PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng Excel 2007TranThanhPhong
04-05-07, 08:27 AM
Chào các bạn,

Chuyên mục này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước tiếp cận và làm chủ công cụ Excel phiên bản 2007. Các bài viết trong mục này do mình tập hợp từ nhiều nguồn và viết lại thành một giáo trình xuyên suốt từ dễ đến khó.

Các bài viết chắc sẽ có những sai sót rất mong các bạn góp ý để hoàn chỉnh giáo trình. Mọi góp ý và ý muốn hợp tác soạn thảo các bạn hãy PM trong diễn đàn hay e-mail theo địa chỉ sau: ttphong77@gmail.com

Slide bài giảng Excel 2007 tải tại đây (http://www.mediafire.com/?gwdnrnmeznm)

TP.

TranThanhPhong
10-05-07, 11:33 AM
Bài 1 - Làm quen với bảng tính 2007
Phần này giúp bạn có cái nhìn tổng quát về bảng tính và thực hiện các thao tác trên worksheet, workbook, range, cell,... cũng như giới thiệu các thanh công cụ và các phím tắt thông dụng,...
================================================== =====
Nội dung
Bài 1. LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH
1.1. Giới thiệu Excel
1.1.1. Excel là gì?
1.1.2. Ribbon là gì?
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu)

1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ
1.2.1. Mở Excel
1.2.2. Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel
Thu nhỏ cửa sổ Excel
Phóng to cửa sổ Excel
1.2.3. Thoát khỏi Excel

1.3. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
1.3.1. Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang
1.3.2. Thanh Sheet tab
1.3.3. Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển
1.3.4. Truy cập Ribbon bằng bàn phím

1.4. Thao tác với workbook
1.4.1. Tạo mới workbook
1.4.2. Mở workbook có sẵn trên đĩa
1.4.3. Lưu workbook
1.4.4. Đóng workbook
1.4.5. Sắp xếp workbook

1.5. Thao tác với worksheet
1.5.1. Chèn thêm worksheet mới vào workbook
1.5.2. Đổi tên worksheet
1.5.3. Xóa worksheet
1.5.4. Sắp xếp thứ tự các worksheet
1.5.5. Sao chép worksheet
1.5.6. Chọn màu cho sheet tab
1.5.7. Ẩn/ Hiện worksheet
1.5.8. Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác
Sử dụng thanh Zoom
Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ
Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề
Sử dụng Watch Window

1.6. Thao tác với ô và vùng
1.6.1. Nhận dạng ô và vùng (cells, range)
1.6.2. Chọn vùng
1.6.3. Sao chép và di chuyển vùng
1.6.4. Dán đặc biệt (Paste Special)
1.6.5. Đặt tên vùng
1.6.6. Thêm chú thích cho ô
1.6.7. Chèn, xóa ô, dòng và cột
Chèn ô trống
Chèn dòng
Chèn cột
Xóa các ô, dòng và cột
1.6.8. Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng
1.6.9. Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split)
Nối nhiều ô thành một ô
Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô

1.7. Nhập liệu, hiệu chỉnh
1.7.1. Nhập liệu
Nhập số, chuỗi, thời gian, ngày tháng năm
Nhập các ký tự đặc biệt
Hủy lệnh (Undo), phục hồi lệnh (Redo), lặp lại lệnh sau cùng
1.7.2. Hiệu chỉnh nội dung
Xóa nội dung các ô
Nhập đè lên ô có sẵn nội dung
Hiệu chỉnh nội dung các ô
1.7.3. Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu
Sử dụng chức năng AutoFill
Sử dụng chức năng Automatic Completion
Sử dụng chức năng AutoCorrect

1.8. Định dạng
1.8.1. Định dạng chung
Sử dụng Wrap Text
Xoay chữ (Orientation)
Định dạng khung (border)
Hiệu ứng tô nền ô (Fill effect)
1.8.2. Bảng và định dạng bảng (table)
Áp định dạng bảng cho danh sách và chuyển danh sách thành bảng
Xóa kiểu định dạng bảng đang áp dụng và chuyển bảng về danh sách
1.8.3. Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes)

1.9. In ấn
1.9.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel
1.9.2. Thiết lập thông số cho trang in
Chiều trang in (Orientation)
Khổ giấy (Size)
Canh lề giấy (Margins)
Ngắt trang (Page Break)
Thêm hình nền (Background)
In tiêu đề dòng và cột (Row and column headers)
In tiêu đề cột và dòng lặp lại ở các trang
Điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ trang in
In đường lưới của các ô
Thêm thông tin vào đầu trang và chân trang (Header và Footer)
1.9.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print
1.9.4. Các lưu ý khác
Ngăn không cho in một số vùng
Ngăn không cho in các đối tượng
================================================== =====

Các link download tài liệu và dữ liệu ví dụ đi kèm:
(Dùng WinRar để giải nén và nối các phần nén lại)

TranThanhPhong
11-05-07, 05:13 PM
Các nhóm phím tắt

Nhập liệu
Nhập ký tự đặc biệt
Nhập công thức tính toán
Hiệu chỉnh
Chèn, xóa, sao chép
Định dạng dữ liệu
Chọn ô, dòng, cột và các đối tượng


TP.

TranThanhPhong
05-06-07, 03:23 PM
Bài 2 SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM

2.1. Giới thiệu công thức và hàm
2.1.1. Công thức
2.1.2. Hàm
2.1.3. Nhập công thức và hàm
2.1.4. Tham chiếu trong công thức
2.1.5. Tính toán trong bảng (Table)
2.1.6. Các lỗi thông dụng và một số lưu ý
Các lỗi thông dụng
Tham chiếu vòng
Tùy chọn tính toán (Calculation Options)2.1.7. Kiểm tra công thức bằng Formulas Auditing

2.2. Hàm luận lý
2.3. Hàm văn bản
2.4. Hàm ngày và thời gian
2.5. Hàm tài chính
2.6. Hàm tham chiếu và tìm kiếm
2.7. Hàm thống kê
2.8. Hàm dữ liệu
2.9. Hàm toán và lượng giác
2.10. Hàm thông tin
2.11. Hàm kỹ thuật
2.12. Add-In và DDE
2.13. Hàm lấy dữ liệu từ SSAS
2.14. Hàm tự tạo


TP.

TranThanhPhong
06-06-07, 05:10 PM
Chào các bạn,

Mình vừa soạn xong nhóm hàm luận lý (Logic). Bao gồm các hàm sau:
AND
FALSE
IF
IFERROR (Excel 2007)
NOT
OR
TRUE

Danh mục hướng dẫn sử dụng 348 hàm Excel (trên Excel) đang được biên soạn sẽ upload khi hoàn thành.

TP.

TranThanhPhong
12-06-07, 07:36 AM
Trong tài liệu đính kèm có trình bày chi tiết tất cả 27 hàm TEXT.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/Text01.jpg
http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/Text02.jpg

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/Text03.jpg

TP.

TranThanhPhong
25-06-07, 09:45 AM
Chào các bạn,

Mình sẽ cố gắng hoàn tất sớm tài liệu. Vì tài liệu trãi rộng đến rất nhiều phần nên hơi mất thời gian. Link bên dưới là phần bổ sung file Excel về nhóm hàm Logic mình quên upload lần trước (Định dạng .xlsm nên cần có Office 2007 hoặc phải cài đặt Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Format (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=en) cho các Office cũ để mở và cập nhật tập tin.
̃
TP.

TranThanhPhong
25-06-07, 03:09 PM
Chào các bạn,

File đính kèm hướng dẫn cách sử dụng 20 hàm ngày và thời gian có sẵn của Excel và các ví dụ nâng cao kèm theo.

DATE, DATEVALUE, DAY, DAYS360, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, YEAR, YEARFRAC

Ví dụ: Tạo lịch các năm tự động bằng hàm
http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/Datetime01.jpg

TP.

TranThanhPhong
16-07-07, 11:54 AM
Bài 3 ĐỒ THỊ & HÌNH VẼ

3.1. Giới thiệu đồ thị
3.2. Vẽ đồ thị
3.3. Các thao tác trên đồ thị
3.3.1. Nhận biết các thành phần trên đồ thị
Các thành phần thông dụng
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D3.3.2. Các thao tác với đồ thị
Chọn thành phần trên đồ thị
Di chuyển đồ thị
Thay đổi kích thước đồ thị
Xóa đồ thị
Thêm các thành phần của đồ thị
Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị
In đồ thị3.3.3. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
Hiệu chỉnh Chart Area
Hiệu chỉnh Plot Area
Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…
Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc
Hiệu chỉnh các trục3.3.4. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị
Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị
Thêm chuỗi mới vào đồ thị
Thay đổi chuỗi số liệu
Thêm đường xu hướng vào đồ thị3.4. Các kiểu đồ thị (đang biên soạn)
3.5. Đồ thị nâng cao (đang biên soạn)
3.6. Vẽ hình trong Excel (đang biên soạn)

TP.