PDA

View Full Version : Tính tổng điểm theo nhóm đối tượngthuong_mdc80
26-05-07, 11:01 AM
Chào các Anh, Chị!
Tôi có 1 Workbook gồm nhiều Sheet. Mỗi Sh là danh sách 1 lớp học. Trong đó cột A là Họ tên học sinh, mỗi học sinh chỉ có điểm của 1 môn thi duy nhất, điểm và tên các môn thi ghi trong cột B,C...
Căn cứ vào Họ để chia học sinh thành các nhóm khác nhau.
Tôi cần tính tổng điểm thi của từng nhóm theo các môn khác nhau.
Mong các Bác giúp đỡ.
Xin xem File VD kèm theo.

ThuNghi
26-05-07, 11:47 AM
Bài này yêu cầu nhất là phải lấy họ của HS
đặt name = hoten (cell $A3)
Ho = trim(left(hoten,find(" ",hoten,1)))
Nhom=IF(OR(ho="Đặng",ho="Đinh"),1,IF(OR(ho="Đỗ",ho="Hà",ho="Lê"),2,IF(OR(ho="Nguyễn",ho="Trần"),3,4)))
Còn lại dùng sumproduct

tedaynui
26-05-07, 12:54 PM
Dựa vào ý của ThuNghi, mình dùng hàm SumIf. Hy vọng đáp ứng đúng ý bạn
Thân

thuong_mdc80
27-05-07, 08:56 AM
Cảm ơn CHIBI đã góp ý.
Cho Tôi hỏi thêm:
Tôi muốn phân nhóm ở 1 sh được không ? (vì nếu 1 nhóm có rất nhiều Họ , thì việc phân nhóm như Bạn Thunghi sẽ rất dài do phải định nghĩa hết ).
Nếu 1 Wb có rất nhiều Sh (số lượng không cố định tùy theo từng Trường)thì công thức tính tổng điểm của mỗi môn cũng rất dài ( vì phải cộng từng Sh một lại như bạn Tedaynui).
Có thể tạo ra 1 Wb tổng quát để tính khi số lượng Hs trong mỗi lớp và số lớp trong mỗi Trường là khác nhau được không ?
Chào thân ái!

tedaynui
28-05-07, 09:49 AM
Như đã nói, bạn để tất cả trường, lớp... trên một sheet sẽ rất thuận tiện cho việc thống kê.
1/ Bạn chọn Menu / Data / PivotTable and PivotChart Reprot... sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn và còn hơn thế nữa.
2/ Để phân nhóm học sinh : mình đã tạo một Fuction Nhom(Range)
Với hàm này, bạn có thể thêm hay bớt họ trong mỗi nhóm "vô tư"
3/ Tương tự cách làm này, bạn có thể tạo cho mình hàm tính tổng điểm theo ý muốn.

Hy vọng file đính kèm đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Chúc bạn thành công.
Thân !