PDA

View Full Version : Các hình thức sổ sách theo QĐ15/2006YakumoSakura
02-12-08, 03:53 PM
E đang làm đề án thực tập về kế toán tổng hợp. thầy e bảo chon 1 trong bốn hình thức kế toán theo QĐ 15/2006. e chọn hình thức nhật ký chúng từ, nhưng hình thức này riêng bảng NKCT là có 10 mẫu,bảng kê thì có 11 mẫu, còn lai rất nhiều bảng khác nửa. hiện nay e không biết phải hạch toán làm sao, và chẳng hiểu hình thức này luân chuyển chứng từ như thế nào. anh chi nao biết thì xin chỉ dùm e với -+*/

Leo_178
02-12-08, 03:56 PM
Mình thấy chọn hình thức nhật ký chung là hay nhất. Mặt khác bạn kiếm lấy một phần mềm mà làm, trong đấy có thể xuất sổ theo hình thức nào chả được.

YakumoSakura
02-12-08, 04:02 PM
Mình thấy chọn hình thức nhật ký chung là hay nhất. Mặt khác bạn kiếm lấy một phần mềm mà làm, trong đấy có thể xuất sổ theo hình thức nào chả được.

bạn thên mến, mình đã chọn hình thức này rồi thì giờ sao đổi lại được, bạn có hiểu biết gì về hình thức này thì giúp mình với

Người Đưa Tin
02-12-08, 04:06 PM
E đang làm đề án thực tập về kế toán tổng hợp. thầy e bảo chon 1 trong bốn hình thức kế toán theo QĐ 15/2006. e chọn hình thức nhật ký chúng từ, nhưng hình thức này riêng bảng NKCT là có 10 mẫu,bảng kê thì có 11 mẫu, còn lai rất nhiều bảng khác nửa. hiện nay e không biết phải hạch toán làm sao, và chẳng hiểu hình thức này luân chuyển chứng từ như thế nào. anh chi nao biết thì xin chỉ dùm e với -+*/

Xin được thứ lỗi trước, sao bạn không chọn hình thức kế toán khác mà lại chọn hình thức Nhật ký chứng từ vậy. Vì hiện nay đã lạc hậu, ít có người dùng ngay cả các trường Đại Học Kinh tế tài chính kế toán cùng các Trung Tâm đào tạo cũng ít truyền đạt kế toán theo hình thức NKCT. Hơn thế nữa, các phần mềm cũng khó triển khai.

Hiện gấp quá, mình xin phép trả lời cho bạn đề tài này sau. Việc ghi chép cho từng Nhật ký chứng từ cùng các bảng kê đều phải có phương pháp ghi vào. Bộ máy tổ chức công tác kế toán (nhân sự) cồng kềnh vì phải phân công mỗi người giữ 1 số NKCT cùng các bảng kê.

++ Thật sự, bạn còn tha thiết làm đề án này - bạn có thể liên hệ với mình để mình gởi tài liệu cho bạn. Nếu bạn ở TP. HCM có thể ghé nhà mình lấy quyển sách về đọc cho dễ vì up lên diễn đàn phải thiết kế các mẫu biểu. Cũng khó thiết kế mẫu biểu bằng Excel

Email : leminhtri1956@yahoo.com - DT : 08 3 8405171 - 438 B 1 Phan Văn Hân - P.17 - Q. Bình Thạnh

Thân

YakumoSakura
02-12-08, 04:11 PM
tại mhóm làm đề tài cảu mình gồm 20 người, thì chia ra 5 người sẽ làm về mộr hình thức nên giờ chẳng biết làm sao nửa. vậy mình có thể liên hệ với bạn bằng cách nào

Người Đưa Tin
02-12-08, 04:29 PM
tại mhóm làm đề tài cảu mình gồm 20 người, thì chia ra 5 người sẽ làm về mộr hình thức nên giờ chẳng biết làm sao nửa. vậy mình có thể liên hệ với bạn bằng cách nào

Nếu nhà trường có hướng dẫn phương pháp ghi chép vào các bảng nhật ký chứng từ và bảng kê thì tất gì bạn phải hỏi nữa. Trường hợp nhà trường chưa hướng dẫn, bạn đọc sách rất khó hiểu; đa phần các sách hiện nay ít đề cập về hình thức NKCT. Còn tài liệu cũ, ngại bạn khi đọc bạn không thể liên hệ được các tài khoản cũ và mới :
Ví dụ :
TK cũ : 50 :Tiền mặt - 51 : Tiền gởi ngân hàng - 46 : Tiêu thụ - 99 : Lãi lỗ,....

Lời khuyên chân tình : Bạn nên chọn chủ đề khác để làm đề án.

Tất cả các mẫu Nhật ký chứng từ và các bảng kê trong hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ được soạn dựa trên mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; gồm có

1.-Nhật ký chứng từ : Ghi Có 1 Tài khoản đối ứng với Nợ của nhiều tài khoản

Nhật ký chứng từ số 1 - Ghi có TK 111 - Tiền mặt
Nhật ký chứng từ số 2 - Ghi Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng
Nhật ký chứng từ số 3 - Ghi Có TK 113 - Tiền đang chuyển
Nhật ký chứng từ số 4 - Ghi Có các TK 311 - Vay ngắn hạn, Có TK 315,341,342,343
Nhật ký chứng từ số 5 - Ghi Có TK 331 - Phải trả cho người bán
Nhật ký chứng từ số 6 - Ghi Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường
Nhật ký chứng từ số 7 - Ghi có các TK 142, 152,153,154,214,242,334,335,338,351,352,611,621,62 2,623,627,631, nhật ký này gồm : 3 phần :
Phần 1 : Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp
Phần II : Chi phí SX, kinh doanh theo yếu tố
Phần III : Số liệu chitiết phần "Luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuấtm kinh doanh
Nhật ký chứng từ số 8 : Ghi Có TK 155 156 157 158 159 131 511 512 515 521 531 532 632 641 642 711 811 821 911
Nhật ký chứng từ số 9 : Ghi có TK 211,212,213,217
Nhật ký chứng từ số 10 : Ghi có TK 121 128 129 136 139 141 144 161 221 222 223 228 229 243 244 333 336 338 344 347 411 412 413 414 415 418 419 421 431 441 461 466


2.-Bảng kê - (Ghi Nợ 1 tài khoản đối ứng Có của nhiều tài khoản)

Bảng kê số 1 - Ghi Nợ TK 111 : Tièn mặt
Bảng kê số 2 - Ghi Nợ TK 112 : Tiền gởi ngân hàng
Bảng kê số 3 - Tính giá thành thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152 - 153)
Bảng kê số 4 - Tập hợp chi phí SX theo phân xưởng
Bảng kê số 5 - Tập hợp chi đầu tư XDCB - 241, chi phí bán hàng - 641, chi phí QLDN -642
Bảng kê số 6 - Tập hợp chi phí trả trước (142,242); chi phí phải trả (335); dự phòng phải trả (352)
Bảng kê số 8 - Nhập xuất tồn kho : Thành phẩm (155), hàng hóa (156), hàng hóa kho bảo thuế (158)
Bảng kê số 9 -Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế
Bảng kê số 10 - Hàng gửi đi bán (Ghi Nợ 157 - đối ứng nhiều có và ghi có 157 đối ứng với nhiều nợ)
Bảng kê số 11 - Phải thu của khách hàng (Ghi Nợ TK 131 - đối ứng nhiều có và ghi có 131 đối ứng với nhiều nợ)3.-Sổ cái Nhật ký chứng từ

Thân

YakumoSakura
03-12-08, 09:15 PM
Nếu nhà trường có hướng dẫn phương pháp ghi chép vào các bảng nhật ký chứng từ và bảng kê thì tất gì bạn phải hỏi nữa. Trường hợp nhà trường chưa hướng dẫn, bạn đọc sách rất khó hiểu; đa phần các sách hiện nay ít đề cập về hình thức NKCT. Còn tài liệu cũ, ngại bạn khi đọc bạn không thể liên hệ được các tài khoản cũ và mới :
Ví dụ :
TK cũ : 50 :Tiền mặt - 51 : Tiền gởi ngân hàng - 46 : Tiêu thụ - 99 : Lãi lỗ,....

Lời khuyên chân tình : Bạn nên chọn chủ đề khác để làm đề án.

Tất cả các mẫu Nhật ký chứng từ và các bảng kê trong hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ được soạn dựa trên mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; gồm có


1.-Nhật ký chứng từ : Ghi Có 1 Tài khoản đối ứng với Nợ của nhiều tài khoản
Nhật ký chứng từ số 1 - Ghi có TK 111 - Tiền mặt
Nhật ký chứng từ số 2 - Ghi Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng
Nhật ký chứng từ số 3 - Ghi Có TK 113 - Tiền đang chuyển
Nhật ký chứng từ số 4 - Ghi Có các TK 311 - Vay ngắn hạn, Có TK 315,341,342,343
Nhật ký chứng từ số 5 - Ghi Có TK 331 - Phải trả cho người bán
Nhật ký chứng từ số 6 - Ghi Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường
Nhật ký chứng từ số 7 - Ghi có các TK 142, 152,153,154,214,242,334,335,338,351,352,611,621,62 2,623,627,631, nhật ký này gồm : 3 phần :
Phần 1 : Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp
Phần II : Chi phí SX, kinh doanh theo yếu tố
Phần III : Số liệu chitiết phần "Luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuấtm kinh doanh
Nhật ký chứng từ số 8 : Ghi Có TK 155 156 157 158 159 131 511 512 515 521 531 532 632 641 642 711 811 821 911
Nhật ký chứng từ số 9 : Ghi có TK 211,212,213,217
Nhật ký chứng từ số 10 : Ghi có TK 121 128 129 136 139 141 144 161 221 222 223 228 229 243 244 333 336 338 344 347 411 412 413 414 415 418 419 421 431 441 461 466


2.-Bảng kê - (Ghi Nợ 1 tài khoản đối ứng Có của nhiều tài khoản)
Bảng kê số 1 - Ghi Nợ TK 111 : Tièn mặt
Bảng kê số 2 - Ghi Nợ TK 112 : Tiền gởi ngân hàng
Bảng kê số 3 - Tính giá thành thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152 - 153)
Bảng kê số 4 - Tập hợp chi phí SX theo phân xưởng
Bảng kê số 5 - Tập hợp chi đầu tư XDCB - 241, chi phí bán hàng - 641, chi phí QLDN -642
Bảng kê số 6 - Tập hợp chi phí trả trước (142,242); chi phí phải trả (335); dự phòng phải trả (352)
Bảng kê số 8 - Nhập xuất tồn kho : Thành phẩm (155), hàng hóa (156), hàng hóa kho bảo thuế (158)
Bảng kê số 9 -Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế
Bảng kê số 10 - Hàng gửi đi bán (Ghi Nợ 157 - đối ứng nhiều có và ghi có 157 đối ứng với nhiều nợ)
Bảng kê số 11 - Phải thu của khách hàng (Ghi Nợ TK 131 - đối ứng nhiều có và ghi có 131 đối ứng với nhiều nợ)


3.-Sổ cái Nhật ký chứng từ

Thân

xin cho mình hỏi là sao lại không có bảng kê số 7 vậy, mà nhièu khi lên mạng lại thấy mọi người có dùng bảng số 7

Người Đưa Tin
04-12-08, 04:26 PM
xin cho mình hỏi là sao lại không có bảng kê số 7 vậy, mà nhièu khi lên mạng lại thấy mọi người có dùng bảng số 7

Xin khẳng định, bảng kê số 7 không có theo mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Gởi các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo

Tài liệu này được load về từ http://www.fast.com.vn/forum/
Xin cám ơn Mr. Khánh (khanhpq) - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

http://fast.com.vn/forum/banners/logo.gif
Xin cám ơn Admin cùng 2 tác giả tramlth và tamnh của diễn đàn fast.com.vn

Còn tiếp

Người Đưa Tin
04-12-08, 04:39 PM
Gởi tiếp các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo

Chú ý :
Các files : SSKT_NKCT_***.zip của tác giả tamnh
Các files : Nhat Ky Chung Tu So ***.zip của tác giả tramlth

Còn tiếp

Người Đưa Tin
04-12-08, 04:52 PM
Gởi tiếp các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo

Chú ý :
Các files : SSKT_NKCT_***.zip của tác giả tamnh
Các files : Nhat Ky Chung Tu So ***.zip của tác giả tramlth

Hết

@ YakumoSakura : Đã liên hệ với bạn qua số điện thoại bạn gởi tin, nhưng không ai bắt mảy cả.

nttung1001k
01-12-10, 08:04 AM
cám ớn tác giả rất nhiều

nguyenthuc910
01-04-11, 04:38 PM
huhu. sao mình dow mẫu chứng từ sổ sách theo QĐ 15/2006 về mà không được nhỉ?

nguyenthuc910
01-04-11, 04:41 PM
mình mong sao có bạn nào giúp được. mình cảm ơn nhiều nhiều. mail của mình là thuc910@gmail.com hãy gửi file Exel mẫu các chứng từ sổ sách theo QĐ 15/2006 cho mình vào mail . chân thành cảm ơn ! hoặc vào nik chát nguyenthuc910

nguyenmanhnam
19-05-11, 04:41 PM
Bác nào có quyết định này cho em xin, đặc biệt nếu đã xuất ra file PDF mà có phụ lục Link kèm theo thì quá tuyệt, em xin cảm ơn.

hoan80
24-05-11, 08:09 AM
Cảm ơn bác Kế Toán Già Gân

Người Đưa Tin
24-05-11, 09:28 AM
Bác nào có quyết định này cho em xin, đặc biệt nếu đã xuất ra file PDF mà có phụ lục Link kèm theo thì quá tuyệt, em xin cảm ơn.

Bạn có thể dùng phần mềm này (http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp) để chuyển đổi tài liệu sang pdf.


huhu. sao mình dow mẫu chứng từ sổ sách theo QĐ 15/2006 về mà không được nhỉ?

Bổ sung cho các bạn:


Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 phần:
Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ ba - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ tư - Chế độ sổ kế toán.

Sách Quyết định 15. Về chế độ kế toán Doanh nghiệp, đây là tài liệu của Thầy phong2v đã upload lên diễn đàn từ ngày 10.04.2009 tại thư viện webketoan.vn (http://webketoan.net/thuvien/comment.php?dlid=643&ENGINEsessID=4ee1612f9f12c9d9b1d1297e87d77c58)

Xin chú ý cho nhớ cập nhật thông tư 244 vào tài liệu trên.

Thân

lehongtb90
06-07-11, 11:10 AM
cảm ơn bạn nhiều nghe!

mathi90
22-08-11, 09:30 PM
thanks u
nò thực sự giúp mình rất nhiều

gautruc90
18-09-11, 08:27 AM
cam ơn bai viet cua ban

nguyenthithuhue
26-10-11, 05:12 PM
cảm ơn mọi người rất nhiều

ngocbich0511
13-04-12, 02:57 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé!

giangmeg
21-04-12, 06:24 PM
Xin khẳng định, bảng kê số 7 không có theo mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Gởi các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo

Tài liệu này được load về từ http://www.fast.com.vn/forum/
Xin cám ơn Mr. Khánh (khanhpq) - Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

http://fast.com.vn/forum/banners/logo.gif
Xin cám ơn Admin cùng 2 tác giả tramlth và tamnh của diễn đàn fast.com.vn

Còn tiếp

Cho mình hỏi: Tại sao trong bảng kê số 3 phần II lại ghi cả NKCT số 7(ghi có TK 152) là như nào?

trangduongminh
30-04-12, 10:47 AM
Thanks <3 that la huu ich hiiiiiiiiiiiiii

hienCFO
11-10-12, 05:02 PM
em chào bác, công ty em làm xây dựng bác có mẫu làm kt bằng exell theo Qđ 15 thì giúp em ạ
em tên hiển 0904980890 email của em nghiemhien8668@gmail.com em cảm ơn nhiều ạ

nguyenthao0712
05-11-12, 07:25 PM
thanks ban Ke toan gia gan rat nhieu

hoangtechu
11-12-12, 03:53 PM
xin cảm ơn các anh các chị rất nhiều, em đang rất cần cái này.
cảm ơn diễn đàn giải pháp excel

anh_nam_vt
15-08-13, 10:25 AM
anh chị nào có file kế toán cho cty xây dựng và du lịch dịch vụ thì up lên hoặc gửi cho em với ạ
mail em: ntanhnam@gmail.com
em cảm ơn ạ ^^

thuonghuyen281092
13-04-14, 07:58 AM
em đang lm báo cáo mà bị sai mẫu sổ cái. m.n có thế cho mình mẫu sổ cái theo hình thức nhật kí chứng từ QDD đc k?hix.mình đang cần gấp.mong nhậnđc sự giúp đỡ của mọi ng.cảm ơn nhiều ạ!