PDA

View Full Version : cho em hỏi về dữ liệu trường giới tính trong excelonlyunme
17-03-09, 08:36 AM
em thấy trong các bảng excel thì phần giới tính thay vì nhập là nam/nữ mọi người lại thường nhập là true/false
tại sao vậy. nhập như vậy là đúng hay sai, nên hay không nên, lợi ích là gì???

Hai Lúa Miền Tây
17-03-09, 08:48 AM
Cái này bạn nhập theo cú pháp true/false vẫn dúng cái này thường dùng là check box để chọn cho nhanh, khi chọn vào check box thì nó ngầm định là -1(True) còn ngược lại là false(0) thay vì gõ nam và nữ tốn thời gian và thực hiện cách này để truy vấn dữ liệu hơn cách dùng True/False

tedaynui
17-03-09, 08:53 AM
em thấy trong các bảng excel thì phần giới tính thay vì nhập là nam/nữ mọi người lại thường nhập là true/false
tại sao vậy. nhập như vậy là đúng hay sai, nên hay không nên, lợi ích là gì???Đây là ý kiến cá nhân : Giới tính thì chỉ có Nam hoặc Nữ (còn "2 hệ" là không tính nhưng nếu có tính thì cũng được vì phải có 1 tính này mạnh hơn tính kia 1 ít chứ, hi hi) vì thế chỉ có đúng hoặc sai và lí do đó người ta ghi là Nam/Nữ hoặc True/False (Fox, Access thường dùng vì nó lưu dưới dạng 1/0). Tuy nhiên, trong Excel mình thường dùng Nữ là "x" và Nam thì rỗng hoặc Nữ là 1 và Nam là 0. Vì trong Excel mà lưu True/False thì dung lượng file sẽ tăng, xử lý chậm, chiếm bề rộng bảng tính, nhìn xấu,... hi hi

TDN

onlyunme
17-03-09, 09:24 AM
go~ true false thế nào mà nhanh hơn nam nữ vậy....
minh` thấy ngồi gõ true/false còn lâu hơn nam nữ...

solomon2211
17-03-09, 09:28 AM
Cách đơn giãn nhất là tiêu đề ghi là Nữ. Nếu là nữ chỉ đánh dấu x còn không thì chắc chắn là nam rồi. Còn ở giữa thì muốn ký hiệu sao thì tùy.

ChanhTQ@
17-03-09, 09:38 AM
Tên trường [Nu]
Khi ta nhập vô 'X' hay 'x' nó sẽ hiện lện tại đó 'True'
__--__

thuylichu
03-04-09, 11:11 AM
Trong bảng điểm thi của 1 lớp,

KHi em nhập điểm của các bạn nam và nữ vào rồi, đề bài hỏi so sánh giữa điểm của 2 phái thì nên dùng công thức gì ạ.