PDA

View Full Version : Tính giá vốn tức thời????hoangvn79
19-01-09, 12:51 PM
Hii! Mình thấy trên GPE có nói về tính giá vốn tức thời.. Nhưng không biết cách tính và phương pháp tính thế nào? Nghe nói là tính nhanh hơn cách tính thông thường không biết có đúng không? Có ai biết phương pháp trên hướng dẫn cho mình tham khảo với...!thanks|||||

hai2hai
19-01-09, 01:41 PM
Hoàng cần phải hiểu bản chất của việc "tức thời" là thế nào. Hãy vào topic cũ của chị Dung đọc và hỏi lại những gì chưa rõ ở đó. KO nên mở ra topic mới thế này nữa. Tính tức thời ko phải là phương pháp tính giá vốn. Nó thuộc về cách xử lý dữ liệu và nó phức tạp ở vấn đề sửa/xóa chứng từ. Ví dụ: Khi sửa chứng từ từ đầu tháng thì nó lập tức tính luôn tới thời điểm hiện tại mà ko cần chạy manual bằng tay kiểu "tính lại giá vốn" nữa.

Vì lý do topic đã tồn tại (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5583) nên topic closed!

hanhpptc
19-01-09, 01:47 PM
Tính giá vốn tức thời có nghĩa là tính tại thời điểm xuất. Theo các tính này có 4 phương pháp xác định giá vốn như sau:
1/ PP FIFO: Nhập trước - Xuất trước.
Theo PP này, quy ước hàng hóa nào nhập trước thì ưu tiên tính giá vốn khi xuất trước. 2/ PP LIFO: Nhập su - Xuất trước.
Theo PP này, quy ước hàng hóa nào nhập sau thì ưu tiên tính giá vốn khi xuất trước.
3/ PP đích danh: Xuất hàng hóa nào xác định đích danh hàng hóa đó. Thường áp dụng cho hàng hóa có theo dõi xêri.
4/ PP bình quân tại thời điểm xuất: Ngay tại thời điểm xuất, tính toán xem số lượng và giá trị của hàng tồn kho trước khi xuất, sau đó xác định đơn giá bình quân tại thời điểm xuất bằng cách lấy tổng giá trị hàng tồn kho trước khi xuất chia cho tổng số lượng. Giá vốn hàng xuất bằng số lượng hàng xuất nhân cho đơn giá bình quân tại thời điểm xuất.

cadafi
19-01-09, 01:52 PM
Tính giá vốn tức thời có nghĩa là tính tại thời điểm xuất. Theo các tính này có 4 phương pháp xác định giá vốn như sau:
1/ PP FIFO: Nhập trước - Xuất trước.
Theo PP này, quy ước hàng hóa nào nhập trước thì ưu tiên tính giá vốn khi xuất trước. 2/ PP LIFO: Nhập su - Xuất trước.
Theo PP này, quy ước hàng hóa nào nhập sau thì ưu tiên tính giá vốn khi xuất trước.
3/ PP đích danh: Xuất hàng hóa nào xác định đích danh hàng hóa đó. Thường áp dụng cho hàng hóa có theo dõi xêri.
4/ PP bình quân tại thời điểm xuất: Ngay tại thời điểm xuất, tính toán xem số lượng và giá trị của hàng tồn kho trước khi xuất, sau đó xác định đơn giá bình quân tại thời điểm xuất bằng cách lấy tổng giá trị hàng tồn kho trước khi xuất chia cho tổng số lượng. Giá vốn hàng xuất bằng số lượng hàng xuất nhân cho đơn giá bình quân tại thời điểm xuất.
Mình nói thêm:
- Cách của hanhpptc chỉ đúng với hàng hóa là hàng mua đi bán lại (Trading)
- Đối với hàng tồn kho là thành phẩm sản xuất và bán (manufacturing). Nếu muốn tính giá vốn "tức thời" chỉ có thể áp dụng phương pháp giá "Standard Cost" cho Thành phẩm sản xuất.