturn) phải record được số Lot cho thành phẩm nhập vào là ổn.

Em nghĩ hướng quản lý và tính giá thành theo lô có thể sẽ giải quyết được vấn đề này.

Anh đã nói là không nên chứ không phải không đúng.
Còn việc ghi nhận số Lô khi nhập thành phẩm thì quá tuyệt vời.

ace_in_the_hole
03-06-09, 09:40 AM
bên trên em đã nói anh nên làm theo lô cho hợp tình hợp lý, bên em là cty dược phẩm nên theo dõi sản xuất & tính giá thành theo lô. bên anh là nông sản, em thấy các ý kiến về cách tính như trên là hợp lý, mặc dù viết ra là lý thuyết nhưng anh là người trong cuộc, anh sẽ hiểu rõ hơn ai hết.

hanhks
03-06-09, 11:05 AM
Thấy chủ bài này các bác tranh luận sôi nổi quá nên em cũng xin đưa một vài ý kiến, ý cò. Trường hợp của bác ca_dafi cũng khá phức tạp, cả quy trình không phải theo kiểu sản xuất giai đoạn mà có sự lặp vòng giữa nguyên liệu, thành phẩm hay gọi con gà quả trứng cũng được. Theo kinh nghiệm của em, bài toán của bác giải quyết theo hướng có thể hợp lý.
- Bác sử dụng phương pháp "chi phí định mức". Sử dụng phương pháp này để luôn luôn có thể hạch toán tất cả các thành phẩm sản xuất ra cũng như lại đưa vào sản xuất ra sản phẩm tiếp theo.
- Tìm một phần mềm nào đó mà nó quản lý theo "chi phí định mức" và phần mềm này phải theo dõi được theo kiểu một nhóm sản phẩm mà từ đó phân bổ và tách được chi phí ra theo một tiêu thức nào đó. Ví dụ từ cà phê RC của bác sản xuất ra các loại cà phê A1, A2, A3... Tập hợp chi phí chỉ vào A nhưng từ đó nó phải tự phân bổ cho các sản phẩm A1, A2, A3... theo một tiêu thức chẳng hạn như giá dự tính.
Hai quá trình trên cứ liên tục đảm bảo quy trình sẽ chạy tốt và cho ra kết quả cả gà lẫn trứng.

cadafi
18-07-09, 10:14 AM
Đã có giải pháp cho trường hợp này, xin chia sẻ với các anh chị:
1. Thay đổi lại cách tính đơn giá bình quân gia quyền cuối kỳ.
2. Tính giá thành lần lượt theo từng Batch.

Cụ thể như sau:

1. Đơn giá xuất bình quân gia quyền sẽ được tính như sau:

[(Giá trị tồn đầu kỳ) + (Giá trị Nhập mua trong kỳ) + (Giá trị nhập thành phẩm từ sản xuất: Chỉ bao gồm các phiếu nhập thành phẩm đã được tính giá thành) + (Nhập/xuất điều chỉnh không có số lượng) + (Giá trị nhập khác)] / [(Số lượng tồn đầu kỳ) + (Số lượng nhập mua trong kỳ) + (Số lượng thành phẩm đã được tính giá thành) + (Số lượng nhập khác)]
2. Tính giá thành theo từng Batch, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Phải biết rõ nguyên liệu đầu vào sẽ được xuất cho Batch sản xuất nào.
- Nhập kho thành phẩm phải biết là nhập từ Batch sản xuất nào!

Khi đó:
- Trước khi tính giá thành, ta sẽ chạy giá bình quân gia quyền 1 lần;
- Tính phẩn bổ giá thành cho batch đầu tiên trong kỳ;
- Sau khi tính xong, chốt phiếu xuất tham gia vào batch sản xuất đã tính giá thành lại, mục đích để không áp lại giá xuất bình quân lần nữa.
- Chuyển trạnh thái cho phiếu nhập thành phẩm vừa tính giá xong thành "Đã phân bổ giá thành"
- Chạy giá bình quân gia quyền theo từng kho sau đó.
.........
Cứ thế xen kẽ từng batch sản xuất một.

Như vậy, với cách này:
- Chỉ những phiếu nhập kho đã được tính và phân bổ giá thành mới tham gia vào việc tính đơn giá xuất bình quân trong kỳ. Do đó sẽ giải quyết được bài toán "Thành phẩm của Batch 1 là nguyên liệu của Batch 2"
- Những phiếu xuất kho áp cho các Batch sản xuất đã tính giá thành thì sẽ được chốt lại (Có 1 field quy định status của phiếu là "Đã tham gia tính phân bổ giá thành") và không bị áp giá xuất lại khi chạy lại giá xuất bình quân.


Riêng phần tính giá thành theo phương pháp hệ số tương đương thì đơn giản hơn:
- Lấy 1 sản phẩm làm chuẩn và có hệ số là 1;
- Các sản phẩm khác tùy theo loại hình mà có bảng tính hệ số tương ứng/phù hợp;
- Số lượng thành phẩm sản xuất ra sẽ được quy về số lượng sản phẩn chuẩn;
- Giá trị nguyên liệu phân bổ theo tổng số lượng sản phẩm chuẩn theo từng batch sản xuất;
- Lương trực tiếp và chi phí quản lý SX chung sẽ phân bổ theo tỷ lệ thành phẩm quy chuẩn của từng Batch trên tổng thành phẩm quy chuẩn.
- Đơn giá thành phẩm = (Đơn giá 621 + Đơn giá 622 + Đon giá 627) /Hệ số giá thành.

hanhhien
10-08-09, 04:30 PM
Mình mới vào làm ở cty Sx cọc ép betong, Cty cũng mới thành lập. Mình vẫn còn đang phân vân về việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp nào?
1) Mình mô tả một chút về quy trình sản xuất cọc ép betong như sau:
Nguyên liệu để làm là cát, đá, xi măng, sắt thép, ...
Máy thi công để chộn...
Nhân công thì giao khoán cho 1 chủ đứng lên nhận.
Sản xuất 2 loại cọc và NVL đưa vào sx giống nhau, 2 sp khác nhau ở chỗ thép chủ là loại thép nào--> giá thành khác nhau.
Mỗi ngày theo tiến độ có thể tạo ra 200m cọc và sau 1 tuần giám sát chất lượng có thể bán cho các công trình.
Có thể sản xuất theo đơn đặt hàng của khách.

2) Dịch vụ nhận ép cọc--> phần này giá vốn là nhân công, máy của cty.
3) Nhận ép thí điểm các loại cọc--> Mình vẫn chưa hiểu đầu vào và hạch toán ra sao vấn đế này.
Mong mọi người giúp đỡ mình. Cảm ơn nhiều

phongmalo
27-09-10, 12:57 PM
cty mình cũng là cty sx kinh doanh về hàng: đũa, tăm, xiên tre
nguồn nguyên liệu từ các nhà cung cấp(khai thác rừng ở mọi vùng), có hoá đơn đầy đủ,
Quy trình:
về đũa: nhập đũa quy cách nào về thì sản xuất cho ra thành phẩm đũa quy cách ấy,
về tăm+xiên: nhập xiên dài(80cm-120cm) về theo yêu cầu sản xuất có thể cắt ngắn lại
bên mình nguyên liệu tăm chỉ có 1 quy cách: --->tp làm ra cũng quy cách đó
xiên chỉ có 2 quy cách:---->tp làm ra cũng chỉ 2 quy cách
ví dụ: tăm 1 ly 8 nguyên liệu --------->tp cũng ra 1 ly 8 thành phẩm(độ dài khác với nguyên liệu ban đầu do cắt ngắn)
xiên 2 ly rưỡi nguyên liệu: ------> tp cũng ra 2 ly rưỡi thành phẩm
xiên 3 ly nguyên liệu:-------------tp cũng ra 3 ly thành phẩm

phân vân ko biết chọn pp tính giá thành nào để áp dụng, và áp dụng ra sao trong trường hợp trên?
rất mong được mọi người hỗ trợ
Phương

sparrow
23-03-11, 11:36 AM
Đã có giải pháp cho trường hợp này, xin chia sẻ với các anh chị:
1. Thay đổi lại cách tính đơn giá bình quân gia quyền cuối kỳ.
2. Tính giá thành lần lượt theo từng Batch.

Cụ thể như sau:

1. Đơn giá xuất bình quân gia quyền sẽ được tính như sau:
2. Tính giá thành theo từng Batch, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Phải biết rõ nguyên liệu đầu vào sẽ được xuất cho Batch sản xuất nào.
- Nhập kho thành phẩm phải biết là nhập từ Batch sản xuất nào!

Khi đó:
- Trước khi tính giá thành, ta sẽ chạy giá bình quân gia quyền 1 lần;
- Tính phẩn bổ giá thành cho batch đầu tiên trong kỳ;
- Sau khi tính xong, chốt phiếu xuất tham gia vào batch sản xuất đã tính giá thành lại, mục đích để không áp lại giá xuất bình quân lần nữa.
- Chuyển trạnh thái cho phiếu nhập thành phẩm vừa tính giá xong thành "Đã phân bổ giá thành"
- Chạy giá bình quân gia quyền theo từng kho sau đó.
.........
Cứ thế xen kẽ từng batch sản xuất một.

Như vậy, với cách này:
- Chỉ những phiếu nhập kho đã được tính và phân bổ giá thành mới tham gia vào việc tính đơn giá xuất bình quân trong kỳ. Do đó sẽ giải quyết được bài toán "Thành phẩm của Batch 1 là nguyên liệu của Batch 2"
- Những phiếu xuất kho áp cho các Batch sản xuất đã tính giá thành thì sẽ được chốt lại (Có 1 field quy định status của phiếu là "Đã tham gia tính phân bổ giá thành") và không bị áp giá xuất lại khi chạy lại giá xuất bình quân.


Riêng phần tính giá thành theo phương pháp hệ số tương đương thì đơn giản hơn:
- Lấy 1 sản phẩm làm chuẩn và có hệ số là 1;
- Các sản phẩm khác tùy theo loại hình mà có bảng tính hệ số tương ứng/phù hợp;
- Số lượng thành phẩm sản xuất ra sẽ được quy về số lượng sản phẩn chuẩn;
- Giá trị nguyên liệu phân bổ theo tổng số lượng sản phẩm chuẩn theo từng batch sản xuất;
- Lương trực tiếp và chi phí quản lý SX chung sẽ phân bổ theo tỷ lệ thành phẩm quy chuẩn của từng Batch trên tổng thành phẩm quy chuẩn.
- Đơn giá thành phẩm = (Đơn giá 621 + Đơn giá 622 + Đon giá 627) /Hệ số giá thành.
Chính xác!! em cũng đang phân vân phần về phần này. trong trường hợp thành phẩm được tái chế nhiều lần(cái này hoàn toàn không phải bán thành phẩm của giai đoạn trước như một số bác vẫn nghĩ). nên nếu tính giá thành sản phẩm và áp giá theo bình quân chung thì không giải quyết được trong trường hợp này mà fai tách riêng thành phẩm sản xuất theo mẻ(batch). nhưng em cũng xin thưa là rất phức tạp!
tuy bài này lâu rồi nhưng em thấy hay
Cảm ơn bác cadafi!

chanhchuatraimua
10-05-11, 10:00 PM
em muốn hỏi mấy anh chị
là một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, thì cần phải làm những gì?
kiểu như là: mua hàng, rồi lưu kho, rồi xuất bán hàng,...... và những cái gì nữa?
giúp em với. em đang chết dở với cái bài tập trái ngành này đây.
hu hu

Cathupama
30-09-11, 10:37 AM
Em buồn cười quá, hix...con gà A + Nhồi tí bún...Hix hix (bi giờ nhồi bánh đúc anh ạ). Ặc ặc...Nhưng mà anh nói đúng và hay.

maunangtaynguyen606
13-03-15, 09:03 PM
Đã có giải pháp cho trường hợp này, xin chia sẻ với các anh chị:
1. Thay đổi lại cách tính đơn giá bình quân gia quyền cuối kỳ.
2. Tính giá thành lần lượt theo từng Batch.

Cụ thể như sau:

1. Đơn giá xuất bình quân gia quyền sẽ được tính như sau:
2. Tính giá thành theo từng Batch, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Phải biết rõ nguyên liệu đầu vào sẽ được xuất cho Batch sản xuất nào.
- Nhập kho thành phẩm phải biết là nhập từ Batch sản xuất nào!

Khi đó:
- Trước khi tính giá thành, ta sẽ chạy giá bình quân gia quyền 1 lần;
- Tính phẩn bổ giá thành cho batch đầu tiên trong kỳ;
- Sau khi tính xong, chốt phiếu xuất tham gia vào batch sản xuất đã tính giá thành lại, mục đích để không áp lại giá xuất bình quân lần nữa.
- Chuyển trạnh thái cho phiếu nhập thành phẩm vừa tính giá xong thành "Đã phân bổ giá thành"
- Chạy giá bình quân gia quyền theo từng kho sau đó.
.........
Cứ thế xen kẽ từng batch sản xuất một.

Như vậy, với cách này:
- Chỉ những phiếu nhập kho đã được tính và phân bổ giá thành mới tham gia vào việc tính đơn giá xuất bình quân trong kỳ. Do đó sẽ giải quyết được bài toán "Thành phẩm của Batch 1 là nguyên liệu của Batch 2"
- Những phiếu xuất kho áp cho các Batch sản xuất đã tính giá thành thì sẽ được chốt lại (Có 1 field quy định status của phiếu là "Đã tham gia tính phân bổ giá thành") và không bị áp giá xuất lại khi chạy lại giá xuất bình quân.


Riêng phần tính giá thành theo phương pháp hệ số tương đương thì đơn giản hơn:
- Lấy 1 sản phẩm làm chuẩn và có hệ số là 1;
- Các sản phẩm khác tùy theo loại hình mà có bảng tính hệ số tương ứng/phù hợp;
- Số lượng thành phẩm sản xuất ra sẽ được quy về số lượng sản phẩn chuẩn;
- Giá trị nguyên liệu phân bổ theo tổng số lượng sản phẩm chuẩn theo từng batch sản xuất;
- Lương trực tiếp và chi phí quản lý SX chung sẽ phân bổ theo tỷ lệ thành phẩm quy chuẩn của từng Batch trên tổng thành phẩm quy chuẩn.
- Đơn giá thành phẩm = (Đơn giá 621 + Đơn giá 622 + Đon giá 627) /Hệ số giá thành.
A ơi, a có file excel này ko ạ? cho e 1 bản tham khảo với ạ, e chỉ cần làm dc quy trình cơ bản thôi ạ. tks a nhiều và chúc a sức khỏe