PDA

View Full Version : Hàm đếm trong Excelhmp_1982
20-02-09, 07:56 AM
Trong bảng tôi có 1 cột đánh số sổ phần của cổ đông. Tôi muốn đếm xem có bao nhiêu cổ đông có số cổ phần từ 2000cp trở lên. Xin hỏi dùng hàm gì?

volga
20-02-09, 07:59 AM
Trong bảng tôi có 1 cột đánh số sổ phần của cổ đông. Tôi muốn đếm xem có bao nhiêu cổ đông có số cổ phần từ 2000cp trở lên. Xin hỏi dùng hàm gì?

Có nhiều cách chứ bạn ,ví dụ là Countif ....sumproduct.
Bạn đưa ví dụ đi vậy dể và tiện cho bạn ,cho mọi người nữa !
Thân
COUNTIF($C$7:$C$12;">"&A8)
dử liệu đang ở cột C ,Và giá trị cần đếm lớn hơn giá trị trong ô A8

BNTT
20-02-09, 08:00 AM
Giả sử cột chứa số cổ phần của cổ đông là cột C, từ ô C5 đến ô C100, bạn dùng công thức sau để đếm số cổ đông có cổ phần từ 2000 trở lên:

=COUNTIF(C5:C100, ">=2000")

hmp_1982
20-02-09, 02:36 PM
Cảm ơn bạn Volga và bạn BNTT đã giúp đỡ. Tôi làm được rồi. Cảm ơn và chúc sức khỏe.

hoave
27-02-09, 04:09 PM
hỏi vế công thức
mình châm công +3 trong một cột
+ là ngày công
3 là số giờ tăng ca
làm sao dể tách ra tính toán số ngày công, số giờ tăng ca
mỉnh lefl và coundif sao không được?

tuyenbw
14-07-09, 05:14 PM
Có nhiều cách chứ bạn ,ví dụ là Countif ....sumproduct.
Bạn đưa ví dụ đi vậy dể và tiện cho bạn ,cho mọi người nữa !
Thân
COUNTIF($C$7:$C$12;">"&A8)
dử liệu đang ở cột C ,Và giá trị cần đếm lớn hơn giá trị trong ô A8
Nhờ bạn cho lời giải nếu muốn count cho nhiều nhóm trên 1 cột dữ liệu (như file đính kèm). Minh dùng countif thì nó cộng dồn các group lại với nhau. Có cách nào gộp lệnh countif không bạn.

miscmix
10-09-09, 10:32 AM
Mình cần đếm 1 nhân viên của mình có:
1/ bao nhiêu đại lý
2/ có bao nhiêu tài khoản
3/ đại lý của nhân viên có bao nhiêu tài khoản

mà không dùng filter rồi mới count, có cách nào count trực tiếp luôn không?

Lưu ý:
- data tài khoản giống nhau chỉ tính là 1
- mình có nhiều nhân viên nên filter rồi count từng người thì thật là cực hình
- báo cáo của mình cho mỗi nhân viên mỗi sheet, nếu có công thức trực tiếp thì copy và paste sẽ nhanh hơn rất nhiều ( > 100 sheet)

Xin chỉ giúp mình hàm đếm hoặc vba thế nào để đếm được

Mình gửi file đính kèm

Xin cám ơn trước

salam
10-09-09, 12:00 PM
Mình cần đếm 1 nhân viên của mình có:
1/ bao nhiêu đại lý
2/ có bao nhiêu tài khoản
3/ đại lý của nhân viên có bao nhiêu tài khoản

mà không dùng filter rồi mới count, có cách nào count trực tiếp luôn không?

Lưu ý:
- data tài khoản giống nhau chỉ tính là 1
- mình có nhiều nhân viên nên filter rồi count từng người thì thật là cực hình
- báo cáo của mình cho mỗi nhân viên mỗi sheet, nếu có công thức trực tiếp thì copy và paste sẽ nhanh hơn rất nhiều ( > 100 sheet)

Xin chỉ giúp mình hàm đếm hoặc vba thế nào để đếm được

Mình gửi file đính kèm

Xin cám ơn trước
Bạn xem trong file kèm nhé.

miscmix
10-09-09, 12:21 PM
Bạn xem trong file kèm nhé.

Bạn ơi!

Trong file


Số đại lý xếp hạng
Đại lý tổng 905 E13 + E14
Đại lý tích lũy 523 <=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện "Bạch Công Thái"
Đại lý mời 382 <=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện khác "Bạch Công Thái"

Tài khoản xếp hạng
Tài khoản tổng 669 E19 + E18
Tài khoản tích lũy 341 <=== đếm số lượng tài khoản ở cột H của Bạch Công Thái
Tài khoản đại lý 328 <=== đếm số lượng tài khoản ở cột H của các tên có trong Cột C

1/ Đại lý tích lũy: chỉ có : 5 tài khoản, thay vì 523 tài khoản như công thức của bạn, số tài khoản trùng nhau chỉ tính là 1. Không đếm dồn, vì thực tế nhân viên này chỉ có 4 tài khoản đại lý thôi.

2/ Đại lý mời: chỉ có 4 tài khoản, trừ tài khoản của BCT ra, nhân viên này mời được 4 đại lý.

Mục Tài khoản tích lũy và tài khoản đại lý ở phần 2 có vẻ đúng hơn. Mình sẽ remove duplicate rồi đếm lại xem kết quả đúng không.

Xin cám ơn bạn nhiều, nếu được xin giúp mình 2 phần trên với nhé.

miscmix
10-09-09, 12:35 PM
Dear Salam!

Mình đã đếm lại, chính xác là có 668 tài khoản, vì row số 299 trong file của đại lý "Huỳnh Thị Ngọc Liễu" không có tài khoản nên = 669 - 1 = 668.


Tài khoản xếp hạng
Tài khoản tổng 669 E19 + E18
Tài khoản tích lũy 341 <=== đếm số lượng tài khoản ở cột H của Bạch Công Thái
Tài khoản đại lý 328 <=== đếm số lượng tài khoản ở cột H của các tên có trong Cột C

Bạn có thể giúp mình hiểu cấu trúc và ý nghĩa của từng bộ phận trong hàm mà bạn đã chỉ mình không?


=SUMPRODUCT(($C$27:$C$931<>"Bạch Công Thái")*(1/COUNTIF(H27:H931,H27:H931&"")))

Mong tin bạn sớm

salam
10-09-09, 12:42 PM
Bạn ơi!

Trong file


Số đại lý xếp hạng
Đại lý tổng 905 E13 + E14
Đại lý tích lũy 523 <=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện "Bạch Công Thái"
Đại lý mời 382 <=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện khác "Bạch Công Thái"

Tài khoản xếp hạng
Tài khoản tổng 669 E19 + E18
Tài khoản tích lũy 341 <=== đếm số lượng tài khoản ở cột H của Bạch Công Thái
Tài khoản đại lý 328 <=== đếm số lượng tài khoản ở cột H của các tên có trong Cột C 1/ Đại lý tích lũy: chỉ có : 5 tài khoản, thay vì 523 tài khoản như công thức của bạn, số tài khoản trùng nhau chỉ tính là 1. Không đếm dồn, vì thực tế nhân viên này chỉ có 4 tài khoản đại lý thôi.

2/ Đại lý mời: chỉ có 4 tài khoản, trừ tài khoản của BCT ra, nhân viên này mời được 4 đại lý.

Mục Tài khoản tích lũy và tài khoản đại lý ở phần 2 có vẻ đúng hơn. Mình sẽ remove duplicate rồi đếm lại xem kết quả đúng không.

Xin cám ơn bạn nhiều, nếu được xin giúp mình 2 phần trên với nhé.
Vậy ý của hai câu này là sao bạn:

<=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện "Bạch Công Thái"
<=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện khác "Bạch Công Thái"

Nếu đếm số TK không trùng ở cột D thì bạn dùng ct

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D27:D931;D27:D931&""))
Bỏ qua TK BCT thì bạn chỉ trừ đi 1 là được = 4 => tổng lả 9 đại lý à.
Bạn nói rõ hơn được không.

miscmix
10-09-09, 12:52 PM
Vậy ý của hai câu này là sao bạn:

<=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện "Bạch Công Thái" ===> ý mình là đếm không trùng unique
<=== đếm số lượng tài khoản cột D với điều kiện khác "Bạch Công Thái" ===> đếm không trùng

Nếu đếm số TK không trùng ở cột D thì bạn dùng ct

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D27:D931;D27:D931&""))
Bỏ qua TK BCT thì bạn chỉ trừ đi 1 là được = 4 => tổng lả 9 đại lý à.
Bạn nói rõ hơn được không.

Dear Salam!


Nếu đếm số TK không trùng ở cột D thì bạn dùng ct

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D27:D931;D27:D931&""))

Có lẽ là dùng hàm này là đúng rồi, nhưng vẫn có 1 vấn đề là khi data = blank thì nó vẫn đếm Salam ơi. Vậy hàm trên phải làm sao để nó hiểu là blank thì không đếm không? Như mục số 2 công thức bạn đã chỉ thì chính xác phải là 668 chứ không phải 669 ( có 1 blank data).

Thân,

salam
10-09-09, 01:40 PM
Dear Salam!


Nếu đếm số TK không trùng ở cột D thì bạn dùng ct

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D27:D931;D27:D931&""))Có lẽ là dùng hàm này là đúng rồi, nhưng vẫn có 1 vấn đề là khi data = blank thì nó vẫn đếm Salam ơi. Vậy hàm trên phải làm sao để nó hiểu là blank thì không đếm không? Như mục số 2 công thức bạn đã chỉ thì chính xác phải là 668 chứ không phải 669 ( có 1 blank data).

Thân,
Vậy bạn dùng ct dưới:


=SUMPRODUCT(($D$27:$D$931<>"")/COUNTIF($D$27:$D$931;$D$27:$D$931&""))=SUMPRODUCT(($C$27:$C$931="Bạch Công Thái")*(($H$27:$H$931<>"")/COUNTIF(H27:H931;H27:H931&"")))=SUMPRODUCT(($C$27:$C$931<>"Bạch Công Thái")*(($H$27:$H$931<>"")/COUNTIF(H27:H931;H27:H931&"")))

miscmix
15-09-09, 04:14 PM
Vậy bạn dùng ct dưới:=SUMPRODUCT(($C$27:$C$931<>"Bạch Công Thái")*(($H$27:$H$931<>"")/COUNTIF(H27:H931;H27:H931&"")))


Salam ơi! Sau khi dùng công thức bạn hướng dẫn, mình làm được phần lớn khối lượng công việc. Tuy nhiên, có 1 vấn đề phát sinh ngoài dự kiến như sau:

Theo công thức ở trên bạn cho thì:

Đếm 1 khoản Data với 1 điều kiện + # 0

Phát sinh cần:

Đếm 1 khoản Data với 2 điều kiện + # 0 thì phải dùng công thức nào

Xin hướng dẫn giúp mình và cám ơn bạn trước

hungthieuk
22-11-10, 10:39 PM
có cách nào giúp em tạo các công thức tương tự trong các ô kết hợp này không ạ, thanks

gathanhdo
13-06-11, 11:23 AM
mọi người ơi, nếu em muốn đặt điều kiện:
Ví dụ: trong hệ thống tài khoản có các tài khoản 111, 1111 và 11111
Nhưng trong bảng cân đối phát sinh em chỉ muốn lấy tài khoản 111 và 1111 thì đặt công thức ntn ạ

Do Trong Hien
13-06-11, 11:41 AM
có cách nào giúp em tạo các công thức tương tự trong các ô kết hợp này không ạ, thanks
Quả thật mình chưa hiểu được ý bạn muốn trao đổi là gì nữa. Hĩ!

bebo021999
13-06-11, 11:53 AM
mọi người ơi, nếu em muốn đặt điều kiện:
Ví dụ: trong hệ thống tài khoản có các tài khoản 111, 1111 và 11111
Nhưng trong bảng cân đối phát sinh em chỉ muốn lấy tài khoản 111 và 1111 thì đặt công thức ntn ạ
Bạn dùng left(ô chứa TK,3) hoặc left(ô chứa TK.4) trong công thức tham chiếu.

Khainv
15-06-11, 05:01 PM
mọi người ơi, nếu em muốn đặt điều kiện:
Ví dụ: trong hệ thống tài khoản có các tài khoản 111, 1111 và 11111
Nhưng trong bảng cân đối phát sinh em chỉ muốn lấy tài khoản 111 và 1111 thì đặt công thức ntn ạ

Bạn quăng trích xuất một phần bảng tính hay tất cả lên đây, tự nhiên sẽ có người chỉ cho chi tiết. Do ko phải ai cũng có nghiệp vụ kế toán như bạn.
Tuỳ vào thực tế, sẽ có phương án cụ thể khác nhau. Bạn nói chung chung thế cũng khó. Vì có vô khối cách để lọc, tìm kiếm dữ liệu dữ liệu:
Với việc kết hợp các hàm if, xlookup, ...

hnson281078
08-11-12, 01:59 PM
Cảm ơn Bùi Nguyễn Triệu Tường nhé. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ???

cuong_vkh
08-08-14, 01:01 PM
BNTT cho mình hỏi chút đó là: Mình có danh sách điểm học sinh, có điểm thì nguyên dương (1-10) và cũng có điểm theo dạng thập phân (kiểu như 6.1,6.2....). Trong file đính kèm có các sheet và cho mình hỏi ở sheet thứ nhất là sheet lý luận cột C2,C3,C4,C5 thì dùng công thức nào để đếm những học sinh có điểm 9-10, điểm 7-8, 5-6, và dưới 5. Tương tự với thang điểm ở Điểm các môn học lý thuyết chung K29, thì tới Điểm các môn học lý thuyết chung K30 có các số dạng thập phân. Mà điều kiện ở thang điểm thập phân này như sau:
VỚi điểm 9-10: thì điểm tương ứng là 8.5 trở lên
Với điểm 7-8: thì tương ứng là 6.5-8.4
Với điểm 5-6: tương ứng là 4.5-6.4
Còn lại là dưới 5. (<4.5).
Làm thế nào để đếm có bao nhiêu con 9-10, bao nhiêu con 7-8, bao nhiêu con 5-6.
Ban giúp mình với nhé.
Trân trọng cám ơn bạn.

gkhiem2005
03-03-15, 08:00 PM
hàm đếm có điều kiện cách ô dữ liệu

gkhiem2005
03-03-15, 08:06 PM
bạn nào có thể giúp minh được không, đang cần gấp. cấm ơn rất nhiều!!!

comet_1701
03-03-15, 09:11 PM
bạn nào có thể giúp minh được không, đang cần gấp. cấm ơn rất nhiều!!!
Bạn hỏi cả 2 topic nhưng chả hiểu bạn hiểu hỏi cái gì nữa, cả file bảo hiểm nữa, bạn nên nói rõ muốn các bạn khác giúp như thế nào với câu hỏi và file chi tiết đính kèm cụ thể nhé