PDA

View Full Version : Cho hỏi về điều kiện được hưởng phép nămtungnguyen_kt
11-11-08, 08:12 AM
Anh chị làm công tác nhân sự cho em hỏi vấn đề liên quan đến nghỉ phép năm tại công ty.

Có ý kiến nói là:
Đối với những trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ sẽ được tính tương ứng với thời gian làm việc. Điều 11, Nghị định 195/CP ngày 31-12-1994 hướng dẫn cách tính số ngày phép này như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm, chia cho 12 tháng (không lấy số thập phân) nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm có lương. Trường hợp của bà làm đủ 7 tháng được nghỉ 7 ngày phép.

Nhưng:

Theo quy định tại Bộ luật lao động, người lao động làm việc đủ 12 tháng tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương. Và nếu chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được hưởng lương những ngày chưa nghỉ (Điều 74 và Điều 76 Bộ luật lao động).

Như vậy trường hợp công ty em ký hợp đồng lao động học việc từ tháng 02/08 đến tháng 04/08 thi ký HĐLĐ chính thức cho đến nay, vậy cty có tính phép năm cho người lao động không? và nếu tình thì là bao nhiêu ngày? mức tính là bao nhiêu % ngày lương thực tế.

Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm chia sẻ.
thân,

ThuNghi
11-11-08, 10:04 AM
Anh chị làm công tác nhân sự cho em hỏi vấn đề liên quan đến nghỉ phép năm tại công ty.

Có ý kiến nói là:
Đối với những trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ sẽ được tính tương ứng với thời gian làm việc. Điều 11, Nghị định 195/CP ngày 31-12-1994 hướng dẫn cách tính số ngày phép này như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm, chia cho 12 tháng (không lấy số thập phân) nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm có lương. Trường hợp của bà làm đủ 7 tháng được nghỉ 7 ngày phép.

Nhưng:

Theo quy định tại Bộ luật lao động, người lao động làm việc đủ 12 tháng tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương. Và nếu chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được hưởng lương những ngày chưa nghỉ (Điều 74 và Điều 76 Bộ luật lao động).

Như vậy trường hợp công ty em ký hợp đồng lao động học việc từ tháng 02/08 đến tháng 04/08 thi ký HĐLĐ chính thức cho đến nay, vậy cty có tính phép năm cho người lao động không? và nếu tình thì là bao nhiêu ngày? mức tính là bao nhiêu % ngày lương thực tế.

Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm chia sẻ.
thân,
Ông Mai Đức Chính, Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội trả lời.
http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/tu-van/163872.asp
Cứ theo đó mà làm, ưu tiên vận dụng có lợi cho người lao động.

tungnguyen_kt
11-11-08, 10:20 AM
Ông Mai Đức Chính, Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội trả lời.
http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/tu-van/163872.asp
Cứ theo đó mà làm, ưu tiên vận dụng có lợi cho người lao động.

To anh ThuNghi: Cảm ơn anh đã giúp em

Nhưng em vẫn chưa rõ,

ưu tiên vận dụng có lợi cho người lao động.

Chuyện có ưu tiên hay không tính sau cũng được mà anh, điều em muốn biết là có hay không có việc tính phép năm nếu làm việc chưa đủ 12 tháng.

hong gam
11-11-08, 12:00 PM
Ông Mai Đức Chính, Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Đối với những trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ sẽ được tính tương ứng với thời gian làm việc. Điều 11, Nghị định 195/CP ngày 31-12-1994 hướng dẫn cách tính số ngày phép này như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm, chia cho 12 tháng (không lấy số thập phân) nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm có lương. Trường hợp của bà làm đủ 7 tháng được nghỉ 7 ngày phép.
Ông Mai Đức Chính đã trả lời rõ ràng : Đối với những trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ sẽ được tính tương ứng với thời gian làm việc.
Bên chị vẫn sử dụng như thế. Vì cứ đến 31.12 mỗi năm, công ty chị kết lại ngày phép năm NV được hưởng, số đã nghỉ, số chưa nghỉ hết cty thanh toán bằng tiền mặt vào lương cho NV luôn. Bình quân 1 năm làm việc đủ 12 tháng thì có 12 ngày nghỉ. cứ 5 năm thì được thêm 1 ngày là 13 ngày.