PDA

View Full Version : Cách tính lương tăng ca ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần,ngày lễ/Tếtcamvant
05-03-09, 12:46 PM
Chao các bạn mình tên Cẩm Vân mình mới tham gia diễn đàn.
Mình có 1 vấn đề cần giải quyết: "Cách tính lương cho nhân viên tăng ca Tết Âm Lịch".
Mong các bạn chia sẻ.
Thanks !

Người Đưa Tin
05-03-09, 03:07 PM
Mời bạn tham khảo các điều luật của bộ luật lao động để thực hiện

Điều 61
1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày."
---------------------------
Điều 70
Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ, tuỳ theo vùng khí hậu do Chính phủ quy định


 Thời giờ làm việc ban đêm theo Điều 70 của Bộ Luật lao động được quy định như sau (NĐ195/CP 31/12/1994 của CP):
- Từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22 giờ đến 6 giờ.
- Từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam được tính từ 21 giờ đến 5 giờ.

Ví dụ : Làm tăng ca đêm (được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày)
+ Ngày thường : 150% x (nhân) 1.3 = 195%
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 200% x (nhân) 1.3 = 260% (giả sử cơ quan 1 tuần làm 5 ngày thì ngày nghỉ hằng tuần sẽ là : thứ 7 và chủ nhật)
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 300% x (nhân) 1.3 = 390%

Trường hợp không rơi vào các giờ ban đêm theo quy định thì tính bình thường 150%, 200% hoặc 300% theo từng trường hợp ngày làm thêm.

Lưu ý : Khi tính thuế TNCN phải loại trử các khoản tiền làm thêm giờ này ra.(Thu nhập được miễn thuế)


Trích 1 trong 14 khoản thu nhập được miễn thuế.
Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.
Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương đã trả thêm cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế.

Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của BLLĐ là 20.000 đồng/giờ.
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
30.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
40.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ


Tải file bộ luật lao động tại - Chuyên mục : hỏi đáp chính sách lao động tiền lương (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=21923&d=1233912071)

Người Đưa Tin
28-04-09, 06:02 PM
Em xem lại bộ luật lao động thấy có ghi :


Điều 61
1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày."
---------------------------
Điều 70
Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ, tuỳ theo vùng khí hậu do Chính phủ quy định


Nếu không nghỉ bù thì tính như sau :


a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.


Tổ chức nghỉ bù thì tính chênh lệch lương tăng ca cho các trường hợp như sau :

Tăng ca ngày bình thường (150%-100%=50%)
Tăng ca vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất (200% -100%=100%)
Tăng ca vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, (300%-100%=200%)

Ngoài ra lưu ý :


2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

 Thời giờ làm việc ban đêm theo Điều 70 của Bộ Luật lao động được quy định như sau (NĐ195/CP 31/12/1994 của CP):
- Từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22 giờ đến 6 giờ.
- Từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam được tính từ 21 giờ đến 5 giờ.

Ví dụ : Làm tăng ca đêm (được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày)
+ Ngày thường : 150% x (nhân) 1.3 = 195% ==> Chênh lệch phải trả là :195%-100% = 95%
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 200% x (nhân) 1.3 = 260%
==> Chênh lệch phải trả là :260%-100% = 160%
(giả sử cơ quan 1 tuần làm 5 ngày thì ngày nghỉ hằng tuần sẽ là : thứ 7 và chủ nhật)
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 300% x (nhân) 1.3 = 390%
==> Chênh lệch phải trả là :390%-100% = 290%

Rắc rối quá nhỉ.

Nhân tiện đây, kính nhờ Quý Thầy/cô, anh chị sửa giúp bổ sung dùm em các công thức tính lương phụ trội cho file "bảng lương mẫu" của em theo các trường hợp này : (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=24676&d=1238664000)

Tổ chức nghỉ bù thì tính chênh lệch lương tăng ca cho các trường hợp như sau :

Làm tăng ca đêm (được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày)

 Thời giờ làm việc ban đêm theo Điều 70 của Bộ Luật lao động được quy định như sau (NĐ195/CP 31/12/1994 của CP):
- Từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22 giờ đến 6 giờ.
- Từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam được tính từ 21 giờ đến 5 giờ.

thuylieunsg
16-06-10, 10:10 AM
Bác Kế Toán Già Gân ơi, cho em hỏi về cách tính giờ tăng ca ngày lễ:
Ở Công ty ngày công chuẩn để tính lương của tháng là 26 công. Giả sử lương của Ông A là 2.000.000đ/tháng/26 công, tháng 4 công của Ông A là:25 công ngày thường và đi làm tăng ca 01 ngày lễ 30/4(8 giờ). Cách tính như sau:
+ Tiền lương ngày thường: 2.000.000 / 26 x 25= 1.923.077 đ
+ Tiền lương tăng ca ngày Lễ: 76.923 x 3 = 230.769 đ
Tổng tiền lương là : 2.153.846đ.
Em đọc trong luật lao động có điều 61 như Bác nói ở trên và điều 73
“Điều 73

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:

- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).

- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.”
Cách tính như vậy có đúng ko ạ? Nhờ Bác làm rõ dùm chỗ 25 công hay 26công.
Cám ơn Bác.

Vo Quoc Duy
18-10-10, 10:52 AM
Chào các bạn,

Trước tiên, xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt,
Thưa các bạn,

Trong quá tình thiết lập công thức tính lương ngoài giờ có những khó khăn vượt tầm kiến thức hiện có, nên nhờ các bạn tư vấn giúp tôi thiết lập công thức tính tiền lương ngoài giờ cho người lao động, nội dung cụ thể như sau:
- Nếu làm ngày lễ thì: Tổng (giờ + phút) làm thực tế * 300% * mức lương,
- Nếu làm ngày chủ nhật thì: Tổng (giờ + phút) làm thực tế * 200% * mức lương,
- Nếu làm ngày bình thường thì: Từ sau 17h30’ đến hơn 21h00’ (giờ + phút) làm thực tế * 150% * mức lương,
- Nếu làm ngày bình thường thì: Từ sau 21h00’ đến hơn 24h00’ (giờ + phút) làm thực tế * 195% * mức lương,
Kính mong các bạn dành chút thời gian giúp tôi thiết lập công thức này. (File đính kèm); Có thể File này không phù hợp nhờ các bạn có thể tư vấn File phù hợp hơn.
Xin trân trọng cảm ơn các bạn.

Quốc Duy

Ha Thi Nga 84
10-05-11, 03:43 PM
Bạn ơi,

Liên quan đến việc tính làm thêm ngày lễ, mình có 1 thắc mắc muốn trao đổi với các ban: theo các bạn: ngày nghỉ lễ quy định trong khoảng thời gian nào: từ 0:00~24:00 của ngày hôm đó hay từ 06:00 ngày hôm đó đến 06:00 ngày hôm sau?
Có bạn nào có văn bản quy đinh về cái này không, share giúp mình với!
Cảm ơn các bạn nhiều!

Le Gia Khanh
02-06-11, 08:03 AM
Chào các Anh, Chị,

Các Anh, Chị cho em hỏi. Trong tháng 5/2011 Công ty em có tính tiền lương ngoài giờ cho nhân viên.
Em tính như thế này không biết có đúng không ? mong các Anh, Chị xem và hướng dẫn cụ thể dùm em. Em chân thành cám ơn.
Ví dụ: Ông A làm ngoài giờ từ 21h ngày 10/5/2011 đến 7h sáng ngày 11/5/2011. Lương 1 giờ của Ông A là : 22.115 đồng/giờ.
Cách tính của em: 10 giờ x hệ số (1.5) * 22.115 đồng/giờ = 331.725 đồng và tiền thuế TNCN mà Ông A phải nộp thuế là: 221.150 đồng.

Người Đưa Tin
02-06-11, 10:00 AM
Chào các Anh, Chị,

Các Anh, Chị cho em hỏi. Trong tháng 5/2011 Công ty em có tính tiền lương ngoài giờ cho nhân viên.
Em tính như thế này không biết có đúng không ? mong các Anh, Chị xem và hướng dẫn cụ thể dùm em. Em chân thành cám ơn.
Ví dụ: Ông A làm ngoài giờ từ 21h ngày 10/5/2011 đến 7h sáng ngày 11/5/2011. Lương 1 giờ của Ông A là : 22.115 đồng/giờ.
Cách tính của em: 10 giờ x hệ số (1.5) * 22.115 đồng/giờ = 331.725 đồng và tiền thuế TNCN mà Ông A phải nộp thuế là: 221.150 đồng.

Phần thuế TNCN tham khảo các khoản miễn giảm cho phần làm thêm ngoài giờ đoạn trích dẫn sau:

9.Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động:9.1.Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 1: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ.
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
30.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
40.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

tranhong1913
10-08-11, 03:25 PM
Chào bác kế toán già gân.
mình thấy trả lương cho CN làm đêm chỉ thêm 30% trên tiền công ban ngày nên là 180% mới đúng chứ?
Khỏan 2 Điều 61 LLD"
- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày."
các bác tư vấp gấp với

Trần Thị Thanh Mai
20-10-11, 11:03 AM
Trao đổi về khoản thanh toán lương; tiền lương làm thêm giờ theo Bộ Luật lao động hiện hành.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 BLLĐ, tiền lương phải được thanh toán bằng tiền mặt. Doanh nghiệp chỉ có thể trả một phần lương bằng séc hoặc ngân phiếu. Chiểu theo quy định này, hầu như các doanh nghiệp đều vi phạm vì hiện nay đa số doanh nghiệp thanh toán lương theo phương thức chuyển khoản, một phương thức đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn, hiệu quả cho cả hai bên.

Vì vậy, khoản 2 Điều 59 BLLĐ cần sửa lại là “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc do hai bên tự thỏa thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiền hà cho người lao động”.

Điều 70 BLLĐ, Điều 6 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định thời gian làm việc ban đêm là từ 22h đến 6h hoặc từ 21h đến 5h sáng hôm sau.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp phía Nam đều áp dụng thời gian làm việc ban đêm là từ 22h đến 6h vì có lợi cho chi phí lương của doanh nghiệp.

Thông thường, giờ hành chính sẽ chấm dứt từ 17h. Nếu doanh nghiệp áp dụng thời gian làm việc ban đêm là từ 22h, trường hợp một người lao động làm thêm giờ từ 17h đến 22h, doanh nghiệp sẽ thanh toán tiền làm thêm giờ cho người lao động như sau: (5h x 150%) = 7,5h thay vì (4h x 150% + 1h x 150% x 130%)7 = 7,95h (nếu thời gian làm việc ban đêm là từ 21h).

Như vậy, doanh nghiệp đã giảm bớt chi phí 0,45h tiền lương cho một người lao động làm thêm giờ. Việc áp dụng sai quy định này của các doanh nghiệp phía Nam chưa bao giờ bị thanh tra lao động nhắc nhở hoặc xử phạt. Và còn lý do khác để giải thích vì sao doanh nghiệp phía Nam áp dụng quy định giờ làm việc ban đêm là từ 22h đến 6h. Đó là vì sức khỏe của người lao động và sự phù hợp với điều kiện thời tiết. Các doanh nghiệp thường quy định thời gian làm việc ban đêm trùng với giờ làm ca 3 trong các ca sản xuất. Nếu người lao động làm việc ca 1 (6h -14h) sẽ dậy lúc 5h sáng và ra khỏi nhà lúc 5h30, thời gian này phù hợp hơn là dậy lúc 4h sáng và khỏi nhà lúc 4h30 cho ca 1 từ 5h sáng trong môi trường thời tiết ở miền nam Việt Nam.

Vì vậy, Điều 70, BLLĐ nên sửa đổi là “Thời gian làm việc ban đêm tính từ 22h - 6h sáng hôm sau”.

Hãy chờ Bộ Luật lao động mới nhe.

Thanh Mai yêu dấu.

nang_alone
21-10-11, 09:13 PM
Chú Trí ơi, chú cho cháu hỏi:
trả lương cho CN làm đêm chỉ thêm 30% trên tiền công ban ngày nên là 180%
Khoản 2 Điều 61 LLD"- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày."
Chú tính bằng cách
+ Ngày thường : 150% x (nhân) 1.3 = 195%
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 200% x (nhân) 1.3 = 260% (giả sử cơ quan 1 tuần làm 5 ngày thì ngày nghỉ hằng tuần sẽ là : thứ 7 và chủ nhật)
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 300% x (nhân) 1.3 = 390%
Thực sự không hiểu lắm chú ạ ????

thao14
27-01-12, 10:31 AM
Nếu như nhân viên làm việc quá 8h trong ngày lễ, thì số giờ quá 8h đó tính tăng ca như thế nào? Rất mong các anh chị hướng dẫn cách tính

anhftu
17-04-12, 04:30 PM
có gì mà bạn nang_alone k hiểu nhỉ. Rất đơn giản mà. Nếu bạn làm bình thường 8h trên ngày thì chỉ được nhận 100% lương ngoài 8h là giờ làm thêm. Làm thêm ngày bình thường thì số giờ làm thêm x1.5 nữa, làm thêm ban đêm x 1.5x1.3 còn ngày lễ và ngày nghỉ hàng tuần thì tương tự. Bạn cứ tính làm sao để ca đêm bao giờ cũng hơn ca ngày với hệ số là 1.3 là ok. Mình chỉ k hiểu cái chú Trí nói ở trên về chênh lệch tiền lương mà người sdlđ phải trả ý. vì ở công ty cháu chưa thấy tính như thế bao giờ ạ. Ak cháu hỏi chú thêm là nếu mà tự nhiên công ty cho công nhân nghỉ việc 1 đến 2 ngày thì những ngày đấy có được hưởng 70% lương k ạ?

theo như công ty mình vẫn tính lương thì ngày lễ bạn làm được số giừo bao nhiêu thì lấy số giờ đó x 300% nếu vào ban ngày và số giờ đó x 300% x 1.3 vào ban đêm. Ngày lễ đó nếu nghỉ ở nhà thì vẫn đc hưởng nguyên lương còn đi làm thì số giờ đi làm là tính cho làm thêm còn lương vẫn hưởng bình thường.

Stevebui
03-05-12, 06:25 PM
Xin có một câu hỏi thế này:
Doanh nghiệp tôi đang làm là FDI 100% vốn nhật bản.
Hiện tại, Công ty quy định giờ làm, trong đó bao gồm cả đi kíp (chu kỳ 6 ngày: làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày). Trong trường hợp ngày làm việc bình thường bắt đầu từ 20h00 ngày 29/04/2012 và kết thúc lúc 5h00 ngày 30/04/2012.
Vậy khoảng thời gian làm từ 00h00 ngày đến 05h00 ngày 30/04 có được tính là thời gian làm thêm không? Và sẽ được tính ra sao?
Thêm một trường hợp nữa, nếu nlđ đi làm bắt đầu từ 20h00 ngày 01/05/2012 và kết thúc lúc 05h00 ngày 02/05/2012. Thời gian làm từ 00h00 đến 05h00 ngày 02/05/2012 được tính như thế nào?

Xin vui lòng giải đáp giúp.
Trân trọng,

cpo_vn
04-05-12, 05:52 PM
Chào các bạn,

Trước tiên, xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt,
Thưa các bạn,

Trong quá tình thiết lập công thức tính lương ngoài giờ có những khó khăn vượt tầm kiến thức hiện có, nên nhờ các bạn tư vấn giúp tôi thiết lập công thức tính tiền lương ngoài giờ cho người lao động, nội dung cụ thể như sau:
- Nếu làm ngày lễ thì: Tổng (giờ + phút) làm thực tế * 300% * mức lương,
- Nếu làm ngày chủ nhật thì: Tổng (giờ + phút) làm thực tế * 200% * mức lương,
- Nếu làm ngày bình thường thì: Từ sau 17h30’ đến hơn 21h00’ (giờ + phút) làm thực tế * 150% * mức lương,
- Nếu làm ngày bình thường thì: Từ sau 21h00’ đến hơn 24h00’ (giờ + phút) làm thực tế * 195% * mức lương,
Kính mong các bạn dành chút thời gian giúp tôi thiết lập công thức này. (File đính kèm); Có thể File này không phù hợp nhờ các bạn có thể tư vấn File phù hợp hơn.
Xin trân trọng cảm ơn các bạn.

Quốc Duy

Vẫn chưa có cao thủ nào giải được bài toán này ạ? Em cũng đang cân xử lý vụ này :((

minhtien1900
13-04-13, 09:54 PM
Mình nghĩ cách tính thời gian tăng ca đêm phải như này chứ:
Mức lương + mức lương x50% + mức lương x30% = mức lương *1.8

1.8 chứ đâu phải 1.95

xuan.nguyen82
13-04-13, 11:09 PM
Mình nghĩ cách tính thời gian tăng ca đêm phải như này chứ:
Mức lương + mức lương x50% + mức lương x30% = mức lương *1.8

1.8 chứ đâu phải 1.95

Tăng ca đêm ngày thường =195%, vì: Làm tăng ca đêm (được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày)
+ Ngày thường : 150% x (nhân) 1.3 = 195% bạn ạ.
Ở đây tính là tăng ca ban đêm ngày thường.

Còn tăng ca:
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 200% x (nhân) 1.3 = 260%
Tăng ca ngày lễ tết:
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 300% x (nhân) 1.3 = 390%

xuan.nguyen82
13-04-13, 11:27 PM
Vẫn chưa có cao thủ nào giải được bài toán này ạ? Em cũng đang cân xử lý vụ này :((

TRước kia bạn đã tính lương làm thêm chưa? và cách tính bảng cũ của bạn như thế nào? Giờ bạn muốn tư vấn cách thiết lập công thức cho file nào? Công ty bạn có tính giống như bạn Vo Quoc Duy không?

target_locked
07-06-13, 03:20 PM
Tăng ca đêm ngày thường =195%, vì: Làm tăng ca đêm (được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày)
+ Ngày thường : 150% x (nhân) 1.3 = 195% bạn ạ.
Ở đây tính là tăng ca ban đêm ngày thường.

Còn tăng ca:
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 200% x (nhân) 1.3 = 260%
Tăng ca ngày lễ tết:
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 300% x (nhân) 1.3 = 390%

Tăng ca đêm là 1.95 hay 1.8?
1.95 là bạn suy diễn hay có thông tư nào hướng dẫn?

Theo Luật LD cũ trước 2012
Điều 61
1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày."

Áp dụng cho trường hợp tăng ca ban đêm ngày thường:
Theo khoản 1.a: Tăng ca ngày thường = 150%
Theo khoản 2: Trả thêm 30% so với lương ban ngày (không nhắc đến lương làm thêm)
Tổng cộng 150% + 30% = 180%

Như vậy phải là 180% chứ.

Chỉ khi nào điều 61 khoản 2 nhấn mạnh là "So với tiền lương LÀM THÊM của công việc đang làm vào ban ngày" thì mới lấy 150% cộng với 150% x 30% = 195% chứ nhỉ?

target_locked
07-06-13, 03:25 PM
Theo luật mới thì NLD còn được thêm 20% nữa. Kiểu này chắc ít công ty nào muốn hoạt động ca 3.
Theo luật 2012 áp dụng T5/2013
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

madagui
09-05-14, 08:44 AM
Vậy trường hợp của cty em sẽ như thế nào ạ?
Đặc thù của công ty em là làm bên du lịch nên ngày lễ tết sẽ không được nghỉ, và theo bộ luật lao động mới thì công ty của em áp dụng như vậy có đúng hay sai?
Lương của nhân viên được ghi trên HĐLĐ là mức lương đóng bhxh (ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), ngoài mức lương đó công ty trả cho NLĐ là mức lương cao hơn hay còn gọi là phụ cấp, ví dụ: lương khoán là 2.200.000đ, mức đóng bhxh là 1.900.000. Ngày công làm trong tháng là 26 công, được nghỉ 1 ngày trong tuần trừ thứ 7 và cn, vì cty làm du lịch nên được nghỉ ngày thường thôi. Vì vậy lương cuối tháng nhân viên nhận được là: 2.200.000/26*26-(1900.000*10.5%)= 2.000.000 đ.
*Vào các ngày lễ, tết thì nhân viên đi làm được tính như sau:
- Ngày 30/4 và 01/5: căn cứ theo luật lao động mới thì được hưởng 300% lương và lương của ngày làm hôm đó được tính công vào lương thì hiểu nôn na là 400%:
Anh A đi làm ngày hôm đó sẽ được: 2.200.000/26*2 = 170.000 (đã làm tròn) + 1 ngày nghỉ bù hôm sau + ngày đi làm hôm đó đã tính vào lương tháng. Có nghĩa là cty em ko tính lương 400% của ngày lễ hôm đó mà chỉ trả có 2 ngày và nghỉ bù, tức chỉ có 200% lương. Cách tính như vậy có sai không hay vẫn áp dụng được.
- Trường hợp anh A đã hưởng đầy đủ mức lương đi làm cho ngày lễ tết rồi, thời gian làm việc là từ 7h00-16h00 thì hết giờ làm, cty bảo anh A ở lại tăng ca tới 21h. Ngày thường nếu nhân viên đã làm việc đủ thời gian và tăng ca thêm thì sẽ được nghỉ bù vào ngày hôm sau, nhưng đối với ngày lễ thì anh A làm tăng ca thêm như vậy thì cách tính của cty em sẽ như thế nào? Em làm về mảng lao động tiền lương nhưng có nhiều vấn đề em chưa rõ và cần biết để giải thích cho NLĐ và giải thích cho xếp hiểu để không mất quyền lơi cho nhân viên và cty. Em xin chân thành cảm ơn.

KIMKIM89
24-09-14, 04:10 PM
chào cả nhà, minh mới tham gia diễn đàn, mình có vấn đề muốn hỏi đó là: cty mình cho người lao động làm ngày cn, từ 7h30-16h30 nhưng do hàng nhiều nên cty cho nguoi lao động làm thêm từ 16h30-19h30 vậy thời gian này cty sẽ trả lương như thế nào, rất mong mọi người giúp đỡ.
Thanks!