PDA

View Full Version : Thống kê số ngày ở khách sạnha1801
10-05-09, 02:09 PM
đề bài của em là thế này
lập bảng thống kê trong đó có ngày đến của khách hàng, ngày đi của khách hàng
vd
stt---- Khách hàng---- Ngày đến---- Ngày đi---- Số ngày ở
1------ a --------------1/1/09 -------2/5/09
2------ b ...
3------ c ...
...
câu1 : tính số ngày ở từng KH( tính cả ngày đến )
câu này thì mình dùng DAYS360 + 1
câu2 : thống kê số ngày ở của mỗi tháng, tháng nào có số ngày ở nhiều nhất
vd
KH a đến ngày 1/1/09 đi ngày 1/2/09 thì tính là tháng 1 ở 31 ngày, tháng 2 ở 1 ngày
nhờ mọi ng giải giúp câu 2
cần gấp!

BNTT
10-05-09, 02:12 PM
Với riêng câu 1: Thành thật khuyên bạn loại bỏ cái hàm DAYS360 ra khỏi bộ nhớ! Đó là một trong những hàm dở nhất của Excel!
Để tính ngày ở, chỉ cần lấy ngày đi trừ ngày đến và cộng thêm 1. Không cần hàm gì hết!

Còn câu 2, phiền bạn làm giúp một số dữ liệu mẫu, rồi chúng tôi sẽ dựa vào đó mà đề ra hướng giải quyết giúp bạn.

ha1801
10-05-09, 02:27 PM
thì câu 2 ví dụ như có 3 người

-ng thứ 1 có số ngày ở là 75 thì trong đó 30 ngày tháng 12, 30 ngày của tháng 1, 15 ngày của tháng 2
-ng thứ 2 có số ngày ở là 30 thì trong đó 2 ngày của tháng 5, 28 ngày của tháng 6
-ng thứ 3 có số ngày ở là 5 thì trong đó 1 ngày của tháng 1, 4 ngày của tháng 2


thì thống kê là
tháng ----- số ngày ở
1-----------30+1
2-----------15+4
3-----------0
4-----------0
5-----------2
6-----------28
...
12----------30
tháng có số ngày ở nhiều nhất là 30+1
các anh giúp em nha !

huuthang_bd
10-05-09, 04:04 PM
thì câu 2 ví dụ như có 3 người

-ng thứ 1 có số ngày ở là 75 thì trong đó 30 ngày tháng 12, 30 ngày của tháng 1, 15 ngày của tháng 2
-ng thứ 2 có số ngày ở là 30 thì trong đó 2 ngày của tháng 5, 28 ngày của tháng 6
-ng thứ 3 có số ngày ở là 5 thì trong đó 1 ngày của tháng 1, 4 ngày của tháng 2


thì thống kê là
tháng ----- số ngày ở
1-----------30+1
2-----------15+4
3-----------0
4-----------0
5-----------2
6-----------28
...
12----------30
tháng có số ngày ở nhiều nhất là 30+1
các anh giúp em nha !
Mời bạn xem file. Tôi tạo CSDL ảo cho bạn luôn. Nhưng lần sau bạn nên tạo CSDL để tạo điều kiện cho người khác giúp đỡ bạn.
Mà tôi có một thắc mắc. Không lẽ khách sạn này chỉ có 1 phòng hả. Tại một thời điểm chỉ có một khách. Hay là bạn tính cho từng phòng?

BNTT
10-05-09, 04:27 PM
Mời bạn xem file. Tôi tạo CSDL ảo cho bạn luôn. Nhưng lần sau bạn nên tạo CSDL để tạo điều kiện cho người khác giúp đỡ bạn.
Mà tôi có một thắc mắc. Không lẽ khách sạn này chỉ có 1 phòng hả. Tại một thời điểm chỉ có một khách. Hay là bạn tính cho từng phòng?
Tôi chưa biết bạn làm sai ở chỗ nào.
Nhưng bạn thử xem hai kết quả: Tổng số ngày ở do phép trừ (E4:E11), và tổng số ngày ở do kết quả bạn tính ra (B15:B26), chúng phải bằng nhau chứ?

huuthang_bd
10-05-09, 04:30 PM
Tôi chưa biết bạn làm sai ở chỗ nào.
Nhưng bạn thử xem hai kết quả: Tổng số ngày ở do phép trừ (E4:E11), và tổng số ngày ở do kết quả bạn tính ra (B15:B26), chúng phải bằng nhau chứ?
Nếu trừ đi những ngày ở năm 2008 và năm 2010 thì kết quả hoàn toàn chính xác.

ha1801
10-05-09, 04:43 PM
cảm ơn các anh nhều nhiều :D
@hữu thắng : thực ra cái đề nó nhiều câu anh ak, có nhiều loại phòng, nhưng đây chỉ là thống kê số ngày đc sử dụng của mỗi tháng thôi


Nếu trừ đi những ngày ở năm 2008 và năm 2010 thì kết quả hoàn toàn chính xác.

hình như bài chỉ tính trong phạm vi năm 2009 thôi, mà em cũng chỉ cần thống kê trong 1 năm thôi

mọi ng có thể giải thích cho em cái dấu "{","}" trong lệnh sum ở chỗ thông kê tháng là j ấy ? :(
không hiểu, ấn vào thì nó thành 1 kqua khác :(

huuthang_bd
10-05-09, 06:50 PM
hình như bài chỉ tính trong phạm vi năm 2009 thôi, mà em cũng chỉ cần thống kê trong 1 năm thôi

mọi ng có thể giải thích cho em cái dấu "{","}" trong lệnh sum ở chỗ thông kê tháng là j ấy ? :(
không hiểu, ấn vào thì nó thành 1 kqua khác :(
Dâu "{" và "}" cho biết đó là công thức mảng. Để nhập công thức mảng phải Ctrl + Shift + Enter chứ không phải Enter thông thường.