PDA

View Full Version : các câu lệnh thông dụng trong cmdwhitemouse
21-04-09, 02:17 PM
Chào các anh chị thành viên: trong lúc sử dụng máy tính,không ít lần các bạn sử dụng cmd trong run.Hôm nay xin mạn phép mở đầu đề tài nói về các lệnh trong cmd,hi vọng mọi người hưởng ứng.

Đầu tiên là lệnh NET (lệnh có tương đối nhiều ứng dụng)
NET là lệnh nội trú của Windows 2003, XP Chức năng của lệnh này được phân ra theo một số nhóm sau:
Managing Services: Quản lý dịch vụ

NET - START, STOP, PAUSE, CONTINUE

Managing File Shares and Printer Shares: Kiểm sóat, chia xẻ tài nguyên

NET - SHARE, VIEW, USE, FILE, SESSIONS

Managing Network Print jobs and Network Time: Kiểm sóat tác vụ in ấn và thời gian vào mạng

NET - TIME, PRINT

Managing Security: Kiểm sóat bảo mật hệ thống

NET - ACCOUNTS, USER, GROUP, LOCALGROUP

Network Messaging: Giao dịch nhắn tin trong mạng

NET - NAME, SEND

Managing Network configuration: Quản lý cấu hình của mạng

NET - COMPUTER, CONFIG_WORKSTATION, CONFIG_SERVER, STATISTICS_WORKSTATION, STATISTICS_SERVER


Bây giờ tôi xin đi vắn tắt một số lệnh của NET theo từng nhóm
1. Managing service:

Cú pháp của lệnh như sau:


NET START [service]
NET STOP [service]
NET PAUSE [service]
NET CONTINUE [service]

Trong đó [service] chính là từ khóa hiển thị trong phần service của Control Panel

Bốn lệnh START, STOP, PAUSE và CONTINUE tương ứng với KHỞI ĐỘNG, DỪNG, TẠM NGỪNG, TIẾP TỤC cái service mà bạn sẽ chỉ định cho nó thực thi. Để biết tên của các service đang chạy, ta làm như sau:


NET START

Lệnh này liệt kê tên đầy đủ của các service đang chạy. Muốn dừng chúng thì phải gõ NET STOP [service] với tên service viết gọn giống như trong Control Panel. Ví dụ bạn đang dùng Norton Antivirus, rủi có chép một trình nào đó như Brutus chẳng hạn thì nó cứ nhảy ra và la lên là cái file đó có trojan bên trong. Thế là nó không cho bạn chép vào máy của mình. Bây giờ gõ lệnh sau:


NET STOP navapsvc

Màn hình sẽ hiện ra

The Norton AntiVirus Auto Protect Service service is stopping.
The Norton AntiVirus Auto Protect Service service was stopped successfully.

Bây giờ bạn ngó xuống cái icon của NAV phía dưới System Tray thì thấy nó bị gạch chéo (disabled) rồi. Đó là do mình tắt bằng NET STOP.

whitemouse
21-04-09, 04:35 PM
(tiếp theo)

2. Managing File Shares and Printer Shares: Kiểm sóat, chia xẻ tài nguyên
Lệnh NET này đi kèm một số tham số sau: SHARE, VIEW, USE, FILE, SESSIONS


SHARE - hiển thị những chia xẻ trên máy, ví dụ


Share name Resource Remark

-----------------------------------------------------------
IPC$ Remote IPC
D$ D:\ Default share
F$ F:\ Default share
ADMIN$ E:\WINDOWS Remote Admin
C$ C:\ Default share
E$ E:\ Default share
The command completed successfully.

Các share có dấu $ là chia xẻ tài nguyên ở mức hệ thống cho admin, thường gọi là share ẩn.


VIEW - hiển thị tất cả các máy trong cùng domain hoặc workgroup

Cú pháp:
Net View [\\computer|/Domain[:ten_domain]]
Công dụng:
+ Nếu chỉ đánh net view [enter], nó sẽ hiện ra danh sách các máy tính trong mạng cùng domain quản lý với máy tính bạn đang sử dụng.
+ Nếu đánh net view \\tenmaytinh, sẽ hiển thị các chia sẻ tài nguyên của máy tính tenmaytinh . Sau khi sử dụng lệnh này, các bạn có thể sử dụng lệnh net use để sử dụng các nguồn tài nguyên chia sẻ này.
Vd:

Server Name Remark
\\CPQ25981604619 DTLong
\\DEFAULT-EBGQAMU
\\FERRARI Formula 1
\\JITH
\\JOE-VT6094JJ9
\\KACE
\\KENGCOM KengCOM
\\LOTUS
The command completed successfully.

Bây giờ ta bàn cách chiến đấu một số máy để tìm tài nguyên. Lệnh Net View cho phép xem tài nguyên chia xẻ của các máy cùng subnet.

Cú pháp:


NET VIEW [tên máy]

Ví dụ:
NET VIEW \\KACE

Nếu máy này có chia xẻ tài nguyên, màn hình sẽ hiện ra tên của các share directory, lúc này ta chỉ việc phát lệnh sử dụng tài nguyên đó mà thôi.

Để chiếm dụng tài nguyên chia sẻ, bạn có thể dùng My Network Places / Network Neighborhood để truy nhập vào, ở đây ta dùng lệnh NET USE thay cho việc dùng My Network Places


NET USE * \\tên máy\tên share
hoặc

NET USE xxx.xxx.xxx.xxx

Trong đó tên máy là tên hiện ra qua lệnh NET VIEW. Trường hợp sử dụng IP của máy trong NET USE, bạn phải gõ IP vào.
Cú pháp:
Net use \\ip\ipc$ "pass" /user:"######"
- ip: địa chỉ IP của victim.
- ######: user của máy victim
- pass: password của user

Giả sử ta có user và pass của victim có IP là 68.135.23.25 trên net thì ta đã có thể kết nối đến máy tính đó rùi đấy! Ví dụ: user: victim ; pass :12345 . Ta dùng lệnh sau:

Net use \\68.135.23.25\ipc$ "12345" /user:"victim"
Công dụng:
+ kết nói một IPC$ đến máy tính victim (bắt đầu quá trình xâm nhập).
Để biết IP của máy nạn nhân, có thể lace w:st="on">PINGlace> vào tên của máy. Ví dụ


PING LOTUS
Pinging lotus [202.129.41.106] with 32 bytes of data:

Reply from 202.129.41.106: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 202.129.41.106: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 202.129.41.106: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 202.129.41.106: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 202.129.41.106:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Như vậy, máy LOTUS có địa chỉ IP là 202.129.41.106

Trong lệnh NET USE, dấu * có nghĩa là lấy tên một ổ đĩa bất kỳ (từ A-Z) rồi ánh xạ share đó vào ổ đĩa tùy chọn ấy. Nếu trên LOTUS có share một thư mục là SharedDocs thì lúc này lệnh NET USE dùng như sau:


NET USE * \\LOTUS\SharedDocs

hoặc


NET USE * \\202.129.41.106\SharedDocs

Sau khi thành công, SharedDocs biến thành ổ đĩa Z (chẳng hạn) trên máy của anh em.

Có thể chiếm dụng sâu hơn vào trong tài nguyên ẩn của máy. Lệnh gõ như sau:


NET USE * \\202.129.41.106\C$

Nếu lệnh này thành công, ổ C của máy nạn nhân sẽ "bay" về máy bạn như một ổ đĩa của mình vậy. Dùng như trên máy mình và cũng có thể xóa lung tung như nó là của mình vậy. Tương tự, phỏng đoán máy nạn nhân có thể có vài ổ đĩa như D, E, F, bạn có thể thử lệnh trên với D$, E$, F$, G$ tới khi nào nó báo lỗi thì tức là ổ đĩa đó không có trên máy của nạn nhân.

Thường thì các share ẩn này share cho account admin nên khi mình gõ lệnh đó nó sẽ hỏi Username và Password. Nếu đoán được Username (ví dụ: LOTUS) thì gõ vào rồi cũng đóan luôn mật khẩu nhé (hơi khó đấy), bằng không thì bạn nhập Administrator vào cho Username, còn để password là rỗng (sau khi nhập Username thì gõ ENTER tiếp cho phần mật khẩu). Nếu may mắn tiếp thì có thể thóat qua được. Trường hợp này là do admin máy đó sơ sẩy không đổi password mặc định của Windows sau khi cài hệ điều hành. Và như vậy bạn có thể ung dung chiếm tài nguyên của nạn nhân rồi. Bạn sẽ đi du lịch trong máy nạn nhân, chép bất cứ cái gì bạn thích như là đang trên máy mình vậy. Tuy nhiên cơ hội thành công là rất thấp. Vì thế, lệnh NET USE này thường chỉ phát huy tác dụng cao với các máy có share tài nguyên cho mọi người (ví dụ như SharedDocs).

Lưu ý, có một mẹo nhỏ. Nếu bạn chiếm được quyền admin với account Administrator và password rỗng rồi thì bạn có thể dùng con Hyena tạo ra một account cho mình trên máy nạn nhân, đề phòng trong tương lai chúng cài service pack thì NET USE hết đường làm ăn. Lúc đó có con account kia rồi dễ bề tung hoành hơn.

Mấy lệnh trên là những lệnh chính thường dùng. Các lệnh còn lại xin bạn tham khảo thêm trên mạng nhé. Chúng đơn giản nói ra sợ bạn mất thời gian đọc.

3. Managing Network Print jobs and Network Time:

TIME, PRINT

Lệnh NET TIME cho biết thời gian của đồng hồ trên máy mạng. Câu lệnh là:


NET TIME \\tên máy

Ví dụ:
NET TIME \\LOTUS

Lệnh này có nhiều biến thể khác, bạn chịu khó tham khảo. Tôi giới thiệu thêm về lệnh đồng bộ hóa đồng hồ máy mình với máy chủ trên mạng, cú pháp như sau:


NET TIME \\servername /SET /YES

Trong đó servername là tên của máy chủ

Lệnh NET PRINT có cú pháp như sau:
NET PRINT \\ComputerName\ShareName

Hiển thị tác vụ hiện thời trên máy in, giống như việc xem xét thông qua Printer Manager xem có những tài liệu nào đang được máy in đó in ra.

ComputerName là tên máy chủ có share máy in
ShareName là tên share của máy in đó.

Để tạm ngưng (PAUSE) một lệnh in, có thể dùng lệnh sau


NET PRINT [\\ComputerName] job# /HOLD

ComputerName là tên máy có share printer còn job# tương đương số thứ tự của tài liệu in trên danh sách các tài liệu đang được in (1,2,3,4...)

Để tiếp tục in sau khi lệnh HOLD được thi hành, gõ vào lệnh


NET PRINT [\\ComputerName] job# /RELEASE

Để xóa, delete một lệnh in, ví dụ trong trường hợp in nhầm một văn bản lớn, bạn có thể gõ lệnh


NET PRINT [\\ComputerName] job# /DELETE

muatuyet81
05-10-09, 08:52 PM
cảm ơn vì bài viết hay

cảm ơn nhé

minh đàng cần mà


chúc vui vẻ

trancuongill
06-10-09, 08:22 AM
Hi bạn! Còn nưã không vậy bạn?
Quá tuyệt!