PDA

View Full Version : Định dạng số 0 thành dấu - như thế nào?lhlaptecco5
11-04-07, 11:00 AM
Có bạn nào chỉ giúp mình cách format 1 cell sao cho thoả mãn:
- Thể hiện được giá trị âm, thập phân
- Nếu bằng 0 thì trở thành dấu "-" (để cho dễ đọc bảng số liệu mà)
cảm ơn!

TranThanhPhong
11-04-07, 11:19 AM
Có bạn nào chỉ giúp mình cách format 1 cell sao cho thoả mãn:
- Thể hiện được giá trị âm, thập phân
- Nếu bằng 0 thì trở thành dấu "-" (để cho dễ đọc bảng số liệu mà)
cảm ơn!
Hi

Bạn thử dùng Custom Format với mẫu sau
#,###;-#,###;_(* "-"_)

Để có 2 số thập phân thì dùng:
#,##0.00;-#,##0.00;_(* "-"_)

Good Luck,

TP.

trantien
12-04-07, 02:28 PM
Còn 1 cách nữa để đưa Số 0 về dấu "-" .Bạn vào format cel > Accounting> ở ô Symbol chọn > none
Thân

TranThanhPhong
18-04-07, 02:14 PM
Chào bạn,

Đây là cú pháp để định dạng các ô trong Excel sử dụng Custom Format.


Good Luck
TP.

hongthegiang
14-08-07, 10:49 PM
Nhưng giá trị của nó lại
là:0 hoặc 0.0 thì định dạng thế đâu có được.