PDA

View Full Version : Một hợp đồng có được phép xuất nhiều lần hóa đơn không ?nguyen thi lien 1985-1981
16-05-09, 11:27 AM
xin chào đại gia đình giải pháp Excel
các anh chị cho em hỏi cty em có một hợp đồng trị giá trên 500 triệu nhưng vì bên mua họ bắt cty em xuất trước một hóa đơn trị giá bằng một nữa hoặc ít hơn. Như vậy một hợp đồng mà xuất 2 lần hóa đơn như vậy có việc gì không ? mong anh chị giúp em sớm để em còn làm


From : Kế toán già gân - Nhắc nhở thân thương
Em hãy kỹ cho việc viết bài : không xeng ngang topic và đặt tên tiêu đề cho rõ - Tiêu đề em đặt Tgtgt - chung chung như vậy là không ổn.

Thân

solomon2211
16-05-09, 11:34 AM
xin chào đại gia đình giải pháp Excel
các anh chị cho em hỏi cty em có một hợp đồng trị giá trên 500 triệu nhưng vì bên mua họ bắt cty em xuất trước một hóa đơn trị giá bằng một nữa hoặc ít hơn. Như vậy một hợp đồng mà xuất 2 lần hóa đơn như vậy có việc gì không ? mong anh chị giúp em sớm để em còn làm

Có thể xuất nhiều hóa đơn cho một hợp đồng kinh tế. Nội dung trên hóa đơn phải phù hợp với nội dung trên hợp đồng. Ví dụ: Không thể xuất hóa đơn cho một nửa cái máy, trong khi giá trị cái máy là 500 triệu. Nhưng với hợp đồng xây dựng, mình có thể xuất hóa đơn theo tiến độ hoàn thành. Thậm chí, có thể xuất hơn 10 hóa đơn cho một hợp đồng xây dựng. Còn hợp đồng mua bán hàng hóa thì hóa đơn được xuất tùy theo thực tế giao hàng, cũng nhiều hóa đơn đó.

hoangdanh282vn
16-05-09, 12:06 PM
Khi xuất hóa đơn bạn cần chú ý là hóa đơn phải đi kèm với hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Nếu là hợp đồng xây dựng, ta sẽ xuất hóa đơn theo khối lượng công việc hoàn thành.

Nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa thì phải có hàng hóa đi kèm. Nếu chỉ là tạm ứng trước tiền mua hàng thì không được xuất hóa đơn, vì hàng hóa chưa cung cấp, chưa xuất khỏi kho của người bán mà đã xuất hóa đơn thì coi như ta xuất hóa đơn khống. Thuế sẽ không chấp nhận các hóa đơn này.

DOSNET
16-05-09, 12:22 PM
Nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa thì phải có hàng hóa đi kèm. Nếu chỉ là tạm ứng trước tiền mua hàng thì không được xuất hóa đơn, vì hàng hóa chưa cung cấp, chưa xuất khỏi kho của người bán mà đã xuất hóa đơn thì coi như ta xuất hóa đơn khống. Thuế sẽ không chấp nhận các hóa đơn này.

Vấn đề là thực tế ai làm nhiệm vụ kiểm hàng trong kho, ví dụ công ty có 3 kho, mỗi kho có vài trăm nghìn mặt hàng, xuất vài nghìn đi rồi hay chưa...bác thuế có đi đếm được không? Cái này phải "dẻo" một tẹo, Dosnet nghĩ thế !

hoangdanh282vn
16-05-09, 01:28 PM
Vấn đề là thực tế ai làm nhiệm vụ kiểm hàng trong kho, ví dụ công ty có 3 kho, mỗi kho có vài trăm nghìn mặt hàng, xuất vài nghìn đi rồi hay chưa...bác thuế có đi đếm được không? Cái này phải "dẻo" một tẹo, Dosnet nghĩ thế !

Cái này thì cần gì kiểm kho ạ. Khi anh xuất hóa đơn tạm ứng tiền mua hàng. Do chưa xuất hàng khỏi kho nên trên hóa đơn chắc chắn là anh sẽ không ghi tên hàng, số lượng, mà chỉ ghi là "tạm ứng tiền mua hàng". Khi quyết toán thuế, cán bộ kiểm tra thuế đọc được nội dung trên sẽ không chấp nhận hóa đơn này.

xphong01
30-05-09, 02:45 PM
Trường hợp hợp đồng kinh tế ngành bất động sản thì hơi khác:
* Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008: "Các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng để bán có thu tiền của khách hàng theo tiến độ thi công kể từ 01/1/2009, phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo từng lần thu tiền."
* Theo văn bản số 3992/BTC-TCT ngày 18/5/2009: Các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ thi công trước 01/1/2009, phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đối với toàn bộ số tiền đã thu. Thời hạn kê khai thuế GTGT đối với số tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 chậm nhất không quá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009"
Như vậy, trường hợp kinh doanh bất động sản phải xuất hóa đơn kê khai thuê, tính vào doanh thu mặc dù chưa giao nhà (thu tạm ứng vẫn phải xuất hóa đơn)