PDA

View Full Version : Dùng công thức nào để tính số tuầntrinhtran26
26-03-09, 03:54 PM
Muốn Tính Số Tuần Trong Năm Và Số Tuần Trong Tháng Thì Mình Phải Dùng Công Thức Nào Vây? Thánk for your help
Xem File Đính Kèm

cop_kh
26-03-09, 04:19 PM
Muốn Tính Số Tuần Trong Năm Và Số Tuần Trong Tháng Thì Mình Phải Dùng Công Thức Nào Vây? Thánk for your help
Xem File Đính Kèm

Theo ý mình thì để tính số tuần trong tháng bạn dùng công thức:
=INT((DAY(A1)+WEEKDAY(A1-DAY(A1))-1)/7)+1
Còn tính số tuần năm thì dùng Weeknum(A1), công thức này nằm trong bộ hàm của Analysis ToolPak.
Với A1 là ngày cầntính.

dunglev
26-03-09, 10:25 PM
bạn chỉ cần dùng hàm WEEKNUM có sẵn trong excel để tính số tuần trong năm và hàm =ROUNDUP(((DAY(C2)-1)/7)+1;0) để tính tuần trong tháng

quynhsao
13-01-10, 03:56 PM
A1= 14/09/2007
A2=18/06/2007
A3= là khoảng thời gian từ A1 đến A2 là bao nhiêu tuần??
cài này dùng công thức nào vậy bạn?

BNTT
13-01-10, 05:20 PM
A1= 14/09/2007
A2=18/06/2007
A3= là khoảng thời gian từ A1 đến A2 là bao nhiêu tuần??
cài này dùng công thức nào vậy bạn?
Bạn có thể dùng cách cộng trừ nhân chia bình thường, theo nguyên tắc một tuần có 7 ngày, vậy lấy ngày sau trừ đi ngày trước, rồi chia cho 7, và dùng thêm hàm INT để lấy phần nguyên:

=INT((A3-A2)/7)
Còn nếu thích dùng hàm, bạn có thể dùng hàm WEEKNUM:

=WEEKNUM(A3)-WEEKNUM(A2)
Tuy nhiên, công thức này chỉ đúng khi 2 cái thời gian bạn muốn tính là cùng trong một năm. Đề phòng trường hợp số năm không giống nhau, bạn có thể thêm một tí "dài dòng", theo nguyên tắc một năm có 52 tuần:

=WEEKNUM(A3)-WEEKNUM(A2)+(YEAR(A3)-YEAR(A2))*52
Dài dòng thật! Thôi thì dùng cái hàm INT ở trên kia cho ngắn cho rồi!

quynhsao
13-01-10, 07:35 PM
Bạn có thể dùng cách cộng trừ nhân chia bình thường, theo nguyên tắc một tuần có 7 ngày, vậy lấy ngày sau trừ đi ngày trước, rồi chia cho 7, và dùng thêm hàm INT để lấy phần nguyên:

=INT((A3-A2)/7)
Còn nếu thích dùng hàm, bạn có thể dùng hàm WEEKNUM:

=WEEKNUM(A3)-WEEKNUM(A2)
Tuy nhiên, công thức này chỉ đúng khi 2 cái thời gian bạn muốn tính là cùng trong một năm. Đề phòng trường hợp số năm không giống nhau, bạn có thể thêm một tí "dài dòng", theo nguyên tắc một năm có 52 tuần:

=WEEKNUM(A3)-WEEKNUM(A2)+(YEAR(A3)-YEAR(A2))*52
Dài dòng thật! Thôi thì dùng cái hàm INT ở trên kia cho ngắn cho rồi!
Bạn ơi cho mình hỏi thêm, trong diễn đàn bạn có hương dẫn là khi dùng làm weeknum thì phải vào Tool/Add-Ins và click chọn Analysis ToolPak rùi,nhưng nó k install , nhưng sao mình k vào toll/add-ins rùi chọn như bạn hướng dẫn được, giúp mình luon nha, thanks

c1phuocduc
14-09-16, 04:16 PM
Em muốn tính tuần của năm học thì dùng hàm gì? thí dụ như Tuần 1 của học kỳ I là ngày 29 tháng 8 2016.
Vầy lầm sao để cho bảng excel nhảy tuần 1, 2, 3...?
dùng ham gi?