PDA

View Full Version : Trừ ngày trong Excel, tính cả giờDuc Falcon
30-11-08, 03:33 PM
Chào cả nhà.
Tôi làm vận tải biển, thường xuyên phải trừ ngày, tính cả giờ và phút. Tính thủ công thôi, quá phức tạp và lâu, vì dạo này có nhiều quá.
Bây giờ tôi muốn nhờ các bạn giúp tôi thế này:
Có công thức trừ thời gian tính bằng NGÀY + GIỜ trong Excel không??
Ví dụ:
Ô A1 = ngày 01/01/2008, 00h (hãy lấy giờ cái đã).
Ô A2 = ngày 02/01/2008, 12h.
(chênh lệch là 1 ngày 12h = 1.5 ngày).
Ô A3 = A2-A1.
Kết quả hiển thị tại A3 là 1 day 12 hours hoặc 1.50 days, hoặc đơn giản là 1.50 (Unit ssẽ mặc định là Day), đều được
Có công thức nào như vậy không, và tôi phải nhập dữ liệu như thế nào??
CẢm ơn các bạn nhiều.
Duc./.

Leo_178
30-11-08, 05:37 PM
Có (hàm hour(), hàm day(), ...), tuy nhiên để dùng công thức quan trong là định dạng dữ liệu, nhìn dữ liệu bạn đưa lên minh đoán và bạn nhập dưới dạng text, --> phải dùng hàm văn bản, chứ không phải hàm thời gian --> bạn có thể gửi file lên được thì tốt hơn.

Duc Falcon
02-12-08, 01:45 PM
@ Leo 178: Cảm ơn bạn đã góp ý.
Hình như tôi chưa được gửi bài lên.
Đai khái thế này:
Định dạng dữ liệu: Bạn có thể để định dạng gì cũng được, miễn sao đọc đươc.
Còn trên Thread, tôi chỉ để nội dung đơn giản vậy thôi, cũng chưa rõ là phải định dạnng dữ liệu như thế nào cả.
Nếu có thể, bạn làm ơn cho tôi luôn 1 file như vậy đi.
Cảm ơn nhiều.
Duc./.

BNTT
02-12-08, 02:27 PM
Chào cả nhà.
Tôi làm vận tải biển, thường xuyên phải trừ ngày, tính cả giờ và phút. Tính thủ công thôi, quá phức tạp và lâu, vì dạo này có nhiều quá.
Bây giờ tôi muốn nhờ các bạn giúp tôi thế này:
Có công thức trừ thời gian tính bằng NGÀY + GIỜ trong Excel không??
Ví dụ:
Ô A1 = ngày 01/01/2008, 00h (hãy lấy giờ cái đã).
Ô A2 = ngày 02/01/2008, 12h.
(chênh lệch là 1 ngày 12h = 1.5 ngày).
Ô A3 = A2-A1.
Kết quả hiển thị tại A3 là 1 day 12 hours hoặc 1.50 days, hoặc đơn giản là 1.50 (Unit ssẽ mặc định là Day), đều được
Có công thức nào như vậy không, và tôi phải nhập dữ liệu như thế nào??
CẢm ơn các bạn nhiều.
Duc./.
Bạn cứ nhập bình thường, có cả giờ (h:mm:ss) và ngày (d/m/yy)
Ví dụ:

Tại ô A1, bạn nhập: 00:00:00 1/1/08 ---- Excel sẽ hiển thị là: 01/01/2008 0:00


Tại ô A2, bạn nhập: 12:00:00 2/1/08 ---- Excel sẽ hiển thị là: 02/01/2008 12:00


Tại ô A3, bạn nhập: = A2-A1 ---- Excel sẽ hiển thị kết quả là 1.5

Không tin, bạn hãy làm thử xem.

sealand
02-12-08, 02:48 PM
Ví dụ:
B7 ngày giờ bắt đầu ví dụ 11/15/08 14:15
C7 ngày giờ kết thúc 11/20/08 5:20

D7 nhập công thức: =IF(AND(B7<>0,C7<>0),DAY(C7)-DAY(B7)+IF(48-HOUR(B7)-HOUR(C7)>24,1,IF(48-HOUR(B7)-HOUR(C7)>12,0.5,0)),0)

Kết quả bằng: 6 ngày

Mình đưa cả if vào để khi chép điền tránh vùng trống tổng ngày =1
Đếm số ngày chẵn =a
Tổng số giờ lẻ ngày bắt đầu và ngày kết thúc nếu >12 nhưng <24 tính 0,5 ngày, nếu lớn hơn 24 tính 1 ngày (b)
Tỏng số ngày =a+b

BNTT
02-12-08, 02:58 PM
Ví dụ:
B7 ngày giờ bắt đầu ví dụ 11/15/08 14:15
C7 ngày giờ kết thúc 11/20/08 5:20

D7 nhập công thức: =IF(AND(B7<>0,C7<>0),DAY(C7)-DAY(B7)+IF(48-HOUR(B7)-HOUR(C7)>24,1,IF(48-HOUR(B7)-HOUR(C7)>12,0.5,0)),0)

Kết quả bằng: 6 ngày

Đếm số ngày chẵn =a
Tổng số giờ lẻ ngày bắt đầu và ngày kết thúc nếu >12 nhưng <24 tính 0,5 ngày, nếu lớn hơn 24 tính 1 ngày (b)
Tỏng số ngày =a+b
Anh Sealand ơi... Nếu:

B7 = 14 giờ 15 ngày 15 tháng 11 (chiều ngày 15/11)
C7 = 5 giờ 20 ngày 20 tháng 11 (sáng sớm ngày 20/11)

Nhẩm cũng thấy chưa được 5 ngày mà ?

Vả lại, nếu anh nhập đúng theo định dạng ngày tháng của hệ thống, thì sau khi nhập, anh cứ lấy C7-B7 là nó ra, dùng công thức chi cho cực vậy?

Em vừa lấy cái ví dụ của anh, cho D7 = C7 - B7 = 4.62847222221899 (= 4.6, chưa được 5 ngày)

sealand
02-12-08, 03:23 PM
Xin lỗi cả nhà, đếm ngày nguyên là lấy 2 ngày trừ nhau và trừ 1 mình quên mất trừ 1.

=IF(AND(B7<>0,C7<>0),DAY(C7)-DAY(B7)-1+IF(48-HOUR(B7)-HOUR(C7)>24,1,IF(48-HOUR(B7)-HOUR(C7)>12,0.5,0)),0)

hai2hai
02-12-08, 04:51 PM
Có công thức trừ thời gian tính bằng NGÀY + GIỜ trong Excel không??
Ví dụ:
Ô A1 = ngày 01/01/2008, 00h (hãy lấy giờ cái đã).
Ô A2 = ngày 02/01/2008, 12h.
(chênh lệch là 1 ngày 12h = 1.5 ngày).
Ô A3 = A2-A1.

If Not IsDate(A1) Then exit sub
If Not IsDate(A2) Then exit sub

hours = DateDiff("h", A1, A2) '// Chia cho 24 thì ra ngày thôi

Cách trên áp dụng cho cả các ngày khác nhau:

ví dụ:

A1 = "11/28/2008 10:20PM" (ví dụ về giờ vào ca 3)
A2 = "11/29/2008 06:20AM" (ví dụ về giờ ra ca 3)

Đại khái là thế, còn làm thế nào trong Excel thì chịu.

Chỉ cần biết vài câu tiếng anh sẽ google ra cả đống thứ liên quan.

Duc Falcon
03-12-08, 10:21 AM
@ All: cẢm ơn các bạn. Các bạn giỏi Êxcl thật đấy.
@ Sealand: CẢm ơn bạn, nhưng có lẽ tôi xài cái công thức của BNTT bên Kim Anh, thấy đơn giản hơn.
@ BNTT:
Tôi đã thử, đã thành công, dùng được chính xác đến MIN. Cảm ơn bạn nhiều.
Câu hỏi cuối: Có lẽ không thể ra kết quả dạng Text, ví dụ: 1.5 day = 1 day 12 hours, đúng không bạn??
Nếu được, thì kết quả là số lẻ (ví dụ 1.123456 days) sẽ thể hiện ra GIỜ và PHÚT như thế nào nhỉ??!!

Duc./.

BNTT
03-12-08, 11:30 AM
@ All: cẢm ơn các bạn. Các bạn giỏi Êxcl thật đấy.
@ Sealand: CẢm ơn bạn, nhưng có lẽ tôi xài cái công thức của BNTT bên Kim Anh, thấy đơn giản hơn.
@ BNTT:
Tôi đã thử, đã thành công, dùng được chính xác đến MIN. Cảm ơn bạn nhiều.
Câu hỏi cuối: Có lẽ không thể ra kết quả dạng Text, ví dụ: 1.5 day = 1 day 12 hours, đúng không bạn??
Nếu được, thì kết quả là số lẻ (ví dụ 1.123456 days) sẽ thể hiện ra GIỜ và PHÚT như thế nào nhỉ??!!

Duc./.
Muốn thể hiện kết quả như thế nào, bạn định dạng cho ô (chứa kết quả) đó như thế đó.

Ví dụ, muốn kết quả có ngày, giờ, phút, bạn định dạng cho ô chứa kết quả là:

d "ngày" h "giờ" mm "phút"
muốn kết quả chỉ có giờ và phút, bạn định dạng cho ô chứa kết quả là:

[hh] "giờ" mm "phút"
Bạn nghiên cứu cụ thể trong file tôi gửi kèm.

Duc Falcon
03-12-08, 10:32 PM
Cảm ơn bạn.
Nhưng bạn định dạng thế nào mà ra được "1 ngày" và "17 phút" vậy??
Đừng ngạc nhiên, trong khoản Excel này tôi I tờ lắm.
Cho tôi cách viết luôn đi.
Trong công thức của bạn chỉ hiện lên Kết quả thôi, ko có gì thêm cả.
Duc./.

BNTT
03-12-08, 10:47 PM
Cảm ơn bạn.
Nhưng bạn định dạng thế nào mà ra được "1 ngày" và "17 phút" vậy??
Đừng ngạc nhiên, trong khoản Excel này tôi I tờ lắm.
Cho tôi cách viết luôn đi.
Trong công thức của bạn chỉ hiện lên Kết quả thôi, ko có gì thêm cả.
Duc./.
Tôi đã nói là bạn hãy định dạng cho ô chứa kết quả, bạn không xem kỹ rồi.
Định dạng cho ô, tức là Format Cells đó bạn.
Mỗi khi bạn muốn định dạng cho ô, bạn chọn ô đó và nhấn Ctrl+1, hoặc gọi menu Format|Cells... (chẳng lẽ chưa bao giờ bạn đụng tới ?)

Bạn hãy mở lại cái file của tôi, chọn cái ô chứa kết quả, và nhấn Ctrl+1, xem tôi định dạng cho ô đó như thế nào (trong mục Custom), xem lại bài tôi gửi hồi trưa, và tự nghiên cứu tiếp nha.

ongvang_968
02-10-12, 10:05 AM
Chào cả nhà!
Cho mình hỏi vấn đề này nhé: Thời gian bắt đầu: 10/1/2012 7:00:00 AM thời gian sử dụng 350 phút vậy dùng công thức nào để được giờ/ngày tháng/năm kết thúc
Cảm ơn mọi người rất nhêìu

ndu96081631
02-10-12, 10:32 AM
Chào cả nhà!
Cho mình hỏi vấn đề này nhé: Thời gian bắt đầu: 10/1/2012 7:00:00 AM thời gian sử dụng 350 phút vậy dùng công thức nào để được giờ/ngày tháng/năm kết thúc
Cảm ơn mọi người rất nhêìu

Giả sử:
- Cell A1 chứa 10/1/2012 7:00:00 AM
- Cell B1 chứa số 350
Vậy công thức cho C1 là =A1+B1/1440

bebo021999
02-10-12, 10:36 AM
Nếu thời gian bắt đầu tại ô A1:
TG kết thúc:
=A1+350/1440

ongvang_968
02-10-12, 10:38 AM
Giả sử:
- Cell A1 chứa 10/1/2012 7:00:00 AM
- Cell B1 chứa số 350
Vậy công thức cho C1 là =A1+B1/1440
Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho mình hỏi chút sao lại phải chia cho 1440 vậy. ý nghĩ của con số này là gì vậy bạn

bebo021999
02-10-12, 10:42 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho mình hỏi chút sao lại phải chia cho 1440 vậy. ý nghĩ của con số này là gì vậy bạn
Excel lưu dữ liệu date theo đơn vị tính toán: 1 ngày = 1 đơn vị
Để quy phút về đơn vị tính toán, chia cho 60 để quy ra giờ, chia tiếp cho 24 để quy ra ngày, tức là chia cho 60*24=1440

ndu96081631
02-10-12, 10:43 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho mình hỏi chút sao lại phải chia cho 1440 vậy. ý nghĩ của con số này là gì vậy bạn

Cell A1 là ngày còn B1 là phút... Muốn tính toán thì phải đổi chúng cùng đơn vị, đúng không?
Ở đây ta đổi đơn vị phút của B1 thành đơn vị ngày rồi cộng với A1 là ra kết quả
Ta có 1 giờ = 60 phút và 1 ngày = 24 giờ ---> Vậy 350 phút sẽ = 1/60/24 ngày <===> 1/1440 (số 1440 = 60*24)
Vậy thôi!