PDA

View Full Version : Các lỗi trong EXCELCá ngừ F1
07-11-08, 10:02 PM
Tớ muốn tìm hiểu về ý nghĩa của việc báo lỗi trong excel, vd như lỗi #REF, ...
Có bạn nào có tài liệu ko? share cho tớ với.
Cảm ơn nhiều.

TranThanhPhong
07-11-08, 11:03 PM
Các lỗi thông dụng khi sử dụng hàm trong Excel

|A|B
1|Lỗi|Giải thích
2|#DIV/0!|Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng
3|#NAME?|Do đánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy
4|#N/A|Công thức tham chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để kiễm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả
5|#NULL!|Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng
6|#NUM!|Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương
7|#REF!|Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa
8|#VALUE!|Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.

BNTT
08-11-08, 10:42 AM
Tớ muốn tìm hiểu về ý nghĩa của việc báo lỗi trong excel, vd như lỗi #REF, ...
Có bạn nào có tài liệu ko? share cho tớ với.
Cảm ơn nhiều.
Nếu muốn nghiên cứu các lỗi và các cách xử lý lỗi trong Excel, mời bạn xem bài này: Xử lý lỗi trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=10687)

Ngọc Trọng
21-04-16, 11:23 AM
Nếu muốn nghiên cứu các lỗi và các cách xử lý lỗi trong Excel, mời bạn xem bài này: Xử lý lỗi trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=10687)
Cám ơn BNTT nhiều nhé! :hands: