PDA

View Full Version : Những khoản phụ cấp nào không đóng Bảo hiểm.chiprock126
03-12-08, 02:19 PM
HI all !
Các bạn cho mình hỏi những khoản phụ cấp nào không phải đóng Bảo hiểm.
Cám ơn !

heineken
03-12-08, 03:45 PM
HI all !
Các bạn cho mình hỏi những khoản phụ cấp nào không phải đóng Bảo hiểm.
Cám ơn !

Những khoản khi hoạch toán không nằm trong 334.

KVP
03-12-08, 04:15 PM
HI all !
Các bạn cho mình hỏi những khoản phụ cấp nào không phải đóng Bảo hiểm.
Cám ơn !
Không biết bạn có Phụ trách việc trích nộp BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH hàng thang không. Trong Mẫu 03a_TBH có ghi rõ các khoản phụ cấp phải nộp BHXH bao gồm
PC: Chức vụ, thâm niên vượt khung, Thâm niên nghề.
Riên PC khu vực không phải nộp BHXH nhưng phải nộp BHYT

chiprock126
04-12-08, 11:23 AM
Không biết bạn có Phụ trách việc trích nộp BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH hàng thang không. Trong Mẫu 03a_TBH có ghi rõ các khoản phụ cấp phải nộp BHXH bao gồm
PC: Chức vụ, thâm niên vượt khung, Thâm niên nghề.
Riên PC khu vực không phải nộp BHXH nhưng phải nộp BHYT

Mình đang hỏi những khoản không phải nộp BH mà @$@!^%, nếu có Nghị định, Thông tư hướng dẫn share cho mình nhé !


Những khoản khi hoạch toán không nằm trong 334.
Bạn nói chung chung thế ............. sao không nói rõ hơn !


* Vấn đề này sao không thấy ai quan tâm ??? __--__

haotnk3
10-07-09, 12:39 PM
các khoản phụ cấp nằm trong 334 cũng có khoản không trích bao hiểm mà.

các khoản phụ cấp nhw phụ cấp trách nhiệm có trich BH đâu bạn chỉ trích KPCĐ thôi

các bạn thử xem trong chế độ kế toán tiền lương nhé. BHXH trích theo mức lương cơ bản + các khoản phụ cấp trừ trách nhiệm ra nhé. BHYT có thể được trích như trên nhưng cũng có thể trích theo hợp đồng. kinh phí công đoàn trích trên lương thực tế.