PDA

View Full Version : Cần giúp đỡ gấp về hàm (Mid,left,right)daoanh
25-11-08, 04:00 PM
Mình có 1 câu hỏi excel thế này các bạn giúp mình nha.
mình có 2 ô trong excel có dữ liệu như sau:
A B
1 A100C
2 A200BC

Câu hỏi : làm sao ở ô B1 ta soạn công thức để lấy được số 100 và ô B2 là 200 (hai ô cùng công thức).Công thức soạn phải ngắn nhất và chỉ dùng các hàm :MID , LEFT , RIGHT và & trong excel.

sachtq
25-11-08, 04:06 PM
Bạn không viết rõ là con số cần chiết xuất ra có bao nhiêu chữ số. Nếu nó luôn có 3 chữ số như trong file của bạn thì dùng lệnh MID khá đơn giản.

ThuNghi
25-11-08, 04:07 PM
Mình có 1 câu hỏi excel thế này các bạn giúp mình nha.
mình có 2 ô trong excel có dữ liệu như sau:
A B
1 A100C
2 A200BC

Câu hỏi : làm sao ở ô B1 ta soạn công thức để lấy được số 100 và ô B2 là 200 (hai ô cùng công thức).Công thức soạn phải ngắn nhất và chỉ dùng các hàm :MID , LEFT , RIGHT và & trong excel.
VD: A1=A100C
B1=Mid(A1,2,3)
Lấy A1 từ ký tự 2 lấy 3.

daoanh
25-11-08, 07:18 PM
Mình cảm ơn các bạn nhưng lúc chiều mình bị nhầm khi đưa ra dữ liệu,dữ liệu đúng như sau:
Mã hàng
A100C
B1000BC
A2000B
A50000BC
Dùng hàm right,mid ,hoặc left hoặc & để cắt lấy các chữ số ở giữa (100, 1000, 2000, 50000)
Các bạn giúp mình với nhé.

boyxin
25-11-08, 08:02 PM
Mình cảm ơn các bạn nhưng lúc chiều mình bị nhầm khi đưa ra dữ liệu,dữ liệu đúng như sau:
Mã hàng
A100C
B1000BC
A2000B
A50000BC
Dùng hàm right,mid ,hoặc left hoặc & để cắt lấy các chữ số ở giữa (100, 1000, 2000, 50000)
Các bạn giúp mình với nhé.


Có phải thế này không? (File sưu tầm trên GPE)

salam
25-11-08, 08:24 PM
Một cách dùng công thức mảng.

hoangdanh282vn
26-11-08, 08:05 AM
Mình cảm ơn các bạn nhưng lúc chiều mình bị nhầm khi đưa ra dữ liệu,dữ liệu đúng như sau:
Mã hàng
A100C
B1000BC
A2000B
A50000BC
Dùng hàm right,mid ,hoặc left hoặc & để cắt lấy các chữ số ở giữa (100, 1000, 2000, 50000)
Các bạn giúp mình với nhé.

Nếu theo lôgic của các chuỗi trên thì bạn dùng công thức này cho dễ :

=MID(A2,2,IF(RIGHT(A2,2)="BC",LEN(A2)-3,IF(OR(RIGHT(A2,1)="B",RIGHT(A2,1)="C"),LEN(A2)-2,0)))

ndu96081631
26-11-08, 08:24 AM
Nếu chắc ăn các ký tự dạng TEXT trong MÃ chỉ là a, b và c thì dùng SUBSTITUTE biến chúng thành rỗng tất là nhanh nhất

peterphan1982
27-10-11, 10:45 PM
sao mình làm giống như bạn mà không được, mong chỉ giáo thêm

peterphan1982
27-10-11, 10:48 PM
sao mình làm giống như bạn mà không được, mong chỉ giáo thêm bạn nhé