PDA

View Full Version : Đổi font chữ từ chữ thường sang chữ hoaminhchauc92
22-10-08, 09:16 AM
Các bạn chỉ giùm mình công thức đổi được từ chũ thường sang chữ hoa nhé. Hiện tại mỗi lần chuyển chử mình toàn phải làm thủ công là đánh lại chữ đó. Cảm ơn nhiều.

BNTT
22-10-08, 09:19 AM
Bạn xem bài này nè: Phiên bản mới - Đổi chữ hoa chữ thường (giống trong Word ấn Shift+F3) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11874)
Tác giả: Ca_Dafi.

Leo_178
22-10-08, 12:25 PM
Bạn dùng hàm upper(text) là được, nếu muốn chuyển ngược lại (chữ hoa thành chữ thường) thì dùng hàm lower(text).

BNTT
22-10-08, 12:51 PM
Bạn dùng hàm upper(text) là được, nếu muốn chuyển ngược lại (chữ hoa thành chữ thường) thì dùng hàm lower(text).
Bạn nhập chữ này: "nguyễn" bằng font Unicode (Arial, Timew Roman, Tahoma...), xong dùng hàm UPPER đổi thử, nó ra cái gì ?
Hoặc bạn gõ chữ NGUYỄN, rồi dùng LOWER, xem nó ra cái gì?

boyxin
23-10-08, 11:23 AM
Các bạn chỉ giùm mình công thức đổi được từ chũ thường sang chữ hoa nhé. Hiện tại mỗi lần chuyển chử mình toàn phải làm thủ công là đánh lại chữ đó. Cảm ơn nhiều.


Có phải bạn muốn thế này không?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=65855&postcount=2


Download Add-Ins: http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/attach/rar.gif Convert TextUni.rar (http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=9764&d=1209488689) (10.1 KB)

minhchauc92
25-10-08, 09:30 PM
Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mình đã làm thành công rồi.

cadafi
25-10-08, 09:35 PM
Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mình đã làm thành công rồi.

Để cảm ơn, bạn chỉ cần nhấn nút "Cảm ơn" là được rồi!

sealand
25-10-08, 11:20 PM
Ca_dafi cho cú pháp của hàm chuyển Font chữ với. Module bị protect nên không thể tahm khảo được.

cadafi
26-10-08, 06:37 AM
Ca_dafi cho cú pháp của hàm chuyển Font chữ với. Module bị protect nên không thể tahm khảo được.
Cú pháp là:
LowerUni(Text): Chuyển thành chữ thường;
UpperUni(Text): Chuyển thành chữ hoa;
PropperUni(Text): Chuyển Thành Viết Hoa Đầu Mỗi Từ

Bác xem đoạn code sau nhé!


Function LowerUni(Chuoi As String) As String
LowerUni = Application.WorksheetFunction.Trim(LCase(Chuoi))
End Function
''//================================================== ==
Function ProperUni(Chuoi As String) As String
Chuoi = " " & Application.WorksheetFunction.Trim(LCase(Chuoi))
stt = Len(Chuoi)
If stt > 1 Then
Do
stt = InStrRev(Chuoi, " ", stt)
Mid(Chuoi, stt + 1, 1) = UCase(Mid(Chuoi, stt + 1, 1))
stt = stt - 1
Loop While stt > 0
ProperUni = Mid(Chuoi, 2)
End If
End Function
''//================================================== ==
Function UpperUni(Chuoi As String) As String
UpperUni = Application.WorksheetFunction.Trim(UCase(Chuoi))
End Function


Sau Bác không tải cái Add-Ins chuyển đổi chữ Hoa-Thường (giống trong Word ấn Shift+F3) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11874) về xài thử! Cái này chỉ cần dùng phím tắt để chuyển đổi cho nhanh, khỏi phải xài công thức rồi copy, dán cứng, rồi lại copy.