PDA

View Full Version : Xin mẫu bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhPhanhanhdai
05-02-09, 01:30 PM
Anh chị nào có mẫu Cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ file excel cho em xin. Em cảm ơn nhiều!

cadafi
05-02-09, 01:33 PM
Mẫu biểu về kế toán bạn tham khảo link sau nhé!

Hệ thống văn bản, sổ sách, biểu mẫu kế toán:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5617

phuong1604
05-02-09, 03:57 PM
Mẫu biểu về kế toán bạn tham khảo link sau nhé!

Hệ thống văn bản, sổ sách, biểu mẫu kế toán:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5617

Anh Cadafi xem lại júp vì em bấm vào thì link mẫu Báo cáo tài chính bị lỗi (Theo QĐ 15 lẫn 48)
Thân;

cadafi
05-02-09, 04:23 PM
Anh Cadafi xem lại júp vì em bấm vào thì link mẫu Báo cáo tài chính bị lỗi (Theo QĐ 15 lẫn 48)
Thân;
Lỗi có thể do việc sắp xếp bài nhưng chưa updated link. Tạm thời các bạn theo link sau để download mẫu chứng từ sổ sách theo QĐ15 tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1898)

Hoặc có thể search trên diễn đàn nhé!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1095

Người Đưa Tin
05-02-09, 04:26 PM
BCTC và BCQT theo QĐ 48 - Chị Handung107 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=838&d=1170039288)

BCTC và BCQT theo QĐ 15 - Chị Handung107 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=5384&d=1194771283)

Biểu mẫu báo cáo tài chính - Chị Handung107 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5643)

Báo cáo tài chính - Google (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22thuy%E1%BA%BFt+minh+b%C3%A1o+c%C3%A1o+t%C3%A0 i+ch%C3%ADnh%22+filetype%3Axls&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=)

khuyenkhung
17-11-11, 05:07 PM
anh chị nào chỉ giúp em sự khác nhau giữa báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh phụ lục 03-1A/TNDN với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mẫu B02-DN. Em xin cám ơn nhiều!