PDA

View Full Version : Biểu mẫu nhân sựsusuvt
06-03-09, 11:02 AM
Chào Các Pác

Các Pác GPE làm liên quan đến Nhân Sự, có thể chia sẽ cho các Biểu mẫu Nhân Sự cho mọi người cùng tham khảo được không ah.

Cảm ơn trước

NeCpR
09-03-09, 01:21 AM
Danh mục biểu mẫu nhân sự (http://nqcenter.wordpress.com/2007/10/31/danh-m%e1%bb%a5c-bi%e1%bb%83u-m%e1%ba%abu-nhan-s%e1%bb%b1/)

Danh mục biểu mẫu nhân sự bao gồm các loại biểu mẫu như sau:


Phiếu yêu cầu nhân sư
Phiếu phỏng vấn nhân viên
Thông báo tuyển dụng
Phiếu đánh giá kết quả thử việc
Giấy đề nghị tăng ca
Giấy đề nghị văn phòng phẩm
Giấy đề nghị đi công tác
Biên bản kỷ luật
Đơn xin nghỉ việc
Phiếu thanh lý khi nghỉ việc
Bản cam kết nghỉ việc
Giấy nghỉ phép
Giấy đề nghị
Danh sách hồ sơ
Trình duyệt
Danh sách CNV công ty
Báo cáo công tác tuần

thikieu
28-07-12, 03:28 PM
1. Bảng tường trình
2. Biên bản bàn giao thôi việc
3. Biên bản cảnh cáo vi phạm
4. Biên bản đánh giá nhân viên thư việc
5. Đơn xin việc
6. Giấy xác nhận công tác
7. Phiếu kết quả tuêển dụng
8. Phiếu phỏng vấn
9. Lý lịch nhân viên
10. Giấy liên hệ công viêc
11. Phiếu yêu cầu tuyển dụng
12.Phiếu đề nghị
....