PDA

View Full Version : Nhờ giải thích và sửa lỗi #REF'!huyenlinh3482
20-11-08, 09:02 AM
File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.

Trân trọng cảm ơn.

hoangdanh282vn
20-11-08, 09:56 AM
File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.

Trân trọng cảm ơn.

Lçi #Ref thường xảy ra khi một tham chiếu không còn tồn tại.

VD tại ô A2 bạn gõ =A1. sau đó bạn bấm phải chuột, chọn delete. ok để xóa mất cell A1 đi, khi đó ô A2 sẽ báo lỗi #Ref.

cop_kh
20-11-08, 10:42 AM
File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.

Trân trọng cảm ơn.

Bạn dùng lệnh ISERROR để check lỗi này cho đỡ chán nhé.
=IF(ISERROR(CÔNG THỨC),"LỖI XÓA DL LIÊN QUAN",CÔNG THỨC)

huyenlinh3482
20-11-08, 12:06 PM
Trong trường hợp này thì file của mình hiện thông báo bị link sang 1 file kháchttp://www.giaiphapexcel.com/forum/C:\Documents and Settings\QA002\Desktop\2008-11 (Nov)\Lỗi #REF'!.jpg
nên mình vẫn chưa sửa được.
(Làm thế nào để mình insert ảnh lỗi đó lên để bạn chỉ giúp mình nhỉ?)

hoangdanh282vn
20-11-08, 12:43 PM
Trong trường hợp này thì file của mình hiện thông báo bị link sang 1 file kháchttp://www.giaiphapexcel.com/forum/C:\Documents and Settings\QA002\Desktop\2008-11 (Nov)\Lỗi #REF'!.jpg
nên mình vẫn chưa sửa được.
(Làm thế nào để mình insert ảnh lỗi đó lên để bạn chỉ giúp mình nhỉ?)

Khi xuất hiện lỗi, bạn chụp lại ảnh của nó (nút print Screen) lưu ra file rồi gửi lên đây. Nếu không thì up file đó lên trang photobucket.com rồi copy link, paste vào đây.

BNTT
20-11-08, 12:46 PM
File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.

Trân trọng cảm ơn.
Bạn xem cái này nha:


#REF!

The #REF! error means that your formula contains an invalid cell reference, which is usually caused by one of the following actions:
Lỗi #REF! có nghĩa là công thức của bạn chứa một tham chiếu ô không hợp lệ, điều này thường gặp phải do một trong các hành động sau đây:
You deleted a cell to which the formula refers. You need to add the cell back in or adjust the formula reference.
Bạn xóa một ô mà công thức tham chiếu đến. Bạn cần phải trả lại ô đó (vào bảng tính) hoặc điều chỉnh tham chiếu của công thức.
You cut a cell and then pasted it in a cell used by the formula. You need to undo the cut and paste the cell elsewhere. (Note that it’s okay to copy a cell and paste it on a cell used by the formula.)
Bạn cắt (cut) một ô rồi dán (paste) nó vào một ô được sử dụng cho công thức. Bạn cần phải quay lại (undo) việc cắt này và (nếu cần thì) dán nó vào một ô ở chỗ khác. (Lưu ý rằng, việc copy một ô và dán nó vào một ô được sử dụng cho công thức thì lại không sao cả.)
Your formula references a nonexistent cell address, such as B0. This can happen if you cut or copy a formula that uses relative references and paste it in such a way that the invalid cell address is created. For example, suppose that your formula references cell B1. If you cut or copy the cell containing the formula and paste it one row higher, the reference to B1 becomes invalid because Excel can’t move the cell reference up one row.
Công thức của bạn tham chiếu đến một địa chỉ ô không hiện hữu, như là B0 (B zero). Điều này có thể xảy ra nếu bạn cắt hoặc copy một công thức đang sử dụng các tham chiếu tương đối và dán nó theo một cách (nào đó) tạo ra một địa chỉ ô không hợp lệ. Ví dụ, giả sử công thức của bạn đang tham chiếu đến ô B1. Nếu bạn cắt hay copy ô chứa công thức này và dán nó cao hơn một hàng, tham chiếu đến B1 trở thành không hợp lệ bởi vì Excel không thể di chuyển ô tham chiếu đó lên một hàng.

hoangdanh282vn
20-11-08, 01:06 PM
Bạn nói file của bạn không link tới file nào khác. Nhưng theo như ảnh minh họa của bạn thì bạn rõ ràng là lỗi do mất link liên kết từ file khác (file không tồn tại).

Để xem ô nào lỗi thì bạn bấm Ctrl+G\Special\Formulas\Errors\.ok để đi tới ô bị lỗi, xong xóa mất ô này đi xem có còn lỗi không.

Nếu không được nữa thì bạn gửi file bị lỗi lên nha.

lucsihanoi
24-09-09, 03:20 PM
Mình có 1 file không hiểu sao bị lỗi #REF mong mọi người chỉ giúp cách khắc phục.
Tiện thể cho mình hỏi, muốn biết 1 lỗi nào đó nguyên nhân tại sao thì kiểm tra thế nào trong Excel, không lẽ lúc nào cũng hỏi, bất tiện lắm.
Thank you very much!!!

huuthang_bd
24-09-09, 03:37 PM
Mình có 1 file không hiểu sao bị lỗi #REF mong mọi người chỉ giúp cách khắc phục.
Tiện thể cho mình hỏi, muốn biết 1 lỗi nào đó nguyên nhân tại sao thì kiểm tra thế nào trong Excel, không lẽ lúc nào cũng hỏi, bất tiện lắm.
Thank you very much!!!
Tôi trích nguyên trong Ebook của diễn đàn cho bạn xem.
#DIV/0!: Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng
#NAME?: Do dánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy
#N/A: Công thức tham chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để jiễm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả
#NULL!: Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng

#NUM!: Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương
#REF!: Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa#VALUE!: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.Ngoài ra, nếu công thức tham chiếu đến một ô nào đó bị lỗi thì công thức cũng trả về lỗi.

Trong file bạn:
- Cột H và cột I bị lỗi #Ref do vùng tham chiếu bị xóa.
- Cột S sử dụng công thức có tham chiếu đến cột H và cột I nên bị lỗi.
- Cột T tham chiếu đến cột S nên cũng bị lỗi.

lucsihanoi
24-09-09, 03:53 PM
Bác huuthang_bd nói đúng quá. Em không để ý các cột bị lỗi đó đã bị Hide.
Rất cảm ơn bác !!

mrhack
16-04-10, 04:25 AM
các bạn giúp mình nữa, mình cũng bị trường hợp như bạn kia ( hihi) mình hok nhớ tên bạn kia

nhưng lỗi thì bị như bạn ý,

mình rất cảm ơn !

BNTT
16-04-10, 08:12 AM
các bạn giúp mình nữa, mình cũng bị trường hợp như bạn kia ( hihi) mình hok nhớ tên bạn kia

nhưng lỗi thì bị như bạn ý,

mình rất cảm ơn !
Bài của bạn dùng sai hàm INDEX.
Cú pháp của INDEX là INDEX(bảng, hàng, cột), trong khi công thức của bạn lại là INDEX(bảng, cột, hàng)
Bạn xem thử các kết quả mà bạn nghĩ rằng "đúng", xem nó có "đúng" không?
Ví dụ: theo bảng dò ở dưới, A2 phải là 10000, trong khi kết quả của bạn là 3000 ! (ô H4) - Thật ra, B1 mới là 3000, phải không?
Bạn chỉ cần sửa lại công thức theo đúng cú pháp INDEX(bảng, hàng, cột) - Hàng trước, cột sau, sẽ hết lỗi.

Còn tại sao hàm công thức của bạn báo lỗi #REF, là do INDEX không tìm thấy chỗ phải tìm. Bảng dò chỉ có 4 hàng, mà bạn bảo INDEX đi dò ở hàng thứ 5, làm sao mà nó không la làng lên?

thancheta4
15-06-10, 03:50 PM
chỉ mình cách sửa nhé.mình đang cần làm gấp mà không biết sửa thế nào

codai9021
02-10-14, 05:25 PM
Em cũng bị lỗi một file. Có mấy cái chạy được, còn mấy cái lại không chạy. Mong anh giúp em với ah

minsara
17-12-14, 11:50 AM
mình xài hàm =IF(P19>=8, 1, 0)
rõ ràng P19 =8.0 nhưng nó vận trả lời là 0, tại sao vậy các bạn chỉ giúp

Hong.Van
17-12-14, 12:27 PM
mình xài hàm =IF(P19>=8, 1, 0)
rõ ràng P19 =8.0 nhưng nó vận trả lời là 0, tại sao vậy các bạn chỉ giúp
Cái này bạn nên đưa file ví dụ lên thì mới bắt bệnh được!

minsara
19-12-14, 10:56 AM
FILE ĐÂY, MÌNH KO PHẢi ke toan nen hoi bi ngu xi

vanle33
19-12-14, 11:06 AM
FILE ĐÂY, MÌNH KO PHẢi ke toan nen hoi bi ngu xi
1) Theo tôi là KẾ TOÁN mới ngu xi
2) Ở P19 sheet "Lấp 12" không có giá trị gì thì đương nhiên ở U19 = 0
3) Mà công thức ở cột U là IF(P19>=4; 1; 0) chứ đâu phải như bạn nói ở bài #15!

Hong.Van
19-12-14, 11:16 AM
FILE ĐÂY, MÌNH KO PHẢi ke toan nen hoi bi ngu xi
Bạn đưa file lên mà kg nói rỏ ở sheet nào, cell nào ( bị lỗi) thì ai có thời gian mò mãm giúp bạn

minsara
19-12-14, 11:33 AM
phát hiện cột nào cũng sai hết ak@@, h nó sai ko dam nhìn lun ak k.+-+-+-+ sửa cỡ nào cũng ko chịu, mấy bạn nhìn coi cái cột V, cột V của con Cúc 12 là hình như chuẩn rồi. còn các người còn lại nó cũng công thức đó mà bị sai.
Cái sheet của con Cúc là chuẩn đó, còn mấy cái copy ra toàn là sai thôi. ngõ thứ.
Rồi cái cột Q nó cứ hiện -0.0 mà chỉnh cái công thưc 0.0;-0.0;;@ rồi hoài lun mà nó hk có chịu

Hong.Van
19-12-14, 11:51 AM
phát hiện cột nào cũng sai hết ak@@, h nó sai ko dam nhìn lun ak k.+-+-+-+ sửa cỡ nào cũng ko chịu, mấy bạn nhìn coi cái cột V, cột V của con Cúc 12 là hình như chuẩn rồi. còn các người còn lại nó cũng công thức đó mà bị sai.
Cái sheet của con Cúc là chuẩn đó, còn mấy cái copy ra toàn là sai thôi. ngõ thứ.
Rồi cái cột Q nó cứ hiện -0.0 mà chỉnh cái công thưc 0.0;-0.0;;@ rồi hoài lun mà nó hk có chịu
Bạn nói mông lung quá! sao kg nói ví dụ cụ thể

minsara
19-12-14, 02:06 PM
hjk chỉ vô cái công thức nào nó cũng tính sai mà, vd cột V, có dong nó tính đúng, có dòng nó tính sai đó

dhn46
19-12-14, 04:20 PM
hjk chỉ vô cái công thức nào nó cũng tính sai mà, vd cột V, có dong nó tính đúng, có dòng nó tính sai đó

Bạn không hiểu mọi người nói hay cố tình không để ý?

Mọi người đã nói rằng: Sai ô nào? Sheet nào? Đúng thì phải ra làm sao?

Bạn ít ra cũng phải chỉ được cái điều tối thiểu của người hỏi chứ.
Bạn đã post đến mấy bài mà bạn đã ai hiểu bạn nói gì đâu, thế nên bạn xem lại dữ liệu và đưa câu hỏi cụ thể mọi người hiểu bạn sẽ có câu trả lời.

lylyht
29-08-15, 01:28 PM
Chào cả nhà ạ
Em đang dùng google spreadsheet
Em dùng hàm countif để đếm dữ liệu tuy nhiên nó báo lỗi Ref, em để chuột vô đó nó có thông bảo "Tên bảng tính chưa được giải quyết " => lỗi là sao ạ? cách khắc phục như thế nào ạ?
EM cảm ơn

khuongvietphong
29-08-15, 02:11 PM
Chào cả nhà ạ
Em đang dùng google spreadsheet
Em dùng hàm countif để đếm dữ liệu tuy nhiên nó báo lỗi Ref, em để chuột vô đó nó có thông bảo "Tên bảng tính chưa được giải quyết " => lỗi là sao ạ? cách khắc phục như thế nào ạ?
EM cảm ơn

Bạn đưa thử File lên diễn đàn xem thế nào :-=:-=

lylyht
30-08-15, 11:50 AM
Bạn đưa thử File lên diễn đàn xem thế nào :-=:-=
Em cảm ơn ạ, em tìm được nguyên nhân rồi. Do em khi tham chiếu tới sheet khác thì em F4 cố định vùng dữ liệu nhưng lại cố định luôn sheet (tức là ở chỗ tên sheet trong công thức) thế là nó báo lỗi chỉ cần bỏ chứ $ đi là ra đc ạ!

malummalum
17-11-15, 10:02 AM
Em xài vnTools để đọc thành tiền mà bị lỗi #ref , ace nào biết cách sửa chỉ em với

150765

Hong.Van
17-11-15, 10:06 AM
Em xài vnTools để đọc thành tiền mà bị lỗi #ref , ace nào biết cách sửa chỉ em với

150765
Hình của bạn không rỏ!
Lỗi #Ref thường xảy ra khi một tham chiếu không còn tồn tại.

malummalum
17-11-15, 10:12 AM
Tức là em đang sử dụng lệnh của vntools thì báo lỗi #ref tại vị trí em cần xuất kết quả, ko biết sửa sao luôn. nói sai tham chiếu thì em không biết trong trường hợp này là tham chiếu cái gì luôn á.

be09
17-11-15, 10:23 AM
Lỗi #REF! thường xảy ra khi một tham chiếu không còn tồn tại.

Có nghĩa là nơi bị lỗi có Link đến 1 địa chỉ của Cell nào đó của 1 Sheet khác mà sheet đó hoặc 1 File nào đó không tồn tại (đã bị xóa).

malummalum
17-11-15, 10:28 AM
Em đang điên với nó luôn, bị lỗi trong đúng sheet này và những sheet nhân bản lên từ nó, trong khi các sheet khác vẫn xài lệnh vnTools bình thường, kaka, chịu khó đánh chữ bằng tay thôi.

be09
17-11-15, 11:20 AM
Tức là em đang sử dụng lệnh của vntools thì báo lỗi #ref tại vị trí em cần xuất kết quả, ko biết sửa sao luôn. nói sai tham chiếu thì em không biết trong trường hợp này là tham chiếu cái gì luôn á.

Trong File của bạn không thấy lỗi, nhưng nó chỉ định đường dẫn đến file bị xóa là:

'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\CVT17F.tmp'

malummalum
17-11-15, 11:58 AM
Trong File của bạn không thấy lỗi, nhưng nó chỉ định đường dẫn đến file bị xóa là:

'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\CVT17F.tmp'
Để e tìm hiêu them. Tks!

cuongktxdb
15-03-16, 10:31 AM
giúp e với ,file này trên máy khác không sao mà mở bên máy em lại bị lỗi ạ
156051

huuthang_bd
15-03-16, 10:57 AM
giúp e với ,file này trên máy khác không sao mà mở bên máy em lại bị lỗi ạ
156051
'Máy khác' có cái add in DT972000.XLA, trong đó có hàm DiengiaiTL. Máy bạn không có nên bị lỗi.

cuongktxdb
15-03-16, 11:14 AM
thế giờ e phải làm sao để sửa được ạ, excel máy e là 2007 còn máy kia 2003 mở được hay là cài lại cell hả a

vanle33
15-03-16, 12:39 PM
thế giờ e phải làm sao để sửa được ạ, excel máy e là 2007 còn máy kia 2003 mở được hay là cài lại cell hả a
Đến trên 90% là phải cài Dự toán ACITT và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của Acitt.

cuongktxdb
15-03-16, 02:04 PM
Đến trên 90% là phải cài Dự toán ACITT và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của Acitt.
Anh ơi, đây chỉ là file excel xuất từ dự toán e xin ạ ,ý em hỏi là sao mà máy em mở ra bị lỗi REF ( e dùng excel 2007 ) trong khi máy khác vẫn mở bình thường ( excel 2003) ấy. ( có phải do file này là excel 97-2003 nên thế ko ạ ) .A huuthang_bd có giải thích là do thiếu hàm DiengiaiTL nhưng e chưa hiểu lắm.
E cảm ơn m.n !

vanle33
15-03-16, 04:05 PM
Anh ơi, đây chỉ là file excel xuất từ dự toán e xin ạ ,ý em hỏi là sao mà máy em mở ra bị lỗi REF ( e dùng excel 2007 ) trong khi máy khác vẫn mở bình thường ( excel 2003) ấy. ( có phải do file này là excel 97-2003 nên thế ko ạ ) .A huuthang_bd có giải thích là do thiếu hàm DiengiaiTL nhưng e chưa hiểu lắm.
E cảm ơn m.n !
Bạn có làm dự toán không?
Chứng minh cho bạn thấy bằng hình dưới tại cell G8 có hàm DiengiaiTL() ; dự toán ACITT bản quyền trên excel 2010.
Ở máy cài excel 2003 có thể là không đòi update dữ liệu nên không gây ra lỗi. Bạn thử sửa 1 số trond Diễn giải nhấn Enter là thành lỗi #REF ngay!

Hoàng Quốc Vinh
17-03-17, 09:41 PM
khi công thức của bạn được linh từ 1 địa chỉ ô nào đó mà dòng hoặc cột chứa địa chỉ ô đó bị xóa thì nó sẽ báo lỗi #REF'! bạn phải ấn lại bằng phím Ctrl+z để trở lại thì sẽ hết