PDA

View Full Version : Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2009?Người Đưa Tin
08-01-09, 01:09 PM
Viết trả lời bài dùm bạn trên diễn đàn www.giaiphapexcel.com


Nghị định số 123/2008/NÐ-CP, ngày 8-12-2008 của Chính phủ quy định về điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ theo quy định.
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Ðối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hơn 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Ðến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.


c) Ðối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện nêu tại điểm a, b còn phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.


Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2009


LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Luật số: 13/2008/QH12

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008
Chủ Tịch Quốc Hội - Ông Nguyễn Phú Trọng (đã ký)


----
Chú ý : nhe

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
2. Luật này thay thế các luật sau đây:
a) Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997;
b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11;
3. Bãi bỏ Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.

Lệnh Hồ Đại Hiệp
08-01-09, 03:15 PM
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.
Ðối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hơn 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Ðến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ.


Vậy nếu Hợp đồng đó > 20tr, và được trả bằng tiền mặt 1 lần (Do nhanh hơn và tiện hơn), và có hóa đơn đầy đủ thì hóa đơn đó cũng không được khấu trừ thuế VAT phải không bác ???

Khổ một nỗi là trả tiền qua ngân hàng thì đối tác không chịu (Tiền mặt thì nhận trong ngày, qua Ngân hàng thì mất >=2 ngày - Do khác hệ thống). Vậy chắc là phải làm nhiều phiếu chi, mỗi phiếu là <= 20 triệu

Hu hu hu!!

sealand
08-01-09, 03:39 PM
Lệnh Hồ ơi:
Còn khổ hơn nữa kia. Trong cùng 1 ngày một khách hàng có nhiều hóa đơn giá trị nhỏ hơn 20tr mà cộng lại trên 20tr cũng không được khấu trừ. Vậy là ngoài việc chia nhỏ theo hóa đơn còn phải chia nhỏ theo ngày nữa.

P/s:Tổng trên 20 triệu mà không có chứng từ thanh toán qua NH

cadafi
08-01-09, 03:53 PM
Bác Kế toán già gân ơi! Bác dẫn luôn chỗ nào hướng dẫn các khoản không được khấu trừ nếu không thỏa điều kiện trên thì được/hay không được hạch toán vào chi phí!?

Lệnh Hồ Đại Hiệp
08-01-09, 05:09 PM
Lệnh Hồ ơi:
Còn khổ hơn nữa kia. Trong cùng 1 ngày một khách hàng có nhiều hóa đơn giá trị nhỏ hơn 20tr mà cộng lại trên 20tr cũng không được khấu trừ. Vậy là ngoài việc chia nhỏ theo hóa đơn còn phải chia nhỏ theo ngày nữa.


Cái vụ 1 ngày ở đâu vậy ta ??? Nếu có thì có mà . . chết.

Có nghĩa là đã "lỡ" trả đối tác 20tr rồi, nếu muốn lấy thêm thì phải chờ . . ngày mai.

2tỷ/20tr = 100 ngày > 3 tháng. Mỗi ngày 1 phiếu.
Có nghĩa là nếu hợp đồng khoảng 2 tỷ mà trả bằng tiền mặt, thời hạn hợp đồng là 3 tháng thì phải nói là Vô phương cứu chữa.

À mà cho em hỏi các bác xíu, nếu em đi ăn nhà hàng mà >20tr thì có nghĩa là em được quyền trả qua ngân hàng phải không ạ, vì trả tiền mặt không được khấu trừ mà. Vậy thì sao vậy ta???

Đi mua máy vi tính, khoảng 25tr, vác máy về rồi nói : có gì mai chuyển khoản cho. He he he, thích thật.

Đi chữa bệnh, nếu viện phí >20tr thì tớ chỉ đóng 20tr thôi, còn lại mai đóng tiếp.

cái vụ này có vẻ hay à nha

Cuối cùng vẫn HU HU HU.

tiger2774
08-01-09, 05:52 PM
Cái vụ 1 ngày ở đâu vậy ta ??? Nếu có thì có mà . . chết.

Có nghĩa là đã "lỡ" trả đối tác 20tr rồi, nếu muốn lấy thêm thì phải chờ . . ngày mai.

2tỷ/20tr = 100 ngày > 3 tháng. Mỗi ngày 1 phiếu.
Có nghĩa là nếu hợp đồng khoảng 2 tỷ mà trả bằng tiền mặt, thời hạn hợp đồng là 3 tháng thì phải nói là Vô phương cứu chữa.

À mà cho em hỏi các bác xíu, nếu em đi ăn nhà hàng mà >20tr thì có nghĩa là em được quyền trả qua ngân hàng phải không ạ, vì trả tiền mặt không được khấu trừ mà. Vậy thì sao vậy ta???

Đi mua máy vi tính, khoảng 25tr, vác máy về rồi nói : có gì mai chuyển khoản cho. He he he, thích thật.

Đi chữa bệnh, nếu viện phí >20tr thì tớ chỉ đóng 20tr thôi, còn lại mai đóng tiếp.

cái vụ này có vẻ hay à nha

Cuối cùng vẫn HU HU HU.

Đoạn này nằm ở đây nè bác


Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Công nhận ngặt nghèo thiệt +-+-+-+ +-+-+-+

cadafi
08-01-09, 06:01 PM
Người Việt Nam quen xài tiền "tươi" nên khi thấy thanh toán qua "ngân hàng" thì hơi ngán! Có lẽ đây cũng là một cách quản lý, tránh trường hợp các cty kê khống hóa đơn và thanh toán ảo bằng tiền mặt! Và đây cũng là một cách giúp người dân làm quen với các dịch vụ ngân hàng nhiều hơn! Đồng thời kích các ngân hàng phải đáp ứng các dịch vụ ngân hàng của mình tốt hơn nữa! (ví dụ chuyển tiền phải nhanh hơn!). v.v.....

Các bác yên tâm, nước ngoài họ đã "ngân hàng hóa" các hoạt động thanh toán! Việt nam như vậy là đã quá chậm rồi! Tôi nhớ có lần đi công tác, vào siêu thị mua đồ, quen tay móc ra tờ 100 USD thanh toán (đúng ra phải trả bằng thẻ AMT), có tới mấy người tròn mắt nhìn tôi một cách lạ lẫm!..Ẹc Ẹc. Hỏi ra mới biết họ nghĩ tôi "rửa tiền" Ẹc Ẹc...

Dù sao thì ...... chúng ta cũng phải làm thôi!

Mr Okebab
08-01-09, 06:03 PM
Đoạn này nằm ở đây nè bác

Nguyên văn bởi thông tư 129/2008/TT-BTC
Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.


Công nhận ngặt nghèo thiệt +-+-+-+ +-+-+-+

Mua nhiều lần có khác với mua một lần nhưng trả nhiều lần không nhỉ ???

Có thể hiểu câu trên như sau :Điều này chỉ áp dụng với việc mua nhiều lần trong ngày và mỗi lần có giá trị <20tr. Nếu tổng giá trị đó > 20tr thì mới áp dụng điều này.
????????????

!$@!!!$@!!!$@!!

Mr Okebab
08-01-09, 06:09 PM
Người Việt Nam quen xài tiền "tươi" nên khi thấy thanh toán qua "ngân hàng" thì hơi ngán! Có lẽ đây cũng là một cách quản lý, tránh trường hợp các cty kê khống hóa đơn và thanh toán ảo bằng tiền mặt! Và đây cũng là một cách giúp người dân làm quen với các dịch vụ ngân hàng nhiều hơn! Đống thời kích các ngân hàng phải đáp ứng dịch vụ tốt hơn! (ví dụ chuyển tiền phải nhanh hơn!). v.v.....

Dù sao, chúng ta cũng phải làm thôi!

Việc thanh toán qua ngân hàng hiện nay chưa đáp ứng được.
Việc mua sắm > 20tr là chuyện bình thường, việc này chỉ được giải quyết khi việc sử dụng Thẻ Ngân Hàng và các dịch vụ kèm theo được hỗ trợ tối đa.
Chán quá!

cadafi
08-01-09, 06:22 PM
Việc thanh toán qua ngân hàng hiện nay chưa đáp ứng được.
Việc mua sắm > 20tr là chuyện bình thường, việc này chỉ được giải quyết khi việc sử dụng Thẻ Ngân Hàng và các dịch vụ kèm theo được hỗ trợ tối đa.
Chán quá!

Anh BAB ơi! Không biết anh đang đứng góc độ cá nhân hay góc độ doanh nghiệp để đặt vấn đề vậy!?

Đứng ở góc độ Doanh nghiệp:

Nếu là mua sắm tài sản cố định (>20 triệu), v/v... thì về góc độ doanh nghiệp là phải có hợp đồng, hóa đơn, biên bản thanh lý v.v..., như vậy việc một doanh nghiệp mua hàng tại Nguyễn Kim chẳng hạn thì thanh toán qua ngân hàng là chuyện bình thường mà! Không tin thì anh hỏi thử đi!

Nếu mua sắm nguyên vật liệu/vật tư phục vụ sản xuất có giá trị lớn, số lượng lớn, thậm chí số lượng ít, thì hai bên cũng phải ký đơn đặt hàng, hợp đồng thỏa thuận, hoặc chí ít cũng phải có cái bảng báo giá kèm theo! Rồi cũng phải xuất hóa đơn! Cho nên việc thanh toán tiền qua ngân hàng cũng do hai bên thương lượng!

Bên Cty em những khoản thanh toán từ 5 triệu trở lên là đã thông qua ngân hàng rồi!
Lý do thì nhiều lắm. Nhưng nếu lấy lý do thanh toán qua ngân hàng chậm, tốn phí, thì đó không phải là một lý do chính đáng!

hoangdanh282vn
08-01-09, 07:06 PM
Còn một điều này nữa, cũng thật là vướng mắc.

Nếu Cty đang thực hiện cùng 1 lúc 5 công trình, 5 công trình này do 5 Anh trưởng công trình quản lý.

Khi đi mua vật tư về sử dụng (mua lẻ) thì các anh phải hỏi Cty, CH bán rằng từ sáng tới giờ có xuất hóa đơn nào cho Cty tôi chưa, nếu có rồi thì xem số tiền là bao nhiêu, nếu tiền cũng gần bằng 20 triệu thì Tôi sẽ không mua nữa, Tôi sẽ qua chổ khác (Khi đó không biết người bán có nói thiệt không nữa, hay ta phải hỏi hết tất cả các anh em trong Cty khi mua hàng)

Thật là nhức đầu cho người bán và người mua!

cadafi
08-01-09, 07:13 PM
Còn một điều này nữa, cũng thật là vướng mắc.

Nếu Cty đang thực hiện cùng 1 lúc 5 công trình, 5 công trình này do 5 Anh trưởng công trình quản lý.

Khi đi mua vật tư về sử dụng (mua lẻ) thì các anh phải hỏi Cty, CH bán rằng từ sáng tới giờ có xuất hóa đơn nào cho Cty tôi chưa, nếu có rồi thì xem số tiền là bao nhiêu, nếu tiền cũng gần bằng 20 triệu thì Tôi sẽ không mua nữa, Tôi sẽ qua chổ khác (Khi đó không biết người bán có nói thiệt không nữa, hay ta phải hỏi hết tất cả các anh em trong Cty khi mua hàng)

Thật là nhức đầu cho người bán và người mua!

Danh ơi! "mua lẻ" là sao? Có nghĩa là mua "Ít" và mua "không thường xuyên" ?? Nếu đúng như vậy thỉ khoản tiền hàng ngày mua vật tư đó trên 20 triệu mỗi ngày có thể coi là mua lẻ được không?

Như vậy, vấn đề thật sự nằm ở đâu!? Vướng mắt thật sự nằm chỗ nào?

tiger2774
08-01-09, 07:24 PM
Mua nhiều lần có khác với mua một lần nhưng trả nhiều lần không nhỉ ???

Có thể hiểu câu trên như sau :Điều này chỉ áp dụng với việc mua nhiều lần trong ngày và mỗi lần có giá trị <20tr. Nếu tổng giá trị đó > 20tr thì mới áp dụng điều này.
????????????

!$@!!!$@!!!$@!!

Chú bắp này, mua nhiều lần tất nhiên phải khác với mua 1 lần rồi. Theo tiger nghĩ, nó sẽ là trường hợp này: A mua hàng của B trong ngày đó có 20 lần = 20 tờ hóa đơn (tất nhiên 1 tờ phải dưới 20 triệu). Cách này cũng chỉ nhằm bảo vệ 1 phần cho phần quy định từ 20 triệu trở lên mới cho khấu trừ thuế thôi.

Nhưng nếu ta lấy hóa đơn cách ngày đối với trường hợp ví dụ trên thì cũng phải được chấp nhận thôi.

Người Đưa Tin
08-01-09, 08:07 PM
Khổ một nỗi là trả tiền qua ngân hàng thì đối tác không chịu (Tiền mặt thì nhận trong ngày, qua Ngân hàng thì mất >=2 ngày - Do khác hệ thống). Vậy chắc là phải làm nhiều phiếu chi, mỗi phiếu là <= 20 triệu

Hu hu hu!!

Trường hợp này, anh có thể vận dụng trả bằng séc lĩnh tiền mặt, séc bảo chi cho nhà cung cấp. Không nhất thiết phải thanh toán bằng tiền mặt. (Vì séc do ngân hàng phát hành)
Luật ơi là luật - khà khà khà.


Nguyên văn bởi thông tư 129/2008/TT-BTC
Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Thương cho cán bộ kế toán các doanh nghiệp và quý cán bộ thuế khi DN lập hồ sơ hoàn thuế và duyệt quyết toán thuế. Vai trò kế toán cùng cơ quan thuế sẽ được nâng cao vèo vèo.

Phần mềm kế toán kỳ này chắc bán chạy đó nhe. Các bác kinh doanh phần mềm hãy thêm các chức năng, tiện ích để marqué vào các hóa đơn mua cùng ngày cùa nhà cung cấp với tổng cộng => 20 triệu.

Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng


Còn một điều này nữa, cũng thật là vướng mắc.
Nếu Cty đang thực hiện cùng 1 lúc 5 công trình, 5 công trình này do 5 Anh trưởng công trình quản lý.
Khi đi mua vật tư về sử dụng (mua lẻ) thì các anh phải hỏi Cty, CH bán rằng từ sáng tới giờ có xuất hóa đơn nào cho Cty tôi chưa, nếu có rồi thì xem số tiền là bao nhiêu, nếu tiền cũng gần bằng 20 triệu thì Tôi sẽ không mua nữa, Tôi sẽ qua chổ khác (Khi đó không biết người bán có nói thiệt không nữa, hay ta phải hỏi hết tất cả các anh em trong Cty khi mua hàng)
Thật là nhức đầu cho người bán và người mua!

+ Trường hợp của anh hoangdanh282vn nghe cũng chí lý nhỉ. Đúng là nhức đầu cho người bán và người mua.
Vậy trở lại thời bao cấp một tí xíu nhe anh hoangdanh282vn, phải có 1 bộ phận chuyên trách cung ứng hàng hóa cho các công trình thì đỡ đau đầu được chưa.
Hiện mình chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề cho anh.

+ Theo cách anh trình bày, mua "lẻ" có phải là cuối tháng bên bán tập hợp và đối chiếu vời bên mua để xuất hóa đơn cho bên mua 1 lần không anh ? --> Trường hợp này nếu trên 20 triệu thì vẫn phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT.


Nghị định số 123/2008/NÐ-CP, ngày 8-12-2008 của Chính phủ quy định về điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
......
......
Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị hơn 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

c) Ðối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện nêu tại điểm a, b còn phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cái này mới mệt nè, kế toán làm việc thè lưỡi luôn nhe. Nhớ trả lương cho kế toán cao cao 1 chút để họ yên tâm làm việc và doanh nghiệp cũng hãy nhanh tay trang bị phần mềm kế toán cho công ty luôn thể. Không nữa quyết toán, kế toán làm sao nhớ ông nào cấn trừ với bà nào nhe. Ngồi lục hồ sơ, biên bản từng hợp đồng ra chỉ có nước toi mạng luôn.
Hãy cho kế toán đi học excel và ưu tiên dành cho kế toán có thời gian online để học tập tại diễn đàn giaiphapexcel luôn thể. Khà khà khà

Mr Okebab
08-01-09, 08:38 PM
Anh BAB ơi! Không biết anh đang đứng góc độ cá nhân hay góc độ doanh nghiệp để đặt vấn đề vậy!?

Đứng ở góc độ Doanh nghiệp:

Nếu là mua sắm tài sản cố định (>20 triệu), v/v... thì về góc độ doanh nghiệp là phải có hợp đồng, hóa đơn, biên bản thanh lý v.v..., như vậy việc một doanh nghiệp mua hàng tại Nguyễn Kim chẳng hạn thì thanh toán qua ngân hàng là chuyện bình thường mà! Không tin thì anh hỏi thử đi!

Nếu mua sắm nguyên vật liệu/vật tư phục vụ sản xuất có giá trị lớn, số lượng lớn, thậm chí số lượng ít, thì hai bên cũng phải ký đơn đặt hàng, hợp đồng thỏa thuận, hoặc chí ít cũng phải có cái bảng báo giá kèm theo! Rồi cũng phải xuất hóa đơn! Cho nên việc thanh toán tiền qua ngân hàng cũng do hai bên thương lượng!

Bên Cty em những khoản thanh toán từ 5 triệu trở lên là đã thông qua ngân hàng rồi!
Lý do thì nhiều lắm. Nhưng nếu lấy lý do thanh toán qua ngân hàng chậm, tốn phí, thì đó không phải là một lý do chính đáng!

Anh đang đứng ở góc độ Doanh nghiệp đấy chứ.

Cty của anh ký hợp đồng rất nhiều với Cty Hàn Quốc (Tại VN), người Hoa kiều. Một số khách hàng mở tài khoản tại NH No & PTNT, nếu khác địa bàn thì ngày mai họ mới nhân được tiền, trường hợp khác hệ thống ngân hàng cũng vậy. Họ rất ngại việc giao dịch qua Ngân hàng, gần như hoàn toàn bằng tiền mặt.
Em cứ làm việc với họ thì sẽ thấy liền thôi.

Anh ký hợp đồng với họ là 1 tỷ, anh muốn trả bằng tiền mặt, (và đã trả), tất nhiên có hợp đồng, có hóa đơn . . đầy đủ. Như vậy việc anh làm một phiếu Chi 1 tỷ có được không ?? hay là anh chia ra rất nhiều Phiếu chi khác nhau trong vài ngày mà mỗi phiếu <=20tr thì mới được.


Chú bắp này, mua nhiều lần tất nhiên phải khác với mua 1 lần rồi. Theo tiger nghĩ, nó sẽ là trường hợp này: A mua hàng của B trong ngày đó có 20 lần = 20 tờ hóa đơn (tất nhiên 1 tờ phải dưới 20 triệu). Cách này cũng chỉ nhằm bảo vệ 1 phần cho phần quy định từ 20 triệu trở lên mới cho khấu trừ thuế thôi.Đây cũng là điều em băn khoăn, vì nếu chiếu theo giải nghĩa của bác thì em lập phiếu chi >20tr để trả trong trường hợp này là được phải không ạ.


To Ca_Dafi : Như ví dụ của Lệnh Hồ Đại Hiệp, nếu như đi tiếp khách mà chi phí >20tr thì sao nhỉ ?? Xin nhắc lại là tiếp khách ăn uống bình thường chứ không phải họp hội nghị hay tổng kết cuối năm gì cả.
Anh trả tiền, lấy hóa đơn về. Sau đó đưa Kế toán trưởng để thanh toán, vậy hóa đơn đó sẽ không được khấu trừ thuế phải kkhông ???
Còn rất nhiều các trường hợp khác nữa nếu không thanh toán bằng tiền mặt thì không được (Vì Cty không có thẻ ATM)Bên Cty em những khoản thanh toán từ 5 triệu trở lên là đã thông qua ngân hàng rồi!Công ty em là 1 công ty lớn với đầy đủ các ban bệ, làm như vậy cũng là để kiểm soát nội bộ tốt hơn. Còn Cty của anh chỉ có 4 người (VD vậy), nếu phải qua các thủ tục đó (chỉ có 5tr đồng hoặc 20 triệu đồng mà phải vậy thì vất vả lắm)


Như vậy, vấn đề thật sự nằm ở đâu!? Vướng mắt thật sự nằm chỗ nào?
Vấn đề là cơ sở hạ tầng của mình chưa đủ để đáp ứng điều đó.
Anh là Chủ doanh nghiệp, anh đi mua sắm đồ trong siêu thị (Mua cho Cty của anh), mua rất nhiều thứ, hàng chục món hàng (>20tr), trong khi đó anh chỉ có thẻ ATM của cá nhân (TK của tổ chức không được cấp thẻ ATM), vậy biết làm sao đây ?? Nếu làm hợp đồng, chờ về Cty để chuyển khoản thì mất rất nhiều công sức.

Em hãy đứng trên vị trí của 1 DN nhỏ thì mới thấy nó phức tạp như thế nào.

Nếu hạn mức là 20tr thì theo anh thấp quá, khoảng 100tr thì được.

Dĩ nhiên việc Ngân hàng hóa hầu hết các giao dịch kinh tế là một điều tốt, tuy nhiên phải có 1 lộ trình, đó là :


Chuẩn bị tinh thần và thói quen của người dân, của doanh nghiệp : VD : Trước hết là 200tr, sau đó hạ xuống 100tr, sau đó 50tr, sau đó 20 tr và sau đó là 5tr . . .Chuẩn bị cơ sở hạ tầng để làm việc này : Dịch vụ Ngân hàng, Dịch vụ thanh toán, Thông tin liên lạc, Mạng lưới hệ thống liên ngân hàng . . . .. Bây giờ ngay cả việc thẻ ngân hàng này rút tài khoản ngân hàng kia còn không được (Chỉ được một số thôi), NH No & PTNT thì mở TK ở đâu thì rút tiền ở đó, chuyển khoản ở đó.


Quả thực vẫn rất khó hiểu với qui định này.

Thân!

tiger2774
08-01-09, 09:44 PM
To Mr.Bắp: lập phiếu chi > 20 triệu, rút tiền mặt trong quỹ đưa nhân viên đi vào ngân hàng nộp vào tài khoản bên kia thì có okie không nhỉ?

ThuNghi
08-01-09, 09:56 PM
To Mr.Bắp: lập phiếu chi > 20 triệu, rút tiền mặt trong quỹ đưa nhân viên đi vào ngân hàng nộp vào tài khoản bên kia thì có okie không nhỉ?
Để xem lại thế nào là chuyển khoản, hình như trong TT 129 có nói. Nếu mà làm như thế được thì cũng tiện đôi đường nhỉ.

Mr Okebab
08-01-09, 10:38 PM
To Mr.Bắp: lập phiếu chi > 20 triệu, rút tiền mặt trong quỹ đưa nhân viên đi vào ngân hàng nộp vào tài khoản bên kia thì có okie không nhỉ?

Nộp vào NH thì phải có chứng từ, nhỡ các bác bên Thuế bảo : Chứng từ nộp tiền vào TK đâu ??? Thì hỏng hết.
Tương tự mình nhận tiền của khách hàng chẳng hạn, chắc đành đưa nhân viên mang tiền vừa thu được nộp vào tài khoản của chính Công ty. Còn bên kia thì tự họ lo. Mệt thật.

Nếu được như trên thì đơn giản hơn, em lập phiếu chi cho nhân viên Kinh doanh, gọi là chi trả cho đối tác. Việc trả nợ với đối tác được thể hiện bằng Thanh lý hợp đồng hoặc Bảng Đối chiếu Công nợ. Như vậy có được không nhỉ ?

Thân!

sealand
08-01-09, 11:19 PM
Lệnh Hồ ơi:
Còn khổ hơn nữa kia. Trong cùng 1 ngày một khách hàng có nhiều hóa đơn giá trị nhỏ hơn 20tr mà cộng lại trên 20tr cũng không được khấu trừ. Vậy là ngoài việc chia nhỏ theo hóa đơn còn phải chia nhỏ theo ngày nữa.

Xin lỗi viết thiếu : Nếu không có chứng từ thanh toán qua NH.

Mình bổ xung thêm với Tiger2774:

Tại chương 3 điều 9 tiết 2 mục b của Nghị định 123-2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký cũng có quy định:

"Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng."

tiger2774
09-01-09, 12:11 AM
Nộp vào NH thì phải có chứng từ, nhỡ các bác bên Thuế bảo : Chứng từ nộp tiền vào TK đâu ??? Thì hỏng hết.
Tương tự mình nhận tiền của khách hàng chẳng hạn, chắc đành đưa nhân viên mang tiền vừa thu được nộp vào tài khoản của chính Công ty. Còn bên kia thì tự họ lo. Mệt thật.

Nếu được như trên thì đơn giản hơn, em lập phiếu chi cho nhân viên Kinh doanh, gọi là chi trả cho đối tác. Việc trả nợ với đối tác được thể hiện bằng Thanh lý hợp đồng hoặc Bảng Đối chiếu Công nợ. Như vậy có được không nhỉ ?

Thân!

Cái cần là chứng từ thanh toán qua ngân hàng kia mà. Chỉ cần chứng minh trong mối quan hệ buôn bán này có dính đến ông ngân hàng ở dưới thui.--=0

Mr Okebab
09-01-09, 06:43 AM
Nói rõ hơn về điều này : Như thế nào là chứng từ thanh toán qua ngân hàng ??

Giấy nộp tiền mặt vào Tài khoản (Để trả tiền nhà cung cấp) hoặc sổ phụ ngân hàng (trên đó có kê khoản tiền khách hàng trả) có coi là hợp lệ không ??

Ý nói rằng chứng từ này phải là chuyển khoản hay là cái gì ?? Nếu Khách hàng trả tiền bằng cách nộp tiền vào tài khoản của mình được không ?? Khi đó có cần chứng minh người nộp tiền là người của Công ty Khách hàng chứ không phải là . . chính mình không ?? (Vì mình thu tiền mặt sau đó nộp lại - Mà thu tiền mặt thì vô kể, ngay kể cả tiền của Cty A, Cty B gộp vào thành của Cty C cũng được, nộp tiền mặt mà, ai biết đó là đâu)

Nếu em trả tiền khách hàng bằng cách phát hành séc cho họ thì có được không ?? (Séc của Công ty nhưng họ là người lĩnh tiền), vậy chứng từ ngân hàng ở đây sẽ là cái gì ?? Dĩ nhiên trả họ bằng séc thì phải có làm Biên bản rồi, nhưng Biên bản không phải là Chứng từ ngân hàng)

Với những đối tác chưa có tài khoản ngân hàng thì sao ?? Bắt họ mở tài khoản à ?? Hàng thì sản xuất rồi, hợp đồng thì ký rồi, nếu vì lý do nào đó họ chưa (hoặc không) mở kịp tài khoản, hạn trả tiền đã hết thì cái bị phạt hợp đồng đó xử lý thế nào nhỉ ?? Trong hợp đồng đâu có nói đến cái vụ tài khoản gì đâu.

Kiều này thì ngân hàng thu được nhiều phí lắm đây, và họ tăng được rất nhiều khoản tiền lưu thông. Lại còn vấn đề an ninh nữa, bình thường mang một vài trăm triệu không sao, nhưng từ ngân hàng đi ra mà có nhiều nhiều tiền là run rồi.!$@!!!$@!!

Híc híc híc.

Thân!

Người Đưa Tin
09-01-09, 06:54 AM
Cái cần là chứng từ thanh toán qua ngân hàng kia mà. Chỉ cần chứng minh trong mối quan hệ buôn bán này có dính đến ông ngân hàng ở dưới thui.--=0


Vấn đề là cơ sở hạ tầng của mình chưa đủ để đáp ứng điều đó.
Anh là Chủ doanh nghiệp, anh đi mua sắm đồ trong siêu thị (Mua cho Cty của anh), mua rất nhiều thứ, hàng chục món hàng (>20tr), trong khi đó anh chỉ có thẻ ATM của cá nhân (TK của tổ chức không được cấp thẻ ATM), vậy biết làm sao đây ?? Nếu làm hợp đồng, chờ về Cty để chuyển khoản thì mất rất nhiều công sức.

+ Trường hợp này, anh có thể vận dụng trả bằng séc lĩnh tiền mặt
Lúc ấy ai (nhà cung cấp) làm sao xác định trong tài khoản đó có đủ tiền đảm bảo cho việc thanh toán này không ?

+ Còn séc bảo chi hay séc định mức do ngân hàng phát hành dùng để thanh toán cho nhà cung cấp. Việc này nhà cung cấp có thể yên tâm hơn

Tôi cũng đồng tình với Mr Okebab, các quan điểm sau :


Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho tốt để làm việc này : Dịch vụ Ngân hàng, Dịch vụ thanh toán, Thông tin liên lạc, Mạng lưới hệ thống liên ngân hàng . . . .. Bây giờ ngay cả việc thẻ ngân hàng này rút tài khoản ngân hàng kia còn không được (Chỉ được một số thôi), NH No & PTNT thì mở TK ở đâu thì rút tiền ở đó, chuyển khoản ở đó.

Cần phải có lộ trình : Chuẩn bị tinh thần và thói quen của người dân, của doanh nghiệp : VD : Trước hết là 200tr, sau đó hạ xuống 100tr, sau đó 50tr, sau đó 20 tr và sau đó là 5tr . . .

Luật ơi là luật - Không rõ đề xuất mức 20 triệu như vậy có hợp lý chưa??? (Anh Nghị "Định" xoay qua hỏi anh Luật và anh Luật mới phán với anh Thông "Tư" lẹ lẹ dùm để bà con khỏi khốn đốn). Hãy đợi đấy sẽ được hướng dẫn bởi các văn bản khác. Khà Khà Khà.

Mời cả nhà tham khảo tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=129055#post129055)

Leo_178
09-01-09, 09:00 AM
Mình đồng ý với Ca_dafi

Người Đưa Tin
09-02-09, 01:48 PM
Mình có liên hệ với Tổng Cục Thuế - Anh Cao Tuấn (Trưởng ban chính sách Thuế) Số điện thoại : 04 39712 195; phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp v/v khấu trừ VAT cho các hóa đơn có giá trị >20 triệu :

+ Đai diện bên người mua thanh toán cho nhà cung cấp được lập bởi "Giấy nộp tiền mặt" tại ngân hàng của nhà cung cấp
+ Chi phí công tác, lưu trú thanh toán bằng tiền mặt
+ ....
Và được anh Cao Tuấn - Tổng Cục Thuế lưu ý sẽ sớm có văn bản hướng dẫn cho doanh nghiệp để tháo gỡ việc này.

ST-Lu!
09-02-09, 02:42 PM
Thưa các Anh
- Trong trường hợp doanh nghiệp em là đaị lý thu hộ cước. Hoá đơn phát hành ko chịu thuế. Mức thanh toán >20 triệu. thì em vấn phát hành một hoá đơn cho khách hàng và thu bằng TM được ko?

Xin cám ơn

cadafi
09-02-09, 02:45 PM
Thưa các Anh
- Trong trường hợp doanh nghiệp em là đaị lý thu hộ cước. Hoá đơn phát hành ko chịu thuế. Mức thanh toán >20 triệu. thì em vấn phát hành một hoá đơn cho khách hàng và thu bằng TM được ko?

Không có thuế thì không có phát sinh khấu trừ thuế! Lúc này khách hàng của bạn muốn trả bằng tiền mặt hay ngân hàng đều không ảnh hưởng gì cả!

sealand
09-02-09, 02:51 PM
Trong các văn bản không thấy ghi hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt là không hợp lệ mà chỉ là không được khấu trừ thuế GTGT. Như vậy, theo mình nghĩ nếu không quan tâm đến việc khấu trừ thuế thì vẫn có thể thu bằng tiền mặt được.

nhominh
24-02-09, 01:37 PM
Các Bác trả lời giùm em.
Em vướng mắc một chổ này.Theo thuế mới năm 2009 tiền lớn hơn 20 triệu phải trả bằng ngân hàng nhưng công ty khách hàng thanh tóan chia làm ba đợt đợt 01 và đợt 02 đã chuyển bằng tiền mặt năm 2008,đợt 03 thì năm 2009.Vi thế khách hàng yêu cầu bên em trả laị khoản tiền đợt 01 và đợt 02 thu bằng tiền mặt để khách hàng chuyển khoản lại để được khầu trwf thuế .Vậy giờ em phải làm cách nào để tạo điều kiện thuận lọi cho khách hàng thưa các bác . Em dang phân vân lắm+-+-+-+@$@!^%

tiger2774
24-02-09, 01:51 PM
Các Bác trả lời giùm em.
Em vướng mắc một chổ này.Theo thuế mới năm 2009 tiền lớn hơn 20 triệu phải trả bằng ngân hàng nhưng công ty khách hàng thanh tóan chia làm ba đợt đợt 01 và đợt 02 đã chuyển bằng tiền mặt năm 2008,đợt 03 thì năm 2009.Vi thế khách hàng yêu cầu bên em trả laị khoản tiền đợt 01 và đợt 02 thu bằng tiền mặt để khách hàng chuyển khoản lại để được khầu trwf thuế .Vậy giờ em phải làm cách nào để tạo điều kiện thuận lọi cho khách hàng thưa các bác . Em dang phân vân lắm+-+-+-+@$@!^%

Bạn thu tiền 3 đợt, như vậy trong hợp đồng có ghi thỏa thuận thế nào không? Hay chỉ là khoản tạm ứng. Nếu là khoản tạm ứng thì bạn trả lại cho khách hàng để họ chuyển khoản.

kiredesune
25-02-09, 10:25 AM
Tối qua mình đọc luật, có 2 chỗ cũng không rõ lắm:

1. VAT chỉ được hoàn với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, và trên hoá đơn phải ghi rõ thuế suất VAT, nếu không ghi rõ thì thuế VAT sẽ được tính lại trên tổng giá trị hoá đơn. Mình thấy cái này chưa rõ lắm, doanh nghiệp đăng ký VAT theo khấu trừ thì khi phát hành hoá đơn rõ ràng phải ghi đầy đủ các mục đã bao gồm VAT tách ra rồi. Qui định đoạn này hình như đang nói tới hoá đơn VAT trực tiếp? Mà nếu nói hoá đơn trực tiếp thì lại qui định hơi thừa

Điều 14. Hóa đơn, chứng từ
1. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy định sau đây:
a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng; hoá đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao gồm cả khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có). Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng mà trên hóa đơn giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán ghi trên hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng hoá đơn bán hàng.
2. Đối với các loại tem, vé là chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán thì giá thanh toán tem, vé đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.2. Điều kiện để được hoàn VAT là ngoài chứng từ thanh toán qua bank, còn thêm điều kiện VAT đầu vào phải còn dư lớn hơn 200 triệu cho dự án mới? Đó là qui định hơi vô lý!

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

nhominh
26-02-09, 07:37 AM
Các bác giúp em với các bác ơi.
Hợp đồng kinh tế chia làm 03 đợt, đợt 01 sau khi ký hợp đồng,đợt 02 sau khi hàng đến công trình, đợt 03 sau khi nghiệm thu bàn giao.Mà đợt 01 và đợt 02 mình đã thu tiền bằng tiền mặt năm 2008, giờ đến đợt thanh toán đợt 03 năm 2009.Bên công ty mình xuất hoá đơn cho khách hàng, thì khách hàng yêu cầu bên công ty mình trả lại tiền đợt 01 và đợt 02 để khách hàng chuyển khoản thì khách hàng mới được khấu trừ.Như vậy có đúng không mà nếu đã xảy ra năm 2008 rùi thì năm 2009 thuế sẽ chấp nhận khấu trừ toàn bộ hợp đồng là bao gồm nthanh toán banừg tiền mặt hả các bác.Em xin cảm ơn các bác vì em phân vân không biết nói với khách hàng bằng cách nào cho hợp lý.Vì giờ bên em đẫ nghiệm thu bàn giao rùi, chuẩn bị thu tiền nhưng khách hàng làm khó bên em quá.Em cảm Oưn nhiều lắm

tiger2774
26-02-09, 09:14 AM
Tối qua mình đọc luật, có 2 chỗ cũng không rõ lắm:

1. VAT chỉ được hoàn với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, và trên hoá đơn phải ghi rõ thuế suất VAT, nếu không ghi rõ thì thuế VAT sẽ được tính lại trên tổng giá trị hoá đơn. Mình thấy cái này chưa rõ lắm, doanh nghiệp đăng ký VAT theo khấu trừ thì khi phát hành hoá đơn rõ ràng phải ghi đầy đủ các mục đã bao gồm VAT tách ra rồi. Qui định đoạn này hình như đang nói tới hoá đơn VAT trực tiếp? Mà nếu nói hoá đơn trực tiếp thì lại qui định hơi thừa

Điều 14. Hóa đơn, chứng từ
1. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy định sau đây:
a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng; hoá đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao gồm cả khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có). Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng mà trên hóa đơn giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán ghi trên hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng hoá đơn bán hàng.
2. Đối với các loại tem, vé là chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán thì giá thanh toán tem, vé đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đọc tới đọc lui chổ này mình cũng chưa hiểu gì ráo.
2. Điều kiện để được hoàn VAT là ngoài chứng từ thanh toán qua bank, còn thêm điều kiện VAT đầu vào phải còn dư lớn hơn 200 triệu cho dự án mới? Đó là qui định hơi vô lý!

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn đang nói vấn đề hoàn thuế chung với tất cả hay chỉ riêng xuất khẩu?

kiredesune
26-02-09, 10:46 AM
Đọc tới đọc lui chổ này mình cũng chưa hiểu gì ráo.


Bạn không hiểu vấn đề mình thắc mắc hay không hiểu điều 14 luật Vat? Tớ không hiểu điều 14!Bạn đang nói vấn đề hoàn thuế chung với tất cả hay chỉ riêng xuất khẩu?

Bạn hỏi mình mới giật mình phân định thuế xuất nhập khẩu hay chung chung? Nhưng khi thắc mắc thì trong đầu chỉ luẩn quẩn cái thuế VAT trong nước thôi, vì công ty tớ chưa xuất nhập gì cả!

tiger2774
26-02-09, 11:33 AM
Bạn không hiểu vấn đề mình thắc mắc hay không hiểu điều 14 luật Vat? Tớ không hiểu điều 14!

Bạn không hiểu chổ nào? Mình đọc thấy đâu có gì gọi là khó hiểu.


Bạn hỏi mình mới giật mình phân định thuế xuất nhập khẩu hay chung chung? Nhưng khi thắc mắc thì trong đầu chỉ luẩn quẩn cái thuế VAT trong nước thôi, vì công ty tớ chưa xuất nhập gì cả!

Trước 01/01/2009 thì không quan tâm lắm đến việc thanh toán qua ngân hàng.

Từ 01/01/2009 trở đi thì tuân thủ theo điều 12 Luật số 13.

Người Đưa Tin
26-02-09, 12:14 PM
Năm 2009 : Theo yêu cầu của khách hàng và đây cũng là quyền lợi. Công ty bạn có thể "vui lòng" trả tiền lại cho khách hàng - Sau đó, công ty bạn phát hành hoá đơn. Đồng thời bên mua sẽ chuyển khoản để thanh toán cho mình.

Trường hợp năm 2008, bên bạn đã xuất hoá đơn rồi thì các đợt thanh toán sau trong năm 2009 không nhất thiết bên mua phải thông qua tài khoản ngân hàng.

Thân
-----

Mới tập huấn thuế về - và được biết như vậy.

Thông tin : Điều kiện để khấu trừ VAT là hai bên phải thanh toán qua tài khoản giao dịch của ngân hàng do hai công ty mở tài khoản.


Nộp tiền mặt vào ngân hàng tại nơi nhà cung cấp chỉ định là thua rồi các bác à.

tiger2774
26-02-09, 12:23 PM
- Đây chỉ là tạm thời thôi bác ơi. Còn đợi TCT và ngân hàng NN thảo luận đưa ra vấn đề thế nào là thanh toán qua ngân hàng nữa đấy.

- Câu mà bác tập huấn là dựa vào khúc giải thích ở phần xuất khẩu: tài khoản bên A chuyển qua tài khoản bên B.

- Nhưng bác quên mất ở luật số 13 có câu: chứng từ thanh toán qua ngân hàng rồi đấy.

bactu
26-02-09, 03:14 PM
Em không biết Cục thuế ở các bác thế nào?

Cục thuế Bình Dương trả lời điều kiện khấu trừ thuế VAT là phải thanh toán qua ngân hàng tức là phải thể hiện trên tài khoản 112, còn đem tiền đi nộp vào tài khoản của ngân hàng bên B là từ tài khoản 111 rùi!

Mới có hướng dẫn vậy thôi chứ chưa có công văn gì hết!

BB!

Người Đưa Tin
26-02-09, 08:42 PM
Em cũng mong Bộ Tài Chính phối hợp các ban ngành để sớm ban hành văn bản hướng dẫn tháo gỡ các trường hợp vướng mắc này.

Thầy Tuấn và Cô Nga Cục thuế TP.HCM đều nói "nộp tiền mặt vào ngân hàng của nhà cung cấp", trả "séc lĩnh tiền mặt", mastercard (thẻ cá nhân) cũng không xem là hình thức thanh toán qua ngân hàng.
Nếu Thầy Đức có dịp đi họp, mong Thầy phản ảnh lại tình hình trên dùm.

Xin cám ơn Thầy Đức,

tiger2774
26-02-09, 08:44 PM
Em không biết Cục thuế ở các bác thế nào?

Cục thuế Bình Dương trả lời điều kiện khấu trừ thuế VAT là phải thanh toán qua ngân hàng tức là phải thể hiện trên tài khoản 112, còn đem tiền đi nộp vào tài khoản của ngân hàng bên B là từ tài khoản 111 rùi!

Mới có hướng dẫn vậy thôi chứ chưa có công văn gì hết!

BB!

Vậy thì đề nghị Cục thuế Bình Dương xem lại thông tư 129/2008/TT-BTC. Trả lời như thế thì chác pà kon náo loạn hết rồi đó.+-+-+-+

Đôi lúc nghe mấy em ở phòng TTHT nói thì cũng bằng 0 thôi. Cái gì dựa trên văn bản thì nó mới chắc.@$@!^%

bactu
27-02-09, 08:40 AM
Vậy thì đề nghị Cục thuế Bình Dương xem lại thông tư 129/2008/TT-BTC. Trả lời như thế thì chác pà kon náo loạn hết rồi đó.+-+-+-+

Đôi lúc nghe mấy em ở phòng TTHT nói thì cũng bằng 0 thôi. Cái gì dựa trên văn bản thì nó mới chắc.@$@!^%

Hôm rồi đi tập huấn ở Cục thuế, do chính trưởng phòng HTTT trả lời vấn đề trên đó chứ!

Mọi người cũng nói trên TT 129 đâu có nói về chuyện đó, chỉ hướng dẫn là có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thôi, nhưng thôi cứ đợi công văn hướng dẫn của Tổng cục thôi!

BB! ;;;;;;;;;;;

tungnguyen_kt
27-02-09, 02:03 PM
Hôm rồi đi tập huấn ở Cục thuế, do chính trưởng phòng HTTT trả lời vấn đề trên đó chứ!

Mọi người cũng nói trên TT 129 đâu có nói về chuyện đó, chỉ hướng dẫn là có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thôi, nhưng thôi cứ đợi công văn hướng dẫn của Tổng cục thôi!

BB! ;;;;;;;;;;;

Hỏng phải Trưởng phòng đâu anh ơi là là Phó phòng

Đúng là Phó phòng có trả lời như thế, những khoản thanh toán qua ngân hàng phải được hạch toán qua Tk 112 (cái này hình như là căn cứ vào các văn bản của ngân hàng nhà nước quy định trường hợp thanh toán qua ngân hàng)

tiger2774
27-02-09, 04:19 PM
... (cái này hình như là căn cứ vào các văn bản của ngân hàng nhà nước quy định trường hợp thanh toán qua ngân hàng)

Chổ này TCT và ngân hàng nhà nước đang thảo luận để đưa ra vấn đề chính: thế nào là thanh toán qua ngân hàng. Có lẽ anh em nhà kế nên đợi thêm 1 thời gian ngắn nữa thôi.;;;;;;;;;;;

doanlam
12-06-09, 09:19 PM
ben minh ko dc khau tru thue vi la HCSN ma nen minh ko chu y lam, nhung hom vua roi cuc thue moi gui cai CV den huong dan ve DK khau tru thue do.minh nho dai y la nop tien mat vao TKNH cua nha CC ko dc khau tru thue ma phai la qua TK ngan hang giao dịch cua 2 ben.nghia la qua uy nhiem chi do.

Người Đưa Tin
25-07-09, 09:48 AM
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 10220 /BTC-TCT
V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn, ý kiến của các Cục thuế và cơ sở kinh doanh hỏi về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để được khấu trừ GTGT. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng”.
Tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.
...Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.
Tại điểm 1.3.b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau:
“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.
...Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào”.
Căn cứ các hướng dẫn trên, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện sau:
1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định.
2. Các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:
a) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bênvề việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng.
b) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba (ngoài trường hợp nêu tại tiết a điểm này) mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền.
c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:
a) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.
b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
c) Các trường hợp khác không đáp ứng được điều kiện nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn này.
4. Một số trường hợp khác
4.1. Tại điểm 5.1, 5.3 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế hướng dẫn như sau:
“ 5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
......
5.3. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo.”
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế, đến thời hạn thanh toán nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh có quyền khai bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
4.2. Trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc có phát sinh hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì quan hệ thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh hoặc giữa công ty trong tập đoàn vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT.
5. Đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ chuyển tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
6. Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ mình để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán đúng theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, TCNH, Cục TCDN;
- Lưu: VT; TCT (VT, PC, KK, CS(3)).


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Nguồn :http://hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=2341

tungk
10-05-10, 05:31 PM
ÎTuong hop khach hang tra so chan nh­ung hoa don ghi thua so le thi co duoc khau tru ko