PDA

View Full Version : Góp ý cho file Excel quản lý công nợadam_tran
05-05-09, 01:33 PM
File đính kèm là file quản lý công nợ phải thu. Lâu ngày mình không làm Excel cũng như rất ít làm kế toán, nay đụng vào cái gì cũng lúng túng, từ việc lập công thức cho đến nắm bắt nhu cầu quản lý công nợ gồm những gì.
File này trước tiên nhằm mục đích:
1. Theo dõi công nợ phải thu (phải trả sẽ có 1 file khác tương tự)
2. Theo dõi tuổi nợ, các khách hàng nợ quá hạn, thời gian quá hạn, số tiền quá hạn, lãi phạt
3. Theo dõi các khoản sắp tới hạn thu theo kế hoạch thu (theo Hợp đồng và/hoặc theo thực tế bán hàng chưa thu tiền) đến thời điểm hiện tại
4. Đối chiếu Tổng hợp công nợ theo thời gian.
Kế toán công nợ thì cần thêm gì nữa nhĩ? Đại khái mấy cái report hay cần của kế toán công nợ?

File này mình dùng 1 số quy ước sau:
1. Một khoản tiền khách hàng trả thì khoản đó ưu tiên cho những khoản nợ trước. Mình đang bí ở chỗ nếu 1 đơn hàng trước nợ 30 ngày, đơn hàng sau trả ngay và người ta trả tiền cho đơn hàng sau. Như vậy, thực tế khách hàng sẽ không có nợ quá hạn trong khi file sẽ ghi nhận nợ quá hạn (vì đơn hàng sau quá hạn còn đơn hàng trước chưa tới ngày trả) trong khi file sẽ ghi nhận khoản trả đó cho đơn hàng trước => file báo quá hạn đơn hàng sau.
2. Nếu 1 khoản phát sinh gồm nhiều n lần thu tiền các ngày khác nhau, chia khoản đó làm n dòng
3. Một khoản dự tính thu theo Hợp đồng thì sẽ không có số chứng từ (để trống).
4. Số dư đầu kỳ đánh chữ x vào số chứng từ (hoặc bất cứ ký tự nào miễn không phải khoảng trắng).
5. Sheet tổng hợp mình dùng macro tự thay thế các dấu = bằng 1 chuỗi ký tự aaabb, mục đích làm mất công thức liên kết giữa sheet Tonghop và sheet Data, tăng tốc nhập liệu.

6. FILE NÀY CHƯA HOÀN THIỆN CHƯA FIX BUG, MÌNH SẼ HOÀN THIỆN VÀO ĐẦU TUẦN SAU sau khi các bạn góp ý chỉnh sửa, bổ sung các yêu cầu của kế toán công nợ.

Cuối cùng các anh chị em GPE luôn có nhiều sức khỏe, chúc GPE luôn phát triển mạnh.

huuthang_bd
05-05-09, 01:47 PM
File đính kèm là file quản lý công nợ phải thu. Lâu ngày mình không làm Excel cũng như rất ít làm kế toán, nay đụng vào cái gì cũng lúng túng, từ việc lập công thức cho đến nắm bắt nhu cầu quản lý công nợ gồm những gì.
File này trước tiên nhằm mục đích:
1. Theo dõi công nợ phải thu (phải trả sẽ có 1 file khác tương tự)
2. Theo dõi tuổi nợ, các khách hàng nợ quá hạn, thời gian quá hạn, số tiền quá hạn, lãi phạt
3. Theo dõi các khoản sắp tới hạn thu theo kế hoạch thu (theo Hợp đồng và/hoặc theo thực tế bán hàng chưa thu tiền) đến thời điểm hiện tại
4. Đối chiếu Tổng hợp công nợ theo thời gian.
Kế toán công nợ thì cần thêm gì nữa nhĩ? Đại khái mấy cái report hay cần của kế toán công nợ?

File này mình dùng 1 số quy ước sau:
1. Một khoản tiền khách hàng trả thì khoản đó ưu tiên cho những khoản nợ trước. Mình đang bí ở chỗ nếu 1 đơn hàng trước nợ 30 ngày, đơn hàng sau trả ngay và người ta trả tiền cho đơn hàng sau. Như vậy, thực tế khách hàng sẽ không có nợ quá hạn trong khi file sẽ ghi nhận nợ quá hạn (vì đơn hàng sau quá hạn còn đơn hàng trước chưa tới ngày trả) trong khi file sẽ ghi nhận khoản trả đó cho đơn hàng trước => file báo quá hạn đơn hàng sau.
2. Nếu 1 khoản phát sinh gồm nhiều n lần thu tiền các ngày khác nhau, chia khoản đó làm n dòng
3. Một khoản dự tính thu theo Hợp đồng thì sẽ không có số chứng từ (để trống).
4. Số dư đầu kỳ đánh chữ x vào số chứng từ (hoặc bất cứ ký tự nào miễn không phải khoảng trắng).
5. Sheet tổng hợp mình dùng macro tự thay thế các dấu = bằng 1 chuỗi ký tự aaabb, mục đích làm mất công thức liên kết giữa sheet Tonghop và sheet Data, tăng tốc nhập liệu.

6. FILE NÀY CHƯA HOÀN THIỆN CHƯA FIX BUG, MÌNH SẼ HOÀN THIỆN VÀO ĐẦU TUẦN SAU sau khi các bạn góp ý chỉnh sửa, bổ sung các yêu cầu của kế toán công nợ.

Cuối cùng các anh chị em GPE luôn có nhiều sức khỏe, chúc GPE luôn phát triển mạnh.
1. Tôi chưa xem công thức, mới chỉ xem qua sơ sơ có vài lời góp ý về Macro của bạn:
Theo tôi nghĩ chắc bạn dùng Macro ở hai sự kiện Worksheet_Activate và Worksheet_Deactivate để update kết quả bên sheet Tonghop. Nếu thế thì không cần đâu. Chỉ cần chọn Calculation = Automatic là được rồi. Còn nếu bạn sợ mang sang máy khác người ta không để ở chế độ Automatic thì chỉ cần một dòng lệnh Application.Calculation = xlAutomatic là đủ rồi.
2. Cái nút lệnh In báo cáo tôi nghĩ cũng không cần thiết. Bạn có thể sử dụng Macro trực tiếp khi mã khách hàng thay đổi mà.

ace_in_the_hole
06-05-09, 10:39 AM
Khi nào bạn hoàn thiện thì có thể post lên diễn đàn để mọi người học hỏi được ko?