PDA

View Full Version : Hỏi cách làm cho Header trong Word tự thay đổi theo nội dung ở trong bàiBé tí xíu
14-12-08, 12:46 PM
Mấy anh chị cho Bé tí xíu hỏi tí xíu:
Bé đang làm luận án bằng Word, trong luận án của bé có Chương 1, chương 2, v.v...
Bé muốn đem cái "Chương" này lên trên Header.
Thí dụ, ở trang 3, bắt đầu chương 1: Đôi điều tóm tắt về... Thì ở trên Header sẽ có dòng chữ "Đôi điều tóm tắt về...", chạy suốt cho đến trang nào vẫn còn thuộc về chương 1.
Xong, thí dụ ở trang 9, bắt đầu chương 2: "Những điều cần phải thay đổi...", thì trên Header tự động thay đổi là "Những điều cần phải thay đổi", và cũng có mặt ở những trang nào mà thuộc về chương 2.
Xong, chương 3 bắt đầu từ trang 17, thì cũng vậy...

Bé đã làm Insert Section theo chỉ dẫn của một bạn cùng lớp, nhưng mà thấy phức tạp quá.
Hôm trước, bé thấy có một bạn làm cái gì đó, bạn ấy nói là "chèn mã phiu" lên Header, hổng có cần Insert Section gì hết, nhưng bạn ấy chỉ nói vậy chớ hổng chỉ bé làm (thực ra thì bạn ấy đòi phải có một chầu kem, nhưng bé hổng có xiền...)

Vậy có anh chị nào biết cách làm thì chỉ cho bé với. Bé cảm ơn nhiều nhiều.

khieukienag
14-12-08, 07:29 PM
Trong khi chờ đợi "cao kiến" bạn cứ :
Chia làm nhiều file rồi Header bình thường cho từng file

BNTT
14-12-08, 09:28 PM
Nếu bé sử dụng Word 2007, thì làm như sau:

Trước hết bé phải áp dụng Style cho các tiêu đề Chương (hy vọng bé biết Style là cái gì)

Giả sử, bé sử dụng Style Heading 1 cho chữ Chương 1, Chương 2... và sử dụng Style Heading 2 cho tên của Chương: "Đôi điều tóm tắt về...", "Đôi điều tóm tắt về...", gì gì đó.

Bây giờ, bé nhấn vào khu vực Header, rồi nhập vào cái này:


Nếu bé muốn chỉ là Chương 1, Chương 2 (không có cái tên của Chương đi theo):

{STYLEREF "Heading 1"}
Nếu bé muốn chỉ là cái tên của Chương (không có Chương số mấy):

{STYLEREF "Heading 2"}


Thử đi. Chúc bé vui.

xichdragon
15-12-08, 12:14 PM
Tks bạn. Tiện đây bạn cho mình hỏi cách tạo 1fields mà cho 1 CHỮ hoặc 1 SỐ nào đó, để khi số này thay đổi thì tại 1 CHỮ hoặc 1 SỐ tại 1vị trí khác sẽ thay đổi theo.
Chẳng hạn số thay đổi là số thứ tự là footnote còn số bị thay đổi là tham chiếu đến số footnote đó?
Tks in advance