PDA

View Full Version : Tính trung bình có điều kiệnLenbao
21-03-09, 03:00 AM
Chào các bạn, mình muốn cái bạn giúp mình một vấn đề như sau.
Mình muốn tính trung bình của hai số A và B mình sẽ dùng hàm average để tính. Tuy nhiên khi một trong hai số A hoặc B bằng = thì mình cần phải dùng hàm gì?
Mình có thể mô tả bằng lời như sau: nếu A và B khác 0 thì trung bình sẽ bằng (A+B)/2 còn nếu A hoặc B có một số bằng 0 thì trung bình sẽ bằng số khác 0. các bạn giúp mình nhé

huycuongxd
21-03-09, 07:39 AM
Tất nhiên là A hoặc B bằng 0 thì trung bình vẫn khác 0 chứ: (7+0)/2=3.5
Bạn cứ làm như bình thường thôi, ko cần điều kiện gì nữa.

xomcat3
21-03-09, 07:48 AM
Chào bạn,

Nếu A hoặc B = 0 thì (A+B)/2 = A/2 hoặc B/2 mới phải chứ ???
bạn thử ct này coi đúng ý bạn k:
= if(or(A1<>0,B1<>0), "cái gì đó" ,(A1+B1)/2)

Thân

XC3

duchuynh103
21-03-09, 03:02 PM
Theo mình:
1- Nếu dùng average thì phải nhập số "0" vào các ô trống
2- Dùng công thức (A+B)/2 mà không cần một điều kiện nào khác.

Lenbao
21-03-09, 03:06 PM
Cám ơn các bạn đã trả lời mình nhanh như vậy. Có lẽ bạn Huycuongxd hiểu sai câu hỏi của mình. Khi một trong 2 số A hoặc B bằng 0 thì trung bình cộng sẽ là số khác 0 (có nghĩa là nếu A=0 thì số trung bình sẽ là B và ngược lai nếu B=0 thì số trung bình sẽ là A.
Ở bài toán cụ thể như sau: mình muốn tính giá trung bình của 1 mặt hàng trong các tháng. Tháng 2 mặt hàng A có giá là 10 mặt hàng B có giá là 12. tháng 3 không nhập mặt hàng A nữa và nhập hàng B với giá là 11. Vậy giá trung bình 2 tháng của mặt hàng B là (giá tháng 2+giá tháng 3)/2
mặt hàng A sẽ tính thế nào? tất nhiên giá trung bình của mặt hàng A sẽ là 10 nhưng công thức tính trong excel sẽ là như thế nào? các bạn giúp mình giải quyết nhé

duchuynh103
21-03-09, 03:13 PM
Dùng công thức AVERAGE với ô tháng 2 mặt hàng A không nhập liệu (ô rỗng).

salam
21-03-09, 03:27 PM
Cám ơn các bạn đã trả lời mình nhanh như vậy. Có lẽ bạn Huycuongxd hiểu sai câu hỏi của mình. Khi một trong 2 số A hoặc B bằng 0 thì trung bình cộng sẽ là số khác 0 (có nghĩa là nếu A=0 thì số trung bình sẽ là B và ngược lai nếu B=0 thì số trung bình sẽ là A.
Ở bài toán cụ thể như sau: mình muốn tính giá trung bình của 1 mặt hàng trong các tháng. Tháng 2 mặt hàng A có giá là 10 mặt hàng B có giá là 12. tháng 3 không nhập mặt hàng A nữa và nhập hàng B với giá là 11. Vậy giá trung bình 2 tháng của mặt hàng B là (giá tháng 2+giá tháng 3)/2
mặt hàng A sẽ tính thế nào? tất nhiên giá trung bình của mặt hàng A sẽ là 10 nhưng công thức tính trong excel sẽ là như thế nào? các bạn giúp mình giải quyết nhé
Vậy bạn dùng ct dưới xem sao.


=SUM(Mang)/COUNTIF(Mang,">0")

Lenbao
21-03-09, 03:30 PM
Cám ơn bạn. Mình đã làm được rồi