PDA

View Full Version : Hàm ghi số thứ tựlonglt08
05-04-09, 07:32 AM
Tôi dùng hàm để đánh số thứ tự (học được từ GPE):
=IF(COUNTIF($B3:B$3;B3)=1;MAX($A$1:A2)+1;"") -hàm 1, cách này rất hiệu quả nếu cần theo dõi danh sách lớn các đầu mục không trùng nhau sau khi đã được sort các đầu mục. Tuy vậy cách đánh số thứ tự này bị hạn chế khi dùng Autofilter, STT không được tự động đánh lại. Vì vậy, muốn có STT đúng lại phải dùng tay điền lại hoặc thêm cột mới, rất phiền phức. Gần đây trên GPE có bạn dùng hàm
=IF(B7<>"";SUBTOTAL(103;$B$7:B7);"")- hàm 2, để dánh STT cho danh sách học sinh. Cách này cũng rất hay khi danh sách các đầu mục không trùng nhau (ở đây là học sinh).
Tôi muốn các "cao thủ" ra tay giúp kết hợp 2 hàm lại với nhau được không ? có cách nào làm cho STT của đầu mục khi áp dụng hàm 1 sau khi dùng Autofilter thì STT tự động đươc đánh lại như sử dụng hàm 2, khi thôi autofilter thì STT lại trả về như ban đầu.
Chân thành cảm ơn các bạn !

yeudoi
05-04-09, 08:16 AM
Nếu muốn kết hợp thì bạn thay Max ở công thức 1 bằng Subtotal ở công thức 2.
Bạn có thể tham khảo tại đây:
1. http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=69199#post69199
2. http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=13630&page=4

BNTT
05-04-09, 08:16 PM
Tôi dùng hàm để đánh số thứ tự (học được từ GPE):
=IF(COUNTIF($B3:B$3;B3)=1;MAX($A$1:A2)+1;"") -hàm 1, cách này rất hiệu quả nếu cần theo dõi danh sách lớn các đầu mục không trùng nhau sau khi đã được sort các đầu mục. Tuy vậy cách đánh số thứ tự này bị hạn chế khi dùng Autofilter, STT không được tự động đánh lại. Vì vậy, muốn có STT đúng lại phải dùng tay điền lại hoặc thêm cột mới, rất phiền phức. Gần đây trên GPE có bạn dùng hàm
=IF(B7<>"";SUBTOTAL(103;$B$7:B7);"")- hàm 2, để dánh STT cho danh sách học sinh. Cách này cũng rất hay khi danh sách các đầu mục không trùng nhau (ở đây là học sinh).
Tôi muốn các "cao thủ" ra tay giúp kết hợp 2 hàm lại với nhau được không ? có cách nào làm cho STT của đầu mục khi áp dụng hàm 1 sau khi dùng Autofilter thì STT tự động đươc đánh lại như sử dụng hàm 2, khi thôi autofilter thì STT lại trả về như ban đầu.
Chân thành cảm ơn các bạn !

Chính cái cách thứ hai đã thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi, bạn còn muốn kết hợp gì nữa ?
Tôi vẫn thường xuyên dùng SUBTOTAL với tham số 103 để đánh STT cho một danh sách có số hàng không cố định, thường xuyên bị Sort tới Sort lui, và cho đến nay vẫn chưa thấy cách nào hay hơn nó.

ndu96081631
06-04-09, 08:39 AM
Chính cái cách thứ hai đã thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi, bạn còn muốn kết hợp gì nữa ?
Tôi vẫn thường xuyên dùng SUBTOTAL với tham số 103 để đánh STT cho một danh sách có số hàng không cố định, thường xuyên bị Sort tới Sort lui, và cho đến nay vẫn chưa thấy cách nào hay hơn nó.
Cái thứ nhất: Đếm dử liệu không trùng (nếu trùng sẽ không đếm)
Cái thứ hai: Đánh STT sau khi AutoFilter
2 cái hoàn toàn khác nhau mà BNTT ---> Chính thế mà tác giả mới cần KẾT HỢP

longlt08
06-04-09, 08:48 AM
Chính cái cách thứ hai đã thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi, bạn còn muốn kết hợp gì nữa ?
Tôi vẫn thường xuyên dùng SUBTOTAL với tham số 103 để đánh STT cho một danh sách có số hàng không cố định, thường xuyên bị Sort tới Sort lui, và cho đến nay vẫn chưa thấy cách nào hay hơn nó.

Xin chào BNTT !
Mình công nhận cách dùng hàm đánh số thứ tự bằng subtotal rất có tác dụng khi danh sách có các hàng liền nhau, tha hồ sort tới, sort lui như bạn nói. Nhưng ý mình có khác. Mình gửi kèm file lên, có nói rõ yêu cầu ở sheet STT3 bạn xem và giúp mình thêm nhé. Thanks !