PDA

View Full Version : Khóa ô, không cho chọn dữ liệu của ô đã khóaTHIENVI1503
19-02-09, 03:25 PM
Các bác chỉ giúp em cách khóa 1 vài ô cần thiết trên 1 sheet, các ô được khóa sẽ không có tác dụng điều chỉnh, con trỏ chuột cũng không có tác dụng trên ô đã khóa. Cảm ơn các bác trước.

cop_kh
19-02-09, 03:32 PM
Các bác chỉ giúp em cách khóa 1 vài ô cần thiết trên 1 sheet, các ô được khóa sẽ không có tác dụng điều chỉnh, con trỏ chuột cũng không có tác dụng trên ô đã khóa. Cảm ơn các bác trước.

1. Bạn chọn các ô (cell).
2. Chọn menu Format ->Cell... -> chọn trang Protection -> bấm chọn vào các ô:
+ locked (nếu bạn cần khóa luôn cell này, không cho sửa chữa hoặc tác động vào)
+ Hiden (nếu bạn cần giấu ẩn ô đã chọn, không cho người khác nhìn thấy)
- OK
3. Chọn menu Tools -> Protection -> Protect Sheet...
Tại đây, bạn đọc kỹ các lựa chọn cho phép (có thể protect nhưng vẫn cho phép bạn format cell,...), bấm chọn vào rồi nhập password (2 lần).
- OK.
Các cell được chọn (của 1 sheet) sẽ được khóa hoặc ẩn (hoặc cả hai). Lúc này bạn nhìn lên các thanh công cụ, một số công cụ sẽ bị mờ đi và tại menu Tools -> Protection dòng Protect Sheet... được thay thế bởi dòng Unprotect Sheet...
- Khi nào cần điều chỉnh nội dung các cell đã khóa, bạn lại chọn menu Tools -> Protection -> Unprotect Sheet... gõ lại password (1 lần) để gỡ bỏ protect ở cả sheet.

cadafi
19-02-09, 03:33 PM
Các bác chỉ giúp em cách khóa 1 vài ô cần thiết trên 1 sheet, các ô được khóa sẽ không có tác dụng điều chỉnh, con trỏ chuột cũng không có tác dụng trên ô đã khóa. Cảm ơn các bác trước.
Bạn search trên diễn đàn là ra ngay. Tham khảo link sau nha:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8134

BNTT
19-02-09, 03:35 PM
Các bác chỉ giúp em cách khóa 1 vài ô cần thiết trên 1 sheet, các ô được khóa sẽ không có tác dụng điều chỉnh, con trỏ chuột cũng không có tác dụng trên ô đã khóa. Cảm ơn các bác trước.

Nhấn Ctrl+A chọn hết bảng tính.


Nhấn Ctrl+1, chọn tab Protecion, bỏ dấu chọn ở cả hai mục Locked và Hidden


Quay về bảng tính, chọn những ô muốn khóa.


Nhấn Ctrl+1, chọn tab Protecion, đánh dấu chọn vào cả hai mục Locked và Hidden

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/000-625.jpg


Quay về bảng tính, gọi Tools > Protection > Protect Sheet


Chỉ đánh dấu chọn ở mục Select unlocked cells, và bỏ chọn ở mục Select locked cells (chỗ cái mũi tên đỏ chỉ vào).

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/001-48.jpg


Bi giờ, tất cả những ô mà bạn đã khóa, sẽ không ai nhấn vào đó được hết.

THIENVI1503
19-02-09, 03:52 PM
Xin cho mình hỏi thêm, nếu dùng Protection thì mình cũng còn bôi chọn được ô hoặc vùng đó, có cách nào khóa mà không cho chọn ô hoặc vùng đã khóa hay ko?

volga
19-02-09, 03:54 PM
Xin cho mình hỏi thêm, nếu dùng Protection thì mình cũng còn bôi chọn được ô hoặc vùng đó, có cách nào khóa mà không cho chọn ô hoặc vùng đã khóa hay ko?

Có ,bạn khóa toàn sheet luôn đi khỏi chọn mất công ,cứ thế mà vào tools>>protection >>protect sheet mà khóa lại
Thân