PDA

View Full Version : Sổ sách kế toán theo Quyết Định 48doimat
14-03-09, 09:50 AM
Chào các anh chị kế toán. Em là dân mới vào nghề lên chưa có kinh nghiệm. Trong trường em được học kế toán theo QĐ 15 nhưng hiện tại em dang làm kế toán cho công ty TNHH lên lam theo QĐ 48. Anh chị nào có mẫu sổ sách kế toán trên Excel cho em xin. Địa chỉ Email của me là: hanhvt.ah@gmail.com
Em cảm ơn nhiều %#^#$

Người Đưa Tin
14-03-09, 10:36 AM
Mời bạn vào đây xem các bài của chị Handung107 gởi lên tại topic này Hệ thống văn bản, sổ sách, biểu mẫu, chứng từ dành cho kế toán (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5617)

hai2hai
27-06-09, 02:57 PM
Mẫu sổ sách theo QĐ48

* Mẫu sổ NKC theo QĐ48
* Mẫu sổ CTGS theo QĐ48
* Mẫu sổ NKSC theo QĐ48

Download: Sổ sách kế toán theo QĐ48 (http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=260.0)

hai2hai
24-06-10, 02:28 PM
Sổ sách theo QĐ48 (đã cập nhật TT244) tại đây (http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=260.msg679;topicseen#new)

hai2hai
30-06-10, 10:45 AM
Tệ hạ phiền sư thúc xem lại trong thông tư 244 quy định/điều khoản nào có đề cập chỉnh sửa lại hệ thống TK cho Quyết định 48 đâu? Vô tình các files của sư thúc sưu tầm làm ảnh hưởng đến với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rối loạn bộ đàm cả.

Hình như topic đó ko nói tới hệ thống TK theo quyết định 48 thì phải. Đây là file của Mr levanton ở TP HCM làm và upload lên cho thành viên diễn đàn http//www.webketoan.vn và bác đó có ghi là Sổ sách báo cáo theo QĐ 48 (có cập nhật TT 244). Còn tớ chỉ là người "đưa thư" mà thôi

Người Đưa Tin
30-06-10, 11:05 AM
Hình như topic đó ko nói tới hệ thống TK theo quyết định 48 thì phải. Đây là file của Mr levanton ở TP HCM làm và upload lên cho thành viên diễn đàn http//www.webketoan.vn và bác đó có ghi là Sổ sách báo cáo theo QĐ 48 (có cập nhật TT 244). Còn tớ chỉ là người "đưa thư" mà thôi

Thầy Hải ơi, thật sự trong thông tư 244 không có để cập việc chỉnh sửa hệ thống TK cho QD 48 đâu. Vô tình Thầy để như thế nó cũng ảnh hưởng thông tin cho giới làm kế toán chúng em Thầy ạ và ảnh hưởng đến website của Thầy nữa ạ. http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=260.msg679;topicseen#new


Thầy Tồn nếu có ghi cập nhật thông tư theo 244 cũng chưa đúng Thầy ạ.
Đã kiểm tra file không có danh mục TK nào nào cập nhật theo TT 244 cả.
Em đã thảo luận thông tư 244 rất nhiều tại webketoan.

hai2hai
30-06-10, 11:47 AM
Thầy Hải ơi, thật sự trong thông tư 244 không có để cập việc chỉnh sửa hệ thống TK cho QD 48 đâu. Vô tình Thầy để như thế nó cũng ảnh hưởng thông tin cho giới làm kế toán chúng em Thầy ạ và ảnh hưởng đến website của Thầy nữa ạ. http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=260.msg679;topicseen#new


Thầy Tồn nếu có ghi cập nhật thông tư theo 244 cũng chưa đúng Thầy ạ.
Đã kiểm tra file không có danh mục TK nào nào cập nhật theo TT 244 cả.
Em đã thảo luận thông tư 244 rất nhiều tại webketoan.

Thanks anh. Em đã sửa rồi ạ

Sửa lại cả ở đây (http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?92547-C%C3%A1c-file-excel-s%E1%BB%95-s%C3%A1ch-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.) nữa (là Hải chỉnh chứ ko phải anh Tồn chỉnh, tuy nhiên anh Tồn có gọi điện cho Hải nói là TT244 có liên quan tới cả QĐ48 chứ ko chỉ tới QĐ15, nhất là liên quan tới mấy cái quỹ... gì đó.)

Người Đưa Tin
30-06-10, 11:54 AM
Thanks anh. Em đã sửa rồi ạ

Sửa lại cả ở đây (http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?92547-C%C3%A1c-file-excel-s%E1%BB%95-s%C3%A1ch-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.) nữa

Dạ em cũng mới liên hệ Thầy Tồn để chĩnh lại rồi


By levanton - http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?92547-C%C3%A1c-file-excel-s%E1%BB%95-s%C3%A1ch-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.

1. NKC_ NKSC theo quyết định 48:
Download: SosachKT_QD48.rar (http://webketoan.net/members/hai2hai/documents/SosachKT_QD48.rar)
Mirror: Download here (http://www.4wkt.net/ubr_finished.php?upload_id=215b69bab1e21c67806fe50 85cf54e09)


2. NKC_ NKSC theo quyết định 15, đã cập nhật thông tư 244:
Download: SosachKT_QD15_TT244.rar (http://webketoan.net/members/hai2hai/documents/SosachKT_QD15_TT244.rar)
Mirror: Download here (http://www.4wkt.net/ubr_finished.php?upload_id=407e4189fe8b90d410a5cbb a800dd314)

3. File Nhập Xuất Tồn; Công Nợ phải thu phải trả, Doanh thu, giá vốn
Download: NXT_CongNo_DoanhThu.rar (http://webketoan.net/members/hai2hai/documents/NXT_CongNo_DoanhThu.rar)
Mirror: Download here (http://www.4wkt.net/ubr_finished.php?upload_id=7655c6c6257b5826f1ba925 f91a2ecb2)

DANIEL2008
30-06-10, 01:01 PM
Chào các bác !
Theo em thông tư 244 điều chỉnh cho các hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, trong đó chỉ riêng điều 24 là điều chỉnh riêng chi Quyết đọnh 15.
vì cơ sở của Thông tư:
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế GTGT);
- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
Luật thuế TNDN

Mà các nghị định nêu trên áp dụng cho tất cả các đoanh nghiệp.

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.


Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
-----------------------------------------


CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 25. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán đơn vị xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính; các quy định về kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 và Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng.

Điều 25 này cũng không nói đến không áp dụng cho hệ thống theo quyết định 48.

Đi sâu phân tích để đọc múc đích của thông tư:
Nếu không áp dụng đều chỉnh hệ thống theo QĐ 48, t hì Nội dung trích lập, sử dụng, hạch toán Bảo hiềm thất nghiệp hạch toán vào TK nào?

Quỹ phát triền khoa học công nghệ ( doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có chứ) được hạch toán, trích lập, sử dụng vào TK nào.

Và một vấn đề quan trọng mang tính quan điềm: trước khi TT 244 có hiệu lực, quỹ khen thưởng, phúc lợi hạch toán vào TK 431, thể hiện quan điểm Quỹ này thuộc Nguồn vốn chủ sở hữu. Lúc này trách nhiệm của Chủ Sở hữi đối với quỹ này không được đặt nặng ( so với sau TT 244 ra đời). Sau khi có TT 244, một nhận định về quan điềm rất rõ ràng, thể hiện trách nhiệm của chủ sở hữu với người lao động, qua việc chuyển đổi số TK thành 353. Như vậy từ 1 quỹ thuộc Chủ sỡ hữu đã thành 1 khoản Nợ phải trả trong hệ thống tài khoản và trong Bảng Cân đối kế toán.

Chính vì nhũng nội dung trên, mình thấy rằng người viết, ban hành thông tư 244 ( Bô tài chính) đã có ý điều chỉnh cho tất cả hệ thống theo QĐ 15 và QĐ 48, và thề hiện rõ ở Điều 1 : Phạm vi áp dụng nêu trên.

Đó là nhận định của Daniel, rất mong nhận được góp ý, trao đổi với các bác.
Chân thành cám ơn.
Rất mong

Người Đưa Tin
30-06-10, 01:46 PM
Thầy cưng DANIEL2008 của tôi

Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ai cũng nhầm ở chỗ tô đậm dưới đây

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.Điều 25. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán đơn vị xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính; các quy định về kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 và Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng.

Như vậy thông tư này có đề cập gì đến điều chỉnh của Quyết định 48 đâu các bạn nhỉ.

Ngoại trừ Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối (http://www.mediafire.com/?uwjd1nndydm)

Tại thông tư này có quy định hướng dẫn kế toán


Đổi số hiệu và phân loại lại Tài khoản 431 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành Tài khoản 353
Tài khoản 353 có 2 Tài khoản cấp 2:
+ TK 3531 - Quỹ khen thưởng;
+ TK 3532 - Quỹ phúc lợi.

Riêng các TK BHTN, quỹ phúc lợi của QD 48 các bạn hạch toán như cũ không có thay đổi gì cả.


Và một vấn đề quan trọng mang tính quan điềm: trước khi TT 244 có hiệu lực, quỹ khen thưởng, phúc lợi hạch toán vào TK 431, thể hiện quan điểm Quỹ này thuộc Nguồn vốn chủ sở hữu. Lúc này trách nhiệm của Chủ Sở hữi đối với quỹ này không được đặt nặng ( so với sau TT 244 ra đời). Sau khi có TT 244, một nhận định về quan điềm rất rõ ràng, thể hiện trách nhiệm của chủ sở hữu với người lao động, qua việc chuyển đổi số TK thành 353. Như vậy từ 1 quỹ thuộc Chủ sỡ hữu đã thành 1 khoản Nợ phải trả trong hệ thống tài khoản và trong Bảng Cân đối kế toán.


Bác không tin thử mail hỏi vụ chế độ kế toán đồng thời đến Cục Thuế TP.HCM tậu quyển sách chế độ kế toán ban hành theo QD 48 được xuất bản vào quý 2/2010 thì xem sẽ rõ. Trong quyển này không có đề cập sửa chữa theo TT 244 toàn bộ vẫn áp dụng theo TK cũ.


Chính vì nhũng nội dung trên, mình thấy rằng người viết, ban hành thông tư 244 ( Bô tài chính) đã có ý điều chỉnh cho tất cả hệ thống theo QĐ 15 và QĐ 48, và thề hiện rõ ở Điều 1 : Phạm vi áp dụng nêu trên.

Cá nhân tôi, thiết nghĩ lúc đầu các ông định ban hành cho cả QĐ 15 và 48 luôn nhưng không rõ soạn đến soạn lui rồi quên hẳn cái QD 48.

Mặc khác thông tư 244 này được lồng ghép bởi nhiều thông tư hướng dẫn trước đây như:
Đọc TT 244 không rõ sẽ thấy Tài khoản 417 “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” lấy từ đâu ra và nội dung kết cấu, hạch toán của TK 417 này như thế nào? Thông tư số: 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

Cái này cũng phải theo suốt quá trình để mới có cái tổng hợp lại. Chán thay, chán thay.

Đọc thêm các bài tại đây dùm:

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?81469-Thông-Tư-244-2009-TT-BTC-ngày-31-12-2009-Hướng-dẫn-sửa-đổi-bổ-sung-Chế-độ-kế-toán-Doanh-nghiệp/page4

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?88116-Hệ-thống-tài-khoản-chế-độ-kế-toán-mới/page2

hoaquynh407
30-06-10, 06:42 PM
Chào các bác !
Theo em thông tư 244 điều chỉnh cho các hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, trong đó chỉ riêng điều 24 là điều chỉnh riêng chi Quyết đọnh 15.
vì cơ sở của Thông tư:
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế GTGT);
- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
Luật thuế TNDN

Mà các nghị định nêu trên áp dụng cho tất cả các đoanh nghiệp.

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.


Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
-----------------------------------------


CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 25. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán đơn vị xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính; các quy định về kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 và Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng.

Điều 25 này cũng không nói đến không áp dụng cho hệ thống theo quyết định 48.

Đi sâu phân tích để đọc múc đích của thông tư:
Nếu không áp dụng đều chỉnh hệ thống theo QĐ 48, t hì Nội dung trích lập, sử dụng, hạch toán Bảo hiềm thất nghiệp hạch toán vào TK nào?

Quỹ phát triền khoa học công nghệ ( doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có chứ) được hạch toán, trích lập, sử dụng vào TK nào.

Và một vấn đề quan trọng mang tính quan điềm: trước khi TT 244 có hiệu lực, quỹ khen thưởng, phúc lợi hạch toán vào TK 431, thể hiện quan điểm Quỹ này thuộc Nguồn vốn chủ sở hữu. Lúc này trách nhiệm của Chủ Sở hữi đối với quỹ này không được đặt nặng ( so với sau TT 244 ra đời). Sau khi có TT 244, một nhận định về quan điềm rất rõ ràng, thể hiện trách nhiệm của chủ sở hữu với người lao động, qua việc chuyển đổi số TK thành 353. Như vậy từ 1 quỹ thuộc Chủ sỡ hữu đã thành 1 khoản Nợ phải trả trong hệ thống tài khoản và trong Bảng Cân đối kế toán.

Chính vì nhũng nội dung trên, mình thấy rằng người viết, ban hành thông tư 244 ( Bô tài chính) đã có ý điều chỉnh cho tất cả hệ thống theo QĐ 15 và QĐ 48, và thề hiện rõ ở Điều 1 : Phạm vi áp dụng nêu trên.

Đó là nhận định của Daniel, rất mong nhận được góp ý, trao đổi với các bác.
Chân thành cám ơn.
Rất mong

Bác ơi, tại sao giờ này vẫn còn sử dụng quyết định 48 để rồi không có phát huy vận dụng được những tài khoản mà trong QD 48 không có? Sao không mạnh dạn đăng ký chuyển qua QD 15 để khỏi lằn nhằng vậy
Sổ sách kế toán theo QD 48 chỉ giảm thiều được cái lợi cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Hạn chế phát huy sử dụng các tài khoản:
113 - Tiền đang chuyển
157 - Hàng gởi đi bán
.....
.....
.....
Nên sử dụng theo QD 15 vì nó bao trùm cả thằng 48 thì hay hơn
Bác hãy xem bài của bacbinhtieuthu phân tích ”Sự khác biệt QĐ48 và QĐ15” tại Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam ở trang webketoan.vn đây


By bacbinhtieuthu - http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?24404-Sự-khác-biệt-QĐ48-và-QĐ15&p=621382#post621382
Cảm ơn bạn AC3K đã dành thời gian viết bài chia sẻ, phân tích sự khác biệt giữa hai
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và 48/2006/QĐ-BTC.

Xin tổng hợp lại việc khác biệt giữa Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC được thể hiện trong những nội dung chủ yếu dưới đây:Nội dung qui định|
Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC)|
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (QĐ 48/2006/QĐ-BTC)|
Về áp dụng Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam|Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán|Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và không áp dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với DN nhỏ và vừa.|
Về đối tượng áp dụng|Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.|Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. |
|DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, bắt buộc phải áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC)|Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa không áp dụng cho DNNN, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.|
|Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ kế toán DN (QĐ 15)|Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng Chế độ kế toán DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN mình biết và phải thực hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài chính.|
| |Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... được áp dụng Chế độ kế toán đặc thù do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.|
Về Hệ thống Tài khoản kế toán|Có 86 tài khoản cấp I|Có 51 tài khoản cấp I|
|120 tài khoản cấp II|62 tài khoản cấp II|
|02 tài khoản cấp III|05 tài khoản cấp III|
|06 tài khoản ngoài bảng|05 tài khoản ngoài bảng|
Báo cáo tài chính|Về biểu mẫu BCTC năm|Phải lập Báo cáo tài chính năm|
|Phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ|a. Báo cáo tài chính cho DN nhỏ và vừa:|
|* Báo cáo tài chính năm gồm:|* Báo cáo tài chính bắt buộc phải lập:|
|- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)|- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN)|
|- Báo cáo kết quả hoath động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)| |
|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)|- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN)|
|- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)|- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN)|
|* Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ gồm:|- Phụ biểu – Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN gửi cho cơ quan thuế)|
|- Bảng CĐKT giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a-DN|* Báo cáo tài chính khuyến khích lập:|
|- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a-DN|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)|
|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a-DN|b. Báo cáo tài chính qui định cho Hợp tác xã:|
|- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)|
| |- Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01-DNN/HTX)|
|* BCTC giữa niên độ dạng tóm lược gồm:|- Báo cáo kết quả hoạt HĐKD (Mẫu số B02-DNN/HTX)|
|- Bảng CĐKT giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 01b-DN|- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN/HTX)|
|- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 02b-DN|* Không qui định BCTC giữa niên độ (DN có thể lập phục vụ quản lý của mình)|
|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 03b-DN|* Không qui định|
|- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09-DN|* Không qui định|
|* Báo cáo tài chính hợp nhất| |
|- Bảng CĐKT hợp nhất: (Mẫu số B 01-DN/HN)| |
|- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: (Mẫu số B02-DN/HN)| |
|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: (Mẫu số B 03-DN/HN)| |
|- Bản thuyết minh BCTC hợp nhất: (Mẫu số B 09-DN/HN)| |
|* Báo cáo tài chính tổng hợp| |
|- Bảng CĐKT tổng hợp: (Mẫu số B 01-DN)| |
|- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp: (Mẫu số B 02-DN)| |
|- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp: (Mẫu số B 03-DN)| |
|- Bản thuyết minh BCTC tổng hợp: (Mẫu số B 09-DN)| |
|* Nơi nhận BCTC:|* Nơi nhận BCTC:|
|- Cơ quan tài chính|- Cơ quan thuế|
|- Cơ quan thuế|- Cơ quan thống kế|
|- Cơ quan thống kê|- Cơ quan đăng ký kinh doanh|
|- Cơ quan đăng ký kinh doanh| |
|- DN cấp trên| |
Về mẫu Báo cáo tài chính năm|Nhiều chỉ tiêu hơn:|Ít chỉ tiêu hơn:|
|- BCĐKT: 97 chỉ tiêu|- BCĐKT: 64 chỉ tiêu|
|- BCKQ HĐKD: 19 chỉ tiêu|- BCKQ HĐKD: 16 chỉ tiêu|
|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 27 chỉ tiêu|- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 27 chỉ tiêu|
|- Bản thuyết minh BCTC: nhiều chỉ tiêu|- Bản thuyết minh BCTC: ít chỉ tiêu hơn|
Về Chứng từ kế toán|Có (giống nhau giữa 2 Chế độ)|Có (giống nhau giữa 2 Chế độ)|
- Những qui định chung về chứng từ kế toán|5 chỉ tiêu|5 chỉ tiêu|
- Biểu mẫu chứng từ kế toán|- Chỉ tiêu lao động tiền lương|- Chỉ tiêu lao động tiền lương|
- Tính chất pháp lý được qui định|- Chỉ tiêu hàng tồn kho|- Chỉ tiêu hàng tồn kho|
- Số lượng biểu mẫu chứng từ kế toán|- Chỉ tiêu bán hàng|- Chỉ tiêu bán hàng|
|- Chỉ tiêu tiền tệ|- Chỉ tiêu tiền tệ|
|- Chỉ tiêu TSCĐ|- Chỉ tiêu TSCĐ|
|Và chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác|Và chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác|
|Bắt buộc và hướng dẫn|Bắt buộc và hướng dẫn|
| | |
|45 chứng từ |45 chứng từ|
Về Chế độ sổ kế toán:|Có (giống nhau giữa 2 Chế độ)|Có (giống nhau giữa 2 Chế độ)|
- Những qui định chung về sổ kế toán|DN được áp dụng 1 trong 5 hình thức sổ kế toán sau:|DN được áp dụng 1 trong 4 hình thức sổ kế toán (không có nhật ký chứng từ)|
- Các hình thức sổ kế toán|- Hình thức kế toán Nhật ký chung;|- Hình thức kế toán Nhật ký chung;|
|- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái;|- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái;|
|- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;|- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;|
|- Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ;|- Hình thức kế toán trên máy vi tính.|
|- Hình thức kế toán trên máy vi tính.|Mẫu biểu sổ kế toán Giống nhau |


Thông tư bổ sung - Đọc thêm Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp (http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=81469)

DANIEL2008
30-06-10, 07:57 PM
Bác ơi, tại sao giờ này vẫn còn sử dụng quyết định 48 để rồi không có phát huy vận dụng được những tài khoản mà trong QD 48 không có? Sao không mạnh dạn đăng ký chuyển qua QD 15 để khỏi lằn nhằng vậy
Sổ sách kế toán theo QD 48 chỉ giảm thiều được cái lợi cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Hạn chế phát huy sử dụng các tài khoản:
113 - Tiền đang chuyển
157 - Hàng gởi đi bán
.....
.....
.....
Nên sử dụng theo QD 15 vì nó bao trùm cả thằng 48 thì hay hơn
Bác hãy xem bài của bacbinhtieuthu phân tích ”Sự khác biệt QĐ48 và QĐ15” tại Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam ở trang webketoan.vn đây

Cám ơn bạn đã góp ý kiến.
Việc tại sao đang tồn tại cả 2 hệ thống là do Cơ quan nhà nước, và do nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, trong đó có nhiều lý do để doanh nghiệp này chọn hệ thống theo quyết định 15 mà doanh nghiệp khác lại vẫn chọn quyết định 48. Cũng như tại sao hiện có đến 5 hình thức kế toán cùng tồn tại. Doanh nghiệp này chọn NKC, doanh nghiệp chọn NKSC, doanh nghiệp chọn CTGS, rồi có doanh nghiệp chọn NKCT (ghi rõ ra là Nhật Ký chứng từ, bản thân mình cũng nhiều năm rồi không làm hình thức này),....

Thú thật hiện nay mình không muốn sử dụng TK theo quyết định 48 nhưng vẫn phải cố áp dụng vì ai biết được, một ngày nào đó, qui định chỉ còn 1 hệ thống, mà lại là hệ thống theo qd 48 thì sao.

hoaquynh407
30-06-10, 08:32 PM
Cám ơn bạn đã góp ý kiến.
Việc tại sao đang tồn tại cả 2 hệ thống là do Cơ quan nhà nước, và do nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, trong đó có nhiều lý do để doanh nghiệp này chọn hệ thống theo quyết định 15 mà doanh nghiệp khác lại vẫn chọn quyết định 48. Cũng như tại sao hiện có đến 5 hình thức kế toán cùng tồn tại. Doanh nghiệp này chọn NKC, doanh nghiệp chọn NKSC, doanh nghiệp chọn CTGS, rồi có doanh nghiệp chọn NKCT (ghi rõ ra là Nhật Ký chứng từ, bản thân mình cũng nhiều năm rồi không làm hình thức này),....

Thú thật hiện nay mình không muốn sử dụng TK theo quyết định 48 nhưng vẫn phải cố áp dụng vì ai biết được, một ngày nào đó, qui định chỉ còn 1 hệ thống, mà lại là hệ thống theo qd 48 thì sao.

Chào bạn,

Tiểu Thư Hoa Quỳnh vốn cũng không am hiểu nhiều về kế toán, đứng trên gốc độ nào đó; nếu chọn lựa giữa cái QĐ 15 và 48 thì Tiểu Thư Hoa Quỳnh sẽ đăng ký thực hiện QĐ 15 thôi. Vì tại sao ta phải chọn lựa QĐ 15. Như đã nói QĐ 15 là bao trùm của QĐ 48, mọi tình huống kinh tế chúng ta đều có thể vận dụng, ứng dụng các TK sẵn có của QĐ 15.

- QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng.

- QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141

Mặc khác QĐ 15 cũng cho thấy đây là 1 bước đột phá để hội nhập với thế giới và IAS.
.
Do vậy, Tiểu Thư Hoa Quỳnh quyết định chọn lựa theo QĐ 15 để làm cơ sở hạch toán cho DN.
Còn về hình thức kế toán tồn tại như thế nào? (Hình thức NKSC, NKCT, CTGS, NKC) 4 hình thức kế toán thôi, chắc bạn đánh nhẫm thành 5 hình thức kế toán
Trước mắt,
Hình thức NKSC: DN nhỏ sử dụng ít TK đa số là các đơn vị HCSN và 1 kế toán. Trước đây Tiểu Thư Hoa Quỳnh cũng dùng hình thức này cho loại hình kinh doanh. Nhưng khi phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán (điện toán hóa khâu kế toán) thì hầu như hình thức này không đáp ứng vì sổ được sổ/kẻ theo chiều ngang rất dài.
Hình thức NKCT: Lai căn từ Liên Xô, bộ máy kế toán cồng kềnh
.....Do không thời gian nhiều xin được nêu lên vài đặc trưng sự khác biệt của hình thức kế toán. Mong được tham luận trao đổi sau.

Bạn bacbinhtieuthu phân tích sự khác biệt giữa QĐ 15 và 48 cũng khá chi tiết rồi đấy

Đôi lời tham luận, mong được chiếu cố trợ giúp thêm và tha thứ cho nếu lời nói có phật lòng bạn

DANIEL2008
30-06-10, 09:26 PM
Daniel2008 xin mạn phép Tiểu Thư Hoa Quỳnh trích đoạn đề trao đổi dể hơn


Chào bạn,
Tiểu Thư Hoa Quỳnh vốn cũng không am hiểu nhiều về kế toán, đứng trên gốc độ nào đó; nếu chọn lựa giữa cái QĐ 15 và 48 thì Tiểu Thư Hoa Quỳnh sẽ đăng ký thực hiện QĐ 15 thôi. Vì tại sao ta phải chọn lựa QĐ 15. Như đã nói QĐ 15 là bao trùm của QĐ 48, mọi tình huống kinh tế chúng ta đều có thể vận dụng, ứng dụng các TK sẵn có của QĐ 15.

- QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng.

- QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141

Mặc khác QĐ 15 cũng cho thấy đây là 1 bước đột phá để hội nhập với thế giới và IAS.
.
Do vậy, Tiểu Thư Hoa Quỳnh quyết định chọn lựa theo QĐ 15 để làm cơ sở hạch toán cho DN.

Daniel nhất trí với sự lựa chọn của bạn.
Về nền tảng của các hệ thống kế toán hiện đang áp dụng, Daniel không biết từ đâu, nhưng biết QD 48 thay thế QD 144, và quyết định 144 thì được sửa đổi, bổ sung từ QD 1177. QD 1177 thì được sửa đổi, đơn giản hóa hệ thống từ QD 1141 cho phù hợp với DN vừa và nhỏ.


Còn về hình thức kế toán tồn tại như thế nào? (Hình thức NKSC, NKCT, CTGS, NKC) 4 hình thức kế toán thôi, chắc bạn đánh nhẫm thành 5 hình thức kế toán
Trước mắt,
Hình thức NKSC: DN nhỏ sử dụng ít TK đa số là các đơn vị HCSN và 1 kế toán. Trước đây Tiểu Thư Hoa Quỳnh cũng dùng hình thức này cho loại hình kinh doanh. Nhưng khi phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán (điện toán hóa khâu kế toán) thì hầu như hình thức này không đáp ứng vì sổ được sổ/kẻ theo chiều ngang rất dài.
Hình thức NKCT: Lai căn từ Liên Xô, bộ máy kế toán cồng kềnh
.....Do không thời gian nhiều xin được nêu lên vài đặc trưng sự khác biệt của hình thức kế toán. Mong được tham luận trao đổi sau.


- Về số các hình thức kế toán đang áp dụng:
Nếu có nhầm thì do Bô Tài chính nhầm chứ Daniel không biết, Daniel trích , ghi lại theo quyết định 15, mà cũng không dám mạnh dạn ghi đó Tiều thư Hoa Quỳnh, nên đâu dám liệt kê đủ cả 5 hình thức đâu, đến số 4 thì stop: 5.Hình thức Kế toán trên máy vi tính không dám viết ra.

- Về Hình thức NKCT: Daniel nghĩ không phải là lai căn từ Liên Xô( cũ) mà là đó là sự hội nhập, vì thời điềm đó hình thức này áp dụng cho các doanh nghiệp có qui mô lớn phù hợp, và biều mẫu hình thức này hoàn chỉnh, phục vụ cho việc điện toán hóa công tác kế toán đến mức ưu việt. Tất nhiên nếu so với công nghệ lập trình ngày nay thì không còn vị thế đó nữa rồi.

Tình cờ có người rủ vào đây học, thấy vậy, trao đổi vài dòng, có gì không phải mong Tiều thư Hoa Quỳnh và mọi người bỏ qua.
Daniel luôn lắng nghe ý kiến góp ý để được học hỏi và tiến bộ.

hatham
19-09-11, 04:28 PM
có bác nào biết cách vào số liệu theo sổ sách đó không. em vào xong phần hàng hóa rùi nhưng sang phần hạch toán thì chịu không biết vào thế nào nữa. trong phần đó lại không có hướng dẫn cụ thể là phải nhập vào những phần nào. bác nào đã làm thành thạo phần NKC_NKSS_QDD thì chỉ giuos em với.

ngocmun
07-12-11, 04:26 PM
Dạ em cũng mới liên hệ Thầy Tồn để chĩnh lại rồi
Bác cho em hỏi là file NXT_CongNo_DoanhThu này tính giá vốn theo Phương fap nào vây???

đinh lý
01-12-12, 03:29 PM
chào các anh các chị.
Em dowload sổ sách kế toán theo QĐ 48 ,em xem thấy shees hocnhanh có các tài khoản các tài khoản này là sao ạ mặc định ạ,với lại các ngày tháng năm trong bản mẫu sổ là 2009 em sửa thành 2012 được không ạ. Anh chị tư vấn cho em sử dụng sổ sách mà em dowload của tác giả Lê Văn Tồn.anh chị liên lạc giúp em vào số điện thoại 01676129487 hoặc mail: minhlynt@gmail.com.
cám ơn mọi người đã đọc tin và gúp đỡ.
Em tên lý

đinh lý
01-12-12, 03:31 PM
chị liên hệ với thầy ấy sửa rồi hả có gì chị alo em với sdt em 01676129487,em cũng mới đi làm

đinh lý
01-12-12, 03:50 PM
chào các anh các chị.
Em dowload sổ sách kế toán theo QĐ 48 ,em xem thấy shees hocnhanh có các tài khoản các tài khoản này là sao ạ mặc định ạ,với lại các ngày tháng năm trong bản mẫu sổ là 2009 em sửa thành 2012 được không ạ. Anh chị tư vấn cho em sử dụng sổ sách mà em dowload của tác giả Lê Văn Tồn.anh chị liên lạc giúp em vào số điện thoại 01676129487 hoặc mail: minhlynt@gmail.com.
cám ơn mọi người đã đọc tin và gúp đỡ.
Em tên lý

Hong.Van
01-12-12, 03:57 PM
chào các anh các chị.
Em dowload sổ sách kế toán theo QĐ 48 ,em xem thấy shees hocnhanh có các tài khoản các tài khoản này là sao ạ mặc định ạ,với lại các ngày tháng năm trong bản mẫu sổ là 2009 em sửa thành 2012 được không ạ. Anh chị tư vấn cho em sử dụng sổ sách mà em dowload của tác giả Lê Văn Tồn.anh chị liên lạc giúp em vào số điện thoại 01676129487 hoặc mail: minhlynt@gmail.com.
cám ơn mọi người đã đọc tin và gúp đỡ.
Em tên lý

1/ Bạn nhờ giúp, mà tớ fải tốn tiền ĐT nữa hử! Nếu muốn thì bạn nạp card cho tớ 100K vào số 0167612948x, có gì tớ phone cho
2/Muốn gì thì đưa File lên tôi có biết tác giả Lê Văn Tồn là ông nào đâu trời!

ngochieu83vl
18-06-14, 03:05 PM
mình làm kế toán Hợp tác xã theo thông tư 24, giải pháp excel có phần mềm kế toán nào theo thông tư 24 dành cho các HTX hay không ạ, cám ơn các bạn rất nhiều

Nhungoc216
04-03-15, 02:20 PM
Xin hoi ca nhà mình có ai có mẫu sổ chứng từ ghi sổ theo quyết định 48 của thông tu 200/2014 ko cho mình xin với