PDA

View Full Version : Làm sao để làm phép tính trên word?CPH
22-03-07, 09:04 AM
Khi tôi dùng hàm Sum trên Word thì bị lỗi !Invalid Character Setting. tĐây là lỗi jì thế? và xử lý như thế nào? Mong các bạn chỉ giáo.
(Luôn tiện cho hỏi trong word có những Hàm nào?)

DO TRUNG THANH
23-03-07, 08:57 AM
Lỗi "! Invalid Charater Setting " khi bạn thực hiện hàm tính toán ( SUM , PRODUCT , ..) trong bảng biểu của word là do giá trị giữa các field của bảng biểu có chứa giá trị chữ số . ( vd: 2.5 bạn cảm giác nó là số những có thể không phải là con số thập phân 2,5 đâu ,nó phụ thuộc hệ thống tuỳ chọn ngôn ngữ và số trong máy tính của bạn quy định) .Lúc đó bạn đem tính tổng giữa :một giá trị kiểu số ( 10) và một giá trị kiểu kí tự (2.5)-> Lỗi trên sẽ xảy ra.
Cách khác phục : có thể trong khi cấu hình giá trị kiểu số của máy tính ,giá trị phân cách giữa phần nguyên và phần thập phân có thể được quy định bởi dấu " , " thay vì dấu " . " . Bạn nên vào Start -> control panel -> Regional and Language Options->Customize -> chọn thẻ Number -> Sau đó chỉnh sửa lại biểu tượng , hoặc . trong ô :
Decimal symbol (biểu tượng phân cách giữa phần nguyên và phần thập phân ) . Vậy là có kết quả đấy bạn .
2. Có bao nhiêu hàm trong Word : Bạn vào Table -> Formula :có nhiều hàm đó bạn :Sum (tính tổng) , left , right , Product ( tích) , Round ( làm tròn) .... nhiều lắm . Nhấp vào Paste Function mà xem .

Chúc bạn thành công - chào thân ái và quyết thắng

nson
23-03-07, 09:08 AM
Lỗi này thường gặp khi trong công thức có xuất hiện một số kí tự thừa.
Cách khắc phục: kiểm tra lại công thức để chắc chắn là các kí hiệu trong công thức đều được khai báo.
Ví dụ về công thức đúng cho hàm Sum: {=Sum(đối số)}. Trong đó Đối số có thể là các địa chỉ ô, khối ô, hoặc là dạng tổng quát như: above, below, left, right.
Ngoài hàm Sum trong Word còn có các hàm khác như: Max, Min, Average, count, Product...

DungITE
16-01-08, 10:51 AM
Cách khác phục : có thể trong khi cấu hình giá trị kiểu số của máy tính ;Giá trị được quy định bởi dấu " ; " thay vì dấu " . " hay dấu "," . Bạn nên vào Start -> control panel -> Regional and Language Options->Customize -> chọn thẻ Number -> Sau đó chỉnh sửa lại dấu , hoặc . thành dấu ";" trong ô : List Separator)(&&@@ :=\+ --=0
ban quyen cua vnqdungct98@yahoo.com

TKT
22-01-08, 10:26 AM
Khi tôi dùng hàm Sum trên Word thì bị lỗi !Invalid Character Setting. tĐây là lỗi jì thế? và xử lý như thế nào? Mong các bạn chỉ giáo.
(Luôn tiện cho hỏi trong word có những Hàm nào?)
Để tính toán trên Word, mình thường chèn bảng tính Excel thay thế việc kẻ Table hay InsertTable, công cụ này nằm trên thanh Standard. Rất hiệu quả. Thân.