PDA

View Full Version : Chia sẻ kinh nghiệm lập kê khai thuế GTGT cho năm 2009Người Đưa Tin
03-02-09, 08:06 PM
Đến nay cũng gần kề đến hết hạn cho việc kê khai thuế GTGT tháng 01/2009

Kính xin quý anh chị cùng sẻ chia kinh nghiệm trong việc kê khai thuế GTGT áp dụng vào 01/01/2009 đối với hàng hóa mua vào có giá trị thanh toán trên 20 triệu .

Theo luật thuế GTGT 2009, đối với hang hóa có giá trị thanh toán trên 20 triệu :

Cas 1 : Trong tháng có mua hàng nhưng ta chưa có t/toán cho nhà cung cấp thì xử lý như thế nào ?

1.1.- Có kê khai PL 01-2_GTGT “BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO”

1.2.- Trường hợp nếu có kê khai PL 01-2_GTGT “BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO” nhưng chưa thanh toán cho nhà cung cấp thì có được ghi vào Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này – chỉ tiêu số [23] của TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT) không ?

Cas 2 : Mua hàng, một hóa đơn thanh toán nhiều lần cho nhà cung cấp thì kê khai như thế nào ?

Cas 3 : Trả tiền hàng gộp nhiều hóa đơn (Không liệt kê cụ thể số hóa đơn phài thanh toán) thì kê khai và xử lý như thế nào ? Hoặc không khả năng thanh toán và hết hạn kê khai thuế ?

3.1 .- Mua hàng có 5 hóa đơn, tổng giá phải thanh toán 300 triệu
Hđơn : 000001-02/01/09 – 50 triệu
Hđơn : 000012-12/01/09 – 70 triệu
Hđơn : 000040-25/01/09 – 30 triệu
Hđơn : 000008-08/02/09 – 60 triệu
Hđơn : 000010-09/02/09 – 90 triệu

Thanh toán đợt 1 qua ngân hàng ghi chung trong 1 sổ phụ 60 triệu ngày 25/01/2009 với nội dung: Thanh toán tiền nợ mua hàng.

Việc kê khai, khấu trừ thuế ghi vào bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào “PL 01-2_GTGT” và Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này chỉ tiêu [23] cho TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT) cho các trường hợp trên ghi như thế nào ?

3.2 .- Mua hàng nhưng không khả năng t/toán và hết hạn kê khai thuế thì xử lý như thế nào ?
Vậy việc kê khai thuế GTGT phải làm như thế nào.

4.- Một, hoặc nhiều hóa đơn của nhà cung cấp phát hành có nhiều thuế suất khác nhau (0%, 5%, 10%). Khi thanh toán và lập tờ khai thuế thì xử lý như thế nào ?


--------
Nhận xét về luật thuế GTGT 2009:

+ Việc khách hàng chưa thanh toán hoặc chậm trả cho nhà cung cấp dẫn đến nhà cung cấp phải ứng tiền nộp thuế cho khách hàng trước. Cơ quan thuế nắm đầu ra của nhà cung cấp trước.
+ Việc quản lý hóa đơn đầu vào và việc thanh toán cần phải chặc chẽ để thuyết trình cho cơ quan thuế trong việc kiểm tra, giải trình hoàn thuế.
+ Có công cụ và phương pháp nào để giúp cho người kế toán, nhà quản lý và cán bộ thuế biết được trình tự thanh toán của các hóa đơn không ?

-----
Phạm vi topic này tạm thời

- Xin phép chưa thảo luận, đề cập về cách hạch toán cho các nghiệp vụ trên của các tài khoản

+ Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

+ Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ;
+ Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ.


+ Tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra

- Một doanh nghiệp có nhiều loại hình hoạt động nhiều thuế suất khác nhau. Chưa đề cập việc Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như thế nào ?
Áp dụng theo Bảng phân bổ số thuế GTGT CỦA HHDV MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ Phụ Lục 01-4/GTGT

- Chưa đề cập các khoản điều chỉnh cho các kỳ kê khai lần sau cho nhiều trường hợp

---
Kính mong các anh chị còn ý kiến nào khác xin cùng bổ sung để anh em cùng học tập.

Thân

Thaohoang703
17-02-09, 03:14 PM
các cậu ơi trả lời mình câu hỏi này cái nha:
thuế suất "10%x50%" thì kê khai trên cột nào (cả đầu vào , đầu ra)

tiger2774
17-02-09, 04:14 PM
các cậu ơi trả lời mình câu hỏi này cái nha:
thuế suất "10%x50%" thì kê khai trên cột nào (cả đầu vào , đầu ra)

Bạn đưa vào phần 5% để tránh báo lỗi từ phần mềm. Thêm cái ghi chú thì quá tốt.

Trần Thị Thanh Mai
17-02-09, 04:19 PM
Trường hợp các nhóm mặt hàng phải chịu thuế suất 10% trước đây và nay được giảm thuế suất 50% theo thông tư 13, 18 và khi vào báo cáo thuế theo HTKKT, bạn kê khai vào nhóm mặt hàng 5% và cột chú ý ghi : Mặt hàng giảm 50% thuế suất theo thông tư 13 hoặc 18.


Chú ý cho : Áp dụng vào kỳ kê khai thuế tháng 02/2009


Theo thông tư 13/2009/TT- BTC - ngày 22 tháng 01 năm 2009

Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.Thông tư Số: 18/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2009 của BỘ TÀI CHÍNH
Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Người Đưa Tin
19-02-09, 04:22 PM
Vui lòng hướng dẫn cách điều chỉnh kê khai thuế GTGT


Em chào các anh chị,
1/ Thuế VAT của Cty em vẫn còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.
2/ Báo cáo Thuế VAT T11/2008 em có báo cáo trùng 1 số hóa đơn làm ảnh hưởng doanh thu và thuế.

Cán bộ thuế hướng dẫn : làm 01/KHBS bên Excel, làm Tờ khai Thuế GTGT số liệu đúng (đã chỉnh) , Photo Báo cáo thuế T11 có dấu mộc ghi ngày nhận của Thuế.

Ở tờ khai 01/KHBS :
Số đã kê khai : 54.859.545
Số điều chỉnh : 54.701.023
Chênh lệch : 158.522

Xin cho em hoi : Thuế kêu Em đi đóng 158.522 tại kho bạc và đóng tiền chậm nộp . Số 54.859.545 đồng vẫn giữ nguyên và tiếp tục báo cáo bình thường không chỉnh sửa gì cả. Như vậy đúng hay sai. Anh chị có hướng giải quyết nào khác không? Em cảm ơn lắm lắm.

Vì sai sót nên báo cáo trùng , mã chỉ tiêu (41) bên Tờ khai GTGT vẫn còn được khấu trừ chuyển kỳ sau . Nên Cty em đâu phải nộp thuế . Mà Cán bộ Thuế kêu " đóng tiền 158.522 + số tiền phạt chậm nộp . số 54.859.545 ( số đã kê khai sai) vẫn ko thay đổi "EM dang vướn mắc chổ ấy.


Chỉ tiêu điều chỉnh|
Mã số chỉ tiêu|
Số đã kê khai|
Số điều chỉnh|
Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai|
2|3|4|5|6|
Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp|||||
Giảm giá trị hàng hóa mua vào|
14|
81467645|
79882425|
1585220|
Giảm thuế GTGT mua vào|
15|
7893382|
7734860|
158522|
Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp|||||
...|||||
...|||||
Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)|
41|
54859545|
54701023|
158522|

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: 60 ngày
2. Số tiền phạt chậm nộp (= 158,522 x 60 x 0,05% ): 4,756 đồng

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
HĐ 68941 ngày 19/09/2008 ký hiệu HD/2008N
HĐ 64323 ngày 10/10/2008 ký hiệu LV/2008B
HĐ 68941 ngày 20/10/2008 ký hiệu AA/2008T
do sơ ý báo cáo trùng .

tiger2774
19-02-09, 04:33 PM
Vui lòng hướng dẫn cách điều chỉnh kê khai thuế GTGT

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
HĐ 68941 ngày 19/09/2008 ký hiệu HD/2008N
HĐ 64323 ngày 10/10/2008 ký hiệu LV/2008B
HĐ 68941 ngày 20/10/2008 ký hiệu AA/2008T
do sơ ý báo cáo trùng .

Do số thuế còn được khấu trừ nên không nộp đồng nào vào NSNN. Chúng ta chỉ nên điều chỉnh lại chỉ tiêu 43 và chuyển qua chỉ tiêu 11 (từng kỳ cho đến nay).

Nếu cán bộ thuế cứ khăng khăng bắt nộp thì nói cán bộ thuế xem lại công văn 4247 bác Gân ui.

Người Đưa Tin
19-02-09, 04:54 PM
Em đã hố hàng rùi bác tiger2774 mến yêu của em. Nhân viên nó sợ quá bị doạ phạt vi phạm hành chính thêm 1 triệu nữa. Chiều nay, nhân viên đã âm thầm bỏ tiền túi đi nộp 158,522đ cộng với tiền phạt 4,756 đồng.
Vậy có cách nào để lấy lại tiền không bác. Không thì tội cho em nó quá. Lương của cháu chỉ có 1 triệu 2 một tháng thôi. Còn phải nuôi em đi học nữa.

Nhờ bác chỉ dẫn tiếp thêm : số mang sang cho các kỳ sau được xử lý như thế nào ?
Tháng 11/2008 còn được khấu trừ (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) : 54.701.023
Tháng 12/2008 - em cũng đã báo cáo thì chỉnh lại sau cho số Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Mong bác và anh chị tiếp tục hỗ trợ cho thân gầy yếu thân thương của các bác.

Thân

tiger2774
19-02-09, 08:02 PM
Em đã hố hàng rùi bác tiger2774 mến yêu của em. Nhân viên nó sợ quá bị doạ phạt vi phạm hành chính thêm 1 triệu nữa. Chiều nay, nhân viên đã âm thầm bỏ tiền túi đi nộp 158,522đ cộng với tiền phạt 4,756 đồng.
Vậy có cách nào để lấy lại tiền không bác. Không thì tội cho em nó quá. Lương của cháu chỉ có 1 triệu 2 một tháng thôi. Còn phải nuôi em đi học nữa.

Thôi đàng nào cũng nộp rồi, có hơn 160K thôi mà. Mà lấy tiền lại thì em không có cách nào hết đó. Nói DN trả lại mình phần tiền thuế, tiền phạt thì tự em nó gánh nhé bác.


Nhờ bác chỉ dẫn tiếp thêm : số mang sang cho các kỳ sau được xử lý như thế nào ?
Tháng 11/2008 còn được khấu trừ (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) : 54.701.023
Tháng 12/2008 - em cũng đã báo cáo thì chỉnh lại sau cho số Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Mong bác và anh chị tiếp tục hỗ trợ cho thân gầy yếu thân thương của các bác.

Thân

43 (T11) => 11 (T12). Sau đó làm lại tờ khai tháng 12, 1 đúng. Cứ nối đuôi mà làm thôi mà bác.

Nhưng mà bác có đọc đoạn này chưa:


1. Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung, điều chỉnh nhưng không làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt chậm nộp tiền thuế. NNT bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế.


Nó tương ứng với Điều 8 Nghị định 98 đấy bác.
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

sealand
19-02-09, 11:19 PM
Bác GG ơi, em buồn cho Bác rồi. Luật là luật nhưng khi thực hiện thì lại phụ thuộc vào từng cá nhân người làm vì vận dụng luật bao giờ nó cũng có những điểm lưỡng tính. Em cũng đã bị trường hợp như Bác nhưng cán bộ thuế lại cho em điều chỉnh vào tháng 2 năm sau vì khi làm B/C tài chính mới phát hiện ra.
Nhưng thông thường kê khai phải nộp thừa thì dễ được thừa nhận là sai sót hơn, kê khai thiếu nặng về bị coi là trốn thuế. Thực là không công bằng, vì sai sót khó mà tránh hết được.

dttmai
28-02-09, 12:21 PM
Theo luật thuế GTGT 2009, đối với hang hóa có giá trị thanh toán trên 20 triệu :

Cas 1 : Trong tháng có mua hàng nhưng ta chưa có t/toán cho nhà cung cấp thì xử lý như thế nào ?

Hóa đơn này tạm chưa kê khai, đến khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì ke khai để được khấu trừ thuế đầu vào. Nếu quá 6 tháng thì DN không được khấu trừ thuế cho hóa đơn này.

Cas 2 : Mua hàng, một hóa đơn thanh toán nhiều lần cho nhà cung cấp thì kê khai như thế nào ?
Phần thuế được kê khai khấu trừ sẽ tương ứng với phần tiền DN đã thanh toán cho NCC ( có chứng từ thanh toán NH)
VD: HD tháng 2-2009 trị giá 600tr, DN thanh toán trước 300tr, phần còn lại sang tháng 4-2009 thanh toán. Thì khi lập tờ khai thuế tháng 3, DN chỉ được kê khai khấu trừ tuơng ứng 50% thuế GTGT của tờ HD này, tức là = 30tr.

Cas 3 : Trả tiền hàng gộp nhiều hóa đơn (Không liệt kê cụ thể số hóa đơn phài thanh toán) thì kê khai và xử lý như thế nào ? Hoặc không khả năng thanh toán và hết hạn kê khai thuế ?

3.1 .- Mua hàng có 5 hóa đơn, tổng giá phải thanh toán 300 triệu
Hđơn : 000001-02/01/09 – 50 triệu
Hđơn : 000012-12/01/09 – 70 triệu
Hđơn : 000040-25/01/09 – 30 triệu
Hđơn : 000008-08/02/09 – 60 triệu
Hđơn : 000010-09/02/09 – 90 triệu

Thanh toán đợt 1 qua ngân hàng ghi chung trong 1 sổ phụ 60 triệu ngày 25/01/2009 với nội dung: Thanh toán tiền nợ mua hàng.

Câu trả lời tương tự như trên. Phần thuế dc khấu trừ tương ứng với phần tiền đã trả. Không bắt buộc phải thanh toán theo đúng thứ tự HD đã mua.


4.- Một, hoặc nhiều hóa đơn của nhà cung cấp phát hành có nhiều thuế suất khác nhau (0%, 5%, 10%). Khi thanh toán và lập tờ khai thuế thì xử lý như thế nào ?

KHi người bán xuất sai thuế suất của mặt hàng, nhưng vẫn kê khai đóng VAT đúng như đã xuất trên hóa đơn thì người mua vẫn được khấu trừ đúng với thuế suất đó. Nhưng cần có xác nhận của cơ quan thuế về việc người bán có đóng đúng như đã xuất k( nhưng xác nhận bằng văn bản hay bằng hình thức nào thì cơ quan thuế vẫn chưa trả lời). Trường hợp thuế xuất thấp hơn quy định thì xuất hóa đơn điều chỉnh phần thuế xuất đó.
Tóm lại là không phải hủy HD đã xuất sai.

Người Đưa Tin
04-03-09, 12:12 PM
Vui lòng tổng hợp các vấn đề sau đây để kê khai thuế, cách viết hóa đơn

1.- Trường hợp nào hủy hóa đơn : (Có văn bản nào hướng dẫn này không ?)
Ghi sai các thông tin
+ Tên, địa chỉ /mã số thuế
+ tên hàng hóa/ số lượng/đơn giá/thành tiền
+ Tổng cộng tiền : thanh toán, tiền thuế, tiền hàng viết nhầm/sai số
Hồ sơ : biên bản hủy hóa đơn + thu hồi hóa đơn cũ + lập hóa đơn mới thay thế

2.- Trường hợp nào lập tờ khai bổ sung (01/KHBS)

3.- Trường hợp nào bổ sung hóa đơn :
Trường hợp : Ghi sai thuế suất (THẤP HƠN QUY ĐỊNH)
Lập biên bản + phát hành hóa đơn điều chỉnh phần thuế thiếu
(trước 01/01/2009 : biên bản hủy hóa đơn + thu hồi hóa đơn cũ + lập hóa đơn mới theo thuế suất đúng)
Phần 3 này - Quy định tại văn bản nào ?

Nhờ các bạn giúp bổ sung dùm

Xin cám ơn