PDA

View Full Version : Hàm tính điểm trung bìnhhanh1982
09-01-09, 01:27 PM
Mình đang cần tìm hàm tính điểm trung bình của hai môn học, toán hệ số 2, tin hệ số 3. Bạn nào biết chỉ giùm mình với! (Mình cần tìm hàm để tính nha, hok tình bằng công thức nha!)

khieukienag
09-01-09, 01:35 PM
=AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Lưu ý "," và ";"

ThuNghi
09-01-09, 01:57 PM
Mình đang cần tìm hàm tính điểm trung bình của hai môn học, toán hệ số 2, tin hệ số 3. Bạn nào biết chỉ giùm mình với! (Mình cần tìm hàm để tính nha, hok tình bằng công thức nha!)
Sao không dùng
(Toan *2 + Tin *3)/(2+3)
Đơn giản dễ hiểu, ai cũng biết.

cadafi
09-01-09, 03:33 PM
=AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Lưu ý "," và ";"
Công thức này của bạn sai rồi! Lấy ví dụ:
Toán: 5 đ
Tin: 8 đ

DTB = (5*2+8*3)/(2+3) = 6.8 ==> ĐÚNG

Công thức của bạn: =AVERAGE(5*2,8*3) = 17 ===> SAI!

BNTT
09-01-09, 03:51 PM
=AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Lưu ý "," và ";"
Hình như bạn viết công thức thiếu chữ "lần":

=AVERAGE(Toán*2 lần,Tin*3 lần)
nghĩa là:

=AVERAGE(Toán, Toán, Tin, Tin, Tin)
Có phải không ạ?

khieukienag
09-01-09, 06:56 PM
Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5
Tôi thường dùng AVERAGE vì 1 học sinh có 4 lần điểm A, B, C, D thì XLS biết (A+B+C+D)/4
vì 1 HS khác có 3 lần điểm L, M, N thì XLS biết (L+M+N)/3

ptm0412
09-01-09, 07:33 PM
Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5
Hình như cũng còn thiếu 1 xíu: Chắc bạn muốn nói =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5*2

ongtrungducmx25
09-01-09, 07:48 PM
Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5
Tôi thường dùng AVERAGE vì 1 học sinh có 4 lần điểm A, B, C, D thì XLS biết (A+B+C+D)/4
vì 1 HS khác có 3 lần điểm L, M, N thì XLS biết (L+M+N)/3

không biết các file của bạn có làm tròn đến số thập phân thứ nhất không công thức cuả mình thì mình làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhật thôi!
vd:=IF(L9="","",ROUND(AVERAGE(D9:L9,I9:L9,L9),1))

BNTT
09-01-09, 09:04 PM
Đúng ra là tôi viết thiếu =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)
Phải là =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5
Tôi thường dùng AVERAGE vì 1 học sinh có 4 lần điểm A, B, C, D thì XLS biết (A+B+C+D)/4
vì 1 HS khác có 3 lần điểm L, M, N thì XLS biết (L+M+N)/3
Không biết phải giải thích như thế nào thì bạn mới hiểu.

Bản thân hàm AVERAGE là đã chia cho tổng số phần tử có trong nó. Ví dụ:
AVERAGE(3,4,5) = (3+4+5)/3
AVERAGE(3,4,5,6) = (3+4+5+6)/4
Nếu bạn đã dùng AVERAGE rồi mà lại còn đi chia nữa thì dùng AVERAGE để làm gì?

Nếu bạn thay AVERAGE bằng SUM thì sẽ đúng: =SUM(Toán*2, Tin*3)/5
Còn nếu đã dùng AVERAGE thì dùng như vầy: =AVERAGE(Toán, Toán, Tin, Tin, Tin)

Công thức của lão già Cheettit thì đúng, nhưng em chưa thấy ai tính trung bình cộng như vậy bao giờ!

Chứng minh: Bạn có thể mở sẵn Microsoft Excel và gõ lại mấy công thức sau đây để kiểm chứng.


Giả sử điểm toán là 10, điểm Tin là 8. Toán hệ số 2, Tin hệ số 3.


Tính trung bình cộng bằng miệng: TB = (10*2 + 8*3)/5 = (20+24)/5 = 46/5 = 8.8 - ĐÚNG, PHẢI KHÔNG BẠN ?


Tính theo kiểu AVERAGE của tôi: =AVERAGE(Toán, Toán, Tin, Tin, Tin)

=AVERAGE(10, 10, 8, 8, 8) = 8.8 - THỬ BẰNG EXCEL CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG BẠN ?


Tính theo kiểu SUM mà tôi nói ở trên: =SUM(Toán*2, Tin*3)/5

=SUM(10*2, 8*3)/5 = 8.8 - THỬ BẰNG EXCEL CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG BẠN ?Còn nếu tính theo kiểu của bạn: =AVERAGE(Toán*2,Tin*3)/5

=AVERAGE(10*2, 8*3)/5 =AVERAGE(10*2, 8*3)/5 =AVERAGE(20, 24)/5 = [(20+24)/2]/5 = 22/5 = 4.4 ?


Mời bạn đọc lại hàm AVERAGE (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54788&postcount=3)

luongkoolboy
25-07-10, 08:09 PM
giúp mình tính điểm TBM bài này với, cảm ơn rất nhiều.49499 cần thiết mình sẽ sent file cho.49498
à còn nữa, làm thế nào để giống như chỗ mình đánh giấu đỏ nhất ấy? thank.

duongdv
25-07-10, 08:52 PM
giúp mình tính điểm TBM bài này với, cảm ơn rất nhiều.49499 cần thiết mình sẽ sent file cho.49498
à còn nữa, làm thế nào để giống như chỗ mình đánh giấu đỏ nhất ấy? thank.

Bạn nói qua về cách tính điểm đi, chúng tôi không phải ai cũng là giáo viên nên không biết quy tắc tính điểm.

Ba Tê
25-07-10, 10:50 PM
giúp mình tính điểm TBM bài này với, cảm ơn rất nhiều.49499 cần thiết mình sẽ sent file cho.49498
à còn nữa, làm thế nào để giống như chỗ mình đánh giấu đỏ nhất ấy? thank.
Tính TB, công thức tại ô S5:

=IF(OR(COUNT(F5:K5)<$G$1;COUNT(L5:Q5)<$L$1;R5="");"";ROUND(AVERAGE(C5:R5;L5:R5;R5);1))
Hy vọng vừa ý Bạn.

luongkoolboy
26-07-10, 12:28 PM
Tính TB, công thức tại ô S5:

=IF(OR(COUNT(F5:K5)<$G$1;COUNT(L5:Q5)<$L$1;R5="");"";ROUND(AVERAGE(C5:R5;L5:R5;R5);1))
Hy vọng vừa ý Bạn.
mình cảm ơn nhưng không được bạn ơi, bị lỗi rồi.
giúp mình đi.

dat_butmuc
26-07-10, 12:54 PM
mình cảm ơn nhưng không được bạn ơi, bị lỗi rồi.
giúp mình đi.

Có thể do máy của bạn đang mặc định dấu phẩy ","
Thử lại cái này xem, Của Bác Bate chỉ sửa lại
=IF(OR(COUNT(F5:K5)<$G$1,COUNT(L5:Q5)<$L$1,R5=""),"",ROUND(AVERAGE(C5:R5,L5:R5,R5),1))

luongkoolboy
26-07-10, 01:16 PM
Có thể do máy của bạn đang mặc định dấu phẩy ","
Thử lại cái này xem, Của Bác Bate chỉ sửa lại
=IF(OR(COUNT(F5:K5)<$G$1,COUNT(L5:Q5)<$L$1,R5=""),"",ROUND(AVERAGE(C5:R5,L5:R5,R5),1))
mặc định máy mình là dấu chấm bạn ạ. mình cũng vừa thử rồi cũng vẫn vậy, cảm ơn bạn. minh da doi dau nhung lai bi loi #name?.

dat_butmuc
26-07-10, 01:48 PM
mặc định máy mình là dấu chấm bạn ạ. mình cũng vừa thử rồi cũng vẫn vậy, cảm ơn bạn. minh da doi dau nhung lai bi loi #name?.

Chỉ thử riêng cái này xem: =AVERAGE(C5:R5,L5:R5,R5)

Thực sự, tôi không rõ cách tính điểm trung bình lắm, Bạn có thể mô tả rõ hơn được không?

luongkoolboy
26-07-10, 02:26 PM
Bạn nói qua về cách tính điểm đi, chúng tôi không phải ai cũng là giáo viên nên không biết quy tắc tính điểm.

Muốn tính điểm TB môn thì bạn lấy điểm kiểm tra miệng + điểm kiểm tra 15' + điểm kiểm tra 1 tiết nhân 2 + điểm thi học kì nhân 3 tất cả chia cho tổng số số điểm mà bạn đã cộng. giup minh với.

dat_butmuc
26-07-10, 02:50 PM
Muốn tính điểm TB môn thì bạn lấy điểm kiểm tra miệng + điểm kiểm tra 15' + điểm kiểm tra 1 tiết nhân 2 + điểm thi học kì nhân 3 tất cả chia cho tổng số số điểm mà bạn đã cộng. giup minh với.

Thế thì
Tại Ô S5 dùng công thức sau: =AVERAGE(C5:R5,L5:R5,R5) là đủ
Nó tương đương với: =(SUM(C5:R5)+SUM(L5:R5)+R5)/(COUNT(C5:R5)+COUNT(L5:R5)+1)

Ba Tê
26-07-10, 06:19 PM
mặc định máy mình là dấu chấm bạn ạ. mình cũng vừa thử rồi cũng vẫn vậy, cảm ơn bạn. minh da doi dau nhung lai bi loi #name?.
Chẳng hiểu là lỗi gì. Bạn xem file đính kèm xem có bị lỗi không, tôi thử vẫn ổn.
Công thức trên có kèm theo các qui định: nếu số cột điểm 15' ít hơn ô G1, hoặc số cột điểm HS2 ít hơn ô L1, hoặc, cột HK chưa có điểm, hoặc học sinh này không có cột điểm nào thì không tính TB, nếu đạt các qui định thì tính TB làm tròn 1 số lẻ (QĐ40+51).

HYen17
26-07-10, 10:25 PM
Option Explicit
Function DiemTB(HS1 As Range, HS2 As Range, HS3 As Range)
Dim Cls As Range, Dem As Byte
For Each Cls In HS1
If Cls.Value <> "" Then
DiemTB = DiemTB + Cls.Value: Dem = 1 + Dem
End If
Next Cls
For Each Cls In HS2
If Cls.Value <> "" Then
DiemTB = DiemTB + 2 * Cls.Value: Dem = 2 + Dem
End If
Next Cls
If HS3.Value <> "" Then
DiemTB = DiemTB + 3 * HS3.Value: Dem = Dem + 3
End If
DiemTB = ((DiemTB / Dem) * 100 \ 10) / 10
End Function

Lúc đó cú fáp tại [S5] như sau: =DiemTB(C5:K5,L5:Q5,R5)

Ba Tê
27-07-10, 08:36 AM
Option Explicit
Function DiemTB(HS1 As Range, HS2 As Range, HS3 As Range)
Dim Cls As Range, Dem As Byte
For Each Cls In HS1
If Cls.Value <> "" Then
DiemTB = DiemTB + Cls.Value: Dem = 1 + Dem
End If
Next Cls
For Each Cls In HS2
If Cls.Value <> "" Then
DiemTB = DiemTB + 2 * Cls.Value: Dem = 2 + Dem
End If
Next Cls
If HS3.Value <> "" Then
DiemTB = DiemTB + 3 * HS3.Value: Dem = Dem + 3
End If
DiemTB = ((DiemTB / Dem) * 100 \ 10) / 10
End FunctionLúc đó cú fáp tại [S5] như sau: =DiemTB(C5:K5,L5:Q5,R5)
HYen17 ơi! Chỗ này tôi không hiểu:

DiemTB = ((DiemTB / Dem) * 100 10) / 10
sao không là:

DiemTB = Round(DiemTB / Dem, 1)
Hay Bạn hiểu nhầm câu "làm tròn 1 số lẻ", ý tôi muốn nói là làm tròn thành một số chỉ có 1 số lẻ mà thôi.
Ví dụ: 7.444444444 thành 7.4.
Chúc Bạn vui vẻ.

HYen17
27-07-10, 08:55 AM
HYen17 ơi! Chỗ này tôi không hiểu:

DiemTB = ((DiemTB / Dem) * 100 10) / 10
sao không là:

DiemTB = Round(DiemTB / Dem, 1)
Hay Bạn hiểu nhầm câu "làm tròn 1 số lẻ", ý tôi muốn nói là làm tròn thành một số chỉ có 1 số lẻ mà thôi.
Ví dụ: 7.444444444 thành 7.4.
Chúc Bạn vui vẻ.

Ý mình là hàm cho ra số thực chỉ thêm 1 số thập fân mà thôi; Chứ như của bạn thì thực chất có khi là số hữu tì dài ngoằn ấy chứ. Nó ngắn lại là do bạn son fấn bằng cách định dạng thôi! Còn mình thì số đó không chút son fấn nào. Nhưng trong quá trình thực hiện í tưởng đó mình lại xài
. . . nên toán tử "\" bị chén mất tiêu.

Khà, khà,. . .

Ba Tê
27-07-10, 09:33 AM
Ý mình là hàm cho ra số thực chỉ thêm 1 số thập fân mà thôi; Chứ như của bạn thì thực chất có khi là số hữu tì dài ngoằn ấy chứ. Nó ngắn lại là do bạn son fấn bằng cách định dạng thôi! Còn mình thì số đó không chút son fấn nào. Nhưng trong quá trình thực hiện í tưởng đó mình lại xài
. . . nên toán tử "\" bị chén mất tiêu.
Khà, khà,. . .
Đúng là khi xem: DiemTB = ((DiemTB / Dem) * 100 10) / 10 , chẳng hiểu chi, DiemTB = ((DiemTB / Dem) * 100 \10) / 10 thì test thử đúng rồi. Nhưng vẫn chưa hiểu cái "\" là toán tử gì.
(Thông cảm, vì mình mới xin được quyển "Lập trình VBA trong Excel" của Phan Tự Hướng, tìm trong các toán tử chẳng thấy "\").
"Tiễn Phật tiễn đến Tây thiên" luôn đi.
Khì, Khì...

luongkoolboy
29-07-10, 10:53 PM
Thank All!!!!!!!! nhưng vẫn không dc. nản ghê. tại pc của mình rồi, viết song enter là báo lỗi. chán thế, đang phải làm bài tập lớn.

annado254
15-05-11, 12:11 AM
Bản thân hàm AVERAGE là đã chia cho tổng số phần tử có trong nó. Ví dụ:

AVERAGE(3,4,5) = (3+4+5)/3
AVERAGE(3,4,5,6) = (3+4+5+6)/4Nếu bạn đã dùng AVERAGE rồi mà lại còn đi chia nữa thì dùng AVERAGE để làm gì?: bạn gì ơi,bạn nói hay quá hehe........ cho mình hỏi nè,mình muốn dùng hàm average nhưng mà nếu cứ phải viết công thức average(toan,toan,toan,tin,tin) thì chết à? bạn kia chỉ có 2 môn chứ mình thì co tận 6 môn. nếu làm thế thì chắc chắn sẽ nhầm mất

Tran Mui
15-05-11, 01:46 AM
Bạn dùng sổ điểm cá nhân này xem sao nhé
file đính kèm

annado254
15-05-11, 08:00 PM
cảm ơn bạn nha. nhưng mìng dốt quá nên chẳng biết dùng thế nào hihi. dù sao cũng cảm ơn bạn. mình dùng hàm sum cho tiện vậy

duykhon82
21-10-11, 09:20 PM
đơn giản là:G1:P5(VD) thi no tự động chia trung binh trong khoảng từ G1 đến P5

vietcanhlp
15-12-11, 08:51 AM
Moi ban tham khao nhe, chuc vui, co gi lien he theo dia chi vietcanhlp@yahoo.com.vn
ĐT: 0917854429

Quang Tếu
10-11-12, 12:15 AM
=average(C5:K5,2*(L5:Q5))

trieuducphu
12-12-12, 08:20 AM
=average(điểm môn a*hệ số môn a;điểm môn b*hệ số môn b)/averagea(hệ số môn a;hệ số môn b)

nvltran
05-03-13, 09:24 PM
mọi người cho mình hỏi
làm sao để tính trung bình nó làm tròn đến 1 số sau dấu ,
ví dụ 7,8 chứ không phải 7,793

vanle33
05-03-13, 09:31 PM
mọi người cho mình hỏi
làm sao để tính trung bình nó làm tròn đến 1 số sau dấu ,
ví dụ 7,8 chứ không phải 7,793
Công thức =Round(7,793;1)

nvltran
06-03-13, 06:37 AM
ko thấy có hàm làm tròn đó
mình thấy nó cũng viết công thức =sum(B1+B2+B3)/3 là ra luôn 7,8
không biết chỉnh chỗ nào

vanle33
06-03-13, 06:50 AM
ko thấy có hàm làm tròn đó
mình thấy nó cũng viết công thức =sum(B1+B2+B3)/3 là ra luôn 7,8
không biết chỉnh chỗ nào
1) Trời! excel nào cũng có hàm làm tròn đó mà. Đối số number có thể là 1 số hay 1 cell hay 1 công thức cho ra giá trị 1 số.
2) "nó" là cái gì?
3) "sum(B1+B2+B3)/3 là ra luôn 7,8" là gì?
Không biết bạn muốn nói gì.

nvltran
07-03-13, 06:10 AM
mình có tải dc 1 bài tính điểm trung bình xếp loại xếp thứ....
ở cột tính điểm trung bình chỉ có công thức =sum(B1+B2+B3)/3 kết quả được làm tròn đến 1 số sau dấu ,
mình làm tương tự nhưng nó làm tròn tới 3 số sau dấu ,

hieuxd
07-03-13, 07:08 AM
mình có tải dc 1 bài tính điểm trung bình xếp loại xếp thứ....
ở cột tính điểm trung bình chỉ có công thức =sum(B1+B2+B3)/3 kết quả được làm tròn đến 1 số sau dấu ,
mình làm tương tự nhưng nó làm tròn tới 3 số sau dấu ,
Bạn thêm hàm Round đằng trước
=ROUND(SUM(B1+B2+B3)/3;1)
=ROUND(AVERAGE(B1:B3);1)

anhtuyet.7294
26-11-13, 08:13 PM
nhung sao khi tính điểm trung bình thì tính hàm round cơ mà

Xương rồng gai
15-11-14, 10:42 PM
cho mình hỏi với, không còn cách nào tình phù hợp hơn =AVERAGE(TOÁN,TOÁN,TIN,TIN,TIN) hả bạn. Giả sử như hệ số của số cần tính TBC lớn mà cứ làm như thế thì lâu quá. mình đang bị mắc chỗ này, mọi người giải đáp hộ mình với. Thank

phuocam
16-11-14, 06:41 AM
cho mình hỏi với, không còn cách nào tình phù hợp hơn =AVERAGE(TOÁN,TOÁN,TIN,TIN,TIN) hả bạn. Giả sử như hệ số của số cần tính TBC lớn mà cứ làm như thế thì lâu quá. mình đang bị mắc chỗ này, mọi người giải đáp hộ mình với. Thank
Tham khảo thử cách này :

trangcandy1986
26-11-15, 10:27 PM
mình có tải dc 1 bài tính điểm trung bình xếp loại xếp thứ....
ở cột tính điểm trung bình chỉ có công thức =sum(B1+B2+B3)/3 kết quả được làm tròn đến 1 số sau dấu ,
mình làm tương tự nhưng nó làm tròn tới 3 số sau dấu ,

Bạn chỉ cần chọn những ô tính cần được làm tròn rồi nhấn chuột phải --> chọn Format cells rồi làm như sau:
- Chọn thẻ Number --> Chọn kiểu Number
- Chỗ Decimal Places bạn chọn số 1
Sau đó nhấn vào OK là xong