PDA

View Full Version : Mình hỏi về hàm chia lấy phần nguyên.ptlong04x1
25-01-09, 08:59 AM
Mình biết hàm MOD là hàm chia lấy phần dư, vậy còn hàm chia lấy phần nguyên thì là gì, nhờ các bạn chỉ giúp. Cảm ơn.

hoangvuluan
25-01-09, 09:09 AM
Có thể dùng hàm INT(đối số), ví dụ: phần nguyên của phép chia 15 cho 2 là Int(15/2) =7

hoangdanh282vn
25-01-09, 10:18 AM
Bạn dùng hàm thêm hàm round nữa nè
=ROUNDDOWN(123.9,0) = 123

BNTT
25-01-09, 11:29 AM
Mình biết hàm MOD là hàm chia lấy phần dư, vậy còn hàm chia lấy phần nguyên thì là gì, nhờ các bạn chỉ giúp. Cảm ơn.
Hàm INT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=52972&postcount=7)() không chính xác trong mọi trường hợp cần lấy phần nguyên của một phép chia. Nếu cần môt hàm để lấy phần nguyên của một phép chia, mà luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, bạn dùng hàm QUOTIENT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54560&postcount=32)()

Với những số dương, thì hàm INT() tương đương với hàm QUOTIENT(). Nhưng với những số âm, thì hàm INT() không còn chính xác nữa, vì định nghĩa của INT() là làm tròn một con số đến số nguyên gần nhất, chứ không hẳn là lấy phần nguyên của một phép chia.

Tôi lấy ví dụ, phép chia -10 cho 3, bạn nghĩ rằng nó ra bao nhiêu? Có phải là -3 không?

Công thức: =QUOTIENT(-10, 3) = -3 (đúng)


Công thức: =INT(-10/3) = -4 (sai)

Po_Pikachu
25-01-09, 11:58 AM
Vậy sao không dùng ROUNDDOWN nhỉ?
=ROUNDDOWN(-10/3,0)
Thân.

ptlong04x1
25-01-09, 12:28 PM
Hàm INT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=52972&postcount=7)() không chính xác trong mọi trường hợp cần lấy phần nguyên của một phép chia. Nếu cần môt hàm để lấy phần nguyên của một phép chia, mà luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, bạn dùng hàm QUOTIENT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54560&postcount=32)()

Với những số dương, thì hàm INT() tương đương với hàm QUOTIENT(). Nhưng với những số âm, thì hàm INT() không còn chính xác nữa, vì định nghĩa của INT() là làm tròn một con số đến số nguyên gần nhất, chứ không hẳn là lấy phần nguyên của một phép chia.

Tôi lấy ví dụ, phép chia -10 cho 3, bạn nghĩ rằng nó ra bao nhiêu? Có phải là -3 không?

Công thức: =QUOTIENT(-10, 3) = -3 (đúng)


Công thức: =INT(-10/3) = -4 (sai)


Hình như hàm QUOTIENT không có trong Excel 2003 phải không anh. Em thử nhưng không được. Em thấy hàm ROUNDDOWN(đối số,0) cho kết quả đúng, cảm ơn mọi người.

hoangdanh282vn
25-01-09, 01:36 PM
Hình như hàm QUOTIENT không có trong Excel 2003 phải không anh. Em thử nhưng không được. Em thấy hàm ROUNDDOWN(đối số,0) cho kết quả đúng, cảm ơn mọi người.

Hàm Quotient có trong excel 2003. Để sử dụng được hàm Quotient, bạn vào Tools\Add Ins, check vào mục analysis toolpak để tiến hành cài đặt nha.

all_dinh
18-01-13, 11:22 PM
Để lấy phần thập phân =Number-INT(Number)