PDA

View Full Version : Giải bài tập thuếthaihienvan
10-04-09, 01:35 PM
Giải đáp dùm đi, mới học không hỉu gì hết!


BÀI TẬP


Bài 1: Trong tháng 8/2007, nhà máy rượu Bình Đông bán cho nhà máy rượu Khánh Long 40.000 lít rượu trắng (trên 40 độ), giá bán 8.500 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Nhà máy rượu Khánh Long dùng 80% số rượu trắng sản xuất được 60.000 lít rượu thuốc và đóng thành chai 750 ml. Nhà máy bán 15% số rượu thuốc sản xuất được cho công ty Chilimex theo một hợp động để Chilimex xuất khẩu, giá bán là 46.000 đồng/chai. Số rượu thuốc còn lại nhà máy bán cho công ty thương nghiệp Phú Nhuận với giá 48.000 đồng/chai (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Số rượu trắng còn lại (20%), nhà máy bán cho nhà máy rượu Vĩnh Hằng, giá bán 9.000 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Yêu Cầu: Tính tổng số thuế GTGT và TTĐB mà nhà máy rượu Khánh Long phải nộp trong tháng.
Cho biết:
- Các nghiệp vụ kinh doanh trên đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu trắng trên 40 độ là 65%, rượu thuốc là 20%.
- Tổng số thuế GTGT đầu vào tổng hợp theo hóa đơn GTGT là 158.000.000 đồng.

Bài 2: Trong tháng 4/2006 Công ty xuất nhập khẩu Tachimex nhập khẩu một lô hàng gồm 10 xe ô tô 4 chổ ngồi với giá nhập khẩu (CIF - TPHCM) là 15.000 USD/xe. Tachimex đã bán toàn bộ số xe này cho người tiêu dùng với giá là 750 triệu đồng/chiếc (giá bán chưa có thuế GTGT). Hãy tính tổng số thuế gián thu mà công ty Tachimex phải nộp trong tháng 4/2006 từ các nghiệp vụ kinh tế trên.
Cho biết:
- Thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô 4 chổ ngồi là 70%
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 4 chổ ngồi là 50%
- Thuế suất thuế GTGT đối với ô tô 4 chổ ngồi là 10%
- Tỷ giá USD/VND tại thời điểm tính thuế là: 1USD = 16.000 VND

Bài 3: Công ty Rượu Y bán cho Công ty Thương mại X 1.000 chai rượu với giá thanh toán (giá bán bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá GTGT) của một chai rượu là 72.600 đồng. Xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế tiêu thụ đặc phải nộp của Công ty Rượu Y từ hoạt động bán hàng trên.

Bài 4: Ông A, là một công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh trong năm như sau:
- Tiền lương: 240 triệu đồng;
- Tiền thưởng lễ, tết: 24 triệu đồng;
- Lãi tiền gởi ngân hàng: 9 triệu đồng;
- Trúng thưởng khuyến mãi: 100 triệu đồng
Hãy tính tổng số thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp trong năm? Biết rằng ông A có một người phụ thuộc.

Tuyet Mai_acc
10-04-09, 01:56 PM
Những bài này tương đối dễ mà, em phải tự làm mới nhanh hiểu chứ. Khúc mắc gì thì post lên các anh chị sẽ hướng dẫn cho bạn.-0-/.


Giải đáp dùm đi, mới học không hỉu gì hết!

Thái độ cũng cần lịch sự bạn nhé.

solomon2211
10-04-09, 02:25 PM
Bài 1: Trong tháng 8/2007, nhà máy rượu Bình Đông bán cho nhà máy rượu Khánh Long 40.000 lít rượu trắng (trên 40 độ), giá bán 8.500 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Nhà máy rượu Khánh Long dùng 80% số rượu trắng sản xuất được 60.000 lít rượu thuốc và đóng thành chai 750 ml. Nhà máy bán 15% số rượu thuốc sản xuất được cho công ty Chilimex theo một hợp động để Chilimex xuất khẩu, giá bán là 46.000 đồng/chai. Số rượu thuốc còn lại nhà máy bán cho công ty thương nghiệp Phú Nhuận với giá 48.000 đồng/chai (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Số rượu trắng còn lại (20%), nhà máy bán cho nhà máy rượu Vĩnh Hằng, giá bán 9.000 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Yêu Cầu: Tính tổng số thuế GTGT và TTĐB mà nhà máy rượu Khánh Long phải nộp trong tháng.
Cho biết:
- Các nghiệp vụ kinh doanh trên đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu trắng trên 40 độ là 65%, rượu thuốc là 20%.
- Tổng số thuế GTGT đầu vào tổng hợp theo hóa đơn GTGT là 158.000.000 đồng.

- Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)
- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.
- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 đồng

* Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165% = 664.363.636 đồng.
* Thuế GTGT phải nộp: (3.816.000.000 + 72.000.000) x 10% - 158.000.000 = 230.800.000 đồng.

solomon2211
10-04-09, 02:45 PM
Bài 2: Trong tháng 4/2006 Công ty xuất nhập khẩu Tachimex nhập khẩu một lô hàng gồm 10 xe ô tô 4 chổ ngồi với giá nhập khẩu (CIF - TPHCM) là 15.000 USD/xe. Tachimex đã bán toàn bộ số xe này cho người tiêu dùng với giá là 750 triệu đồng/chiếc (giá bán chưa có thuế GTGT). Hãy tính tổng số thuế gián thu mà công ty Tachimex phải nộp trong tháng 4/2006 từ các nghiệp vụ kinh tế trên.
Cho biết:
- Thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô 4 chổ ngồi là 70%
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 4 chổ ngồi là 50%
- Thuế suất thuế GTGT đối với ô tô 4 chổ ngồi là 10%
- Tỷ giá USD/VND tại thời điểm tính thuế là: 1USD = 16.000 VND

Đầu tiên, bạn phải định nghĩa thuế gián thu là gì ?
Thuế gián thu là khoản thuế mà đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế không là một.

Như trong đề bài ta có các loại thuế sau:
- Khi Tachimex nhập khẩu phải chịu Thuế Nhập Khẩu;
- Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm phải chịu Thuế TTĐB;
- Khi bán hàng phải chịu thuế GTGT
Ba loại thuế trên đều là thuế gián thu.

Giá trị toàn bộ số xe nhập khẩu là: 10 x 15.000 x 16.000 = 2.400 triệu
Thuế TTĐB là 2.400 triệu x 50% = 1.200 triệu (1)
Thuế NK là (2.400 triệu + 1.200 triệu) x 70% = 2.520 triệu (2)
Thuế GTGT hàng NK = (2.400 triệu + 1.200 triệu + 2.520 triệu) x 10% = 612 triệu (3)
Thuế GTGT hàng bán ra: 750 triệu x 10 x 10% = 750 triệu
Thuế GTGT phải nộp khâu bán hàng: 750 triệu - 612 triệu = 138 triệu (4)

Tổng số thuế gián thu phải nộp (1) + (2) + (3) + (4)

solomon2211
10-04-09, 02:52 PM
Bài 3:Công ty Rượu Y bán cho Công ty Thương mại X 1.000 chai rượu với giá thanh toán (giá bán bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá GTGT) của một chai rượu là 72.600 đồng. Xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế tiêu thụ đặc phải nộp của Công ty Rượu Y từ hoạt động bán hàng trên.

Bài này bạn không cho biết nồng độ rượu là bao nhiêu nên không có thuế suất thuế TTĐB. Giả sử là rượu thuốc như bài 1 là 20%, ta có công thức sau đây:

Giá thanh toán = (giá bán bao gồm thuế TTĐB) x 110% (10% thuế GTGT)
= giá bán x 120% (20% thuế TTĐB) x 110% (10% thuế GTGT)

Thuế GTGT = 72.600 x 1.000 /110% x 10% = 6.600.000
Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT: 72.600 x 1.000 /110% = 66.000.000
Thuế TTĐB = 66.000.000 /120% x 20% = 11.000.000

solomon2211
10-04-09, 03:12 PM
Bài 4: Ông A, là một công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh trong năm như sau:
- Tiền lương: 240 triệu đồng;
- Tiền thưởng lễ, tết: 24 triệu đồng;
- Lãi tiền gởi ngân hàng: 9 triệu đồng;
- Trúng thưởng khuyến mãi: 100 triệu đồng
Hãy tính tổng số thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp trong năm? Biết rằng ông A có một người phụ thuộc.

Trong bài này, chúng ta phải xác định loại thu nhập nào chịu thuế và thuế suất như thế nào.

(1) Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng lễ tết: 240 + 24 = 264 triệu --> Chịu thuế TNCN lũy tiến
(2) Thu nhập từ TGNH 9 triệu --> Không chịu thuế
(3) Trúng thưởng KM 100 triệu --> chịu thuế 10%

Như vậy, chỉ tính thuế cho (1) và (3).

Thu nhập (1) bình quân tháng là 264 triệu / 12 = 22 triệu
* Thuế TNCN từ tiền lương, thưởng tết
Giảm trừ: bản thân 4 triệu + một người phụ thuộc 1,6 triệu = 5,6 triệu
TN chịu thuế: 22 triệu - 5,6 triệu = 16,4 triệu
Thuế TNCN = 5 triệu x 5% + 5 triệu x 10% + 6,4 triệu x 15% = 1,71 triệu / tháng.
Thuế TNCN cả năm: 1,71 triệu x 12 = 20,52 triệu

* Thuế TNCN từ thưởng KM: 100 triệu x 10% = 10 triệu

Tổng số thuế phải nộp: 20,52 triệu + 10 triệu = 30,52 triệu.

yeudoi
11-04-09, 08:02 PM
Cái này là bài tập của môn chuyên đề thuế, bạn nên tự làm nếu không hiểu chỗ nào thì đọc tài liệu mà không hiểu nữa thì hỏi cái không hiểu, chứ nói làm hết thì bạn làm cái gì đây. Nói chung tính thuế là không khó, quan trọng là tính đúng và tính đủ ( không sót thuế)

caodat
14-12-09, 03:02 PM
chào các anh,các chị và các bạn!!!!!!!
em đang học thuế nhưng gần thi rồi
cho em hỏi này tí
câu hỏi: những thu nhập nào không được tinh giảm trừ gia cảnh(ngoài đối tượng không cư trú và cổ tức) trong thu nhập cá nhân, em tìm hoài mà không ra?
à nhờ mấy anh, mấy chị nếu có bài tập về thuế thu nhập cá nhân thi post giúp cho em với
cảm ơn các anh, các chị nhiều!!!!!!

truonghang113
25-12-09, 03:16 PM
mình chỉ xin bổ sung bài tập 4 la:theo như mình học thi phần thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng được tính la phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng chịu thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. Vì vậy:
Thuế TNCN từ trúng thưởng là : (100-10)triệu*10% = 9 triệu
Tổng số thuế phải nộp là : 20,52 triệu + 9 triệu = 29,52 triệu

laianhtu
25-12-09, 04:16 PM
Trong bài này, chúng ta phải xác định loại thu nhập nào chịu thuế và thuế suất như thế nào.

(1) Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng lễ tết: 240 + 24 = 264 triệu --> Chịu thuế TNCN lũy tiến
(2) Thu nhập từ TGNH 9 triệu --> Không chịu thuế
(3) Trúng thưởng KM 100 triệu --> chịu thuế 10%

Như vậy, chỉ tính thuế cho (1) và (3).

Thu nhập (1) bình quân tháng là 264 triệu / 12 = 22 triệu
* Thuế TNCN từ tiền lương, thưởng tết
Giảm trừ: bản thân 4 triệu + một người phụ thuộc 1,6 triệu = 5,6 triệu
TN chịu thuế: 22 triệu - 5,6 triệu = 16,4 triệu
Thuế TNCN = 5 triệu x 5% + 5 triệu x 10% + 6,4 triệu x 15% = 1,71 triệu / tháng.
Thuế TNCN cả năm: 1,71 triệu x 12 = 20,52 triệu

* Thuế TNCN từ thưởng KM: 100 triệu x 10% = 10 triệu

Tổng số thuế phải nộp: 20,52 triệu + 10 triệu = 30,52 triệu.

Mình xin đính chính bài 4, kết quả đúng là thuế TNCN từ thưởng KM chỉ đánh trên số tiền vượt trên 10tr, vì vậy thuế TNCN fải nộp = (100 - 10)x10% = 9tr.

vuongpqfriend
15-01-10, 04:29 PM
Bạn Solomon ơi
Đối với hàng hóa nhập khẩu thì Thuế TTĐB phải tính bao gồm cả thuế NK chứ.
Tức là tính thuế nhập khẩu xong--> tính tiếp Thuế TTĐB, còn bài 2 bạn lại làm ngược lại.
Mình hiểu như vậy có đúng không nhỉ

phong lan tim
14-04-10, 02:32 PM
các anh chị ơi làm giùm em bài tập này với nha:
Hãy tính thuế GTGT mà dn phải nọp:
-Công ty ký hợp đồng du lịch với 1 công ty du lịch ở Thái Lan theo hình thúc trọn gói cho 100 khách du lịch trong 5 ngày tại Việt Nam,tỏng thanh toán là 64000$. Phía Việt Nam phải chi trả toàn bọ tiền ăn,ở,đi lại va vé máy bay. Trong đó tiền vé máy bay cả đi và về la 20000$.
-Ký hợp đồng đua 200 khách du lịch tù Việt Nam đi Trung Quôc theo giá trọn gói 500$/người/5ngày. Sô tiền bên Việt Nam phải trả cho bên Trung Quôc la 390$/người.
Biết 1$=19000 VND

ben10
21-04-10, 07:25 PM
theo tôi thì bài làm như vậy
- Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)
- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.
- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 đồng
số thuế TTĐB phải nộp sau khi đã trừ đi số thuế TTĐB đã nộp cho phần nguyên liệu dùng để sản xuất ra 80.000 chai rượu thuốc là:
3.816.000.000-80%*40.000*8500/1,65=3,651 tỉ đồng

greenflower512
17-05-10, 09:43 PM
Bạn Solomon ơi
Đối với hàng hóa nhập khẩu thì Thuế TTĐB phải tính bao gồm cả thuế NK chứ.
Tức là tính thuế nhập khẩu xong--> tính tiếp Thuế TTĐB, còn bài 2 bạn lại làm ngược lại.
Mình hiểu như vậy có đúng không nhỉ

Mình đồng ý với vuongpqfriend (http://www.giaiphapexcel.com/member.php?169468-vuongpqfriend), phải tính thuế nhập khẩu trước chứ nhỉ
Theo mình bài này đúng phải là:

Thuế nhập khẩu: 2.400 triệu x 70% = 1.680 triệu
Thuế TTĐB : (2.400 triệu + 1.680 triệu) x 50% = 2.040 triệu
còn lại tương tự

nudong
27-06-10, 06:36 PM
bài 4 phần về TNCN trúng thưởng
TNTT=100-10=90tr
TNCN=90*10%=9tr
chứ ko fải là 10tr như bạn solomon2211

huyenchon
15-09-10, 10:07 AM
doanh nghiệp X nhâp khẩu 1 lô hàng có xuất xứ từ nhóm nước ưu đãi :
2 thiết bị y tế TGGD 20000 USD/thiết bị,thuế NKUD 10%, VAT 5%.
4 ô tô 16 cho TGGD 15000USD, thuế NKUD 40%, VAT 5%,thuế tiêu thụ đăc biệt 15%.
50 tân hóa chất TGGD 600USD/tấn, thuế NKUD 20%,VAt 10%.
cho biết doanh nghiệp xuất và nhập có quan hệ đặc biệtTGGD theo hợp đông thấp hơn TGGD giống hệt 20%
yêu cầu: xác định gia GD giống hệt theo tỷ giá 19000 đ/USD.
( ai giúp mình với)

huyenchon
15-09-10, 09:56 PM
salomon oi !
bài 1:
doanh nghiệp X nhập khẩu 1 lô hàng có xuất xứ từ nhóm nước ưu đãi:
2 thiết bị y tế TGGD 20000 USD/thiết bị, thuế nhập khẩu ưu đãi 10%,VAT 5%.
4 ô tô 16 chỗ TGGD 15000 USD/thiết bị, thuế nhập khẩu ưu đãi 40%,VAT 5%.
50 tấn hóa chất TGGD 600 USD/ tấn, thuế nhập khẩu ưu đãi 20%,VAT 10% .
cho biết doanh nghiệp xuất và nhập có quan hệ đặc biệt TGGD theo hợp đồng thấp hơn TGGD giống hệt 20%.
yêu cầu: xác định giá giao dịch giống hệt theo tỷ giá 19000 đ/USD

tstoan
26-09-10, 11:32 PM
Bài 1: Trong tháng 1 năm 2010, tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu như sau:
1/ Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:
a. Để sử dụng cho SP – A (không thuộc diện chịu thuế GTGT):
ü Mua từ công ty X: 15.000kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 75.000đồng/kg
ü Mua từ công ty Y theo hóa đơn GTGT, tiền thuế GTGT là 380 triệu đồng.
ü Tập hợp các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ trong tháng là 520 triệu đồng (giá chưa thuế GTGT).
a. Để sử dụng cho SP – B (thuộc diện chịu thuế GTGT):
ü Mua từ công ty M: trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu đồng
ü Mua từ công ty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm thuế GTGT là 330 triệu động.
ü Tập hợp các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đặc thù trong tháng, trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào là 440 triệu đồng.
a. Để sử dụng chung cho sản xuất 2 SP – A & B:
ü Tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT là 510 triệu đồng.
2/ Tiêu thụ sản phẩm trong tháng:
a. Sản phẩm A:
ü Bán cho công ty thương mại An Khánh 120.000 sp với gián bán 130.000 đồng/sp
ü Trực tiếp xuất khẩu 24.000sp, với giá FOB là 135 ngàn đ/sp
ü Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000sp với giá là 120.000 đ/sp.
a. Sản phẩm B:
ü Bán qua các đại lý bản lẻ 60.000 sp, giá bán 132.000đ/sp (giá chưa thuế GTGT)
ü Bán cho công ty xuất nhập khẩu Z 5.000sp, giá bán là 110.000đ/sp (giá chưa thuế GTGT).
ü Bán cho môt công ty xuất nhập khẩu J 2.000sp, giá bán là 105.000đ/sp, để công ty này đem đi xuất khẩu (đã có hợp đồng xuất khẩu)
ü Trực tiếp xuất khẩu 20.000sp với giá FOB là 130.000đ/sp
Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT của hàng, hóa, dịch vụ mua vào và bán ra (thuộc diện chịu thuế) là 10%
Yêu cầu tính thuế GTGT phải nộp trong tháng của doanh nghiệp
Nhờ các bạn giải giúp mình, chi tiết càng tốt. xin chân thành cảm ơn!

lucho13
27-09-10, 09:02 PM
* Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165% = 664.363.636 đồng.
làm ơn cho em hỏi: theo em mới học thì thuế ttđb chỉ đánh vào khâu sx thui chứ ạh, còn ở bài này nhà máy long khánh chịu thuế ttđb ở khâu sx rựu thuốc 20 % thui chứ còn lại 72 trịu sao lại chịu thêm 65% nửa, 65% này đã chịu khi mới nhập về rồi
có anh chị nào chỉ giáo giùm em hixhix

lucho13
27-09-10, 09:22 PM
theo em thì như thế này
* thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: (1+2)x20% = 0,7632 tỉ => vì công ty Khánh Long sx ra rựu thuốc chịu thuế ttđb 20%
- rượu trắng còn lại 20% thì ko chịu thuế ttđb vì hình như theo em học thì chỉ chịu ở khâu sx và chỉ đánh 1 lần,khi nhập rựu 40 độ nhà máy khánh đông đã chịu thuế ttđb
*thuế gtgt phải nộp là (1+2+0,7632tỉ + 72 trịu)x10%

lucho13
27-09-10, 09:37 PM
mấy anh mấy chị mấy huynh mấy tỷ giúp em với huhuhu
bài dài lắm nhưng em chỉ hỏi 1 đoạn thế này thôi nguyên văn là như thế này đây:
- nhập nho tươi và rựu 40 độ để sx rượu nho 20 độ.( biết 40 độ chịu 65% còn 20 dộ chịu 20% ttđb)

theo em đc biết thì khi nhập rự 40 độ vào thì ko chịu thuế ttđb nửa vì nơi sx đã chịu, nhưng khi sx rựu 20 thì phải chịu
nhưng khi chịu 20% đó thì khấu trừ ra, nho sx rựu có phải chịu thuế ttđb ko ? vì tính ra khi sx rựu nho 20độ chịu thuế 20% thì số lượng nho sx rựu củng phải chịu thuế
nói chung lủng củng linh tinh lắm hu hu hu giúp em với

phuongburin
02-12-10, 09:57 PM
em cần một số bài tập về thuế thu nhập cá nhân.hix em săp kt phần này.anh chị giúp em với nhé

anhba_nt
24-12-10, 03:31 PM
hay wa di cac anh chi oi!

trungtin21
15-02-11, 08:55 AM
công ty thương mại N trong tháng có tình hình sau:
- Nhập 1 xe ô tô với giá FOB là 200tr đồng/chiếc, phí vận chuyển và bảo hiểm bằng 10% FOB. Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế tải hải quan và các chi phí khác coi như bằng 0.
- Bán chiếc xe trên cho công ty A giá chưa VAT là 685triệu đồng/chiếc.
Hãy tính VAT phải nộp trong kỳ , biết công ty N nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và thuế suất thuế VAT của xe ô tô là 10% , thuế suất thuế TTĐB là 50% và thuế suất thuế nhập khẩu là 83%.
hay hay hay|||||--=0}}}}}__--__@#!^%

phamtatthang_lc90
17-03-11, 09:14 PM
Em có bài này hóc quá, các hạ giúp em với
Doanh nghiệp vừa sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT vừa sản xuất hàng hóa không chịu thuế GTGT nhưng không hoạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào từng hoạt động, thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hoạt động GTGT ghi chép đúng quy định khi mua hàng hóa đối với phục vụ cho sản xuất trong kỳ có chứng từ thanh toán qua ngân hàng là 500tr đồng, trong đó 200tr là gtgt đầu vào của 1 tài sản cố định
Hỏi: Việc khấu trừ GTGT đầu vào của DN trong tháng tính thuế được xđ ntn?
2, Giả sử trong tháng tính thuế này, thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của DN là 300tr thì DN có được hoàn thuế GTGT không
Tại hạ tài mọn kém cỏi, mới bắt đầu học thuế thui, mong các hạ chỉ giùm nhé

piglet_cao
27-04-11, 12:45 AM
Bài 1: Trong tháng 8/2007, nhà máy rượu Bình Đông bán cho nhà máy rượu Khánh Long 40.000 lít rượu trắng (trên 40 độ), giá bán 8.500 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Nhà máy rượu Khánh Long dùng 80% số rượu trắng sản xuất được 60.000 lít rượu thuốc và đóng thành chai 750 ml. Nhà máy bán 15% số rượu thuốc sản xuất được cho công ty Chilimex theo một hợp động để Chilimex xuất khẩu, giá bán là 46.000 đồng/chai. Số rượu thuốc còn lại nhà máy bán cho công ty thương nghiệp Phú Nhuận với giá 48.000 đồng/chai (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Số rượu trắng còn lại (20%), nhà máy bán cho nhà máy rượu Vĩnh Hằng, giá bán 9.000 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Yêu Cầu: Tính tổng số thuế GTGT và TTĐB mà nhà máy rượu Khánh Long phải nộp trong tháng.
Cho biết:
- Các nghiệp vụ kinh doanh trên đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu trắng trên 40 độ là 65%, rượu thuốc là 20%.
- Tổng số thuế GTGT đầu vào tổng hợp theo hóa đơn GTGT là 158.000.000 đồng. - Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)
- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.
- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 đồng

* Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165% = 664.363.636 đồng.
* Thuế GTGT phải nộp: (3.816.000.000 + 72.000.000) x 10% - 158.000.000 = 230.800.000 đồng.

Cho mình hỏi : nhà máy Bình Đông sx rượu bán cho nhà máy Khánh Long, nhà máy Khánh Long chịu thuế TTĐB của 40.000L rượu trắng, vậy khi tính TTĐB phải trừ 40.000l rượu mà Khánh Long phải chịu, theo mình thì :
Thuế TTĐB phải nộp : (3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165%) - 40.000 x 8500 x 65%/165% = 530.424.242đ

piglet_cao
27-04-11, 12:55 AM
1) Nếu là TSCĐ được khấu trừ toàn bộ, còn nếu là nguyên vật liệu vẫn phải phân bổ trên doanh thu, bạn xem thông tư 129 ban hành ngày 26/12/2008 nhé.
2) Nếu thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết liên tục 3 tháng thì DN sẽ được hoàn thuế.

piglet_cao
27-04-11, 01:01 AM
Em có bài này hóc quá, các hạ giúp em với
Doanh nghiệp vừa sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT vừa sản xuất hàng hóa không chịu thuế GTGT nhưng không hoạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào từng hoạt động, thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hoạt động GTGT ghi chép đúng quy định khi mua hàng hóa đối với phục vụ cho sản xuất trong kỳ có chứng từ thanh toán qua ngân hàng là 500tr đồng, trong đó 200tr là gtgt đầu vào của 1 tài sản cố định
Hỏi: Việc khấu trừ GTGT đầu vào của DN trong tháng tính thuế được xđ ntn?
2, Giả sử trong tháng tính thuế này, thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của DN là 300tr thì DN có được hoàn thuế GTGT không
Tại hạ tài mọn kém cỏi, mới bắt đầu học thuế thui, mong các hạ chỉ giùm nhé
1) Nếu là TSCĐ được khấu trừ toàn bộ còn nguyên vật liệu vẫn phải phân bổ trên doanh thu, bạn xem thông tư 129 ban hành ngày 26/12/2008 nhé.
2) Thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết liên tục 3 tháng thì DN được hoàn thuế GTGT

hthutam90
24-06-11, 09:35 AM
Mình xin đính chính một xíu nha!
Khi hàng nhập khẩu thì đầu tiên ta phải tính THUẾ NHẬP KHẨU trước chứ, đó sẽ là cơ sở để tính thuế TTĐB và GTGT. Nếu bạn tính Thuế TTĐB trước thì không đúng nguyên tắc rồi. Đó là ý kiến của mình các bạn cho góp ý nha!

latdat_89
06-12-11, 12:32 PM
- Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)
- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.
- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 đồng

* Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165% = 664.363.636 đồng.
* Thuế GTGT phải nộp: (3.816.000.000 + 72.000.000) x 10% - 158.000.000 = 230.800.000 đồng.
Hình như là bạn giải sai rồi.Vì tổng giá trị rượu thuốc bán ra là 3.816.000.000 là giá chưa có thuế GTGT thì theo mình hiểu là nó đã bao gồm thuế TTĐB .bạn làm nhu trên thì 3.816.000.000 vừa là giá để tính thuế GTGT vừa là giá để tính thuế TTĐB à ? sai rồi đúng ko?

laianhtu
06-12-11, 01:48 PM
Bài tập về thuế TNCN (đề thi hành nghề đại lý thuế năm 2010 do Tổng Cục thuế tổ chức) :

Bà Linda là nhân viên Cty tư vấn A của Mỹ, từ ngày 01/5/2010 được đều động đến Việt nam thực hiện công việc tư vấn Luật cho Cty Y tại VN theo hợp đồng đã ký kết.

Tổng thời gian bà Linda có mặt tại VN để thực hiện công việc như sau :

Làm việc từ 01/5/2010 đến 15/6/2010, sau đó về Mỹ
Ngày 30/6/2010 trở lại làm việc đến 10/8/2010. Ngày 15/8/2010 rời VN về Mỹ.
Ngày 01/10/2010 trở lại VN làm việc đến hết ngày 20/12/2010 và về nước.
Ngày 01/2/2011 quay lại VN làm việc đến 01/4/2011 kết thúc việc và rời hẳn VN.

Được biết toàn bộ tiền lương của Linda là do Cty tư vấn A của Mỹ trả tại Mỹ, thu nhập hàng tháng là 15000 USD/tháng. Khoản thu nhập này Linda bị Cơ quan thuế Mỹ khấu trừ thuế thu nhập là 1000 USD.

Yêu cầu : Căn cứ tình hình trên, Anh/Chị hãy xác nhận số thuế TNCN bà Linda phải kê khai nộp thuế tại VN theo quy định của luật thuế TNCN.

Biết rằng :
Bà Linda không có người phụ thuộc phải nuôi dưỡng.
Tỷ giá ngoại tệ không thay đổi trong thời gian này là 20000 đồng/USD.
Bà Linda có đầy đủ giấy tờ chứng minh mình bị khấu trừ thuế tại Mỹ.

Các Anh/Chị nào biết thì giải đáp nhé !

xtrangls08
07-12-11, 08:11 AM
Chào các anh chị và các bạn, có thể giúp em giải bài này được không ạ ?
đề bài :
Có số liệu sau đây về tình hình SXKD của một nhà máy dệt-may quý II trong năm như sau:
1. Để đáp ứng nhu cầu SXKD, tháng 1 trong năm nhà máy có vay ngân hàng 600tr để đầu tư vào tài sản lưu động với lãi suất là 1%, thời hạn vay là 2năm.
2. Trong quý đã xuất khẩu 50.000 áo sơ mi với giá FOB là 3USD/1chiếc.
3. Tình hình về sản lượng:
- Sản lượng vải sản xuất ra quý II trong năm là 450.000m.
- Lượng vải tồn kho vào ngày 1/4 là 100.000m
- Lượng vải tồn kho vào ngày 1/7 là 50.000m
4. Giá bán vải của nhà máy bình quân 15.000 đồng/1mét ( không có VAT)
5. Các khoản chi phí tương ứng cho khối lượng hàng tiêu thụ trong quý là :
+ Chi phí nguyên vật liệu : - giá mua chưa có VAT là 3.500 triệu đ
- có VAT là 350triệu đ
+ Tài sản cố định là: - khấu hao TSCD ( chưa có VAT) 970 triệu đ
- VAT của TSCD : 200 triệu đ
+ Các khoản phí dịch vụ nhà máy phải trả là 55triệu (trong đó VAT 5triệu)
+ Chi phí tiền lương và các khoản chi phí hợp lệ khác là 3.300 triệu đ
Yêu cầu : a) tính tổng số thuế nhà máy phải nộp quý II trong năm
b) Tính lợi nhuận sau thuế của nhà máy
biết rằng :
- thuế suất thuế GTGT là 10%
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%
- Thuế suất thuế xuất khẩu là 0%
- Tỷ giá giao dịch là 20.000 VND/USD

phamthuvt
11-02-12, 07:48 PM
Mấy anh chị ơi, giúp em với tối 12/2 em đi thi thué rồi, thầy cho đề cương mà em ko bít làm gì cả, chị giúp em giải đề cương này dùm em nha.
THUẾ MÔN BÀI
BÀI 1:
Công ty TNHH A có trụ sở chính tại phường 01 TPVT; thuộc Cục Thuế BRVT quản lý có vốn đăng ký ghi trong giấy CNĐKKD đến thời điểm 31/12/2010 là 7 tỷ đồng; tháng 01/2011 Cty được điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng. Công ty có 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc (hoặc báo sổ ) có trụ sở tại phường 2 TPVT không có vốn đăng ký. Hãy xác định mức thuế MB năm 2011; 2012 . Cty nộp tờ khai tại cơ quan thuế nào?.
BÀI 2:
Công ty TNHH B có trụ sở chính tại phường 01 TPVT; thuộc Cục Thuế BRVT quản lý thành lập được cấp giấy CNĐKKD từ 06/12/2010; có vốn đăng ký là 4 tỷ đồng;. Công ty có 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc (hoặc báo sổ ) có trụ sở tại Quận I TPHCM không có vốn đăng ký. Hãy xác định mức thuế MB năm 2010; Cty, CNhanh nộp tờ khai tại cơ quan thuế nào?
THUẾ TTĐB
Xác định thuế TTĐB phải nộp?
BÀI TẬP 1:
Công ty cổ phần sản xuất thuốc lá và bia rượu – MST : 3500825847 trong tháng 07/2011 có tình hình tiêu thụ như sau:
1.Bán cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 2.000 bia chai, với giá 10.000đ/chai ( chưa bao gồm thuế GTGT) và 500 vỏ bia chai với giá 4.000đ/chai ( chưa bao gồm thuế GTGT) ( hoá đơn ký hiệu số AA/11P, số 0000001 ngày 19/7/2011)
2.Bán cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 1.000 bao thuốc lá Sài gòn, hoá đơn ký hiệu AA/11P số 0000002 ngày 19/07/2011 với giá 15.000đ/bao ( chưa bao gồm thuế GTGT).
BÀI TẬP 2:
Công ty TNHH Bài Thơ – MST : 3501352311 trong tháng 07/2011 có tình hình tiêu thụ như sau:
1. Xuất hóa đơn ký hiệu AA/11P số 0000003 ngày 19/07/2011 cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 dịch vụ karaoke 05 giờ với đơn giá 100.000 đ/giờ ( chưa bao gồm thuế GTGT), kèm theo 01 bàn ăn uống trong karaoke là 10.000.000 đ.
2. Xuất hóa đơn ký hiệu AA/11P số 0000004 ngày 19/07/2011 cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 dịch vụ vũ trường 10 vé với đơn giá 200.000 đ/vé ( chưa bao gồm thuế GTGT), kèm theo 05 chai rượu Henessy với đơn giá là 1.000.000 đ/chai.
BÀI TẬP 3:
DN H – MST: 3500328845 trong tháng 07/2011 có tình hình kinh doanh như sau:
1.Nhập khẩu 8.000 lít rượu 70 độ cồn , thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu là 100 triệu đồng ( chứng từ nộp thuế TTĐB có số hiệu AB/11N 0001542 ngày 15/07/2011) dùng để sản xuất được 12.000 lít rượu 45 độ cồn.
2.Bán cho Công ty Cổ phần Thiện Ân -MST 3501376721 9.000 lit rượu 45 dộ cồn, hoá đơn ký hiệu AA/11P số 0081283 ngày 30/07/2011 với đơn giá 100.000/lít.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
BÀI TẬP 1
1.Theo số liệu báo cáo tài chính 2011 của Công ty Cổ phần A như sau:
1/ Thu nhập từ hoạt động SXKD do doanh nghiệp xác định là 10 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm các khoản chi phí sau:
1.1- Tiền lương của các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng, trong đó của 2 thành viên không tham gia điều hành SXKD là 120 triệu, của 2 thành viên là lãnh đạo Công ty là 600 triệu đồng.
1.2- Chi ăn ca tại bếp ăn của Công ty bình quân 750.000đ/người/tháng. Tổng số thực chi trong năm là 1,8 tỷ đồng.
1.3- Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 250 triệu đồng, Chi tài trợ địa phương làm đường 180 triệu.
1.4- Chi trả lãi tiền vay của cán bộ công nhân viên 1,2%/tháng với tổng lãi vay phải trả cho CBCNV là 480 triệu đồng.
1.5- Tổng lãi vay NH phải trả trong năm: 2 tỷ đồng.
1.6- Phạt chậm nộp tiền thuế: 20 triệu
2/ Ngoài ra, Cty còn có các khoản thu nhập và chi phí khác như:
2.1- Lãi tiền gửi NH: 90 triệu đồng.
2.2- Hoàn nhập dự phòng Bảo hành Công trình xây lắp: 310 triệu đồng,
2.3- Phạt khách hàng vi phạm HĐKT: 170 triệu, Bị một khách hàng khác phạt do vi phạm HĐKT: 70 triệu.
3/ Biết rằng:
- Tất cả các khoản thu, chi đều có đủ hồ sơ chứng từ theo quy định.
- Các nội dung khác thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Năm 2011: Lãi suất cơ bản NHNN công bố là 8%/năm; Công ty A thuộc diện đang được giảm 50% thuế TNDN phải nộp.
Anh/chị hãy xác định thuế TNDN phải nộp năm 2011 của Công ty A, trong đó nêu rõ những chi phí không được tính là chi phí hợp lý, nguyên nhân loại trừ (nếu có) .
BÀI TẬP 2:
. Số liệu báo cáo tài chính về các khoản chi cho người lao động trong năm 2009 của Công ty xây dựng A như sau:
- Chi tiền lương, tiền công cho người lao động theo quỹ lương được phê duyệt và theo hợp đồng lao động dài hạn của 100 người: 7,2 tỷ
- Chi tiền nhân công thuê ngoài qua 1cá nhân thầu xây dựng khoán gọn 250 triệu đ (cá nhân này không có đăng ký kinh doanh, tự lập danh sách nhân công và ký nhận thay)
- Chi thưởng sáng kiến, cải tiến cho bộ phận kỹ thuật có giải pháp xử chống thấm được hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến của Tổng công ty chấp nhận là 45 triệu đồng (Công ty chưa khấu trừ thuế TNCN)
- Chi thưởng động viên CBCC nhân Quốc tế lao động 1/5: 50 tr
- Chi tổ chức ăn trưa tại bếp ăn của công ty 780 tr (theo mức ăn bình quân 650.000/ tháng/ người) có hóa đơn chứng từ theo quy định.
- Lương tháng 13 được ghi trong hợp đồng lao động nhưng đến 31/12/2009 chưa chi mà chi vào 15/2/2010 là 600 tr
- Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động chủ chốt của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng lao động 750 tr
Anh/Chị hãy xác định khoản chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2009.
BÀI TẬP 3:
Hãy tính thuế thuế TNDN phải nộp của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
- Doanh thu cả năm: 151.068 triệu đồng
- Tổng chi phí được trừ cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng.
- Thu nhập khác gồm:
+ Chuyển nhượng tài sản 200 triệu đồng
+ Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 triệu đồng
Biết rằng:
Thuế suất của thuế TNDN là 25%.
Tổng thuế xuất khẩu phải nộp là 1.242 triệu đồng.
Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế: 4.968 triệu đồng.
Lỗ các năm trước chuyển qua : 500 triệu đồng.
Thu nhập miễn thuế: 300 triệu đồng.
Công ty trích lập quỹ khoa học công nghệ theo quy định ( 10% thu nhập tính thuế)
THUẾ MÔN BÀI
BÀI 1:
Công ty TNHH A có trụ sở chính tại phường 01 TPVT; thuộc Cục Thuế BRVT quản lý có vốn đăng ký ghi trong giấy CNĐKKD đến thời điểm 31/12/2010 là 7 tỷ đồng; tháng 01/2011 Cty được điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng. Công ty có 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc (hoặc báo sổ ) có trụ sở tại phường 2 TPVT không có vốn đăng ký. Hãy xác định mức thuế MB năm 2011; 2012 . Cty nộp tờ khai tại cơ quan thuế nào?.
BÀI 2:
Công ty TNHH B có trụ sở chính tại phường 01 TPVT; thuộc Cục Thuế BRVT quản lý thành lập được cấp giấy CNĐKKD từ 06/12/2010; có vốn đăng ký là 4 tỷ đồng;. Công ty có 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc (hoặc báo sổ ) có trụ sở tại Quận I TPHCM không có vốn đăng ký. Hãy xác định mức thuế MB năm 2010; Cty, CNhanh nộp tờ khai tại cơ quan thuế nào?
THUẾ TTĐB
Xác định thuế TTĐB phải nộp?
BÀI TẬP 1:
Công ty cổ phần sản xuất thuốc lá và bia rượu – MST : 3500825847 trong tháng 07/2011 có tình hình tiêu thụ như sau:
1.Bán cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 2.000 bia chai, với giá 10.000đ/chai ( chưa bao gồm thuế GTGT) và 500 vỏ bia chai với giá 4.000đ/chai ( chưa bao gồm thuế GTGT) ( hoá đơn ký hiệu số AA/11P, số 0000001 ngày 19/7/2011)
2.Bán cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 1.000 bao thuốc lá Sài gòn, hoá đơn ký hiệu AA/11P số 0000002 ngày 19/07/2011 với giá 15.000đ/bao ( chưa bao gồm thuế GTGT).
BÀI TẬP 2:
Công ty TNHH Bài Thơ – MST : 3501352311 trong tháng 07/2011 có tình hình tiêu thụ như sau:
1. Xuất hóa đơn ký hiệu AA/11P số 0000003 ngày 19/07/2011 cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 dịch vụ karaoke 05 giờ với đơn giá 100.000 đ/giờ ( chưa bao gồm thuế GTGT), kèm theo 01 bàn ăn uống trong karaoke là 10.000.000 đ.
2. Xuất hóa đơn ký hiệu AA/11P số 0000004 ngày 19/07/2011 cho Cty cổ phần Thiên Ân – MST: 3501376721 dịch vụ vũ trường 10 vé với đơn giá 200.000 đ/vé ( chưa bao gồm thuế GTGT), kèm theo 05 chai rượu Henessy với đơn giá là 1.000.000 đ/chai.

BÀI TẬP 3:
DN H – MST: 3500328845 trong tháng 07/2011 có tình hình kinh doanh như sau:
1.Nhập khẩu 8.000 lít rượu 70 độ cồn , thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu là 100 triệu đồng ( chứng từ nộp thuế TTĐB có số hiệu AB/11N 0001542 ngày 15/07/2011) dùng để sản xuất được 12.000 lít rượu 45 độ cồn.
2.Bán cho Công ty Cổ phần Thiện Ân -MST 3501376721 9.000 lit rượu 45 dộ cồn, hoá đơn ký hiệu AA/11P số 0081283 ngày 30/07/2011 với đơn giá 100.000/lít.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
BÀI TẬP 1
1.Theo số liệu báo cáo tài chính 2011 của Công ty Cổ phần A như sau:
1/ Thu nhập từ hoạt động SXKD do doanh nghiệp xác định là 10 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm các khoản chi phí sau:
1.1- Tiền lương của các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng, trong đó của 2 thành viên không tham gia điều hành SXKD là 120 triệu, của 2 thành viên là lãnh đạo Công ty là 600 triệu đồng.
1.2- Chi ăn ca tại bếp ăn của Công ty bình quân 750.000đ/người/tháng. Tổng số thực chi trong năm là 1,8 tỷ đồng.
1.3- Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo 250 triệu đồng, Chi tài trợ địa phương làm đường 180 triệu.
1.4- Chi trả lãi tiền vay của cán bộ công nhân viên 1,2%/tháng với tổng lãi vay phải trả cho CBCNV là 480 triệu đồng.
1.5- Tổng lãi vay NH phải trả trong năm: 2 tỷ đồng.
1.6- Phạt chậm nộp tiền thuế: 20 triệu
2/ Ngoài ra, Cty còn có các khoản thu nhập và chi phí khác như:
2.1- Lãi tiền gửi NH: 90 triệu đồng.
2.2- Hoàn nhập dự phòng Bảo hành Công trình xây lắp: 310 triệu đồng,
2.3- Phạt khách hàng vi phạm HĐKT: 170 triệu, Bị một khách hàng khác phạt do vi phạm HĐKT: 70 triệu.
3/ Biết rằng:
- Tất cả các khoản thu, chi đều có đủ hồ sơ chứng từ theo quy định.
- Các nội dung khác thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Năm 2011: Lãi suất cơ bản NHNN công bố là 8%/năm; Công ty A thuộc diện đang được giảm 50% thuế TNDN phải nộp.
Anh/chị hãy xác định thuế TNDN phải nộp năm 2011 của Công ty A, trong đó nêu rõ những chi phí không được tính là chi phí hợp lý, nguyên nhân loại trừ (nếu có) .
BÀI TẬP 2:
. Số liệu báo cáo tài chính về các khoản chi cho người lao động trong năm 2009 của Công ty xây dựng A như sau:
- Chi tiền lương, tiền công cho người lao động theo quỹ lương được phê duyệt và theo hợp đồng lao động dài hạn của 100 người: 7,2 tỷ
- Chi tiền nhân công thuê ngoài qua 1cá nhân thầu xây dựng khoán gọn 250 triệu đ (cá nhân này không có đăng ký kinh doanh, tự lập danh sách nhân công và ký nhận thay)
- Chi thưởng sáng kiến, cải tiến cho bộ phận kỹ thuật có giải pháp xử chống thấm được hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến của Tổng công ty chấp nhận là 45 triệu đồng (Công ty chưa khấu trừ thuế TNCN)
- Chi thưởng động viên CBCC nhân Quốc tế lao động 1/5: 50 tr
- Chi tổ chức ăn trưa tại bếp ăn của công ty 780 tr (theo mức ăn bình quân 650.000/ tháng/ người) có hóa đơn chứng từ theo quy định.
- Lương tháng 13 được ghi trong hợp đồng lao động nhưng đến 31/12/2009 chưa chi mà chi vào 15/2/2010 là 600 tr
- Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động chủ chốt của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng lao động 750 tr
Anh/Chị hãy xác định khoản chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2009.
BÀI TẬP 3:
Hãy tính thuế thuế TNDN phải nộp của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
- Doanh thu cả năm: 151.068 triệu đồng
- Tổng chi phí được trừ cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng.
- Thu nhập khác gồm:
+ Chuyển nhượng tài sản 200 triệu đồng
+ Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 triệu đồng
Biết rằng:
Thuế suất của thuế TNDN là 25%.
Tổng thuế xuất khẩu phải nộp là 1.242 triệu đồng.
Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế: 4.968 triệu đồng.
Lỗ các năm trước chuyển qua : 500 triệu đồng.
Thu nhập miễn thuế: 300 triệu đồng.
Công ty trích lập quỹ khoa học công nghệ theo quy định ( 10% thu nhập tính thuế)

ai nhan
24-02-12, 09:35 PM
chi oi cho em hoi tai sao dong thue TNCN= 5trieu x5%+5trieu x10%+ 6,4trieu x15%.
chi giai thich giup em voi.


Trong bài này, chúng ta phải xác định loại thu nhập nào chịu thuế và thuế suất như thế nào.

(1) Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng lễ tết: 240 + 24 = 264 triệu --> Chịu thuế TNCN lũy tiến
(2) Thu nhập từ TGNH 9 triệu --> Không chịu thuế
(3) Trúng thưởng KM 100 triệu --> chịu thuế 10%

Như vậy, chỉ tính thuế cho (1) và (3).

Thu nhập (1) bình quân tháng là 264 triệu / 12 = 22 triệu
* Thuế TNCN từ tiền lương, thưởng tết
Giảm trừ: bản thân 4 triệu + một người phụ thuộc 1,6 triệu = 5,6 triệu
TN chịu thuế: 22 triệu - 5,6 triệu = 16,4 triệu
Thuế TNCN = 5 triệu x 5% + 5 triệu x 10% + 6,4 triệu x 15% = 1,71 triệu / tháng.
Thuế TNCN cả năm: 1,71 triệu x 12 = 20,52 triệu

* Thuế TNCN từ thưởng KM: 100 triệu x 10% = 10 triệu

Tổng số thuế phải nộp: 20,52 triệu + 10 triệu = 30,52 triệu.
chi oi chi giup em giai thich dong thue TNCN =5trieu x5%+5trieu x10%+6,4trieu x15% em k hieu cho nay.

may a chi oi e sap thi mon thue uj giup e giai bai nay nha
Cong ty ve so da phat hanh ra 440ngan tam ve so, gia 10,000d, thue TTDB la 15%, VAT 10%, so thue GTGT dau vao duoc khau tru la 100trieu, hay tinh so thue GTGT phai nop.


may a chi oi e sap thi mon thue uj giup e giai bai nay nha
Cong ty ve so da phat hanh ra 440ngan tam ve so, gia 10,000d, thue TTDB la 15%, VAT 10%, so thue GTGT dau vao duoc khau tru la 100trieu, hay tinh so thue GTGT phai nop.
em chot nghi ra cach giai roi em giai thu may a chi sua sai giup em nhe,
tong gia tri ban ra=440,000 x 10,000 =4,4ty
thue TTDB=4,4ty x 15%=660trieu
--> thue GTGT phai nop = 4,4ty x 10% - 100trieu =340trieu.

=========================================
HLMT: Lần sau nên viết Tiếng Việt có dấu nha bạn.

doananhkt
20-03-12, 01:37 PM
- Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)
- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.
- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 đồng

* Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165% = 664.363.636 đồng.
* Thuế GTGT phải nộp: (3.816.000.000 + 72.000.000) x 10% - 158.000.000 = 230.800.000 đồng.
cho mình hỏi chút công ty chilimex mua rượu thuốc xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế tại sao còn phải chịu thuế TTĐB theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 đối tượng này không chịu thuế TTĐB tiếp theo là bán cho công ty Vĩnh Hằng là bán nguyên phần rượu trắng công ty mua của công ty khác về làm nguyên liệu và hàng hóa này đã chịu thuế TTĐB và thuế TTĐB chỉ đánh ở khâu sản xuất các khâu trung gian không phải tính hay nộp thuế đồng thời bạn cũng chưa tính phần thuế TTĐB được giảm trừ phần nguyên liệu sản xuất rượu thuốc xin làm rõ

tamtam121289
11-04-12, 05:53 PM
- Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)
- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.
- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 đồng

* Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 3.816.000.000 x 20%/120% + 72.000.000 x 65% /165% = 664.363.636 đồng.
* Thuế GTGT phải nộp: (3.816.000.000 + 72.000.000) x 10% - 158.000.000 = 230.800.000 đồng.
mình nhận thấy là thuế TTĐB đầu ra của HH dvu xuất khẩu kho chịu thuế TT ĐB chứ nhỉ?

tamtam121289
11-04-12, 06:01 PM
mình thấy đứng rùi. thuế phải nộp phải trù khoản đàu vào đc khấu trừ nữa chứ, hàng hóa mua vào đã chịu thế TTĐB đầu vào thì không chịu TT Đb đầu ra nữa vì TTĐB là sắc thuế chỉ đánh duy nhất một lần mà thôi! mong mọi người góp ý!}}}}}

NGỌC 1965
01-06-12, 10:53 AM
Trong ky cong ty phương nam có các số liệu sau
suất thuê nhập khẩu 8000lít rượu, gia tính thuê nhập khâu là 65%, thuế suất thuế tiêu thu đặc biệt là 65%, công ty đã nộp 2 thuế trên .xuất 8000 lít rượunhập khẩu để sản xuất 20000 chai rượu nhẹ ( lọai rượu nhẹchịu thuế ttđb với thuê suất thuế ttđb 30%
bán trong nước 8000 chai rượu nhẹ đơn giá chua thuế gtgt là 286000đồng trên 1 sản phẩm
xuất khảu 12000 chai rượu nhẹ theo giá fob là 20.000 đồng trên 1 sản phậm thuế suất thếu nhập khẩu là 2%
yêu cầu xác định thuế nhập khẩu thuế ttđb và các lọai thuế được hòan

trungdinhct
25-08-12, 08:49 AM
Bài tập:
Tại Cty TNHH Minh Anh sản xuất rượu 40 độ có số liệu trong kỳ như sau:
- Số lượng tồn kho đầu kỳ: 4000 chai, giá nhập kho 25.000đ/c
- Số lượng SX trong kỳ: 40.000 chai
- Số lượng tiêu thụ trong kỳ gồm có:
+Trực tiếp xuất khẩu 4.000c, giá FOB 52.000đ/c
+Bán cho công ty xuất khẩu theo hợp đồng để xuất khẩu 6.000c, giá
bán theo đúng hợp đồng (chưa thuế gtgt) 50.000đ/c
+Bán cho công ty thương mại trong nước 15.000c, giá bán chưa thuế
gtgt 52.000đ/c
+Gửi đại lý bán 12.000c, giá đại lý bán chưa thuế gtgt theo đúng hợp
đồng là 55.000đ/c, hoa hồng trả đại lý là 5% theo giá đại lý bán chưa
thuế gtgt, đại lý đã bán hết trong kỳ.
.+Trực tiếp bán lẻ 2.000c,giá bán lẻ có thuế gtgt là 61.600đ/c
- Chi phí SX hợp lý của 1c rượu SX trong kỳ là 22.000đ/c
- Chi phí hợp lý khâu bán hàng và quản lý của DN ( chưa kể thuế
XK,thuế TTĐB, hoa hồng trả đại lý) là 180 triệu đồng
- DN chi nộp phạt do vi phạm hành chính 2 triệu đồng.
- DN thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 30 triệu đồng
- Thuế GTGT đầu vào DN được khấu trừ trong kỳ là 120 triệu dồng,
thuế gtgt theo pp khấu trừ.
- Gía xuất kho của DN được tính theo phương pháp nhập trước xuất
trước.Các họat động kinh doanh mua ,bán của DN có đầy đủ hóa đơn
gtgt theo đúng qui định, đại lý nộp thuế GTGT theo pp trực tiếp.
- Thuế suất TXK: 2% ; Tgtgt: 10% ; TTTĐB: 65% ; TTNDN: 25%
YÊU CẦU: Xác định thuế Xuất khẩu,GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN
DN nói trên phải nộp trong kỳ.Câu 2) Tại Công ty TNHH Sagiang có số liệu trong tháng 01/2010như sau:
1. Nhập khẩu 10.000 lít rượu trên 40 độ, thuế TTĐB đã nộp khi nhập
khẩu 100 triệu;
2. Xuất kho 8.000 lít rượu trên 40 độ để sản xuất 16.000 chai rượu
thuốc cùng dung tích;
3. Xuất bán 14.000 chai rượu thuốc với giá bán chưa thuế GTGT
60.000đ/chai.
Yêu cầu: Xác định thuế TTĐB cơ sở sản xuất rượu phải nộp, biết rằng
thuế suất thuế TTĐB phải nộp của rượu thuốc là 20%.


Câu 3) Trong quí I năm 2010 Cty TNHH Minh Anh sản xuất sản phẩm
bánh phồng tôm có số liệu như sau
1. Sản phẩm bánh phồng tôm tồn kho đầu năm 15.000 kg. (giá thành
sản phẩm tồn kho là 24.000đ/kg)
2. Sản phẩm bánh phồng tôm sản xuất trong quí I/2010 là 45.000 kg.
Sản lượng tiêu thụ trong kỳ
1. Bán cho các công ty ABC 15.000 kg, giá bán chưa thuế GTGT tại
nơi sản xuất là 50.000đ/kg.
2. Trực tiếp bán lẻ 14.900kg, giá bán bao gồm thuế thuế GTGT là
72.600đ/kg. Doanh nghiệp xuất tiếp khách, biếu, tặng 100 kg.
3. Tiêu thụ qua đại lý( bán đúng giá hưởng hoa hồng) 12.000kg, với
giá bán ra chưa thuế GTGT là 60.000 đ/kg, tiền hoa hồng cho đại lý là 5%
trên doanh số bán ra chưa thuế GTGT.
4. Trực tiếp xuất khẩu 18.000kg, theo giá FOB quy đổi ra tiền Việt
Nam theo tỷ giá tính thuế xuất khẩu là 95.000 đ/kg.
5.Chi phí sản xuất hợp lý của 1kg bánh phồng tôm sản xuất trong kỳ
là 22.000đ/kg
6.Chi phí hợp lý khâu bán hàng và quản lý DN (chưa kể thuế XK, hoa
hồng trả đại lý) là 190triệu đồng
7.Doanh nghiệp chi nộp phạt do vi phạm hành chính 8 triệu đồng.
8.Doanh nghiệp thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 15 triệu đồng
9.Thu nhập nhận được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh là 50 triệu
đồng ( thu thập được chia trước thuế thu nhập doanh nghiệp)
10.Thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ trong kỳ là 150
triệu đồng. CTy TNHH Minh Anh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ.
- Giá xuất kho của DN được tính theo phương pháp nhập trước xuất
trước. Các hoạt động kinh doanh mua, bán của DN có đầy đủ hoá đơn
GTGT hơp pháp theo đúng qui định, đại lý nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp
- Đại lý đã tiêu thụ 90% sản phẩm mà doanh nghiệp đã giao
- Thuế suất thuế XK: 2% ; thuế suất thuếGTGT: 10%; thuế suất thuế
TNDN: 25%.
YÊU CẦU: Xác định thuế GTGT, thuế TNDN mà DN phải nộp trong quí
I/2010 ( Doanh nghiệp xác định được doanh thu và chi phí thực tế phát
sinh trong quí ).

câu 4:Công ty TNHH kinh doanh máy vi tính và phần mềm máy vi tính.
Tình hình kinh doanh trong tháng 12/2010 của Công ty như sau:
1- Tổng doanh số bán ra trong tháng:
- Máy vi tính:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 450.000.000 đống
+ Thuế GTGT là: 45.000.000 đồng
- Máy Fax:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 200.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 20.000.000 đồng
- Phần mềm máy vi tính bán trong nước là: 50.000.000 đồng, không chịu
thuế GTGT
- Phần mềm xuất khẩu ra nước ngoài là: 100.000.000 đồng, Thuế suất
0%.
2- Tổng doanh số mua vào trong tháng:
a- HHDV mua vào trong nước
- Mua một TSCĐ để sử dụng SXKD
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 50.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 5.000.000 đồng
- Máy vi tính mua vào để bán:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 300.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 30.000.000 đồng
- Đĩa CD in phần mềm máy tính để bán trong nước:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 20.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 2.000.000 đồng
- Trả tiền thuê nhà
+ Giá thanh toán là: 10.000.000 đồng (bằng hoá đơn bán hàng thông
thường)
- Chi tiếp khách:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 5.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 500.000 đồng
- Tiền điện, điện thoại
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 6.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 600.000 đồng
- Mua văn phòng phẩm
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 2.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 200.000 đồng
b- HHDV nhập khẩu
- Máy in:
+ Giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu là: 100.000.000 đồng
+ Thuế GTGT nộp cho cơ quan Hải quan là: 10.000.000 đồng
Máy in mua về để bán
Hãy xác định số thuế GTGT được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp
trong tháng?


câu 5:Số liệu CTy ABC trong Quí III/2011 có tình hình sxkd như sau:
1.Tình hình sản xuất, tiêu thụ:
1. Sản xuất : 10.000SP
2. Xuất bán khu chế xuất: 4.000SP, giá 50.000đ/SP, thuế XK 5%
3. Bán trong nước 5.000SP, giá chưa thuế gtgt 45.000đ/SP
2.Chi phí SXKD trong quí III
a. Chi phí SX
1. Chi phí vật liệu trực tiếp 8.000đ/SP
2. Chi phí nhân công theo hợp đồng lao động đối với 10 công
nhân mức lương 2.500.000đồng/ tháng/ người
3. Chi phí khấu hao TSCĐ : 10.000.000đồng
4. Chi phí điện, nước: 15.000.000đồng
b. Chi phí quản lý
1. Tiền lương:20.000.000đồng
2. Điện, nước, điện thoại: 2.000.000đồng
3. Thuế môn bài, lệ phí: 7.800.000đồng
c. Chi phí bán hàng
1. Chi phí đồ dùng VP: 10.000.000đồng
2. Chi phí quảng cáo: 15.000.000đồng
d. Chi phí khác
1. Chi ủng hộ bão lụt (có lập chứng từ đúng quy định):
4.000.000đồng
2. Chi nộp phạt hành chính: 5.000.000đồng
3. Vay 200.000.000 đồng của Ông nguyễn văn A , lãi suất
15%/năm, lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước công bố cho vay
là 8%/năm.
3. -Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 16.000.000 đồng của Cty
Phương thanh và chi trả tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế đối với Cty Anh
Vũ là 7.000.000đồng
- Thu lãi tiền gởi ngân hàng : 10.000.000đồng
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN Cty ABC phải nộp trong quí III/ 2011 (
Cty xác định được chi phí thực tế phát sinh trong quí và trích lập quỹ khoa
học công nghệ), biết rằng thuế suất TNDN 25%

trungdinhct
25-08-12, 09:51 AM
help me! please. bạn nào biết giải dùm tôi. cám ơn


Bài tập:
Tại Cty TNHH Minh Anh sản xuất rượu 40 độ có số liệu trong kỳ như sau:
- Số lượng tồn kho đầu kỳ: 4000 chai, giá nhập kho 25.000đ/c
- Số lượng SX trong kỳ: 40.000 chai
- Số lượng tiêu thụ trong kỳ gồm có:
+Trực tiếp xuất khẩu 4.000c, giá FOB 52.000đ/c
+Bán cho công ty xuất khẩu theo hợp đồng để xuất khẩu 6.000c, giá
bán theo đúng hợp đồng (chưa thuế gtgt) 50.000đ/c
+Bán cho công ty thương mại trong nước 15.000c, giá bán chưa thuế
gtgt 52.000đ/c
+Gửi đại lý bán 12.000c, giá đại lý bán chưa thuế gtgt theo đúng hợp
đồng là 55.000đ/c, hoa hồng trả đại lý là 5% theo giá đại lý bán chưa
thuế gtgt, đại lý đã bán hết trong kỳ.
.+Trực tiếp bán lẻ 2.000c,giá bán lẻ có thuế gtgt là 61.600đ/c
- Chi phí SX hợp lý của 1c rượu SX trong kỳ là 22.000đ/c
- Chi phí hợp lý khâu bán hàng và quản lý của DN ( chưa kể thuế
XK,thuế TTĐB, hoa hồng trả đại lý) là 180 triệu đồng
- DN chi nộp phạt do vi phạm hành chính 2 triệu đồng.
- DN thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 30 triệu đồng
- Thuế GTGT đầu vào DN được khấu trừ trong kỳ là 120 triệu dồng,
thuế gtgt theo pp khấu trừ.
- Gía xuất kho của DN được tính theo phương pháp nhập trước xuất
trước.Các họat động kinh doanh mua ,bán của DN có đầy đủ hóa đơn
gtgt theo đúng qui định, đại lý nộp thuế GTGT theo pp trực tiếp.
- Thuế suất TXK: 2% ; Tgtgt: 10% ; TTTĐB: 65% ; TTNDN: 25%
YÊU CẦU: Xác định thuế Xuất khẩu,GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN
DN nói trên phải nộp trong kỳ.Câu 2) Tại Công ty TNHH Sagiang có số liệu trong tháng 01/2010như sau:
1. Nhập khẩu 10.000 lít rượu trên 40 độ, thuế TTĐB đã nộp khi nhập
khẩu 100 triệu;
2. Xuất kho 8.000 lít rượu trên 40 độ để sản xuất 16.000 chai rượu
thuốc cùng dung tích;
3. Xuất bán 14.000 chai rượu thuốc với giá bán chưa thuế GTGT
60.000đ/chai.
Yêu cầu: Xác định thuế TTĐB cơ sở sản xuất rượu phải nộp, biết rằng
thuế suất thuế TTĐB phải nộp của rượu thuốc là 20%.


Câu 3) Trong quí I năm 2010 Cty TNHH Minh Anh sản xuất sản phẩm
bánh phồng tôm có số liệu như sau
1. Sản phẩm bánh phồng tôm tồn kho đầu năm 15.000 kg. (giá thành
sản phẩm tồn kho là 24.000đ/kg)
2. Sản phẩm bánh phồng tôm sản xuất trong quí I/2010 là 45.000 kg.
Sản lượng tiêu thụ trong kỳ
1. Bán cho các công ty ABC 15.000 kg, giá bán chưa thuế GTGT tại
nơi sản xuất là 50.000đ/kg.
2. Trực tiếp bán lẻ 14.900kg, giá bán bao gồm thuế thuế GTGT là
72.600đ/kg. Doanh nghiệp xuất tiếp khách, biếu, tặng 100 kg.
3. Tiêu thụ qua đại lý( bán đúng giá hưởng hoa hồng) 12.000kg, với
giá bán ra chưa thuế GTGT là 60.000 đ/kg, tiền hoa hồng cho đại lý là 5%
trên doanh số bán ra chưa thuế GTGT.
4. Trực tiếp xuất khẩu 18.000kg, theo giá FOB quy đổi ra tiền Việt
Nam theo tỷ giá tính thuế xuất khẩu là 95.000 đ/kg.
5.Chi phí sản xuất hợp lý của 1kg bánh phồng tôm sản xuất trong kỳ
là 22.000đ/kg
6.Chi phí hợp lý khâu bán hàng và quản lý DN (chưa kể thuế XK, hoa
hồng trả đại lý) là 190triệu đồng
7.Doanh nghiệp chi nộp phạt do vi phạm hành chính 8 triệu đồng.
8.Doanh nghiệp thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 15 triệu đồng
9.Thu nhập nhận được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh là 50 triệu
đồng ( thu thập được chia trước thuế thu nhập doanh nghiệp)
10.Thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ trong kỳ là 150
triệu đồng. CTy TNHH Minh Anh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ.
- Giá xuất kho của DN được tính theo phương pháp nhập trước xuất
trước. Các hoạt động kinh doanh mua, bán của DN có đầy đủ hoá đơn
GTGT hơp pháp theo đúng qui định, đại lý nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp
- Đại lý đã tiêu thụ 90% sản phẩm mà doanh nghiệp đã giao
- Thuế suất thuế XK: 2% ; thuế suất thuếGTGT: 10%; thuế suất thuế
TNDN: 25%.
YÊU CẦU: Xác định thuế GTGT, thuế TNDN mà DN phải nộp trong quí
I/2010 ( Doanh nghiệp xác định được doanh thu và chi phí thực tế phát
sinh trong quí ).

câu 4:Công ty TNHH kinh doanh máy vi tính và phần mềm máy vi tính.
Tình hình kinh doanh trong tháng 12/2010 của Công ty như sau:
1- Tổng doanh số bán ra trong tháng:
- Máy vi tính:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 450.000.000 đống
+ Thuế GTGT là: 45.000.000 đồng
- Máy Fax:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 200.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 20.000.000 đồng
- Phần mềm máy vi tính bán trong nước là: 50.000.000 đồng, không chịu
thuế GTGT
- Phần mềm xuất khẩu ra nước ngoài là: 100.000.000 đồng, Thuế suất
0%.
2- Tổng doanh số mua vào trong tháng:
a- HHDV mua vào trong nước
- Mua một TSCĐ để sử dụng SXKD
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 50.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 5.000.000 đồng
- Máy vi tính mua vào để bán:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 300.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 30.000.000 đồng
- Đĩa CD in phần mềm máy tính để bán trong nước:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 20.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 2.000.000 đồng
- Trả tiền thuê nhà
+ Giá thanh toán là: 10.000.000 đồng (bằng hoá đơn bán hàng thông
thường)
- Chi tiếp khách:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 5.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 500.000 đồng
- Tiền điện, điện thoại
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 6.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 600.000 đồng
- Mua văn phòng phẩm
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 2.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 200.000 đồng
b- HHDV nhập khẩu
- Máy in:
+ Giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu là: 100.000.000 đồng
+ Thuế GTGT nộp cho cơ quan Hải quan là: 10.000.000 đồng
Máy in mua về để bán
Hãy xác định số thuế GTGT được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp
trong tháng?


câu 5:Số liệu CTy ABC trong Quí III/2011 có tình hình sxkd như sau:

1.Tình hình sản xuất, tiêu thụ:
1. Sản xuất : 10.000SP
2. Xuất bán khu chế xuất: 4.000SP, giá 50.000đ/SP, thuế XK 5%
3. Bán trong nước 5.000SP, giá chưa thuế gtgt 45.000đ/SP
2.Chi phí SXKD trong quí III
a. Chi phí SX
1. Chi phí vật liệu trực tiếp 8.000đ/SP
2. Chi phí nhân công theo hợp đồng lao động đối với 10 công
nhân mức lương 2.500.000đồng/ tháng/ người
3. Chi phí khấu hao TSCĐ : 10.000.000đồng
4. Chi phí điện, nước: 15.000.000đồng
b. Chi phí quản lý
1. Tiền lương:20.000.000đồng
2. Điện, nước, điện thoại: 2.000.000đồng
3. Thuế môn bài, lệ phí: 7.800.000đồng
c. Chi phí bán hàng
1. Chi phí đồ dùng VP: 10.000.000đồng
2. Chi phí quảng cáo: 15.000.000đồng
d. Chi phí khác
1. Chi ủng hộ bão lụt (có lập chứng từ đúng quy định):
4.000.000đồng
2. Chi nộp phạt hành chính: 5.000.000đồng
3. Vay 200.000.000 đồng của Ông nguyễn văn A , lãi suất
15%/năm, lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước công bố cho vay
là 8%/năm.
3. -Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 16.000.000 đồng của Cty
Phương thanh và chi trả tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế đối với Cty Anh
Vũ là 7.000.000đồng
- Thu lãi tiền gởi ngân hàng : 10.000.000đồng
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN Cty ABC phải nộp trong quí III/ 2011 (
Cty xác định được chi phí thực tế phát sinh trong quí và trích lập quỹ khoa
học công nghệ), biết rằng thuế suất TNDN 25%

trungdinhct
25-08-12, 09:53 AM
help me! please. bạn nào biết giải dùm tôi. cám ơn


Bài tập:
Tại Cty TNHH Minh Anh sản xuất rượu 40 độ có số liệu trong kỳ như sau:
- Số lượng tồn kho đầu kỳ: 4000 chai, giá nhập kho 25.000đ/c
- Số lượng SX trong kỳ: 40.000 chai
- Số lượng tiêu thụ trong kỳ gồm có:
+Trực tiếp xuất khẩu 4.000c, giá FOB 52.000đ/c
+Bán cho công ty xuất khẩu theo hợp đồng để xuất khẩu 6.000c, giá
bán theo đúng hợp đồng (chưa thuế gtgt) 50.000đ/c
+Bán cho công ty thương mại trong nước 15.000c, giá bán chưa thuế
gtgt 52.000đ/c
+Gửi đại lý bán 12.000c, giá đại lý bán chưa thuế gtgt theo đúng hợp
đồng là 55.000đ/c, hoa hồng trả đại lý là 5% theo giá đại lý bán chưa
thuế gtgt, đại lý đã bán hết trong kỳ.
.+Trực tiếp bán lẻ 2.000c,giá bán lẻ có thuế gtgt là 61.600đ/c
- Chi phí SX hợp lý của 1c rượu SX trong kỳ là 22.000đ/c
- Chi phí hợp lý khâu bán hàng và quản lý của DN ( chưa kể thuế
XK,thuế TTĐB, hoa hồng trả đại lý) là 180 triệu đồng
- DN chi nộp phạt do vi phạm hành chính 2 triệu đồng.
- DN thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 30 triệu đồng
- Thuế GTGT đầu vào DN được khấu trừ trong kỳ là 120 triệu dồng,
thuế gtgt theo pp khấu trừ.
- Gía xuất kho của DN được tính theo phương pháp nhập trước xuất
trước.Các họat động kinh doanh mua ,bán của DN có đầy đủ hóa đơn
gtgt theo đúng qui định, đại lý nộp thuế GTGT theo pp trực tiếp.
- Thuế suất TXK: 2% ; Tgtgt: 10% ; TTTĐB: 65% ; TTNDN: 25%
YÊU CẦU: Xác định thuế Xuất khẩu,GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN
DN nói trên phải nộp trong kỳ.Câu 2) Tại Công ty TNHH Sagiang có số liệu trong tháng 01/2010như sau:
1. Nhập khẩu 10.000 lít rượu trên 40 độ, thuế TTĐB đã nộp khi nhập
khẩu 100 triệu;
2. Xuất kho 8.000 lít rượu trên 40 độ để sản xuất 16.000 chai rượu
thuốc cùng dung tích;
3. Xuất bán 14.000 chai rượu thuốc với giá bán chưa thuế GTGT
60.000đ/chai.
Yêu cầu: Xác định thuế TTĐB cơ sở sản xuất rượu phải nộp, biết rằng
thuế suất thuế TTĐB phải nộp của rượu thuốc là 20%.


Câu 3) Trong quí I năm 2010 Cty TNHH Minh Anh sản xuất sản phẩm
bánh phồng tôm có số liệu như sau
1. Sản phẩm bánh phồng tôm tồn kho đầu năm 15.000 kg. (giá thành
sản phẩm tồn kho là 24.000đ/kg)
2. Sản phẩm bánh phồng tôm sản xuất trong quí I/2010 là 45.000 kg.
Sản lượng tiêu thụ trong kỳ
1. Bán cho các công ty ABC 15.000 kg, giá bán chưa thuế GTGT tại
nơi sản xuất là 50.000đ/kg.
2. Trực tiếp bán lẻ 14.900kg, giá bán bao gồm thuế thuế GTGT là
72.600đ/kg. Doanh nghiệp xuất tiếp khách, biếu, tặng 100 kg.
3. Tiêu thụ qua đại lý( bán đúng giá hưởng hoa hồng) 12.000kg, với
giá bán ra chưa thuế GTGT là 60.000 đ/kg, tiền hoa hồng cho đại lý là 5%
trên doanh số bán ra chưa thuế GTGT.
4. Trực tiếp xuất khẩu 18.000kg, theo giá FOB quy đổi ra tiền Việt
Nam theo tỷ giá tính thuế xuất khẩu là 95.000 đ/kg.
5.Chi phí sản xuất hợp lý của 1kg bánh phồng tôm sản xuất trong kỳ
là 22.000đ/kg
6.Chi phí hợp lý khâu bán hàng và quản lý DN (chưa kể thuế XK, hoa
hồng trả đại lý) là 190triệu đồng
7.Doanh nghiệp chi nộp phạt do vi phạm hành chính 8 triệu đồng.
8.Doanh nghiệp thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 15 triệu đồng
9.Thu nhập nhận được từ hợp đồng hợp tác kinh doanh là 50 triệu
đồng ( thu thập được chia trước thuế thu nhập doanh nghiệp)
10.Thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ trong kỳ là 150
triệu đồng. CTy TNHH Minh Anh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ.
- Giá xuất kho của DN được tính theo phương pháp nhập trước xuất
trước. Các hoạt động kinh doanh mua, bán của DN có đầy đủ hoá đơn
GTGT hơp pháp theo đúng qui định, đại lý nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp
- Đại lý đã tiêu thụ 90% sản phẩm mà doanh nghiệp đã giao
- Thuế suất thuế XK: 2% ; thuế suất thuếGTGT: 10%; thuế suất thuế
TNDN: 25%.
YÊU CẦU: Xác định thuế GTGT, thuế TNDN mà DN phải nộp trong quí
I/2010 ( Doanh nghiệp xác định được doanh thu và chi phí thực tế phát
sinh trong quí ).

câu 4:Công ty TNHH kinh doanh máy vi tính và phần mềm máy vi tính.
Tình hình kinh doanh trong tháng 12/2010 của Công ty như sau:
1- Tổng doanh số bán ra trong tháng:
- Máy vi tính:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 450.000.000 đống
+ Thuế GTGT là: 45.000.000 đồng
- Máy Fax:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 200.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 20.000.000 đồng
- Phần mềm máy vi tính bán trong nước là: 50.000.000 đồng, không chịu
thuế GTGT
- Phần mềm xuất khẩu ra nước ngoài là: 100.000.000 đồng, Thuế suất
0%.
2- Tổng doanh số mua vào trong tháng:
a- HHDV mua vào trong nước
- Mua một TSCĐ để sử dụng SXKD
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 50.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 5.000.000 đồng
- Máy vi tính mua vào để bán:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 300.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 30.000.000 đồng
- Đĩa CD in phần mềm máy tính để bán trong nước:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 20.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 2.000.000 đồng
- Trả tiền thuê nhà
+ Giá thanh toán là: 10.000.000 đồng (bằng hoá đơn bán hàng thông
thường)
- Chi tiếp khách:
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 5.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 500.000 đồng
- Tiền điện, điện thoại
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 6.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 600.000 đồng
- Mua văn phòng phẩm
+ Giá chưa có thuế GTGT là: 2.000.000 đồng
+ Thuế GTGT là: 200.000 đồng
b- HHDV nhập khẩu
- Máy in:
+ Giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu là: 100.000.000 đồng
+ Thuế GTGT nộp cho cơ quan Hải quan là: 10.000.000 đồng
Máy in mua về để bán
Hãy xác định số thuế GTGT được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp
trong tháng?


câu 5:Số liệu CTy ABC trong Quí III/2011 có tình hình sxkd như sau:
1.Tình hình sản xuất, tiêu thụ:
1. Sản xuất : 10.000SP
2. Xuất bán khu chế xuất: 4.000SP, giá 50.000đ/SP, thuế XK 5%
3. Bán trong nước 5.000SP, giá chưa thuế gtgt 45.000đ/SP
2.Chi phí SXKD trong quí III
a. Chi phí SX
1. Chi phí vật liệu trực tiếp 8.000đ/SP
2. Chi phí nhân công theo hợp đồng lao động đối với 10 công
nhân mức lương 2.500.000đồng/ tháng/ người
3. Chi phí khấu hao TSCĐ : 10.000.000đồng
4. Chi phí điện, nước: 15.000.000đồng
b. Chi phí quản lý
1. Tiền lương:20.000.000đồng
2. Điện, nước, điện thoại: 2.000.000đồng
3. Thuế môn bài, lệ phí: 7.800.000đồng
c. Chi phí bán hàng
1. Chi phí đồ dùng VP: 10.000.000đồng
2. Chi phí quảng cáo: 15.000.000đồng
d. Chi phí khác
1. Chi ủng hộ bão lụt (có lập chứng từ đúng quy định):
4.000.000đồng
2. Chi nộp phạt hành chính: 5.000.000đồng
3. Vay 200.000.000 đồng của Ông nguyễn văn A , lãi suất
15%/năm, lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước công bố cho vay
là 8%/năm.
3. -Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 16.000.000 đồng của Cty
Phương thanh và chi trả tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế đối với Cty Anh
Vũ là 7.000.000đồng
- Thu lãi tiền gởi ngân hàng : 10.000.000đồng
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN Cty ABC phải nộp trong quí III/ 2011 (
Cty xác định được chi phí thực tế phát sinh trong quí và trích lập quỹ khoa
học công nghệ), biết rằng thuế suất TNDN 25%

hoahoctronho
25-08-12, 09:56 AM
Bài này thuộc bài tập cơ bản, xem lại sách và các ví dụ là làm được

trungdinhct
26-08-12, 11:33 AM
Bài này thuộc bài tập cơ bản, xem lại sách và các ví dụ là làm được
tôi học cách đây nhiều năm rồi, nên quên kiến thức cơ bản. bạn biết thì giúp dùm tôi. thật sự thì tôi cũng mò giữ lắm nhưng ko ra nên lên đây hỏi mấy bạn đó. giúp đc thì giúp dùm nha bạn. tk

pjttatnho
27-08-12, 09:54 AM
Anh Chị hướng dẫn giúp e bài này với!
Cty A sản xuất rượu 40 độ có số liệu như sau:
_ Số lượng tồn kho đầu kỳ: 4000 chai, giá nhập kho là 25.000đ/c
_ SX trong kỳ; 40.000 chai
_ Số lượng tiêu thụ:
+ Trực tiếp XK: 4000c, giá FOB: 52.000đ/c
+ Bán cho cty XK theo HĐ để xuất khẩu: 6000c, giá ban theo HĐ( chưa VAT): 50.000đ/c
+ Bán cho cty trong nước 15.000c, giá ban chưa thuế VAT:52.000đ/c
+ Gửi đại lý bán 12.000c, giá bán chưa VAT là 55.000đ/c hoa hồng cho ĐL là 5%, đại lý bán hết trong kỳ
+ Trực tiếp bán lẻ 2.000c, giá bán lẻ có thuế là 61.600đ/c
_ Chi phí SX hợp lý của 1 chai trong kỳ là 22000đ/c
_ Chi phí hợp lý khâu bán hàng, QLDN (chưa kể thuế XK, TTĐB, Hoa hồng cho ĐL) 180 triệu
_ DN chi nộp phạt vi phạm hành chính 2 triệu
_ DN thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 30 triệu
_ Thuế GTGT Đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 120 triệu, theo pp khấu trừ
_ Giá xuất kho hàng bán của DN được tính theo pp nhập trước xuất trước. các hoạt động kinh doanh của công ty có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo qui định. đại lý nộp thuế VAT theo pp trực tiếp
thuế suất thuế XK: 2%, GTGT: 10%, TTĐB: 65%, TNDN :25%
Xác định thuế XK, GTGT, TTĐB, TNDN trong kỳ.

các a chị hướng dẫn cách giải cho e nhé. e bị vướn ở chổ hàng tồn kho, với chi phí hợp lý khi tính.

nhengoc1803
08-11-12, 07:26 PM
ai biết giải bài nay giúp mình với

Xác định thuế XK, GTGT và thuế TNDN phải nộp trong năm của một cty với các tài liệu sau
I/ tình hình sx trong năm, trong năm DN sx dc 120.000 sp A ( A ko thuộc diện chịu thuế TTDB), cty ko có hàng tồn kho đầu năm
II/ tình hình tiêu thụ trong năm
1. Trực tiếp XK 10.000sp theo điều kiện FOB với giá quy ra đồng VN là 60.000d/sp
2. Bán cho DN khu chế xuất 40.000sp, giá bán 62.000d/sp
3. Trực tiếp XK 30.000sp theo dkien CIF với giá quy ra đồng VN là 66.700d/sp. Trong đó phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế là 15% giá FOB
4. Xuất cho đại lý bán lẻ 20.000sp, giá bán của đại lý theo hợp đồng mua chưa có thuếGTGT là 55.000d/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho 5.000sp
III/ chi phí sx kinh doanh trong năm
- NVL chính trực tiếp sản xuất sp là 2.010 tr
- NVL phụ trực tiếp sx sp là 537,2 tr
- Tiền lương công nhân trực tiếp sx sp. Định mức sp sx là 300sp/lđ/tháng, định mức tiền lương 1.200.000d/lđ/tháng
- Chi phí ở bộ phận qlý: 250 tr
- Khấu hao TSCD ở phân xưởng sx 186 tr
- Các chi phí khác phục vụ sx ở phân xưởng: 396 tr
- Thuế XK
- Chi phí vận tải và bảo hiểm khi trực tiếp XK sp
- Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% doanh số bán của đại lý
IV/ thu nhập chịu thuế khác 19tr
Biết rằng
Thuế GTGT đối với sp DN sx là 10%
Thuế XK 2%
Thuế TNDN 25%