PDA

View Full Version : Các văn bản pháp qui về chế độ phụ cấpNgười Đưa Tin
17-02-09, 02:20 PM
Bài viết này theo yêu cầu của thành viên. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức, cán bộ đoàn thể,...được ban hành cho từng đối tượng ngành nghề khác nhau.


Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=22430&stc=1&d=1234853664)Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05-01-2005: Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/TT02-2005-BNV.doc)


Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=22427&stc=1&d=1234853052)Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=22432&stc=1&d=1234854295)Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05-01-2005: Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/TT05-2005-BNV.doc)


Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=22433&stc=1&d=1234854720)


Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05-01-2005: Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/TTLT08-2005-BNV-BTC.doc)


Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 14-3-2005: Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/QD61-2005-QD-TTg.doc.rtf)


Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005: Hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/TT78-2005.doc)


Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06-10-2005: Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/QD244TTG.rtf)


Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08-12-2005: Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở công lập (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/TT33-2005-BGD.doc)


Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23-01-2006: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb-phucap/TTLT01-2006-BGD-BNV-BTC.doc)


Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb/64-2008-QD-BGDDT/Che%20do%20lam%20viec%20GV%20-%2064-2008-BGDDT.doc)

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.ussh.edu.vn/pub/huongdan/tccb/64-2008-QD-BGDDT/QD-64-2008-BGDDT.doc)


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Số: 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02 tháng10 năm 2006Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường vụ chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường (http://vbpq.mof.gov.vn/viewdoc.aspx?Docmain_ID=21944)


THÔNG TƯ LIÊN BỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH - Y TẾ Số: 19/LB-TT Ngày 04 tháng 06 năm 1994: Hướng dẫn thực hiện chế độ trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại , nguy hiểm trong ngành y tế (http://vbqppl2.moj.gov.vn/law/vi/1991_to_2000/1994/199406/199406040004)

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. (http://4wkt.net/f/3u8tzyk9bzw6tod.ZIP) - Hiệu lực: Chưa xác định


Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức. (http://4wkt.net/f/2ok5ex57456dqs7.ZIP) - Hiệu lực: Chưa xác định


Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. (http://4wkt.net/f/88il1eaw3xbyquk.ZIP) - Hiệu lực: Chưa xác định


Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức. (http://4wkt.net/f/1rknlvvgvtq82gr.ZIP) - Hiệu lực: Chưa xác định


Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút. (http://4wkt.net/f/25n9fazy07u0dxb.ZIP) - Hiệu lực: Chưa xác định


Nhờ các bạn truy tìm các thông tư sau đây :Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Ủy ban dân tộc Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Người Đưa Tin
17-02-09, 02:24 PM
Nguồn : Trang thông tin điện tử, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

http://molisa.gov.vn/details.asp?mbien2=206&mbien4=12756&mbien3={1F80E797-B0F9-4759-8E65-218EFDFB8D4F}


Thực trạng thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với CBCNV ngành xây dựng làm việc ở vùng sâu, vùng xa (17/10/2008)

Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý là 238.506 người; trong đó số CBCNV đang làm việc tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là khu vực sản xuất kinh doanh: 49.075 người, chiếm 21% tổng số lao động.

Chế độ tiền lương ngành xây dựng có tính đặc thù là: sản phẩm mang tính đơn chiếc, làm việc ở ngoài trời, thời gian thi công kéo dài, chu kỳ sản xuất không lặp lại, phần lớn sản phẩm xây dựng do Nhà nước đặt hàng; cách tính giá dự toán sản xuất sản phẩm là giá cộng dồn, được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá dự toán và tổ chức đấu thầu trước khi khởi công xây dựng. Trong khi đó, chế độ tiền lương, phụ cấp làm căn cứ xác định đơn giá chi phí nhân công trong dự toán các công trình xây dựng đều tính theo Nghị định 205 ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Với mức tiền lương này và điều kiện sinh hoạt tại các vùng khó khăn, xa khu dân cư, tập trung đông người, giá lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu đều cao hơn nhiều so với khu vực khác thì đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động trên công trường xây dựng hết sức khó khăn.
Về các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ: Phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11 ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính- Uỷ ban Dân tộc thì một số công trình và hạng mục công trình trên địa bàn huyện, xã nào thì được tính mức phụ cấp của địa bàn đó từ mức 0,5 - 0,7% lương tối thiểu do Nhà nước ban hành từng thời kỳ và khi áp dụng doanh nghiệp phải đề nghị Bộ Xây dựng xin ý kiến thoả thuận với Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính cho từng công trình cụ thể.
Đối tượng hưởng phụ cấp đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 09 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ không phù hợp với một số công trình xây dựng thuộc Chương trình 135, bởi các công trình đó hầu hết là đường sá, cầu cống, trạm biến áp và đường dây tải điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn được thi công trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, thi công trong điều kiện về địa hình, thời tiết, phương tiện đi lại hết sức khó khăn, cách xa đô thị, chưa có hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt, nhà ở thiếu thốn; chưa có trường học, nhà trẻ, bệnh viện. Có nơi còn chịu ảnh hưởng của chiến tranh, vừa thi công vừa tháo gỡ bom, mìn và tiêu huỷ các hoá chất độc hại còn sót lại nên ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và sức khoẻ người lao động.
Về phụ cấp thu hút, một số công trình đặc biệt được liên Bộ cho phép áp dụng mức tối đa không quá 30% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ theo Thông tư liên tịch số 10 ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính nhằm khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa nơi còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn duy trì cơ chế bao cấp (xin-cho) vừa gây khó khăn cho doanh nghiệp vừa làm mất thời gian của một số cơ quan Nhà nước.
Về phụ cấp ưu đãi theo nghề, ngoài số cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy được hưởng 30% ưu đãi nghề theo lương ngạch, bậc đang hưởng, còn lại cán bộ, viên chức thuộc Bộ Xây dựng quản lý không được hưởng phụ cấp này. Một số chức danh hiện có chưa phản ánh đúng tính đa dạng của ngành, nghề kinh doanh và sự tiến bộ của công nghệ như: công nhân xây dựng các công trình ngầm; công nhân sản xuất bê tông công nghiệp; công nhân lắp máy, hàn điện, vận hành máy xây dựng tại các công trình công nghiệp, thuỷ điện thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm quy định tại Quyết định số 1629/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/1996, đến nay không được xếp vào nhóm III mới, không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hoặc bữa ăn giữa ca theo định lượng do liên Bộ quy định.
Một số chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cũng chưa thống nhất để Bộ Xây dựng có thể hướng dẫn chung khi lập dự toán đầu tư như: chế độ ăn định lượng và chi phí phục vụ nước ngọt sinh hoạt; phụ cấp lưu động; phụ cấp đặc biệt độc hại, nguy hiểm; hệ số không ổn định sản xuất; chi phí bữa ăn giữa ca; đặc biệt là các chi phí hạ tầng thiết yếu từ việc cung cấp điện, nước sinh hoạt, nhà ở, giao thông đi lại; trường học, nhà trẻ, bệnh viện trong điều kiện các dự án này đầu tư xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.
Hầu hết các công trình đầu tư xây dựng theo Chương trình 135 có quy mô, nguồn vốn đầu tư nhỏ và thời gian thi công ngắn; chế độ phụ cấp, trợ cấp thực tế thanh toán cho cán bộ, viên chức và người lao động là tỷ lệ % của dự án và chế độ công tác phí do thời hạn lưu trú không trọn tháng. Ngoài quy định chung của Chính phủ, không có căn cứ để áp dụng chế độ cho cán bộ, viên chức của Bộ Xây dựng được cử đi công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số./.

Thảo Lan

Người Đưa Tin
01-04-10, 02:49 PM
Quyết định số: 08/2010/QĐ-UBND ngày 08/03/2010 của UBND Tỉnh Long An Về việc sửa đổi Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh về trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ một lần cho cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn - File name: 08_2010_QĐ_UBND


Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập - File name: 15_2010_QĐ_TTg


Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND TP. HCM Về điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và trạm y tế phường - xã, thị trấn - File name: 13_2010_QĐ_UBND


Quyết định số: 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn Hàng hải - File name: 141_2009_QĐ-TTg


Quyết định số: 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy - File name: 140_2009_QĐ_TTg


Quyết định số: 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP. Hà Nội Quy định mức hỗ trợ kinh phí và phụ cấp kiêm nghiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. - File name: 125_2009_QĐ_UBND


Thông tư Liên tịch số: 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm - File name: 04_2009_TTLT-BNV-BTC


Quyết định số: 91/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND TP. HCM Về việc bổ sung thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Nhân Ái - File name: 91_2009_QĐ_UBND


Quyết định số: 87/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND TP.HCM Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý - File name: 87_2009_QĐ_UBND


Quyết định số: 61/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của UBND. TP.HCM Về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý - File name: 61_2009_QD_UBND


Quyết định số: 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/05/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thuỷ văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường - File name: 78_2009_QĐ_TTg


Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã - File name: 92_2009_NĐ-CP


Quyết định số: 111/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND TP. Hà Nội Ban hành Quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội - File name: 111_2009_QĐ_UBND


Quyết định số: 102/2009/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 của UBND TP. Hà Nội V/v Sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội: về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - File name: QD102UB


Thông tư số: 02/2009/TT-BTP ngày 17/09/2009 của Bộ Tư Pháp Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp - File name: Thong tu 02_2009_TT_ BTP


Quyết định số: 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê - File name: QD45TTG


Quyết định số: 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ Quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản - File name: QD752009TTG


Nghị định số: 38/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính Phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng - File name: ND38CPhttp://4wkt.net/f/i20kwk23dhtk8nq.gif (http://4wkt.net/f/oc1aqeigf1i7miu.rar)

Tran Vu Thanh Giang
27-06-13, 09:04 PM
Pac Ke Toan Gia Gan oi, e xem cac nghi dinh thuc hien che do phu cap luong (205/2004/ND-CP) thi muc phu cap so voi muc luong toi thieu chung, co nhung file huong dan xay dung thang bang luong thi tinh tren muc luong cap bac. Pac giai thich giup e cho nay voi, tks pac rat rat nhieu!!!!!!!!!