PDA

View Full Version : Những "tuyệt chiêu" trong ExcelBNTT
10-10-08, 11:50 PM
Những "tuyệt chiêu" trong Excel:Lời nói đầu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=107715#post107715)
Tùy biến cửa sổ làm việc của bảng tính (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105407#post105407)
Nhập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105714#post105714)
Ngăn chận người sử dụng thực hiện một số hành động nào đó nhất định (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105979#post105979)
Ngăn chặn các nhắc nhở không cần thiết (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=106262#post106262)
Ẩn sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=106535#post106535)
Tự thiết kế một bảng tính mẫu (template) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=106989#post106989)
Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=107320#post107320)
Giới hạn vùng cuộn của bảng tính (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=107512#post107512)
Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=107700#post107700)
Sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=107960#post107960)
Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=108323#post108323)
Tạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính cụ thể (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=108525#post108525)
Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=108967#post108967) (giống như sao chép tham chiếu tuyệt đối)
Gỡ bỏ những liên kết ma (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=109323#post109323)
Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=109446#post109446)
Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=109545#post109545)
Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=110265#post110265)
Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=110339#post110339)
Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=110808#post110808)
Đếm hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=110983#post110983)
Tô màu dòng xen kẽ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=111252#post111252)
Tạo hiệu ứng 3D trong các bảng tính hay các ô (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=112543#post112543)
Bật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=112965#post112965)
Dùng nhiều List cho 1 Combobox (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=113006#post113006)
Tạo một danh sách xác thực thay đổi theo sự lựa chọn từ một danh sách khác (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=113537#post113537)
Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=113706#post113706)
Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=114025#post114025)
Trích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=114335#post114335)
Tùy biến chú thích của ô bảng tính (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=114464#post114464)
Sort thứ tự dựa trên nhiều hơn ba cột (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=114931#post114931)
Sắp xếp ngẫu nhiên (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=114998#post114998)
Thao tác trên dữ liệu với Advanced Filter (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=115830#post115830)
Tạo các định dạng số cho riêng bạn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=116079#post116079)
Tăng thêm số lần Undo cho Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=116094#post116094)
Tự tạo danh sách để fill (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=116354#post116354)
Làm nổi các Subtotal của Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=117091#post117091)
Chuyển đổi các hàm và công thức trong Excel thành giá trị (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=117519#post117519)
Thêm dữ liệu vào danh sách Validation một cách tự động (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=118149#post118149)
Ngày tháng trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=119389#post119389)
Cho phép sử dụng tính năng Group and Outline trên bảng tính bị khoá (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=119515#post119515)
Bẫy lỗi để trống dữ liệu"]Bẫy lỗi để trống dữ liệu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=120185&postcount=49)
Giảm danh sách xổ xuống của Validation, sau khi chọn 1 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=120759&postcount=50)
Thêm các danh sách có sẵn và cả danh sách tự tạo vào menu chuột phải (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=120922#post120922)
Thay địa chỉ dữ liệu bằng tên (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=418320#post418320)
Sử dụng cùng một cái tên cho dãy ở những worksheet khác nhau (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=418511#post418511)
Sử dụng tên để tạo hàm tự tạo (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=418893#post418893)
(http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=420568#post420568)
Tạo dãy có thể mở rộng và thu hẹp (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=420568#post420568)
Sử dụng dãy động cách linh hoạt nhất (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=420730#post420730)
Nhận biết tên của dãy trong worksheet (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=420947#post420947)
PivotTable (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=422091#post422091)
Chia sẻ PivotTable nhưng không chia sẻ cấu trúc dữ liệu của nó (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=422703#post422703)
Tự động tạo PivotTable (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=424389#post424389)
Di chuyển dòng Grand Total của PivotTable (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=424987#post424987)
Sử dụng PivotTable với dữ liệu từ một workbook khác (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=425532#post425532)
Cắt rời một "miếng" từ một "chiếc bánh đồ thị" Pie Chart (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=425544#post425544)
Hai biểu đồ trong một biểu đồ hình bánh (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=426002#post426002)
Tạo biểu đồ có thể thay đổi theo dữ liệu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=426280#post426280)
Sử dụng công cụ điều khiển tự tạo để tương tác với biểu đồ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=427950#post427950)
Bốn cách cập nhật biểu đồ nhanh chóng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=432086#post432086)
Tạo biểu đồ nhiệt kế (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=432088#post432088)
Tạo biểu đồ cột có thể tùy biến chiều dài và chiều rộng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=434123#post434123)
Tạo biểu đồ đồng hồ đo tốc độ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=440538#post440538)
Liên kết chữ trong biểu đồ với ô (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=440550#post440550)
Để ô rỗng hoặc ô có công thức FALSE không hiển thị trên biểu đồ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=443920#post443920)
Thêm mũi tên chỉ hướng cho biểu đồ đường (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=444092#post444092)
Thêm mũi tên cho trục X (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=446009#post446009)
Chỉnh lại trục X khi sử dụng dữ liệu ngày tháng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=446108#post446108)
Vị trí thông số của trục (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=466321#post466321)
Biểu đồ cơn lốc (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=466560#post466560)
Thay thế điểm bằng hình (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=468118#post468118)
Đánh dấu tên trục theo điều kiện (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=482892#post482892)
Tạo số tổng cộng cho biểu đồ cột nhiều thành phần (Stacked Column Chart) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=483996#post483996)
Thêm mô tả vào công thức của bạn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=484128#post484128)
Di chuyển công thức chứa địa chỉ tương đối mà không làm thay đổi tham chiếu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=484131#post484131)
Đối chiếu dữ liệu cũ và mới (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=690522#post690522)
Không bỏ sót ô rỗng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=690525#post690525)
Chuyển đổi dữ liệu dọc thành ngang bằng công thức (http://www.giaiphapexcel.com/forum/content.php?516-Chi%C3%AAu-th%E1%BB%A9-77-Chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-d%E1%BB%8Dc-th%C3%A0nh-ngang-b%E1%BA%B1ng-c%C3%B4ng-th%E1%BB%A9c)
Chuyển đổi ngày tháng trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/content.php?517-Chi%C3%AAu-th%E1%BB%A9-78-Chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-Ng%C3%A0y-th%C3%A1ng-trong-Excel)


Mời các bạn tham gia thảo luận các tuyệt chiêu tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=17203)

BNTT
10-10-08, 11:50 PM
Lời nói đầu:

Trong quá trình thực hiện một bảng tính, chúng ta có thể mắc phải vô số lỗi, hoặc có thể mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, và thường không để ý tới những cái có thể giúp chúng ta xử lý bảng tính nhanh hơn, gọn gàng hơn... Xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn cuốn sách "Một ngày một tuyệt chiêu", lược dịch từ cuốn Excel Hacks, của hai tác giả David và Raina Hawley. Những "tuyệt chiêu" này sẽ giúp bạn tránh được những lỗi, và làm việc với bảng tính một cách có hiệu quả hơn.

Trước khi nói đến các "tuyệt chiêu" của Excel, xin nói sơ qua một chút về một số thủ thuật và quy tắc cơ bản, những điều sẽ giúp các bạn thực hiện những "tuyệt chiêu" được nói đến trong các phần sau cách dễ dàng hơn. Excel là một phần mềm bảng tính rất mạnh, và bạn có thể làm được những điều không thể tin nổi với nó. Nhưng không may, có nhiều người thiết kế bảng tính của mình với quá nhiều sự "lo xa", cẩn thận quá mức cần thiết, và làm cho nó trở nên phức tạp hơn là nó đáng bị như vậy. Phần mở đầu này sẽ mách cho bạn một số thủ thuật và quy tắc mà nếu bạn làm theo, bạn sẽ thấy chúng rất hiệu quả.

Xin nói thêm, tất cả các "chiêu" được trình bày sau đây, đa phần là viết cho Excel 2007. Nếu nó cũng có thể áp dụng cho các phiên bản trước, chúng tôi sẽ chú thích ở ngay bên cạnh: (Với Excel 2003 trở về trước, thì...)


Quy tắc 80/20

Có lẽ việc quan trọng nhất khi thực hiện một bảng tính là dành một thời gian để nghiên cứu, xem xét cách bố trí dữ liệu, tính trước những việc mình cần làm. Và đừng bao giờ nghĩ rằng sau khi hoàn thành, tôi sẽ không cần phải thêm vào đó các dữ liệu hoặc các công thức khác, vì bạn sẽ luôn làm ngược lại. Điều này có nghĩa rằng, bạn nên dành khoảng 80% thời gian để lên kế hoạch cho một bảng tính và khoảng 20% thời gian để thực hiện bảng tính đó.

Cho dù rằng, việc này có vẻ không cần thiết với những bảng tính nhỏ, nhưng bảo đảm rằng, nếu bạn quan tâm đến điều tôi vừa nói ở trên, thì về lâu về dài, bạn sẽ tránh được những cực nhọc khi phải cứ phải sửa đi sửa lại bảng tính của mình, và dễ dàng thực hiện được những bảng tính lớn sau khi đã dành cho nó một thời gian để lên kế hoạch thực hiện. Nên nhớ rằng, các bảng tính phải luôn mang lại cho người dùng những thông tin chính xác, chứ không phải là thông tin chỉ chính xác trong một trường hợp nào đó.


Những mẹo nhỏ về cấu trúc một bảng tính

Một trong những lỗi mà chúng ta hay mắc phải khi tạo một bảng tính, là chúng ta không thiết lập và trình bày dữ liệu "theo cái cách mà Excel và các tính năng của nó mong đợi". Sau đây là một số lỗi phổ biến chúng ta hay mắc phải khi thiết lập một bảng tính:

Bố trí dữ liệu trong nhiều bảng tính (WorkBook) khác nhau
Bố trí dữ liệu trong nhiều trang tính (WorkSheet) khác nhau
Bố trí dữ liệu trong nhiều bảng (Table) khác nhau
Có những hàng trống và cột trống trong khối dữ liệu (database)
Bỏ trống những ô có dữ liệu giống nhau (cùng chung một ngày, cùng chung một đơn vị tính, v.v...)
Ba điểm đầu tiên trên đây chỉ muốn nói đến một điều: Bạn nên luôn luôn cố gắng để giữ các mối liên quan giữa các dữ liệu được liên tục trong cùng một bảng dữ liệu. Tôi đã thấy rất nhiều các bảng tính không được trình bày theo cái quy tắc rất đơn giản này, và chính vì vậy, các bảng tính đó không thể tận dụng được tối đa các tính năng mạnh mẽ của Excel như PivotTable, SubTotal... Bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng này khi bạn gom hết dữ liệu của bạn vào trong một bảng thật đơn giản.

Không phải ngẫu nhiên mà Excel có 1.048.567 hàng (65.536 hàng trong Excel 2003 trở về trước) mà lại chỉ có 16.384 cột (256 cột trong Excel 2003 trở về trước). Điều này có ý nói rằng, bạn nên thiết lập dữ liệu của mình với các tiêu đề cột nằm ở hàng trên cùng, và các dữ liệu có liên quan thì nằm liên tục ở bên dưới tiêu đề của nó. Nếu như bạn có những dữ liệu được lặp lại hai lần hoặc nhiều lần trong các hàng của cùng một cột (các ngày tháng, các loại đơn vị tính chẳng hạn), bạn hãy chống lại sự cám dỗ bỏ trống các ô đó.

Hãy cố gắng sắp xếp (sort) dữ liệu của bạn bất cứ khi nào có thể. Excel có rất nhiều những công cụ để tìm kiếm và tham chiếu công thức, và một số không nhỏ trong đó, đòi hỏi dữ liệu phải được sắp xếp theo một thứ tự hợp lý. Việc phân loại cũng sẽ giúp ích đáng kể cho tốc độ xử lý của một số các hàm.

BNTT
11-10-08, 09:45 AM
Những mẹo nhỏ khi định dạng

Ngoài việc thiết kế cấu trúc của bảng tính cho hợp lý, việc định dạng cho nó cũng là một vấn đề cần bàn đến. Mặc dù một bảng tính nên được định dạng sao cho dễ đọc và dễ theo dõi, nhưng chúng ta ít khi nghĩ đến việc sử dụng thời gian cho có hiệu quả. Hãy luôn luôn định dạng thật đơn giản. Rất nhiều người lãng phí thời gian vào việc định dạng một bảng tính mặc dù không nhất thiết phải làm như vậy, và chính điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Việc thường xuyên áp dụng những định dạng phức tạp cho bảng tính còn làm cho nó tăng kích thước, và cho dù bảng tính của bạn có thể trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó lại có thể là một nỗi sợ hãi cho người khác. Một trong những kiểu phối màu tốt nhất mà bạn nên áp dụng cho một bảng tính, là màu đen, màu trắng và màu xám.

Một gợi ý nữa, là nên bỏ trống vài hàng đầu tiên ở trên cùng (ít nhất là 3 hàng). Những hàng này sẽ được dùng cho những tính năng nâng cao hơn về sau, chẳng hạn như Advanced Filter, hoặc dùng làm vùng điều kiện cho các công thức xử lý dữ liệu (DSUM, DMAX, v.v...)

Cũng đừng quan tâm đến việc canh lề cho dữ liệu. Theo mặc định, Excel canh phải cho những dữ liệu kiểu số, và canh trái cho những dữ liệu kiểu text. Và đó là điều tốt nhất rồi, đừng thay đổi nó. Nếu bạn thay đổi kiểu canh lề, bạn sẽ có thể không xác định được ngay tức khắc rằng đó là dữ liệu kiểu số hay dữ liệu kiểu text; và nó còn có thể gây nhầm lẫn cho người khác khi tham chiếu đến một ô, vì nhiều khi họ sẽ tưởng rằng dữ liệu trong ô đó là số, nhưng thật ra nó là text. Nếu bạn thay đổi kiểu canh lề mặc định, bạn sẽ bị nhức đầu với nó sau này. Chỉ có tiêu đề của bảng tính là được hưởng ngoại lệ mà thôi.

Chỉ định dạng các ô theo kiểu text khi thật sự cần thiết. Bởi vì tất cả những dữ liệu nhập vào trong các ô đã được định dạng trước theo kiểu text sẽ bị chuyển thành dữ liệu kiểu text, ngay cả khi bạn nghĩ rằng cái bạn nhập vào là dữ liệu kiểu số hay dữ liệu kiểu ngày tháng. Và tồi tệ hơn nữa, bất kỳ ô nào chứa công thức tham chiếu đến một ô đã được định dạng theo kiểu text, cũng sẽ bị định dạng thành kiểu text. Nói chung, bạn đâu có muốn những ô chứa công thức lại bị định dạng theo kiểu text, phải không.

Trộn các ô (merge cells) cũng là một vấn đề. Có một số công thức hoặc macro không thể chạy được với những ô đã được trộn. Cho nên, thay vì trộn ô, bạn hãy dùng chức năng "Center across selection", nằm trong Home ➝ nhóm Alignment. Nhấn vào cái mũi tên ở dưới cùng bên phải, sẽ mở ra hộp thoại Format với tab Alignment được chọn sẵn. Bạn sử dụng thanh trượt dọc của khung Horizontal để chọn Center Across Selection. Hoặc bạn cũng có thể right-click rồi chọn Format Cells từ shortcut menu. Với Excel 2003 trở về trước, bạn mở hộp thoại này từ menu Format ➝ Cells (Ctrl+1).


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/FormatCells.gif
Nên sử dụng Center Across Selection thay cho Merge Cells

BNTT
11-10-08, 11:03 AM
Những mẹo nhỏ khi dùng công thức

Một sai lầm rất lớn khi sử dụng công thức là cho nó tham chiếu đến toàn bộ các cột trong mảng dữ liệu. Điều này làm cho Excel phải kiểm tra hàng ngàn ô, nếu không nói là hàng triệu, để chắc chắn không bỏ sót một dữ liệu nào.

Ví dụ, giả sử bạn có một mảng dữ liệu từ A1 đến H1000, và bạn quyết định sẽ dùng những hàm tìm kiếm của Excel để trích ra những dữ liệu cần thiết. Bởi vì bạn còn phải bổ sung thêm dữ liệu vào mảng này, nên để chắc ăn, bạn tạo tham chiếu trong công thức đến toàn bộ các hàng của các cột trong mảng này. Khi đó, tham chiếu của bạn có thể sẽ là A:H, hoặc cụ thể hơn, là A1:H65536. Bạn nghĩ rằng làm như vậy thì bạn sẽ không lo lắng gì khi thêm dữ liệu vào trong mảng.

Đó là một thói quen vô cùng tai hại mà bạn phải luôn tránh xa nó. Bởi nó sẽ làm cho bảng tính trở nên ì ạch, thậm chí là không chạy nổi. Bạn vẫn có thể loại bỏ những phần không cần tham chiếu ra khỏi công thức, mà lại bảo đảm được những dữ liệu mới thêm vào sẽ tự động được cập nhật trong tham chiếu của công thức, bằng cách dùng Table (List trong Excel 2003 trở về trước) hoặc sử dụng các Name động.

Một vấn đề nữa thường xảy ra với những bảng tính lớn, mà cấu hình máy lại nhỏ, là Excel tính toán rất chậm khi dữ liệu được cập nhật. Để giải quyết vấn đề này, bạn thường được khuyên là hãy chuyển đổi chế độ tính toán của Excel thành dạng Manual: Nhấn vào nút Office ở góc trái phía trên của bảng tính, rồi chọn Excel Options ➝ Formulas (với Excel 2003 trở về trước, chọn menu Tools ➝ Options ➝ Calculations), rồi chọn Manual :


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/Manual1.gif
Chọn Manual Caculation với Excel 2007

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/Manual2.gif
Chọn Manual Caculation với Excel 2003

Tuy nhiên, lời khuyên đó thì không hay cho lắm, mà chỉ là mang tính đối phó. Một bảng tính thì bao giờ cũng có những công thức tính toán, nếu bạn đang chạy một bảng tính trong chế độ tính toán Manual, có thể bạn sẽ chỉ có được những thông tin cũ mèm, chưa hề được cập nhật. Nếu muốn có được thông tin chính xác, bạn phải nhấn F9. Nhưng, chắc chắn là không phải lúc nào bạn cũng nhớ điều này! Vậy bạn thử cân nhắc xem: Nếu như cần thắng chân bị kẹt và làm cho chiếc xe hơi của bạn chạy chậm lại, bạn sẽ sửa lại cần thắng chân, hay là gỡ bỏ cái thắng chân rồi tin tưởng hoàn toàn vào cái thắng tay? Nghĩa là, khi bảng tính của bạn chạy chậm, bạn sẽ sửa lại công thức cho nó chạy nhanh hơn, hay là đặt nó vào chế độ tính toán bằng tay rồi cứ thế mà làm tiếp? Hầu như chúng tôi không bao giờ làm điều này, nhưng rất nhiều người đã không ngần ngại đặt bảng tính của họ trong chế độ tính toán Manual. Nếu như bạn thấy rằng cần phải đặt bảng tính của mình trong chế độ tính toán Manual thì mới làm việc được, bạn nên suy nghĩ đến việc thiết kế lại bảng tính.

Công thức mảng là một trong những nguyên nhân của vấn đề trên. Chúng là một lựa chọn tốt khi tham chiếu đến những ô riêng lẻ. Nhưng nếu bạn dùng chúng để tham chiếu đến những dãy dữ liệu lớn, thì hãy sử dụng chúng càng ít càng tốt. Khi có một số lượng lớn các mảng tham chiếu đến một dãy dữ liệu lớn, hiệu suất của bảng tính sẽ bị ảnh hưởng, đôi khi nó dừng hẳn luôn, và bạn bắt buộc phải dùng chế độ tính toán bằng tay.

Excel có nhiều hàm chuyên xử lý những dữ liệu lớn thay cho công thức mảng, mà sẽ được đề cập đến trong chiêu thứ 79: Tránh lỗi #VALUE! khi tính tổng (SUM) hoặc đếm (COUNT) các ô. Ngoài ra, trong Excel Help có một số ví dụ rất hay sẽ giúp bạn cách để dùng công thức trên những bảng dữ liệu lớn để trích ra kết quả dựa theo những tiêu chuẩn. Hoặc bạn có thể sử dụng Pivot Table, sẽ được đề cập đến trong phần thứ 4 của loạt bài này. Mặc dù PivotTable thì có vẻ phức tạp khi bạn sử dụng nó lần đầu tiên, nhưng chúng tôi thành thật khuyên bạn hãy học cách sử dụng nó. Một khi bạn đã làm chủ được PivotTable, ngày nào đó bạn sẽ tự hỏi rằng làm sao tôi có thể sống mà không có PivotTable!


Trước khi kết thúc phần mở đầu, xin nói điều này: Nếu bạn chẳng nhớ được gì (vì tôi nói nhiều quá), bạn chỉ cần nhớ một chuyện thôi: Excel sẽ chạy tốt hơn nếu tất cả các dữ liệu của bạn được xếp liên tục với nhau trong cùng một bảng. Nó sẽ giúp cho bạn thực hành các chiêu sau đây một cách dễ dàng hơn.

------------------------------------------------------------

Trong các chiêu sau đây, sẽ có một số biểu tượng nằm ở đầu mỗi chiêu:

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif Áp dụng cho tất cả các phiên bản của Excel


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/2007.gif Chỉ áp dụng cho Excel 2007


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif Chỉ áp dụng cho những phiên bản trước Excel 2007


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/2003.gif Chỉ áp dụng cho Excel 2003 và Excel XP


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/2000.gif Chỉ áp dụng cho Excel 2000

TranThanhPhong
11-10-08, 01:45 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 1: Tùy biến cửa sổ làm việc của bảng tính

Excel cho phép hiển thị đồng thời nhiều bảng tính và cho phép tùy biến cách hiển thị và sắp xếp chúng. Sau khi thiết lập các tùy biến, chúng ta có thể lưu thành một tập tin workspace (không gian làm việc) .xlw để sử dụng lại sau này.

Đôi khi khi làm việc trong Excel, bạn có thể cần phải có nhiều hơn một workbook mở trên màn hình của bạn để làm cho nó dễ dàng sử dụng hơn hay xem dữ liệu từ nhiều bảng tính. Trong bài này sẽ mô tả cách thực hiện tổ chức cửa sổ làm việc một cách gọn gàn và có tổ chức.

Đầu tiên, bạn hãy mở tất cả các bảng tính mà bạn cần làm việc:

Vào Office | Open…, giữ phím Ctrl trong khi chọn các tập tin bảng tính cần mở | nhấn nút Open để mở các tập tin. (E2003: File | Open...).

Từ cửa sổ làm việc của một bảng tính đang mở nào đó, chọn Windows | View | Arrange All (E2003: Window | Arrange). Nếu tùy chọn “Windows of active workbook” đang được chọn thì hãy bỏ chọn, sau đó chọn kiểu sắp xếp và nhấp nút OK.


http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h01_01.jpg


Nếu chọn kiểu sắp xếp Tiled (lát gạch) thì các cửa sổ làm việc của bảng tính như hình sau:


http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h01_02.jpg


Nếu chọn kiểu sắp xếp Horizontal (nằm ngang) thì các bảng tính sẽ xếp chồng lên nhau như hình minh họa sau:


http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h01_03.jpg


Nếu chọn kiểu Vertical (thẳng đứng) thì các bảng tính được sắp xếp nằm cạnh nhau như sau:


http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h01_04.jpg


Nếu chọn kiểu Cascade (thác nước) thì các bảng tính sẽ xếp đè lên nhau như hình minh họa sau


http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h01_05.jpg


Khi các cửa sổ bảng tính đã được sắp xếp gọn gàng, bạn sẽ rất dễ dàng thao tác và di chuyển dữ liệu giữa các cửa sổ.

Để sử dụng lại các thiết lập này sau này, bạn có thể lưu thành một tập tin workspace. Các bước thực hiện như sau:

Chọn ngăn View | tại nhóm Window chọn Save Workspace (E2003: File | Save Workspace…) | nhập tên cho workspace tại hộp File Name, chọn nơi lưu và nhấn nút OK. Tập tin workspace sẽ có phần mở rộng là .xlw

Muốn chuyển đổi một bảng tính nào đó về chế độ toàn màn hình thì bạn chỉ cần kích chuột hai lần lên thanh Title (tiêu đề) của cửa sổ bảng tính đó. Bạn cũng có thể nhấn nút Maximize trên cửa sổ bảng tính hiện hành để phóng to cửa sổ hoặc nhấn nút Close để đóng bảng tính sau khi đã hoàn tất công việc với cửa sổ đó.

Để sử dụng lại không gian làm việc đã thiết lập trước đó, bạn chỉ cần mở tập tin .xlw vừa tạo thì giao diện làm việc được bạn thiết lập trước kia sẽ được khôi phục. Tất cả các hiệu chỉnh hay cập nhật thông tin trong các bảng tính của workspace sẽ được Excel nhắc nhở bạn lưu lại khi bạn ra lệnh đóng workspace.

Nếu mỗi ngày, bạn đều phải thực hiện các công việc lặp đi lặp lại trên nhiều bảng tính. Tôi khuyên bạn nên dành một ít thời gian để thiết lập các kiểu không gian làm việc cho các bảng tính đó tùy thuộc vào yêu cầu tao tác và xử lý số liệu của chúng. Sau đó, bạn chỉ việc mở tập tin .xlw cho kiểu không gian làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn mà không cần phải tốn thời gian sắp xếp, tổ chức các bảng tính ở các lần sử dụng sau.

Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 13/10/2008, anh ptm0412 sẽ trình bày Chiêu thứ #2


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

ptm0412
13-10-08, 12:11 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 2: Nhập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet.

Thông thường người dùng Excel có những dữ liệu muốn nhập vào nhiều sheet khác nhau. Bạn có thể dùng công cụ Group các sheet lại để có thể nhập dữ liệu đồng thời. Nhưng cũng có 1 cách khác nhanh chóng và linh hoạt hơn nếu bạn dùng vài dòng lệnh VBA.
Nhưng phải nói đến công cụ Group cái đã nhỉ? Công cụ Group dùng để nhập dữ liệu vào nhiều sheet 1 lúc chắc có nhiều người chưa dùng đến. Nó dùng để kết nối các sheets với nhau trong phạm vi work book.

1. Group các sheet lại bằng tay:

Để nhóm các sheet lại, các bạn chỉ việc click chọn sheet thứ nhất, nơi bạn sẽ nhập liệu từ bàn phím vào, rồi vừa nhấn Ctrl, vừa nhấn vào tên những sheet khác mà bạn muốn nhập liệu đồng thời. Khi bạn gõ bất kỳ cái gì vào sheet hiện hành, dữ liệu đó cũng sẽ tự động nhập vào các sheet còn lại trong nhóm. Điệp vụ hoàn tất nhanh chóng (nghe giống 007 nhỉ).

Để thoát khỏi tình trạng group, bạn chỉ việc hoặc click chọn 1 sheet khác ngoài nhóm, hoặc click chuột phải lên tên 1 sheet trong nhómbất kỳ, chọn Ungroup Sheets. Hoặn nếu bạn chỉ muốn gỡ 1 trong số các sheet ra khỏi nhóm, hãy Ctrl click vào tên sheet đó.
Khi 2 hay nhiều sheet Group với nhau, trên thanh tiêu đề của Windows sẽ có chữ [Group] (tronh ngoặc vuông). Nhìn vào đó bạn có thể biết bạn vẫn còn đang trong tình trạng group các sheets.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack2-01.gif

Trừ khi bạn có cặp mắt sắc như chim ưng, hoặc bén như dao cạo, thường thì bạn không để ý đến dấu hiệu này, bạn sẽ quên và không ungroup khi công việc đã xong. Chính vì thế tôi khuyên bạn ngay khi thực hiện xong thao tác nhập liệu hàng loạt vào các sheet, phải ungroup chúng ngay.

Dù phương pháp này là dễ nhất, nhưng có nghĩa là bạn phải nhớ và nhớ group và ungoup khi cần, nếu không bạn sẽ vô tình ghi đè lên dữ liệu ở những sheet mà bạn không nhìn thấy trên màn hình hiện thời. Thí dụ như bạn chỉ muốn ghi cùng lúc dữ liệu vào 1 vùng nào đó của các bảng tính, còn ngoài vùng đó thì dữ liệu các sheet phải khác nhau. Thế nhưng khi các sheet đã group rồi thì nó có thèm quan tâm bạn đang nhập liệu ở vùng nào đâu?

2. Group các sheet lại 1 cách tự động:

Bạn có thể giải quyết vấn đề trên bằng cách dùng 1 đoạn code VBA hết sức đơn giản. Để đoạn code làm việc được, nó phải được đặt trong các sự kiện của riêng sheet nào bạn muốn. Để vào trang soạn thảo code của sheet nào, thì click phải chuột vào tên sheet đó và chọn View Code.

Bạn có thể chọn 1 trong các sự kiện của sheet, những sự kiện chỉ liên quan đến sheet đó như đổi ô chọn, thay đổi nội dung 1 ô, kích hoạt sheet, thoát khỏi sheet, … để thực thi đoạn code VBA của mình.

Thường thì bạn được đưa thẳng đến trang soạn thảo code riêng của sheet nếu bạn chọn View Code như trên hướng dẫn. Bạn có thể kiểm tra lại quả thực nó thuộc về sheet bạn chọn hay không bằng cách nhìn vào cửa sổ VBA Project bên trái, nếu bạn thấy dạng thư mục This Workbook – Sheetname và 1 sheet đang chọn thì đúng. nếu không bạn phải tìm đúng sheet bạn cần và doubled click nó.

Trước tiên bạn phải đặt name cho vùng ô bạn muốn nhập dữ liệu trùng trong các sheet, giả sử là “MyRange”.
Sau đó gõ đoạn code này vào khung soạn thảo bên phải:


Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("MyRange"), Target) Is Nothing Then
Sheets(Array("Sheet5", "Sheet3", "Sheet1")).Select
Else
Me.Select
End If
End Sub

Trong đoạn code trên, sheet5 được ghi đầu tiên trong mảng Array, vì bạn muốn nó là sheet mà bạn sẽ gõ dữ liệu nhập vào. Bạn có thể chọn những sheet khác để group chúng lại bên dưới sheet5. Sau khi gõ code xong, hoặc nhấn nút View Object, hoặc nhấn nút View Microsoft Excel, hoặc nhấn Alt- Q, Alt-F11 hoặc đóng hẳn cửa sổ VBA trở về màn hình Excel. Lưu bảng tính lại.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack2-03.gif

Cần nhắc lại rằng đoạn code trên phải nằm trong sheet được khai báo đầu tiên của Array, là sheet mà bạn sẽ nhập dữ liệu từ bàn phím.

Khi bạn đã hoàn tất, mỗi khi bạn click chọn 1 ô nào đó trong sheet5, đoạn code sẽ kiểm tra xem ô bạn chọn có nằm trong vùng đã đặt tên “MyRange” không. Nếu đúng, code sẽ Group các sheet lại với nhau để bạn nhập dữ liệu hàng loạt sheets. Nếu không phải, nó ungroup chúng ra bằng cách đơn giản là kích hoạt sheet hiện hành. Dùng đoạn code trên sẽ tiện lợi ở chỗ nó giải phóng bạn khỏi cái việc phải nhớ Group khi bắt đầu và UnGroup khi kết thúc nhập liệu trong vùng chọn.

Bây giờ nếu bạn muốn những dữ liệu như nhau được nhập vào các sheet chọn, nhưng ở những vị trí khác nhau, hãy dùng đoạn code khác:Private Sub worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("MyRange"), Target) Is Nothing Then
With Range("MyRange")
.Copy Destination:=Sheets("Sheet3").Range("A1")
.Copy Destination:=Sheets("Sheet1").Range("D10")
End With
End If
End Sub

Đoạn code này cũng phải được đặt trong khung soạn thảo của riêng sheet5.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack2-02.gif

Đoạn code này hoạt động khác với đoạn code trên. Khi bạn thay đổi nội dung của 1 ô nào đó, code sẽ xác định xem ô hiện hành có nằm trong vùng "MyRange" hay không, nếu phải thì copy nguyên vùng "MyRange" (của sheet5) và paste vào đồng thời ô A1 của sheet1 và D10 của sheet2. Ngược lại thì không làm gì cả.

Mong rằng tuyệt chiêu này giúp bạn tiết kiệm thời gian và bộ nhớ của chính bạn. Hẹn gặp lại ngày mai với tuyệt chiêu số 3.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314")

BNTT
14-10-08, 12:00 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 3: Ngăn chận người sử dụng thực hiện một số hành động nào đó nhất định

Mặc dù Excel có hỗ trợ việc bảo vệ cho bảng tính (Protect Sheet, Protect Workbook), nhưng công cụ thô sơ này không bao gồm việc chỉ cho phép người sử dụng một số đặc quyền hạn chế - trừ khi bạn làm theo những chiêu sau đây.

Bạn có thể quản lý việc tương tác với các bảng tính của bạn bằng cách giám sát và đáp ứng các sự kiện. Các sự kiện (event), là những hành động xảy ra khi bạn làm việc với các bảng tính hoặc các Sheet. Những sự kiện này thường bao gồm việc mở (open) một bảng tính, lưu (save) nó, và đóng (close) nó. Bạn có thể bảo Excel chạy những mã Visual Basic (macro) một cách tự động khi xảy ra bất kỳ một trong những sự kiện như thế.

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng, người sử dụng có thể vượt qua tất cả những mã bảo vệ bởi Visual Basic bẳng cách vô hiệu hóa việc thực thi các macro: Nhấn nút Office ➝ Excel Opions ➝ Trust Center ➝ Trust Center Setting ➝ Macro Settings [E2003: Tools | Macro | Security]. Nếu đặt mức độ an toàn là Disable all macros with notification [E2003: mức Medium], mỗi khi mở một bảng tính có chứa macro, Excel sẽ xuất hiện một hộp thông báo và cho phép người sử dụng có cơ hội để tắt các macro. Nếu đặt mức độ an toàn là Disable all macros without notification [E2003: mức High], Excel sẽ ngăn không cho chạy tất cả các macro có trong bảng tính. Nói cách khác, khi cần phải dùng các macro có trong bảng tính, người sử dụng sẽ chọn một mức an toàn thích hợp để cho phép sử dụng các macro.


Ngăn chận việc lưu lại bảng tính với một tên khác

Bạn có thể thiết lập thuộc tính "Read only" cho bất kỳ một bảng tính nào, bằng cách nhấn Office ➝ Save, nhấn nút Tools, chọn General Options [E2003: File | Save As | Tools | General Options] và kích hoạt hộp kiểm Read only recommended. Việc này ngăn chận người sử dụng lưu lại những thay đổi trên bảng tính, trừ phi họ lưu lại bảng tính với một tên khác hoặc lưu vào một nơi khác.

Tuy nhiên, có thể điều bạn muốn là không cho lưu lại bảng tính của bạn với tên khác, cũng không cho lưu vào một nơi khác. Nói cách khác, bạn muốn người khác chỉ có thể lưu lại bảng tính này với chính tên gốc của nó, chứ không được sao chép nó. Điều này đặc biệt hữu dụng khi có nhiều người cùng sử dụng chung một bảng tính, và bạn không muốn trong ổ cứng của mình đầy dẫy những bản sao của bảng tính này, cho dù là với một tên khác, hay ở một thư mục khác.

Sự kiện Before Save mà tôi sắp nói đến đã có từ thời Excel 97. Đúng như tên gọi của nó, sự kiện này chỉ xuất hiện ngay trước khi bảng tính được lưu, cho phép bạn can thiệp kịp thời việc lưu lại bảng tính, đưa ra một cảnh báo, và không cho Excel lưu bảng tính.

Trước khi tự thực hiện điều này vào bảng tính, hãy chắn chắn rằng bạn đã lưu lại bảng tính của bạn. Bởi vì việc đưa đoạn code sau đây vào môt bảng tính chưa được lưu, có thể sẽ gây cho bạn nhiều rắc rối.

Để đưa đoạn code sau vào bảng tính, bạn hãy chọn Develope ➝ Visual Basic (hoặc nhấn Alt+F11), và nhấp đúp chuột vào mục ThisWorkbook trong khung
Project Explorer. Nếu trên Ribbon của bạn không có mục Develope, bạn hãy vào trong Excel Options ➝ Popular, đánh dấu vào tùy chọn Show Develope tab in the Ribbon, rồi nhấn OK. [E2003, nhấn phải chuột vào biểu tượng Excel ở ngay bên trái menu File trên thanh menu, và chọn mục View Code, như minh họa ở hình bên dưới]:

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/31.gif
Sử dụng Quick access menu (trong Excel 2003) để nhập code áp dụng cho workbook

Bạn hãy nhập đoạn code sau đây vào cửa sổ VBE. Sau khi nhập xong, nhấn Alt+Q để trở về Excel, rồi lưu lại bảng tính:

Private Sub workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, _
Cancel As Boolean)
Dim lReply As Long
If SaveAsUI = True Then
lReply = MsgBox("Sorry, you are not allowed to save this workbook as another name." _
& "Do you wish to save this workbook?", vbQuestion + vbOKCancel)
Cancel = (lReply = vbCancel)
If Cancel = False Then Me.Save
Cancel = True
End If
End Sub

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/32.gif

Thử một tí. Bạn nhấn Ctrl+S (hoặc gọi lệnh Save) xem. Bảng tính của bạn lưu bình thường. Bây giờ bạn nhấn F12 (hoặc gọi lệnh Save as), bạn sẽ gặp một cảnh báo, nói rằng bạn không thể lưu lại bảng tính này dưới bất kỳ một tên nào khác, trừ phi bạn vô hiệu hóa các macro.

Nói thêm, khi bạn lưu một bảng tính có chứa macro hoặc code trong Excel 2007, bạn sẽ được nhắc nhở rằng bạn phải lưu file ở dạng cho phép macro hoạt động (macro-enable workbook), có phần mở rộng là *.xlsm, chứ không thể lưu ở dạng bình thường (*.xlsx).


Ngăn chận việc in một bảng tính

Đôi khi bạn phải rời bàn làm việc đi đâu đó mà quên tắt máy (chuyện này là chuyện thường), cho dù bạn đã làm công việc ngăn chận việc có ai đó chép bảng tính của bạn ra ngoài, như đã nói ở trên, có thể bạn còn lo xa hơn, muốn rằng bảng tính này cũng sẽ không bị in ra khi bạn vắng mặt. Nếu thật sự bạn muốn như vậy, bạn hãy dùng sự kiện Before Print. Hãy nhập đoạn code sau trong cửa sổ VBE:

Private Sub workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Cancel = True
MsgBox "Sorry, you cannot Print from this workbook", vbInformation
End Sub

Nhấn Ctrl+Q để quay về Excel và lưu lại. Từ bây giờ, nếu có ai có muốn ra lệnh in bảng tính này, sẽ không có gì xảy ra. Dòng lệnh MsgBox ở đoạn code trên chỉ là một tùy chọn, nhưng bạn nên sử dụng nó, vì ít nhất thì nó cũng để lại một thông tin gì đó, để người khác sẽ không tưởng lầm rằng máy in của họ bị hư, hoặc là chương trình Excel có lỗi!

Nếu bạn chỉ muốn ngăn chận in một phần nào đó trong bảng tính, ví dụ không cho in Sheet1 và Sheet2, bạn sử dụng đoạn code sau:

Private Sub workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Select Case ActiveSheet.Name
Case "Sheet1", "Sheet2"
Cancel = True
MsgBox "Sorry, you cannot print this sheet from this workbook", _
vbInformation
End Select
End Sub
Dĩ nhiên bạn có thể thêm vào bất kỳ Sheet nào có trong bảng tính của bạn. Chỉ việc nhập tên của nó vào trong hàng có lệnh Case, và tách biệt Sheet này với Sheet khác bằng dấu phẩy, và nhớ nhập tên Sheet trong một cặp dấu nháy kép. Trong trường hợp bạn chỉ muốn ngăn chận không cho in một Sheet mà thôi, bạn chỉ cần nhập tên của Sheet đó (trong cặp nháy kép) sau chữ Case, và không cần gõ dấu phẩy.


Ngăn chận việc chèn thêm Sheet vào một bảng tính

Excel có chức năng Protect Workbook, không cho phép thay đổi cấu trúc của bảng tính như thêm, xóa, di chuyển, hay đổi tên các Sheet. Tuy nhiên, có thể bạn chỉ muốn ngăn chận việc thêm Sheet thôi, còn những việc khác thì vẫn cho phép. Đoạn code sau đây giúp bạn làm việc đó:

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
Application.DisplayAlerts = False
MsgBox "Sorry, you cannot add any more sheets to this workbook", _
vbInformation
Sh.Delete
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Khi có ai đó chèn thêm một Sheet mới vào trong bảng tính, trước tiên Excel sẽ xuất hiện hộp cảnh cáo: "Xin lỗi, bạn không thể thêm bất kỳ Sheet nào vào trong bảng tính này", rồi ngay lập tức, Excel sẽ xóa cái Sheet mới thêm vào khi nút OK trong hộp cảnh báo được nhấn. Công dụng của dòng lệnh Application.DisplayAlerts = False là không hiển thị hộp cảnh báo xác nhận việc xóa một Sheet nào đó trong Excel.

Một cách khác để ngăn chận việc chèn thêm Sheet vào bảng tính là bạn chọn Review trên thanh Ribbon, chọn lệnh Protect Workbook trong nhóm Changes, rồi chọn lệnh Protect Structure and Windows [E2003: Tools | Protection | Protect Workbook... đánh dấu kiểm vào tùy chọn Structure] và nhấn OK (có thể đặt password nếu thích). Tuy nhiên, như đã nói ở đầu bài, việc này sẽ ngăn chận hết mọi thao tác với các Sheet trong bảng tính.MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
15-10-08, 07:42 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 4: Ngăn chặn các nhắc nhở không cần thiết

Exel luôn luôn cảnh báo hoặc nhắc nhở bạn xác nhận các hành động và thao tác của bạn. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ các thông báo hoặc nhắc nhở.

Các kiểu cảnh báo mà tôi đề cập ở đây chính là các câu hỏi mà Excel hỏi bạn có cho macro hoạt động hay không hoặc là các thông báo về các hành động xóa một trang bảng tính. Sau đây là một số loại cảnh báo của Excel:

Thông báo kích hoạt Macro trong khi trong workbook không có macro

Lỗi này phát sinh do bạn đã từng thực hiện ghi macro trong workbook, và mặc dù bạn đã xóa tất cả các mã lệnh macro nhưng trong các lần mở workbook sau đó Excel vẫn cảnh báo bạn là trong workbook có chứa macro.


Xóa macro: vào ngăn Developer | chọn Macro | chọn các macro và nhấn Delete để xóa [E2003: Tools | Macro | Macros].
Bạn chỉ nhận được thông báo kích hoạt macro khi thiết lập mức an toàn là “Disable all macro with notification” [E2003: mức Medium].
Nếu mức an toàn được thiết lập là “Enable all macors” [E2003: mức Low] thì các macro sẽ tự động kích hoạt mà không có tiếng kêu cảnh báo.
Nếu mức an toàn là “ Disable all macros without notification” [E2003: mức High] thì các macro tự động bị khóa lại không được phép thực thi.

Khi bạn ghi một macro, Excel chèn một module vào để chứa các lệnh của bạn và các hàm. Vào lúc mở một bảng tính, Excel kiểm tra xem bảng tính có chứa module nào không và chúng rỗng hay đang chứa các mã lệnh. Việc xóa các macro của bảng tính sẽ xóa tất cả các mã lệnh chứa bên trong module mà không xóa các module – giống như việc uống cạn lon sửa và bỏ lại vỏ hộp sửa vào lại tủ lạnh. Do vậy, bạn cần phải xóa đi các module này theo hướng dẫn sau

Chọn ngăn Developer | chọn nút Visual Basic tại nhóm Code hoặc nhấn tổ hợp phím ALT+F11 [E2003: Tools | Macro | Visual Basic Editor (VBE) và chọn View | Project Explorer].


http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h04_01.jpg
Các nút lệnh trên ngăn Developer

Nếu không thấy cửa sổ Project thì bạn vào View và chọn Project Explorer hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+R

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h04_02.jpg

Cửa sổ Project Explorer

Nhấp chuột lên các ký hiệu (+) để xem các thánh phần bị ẩn của các nhánh con trong cửa sổ Project và hãy tìm đến các module. Bạn nhấp phải chuột lên từng module và chọn lệnh Remove Module từ thực đơn ngữ cảnh. Nếu được hỏi có xuất module ra thành tập tin thì hãy chọn No. Nhấn tổ hợp ALT+Q để đóng cửa sổ VBE.

Thông báo nhắc nhở lưu trữ trong khi không có sự thay đổi nào

Bạn có thể nhận thấy rằng đôi khi bạn chỉ mở một bảng tính và xem một số thông tin trong đó mà Excel cũng nhắc nhở bạn lưu lại các thay đổi trong Personal Macro Workbook mặc dù bạn không hề thay đổi gì trong đó. Có thể bạn đã biết hoặc chưa, bạn đã có sử dụng một hàm volatile (là hàm trong đó có sử dụng phương thức volatile) trong Personal Macro Workbook của mình.

Một personal macro workbook là một bảng tính ẩn được tạo ở lần đầu tiên bạn ghi macro (Tools | Macro | Record NewMacro) với tùy chọn “Personal Macro Workbook” tại “Store Macro in”. Macro này sẽ được mở mỗi khi bạn sử dụng Excel. Một hàm volatile sẽ làm bảng tính tự động tính toán lại mỗi khi bạn thực hiện một thao tác nào đó trong Excel, bao gồm cả việc mở và đóng bảng tính hoặc ứng dụng Excel. Hai trong số các hàm volatile phổ biến là hàm Today() và Now().

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h04_03.jpg
Hộp thoại Record Macro

Vì thế, mặc dù bạn chắc chắn là mình không có thay đổi gì trong bảng tính nhưng các hàm volatile này vẫn đang hoạt động âm thầm. Điều này được tính như là một sự thay đổi và Excel sẽ cảnh báo việc lưu trữ mặc dù không tồn tại bất kỳ sự thay đổi nào trong bảng tính.

Nếu bạn muốn Excel dừng việc thông báo lưu trữ các thay đổi mà bạn không hề thực hiện, bạn có một vài cách thực hiện. Cách dễ thấy nhất là ta không lưu các hàm volatile trong Personal Macro Workbook và nên xóa bỏ tất cả các hàm volatile đang có trong đó. Hoặc, nếu bạn cần các hàm volatile nhưng không muốn Excel lưu lại các thay đổi không nhìn thấy này bạn có thể thêm đoạn code sau vào Workbook module của Personal Macro Workbook để đánh lừa nó là bảng tính đã được lưu rồi.


Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Me.Saved = True
End Sub

Để mở Personal Macro Workbook bạn vào View | Unhide trong nhóm Window [E2003: Window | Unhide], chọn Personal.xls từ hộp thoại Unhide và nhấp nút OK. Nhấn tổ hợp phím ALT+F11 để vào cửa sổ VBE, sau đó nhấp phải chuột lên ThisWorkbook từ Personal.xls trong cửa sổ Project rồi chọn View Code và nhập đoạn mã trên vào. Sau khi nhập xong, bạn nhấn tổ hợp phím ALT+Q để đóng của sổ VBE lại.

Tất nhiên, nếu bạn có sử dụng hàm volatile để tính toán lại bảng tính và bạn muốn lưu các thay đổi này thì bạn dùng đoạn mã sau thay cho đoạn mã nêu trên.


Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Me.Save
End Sub

Đoạn mã trên sẽ lưu lại Personal Macro Workbook một cách tự động mỗi khi nó được mở.

Dừng các cảnh báo của Excel về các macro đã ghi

Một trong số nhiều hạn chế của việc ghi macro là không tự thêm vào các lệnh loại bỏ các thông báo khi thực thi. Ví dụ như bạn ghi một macro xóa một worksheet và khi thực thi macro này bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận việc xóa worksheet. Muốn tắt cảnh báo này, bạn làm như hướng dẫn sau:

Chọn ngăn Developer | Macros tại nhóm Code hoặc nhấn ALT+F8 [E2003: Tools | Macro | Macros] để gọi hộp thoại Macro. Tại Macro in chọn “All Open Workbooks”, chọn tên macro mà bạn vừa ghi và nhấn nút Edit. Đặt con trỏ lên trước dòng lệnh đầu tiên của thủ tục và nhập vào dòng lệnh sau:

Application.DisplayAlerts = False

Tại sau dòng lệnh cuối cùng, bạn thêm vào:

Application.DisplayAlerts = True

Macro của bạn sau khi thêm 2 dòng lệnh trên sẽ giống như sau:


Sub MyMacro( )
'
' MyMacro Macro
'
Application.DisplayAlerts = False
ActiveSheet.Delete
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Lưu ý rằng, bạn đã bật chức năng cảnh báo của Excel lại tại dòng lệnh cuối cùng của macro. Nếu bỏ dòng lệnh này, bạn sẽ không bao giờ nhận được các cảnh báo nữa và điều này có thể gây nguy hại vì có thể bạn vô tình thực hiện một thao tác nhầm lẫn nghiêm trọng nào đó mà không hề nhận được cảnh báo để xác nhận hành động.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
16-10-08, 07:39 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 5: Ẩn sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra

Đôi khi bạn có những thông tin trên 1 sheet nào đó và bạn không muốn người dùng đọc được. Bạn muốn có 1 khu vực (có thể là 1 sheet) ghi chép những dữ liệu, công thức, những chi tiết vụn vặt và không muốn cho ai nhìn thấy.

Thí dụ như 1 sheet chứa những vùng làm dữ liệu cho Data Validation, Combobox, những tên biến và giá trị biến dùng làm const trong VBA, những thông tin nhạy cảm và những thứ khác. Mặc dù bạn có thể dấu sheet đó bằng cách chọn View ➝Hide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝Hide), nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn làm cách khác để người dùng không thể chọn View ➝ Unhide trong mục chọn Window (đối với Excel 2003 là Format ➝Sheet ➝ Unhide).

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack05-01.gif
http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack05-02.gif

Bạn cũng có thể dùng chức năng khoá bảng tính, nhưng nó vẫn được nhìn thấy. Hơn nữa bạn không thể khoá những ô chứa dữ liệu kết nối với những control tạo bởi thanh công cụ Form.

Thay vì vậy, bạn hãy thiết lập trạng thái cho sheet dạng xlVeryHidden. Vào Developer ➝Visual Basic hoặc nhấn Alt-F11 để vào trang soạn thảo VBE (đối với Excel 2003 thì vào menu Tools ➝Macro ➝Visual Basic Editor và nhìn bên trái trong khung Project Explorer, nếu không thấy thì chọn View - Project Explorer. Tìm tên file và bấm vào dấu cộng để hiện ra các tên sheet. Chọn tên sgeet nào bạn muốn dấu, mở khung Property bằng cách vào menu View – Property Window (hoặc nhấn F4). Chọn tab Alphabetic, tìm dòng Visible và chọn 2- xlsSheetVeryHidden. Nhấn Alt-Q để trở về trang tính Excel, lưu sự thay đổi này. Sheet của bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được bằng cách thông thường trên menu View – Unhide hay Format – Sgeet – Unhide.

Để thấy trở lại, bạn phải vào chỗ cũ, chọn lại -1 – xlSheetVisible

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack05-03.gif


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
17-10-08, 12:13 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 6: Tự thiết kế một bảng tính mẫu (template)

Nếu như bạn thường xuyên phải thực hiện cùng một kiểu trình bày cho bảng tính của mình, bạn có thể tự thiết kế ra một bảng tính mẫu cho riêng bạn, là một bảng tính đã có sẵn tiêu đề, một số cột, một số hàng nào đó, thậm chí là cả Name và công thức; đồng thời còn có thể tạo ra một hộp thoại riêng vào trong Thư viện các Templates của Excel.


Không biết là, có khi nào bạn sử dụng các Template không? Nghĩa là thay vì nhấn Ctrl+N để tạo một bảng tính mới, thì bạn nhấn vào nút Office, chọn lệnh New [E2003: File | New], và chọn ra một kiểu bảng tính đã được thiết kế sẵn trong thư viện các Template, sau đó sửa lại bảng tính này thành cái của mình?


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/61.gif
Chọn một bảng tính đã được thiết kế sẵn trong thư viện Templates của Excel


Nếu bạn đã từng thấy, đã từng sử dụng những bảng tính đã đươc thiết kế sẵn này, ắt bạn sẽ thấy sự hữu dụng của nó, nhờ nó mà chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian cho việc thiết kế và trình bày.

Và, trong công việc, nếu như bạn cứ phải thường xuyên thiết kế những bảng tính có cấu trúc giống nhau, tôi nghĩ rằng việc bạn thường làm là mở một bảng tính đã có, xóa đi phần nội dung và lưu lại với tên khác, phải không? Nhưng cách làm này, đôi khi do sơ ý, bạn sẽ xóa luôn cả những công thức mà bạn đã mất hàng giờ để nghĩ ra, rồi phải mất thời gian cho những thao tác xóa... Vậy, có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện sẽ làm một cái giống như những Template có sẵn của Excel không? Để mỗi khi cần loại một bảng tính nào đó (một bảng lương, một bảng chấm công, một bản báo giá, v.v...) thì bạn chỉ việc vào trong Thư viện Templates, thậm chí là vào trong "Thư viện riêng" của bạn, lấy một cái mẫu ra rồi chỉ việc nhập số liệu vào? Tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian. Chiêu thứ 6 này sẽ giúp bạn thực hiện điều tôi vừa nói.


Tạo một bảng tính mẫu

Những Template cho phép bạn có sẵn một "dự án" (project), có nghĩa là bạn sẽ có sẵn môt bảng tính, bao gồm phần tiêu đề của bảng tính, một số hàng và cột với các tiêu đề của nó, các công thức, và cả các Name (nếu có).. Ví dụ, đây là Template BillingStatement1 có sẵn trong Excel 2007:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/62.gif
Template BillingStatement1 có sẵn trong Excel 2007


Bạn cũng có thể tạo ra một cái giống vậy, sau đó lưu lại thành một Template. Việc này không có gì khó. Bạn mở một bảng tính mới, tạo ra một cái sườn: tô màu, định dạng, đặt Name, thiết kế công thức, v.v... như bình thường bạn vẫn làm, nhưng khoan nhập dữ liệu vào. Bạn hãy xóa hết các Sheet không cần thiết, chỉ giữ lại những Sheet đã được thiết kế thôi. Hoặc bạn có thể mở một bảng tính đã có sẵn, xóa hết những dữ liệu thô, chỉ giữ lại phần trình bày. Sau đó, bạn nhấn F12 (Save as...) rồi chọn Excel Template:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/63.gif
Chọn loại file là Excel Template trong cửa sổ Save


Bạn hãy đặt cho nó một cái tên dễ nhớ, rồi nhấn Save. Theo mặc định thì Excel sẽ lưu bảng tính mẫu này vào Thư mục chứa các Template đã được tạo ra khi bạn cài đặt Excel 2007:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/64.gif
Excel sẽ tự động chọn thư mục để lưu các Template


Mỗi khi cần sử dụng một bảng tính có cấu trúc y hệt bảng tính bạn vừa lưu với dạng Template như ở trên, bạn nhấn nút Office ➝ New [E2003: File | New], rồi chọn tiếp My Templates... ở cửa sổ New Workbook:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/65.gif

Chọn My Template để mở các bảng tính mẫu đã lưu


Các bảng tính mẫu mà bạn đã tạo ra và lưu lại như tôi đã trình bày ở trên, sẽ hiện ra. Bạn chỉ việc chọn mẫu bạn cần, rồi nhấn OK.


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/66.gif
Excel sẽ tự động chọn thư mục để lưu các Template


Tạo một tab riêng trong cửa sổ My Templates

Như bạn đã thấy ở hình ngay phía trên đây, khi bạn nhấn My Templates trong cửa sổ New Workbook, một cửa sổ New sẽ mở ra. Để ý một tí, bạn sẽ thấy cửa sổ này có dạng những cái tab. Nhưng hiện giờ nó chỉ nó mỗi một tab My Templates thôi. Giả sử bạn đã tạo ra rất nhiều bảng tính mẫu, thay vì "nhét" tất cả vào một chỗ, bạn có muốn tạo thêm những tab riêng cho mỗi loại mẫu không? Ví dụ, tab "Báo cáo thuế", tab "Báo giá", v.v... hay đại loại như thế ?

Khi bạn nhấn F12 để lưu lại với dạng Template như tôi đã trình bày ở phần trên, thì thay vì để Excel chọn thư mục lưu tự động, bạn hãy nhấn nút Create New Folder:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/67.gif
Nhấn nút Create New Folder để tạo thêm tab cho các Template

Một hộp thoại sẽ mở ra, và bạn nhập một cái tên cho nhóm biểu mẫu mà bạn muốn. Ở đây, tôi tạo thêm một nhóm là "Báo cáo thuế" để lưu những bảng tính sẽ dùng để in ra các báo cáo nộp cho cơ quan thuế, nhấn OK, đặt tên cho Template, và nhấn Save. Vậy là xong rồi đó. Tôi mở thử ra cho bạn xem nhé:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/68.gif

Bạn thấy không, trong cửa sổ New này, đã có thêm một tab mới là "Báo cáo thuế". Hay chứ nhỉ!

Một điều lưu ý, chắc là không thừa. Tất cả những Template và những thư mục mà bạn đã tự tạo ra trong bài này, đều nằm ở đây:

C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Microsoft\Template
Với Owner là tên của Acount mà bạn đã tạo ra khi sử dụng Windows. Tôi đã thử thay đổi nơi lưu các Template này, nhưng không được. Khi chọn My Template trong cửa sổ New Workbook, Excel chỉ liệt kê những Template nào nằm ở trong cái đường dẫn ở trên đây mà thôi. Do đó, khi cài đặt lại Windows, có thể bạn sẽ mất hết tất cả những gì nằm trong thư mục C:\Documents and Settings... Vậy, điều lưu ý ở đây là, bạn nên tạo ra những bản sao dự phòng cho các Template này, cất giữ cẩn thận. Sau này, khi có phải cài đặt lại Windows, bạn chỉ việc chép các bản sao vào đúng chỗ của nó (chính là cái đường dẫn trên đây), là có thể sử dụng tiếp.

Chúc các bạn có thêm thật nhiều thời gian hữu ích sau khi áp dụng chiêu này. Hẹn gặp lại vào ngày mai, 18/10/2008, anh Phong sẽ trình bày tiếp chiêu thứ 7.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
18-10-08, 07:45 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 7: Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook

Nếu bạn đã tốn quá nhiều thời gian trong một workbook (bảng tính) với rất nhiều worksheet (trang tính), bạn sẽ cảm thông được sự khó khăn trong việc tìm kiếm một trang tính nào đó. Khi đó, có lẽ ta nên lập một chỉ mục các trang tính đang có để thuận tiện cho việc điều hướng trong bảng tính.

Bằng cách sử dụng một chỉ mục các trang tính sẽ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng điều hướng trong bảng tính, chỉ bằng một cú nhấp chuột sẽ đưa bạn đến chính xác nơi bạn muốn đến mà không lo bị nhầm lẫn. Bạn có thể tạo một chỉ mục trong một vài cách: bằng tay, tự động tạo ra bởi mã VBA, hoặc là sử dụng trình đơn tùy chọn theo ngữ cảnh (thậm chí có thể dùng các hàm Macro4 – không trình bày ở đây).


Tạo chỉ mục thủ công

Cách này rất dễ làm, bạn chỉ cần chèn mới một worksheet và đăt cho nó một cái tên, ví dụ như tên là Index. Sau đó, bạn nhận vào tên của các worksheet có trong workbook và tạo các siêu liên kết (hyperlink) đến các worksheet tương ứng với tên mà bạn nhập.

Để tạo hyperlink bạn chọn tên sheet, sau đó vào Insert | chọn Hyperlink tại nhóm Links [E2003: Insert | Hyperlinks] hoặc nhấn phím tắt là Ctrl+K để mở hộp thoại Insert Hyperlink.

Chọn Place in This Document và chọn tên Sheet muốn kết nối tới. Nhấn nút OK để hoàn tất.

Phương pháp này phù hợp khi bảng tính không có quá nhiều worksheet và tên worksheet không có sự thay đổi thường xuyên, nếu không sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công tác bảo trì trang chỉ mục.


Tạo chỉ mục tự động bằng cách sử dụng VBA

Một cách thay thế khác là sử dụng VBA để tự động tạo ra các chỉ mục. Đoạn mã sau đây sẽ tự động tạo ra một bảng chỉ mục liên kết đến tất cả các worksheet mà bạn có trong workbook. Bảng chỉ mục này sẽ được tạo lại mỗi khi worksheet lưu chỉ mục được chọn.

Đoạn mã này phải được đặt trong private module của Sheet chứa chỉ. Chèn một worksheet mới vào workbook và đặt tên cho nó là Index chẳng hạn. Nhấp chuột phải vào tên worksheet vừa tạo và chọn ViewCode từ trình đơn ngữ cảnh hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F11.

Nhập đoạn mã VBA sau vào cửa sổ Code:


Private Sub Worksheet_Activate()
Dim wSheet As Worksheet
Dim lCount As Long
lCount = 1

With Me
.Columns(1).ClearContents
.Cells(1, 1) = "INDEX"
End With

For Each wSheet In Worksheets
If wSheet.Name <> Me.Name Then
lCount = lCount + 1
With wSheet
.Range("A1").Name = "Start" & wSheet.Index
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("A1"), Address:="", SubAddress:= _
"Index", TextToDisplay:="Back to Index"
End With
Me.Hyperlinks.Add Anchor:=Me.Cells(lCount, 1), Address:="", SubAddress:= _
"Start" & wSheet.Index, TextToDisplay:=wSheet.Name
End If
Next wSheet
End Sub

Nhấn tổ hợp phím Alt+Q để thoát VBE và trở về cửa sổ bảng tính, sau đó lưu bảng tính lại. Để chạy đoạn mã vừa tạo, bạn dùng chuột chọn sang worksheet khác trong workbook và sau đó chọn lại worksheet Index để kích hoạt sự kiện Worksheet_Activate.

Lưu ý rằng, đoạn mã sẽ các đặt tên (Name) cho các ô A1 ở mỗi worksheet kèm theo số chỉ mục của worksheet trong bảng tính (worksheet đầu tiên có chỉ mục là 1, kế đó là 2, 3…. n). Điều này bảo đảm rằng ô A1 trên mỗi trang tính có một tên khác nhau. Nếu ô A1 trên worksheet của bạn đã được đặt tên, bạn nên cân nhắc đến việc thay đổi ô A1 trong đoạn mã sang một địa chỉ khác phù hợp hơn.

Lưu ý thêm, nếu bạn có thiết lập Hyperlink base (siêu liên kết cơ sở) trong workbook thì các hyperlink được tạo ra từ đoạn mã trên sẽ không thể hoạt động được, do chúng đã liên kết đến các Name trong workbook hiện hành. Khi thuộc tính hyperlink base được thiết lập thì các siêu liên kết sẽ trỏ đến hyperlink base kết hợp với các Name.

Thêm thuộc tính Hyperlink base: Vào Office | Prepare | Properties | Document Properties | chọn Advanced Properties [E2003: File | Properties | Summary] và nhập vào hyperlink base. Ví dụ như chúng ta nhập vào http://www.giaiphapexcel.com/Thêm lệnh gọi chỉ mục vào trình đơn ngữ cảnh

Cách thứ ba sẽ hướng dẫn bạn thêm một lệnh vào trình đơn ngữ cảnh để gọi danh sách các worksheet trong workbook và bạn có thể chọn lệnh này bằng cách kích phải chuột vào vùng bảng tính bất kỳ. Đoạn mã sau sẽ gọi thanh lệnh Tabs của workbook như hình sau:

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu7.jpg

Chúng ta sẽ thêm lệnh “Sheet Index” vào trình đơn ngữ cảnh (menu khi bấm chuột phải như hình).

Nhấn Alt+F11 để mở cửa sổ VBE, sau đó nhập đoạn mã sau vào cửa sổ Code của ThisWorkbook:


Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim cCont As CommandBarButton
On Error Resume Next
Application.CommandBars("Cell").Controls("Sheet Index").Delete
On Error GoTo 0
Set cCont = Application.CommandBars("Cell").Controls.Add _
(Type:=msoControlButton, Temporary:=True)
With cCont
.Caption = "Sheet Index"
.OnAction = "IndexCode"
End With
End Sub

Tiếp theo, bạn vào Insert | Module và nhập vào đoạn mã sau:


Sub IndexCode()
Application.CommandBars("workbook Tabs").ShowPopup
End Sub

Đoạn mã trên sẽ thực thi mỗi khi bạn chọn lệnh “Sheet Index” từ trình đơn ngữ cảnh và bạn phải đặt nó trong Module thì Excel mới có thể thấy được thủ tục này.

Nhấn Alt+Q để đóng cửa sổ VBE trở về bảnh tính Excel. Kể từ lúc này, bạn nhấp phải chuột tại bất kỳ ô nào trong bất kỳ worksheet nào thì trong trình đơn ngữ cảnh sẽ có thêm lệnh “Sheet Index” giúp bạn điều hướng đến bất cứ worksheet nào trong workbook một cách dễ dàng.MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
19-10-08, 01:52 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 8: Giới hạn vùng cuộn của bảng tính

Nếu bạn không muốn thanh cuộn kéo bảng tính lên xuống hoặc qua phải nhiều, hoặc bạn có dữ liệu ở 1 vùng nào đó mà không muốncho nguời dùng xem, bạn có thể giới hạn vùng nhìn được của bảng tính trong phạm vi bạn cho phép.
Các bảng tính tạo bởi Excel 2007 có số cột tối đa 16.384, Excel trước đó là 256 (từ A đến IV), và có số dòng tối đa là 1.048.576 (trước đó là 65.536). Nhưng thường thì bạn hiếm khi sử dụng hết. Bạn có thể giới hạn chỉ cho người dùng xem trong 1 phạm vi nào đó, còn dữ liệu nhạy cảm, bạn để ngoài vùng đó. Ngoài ra nó còn hạn chế khi ai đó vô tình kéo thanh cuộn xuống dòng 500.000 và đến lượt người khác la làng rằng kéo mãi chẳng thấy cái gì mà xem.
Bạn có thể dùng cách đơn giản là dấu (Hide) những dòng và cột muốn dấu hoặc bằng cách định nghĩa 1 vùng cho phép xem hoặc chỉ kích hoạt vùng có dữ liệu.

1. Dấu dòng và cột:
Cách dễ nhất là dấu những dòng và cột không dùng đến:
Trên sheet hiện hành, xác định dòng cuối có dữ liệu, nhấn chọn dòng dưới nó, nhấn thêm cùng lúc Ctrl + Shift + mũi tên xuống để chọn đến cuối dòng cuối cùng (1.048.576). Sau đó trong tab Home, chọn Format Hide & Unhide – Hide Rows trong Excel 2007 hoặc Format - Row - Hide trong 2003 trở về trước, hoặc click phải chuột và chọn Hide.
Làm tương tự như vậy để dấu những cột không dùng đến: tìm cột cuối, click chọn cột kế bên, nhấn Ctrl + Shift + mũi tên sang phải, chọn hide columns.
Kết quả như hình, vùng làm việc bị trùm 1 màu tăm tối chung quanh và chẳng ai có thể kéo đi đâu được nữa:
http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack08-01.gif


2. Xác định 1 vùng sử dụng bằng Property:
Bằng cách sử dụng Property của sheet trong VBA, bạn có thể ấn định vùng làm việc trong phạm vi mong muốn. Thực hiện như sau:
Nhấn chuột phải vào tên sheet trong tab Sheet Names, chọn View code, hoặc nhấn Alt + F11, chọn đúng tên sheet trong cửa sổ Project Explorer, rồi xuống khung Property, tìm dòng ScrollArea gõ vào địa chỉ vùng mong muốn thí dụ $A$1:$H$50.http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack08-02.gif


Quay trở lại bảng tính và thử kéo thanh cuộn, ta thấy chỉ có thể cuộn xuống đến dòng 50 và cuộn ngang đến cột H là tối đa, không cuộn được nữa.
Tuy vậy, Excel không lưu tính chất này khi lưu bảng tính, nên lần sau mở file lên phải set Property lại. Do đó ta phải viết 1 đoạn code thực hiện điều này mỗi khi kích hoạt sheet. Vào vùng soạn thảo code của đúng sheet mình muốn, chọn sự kiện worksheet_activate:

Private Sub Worksheet_Activate ( )
Me.ScrollArea = "A1:H50"
End Sub
Bây giờ mỗi khi kích hoạt bảng tính, VBA sẽ ấn định vùng giới hạn như mong muốn.
Mặc dù không có vùng bao quanh tăm tối như cách trên, nhưng bạn không thể nào cuộn ra khỏi vùng, bạn cố chọn 1 ô nằm ngoài vùng cho phép cũng không được, kể cả cột I, J, K dù bạn có ngó thấy cũng chỉ để thèm thôi.
Thậm chí với những đoạn code VBA bạn tạo sau này, trong đó có câu lệnh select 1 vùng nằm ngoài vùng cho phép, hoặc chọn nguyên cột nguyên dòng, cũng không chọn được.
Để có thể thực thi các đoạn code trên bạn phải cho vào code 2 dòng lệnh:
Đầu code thêm dòng: ActiveSheet.ScrollArea = ""
Cuối code thêm dòng: ActiveSheet.ScrollArea = "$A$1:$G$50"
Thí dụ:


Sub MyMacro( )
ActiveSheet.ScrollArea = ""
Range("Z100").Select
Selection.Font.Bold = True
ActiveSheet.ScrollArea = "$A$1:$G$50"
Sheets("Daily Budget").Select
ActiveSheet.ScrollArea = ""
Range ("T500").Select
Selection.Font.Bold = False
ActiveSheet.ScrollArea = "$A$1:$H$25"
End Sub
Đoạn code trên chọn ô Z100 trong sheet hiện hành và định dạng in đậm. Sau đó chọn ô T500 trong sheet khác, định dạng in thường (không đậm). Trước khi thực hiện chọn và định dạng ở sheet nào, phải set vùng cuộn sheet đó là “”. Sau khi định dạng,set trả vùng giới hạn cuộn theo mong muốn.

3. Chỉ kích hoạt vùng dữ liệu hiện hành:

Phương pháp này linh hoạt hơn, tự động giới hạn vùng cuộn bảng tính vừa bằng vùng dữ liệu của bảng tính mà bạn đặt code sau:

Private Sub Worksheet_Activate( )
Me.ScrollArea =Me.UsedRange. Address
End Sub
Đoạn code trên sẽ chạy mỗi khi bạn kích hoạt bảng tính mà bạn đặt code. Dù vậy cũng có hạn chế là bạn không thể thêm dữ liệu vào dòng mới hoặc cột mới. Bạn có thể mở rộng vùng giới hạn ra thêm 5 dòng và 2 cột bằng đoạn code sau:

Private Sub Worksheet_Activate()
With Me.UsedRange
Me.ScrollArea = .Resize(.Rows.Count + 5, .Columns.Count + 2).Address
End With
End Sub
Còn nếu bạn muốn hơn nữa, nhập liệu thêm 1 cách thoải mái, thì dùng 1 đoạn code nhằm reset vùng cuộn bằng nguyên sheet:

Sub ResetScrollArea( )
ActiveSheet.ScrollArea = ""
End Sub
Bạn có thể gán short key (phím tắt) cho đoạn code này bằng cách nhấn Alt F8, chọn macro ResetScrollArea, nhấn nút option, và gán 1 phím tắt thí dụ Ctrl + W.
http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack08-03.gif http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack08-04.gif

Sau này mỗi khi bạn muốn nhập liệu, nhấn Ctrl + W trước khi nhập liệu. Khi nhập liệu xong, chỉ cần bạn kích hoạt 1 sheet khác xong quay lại sheet này, vùng cuộn lại bị giới hạn bởi đoạncode trên (Worksheet_Activate())MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
20-10-08, 12:24 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 9: Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức

Chiêu này giúp bạn cho phép người khác thay đổi các ô có chứa dữ liệu, nhưng cấm họ thay đổi các ô chứa công thức. Bạn cũng có thể bảo vệ các ô có chứa công thức mà không cần phải bảo vệ toàn bộ trang tính của bạn.


Khi tạo một bảng tính, thường chúng ta sẽ phải dùng đến một số công thức, và khi chia sẻ bảng tính cho mọi người, có thể bạn muốn rằng, không ai có thể can thiệp (xóa, sửa...) những vào những ô có chứa công thức. Cách dễ nhất là cũng phổ biến nhất là Protect (bảo vệ) bảng tính. Tuy nhiên, Protect bảng tính không chỉ ngăn không cho can thiệp vào các ô chứa công thức, mà nó không cho can thiệp vào tất cả, nghĩa là không ai có thể làm gì bảng tính của bạn. Đôi khi, bạn lại không muốn như vậy, bạn chỉ muốn bảo vệ các ô chứa công thức thôi, còn những ô chứa dữ liệu thì không.

Có ba giải pháp để thực hiện điều này: Khóa những ô chứa công thức, sử dụng chức năng Data-validation cho các ô chứa công thức, và tự động bật tắt chức năng bảo vệ.


Khóa các ô chứa công thức

Theo mặc định, tất cả các ô trong bảng tính đều được khóa (locked), tuy nhiên, nó chẳng có tác dụng gì trừ phi bạn áp dụng lệnh Protect bảng tính. Đây là cách dễ nhất để áp dụng lệnh Protect cho bảng tính, nhưng chỉ những ô chứa công thức thì mới bị khóa, và được bảo vệ:

Chọn toàn bộ bảng tính, bằng cách nhấn Ctrl+A, hoặc nhấn vào cái ô vuông nằm ở giao điểm của cột A và hàng 1. Rồi nhấn nút phải chuột và chọn Format Cells, rồi trong tab Protection, bỏ đánh dấu ở tùy chọn Locked, rồi nhấn OK:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/91.gif
Mở khóa (Unlock) toàn bộ bảng tính bằng cách bỏ tùy chọn Locked

Sau đó, bạn chọn đại một ô nào đó, chọn Home ➝ Find & Select ➝ Go To Special [E2003: Edit | Go To… | Special]; hoặc nhấn Ctrl+G hay F5 rồi nhấn vào nút Special.... Hộp thoại sau đây sẽ mở ra:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/92.gif
Dùng hộp thoại Go To Special để chọn các ô có chứa công thức

Trong hộp thoại đó, bạn nhấn vào tùy chọn Formulas, và nếu cần thiết thì chọn hoặc không chọn thêm 4 ô nhỏ ở dưới (liệt kê các loại công thức, mặc định thì cả 4 ô này đều được chọn), và nhấn OK. Sau đó, bạn mở lại hộp thoại Format Cells đã nói ở trên, nhưng lần này thì bạn đánh dấu vào tùy chọn Locked, và nếu bạn thích ẩn luôn công thức (không cho thấy) thì đánh dấu vào tùy chọn Hidden, nhấn OK.

Việc cuối cùng là Protect bảng tính: Chọn Home trên Ribbon, nhấn vào Format trong nhóm Cells, rồi nhấn vào Protect Sheet...; hoặc chọn Review trên Ribbon, rồi nhấn vào Protect Sheet [E2003: Tools | Protection | Protect Worksheet]:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/93.gif
Chọn Protect Sheet từ Home

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/94.gif
Chọn Protect Sheet từ Review

Trong hộp thoại Protect Sheet, bỏ đánh dấu ở tùy chọn Select locked cells, chỉ cho phép Select unlocked cells (chọn những ô không khóa), và nhập vào một password, nếu cần thiết:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/95.gif
Bỏ tùy chọn Select locked cells trong hộp thoại Protect Sheet

Vậy là xong. Từ bây giờ, những ô chứa công thức của bạn sẽ được bảo vệ, có thể không xem thấy được nếu bạn đã chọn Hidden, bạn không lo những công thức này bị can thiệp nữa.


Sử dụng Data-validation

Sử dụng Data-validation, chỉ là đơn giản không cho ghi đè vào những ô có chứa công thức, nghĩa là không cho sửa công thức. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phòng ngừa cho chính bạn, nghĩa là tránh việc táy máy sửa lại cái gì đó trong những ô chứa công thức, chứ thật ra, mặc dù đã được "Validation", bạn vẫn có thể xóa công thức, hoặc dán vào những ô đó bất kỳ dữ liệu nào bạn thích... Nói chung nó không bảo vệ được gì nhiều. Nhưng cũng xin nói sơ qua về phương pháp này:

Để thực hiện, bạn hãy chọn những ô chứa ô công thức bằng chức năng Go To Specials mà tôi đã nói ở trên. Rồi, với những ô chứa công thức đang được chọn, bạn gọi Data Validation từ menu Data trên Ribbon [E2003: Data | Validation]. Trong hộp thoại này, chọn tab Settings, chọn Custom cho khung Allow, và nhập công thức này: =" " vào khung Formula, rồi nhấn OK, như hình sau:


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/96.gif
Sử dụng Data Validation để bảo vệ những ô chứa công thức

Kể từ đây, mỗi khi bạn nhập bất kỳ thứ gì vào trong những ô chứa công thức, hoặc bạn muốn sửa lại công thức, sẽ có một cảnh báo xuất hiện, ngăn không cho bạn nhập vào. Xin nhắc lại, phương pháp này không cấm việc xóa hẳn công thức, cũng như dán đè thứ gì đó vào những ô chứa công thức.


Tự động bật tắt chức năng bảo vệ

Phương pháp này, sẽ tự động bật chức năng bảo vệ bảng tính (Protect) mỗi khi bạn chọn một ô đã được khóa (locked), nhưng nó cũng sẽ tự động tắt chức năng bảo vệ khi bạn chọn một ô không bị khóa.

Để bắt đầu, bạn hãy chắc chắn rằng những ô bạn muốn bảo vệ (ô chứa công thức) đã được khóa, còn những ô không cần bảo vệ thì không bị khóa, như tôi đã trình bày ở phương pháp thứ nhất. Sau đó, bạn nhấn Alt+F11, nhấn vào Sheet mà bạn muốn bảo vệ các ô đã khóa ở trong đó, rồi nhập vào trong khung soạn thảo đoạn code sau đây:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Locked = True Then
Me.Protect Password:="Secret"
Else
Me.Unprotect Password:="Secret"
End If
End Sub
Nếu không cần đến password, bạn không cần dùng đoạn Password:="Secret", hoặc nếu muốn Password là thứ gì khác, bạn sửa lại chữ Secret bằng cái bạn muốn.

Nếu bạn lo rằng người ta có thể vào trong khung soạn thảo VBA để xem password, bạn có thể bảo vệ các code này (không cho xem) bằng cách chọn Tools ➝ VBAProject Properties, chọn tab Properties, chọn Lock Project for Viewing, và nhập vào một password.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng không hoạt động hoàn hảo, mặc dù nó cũng giúp bạn được phần nào việc bảo vệ các công thức. Từ khóa Target được sử dụng trong đoạn code sẽ chỉ để tham chiếu đến ô đang "active" ngay tại thời điểm nó được chọn (xin nói thêm, cho dù bạn chọn một dãy, nhưng trong dãy đó, chỉ có một ô "active" mà thôi, là ô đang có màu khác với những ô còn lại). Vì lý do này, nếu một người nào đó chọn một dãy các ô (với ô "active" không bị khóa), thì người đó có thể xóa toàn bộ dãy ô này, bởi vì khi đó thì chức năng Unprotect đã được tự động bật!MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
21-10-08, 07:29 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif
Chiêu thứ 10: Sử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng (Người dịch: TTPhong2007)

Định dạng theo điều kiện của Excel thường được sử dụng để xác định giá trị trong phạm vi cụ thể trên bảng tính, nhưng chúng ta có thể cải tiến nó để nhận dạng sự trùng lắp dữ liệu trong một danh sách hoặc một bảng. Chức năng định dạng theo điều kiện trong Excel 2007 đã được cải tiến, do vậy bài hướng dẫn này thích hợp cho các phiên bản từ Excel 2003 về trước.

Mọi người thường xuyên phải nhận diện sự trùng lắp dữ liệu trong một danh sách hoặc một bảng, và làm thủ công công việc này có thể mất nhiều thời gian và dễ mắc lỗi. Để làm cho công việc này dễ dàng hơn, bạn có thể chế biến công cụ định dạng theo điều của Excel một ít.

Ví dụ như, bạn có một bảng dữ liệu là vùng $A$1:$H$100. Bạn chọn nó bằng cách chọn ô trên cùng – bên trái của bảng (A1) và kéo chuột đến ô dưới cùng bên phải (H100). Điều này rất quan trọng, vì ta muốn ô A1 phải là ô hiện hành (active) trong vùng lựa chọn. Sau đó vào Format | chọn Conditional Formatting….


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/101.gif
Lệnh định dạng theo điều kiện trong Excel 2003


Trong hộp thoại Conditional Formatting, bạn chọn Formulas Is tại Condition 1 và nhập công thức sau vào hộp trống bên cạnh:

=COUNTIF($A$1:$H$100,A1)>1


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/102.gif
Hộp thoại Conditional Formatting


Nhấn chọn nút Format | chọn màu và kiểu chữ tại ngăn Font và chọn màu nền tại ngăn Patterns. Nhấn OK khi hoàn tất việc định dạng. Nhấn tiếp OK để áp dụng định dạng cho vùng dữ liệu đang chọn.


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/103.gif
Hộp thoại Format Cells


Theo bảng số liệu minh họa thì hầu hết các ô đều có dữ liệu trùng trừ hai ô H7 và H49.

Trong công thức định dạng theo điều kiện này, ta sử dụng tham chiếu tương đối cho địa chỉ ô cần kiểm tra trong vùng địa chỉ xác định. Bằng cách sử dụng định dạng theo điều kiện như thế này, Excel sẽ tự động nhận biết địa chỉ ô làm điều kiện trong hàm COUNTIF. Cụ thể thì các công thức định dạng theo điều kiện tại các ô như sau:

Ô A1 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A1)>1
Ô A2 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A2)>1
Ô A3 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A3)>1


Ô B1 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,B1)>1
Ô B2 sẽ có công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,B2)>1


Định dạng theo điều kiện trong Excel 2007 đã có sẵn tính năng làm nổi các giá trị trùng trong một vùng dữ liệu. Các bước thực hiện như sau:

Chọn vùng dữ liệu | vào ngăn Home | chọn Conditional Formatting | chọn Highlight Cells Rules | chọn Duplicate Values…


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/104.gif
Lệnh Duplicate Values của Conditional Formatting trong Excel 2007

Trong hộp thoại Duplicate Values, bạn chọn kiểu Duplicate (hoặc Unique: duy nhất) và chọn định dạng tại hộp kế bên sau đó nhấn OK.


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/105.gif
Hộp thoại Duplicate Values


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
22-10-08, 08:02 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu số 11: Tìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating

Dù cho công cụ Conditional Formating đã cải tiến rất nhiều trong Excel 2007, giúp chúng ta tìm những dữ liệu trùng (Duplicate), nhưng nó vẫn chưa cung cấp những tính năng tìm ra những dữ liệu xuất hiện 2 lần hoặc nhiều hơn.

Nếu bạn muốn xác định những dữ liệu 2 lần hoặc nhiều hơn, bạn có thể dùng Conditional Formating với số lượng nhiều các điều kiện, trong giới hạn cho phép của bộ nhớ hệ thống. (Nhớ rằng trong Excel 2003 trở về trước, chỉ chấp nhận có 3 điều kiện). Sau đó bạn gán những định dạng màu sắc cho mỗi điều kiện.

Để thực hiện, chọn ô A1 là ô trên cùng bên trái của vùng dữ liệu, bấm shif và clickvào ô H100. Cần nhắc các bạn 1lần nữa, là phải làmđúng trìnhtự để cho ô chọn (activecell) là ô A1. Bây giờ vào tab Home, Conditional Formating, NewRule trong mục Style. Chọn [FONT=Birka]Use a Formula to determine which cells to format” và click chọn “Format values where this formula is true.” Đối với Excel 2003: Format, Conditional Formating, chọn Formula Is). Trong ô trống gõ công thức:
=COUNTIF($A$1:$H$100,A1)>3

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack11-01.gif

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack11-03.gif __________http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack11-04.gif

Nhấn nút Format, chọn màu nền và màu chữ cho những ô chứa dữ liệu xuất hiện hơn 3 lần, và OK.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack11-02.gif _____________ http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack11-05.gif

Nhấn New Rule (trong Excel 2003 chọn vào điều kiện thứ 2), làm tiếp 1 điều kiện, lần này công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A1)=3.
Nhấn New Rule (trong Excel 2003 chọn vào điều kiện thứ 3), làm tiếp 1 điều kiện, lần này công thức là: =COUNTIF($A$1:$H$100,A1)=2.
Nhớ mỗi lần chọn 1 màu khác nhau.
Kết quả: bạn có những ô có màu khác nhau cho những dữ liệu xuất hiện 2 lần, 3 lần, và nhiều hơn.

Cần nhắc lại chuyện chọn đúng vùng chọn sao cho ô A1 là ô hiện hành, để Excel hiểu đúng điều kiện trong công thức CountIf. Và: Excel 2003 giới hạn bởi 3 điều kiện, trong khi đó Excel 2007 chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ hệ thống.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
23-10-08, 12:01 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif
Chiêu số 12: Tạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính cụ thể

Bạn đã từng tạo ra thanh công cụ riêng cho mình? Bạn có thấy rằng, thanh công cụ này luôn luôn được nạp vào Excel, và luôn hiển thị, với bất kỳ bảng tính nào, với bất kỳ người sử dụng nào? Có bao giờ, bạn muốn rằng, thanh công cụ tự tạo này chỉ được hiển thị với một bảng tính cụ thể nào đó mà thôi không?

Ví dụ, bạn tự tạo ra một thanh công cụ có chứa những nút dùng để hỗ trợ việc nhập công thức và xử lý bảng (những dấu =, +, -, *, /, những nút dùng để xóa hàng, xóa cột, v.v...), tạm gọi là thanh công cụ A, phục vụ riêng cho bảng tính B. Và bạn muốn, làm thế nào để chỉ khi bạn mở bảng tính B, thì mới thấy thanh công cụ A của bạn, còn mở bảng tính khác, thì chỉ thấy những thanh công cụ mặc định của Excel? Thậm chí trong cùng một cửa sổ Excel, nhưng khi bạn kích hoạt bảng tính B, thì mới thấy thanh công cụ A, còn khi nhấn Ctrl+Tab để chuyển sang bảng tính khác, thì thanh công cụ A này sẽ biến mất?

Thiết nghĩ, chắc hẳn đã có lúc bạn muốn điều tôi vừa nói. Vì nó giúp cho thanh công cụ của Excel luôn gọn gàng, ngăn nắp (luôn là thanh công cụ mặc định của Excel), nếu không phải là bạn, mà là người khác, thì không có gì bỡ ngỡ với thanh công cụ lạ hoắc; hoặc là, chỉ khi nào mở bảng tính B ra, thì mới cần đến thanh công cụ A, còn bình thường thì chẳng cần...

Việc này, không có gì khó. Bạn chỉ cần chèn một đoạn code đơn giản vào trong "Private module" của bảng tính.

Trước hết, bạn hãy tạo cho riêng mình một thanh công cụ. Đặt tên cho nó là "MyCustomToolbar" chẳng hạn.

Tiếp theo, bạn nhấn Alt+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic, nhấn đúp vào This workbook trong khung Project. Bạn cũng có thể làm nhanh việc này bằng cách nhấn nút phải chuột vào cái biểu tượng Excel bé tí nằm ngay bên trái menu File, rồi chọn View Code, cửa sổ VBA cũng sẽ mở ra với This workbook được chọn sẵn:

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/121.gif
Nhấn phải chuột vào biểu tượng Excel nhỏ bên trái menu File rồi chọn View Code

Rồi, nhập vào hai đoạn code sau đây:


Option Explicit
--------------------------------------------------------------------

Private Sub Workbook_Activate()
On Error Resume Next
With Application.CommandBars("MyCustomToolbar")
.Enabled = True
.Visible = True
End With
On Error GoTo 0
End Sub

--------------------------------------------------------------------

Private Sub Workbook_Deactivate()
On Error Resume Next
Application.CommandBars("MyCustomToolbar").Enabled = False
On Error GoTo 0
End Sub

Bạn có thể thay thế "MyCustomToolbar" bằng cái tên mà bạn đã đặt cho thanh công cụ tự tạo của bạn. Sau đó bạn nhấn Alt+Q để trở về Excel.

Để thử, bạn hãy mở thêm một bảng tính nữa, Book2.xls chẳng hạn. Bạn sẽ thấy, khi nào bạn chọn bảng tính mà có đoạn code ở trên, thì bạn mới thấy "MyCustomToolbar", còn nếu chọn Book2 (chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính bằng Ctrl+Tab), "MyCustomToolbar" biến mất! Chọn lại bảng tính ban đầu, "MyCustomToolbar" xuất hiện lại. Vậy là thành công rồi!

Được voi đòi tiên. Bây giờ, giả sử bạn muốn rằng, trong cùng một bảng tính, nhưng chỉ có Sheet1 thì mới thấy "MyCustomToolbar", còn Sheet khác thì không?

Được thôi. Bạn có thể viết thêm một "Level" nữa cho đoạn code trên. Hãy bảo đảm là bạn đang chọn bảng tính có chứa code (tốt nhất là bạn đóng cái Book2 đi). Quay trở lại cửa sổ VBA, bạn hãy nhấn phải chuột vào Sheet nào mà bạn muốn thấy "MyCustomToolbar", rồi chọn View Code (hoặc nhấn đúp vào tên Sheet đó cũng được). Ở đây tôi giả sử bạn chọn Sheet1.

Nhập vào hai đoạn code sau đây:

Option Explicit
--------------------------------------------------------------------

Private Sub Worksheet_Deactivate()
On Error Resume Next
Application.CommandBars("MyCustomToolbar").Enabled = False
On Error GoTo 0
End Sub

--------------------------------------------------------------------

Private Sub Worksheet_Activate()
On Error Resume Next
With Application.CommandBars("MyCustomToolbar")
.Enabled = True
.Visible = True
End With
On Error GoTo 0
End Sub

Rồi nhấn Alt+Q để quay lại Excel. Bây giờ, bạn hãy dùng chuột hoặc nhấn Ctrl+PgUp/Ctrl+PgDn để chọn qua lại các Sheet và xem thử cái gì xuất hiện trên màn hình.

Xin đính kèm theo đây bảng tính đã có sẵn những đoạn code nói trên, cùng một "MyCustomToolbar" làm ví dụ.
Cũng xin nhắc lại, chiêu này chỉ có tác dụng với những phiên bản trước Excel2007.MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
24-10-08, 01:38 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 13: Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đối (giống như sao chép tham chiếu tuyệt đối)


Trong Excel, 1 công thức có thể chứa những tham chiếu tương đối hoặc tuyệt đối. Khi 1 công thức có tham chiếu tương đối được sao chép, thì do tính chất, tham chiếu sẽ chạy theo đến chỗ mới. Chỉ có công thức có tham chiếu tuyệt đối mới giữ nguyên khi sao chép.

Xin nhắc lại 1 tí:

Khi bạn muốn công thức, dù cho copy đi đâu, cũng tham chiếu đến 1 ô hay 1 vùng cố định nào đó, bạn phải dùng tham chiếu tuyệt đối bằng cách thêm dấu $ vào tham chiếu thí dụ $A$1. Bạn cũng có thể chỉ thêm dấu $ vào tiêu chí dòng hoặc chỉ tiêu chí cột để chỉ cố định 1 chiều khi copy công thức.

Nhưng đôi khi bạn muốn sao chép 1 công thức tham chiếu tương đối, giữ nguyên tham chiếu, nhưng lại không muốn chuyển thành tuyệt đối? Có nhiếu cách để làm.

1. Tô đen công thức trong thanh công thức (formula bar) rồi copy, không copy ô, và tại ô đích cũng paste vào thanh công thức. Cách này dùng khi bạn chỉ sao chép 1 ô.

2. Khi bạn muốn sao chép cả 1 khối ô, thì cùng Find and replace:
- trước tiên, tô chọn khối muốn copy.
- Nhấn Ctrl + H là phím tắt của Home – Find & Select – Replace (2007) hoặc Edit – Replace (2003).
- trong ô find what: gõ dấu =
- trong ô replace with: gõ dấu “và” (&), hoặc dấu nháy đơn (‘), hoặc bất cứ ký tự nào không dùng trong công thức
- Nhấn Replace All
- Để nguyên như vậy, nhấn ctrl + C
- Qua vị trí cần chuyển đến, nhấn Ctrl + V
- Để nguyên như vậy, chuyển ngược lại dấu & hoặc dấu nháy thành dấu = với công cụ find and replace.
- Trở về vùng nguồn hồi nãy, cũng chuyển ngược dấu & thành dấu =

Nghe thì nhiêu khê, nhưng vẫn nhanh hơn sửa từng tham chiếu tương đối thành tuyệt đối của cả 1 khối ô, rồi chuyển ngược lại.

Ghi chú: Nếu chỉ 1 vài ô thì dùng cách 1 nhanh hơn. (Nói nhỏ: cách 1 là của Ptm0412, nếu bạn thích thì xin nhấn thank 1 phát)


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
25-10-08, 04:30 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 14: Gỡ bỏ những liên kết ma


Bạn mở một bảng tính, nhận ngay một thông báo: "Update links", nhưng chẳng có link nào! Làm thế nào để Update một link khi nó không tồn tại?Những liên kết ngoài (external links) là những liên kết tham chiếu đến một bảng tính khác, chúng có thể nằm trong các công thức, trong các Name, hoặc trong các đối tượng được chèn vào (các đồ thị, các hình...). Khi những liên kết này bị "gãy", phần lớn lý do là do việc di chuyển hoặc sao chép một Sheet đến một bảng tính khác. Và khi đó, chúng trở thành những "liên kết ma", nghĩa là thấy đường link, nhưng không biết chúng được dẫn đến từ đâu. Sau đây là một vài cách giúp bạn xử lý những liên kết ma này.

Đầu tiên, bạn cần xem lại liệu trong các công thức trong bảng tính của bạn có chứa bất kỳ một liên kết ngoài nào (mà không phải là liên kết ma) không. Nếu bạn không chắc rằng trong các công thức trong bảng tính của bạn có một liên kết ngoài, bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm. Khi tìm ra rồi, bạn chỉ việc đơn giản là sửa lại cho nó chính xác, hoặc xóa hẳn chúng đi nếu không cần thiết.

Bạn cũng có thể vào trang web này: http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=vi, để tải về công cụ Delete Links Wizard, là một công cụ được thiết kế để tìm và xóa tất cả những liên kết như liên kết đến các Name, liên kết đến các Name ẩn, đến các đồ thị, các query, các đối tượng... Tuy nhiên, công cụ này không tìm ra được những liên kết ma.

Cho dù bạn đã tin chắc rằng, không có một công thức nào có chứa liên kết, bạn vẫn cần phải chắc chắn là không có bất kỳ một liên kết ma nào đang núp ở đâu đó. Để làm việc này, tôi thường mở hộp thoại Name Manager, dò từng Name một, để chắc chắn rằng không có một Name nào chứa một tham chiếu đến một bảng tính khác.


Với Excel 2003, thay vì nhấn vào từng cái tên để xem tham chiếu của nó trong khung Refers to, bạn có thể sử dụng cách này, nhanh hơn: Chọn menu Insert | Name | Paste, rồi trong hộp thoại Paste Name, nhấn vào nút Paste Link. Excel sẽ tạo ra một danh sách các Name có trong bảng tính, cùng những tham chiếu của nó, ngay trong bảng tính, để bạn kiểm tra.Excel 2007 thì dễ hơn, bạn có thể xem một lần tất cả các Name trong hộp thoại Define Name. Nhưng nếu bạn cũng muốn dán chúng ra ngoài bảng tính, bạn hãy chọn Formulas | Use in formula | Paste Name, rồi nhấn vào Paste List trong hộp thoại vừa xuất hiện.

Tuy nhiên, với tất cả các phiên bản Excel, cách nhanh nhất để gọi hộp thoại Paste Name, là nhấn F3.
Nếu có bất kỳ một Name nào tham chiếu đến một vùng ngoài bảng tính, có thể bạn sẽ thấy chúng có chứa ít nhất một đường link giống cái đã hiển thị trong hộp thoại cảnh báo Update Link khi bạn mở bảng tính. Và bạn hãy tự quyết định là sửa lại đường link cho đúng, hoặc xóa Name đó đi.

Có một loại kiên kết khác nữa, nằm trong các biểu đồ. Khi bạn đã kiểm tra các công thức, các Name như tôi vừa trình bày, mà bảng tính của bạn vẫn đòi Update Link, bạn nên kiểm tra các biểu đồ (nếu có), nghĩa là kiểm tra vùng dữ liệu và nhãn X-asis của biểu đồ xem chúng có chứa một liên kết ngoài nào không. Nếu tìm thấy, hãy sửa lại đường link cho đúng.

Các liên kết ngoài còn có thể núp trong các đối tượng (object) như là các Text box, các hình vẽ, v.v... Các đối tượng này có thể được liên kết đến một bảng tính khác. Cách dễ nhất để chọn nhanh các đối tượng, là bạn đứng tại bất kỳ một ô nào trong bảng tính, chọn Home | Find & Select | Go to Special [E2003: Edit | Go to... | Special], hoặc nhấn F5, rồi kích hoạt tùy chọn Object và nhấn OK. Các thao tác này sẽ chọn tất cả các đối tượng (object) có trong bảng tính. Bạn nên làm những việc sau đây trong 1 bản sao của file: Với tất cả các đối tượng đang được chọn, bạn có thể xóa, lưu bảng tính, đóng bảng tính, và mở ra lại xem thử có còn vấn đề gì nữa không.

Cuối cùng, nơi mà bạn phải tìm là trong những sheet ẩn mà bạn đã tạo ra, dấu đi rồi quên phứt. Bạn hãy làm cho chúng hiện lên (2007: View ➝Unhide, 2003: Format ➝Sheet ➝Unhide). Nếu mục Unhide này bị mờ đi, nghĩa là không có sheet ẩn. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ rằng co những sheet siêu ẩn, hãy đọc lại chiêu số 5 để tìm và buộc chúng hiện ra.

Thế là bạn đã xử xong những link có thực mà bị gãy. Bây giờ đến những link ma. Mở fle bị lỗi lên, Chọn Data – Edit links (2007) hoặc Edit Links (2003). Đôi khi bạn chỉ cần nhấn chọn vào cái link ma, nhấn Change Source, và gán trở lại chính cái link đó. Nhưng thường thì bạn bị 1 thông báo lỗi rằng công thức nào đó bị lỗi, và không thực hiện được.

Nếu bạn làm cách dễ như vậy không xong thì áp dụng cách này:
Mở cả 2 file lên, file lỗi và file được link đến. Từ 1 ô bất kỳ của file lỗi, đánh dấu bằng (=), rồi qua file kia chọn cũng 1 ô bất kỳ, rồi Enter. Bạn đã tạo được 1 link thiệt, link ngon. Lưu cả 2 bảng tính lại, nhưng đừng đóng. Vào bảng tính lỗi, lại chọn Data – Edit links (2007) hoặc Edit Links (2003), Change source, sửa mọi tham chiếu của link ma vào bảng tính kia. Lưu lại lần nữa rồi xoá ô chứa link bạn mới tạo.

Cách này thường là có hiệu quả trừ ma, bây giờ Excel nhận ra rằng bạn đã xoá link đến bảng tính còn lại. Nhưng nếu vẫn chưa trừ tận gốc và vẫn bị lỗi, bạn làm bước tiếp theo, nhưng nhớ là làm trên 1 bản sao của file lỗi.

Cách này sẽ xoá vĩnh viễn dữ liệu của bạn, nên tốt nhất là tạo 1 bản dự phòng trước. Mở file lỗi lên, delete 1 sheet, lưu, đóng, rồi mở lên lại. Nếu không còn thông báo update link ma, thì 100% link ma nằm trong sheet đó. Nếu không, delete tiếp 1 sheet nữa để kiểm tra. Trước khi xoá sheet cuối cùng, phải insert 1 sheet trắng. Nhớ ghi lại những sheet chứa link ma.

Tiếp theo, mở file backup hồi nãy lên, back up lần nữa, trở vào sheet lỗi hồi nãy bạn đã ghi nhớ. Bây giờ chọn từng vùng 10 x 10 ô dữ liệu, xoá bằng lệnh Clear – Clear All. Mà khoan, bạn backup lần 2 chưa? Nếu chưa thì back up đi nhé. Bây giờ lại lưu, đóng, mở lên lại xem còn lỗi không. Nếu còn, chọn vùng 10 x 10 ô tiếp theo, lại xoá, lưu, đóng, mở lên xem thông báo update link. Đến khi nào mà không còn thông báo link ma thì nghĩa là link ma nằm trong vùng 10 x 10 ô mới xoá. Bạn tập trung tìm kiếm trong khu vực này, từng ô một, sẽ thấy lòi ra con ma.

Hy vọng bạn thực hiện thành công bằng chiêu này, để không bao giờ bực mình vì những con ma quấy nhiễu nữa.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
26-10-08, 12:25 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 15: Giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường

Bạn có bao giờ có 1 file Excel bị tăng kích thước đến mức báo động chả biết nguyên nhân? Có nhiều lý do làm cho bảng tính bị phình lên về kích thước file và có những cách để loại trừ. Những bí quyết sau đây có thể giúp bạn nếu bạn có 1 file Excel có kích thước lớn bất thường.
Có khi nào bạn bị bội thực do cố ăn mà chưa tiêu hoá kịp chưa? File Excel cũng thế. Nó bị phình ra là do bạn cố nhồi nhét đủ thứ vào bắt nó phải thực hiện, nó phải nuốt trọng chứ không kịp nhai, hậu quả là nó sẽ không làm việc như ý muốn.

Tôi đã thử với 1 file Excel chuẩn với khá nhiều dữ liệu. Với dữ liệu thô, nó có kích thước 1,37 Mb. Rồi tôi cho vào 1 Pivot Table, sử dụng dữ liệu nguồn là 4 cột của vùng dữ liệu. Kích thước file tăng lên 2,4 Mb. Tôi thử thiết lập vài định dạng, và kích thước file lập tức bị nhân đôi.

Một trong những nguyênnhân chủ yếu làm tăng kích thước file ở những file Excel trước 2007, khi chưa có khái niệm table, là các bạn cứ thế định dạng màu, cỡ font, màu chữ, đóng khung, . .. cho cả cột hoặc cho cả dòng, nếu không nói là cả bảng tính; chứ không chỉ định dạng cho khu vực chứa dữ liệu. Tôi từng thấy người hễ mở bảng tính mới lên, là lập tức Ctrl A, tô trắng toàn bộ, đóng khung toàn bộ. Không những thế họ còn xác định vùng dữ liệu nguồn cho biểu đồ, cho Pivot table, . . . là cả nguyên cột. Có khi thấy cái thanh cuộn dọc và ngang của Excel trở nên nhỏ tí tị, kéo hoài không thấy hết mà dữ liệu thì trống trơn.
Để giải quyết bạn phải sửa, bỏ hết những định dạng thừa trong những dòng cột trống, bỏ cái thói quen xoá màu fill color bằng cách chọn fill trắng. Hãy chọn No Fill! Sau đó điều chỉnh dữ liệu nguồn của biểu đồ, của Pivot Table chỉ vừa với vùng có dữ liệu.

Hãy làm như sau: trước hết hãy back up bảng tính lại.
1. Gỡ bỏ những định dạng trên những dòng cột thừa:
Bước đầu tiên là xác định bằng tay và mắt ô cuối cùng bên phải ở dưới, có chứa dữ liệu. Đừng có mà dùng phím ctrl+ mũi tên xuống hoặc ctrl + mũi tên qua phải, hoặc dùng Find - Select - Go To Special – Last Cells, cách này sẽ chỉ tới ô cuối cùng có định dạng, không phải ô cuối có dữ liệu. Khi đã xác định bằng mắt ô cuối chứa dữ liệu thì click chọn nguyên dòng kề dưới ô đó. Lúc này ới nhấn Ctrl + Shift + mũi tên xuống để chọn toàn bộ những dòng bên dưới vùng có dữ liệu. Sau đó dùng lệnh Clear – All để xoá vùng này.
Tương tự, khi xác định ô cuối có chứa dữ liệu xong, nhấn chọn nguyên cột liền kề bên phải, nhấn tiếp Ctrl + Shift + mũi tên qua phải để chọn toàn bộ cột bên phải. Sau đó lại dùng lệnh Clear – All để xoá vùng này.

Không nên dùng lệnh xoá dòng hoặc cột, vì có thể có những công thức tham chiếu đến chúng. Lưu bảng tính lại và thử xem kích thước file trong Property:
2007: Office button ➝Prepare ➝Properties ➝Document Properties ➝Advanced Properties
2003: File ➝Properties… ➝General

2. Xoá Macro: Không phảo là xoá hẳn Macro, mà chỉ gỡ chúng ra ngoài file Excel:
Có 1 cách nhanh, không gây hại đó là Export tất cả các modules và UserForms vào đĩa cứng. Nhấn Alt F11 vào cửa sổ VBA. nhấn chuột phải vào từng module, chọn remove module (tên môdule). Trong thông báo hiện ra nhấn Yes, và chọn 1 thư mục để lưu lại. làm tiếp cho từng cái Form. đừng quên cả những macro lưu trữ trong sheet hoặc workbook.

Sau khi đã xoá xong, lưu bảng tính lại. Sau đó, cũng trong cửa sổ VBA, vào menu File – Import File và import hết những modue và form hồi nãy. Làm như vậy, ta vẫn có thể sử dụng form và Macro, nhưng mỗi cái như vậy sẽ tạo1 file text, và ngăn chặn những thứ linh tinh mà Macro mang theo.

Một số ứng dụng trên Internet có thể làm công việc này, nhưng được biết rằng những tiện ích đó sẽ làm rối tung code và thậm chí làm tăng kích thước file. Tốt nhất trước khi ứng dụng 1 tiện ích nào, hãy backup file của bạn trước.

3. Điều chỉnh vùng dữ liệu nguồn:
Nếu sau khi làm những bước trên mà kích thước file của bạn không giảm được bao nhiêu, hãy kiểm tra dữ liệu nguồn của Pivot Table và Pivot Chart. Một vài người thường sử dụng nguyên cả cột dữ liệu để làm nguồn cho Pivot table, chỉ để phòng xa sau này có thêm dữ liệu cập nhật vào dù chỉ vài dòng. Nếu nhất thiết phải phòng xa như vậy, tốt hơn bạn dùng name động. Xem thêm tuyệt chiêu số 47.

4. Làm sạch các sheet:
Trong các sheet của bạn có thể tồn tại những định dạng thừa, những style, những autoshape thấy được và không thấy được (có khi lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn).

a. Xoá object và autoshape thừa. Để tìm ra những autoshape hoặc object ẩn bạn phải vào option của Excel sửa lại như hình sau:
2007:

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack15-01.gif

2003:

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack15-02.gif

Bạn có thể nhấn Ctrl + G, Special – Object để chọn 1 lúc nhiều object.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack15-03.gif

b. Làm sạch những cái không nhìn thấy trong sheet:
Trước tiên, bạn hãy backup bảng tính. Unhide toàn bộ sheet ẩn và cả sheet siêu ẩn. (xem thêm chiêu số 5). Bây giờ bạnthử xoá lần lượt từng sheet một (xoá hẳn), lưu lại, rồi vào Property xem lại kích thước. Nếu sau khi xoá sheet nào, mà kích thước file giảm đáng kể, thì sheet đó chứa nhiều rác (không kể dữ liệu). Vậy, khi đã xác định sheet chứa rác thì bạn phải làm gì?

Bạn hãy mở file backup hồi nãy lên, tạo 1 sheet mới toanh, chọn vùng dữ liệu của sheet chứa rác, dùng lệnh Cut (Ctrl + X), chứ đừng copy, Paste vào sheet mới. Bằng cách cắt (Cut), Excel sẽ giữ nguyên tham chiếu cho bạn.
Cuối cùng, delete sheet chứa rác.

Hy vọng là sau này, các bạn sẽ biết cách xử lý những file có kích thước lớn lạ thường.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
27-10-08, 12:01 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 16: Cứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗi

Khi bảng tính bị lỗi (corrupt), bị hư, nghĩa là bạn bị mất hết dữ liệu, mà nhiều khi sự mất mát này còn đau hơn là mất tiền. Chiêu này sẽ giúp bạn một vài cách để phục hồi lại phần nào dữ liệu trong những bảng tính bị lỗi.

Một bảng tính đôi khi gặp phải những lỗi mà bạn chẳng hiểu vì lý do gì. Điều này có thể đem lại cho bạn những vấn đề trầm trọng, nhất là khi bạn bị hư một bảng tính quan trọng mà bạn chưa hề sao lưu dự phòng. Do đó, bài học đầu tiên là: Luôn luôn sao lưu bảng tính của bạn vào một nơi khác. Nhưng trong thực tế thì không phải ai cũng nhớ điều này, và, có thể là bảng tính của bạn sẽ bị hư trước khi bạn nghĩ đến việc sao lưu!

Tuy nhiên, bạn đừng thất vọng quá, vì cho dù bảng tính của bạn bị lỗi, đôi khi bạn vẫn có thể mở được nó ra và có thể làm được cái gì đó...


Khi bạn vẫn còn mở được bảng tính

Khi bạn vẫn còn có thể mở được một bảng tính bị lỗi, thì trước khi làm bất cứ điều gì, bạn hãy sao lưu ngay ra một bản khác, nếu không, có thể bạn sẽ mất luôn nó. Vì nếu còn giữ được bản sao lưu, bạn có thể cầu cứu được một sự giúp đỡ chuyên nghiệp hơn, khi bạn không thể làm gì nữa.

1. Bạn hãy mở cái bảng tính bị lỗi đó ra, với phiên bản Excel cao nhất có thể, và lại nhấn lưu thêm một lần nữa, tuy nhiên điều này thì không cần thiết nếu như bạn đang dùng Excel 2007.


2. Nếu như bảng tính đã làm bằng cách trên đây không hoạt động, bạn hãy cố gắng mở lại lần nữa và lưu nó dưới dạng HTML (Single File Web Page) hoặc HTM (Web Page). Rồi đóng nó lại, và lại mở ra, nhưng lần này thì lưu lại với dạng bình thường (*.xls chẳng hạn).

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/161.gif

Khi lưu ở dạng HTML hoặc HTM, bảng tính của bạn sẽ bị mất những thứ sau đây:

Với những bảng tính tạo ra từ Excel 2007:
- Những tính năng mới của Excel 2007
- Các PivotTable và các biểu đồ (chúng vẫn được lưu lại, nhưng sẽ mất hết khi bạn mở ra và lưu lại với dạng bình thường của Excel)
- Các VBA Project.


Với những bảng tính tạo ra từ những phiên bản trước Excel 2007 (Excel 2003, Excel XP,...):
- Những định dạng số chưa dùng đến
- Những style chưa dùng đến
- Các thiết lập Data Consolidation
- Các Seriano
- Các công thức sử dụng ngôn ngữ tự nhiên (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=66199&postcount=4), chúng sẽ được chuyển đổi thành các tham chiếu dãy bình thường
- Các hàm tự tạo
- Các định dạng gạch ngang chữ (strikethrough), chỉ số trên (superscript), chỉ số dưới (subscript)
- Các thay đổi có thể hồi phục (bằng lệnh Undo)
- Các thiết lập định dạng trang cho các biểu đồ đã được nhúng trong bảng tính
- Các danh sách cài đặt cho các ListBox và ComboBox
- Các loại định dạng có điều kiện (Conditional Formatting)

Ngoài ra, các bảng tính được chia sẻ (shared workbook) trong những phiên bản trước Excel 2007 sẽ không còn chia sẻ được nữa. Với các biểu đồ, những thiết lập cho "Value (Y) axis crosses at category number" trên tab Scale trong hộp thoại Format Axis sẽ không được lưu, nếu như tùy chọn "Value (Y) axis crosses a maximum category" được chọn; những thiết lập "Vary colors by point" trong hộp thoại Format Data Series cũng không được lưu nếu như biểu đồ chứa nhiều hơn một Data Serie.3. Cuối cùng, nếu như bảng tính đó vẫn không hoạt động, hãy cố gắng mở lại bảng tính đó một lần nữa, và lần này thì lưu nó với dạng SYLK (loại tập tin có đuôi là *.slk - Symbolic Link). Nhưng hãy nhớ rằng, khi bạn lưu ở dạng này, thì chỉ có Sheet hiện hành (active sheet) được lưu, do đó, nếu trong bảng tính có nhiều Sheet, bạn hãy làm thêm vài lần, với mỗi lần một Sheet, nhớ đặt tên cho nó sao cho dễ nhận biết. Rồi lại mở cái bảng tính *.slk đó ra, và lưu lại với dạng bình thường (*.xls chẳng hạn).

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/162.gifKhi bạn không còn mở được bảng tính

1. Nếu như bảng tính bị hư của bạn không thể mở ra được nữa, bạn hãy thử dùng Microsoft Word để mở nó. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đôi khi, bạn có thể copy được một vài dữ liệu trong bảng tính này (dĩ nhiên tất cả những định dạng, công thức, v.v... thì mất hết).


2. Bạn hãy mở một bảng tính mới, và tạo cho nó một Extenal Link (liên kết ngoài) đến bảng tính bị hư. Ví dụ:

='C:\Documents and Settings\BNTT\My Documents\[ChookSheet.xls]Sheet1'!A1
Copy liên kết này vào những ô khác (số lượng bao nhiêu thì tùy thuộc vào trí nhớ của bạn về cái bảng tính đã bị hư, nó có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột...), và cũng làm tương tự cho những Sheet khác (nếu cần thiết). Nếu bạn không nhớ được bất kỳ tên Sheet nào trong bảng tính đã bị hư, bạn cứ tạo đại một Sheet với đường dẫn chính xác, Excel sẽ hiển thị tên của Sheet khi bạn nhấn Enter. Có thể bạn sẽ thấy được gì đó...


3. Nếu hai cách trên không đem lại cho bạn điều gì, bạn hãy vào trang web Openoffice.org (http://www.openoffice.org/), download phiên bản miễn phí của bộ phần mềm này về. Ngoại trừ các tên trên menu và toolbar, Openoffice.org khá giống Excel, vì nó được tạo ra cùng một cấu trúc bảng tính với Excel (có đến 96% các công thức trong Excel có thể sử dụng trong bảng tính của Openoffice.org).

Sau khi đã download phiên bản miễn phí của Openoffice.org, bạn cài đặt nó vào máy. Rồi dùng nó để mở bảng tính bị hư của bạn. Trong khá nhiều trường hợp, dữ liệu của bạn sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, những VBA code thì không còn gì cả, vì các VBA code của Excel không tương thích với Openoffice.org.


4. Nếu số bạn quá đen, không thể dùng Openoffice.org để cứu dữ liệu, vẫn còn một cách nữa, nhưng bạn phải mất tiền. Một trong những chương trình có thể phục hồi khá tốt những bảng tính bị hư là Corrupt File Recovery (http://www.ozgrid.com/Services/corrupt-file-recovery-index.htm). Bạn hãy tải và cài đặt phần mềm này, chạy chương trình ExcelFix, nhấn Select File, chọn bảng tính bị lỗi, và nhấn Diagnose để phục hồi. Bạn sẽ thấy thành quả của mình, và có thể lưu lại bảng tính, nếu như bạn đã trả tiền bản quyền, còn nếu chưa trả tiền bản quyền, thì bạn chỉ có thể xem chứ không thể lưu lại.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
29-10-08, 10:37 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 17: Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác

Sử dụng Data-Validation là một cách dễ nhất để áp dụng một quy tắc nhập liệu cho một dãy dữ liệu. Theo mặc định, Excel chỉ cho phép Data-Validation sử dụng những danh sách nguồn nằm trong cùng một Sheet với dãy dữ liệu sẽ được áp dụng quy tắc này. Tuy nhiên, vẫn có cách để lách khỏi chuyện đó.

Chiêu này sẽ giúp bạn làm cho Data-Validation có thể sử dụng những danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác. Cách thứ nhất là lợi dụng chính việc đặt tên cho một dãy của Excel, cách thứ hai là sử dụng một hàm để gọi ra danh sách đó.


Cách 1: Sử dụng Name cho dãy nguồn

Có lẽ cách nhanh nhất và dễ nhất để vượt qua rào cản Data-Validation của Excel là đặt tên cho dãy mà bạn sẽ dùng làm quy tắc nhập liệu. Để biết cách đặt tên cho dãy, bạn xem ở loạt bài này: Sử dụng tên cho dãy (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=9403).

Giả sử bạn đã đặt tên cho dãy sẽ dùng làm quy tắc nhập liệu là MyRange. Bạn chọn ô (hoặc dãy) trong bất kỳ Sheet nào mà bạn muốn có một danh sách xổ ra để nhập liệu, rồi trong menu Data trên Ribbon, bạn chọn Data Tools | Data Validation [E2003: Data | Validation]. Chọn List trong danh sách các Allow, và trong khung Source, bạn nhập vào =MyRange. Nhấn OK. Bởi vì bạn đã sử dụng một Name để làm List, nên bạn có thể áp dụng Data-Validation này cho bất kỳ Sheet nào.


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/171.gif


Cách 2: Sử dụng hàm INDIRECT

Hàm INDIRECT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49124&postcount=14)() cho phép bạn tham chiếu đến ô chứa dữ liệu text đại diện cho một địa chỉ ô. Và rồi bạn có thể sử dụng ô đó như môt tham chiếu cục bộ, cho dù nó tham chiếu đến dữ liệu trong một Sheet khác. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tham chiếu đến nơi chứa dãy mà bạn sẽ dùng làm danh sách nguồn cho quy tắc Data-Validation.

Giả sử, dãy chứa danh sách nguồn này nằm ở Sheet1, trong dãy $A$1:$A$8. Để tạo một Dala-Validation, bạn cũng làm những bước như tôi đã nói ở cách 1, nhưng thay vì gõ tên dãy vào trong Source, thì bạn nhập vào đó công thức: =INDIRECT("Sheet1!$A$1:$A$8"). Hãy chắc chắn rằng tùy chọn In-cell drop-down đang được kích hoạt, và nhấn OK.


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/172.gif

Nếu tên Sheet của bạn có chứa khoảng trắng, hoặc có dấu tiếng Việt, bạn phải đặt tên Sheet trong một cặp nháy đơn ('). Ví dụ, giả sử tên Sheet chứa danh sách nguồn là Sheet 1 (chứ không phải Sheet1), thì bạn sửa công thức trên lại như sau: =INDIRECT("'Sheet 1'!$A$1:$A$8"). Chỗ khác nhau so với công thức hồi nãy là có thêm một dấu nhấy đơn (') sau dấu nháy kép ("), và một dấu nháy đơn (') nữa trước dấu chấm than (!).

Xin mở một ngoặc đơn: Nếu như có thể được, khi gặp những tham chiếu đến tên Sheet, bạn nên tập thói quen luôn luôn bỏ nó vào trong cặp dấu nháy đơn. Điều này, tuy chẳng có tác dụng gì với những tên sheet như Sheet1, DMHH... nhưng nó sẽ giúp bạn không bao giờ gặp lỗi, khi bạn hay đặt tên Sheet có khoảng trắng, hay là có bỏ dấu tiếng Việt...


Ưu điểm và Khuyết điểm của cả hai cách đã nêu trên

Đặt tên cho dãy, và dùng hàm INDIRECT, đều có cái tiện lợi và cả cái bất tiện.

Tiện lợi của việc đặt tên cho dãy, là việc bạn thay đổi tên Sheet chẳng có ảnh hưởng gì đến Data-Validation. Và đó chính là cái bất tiện của việc dùng INDIRECT, khi bạn đổi tên Sheet, tên mới sẽ không tự động cập nhật trong công thức dùng INDIRECT, cho nên nếu vẫn muốn dùng công thức này, bạn phải mở Data-Validation ra và sửa lại tên Sheet trong công thức.

Tiện lợi của việc dùng INDIRECT, là dãy dùng làm danh sách nguồn của bạn luôn luôn nằm yên chỗ đã chọn (A1:A8 trong ví dụ trên chẳng hạn). Còn nếu bạn dùng Name, mà bạn lỡ tay xóa mất vài hàng (hoặc cột) ngay chỗ chứa Name, thì bạn phải điều chỉnh lại cho đúng...


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
30-10-08, 09:36 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu số 18: Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox.


Mặc dù Conditional Formating là 1 trong những chiêu mạnh của Excel, nhưng muốn bật hay tắt nó bằng ribbon hay menu thì khá bực bội. Bây giờ ta biến hoá bằng cách điều khiển bằng 1 checkbox giống như 1 công tắc (hoặc 1 cái toggle Button càng giống hơn).
Conditional Formating có từ đời Excel 97, gán định dạng cho những ô nào thoả 1 số điều kiện nào đó. Điều kiện có thể là 1 điều kiện về giá trị, nhưng ta có thể tuỳ biến nhiều hơn khi dùng điều kiện là công thức, dựa vào đó ta có thể thay đổi định dạng cho những ô này, khi có sự thay đổi giá trị của ô khác.

1. Dùng 1 Checkbox hoặc 1 Toggle Button để xem và ẩn dữ liệu:

Bạn muốn một vùng dữ liệu nào đó chỉ hiện ra lúc cần xem, xem xong thì biến đi cho rảnh. Trước tiên bạn phải gán lên sheet 1 Checkbox hoặc 1 Toggle Button. Trong Excel 2007, vào tab Developer, nhấn Insert trong Controls - chọn Checkbox hoặc Toggle Button trong Control Toolbox, trong Excel 2003 chọn trong view – Toolbar – Control Toolbox, vẽ lên sheet 1 cái. Trong hình, tôi làm thử 2 cái.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-02.gif.................http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-01.gif

Nhấn vào nút design, click chọn cái control bạn vừa vẽ, nhấn thêm nút Property. Trong cửa sổ Property, sửa dòng Caption thành View/ Hide, sửa dòng Linked Cell thành $C$2. (cả 2007 và 2003 như nhau, cả checkbox và Toggle Button như nhau).

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-03.gif

Bây giờ khi bạn click chọn checkbox hoặc nhấn nút Toggle, ô C2 sẽ lần lượt có các giá trị TRUE và FALSE.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-04.gif..................http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-05.gif

Bây giờ giả sử vùng dữ liệu của bạn gồm 4 fields, trong đó bạn chỉ muốn 3 fields hiện thường xuyên, còn field thứ 4 thì khi nào cần mới hiện ra để xem, không cần thì dấu đi. Bạn đánh dấu chọn vùng chứa field 4, trong 2007 bạn vào tab Home, Conditional Formating, New Rule, chọn tiếp “use a formula to determine which cells to format”, trong 2003 là Fornat - Conditional Formating - chọn tiếp “Formula is”. Trong ô kế bến, bạn gõ: = $C$2=FALSE.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-06.gif


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-07.gif

Nhấn vào nút Format, định dạng font chữ màu trắng. Nhấn OK và OK. Nhấn nút design 1 lần nữa để thoát ta khõi chế độ design Mode. Và nhấn nút toggle hoặc click chọn cái checkbox xem kết quả.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-08.gif............http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-09.gif

Nếu bạn không thích thì định dạng ô C2 chữ trắng luôn, để khỏi thấy chữ TRUE, FALSE hiện lên.
(Còn tiếp)

ptm0412
30-10-08, 09:43 AM
Chiêu thứ 18 (tiếp theo)


2. Tắt mở định dạng màu cho ô:

Dùng Conditional Formating nhằm tô màu ô theo điều kiện giúp ta dễ tìm được những ô có giá trị đặc biệt cho trước. Excel 2007 có nhiều định dạng khác nhau cho giá trị số nằm trong khoảng cho trước. Nhưng biện pháp để mở tắt bằng checkbox là không có sẵn.
Tương tự như phần trên, ta tạo ra 1 checkbox hoặc 1 Toggle Button link tới ô $C$2. Nhưng lần này ta đặt name cho nó là IsFill chẳng hạn. Ta cũng đặt name cho ô $A$2 là BeginNum và $B$2 là EndNum, với A2 là giới hạn dưới thí dụ 100, và B2 là giới hạn trên thí dụ 1.000.
Trong vùng dữ liệu B5:B16, ta muốn giá trị nào nằm trong khoảng BeginNum và EndNum sẽ được tô màu. Vậy dùng conditional Formating như trên, chọn vùng C8:C18, lần này công thức là:

=AND($C8>=BeginNum,$C8<=EndNum,IsFill)

Chọn cho nó 1 định dạng màu theo ý muốn.

Kết quả: khi nhấn button hoặc click checkbox thay đổi trạng thái thành True, các ô chứa số trong khoảng (100, 1.000) sẽ được tô màu, các ô còn lại không tô. Khi thay đổi thành False, các ô trở lại bình thường.

Đồng thời, vì bạn đặt công thức liên quan đến BeginNum và EndNum, nên khi thay đổi 2 số này, kết quả tô màu cũng thay đổi.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-10.gif............http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack18-11.gif

Bạn thấy đấy, nếu bạn chưa xem bài này mà thấy 1 file tương tự của người khác, bạn có thể lầm tưởng người ta sử dụng code của VBA. Sự thực thì quá đơn giản phải không?

(Hết chiêu 18)


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
01-11-08, 10:39 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu số 19: Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting


Khi một ô có chứa dữ liệu, bạn có thể muốn biết dữ liệu trong ô đơn thuần là dữ liệu nhập vào, hay dữ liệu là kết quả của 1 công thức. Bạn có thể chỉ cần click chọn ô đó và xem trên thanh công thức. Bạn cũng có thể dùng phím tắt Ctrl + ~ để chuyển qua lại giữa chế độ xem giá trị và xem công thức.

Chiêu số 19 này sẽ giới thiệu với bạn 1 hàm tự tạo, kết hợp với Conditional Formatting để đánh dấu ô chứa công thức. Bằng cách này có thể giúp bạn tìm ra tất cả những ô chứa công thức trong số 10.000 ô mà không phải ngó từng ô một.

Mặc dù bạn có thể dùng 1 hàm có sẵn của Macro4 trong Conditional Formatting, như sau:
Trong hộp thoại Conditional Formatting, chọn công thức, gõ công thức này: = CELL(“type”,A1). Nhưng hạn chế của việc dùng hàm Cell() là công thức sẽ tự tính lại mỗi khi có sự thay đổi nhỏ xíu trong bảng tính. Vì Cell() là 1 hàm thuộc loại volatile. Khi Excel tính lại Cell() cho 10.000 ô như trên sẽ khiến cho bạn bực mình vì chờ đợi.

Do đó bạn hãy dùng tuyệt chiêu sau đây, đơn giản, dễ làm và không phải hàm loại volatile:

Bạn hãy nhấn Alt – F11 để vào cửa sổ VBA, nhấn chuột phải vào This Workbook để insert vào 1 module. Nhập đoạn code sau vào khung soạn thảo:

Function IsFormula (CheckCells As Range)
IsFormula = CheckCells.HasFormula
End Function

Do tính chất của Property HasFormula, hàm bạn mới tạo sẽ trả về các giá trị luận lý True, False. Nghĩa là khi bạn gõ vào ô bất kỳ công thức = IsFormula(A1) sẽ cho kết quả True nếu A1 chứa công thức và cho kết quả False nếu A1 chứa giá trị.

Đóng cửa sổ VBA lại, trở về bảng tính. Bây giờ đánh dấu toàn bộ vùng dữ liệu của bạn (có thể chọn dư ra một số cột và dòng, phòng khi bạn cập nhật thêm dữ liệu) sao cho ô A1 là ô hiện hành.

Bằng cách như chiêu số 18, bạn vào được chỗ cần thiết để gõ công thức trong hộp thoại Conditional Formatting, và gõ vào:
=IsFormula(A1), sau đó định dạng tô màu hoặc đổi màu chữ cho khác những ô còn lại.
Sau khi nhấn OK bạn sẽ được kết quả là tất cả những ô chứa công thức sẽ được tô màu. Nếu bạn thêm hoặc thay đổi 1 ô, nếu ô đó trở thành công thức thì lập tức ô đó đổi màu.

Đôi khi bạn không thấy kết quả, vì anh Bill lanh chanh và chậm hiểu, anh ta cho rằng công thức sử dụng hàm của bạn là 1 text nên ảnh tự sửa thành : =”IsFormula(A1)”. Vậy bạn phải vào chỗ cũ sửa lại.

Bây giờ mỗi khi bạn sửa hoặc thêm 1 ô trở thành công thức, ô đó sẽ có màu. ngược lại, nếu bạn sửa 1 công thức thành giá trị hoặc thêm giá trị vào 1 ô, ô đó sẽ không có màu.

Cái CF và cái UDF này đơn giản mà thực sự hữu ích, bạn nhỉ!


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
02-11-08, 10:27 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 20: Đếm hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện

Chúng ta thường hỏi: "Làm thế nào để tính toán với những ô đã được tô một màu cụ thể nào đó?" Câu hỏi này thường được nêu ra, bởi vì Excel không có một hàm bình thường nào để thưc hiện được nhiệm vụ này; tuy nhiên, nó có thể được thực hiện bằng một hàm tự tạo.

Vấn đề duy nhất xảy ra với việc sử dụng hàm tự tạo, là nó không thể lọc ra bất kỳ một loại định dạng nào đã được áp dụng bởi việc định dạng có điều kiện (conditional formatting). Tuy nhiên, suy nghĩ một tí, bạn vẫn có thể có được kết quả tương tự mà không phải cần đến một hàm tự tạo.

Giả sử rằng bạn có một danh sách dài những con số trong dãy $A$2:$A$100. Và bạn đã áp dụng định dạng có điều kiện cho dãy đó: đánh dấu những ô nào có giá trị nằm trong khoảng từ 10 đến 20. Bây giờ, bạn muốn lấy ra giá trị của những ô thỏa mãn điều kiện mà bạn đã thiết lập, và tính tổng của những ô đã được áp dụng định dạng đó. Không có gì khó! Bạn đừng để những kiểu định dạng đã được áp dụng chi phối bạn, nói cách khác, bạn không cần quan tâm những ô đó được định dạng kiểu gì. Bạn chỉ cần quan tâm đến điều kiện để áp dụng định dạng cho chúng (trong trường hợp này, là những ô có giá trị trong khoảng từ 10 đến 20).

Bạn có thể dùng hàm SUMIF (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=58877&postcount=38)() để tính tổng của những ô thỏa mãn điều kiện nào đó, nhưng chỉ một điều kiện mà thôi! Nếu muốn có nhiều điều kiện, bạn phải dùng hàm SUMIFS (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=58889&postcount=39)() trong Excel 2007, hoặc là dùng một công thức mảng. Ở đây tôi sẽ nói đến công thức mảng, vì nó có thể sử dụng trong hầu hết các phiên bản của Excel.

Với trường hợp đã ví dụ trong bài này, bạn sử dụng một công thức mảng giống như sau:

=SUM(IF($A$2:$A$100>10, IF($A$2:$A$100<20, $A$2:$A$100)))

Khi nhập một công thức mảng, bạn đừng nhấn Enter, hãy nhấn Ctrl+Shift+Enter. Khi đó, Excel sẽ tự động thêm một cặp dấu ngoặc ở hai đầu công thức, giống như vầy:

{=SUM(IF($A$2:$A$100>10, IF($A$2:$A$100<20, $A$2:$A$100)))}
Nếu bạn tự gõ cặp dấu ngoặc đó, thì công thức sẽ không chạy. Bạn phải để Excel làm việc này cho bạn.
Và bạn cũng nên biết điều này: sử dụng công thức mảng có thể làm cho Excel tính toán chậm hơn, nếu như có quá nhiều tham chiếu đến những dãy lớn.
Trên diễn đàn này có rất nhiều các bài viết về công thức mảng, bạn có thể tham khảo thêm. Hoặc nếu bạn giỏi tiếng Anh và thích nghiên cứu sâu hơn về công thức mảng, bạn hãy ghé thăm trang web này: http://www.ozgrid.com/Excel/arrays.htm.


Một cách khác

Ngoài việc sử dụng công thức mảng, bạn có thể dùng một cột phụ để tham chiếu đến những ô bên cột A. Những tham chiếu này sẽ trả về những giá trị của cột A mà thỏa mãn điều kiện bạn đã đặt ra (ví dụ: > 10, < 20). Để làm điều này, bạn theo các bước sau:

Chọn ô B2 và nhập vào đó công thức:

=IF(AND(A2>10, A2<20), A2, "")
Kéo công thức này xuống cho đến ô B100. Khi các công thức đã được điền vào, bạn sẽ có những giá trị nằm trong khoảng 10 đến 20 (xuất hiện trong cột B).

Thêm một chiêu phụ: Để nhanh chóng "kéo" các công thức vào trong một cột xuống đến ô cùng hàng với ô cuối cùng đã được sử dụng của cột ngay bên cạnh (trong trường hợp này, là "kéo" từ ô B2 đến ô B100, là ô tương ứng với ô cuối cùng đã được sử dụng trong cột A, ô A100), sau khi nhập công thức trong ô đầu tiên (ô B2), hãy chọn ô đó, rồi nhấp đúp chuột (double click) vào cái Fill handle (là cái núm chút xíu nằm ở góc dưới bên phải của ô được chọn, mà bạn vẫn thường dùng để "kéo" công thức)
Bây giờ, bạn có thể chọn bất kỳ một ô nào mà bạn muốn xuất hiện tổng của những giá trị thỏa mãn điều kiện đã đề ra, và sử dụng một hàm SUM bình thường (=SUM(B2:B100) chẳng hạn). Bạn có thể ẩn (Hide) cột B đi nếu bạn muốn.


Một cách khác nữa

Cách dùng cột phụ như tôi vừa nói, chắc chắn là chạy tốt rồi. Nhưng, Excel còn có một hàm cho phép bạn sử dụng hai hoặc nhiều điều kiện cho một dãy. Đó làm hàm DSUM (http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57041&postcount=12)().

Để thử nó, bạn dùng lại ví dụ ở trên: tính tổng của những giá trị trong dãy $A$2:$A$100 thỏa mãn điều kiện lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Bạn hãy chọn các ô C1:D2, đặt tên cho nó là SumCriteria. Rồi chọn ô C1, nhập vào đó công thức: =$A$1, tham chiếu đến ô đầu tiên của Sheet. Copy công thức đó sang ô D1, bạn sẽ có hai bản sao cho ô tiêu đề của cột A, và những ô này (C1, D1) sẽ được dùng như những ô tiêu đề của vùng điều kiện của hàm DSUM, vùng mà bạn đã đặt tên là SumCriteria (C1:D2).

Trong ô C2, nhập vào biểu thức >10. Trong ô D2, nhập vào biểu thức <20. Rồi tại ô mà bạn muốn có kết quả là tổng của những giá trị thỏa mãn điều kiện vừa nêu, nhập vào công thức sau:

=DSUM($A$1:$A$100, $A$1, SumCriteria)
DSUM là một hàm có hiệu quả nhất khi bạn làm việc với những ô thỏa mãn nhiều điều kiện; và không giống như mảng, các Hàm cơ sở dữ liệu (http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=57007#post57007) được thiết kế riêng cho những trường hợp này. Thậm chí khi chúng tham chiếu đến những dữ liệu rất lớn, làm việc với những con số lớn, thì ảnh hưởng của chúng đến tốc độ tính toán là rất nhỏ so với việc dùng công thức mảng.


Thêm một cách khác nữa

Cách này, tôi học được trên Giải pháp Excel: Dùng hàm SUMPRODUCT (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54659&postcount=38)().

Cũng với bài toán tính tổng của những giá trị trong dãy $A$2:$A$100 thỏa mãn điều kiện lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Bạn hãy chọn ô mà bạn muốn có kết quả là tổng của những giá trị thỏa mãn điều kiện vừa nêu, nhập vào công thức sau:

=SUMPRODUCT(($A$2:$A$100>10) * ($A$2:$A$100<20) * $A$2:$A$100)
Hoặc:

=SUMPRODUCT(--($A$2:$A$100>10), --($A$2:$A$100<20), $A$2:$A$100)
Diễn một cách bình dân, thì hàm SUMPRODUCT sẽ copy khối $A$2:$A$100 ra thành 3 mảng (trong bộ nhớ máy tính): Mảng thứ nhất, nếu giá trị trong một ô mà > 10, ô đó sẽ có giá trị là 1 (TRUE), còn không thì bẳng 0 (FALSE); Mảng thứ hai, cũng tương tự như vậy, nhưng áp dụng cho những ô có giá trị <20; và Mảng thứ 3 có giá trị trong mỗi ô bằng các giá trị tương ứng trong $A$2:$A$100.

Tiếp theo, SUMPRODUCT sẽ nhân từng nhóm 3 giá trị tương ứng trong mỗi mảng với nhau. Bạn sẽ thấy, chỉ khi nào giá trị trong mảng 1 và mảng 2 là 1, thì giá trị được nhân ra mới bằng giá trị tương ứng trong $A$2:$A$100; còn nếu có một giá trị nào đó trong mảng 1 hoặc mảng 2 mà bằng 0, thì kết quả của phép nhân này sẽ bẳng 0. Nói cách khác, chỉ những giá trị nào trong $A$2:$A$100 thỏa mãn điều kiện >10 và <20 thì mới được lấy ra.

Cuối cùng, SUMPRODUCT sẽ cộng hết các kết quả của phép nhân ở trên (SUM là phép tính tổng, PRODUCT là phép tính nhân, SUMPRODUCT là tổng của các tích), và đó chính là kết quả mà ta muốn có.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
03-11-08, 09:39 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 21: Tô màu dòng xen kẽ

Ắt hẳn bạn đã từng thấy bảng tính Excel với những dòng tô màu cách nhau, thí dụ dòng chẵn thì tô màu xám, dòng lẻ không tô hoặc tô màu khác.
Trình bày bảng tính tô màu cách dòng như vậy khiến cho bảng tính có vẻ Pro và làm cho người dùng dễ đọc dữ liệu. Bạn có thể định dạng từ từ bằng tay từng dòng, nếu bạn đủ kiên nhẫn, nhưng bạn biết rồi đấy, kiên nhẫn 1 lần thì chưa đủ. Bạn sẽ phải bực mình khi cần xoá dòng, chèn dòng, cập nhật dữ liệu.
May sao, sử dụng Conditional Formatting có thể giúp bạn thực hiện tô màu nhanh và loại bỏ hết những phiền toái trên sau khi tô màu.

Giả sử bạn có dữ liệu trong vùng A1:H57, và bạn dự trù sẽ cập nhật cho đến hết tháng sẽ khoảng 100 dòng. Vậy bạn đánh dấu chọn khối A1:H100 sao cho ô A1 là ô hiện hành. Dùng cách như chiêu 18, 19, để vào chỗ cần gõ công thức của chức năng Conditional Formatting, và gõ công thức sau:
= Mod(Row(),2)
Nhấn format và chọn màu tô cho dòng lẻ. Nguyên nhân tô dòng lẻ: Công thức trên sẽ cho các giá trị lần lượt là 1, 0, 1, 0, … đến hết dòng 100, tương ứng với True, False, … và Conditional Formatting sẽ chỉ tô dòng True.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-01.gif

Cũng như vậy nếu bạn muốn tô màu cột cách cột, thì dùng công thức =Mod(Column(),2)

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-02.gif

Ghi chú: Nếu bạn có sử dụng ASAP Utilities, bạn cũng có thể làm được như sau:
Vào menu ASAP – Row & Column – Color Each n’th row or column in selection

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-03.gif

Chọn Row hoặc column tuỳ ý, chọn màu tuỳ ý, gõ 2 trong ô Steps, đánh dấu vào mục chọn Conditional Formatting.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-04.gif

Kết quả công thức của Condition là =MOD(ROW()-1,2*1)+1<=1
Công thức trên có vẻ hơi phức tạp nhưng nếu rút gọn là: = Mod(Row()-1,2)=0 thì hiệu quả tương tự như công thức trên. Sở dĩ nó phức tạp, là để có thể thay đổi phương pháp tô màu theo steps đã chọn. Thí dụ khi chọn step = 3, cách 2 dòng tô 1 dòng, nghĩa là như hình sau: Chỉ tô dòng có Mod(Row()-1,3)=0

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-05.gif

Mặc dù phương pháp này dễ thực hiện, nhưng không linh hoạt: Tất cả các dòng lẻ từ 1 đến 100 đều bị tô màu, dù có dữ liệu hay không. (nhớ lại, dữ liệu hiện tại của bạn chỉ đến dòng 57). Vậy có thể chỉ tô tự dộng đến hết dòng cuối có dữ liệu, cò những ô chưa có dữ liệu chỉ bị tô màu sau khi nhập liệu không? Hãy xem cách sau đây:

Tô màu động:
Chỉ cần bạn sửa công thức trên lại 1 xíu xiu:
=And( Mod(Row(),2),CountA($A1:$H1))
Chú ý chỗ tham chiếu tuyệt đối cột và tương đối dòng. Ý nghĩa công thức này là:
- khi bạn đứng ở dòng 1, đó là dòng lẻ và vùng A1:H1 có dữ liệu => tô màu.
- Nếu bạn đứng ở dòng 10, công thức trở thành =And( Mod(Row(),2),CountA($A10:$H10)) nghĩa là dòng chẵn và có dữ liệu => không tô màu
- Nếu bạn đứng ở dòng 59: dòng lẻ nhưng không có dữ liệu => không tô màu.


Mở rộng: Tô màu cách 2 dòng tô 1, hoặc tô xen kẽ 3 màu trở lên:
bạn chỉ cần sửa công thức ASAP cho phù hợp, kết hợp với CountA() cho linh hoạt. Thí dụ với các công thức như hình:

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-06.gif

bạn sẽ có kết quả như hình, dòng nào không có dữ liệu thì không tô màu

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack21-07.gif


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
08-11-08, 07:09 PM
Chiêu thứ 22: Tạo hiệu ứng 3D trong các bảng tính hay các ô


Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một hiệu ứng 3D trong một chương trình hoặc một ứng dụng, chẳng hạn như Excel, ắt hẳn bạn sẽ thấy một sự đánh lừa qua thị giác được tạo ra bởi cách định dạng đặc biệt. Chính bạn cũng có thể tạo ra hiệu ứng này một cách dễ dàng bằng cách định dạng một ô hoặc một dãy các ô. Phiên bản Excel 2007 đã đưa vào các styles của ô, vì vậy bạn có thể tạo hiệu ứng 3D và lưu nó lại để sử dụng vào bất cứ khi nào bạn muốn.

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng 3D cho một ô để nó nhìn nổi lên trên giống như một nút lệnh(button).

Trong một bảng tính trống, bạn chọn ô D5. (Bạn chọn ô D5 bởi vì nó không nằm rìa bảng tính). Dưới Cell Options ở tab Home, chọn Format ➝ Format Cells ➝ Border (với phiên bản trước Excel 2007: Format ➝ Cells ➝ Border). Hoặc các bạn có thể click chuột phải, chọn Format cells ➝ Border. Trong hộp line, chọn đường dày nhất thứ 2 (bên phải, thứ 3 từ dưới đếm lên). Chắc chắn rằng màu được chọn là màu đen (hoặc chọn automatic nếu bạn chưa thay đổi mặc định của lựa chọn này). Bây giờ click chọn đường viền bên phải và đường viền bên dưới ở bảng


http://i80.photobucket.com/albums/j167/Secret_grasses/Excel_Hacks/22-01.jpg

Quay trở lại với box color để chọn màu trắng. Vẫn chọn đường viền dày thứ 2, và chọn hai đường viền còn lại là đường viền bên trên và bên trái của ô.


http://i80.photobucket.com/albums/j167/Secret_grasses/Excel_Hacks/22-02.jpg

Chọn tab Fill (với phiên bản trước Excel 2007: chọn tab Patterns) trong hộp thoại Format Cells và chọn màu xám. Click chọn OK và thôi không chọn ô D5 nữa (di chuyển con trỏ chuột sang ô khác). Ô D5 sẽ xuất hiện nổi lên giống như một button. Bạn đã làm tất cả điều đó chỉ với các đường viền và bóng đổ.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack22-01.gif

Nếu muốn vui hơn và đa dạng hơn, bạn tạo một ô nhìn giống như là bị lõm hoặc thụt vào trong thì chọn ô E5 (vì nó kế ô D5 và sẽ sử dụng cho bài tập tiếp theo). Chọn Home ➝ Cells ➝ Format ➝ Format Cells ➝ Bord (với phiên bản trước Excel 2007: Format ➝ Cells ➝ Border) và chọn đường viền dày nhất thứ 2 (thứ 3 bên phải từ dưới đếm lên) trong bảng line và chắc chắn màu được chọn là màu đen cho đường viền ở trên và bên trái. Chọn màu trắng trong bảng màu cho đường viền ở bên phải và bên dưới ô. Chọn tab Patterns và chọn màu xám. Click OK. Ô E5 sẽ bị lõm xuống. Việc này trái ngược với ô D5 là hiệu ứng trội lên.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack22-02.gif

Nếu bạn cảm thấy thích thú với style của ô mà bạn đã tạo ra. Bạn lưu lại bằng cách chọn Home ➝ Styles ➝ Cell Style ➝ NewCell Style, bạn gõ tên mà bạn muốn đặt cho style này vào và click OK. Chú ý rằng các Styles của ô chỉ được lưu lại ở workbook hiện tại mặc dù bạn có thể kết hợp các Styles này từ những workbooks khác. Lựa chọn này không có trong các phiên bản trước Excel 2007. Nếu bạn muốn lưu một style của ô trong các phiên bản trước thì bạn vào Format➝ Style.

Sử dụng hiệu ứng 3D cho một bảng dữ liệu

Kế tiếp, chúng ta sẽ làm thí nghiệm với công cụ này để thấy được các loại hiệu ứng 3D mà bạn có thể tạo ra cho các bảng hoặc các sheets của mình. Chọn ô D5 và E5, click chọn công cụ Format Painter (biểu tượng cái chổi quét http://i80.photobucket.com/albums/j167/Secret_grasses/Excel_Hacks/22-05.jpg) dưới Clipboard options trên tab Home (với phiên bản trước Excel 2007: xem trên thanh standard toolbar). Trong khi nhấn chuột trái, Click chọn ô F5 và rê chuột qua ô J5, sau đó nhả ra.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack22-03.gif

Bây giờ chọn vùng D5:J5 và click chọn công cụ Format Painter http://i80.photobucket.com/albums/j167/Secret_grasses/Excel_Hacks/22-05.jpg một lần nữa. Cùng lúc nhấn chuột trái, chọn ô D6, kéo chuột ngang sang phải và kéo xuống ô J15, sau đó nhả ra.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack22-04.gif
Hiệu ứng 3D của một dãy ô

Nếu bạn muốn lưu style của bảng này, bạn chọn Home ➝ Styles ➝Format as Table ➝ NewTable Style. Với các phiên bản trước Excel 2007 thì bạn không thể lưu style của một bảng.

Chúng ta đã sử dụng một đường viền dày để chắc rằng hiệu ứng được thấy một cách rõ ràng, tuy nhiên, bạn có thể tạo ra một sự tinh tế hơn bằng cách sử dụng một đưởng mảnh hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng các đường khác để tạo ra những hiệu ứng hay hơn. Cách dễ nhất để tìm ra những sự kết hợp có hiệu quả là bạn nên thử và kiểm tra sai sót trên một bảng tính trống để tạo ra hiệu ứng mà bạn muốn. Bạn chỉ bị giới hạn bởi sự tưởng tượng và có lẽ là khiếu thẩm mỹ.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack22-05.gif

Thí dụ dùng màu khác

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack22-06.gif

Thí dụ dùng đường kẻ không liền nét cho những đường kẻ ngang


Hãy luôn luôn nhớ rằng hiệu ứng 3D có thể làm cho bảng tính dễ đọc, nhìn có vẻ chuyên nghiệp và dễ cảm nhận hơn, nhưng khi chúng được sử dụng quá mức chúng có thể có những ảnh hưởng trái ngược. Nên nhớ, sử dụng mọi thứ có mức độ.

Nếu bạn muốn tạo ra đi xa hơn và cung cấp những hiệu ứng 3D một cách tự động và sinh động, bạn có thể kết hợp 3D với định dạng có điều kiện để tự động cung cấp nhiều style mà bạn thích.

Bổ sung:

Bạn có thể dùng chính hiệu ứng 3D cho 1 ô (đã thực hiện ở trên) để dùng như 1 button thực thụ, nếu bạn kết hợp với VBA. Giả sử bạn muốn bảng tính của bạn có 1 button (nổi, đương nhiên), khi nhấn vào nó sẽ chìm xuống và thực thi 1 macro nào đó. Khi nhấn 1 lần nữa thì nút này sẽ nổi lên và thực hiện 1 macro khác hoặc dừng thực hiện macro thứ nhất.

Dùng công cụ ghi macro để ghi lại quá trình lập hiệu ứng 3D cho 1 ô D5, ta được 1 đọan code trong Module, sửa lại chút đỉnh với 1 biến Public IsRun để tuỳ trường hợp gán Border thích hợp:

Sub Change1()
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = IIf(IsRun, 2, 0)
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = IIf(IsRun, 2, 0)
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = IIf(IsRun, 0, 2)
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = IIf(IsRun, 0, 2)
End With
End Sub

Bây giờ dựa vào sự kiện SelectionChange của sheet, ta làm cho ô D5 thay đổi border như sau:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$D$5" Then
If Target = "Run" Then
Target = "Stop"
IsRun = False
Else
Target = "Run"
IsRun = True
End If
Change1
Cells(1, 1).Select
End If
End Sub

Các bạn xem file đính kèm. Thí dụ này chỉ là minh hoạ, không có đoạn code nào được thực thi, nhưng ô D5 đã trở thành 1 nút nhấn thực sự.
MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
10-11-08, 09:12 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu số 23: Bật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox


Bạn thường dùng Data Validation để giới hạn dữ liệu nhập vào, hoặc dùng Conditional Formatting để cảnh báo khi nhập dữ liệu trùng. Nhưng đôi khi bạn muốn tắt chúc năng cảnh báo của CF. Có 1 cách đơn giản để bật tắt chức năng này bằng cách sử dụng 1 checkbox. Xem thêm bài Chiêu số 18: Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox.
Nhưng ở đây là CF tô màu dữ liệu nhập trùng.

Trong thí dụ dưới đây, bạn sẽ dùng CF để đánh dấu (tô màu) những ô có dữ liệu xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong vùng dữ liệu. Giả sử trong vùng A1:A100 bạn đã thiết lập CF với công thức như sau:
=CountIf($A$1:$A$100,$A1)>1

Bây giờ bạn muốn tuỳ ý bật tắt cái CF này. Trước tiên bạn cùng công cu Form hoặc Control Toolbox, vẽ 1 cái Checkbox lên sheet. Thiết lập Property Cell Link cho cái checkbox này là 1 ô nào đó, thí dụ K1. Ta vào Name box đặt nuôn tên cho ô này là IsCheck.

Bây giờ click chọn vùng dữ liệu A1:A100 sao cho ô A1 là ô hiện hành. Thiết lập Conditional Formatting cho vùng này với công thức sau:
=AND(COUNTIF($A$1:$A$100,$A1)>1,IsCheck)
Nhấn nút Format để tô màu theo ý muốn, rồi OK.

Sau khi hoàn thành, khi bạn check vào cái checkbox, ô K1 sẽ thành True, và những ô có dữ liệu trùng sẽ bị tô màu.
Trái lại, khi bạn uncheck cái checkbox, ô K1 sẽ có giá trị False, và chẳng có ô nào bị tô màu nữa.

Cũng như chiêu số 18, bạn hoàn toàn có thể dùng cái toggle Button làm 1 cái công tắc bật tắt y như cái checkbox.

Chắc cũng cần nói lại cách mà công tắc này hoạt động:

Do công thức của bạn là AND(điều kiện 1, điều kiện 2), nên chỉ cần 1 trong 2 điều kiện không thoả (=False), nguyên đk chung sẽ False, CF không hoạt động; vì CF chỉ có tác dụng khi điều kiện chung là True.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
11-11-08, 06:54 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu số 24: Dùng nhiều List cho 1 Combobox

Excel cung cấp cho bạn những cách để chọn 1 thứ trong 1 danh sách để nhập liệu vào 1 ô. Trong đó có công cụ combobox, từ danh sách xổ xuống của combobox, bạn có thể chọn 1 ngày trong tuần, 1 tháng trong năm, hoặc 1 sản phẩm trong danh sách. Nếu bạn cần chọn lựa trong 3 danh sách khác nhau, bạn sẽ nghĩ rằng bạn cần 3 cái combobox.

Thay vì vậy, bạn dùng chiêu sau đây, kết hợp 1 combobox với 3 option button. Trong thí dụ sau, bạn hãy tạo 1 bảng tính, điền số từ 1 đến 7 vào vùng A1:A7, điền từ chủ nhật đến thứ hai vào vùng B1:B7, và điền tháng từ tháng 1 đến tháng 7 vào vùng C1:C7.

Một cách nhanh nhất để điền 21 ô này là hãy gõ 1 vào A1. Trong khi nhấn giữ Ctrl, nắm cái fill handle của ô A1 và kéo xuống A7. Tiếp theo, gõ Sunday vào B2, doubled-click vào fill handle của B1. Cuối cùng gõ Jan vào ô C1, doubled-click vào fill handle của C1. Xong.

Bây giờ bạn vào Developer ➝ Controls ➝ Insert ➝ Form Controls (với Excel 2003, View ➝ Toolbars ➝ Forms) và nhấn icon Option Button. Vẽ 3 cái lên sheet. Vẽ thêm 1 cái Groupbox bao quanh 3 cái Option cho đẹp. Bây giờ vẽ 1 cái Combobox ở 1 chỗ thích hợp.
Nhấn chuột phải vào các Option, chọn Edit Text, sửa các từ Option1, Option 2, Option 3, Groupbox1 như hình:

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack24-01.gif

Nhấn chuột phải vào 1 Option bất kỳ, chọn Format Control, trong tab Control, gõ $F$1 vào ô Cell Link.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack24-02.gif

Ở ô D6 gõ công thức =ADDRESS(1;$F$1)&":"&ADDRESS(7;$F$1)

Vào Define Name, đặt mới 1 name MyRange, công thức là =INDIRECT($D$6)

Nhấn chuột phải vào cái combobox, vào Format control, trong Cell link gõ MyRange, Cell link là $G$1.

Bây giờ khi bạn chọn 1 trong các option, ô F1 thay đổi các giá trị từ 1 đến 3, ô D6 thay đổi với các giá trị $A$1:$A$7, $B$1:$B$7, $C$1:$S$7. Và list trong combobox cũng đổi theo.

Bổ sung:

Có 1 vấn đề là 3 list không phải lúc nào cũng dài bằng nhau (bằng 7 trong thí dụ trên), thí dụ số từ 1 đến 10, thứ trong tuần từ Chủ nhật đến thứ bảy, tháng từ 1 đến 12. Vậy ta sẽ phải làm gì?

Ta hãy làm từ từ nhé, trước tiên là cách dùng ô phụ (tác giả cũng dùng 2 ô phụ).

Gõ công thức sau vào ô G1:
=COUNTA(INDIRECT(ADDRESS(1;$F$1)&":"&ADDRESS(100;$F$1)))

Với công thức trên, G1 sẽ có các giá trị là 10, 7, 12 tương ứng với F1 là 1, 2, 3.

Sửa tiếp số 7 chết trong công thức ô D6 thành $G$1 cho động:
=ADDRESS(1;$F$1)&":"&ADDRESS($G$1;$F$1)

Kết quả hoàn toàn mỹ mãn. Ô D6 sẽ lần lượt là $A$1:$A$10, $B$1:$B$7, $C$1:$C$12

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack24-03.gif

Bây giờ là cách GPE: dấu (bỏ) các ô phụ.

Hiện Name MyRange của ta là =INDIRECT($D$6),

Sửa bước thứ nhất là thay $D$6 bằng công thức của D6:

=INDIRECT(ADDRESS(1;$F$1)&":"&ADDRESS($G$1;$F$1))

Kế đó thay $G$1 bằng công thức của G1:

=INDIRECT(ADDRESS(1;$F$1)&":"&ADDRESS(COUNTA(INDIRECT(ADDRESS(1;$F$1)&":"&ADDRESS(100;$F$1)));$F$1))

Ta có thể đàng hoàng xoá ô D6 và ô G1. Chỉ còn 1 ô F1 là link cell của 3 options, ta format nó thành chữ trắng là OK.

Trong file đính kèm dưới đây, tôi chưa xoá ô D6 và ô G1, để lại cho các bạn xem chơi, rồi từ từ xoá sau.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
12-11-08, 10:57 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 25: Tạo một danh sách xác thực thay đổi theo sự lựa chọn từ một danh sách khác

Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị một số dữ liệu để thực hành bài này. Bạn hãy tạo một sheet mới và đặt tên là List và tại ô A1 nhập vào tiêu đề “Objects”. Tại ô B1 nhập vào tiêu đề “Corresponding List”. Vùng A2:A5 bạn nhập vào từ “Can”. Vùng A2:A9 nhập vào từ “Sofa”. Vùng A10:A13 nhập vào từ “Shower”. Vùng A14:A17 nhập vào từ “Car”. Sau đó, trong vùng B2:B17 bạn nhập vào các từ sau: Tin, Steel, Opener, Lid, Bed, Seat, Lounge, Cushion, Rain, Hot, Cold, Warm, Trip, Journey, Bonnet, và Boot.

Tại ô C1 nhập vào tiêu đề “Validation List”. Kế đó, bạn nhập vào các từ sau tại các ô C2:C5: Can, Sofa, Shower và Car. Đây là danh sách chứa các từ duy nhất từ vùng A2:A17.

Bạn có thể dùng chứa năng Advanced Filter để lọc ra danh sách duy nhất này bằng cách chọn vùng A2:A17 ➝ Data ➝ Sort & Filter ➝ Advanced (E2003: Data ➝ Filter ➝➝ chọn Unique Records Only ➝ chọn Filter the List in Place ➝ OK. Sau đó chép danh sách kết quả lọc duy nhất và dán vào vùng C2:C5. Advanced Filter)
Sau khi nhập xong bạn có danh sách như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h25_01.jpg

Bước tiếp theo là chúng ta sẽ định nghĩa một số Name cho các List trên. Bạn vào Formulas ➝➝ Name Manager ➝ chọn New (E2003: Insert ➝ Name ➝ Define). Trong hộp Name bạn nhập vào từ “Objects”. Tại hộp Refer To bạn nhập vào công thức sau: Define Names

=OFFSET($A$2,0,0,COUNTA($A$2:$A$20),1)

Nhấn nút OK sau khi nhập xong công thức trên. Tiếp theo, bạn nhấn New (E2003: nhấn Add) để tạo Name mới. Trong hộp Name nhập vào tên là “ValList” và tại Refer To nhập vào =$C$2:$C$5. Nhấn Close để đóng hộp thoại lại.

Bạn chèn thêm một sheet mới có tên là “Sheet1”. Bạn vào Formular ➝ chọn Define Names ➝Manager ➝ chọn New (E2003: Insert ➝ Name ➝ Define). Trong hộp Name bạn nhập vào “CorrespondingList” và tại Refer To nhập vào công thức sau: Name

=OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(Val1Cell,Objects,0) +1,2,,,"Lists")),0,0,COUNTIF(Objects,Val1Cell),1)

Tiếp tục nhấn New (hoặc Add trong Excel 2003) để thêm Name mới. Trong hộp Name bạn đặt tên là Val1Cell và tại Refer To nhập vào =$D$6 và nhấn OK.

Tiếp tục nhấn New để thêm Name mới với tên là Val2Cell và Refer To là =$E$6 nhấn OK sau khi hoàn tất.

Các Name mà bạn đã tạo như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h25_02.jpg

Chúng ta đã chuẩn bị xong các thứ cần thiết, bây giờ đã đến lúc áp dụng chức năng Data Validation. Bạn chọn ô $D$6 trên Sheet1, sau đó vào ngăn Data ➝ tại nhóm Data Tools bạn chọn Data Validation ➝ chọn ngăn Settings trong hộp thoại Data Validatin (E2003: Data ➝ Validation ➝ Settings). Bạn chọn loại List tại hộp Allow và tại hộp Source nhập vào =ValList, đánh dấu chọn In-cell dropdown, sau đó nhấn OK để hoàn tất.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h25_03.jpg

Chọn ô E6, sau đó vào ngăn settings trong hộp thoại Data Validation như trên. Bạn chọn List tại Allow và nhập vào =CorrespondingList tại hộp Source, đánh dấu chọn vào In-cell dropdown và nhấn OK để hoàn tất.

Trong quá trình thiết lập Data Validation cho ô E6, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “The source currently evaluates to an error. Do you want to continue?”. Bạn hãy chọn Yes. Lỗi này xuất hiện là do ô D6 đang rỗng.
Bạn thử chọn một tên trong danh sách tại ô D6 và xem sự thay đổi tương ứng trong danh sách tại ô E6 như hình minh họa sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h25_04.jpg


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
13-11-08, 06:31 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 26: Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn.Khi nhập dữ liệu hay khi sao chép và dán dữ liệu từ nguồn khác vào Excel thì các ký tự không mong muốn sẽ xuất hiện trong toàn bộ bảng tính của bạn. Sử dụng chiêu này bạn có thể khắc phục được những rắc rối khi gỡ bỏ các ký tự không mong muốn bằng tay. Chức năng thay thế (replace) trong Excel có thể giúp bạn gỡ bỏ các ký tự không mong muốn trong bảng tính, nhưng phải qua một vài bước phụ.


Ví dụ như, bạn có thể thay thế những ký tự không mong muốn bằng chuỗi rỗng tựa như nó chưa hề tồn tại. Muốn vậy bạn cần biết mã của từng ký tự mà bạn muốn gỡ bỏ. Tất cả các ký tự đều mang một mã riêng và Excel sẽ cho bạn biết nó là gì khi bạn sử dụng hàm CODE.

Hàm CODE sẽ trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi. Mã này tương đương ký tự mà máy tính của bạn đã thiết lập.


Để thực hiện điều này, chọn một trong các ô có chứa những ký tự không mong muốn. Từ thanh công thức, bôi đen ký tự và sao chép ký tự đó. Tiếp theo chọn ô trống bất kỳ (A1 chẳng hạn) và dán ký tự đó vào ô đã chọn (A1).


Tại ô khác, nhập công thức sau:

=CODE($A$1)

Công thức này trả về mã của ký tự không mong muốn.


Chọn toàn bộ dữ liệu của bạn, chọn Home ➝ Editing ➝ Find & Select ➝ Replace (với phiên bản trước Excel 2007: chọn Edit ➝ Replace…), ở khung Find what: nhấn phim Alt và gõ số 0 kèm theo code đã đưa ra bởi công thức trên. Nếu mã số là 163 thì nhấn Alt và nhấn 0163. (Hoặc bạn có thể để con trỏ chuột tại ô có ký tự không mong muốn, sao chép ký tự đó và dán vào ô Find what cũng được)

Bỏ trống khung Replace With và nhấn Replace all. Việc làm này sẽ xóa bỏ tất cả những ký tự không mong muốn rất nhanh qua việc dò tìm mã ký tự. Lặp lại các bước ở trên cho mỗi ký tự không mong muốn tiếp theo.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
15-11-08, 10:18 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 27: Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực

Các giá trị số (number) trong Excel được mặc định canh lề phải và văn bản (text) thì canh lế trái. Do vậy, cách đơn giản để nhận biết các giá trị số và văn bản trong một cột trên bảng tính là bạn thiết lập chế độ canh lề mặc định cho cột đó. Bạn vào Home ➝ nhóm Alignment ➝ chọn Format Cells ➝ vào ngăn Alignment (E2003: Format ➝ Cells ➝ Alignment) ➝ chọn General tại hộp Horizontal để thiết lập việc canh lề mặc định cho cột đang chọn ➝ nhấn OK để đóng hộp thoại Format Cells lại.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h27_01.jpg

Bạn kéo cột rộng ra một ít để đễ phân biệt việc canh lề, khi đó bạn sẽ thấy các giá trị số, ngày tháng sẽ được canh lề phải và văn bản sẽ được canh lề trái.

Dùng Paste Special để chuyển giá trị số dạng văn bản sang số thực

Đây là cách nhanh và dễ dàng nhất để chuyển các giá trị số dang văn bản sang số thực. Các bước thực hiện như sau:

Chọn một ô trống nào đó và nhấn lệnh Copy (Ctrl + C)➝ quét chọn vùng số liệu dạng văn bản định chuyển đổi (ví dụ như vùng A1:A9 ở hình trên) ➝ nhấp phải chuột và chọn Paste Special… ➝ chọn Add tại nhóm Operation ➝ nhấn OK để hoàn tất.

Việc làm trên sẽ giúp chuyển toàn số các con số dạng văn bản sang số thực, vì ô rỗng có giá trị là 0 và khi bạn cộng bất kỳ số nào vào một con số lưu dưới dạng văn bản trong Excel thì bạn đã làm cho con số dạng văn bản chuyển thành số thực.

Dùng các hàm TEXT để chuyển đổi

Bạn có thể áp dụng nguyên tắc như cách trên vào một số hàm có sẵn của Excel để thực hiện việc chuyển đổi. Thông thường, khi bạn dùng một hàm thuộc nhóm TEXT và kết quả trả về dưới dạng con số thì Excel vẫn xem con số đó là giá trị dạng văn bản.

Giả sử bạn có một vùng dữ liệu A1:A7 như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h27_02.jpg

Bạn dùng hai hàm trong nhóm TEXT là LEFT và FIND để tách các giá trị ra khỏi các chuỗi văn bản như sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h27_03.jpg

=LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1)

Sau khi dùng hàm để tách phần giá trị ra thì các kết quả trả về vẫn được Excel xem như là văn bản vì chúng được canh lề trái như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h27_04.jpg

Do vậy, bạn cần phải hiệu chỉnh công thức tác chuỗi trên một ít để kết quả trả về là các con số thực sự bằng cách cộng thêm số 0 vào sau công thức trên:

=LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1) + 0

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h27_05.jpg


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
16-11-08, 08:50 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 28: Trích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA


Bạn thường lấy dữ liệu từ nguồn ngoài, chẳng hạn từ Internet, trong đó có dữ liệu số xen lẫn chữ như: “1,254.00VND” hoặc “USD 2,500.00”, thậm chí còn phức tạp hơn.
Và cũng có khi bạn đã nhập liệu hỗn hợp text và số không theo quy luật nào để có thể lấy riêng số ra bằng các hàm tách chuỗi thông thường.
Dùng 1 hàm tự tạo viết bằng VBA, bạn có thể trích xuất riêng phần số ra, dù cho chuỗi có kiểu dạng gì đi nữa.
Bạn hãy nhấn Alt-F11 để vào cửa sổ VBA, insert 1 module và dán đoạn code sau vào:


Function ExtractNumber(rCell As Range)
Dim lCount As Long
Dim sText As String
Dim lNum As String
sText = rCell
For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
End If
Next lCount
ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function

Vào lại Excel, trong ô B1 gõ dữ liệu số xen lẫn text tuỳ ý, trong ô kế bên C1 gõ công thức:
=ExtractNumber(B1)
Ta sẽ có kết quả như hình:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack28-01.gif


Bổ sung:

Vẫn còn chút vấn đề: nếu dữ liệu là số thập phân như ô B5, hoặc dữ liệu gồm 2 nhóm số riêng biệt trở lên như ô B4, kết quả sẽ không như ý muốn.

1. Để giải quyết vấn đề số thập phân, ptm0412 có 1 hàm khác:


Function CtoN(Mystr As String, Optional Dautp As String) As Double
Dim Kqng, Kqtp, Neg As Double, Kqtam As String
Dim Sotp As Double, Le As Byte
Neg = 1
Le = 0
For i = 1 To Len(Mystr)
tam = Mid(Mystr, i, 1)
Select Case tam
Case 0 To 9
Kqtam = Kqtam & tam
Case "-"
Neg = -1
Case Dautp
Kqng = Kqtam
Le = 1
Mystr = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)
Kqtp = CtoN(Mystr)
Sotp = Kqtp * 10 ^ (-Len(Kqtp))
End Select
Next i
Select Case Le
Case 0
CtoN = IIf(Kqtam = "", 0, Kqtam)
Case 1
CtoN = Kqng + Sotp
End Select
CtoN = CtoN * Neg
End Function

Ghi chú:- Khi sử dụng hàm này, bạn sẽ thêm vào hàm 1 tham số cho biết dấu thập phân là dấu nào, “,” hay “.”. Thí dụ =CtoN(“USD 14255.20”,”.”), và nếu bạn biết chắc là số nguyên thì không cần thêm.
- Hàm này đọc được cả số âm nếu ký hiệu số âm là dấu trừ và đứng trước số.

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack28-02.gif


2. Để giải quyết vấn đề nhiều nhóm số khác nhau trong chuỗi, Ptm0412 cũng có 1 hàm:


Function CtoNPlus(Mystr As String, sttchuoi As Byte, Optional Dautp As String) As Double
Newstr = Mystr
For i = 1 To sttchuoi
If Len(Newstr) < 2 Then Exit For
CtoNPlus = CtoN1st(Newstr, Dautp)
Next i
Newstr = ""
End Function


Function CtoN1st(ByVal Mystr As String, Optional Dautp As String) As Double
Dim Kqng, Kqtp, Neg As Double, Kqtam As String
Dim Sotp As Double, Le As Byte, NewStr2 As String
Neg = 1
Le = 0
For i = 1 To Len(Mystr)
tam = Mid(Mystr, i, 1)
Select Case tam
Case 0 To 9
Kqtam = Kqtam & tam
If IsNumeric(Mid(Mystr, i + 1, 1)) = False And _
Mid(Mystr, i + 1, 1) <> "," And Mid(Mystr, i + 1, 1) <> "." Then
Newstr = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)

Exit For
End If
Case "-"
Neg = -1
Case Dautp
Kqng = Kqtam
Le = 1
NewStr2 = Right(Mystr, Len(Mystr) - i)
Kqtp = CtoN1st(NewStr2)
Sotp = Kqtp * 10 ^ (-Len(Kqtp))

End Select
Next i
Select Case Le
Case 0
CtoN1st = IIf(Kqtam = "", 0, Kqtam)
Case 1

CtoN1st = Kqng + Sotp
End Select
CtoN1st = CtoN1st * Neg
End Function


Cú pháp hàm: CtoNPlus(Mystr , sttchuoi, [Dautp])
Sttchuoi là số thứ tự nhóm số trong chuỗi, Dautp là ký tự dấu phân cách thập phân.

Xem file kèm theo.http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack28-03.gif


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
17-11-08, 07:35 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 29: Tùy biến chú thích của ô bảng tính

Khi chúng ta chèn chú thích cho ô bằng lệnh Review ➝ Comments ➝ New Comment (E2003: Insert ➝ Comment). Excel sẽ mặc định chèn tên người dùng của máy tính vào hộp chú thích. Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách vào Office ➝ Excel Options ➝ Popular (E2003: Tools ➝ Options ➝ General). Bạn nhập lại đoạn văn bản mặc định mong muốn tại hộp User name:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h29_01.jpg

Mặc dù chú thích cho ô có mục đích chính là hiển thị các thông báo cho bạn hoặc cho người dùng khác, bạn có thể tùy biến nó nhằm mục đích làm rõ hơn chủ ý của bạn.

Trước tiên, bạn cần tùy biến thanh Quick Access Toolbar (QAT) để thêm một nút lệnh vào đó, các bước thực hiện như sau: Office ➝ Excel Options ➝ Customize. Tại hộp Choose commands from bạn chọn Smart Art Tools | Format Tab ➝ nhấn nút Add để thêm vào QAT ➝ nhấn OK hoàn tất (E2003: gọi thanh Drawing bằng cách View ➝ Toolbars ➝ Drawing).

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h29_02.jpg
Chèn một chú thích cho ô bằng cách vào ngăn Review ➝ tại nhóm Comments ➝ chọn New Comment (E2003: Insert ➝ Comment). Một hộp chú thích sẽ xuất hiện và bạn có thể nhập nội dung chú thích vào đó.

Để thay đổi hình dạng của hộp chú thích này bạn nhấp trái chuột lên khung viền của nó để thoát khỏi chế độ nhập liệu ➝ chọn lệnh Change AutoShape từ thanh QAT ➝ chọn kiểu hình dạng mong muốn trong các nhóm hình Basic Shapes, Block Arrow, Flow Chart, Callouts và Stars and Banners ➝ sau khi chọn hình thì hình dạng hộp chú thích của ô sẽ thay đổi tức thì.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h29_03.jpg

Đối với phiên bản Excel 2007 thì việc hiệu ứng 3-D cho hộp chú thích được thiết lập mặc định và các tùy chọn Shadow Setting đã bị loại bỏ. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn đổ bóng, hiệu ứng 3-D trong phiên bản Excel trước đó như sau: chọn khung viền của hộp chú thích ➝ vào thanh Drawing ➝ chọn nút lệnh Shadow Settings ➝ chọn kiểu mong muốn:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h29_04.jpg

Thêm ảnh vào chú thích

Một điều cũng khá thú vị là bạn có thể dùng các hộp chú thích để hiển thị các ảnh mà không làm ảnh hưởng đến các nội dung khác. Thí dụ như, bạn có thể chèn một đồ thị vào hộp chú thích nhằm minh họa tốt hơn cho các số liệu mà không cần phải lúc nào cũng hiện đồ thị lên.

Để thêm hình, bạn chọn ô đang có chú thích ➝ nhấp phải chuột lên ô ➝ chọn Edit Comment ➝ chọn khung viền của hộp chú thích ➝ nhấp phải chuột ➝ chọn Format Comment (E2003: nhấp chuột 2 lần liên tiếp lên khung viền của hộp chú thích) ➝ chọn ngăn Colors and Lines ➝ tại hộp Color, chọn Fill Effects ➝ chọn nút Select Picture ➝ chọn hình và nhấn Insert ➝ OK ➝ OK.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h29_05.jpg


Trích xuất nội dung chú thích

Để trích xuất nội dung trong hộp chú thích, chúng ta cần viết một hàm người dùng đơn giản. Bạn nhấn tổ hợp ALT+F11 để vào cửa sổ VBE hoặc vào ngăn Developer ➝ Code ➝ Visual Basic (E2003: Tools ➝ Macro ➝ Visual Basic Editor), sau đó vào Insert ➝ chọn Module ➝ nhập vào đoạn mã sau:


Function GetCommentText(rCommentCell As Range)
Dim strGotIt As String
On Error Resume Next
strGotIt = WorksheetFunction.Clean(rCommentCell.Comment.Text)
GetCommentText = strGotIt
On Error GoTo 0
End Function


Vào File ➝ Save (Ctrl+S) để lưu Module, sau đó vào File ➝ Close and Return to Microsoft Excel (ALT+Q) để trở về cửa sổ bảng tính. Bạn vào một ô trống nào đó và nhập vào:

=GetCommentText(B2)

Với B2 là ô đang có chú thích. Nhấn Enter để xem kết quả.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
18-11-08, 06:40 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif
Chiêu 30: Sort thứ tự dựa trên nhiều hơn ba cột


Chức năng sort của Excel bị giới hạn với sort trong phạm vi 3 cột. Trong hầu hết các trường hợp, sort theo 3 cột là đủ nhưng đôi khi bạn cần sort nhiều hơn 3 cột dữ liệu. Chiêu này sẽ giúp bạn vượt qua hạn chế này.

Với ví dụ sau, chúng tôi giả sử bạn có các cột dữ liệu liên quan với nhau A, B, C, D và E, và bạn muốn sort dữ liệu này đầu tiên theo cột A, tiếp theo là cột B, kế đến là cột C, tiếp nữa là cột D và cuối cùng là cột E.

Để làm điều này, bạn sort lần lượt theo thứ tự ngược: sort theo cột cuối cùng trước và tiếp theo tuần tự ngược đến cột đầu tiên. Chọn các cột từ A đến E, sau đó chọn Data ➝ Sort. Chọn để sort theo thứ tự cột C đầu tiên, tiếp theo là đến cột D và sau đó đến cột E. Nhấn vào sort. Bây giờ chọn các cột từ A đến E và chọn Data ➝ Sort. Lúc này, sort theo thứ tự cột A trước rồi mới đến cột B. Click sort và mọi thứ sẽ được sắp xếp theo thứ tự.

Excel đã sort theo 5 cột thay vì 3 cột. Nếu bạn muốn Excel tự động làm điều này, bạn có thể sử dụng một macro mà sẽ sort theo vùng chọn và giả định rằng dữ liệu của bạn có các tiêu đề cột được xác định và định dạng ở hàng đầu tiên của vùng chọn. Nếu các tiêu đề được in đậm, Excel sẽ cho biết chúng là các tiêu đề và sẽ không sort chúng. Thay vào đó, nó sẽ sort cột đầu tiên bên trái trước rồi mới tới cột bên phải cho đến tối đa là 256 cột.

Đoạn code macro bạn cần sử dụng phải được đặt trong một module chuẩn. Để làm điều này, bạn chọn Tools ➝ Macro ➝ Visual Basic Editor (Hoặc nhấn Alt+F11), sau đó chọn Insert ➝ Module và gõ đoạn code sau vào:


Sub SortByX( )
Dim i As Long
For i = Selection.Columns.Count To 1 Step -1
Selection.Sort Key1:=Selection.Cells(2, i), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlTopToBottom
Next i
End Sub

Để quay lại excel, bạn đóng cửa sổ code này lại hoặc nhấn Alt+ Q. Ngay khi bạn dán đoạn code này vào, bạn đã có thể thực hiện được việc sort này: Tô chọn vùng cần sort, kể cả tiêu đề, rồi chạy code.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
19-11-08, 07:37 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 31: Sắp xếp ngẫu nhiên

Bạn có thể dùng Excel để chọn ra một cách ngẫu nhiên ba người thắng cuộc – 1, 2 và 3 từ một danh sách trên bảng tính. Để thực hiện điều này một cách dễ dàng nhất và công bằng nhất, bạn nên dùng hàm RAND kết hợp với tính năng sắp xếp của Excel.

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h31_01.jpg

Tại ô A2 bạn nhập vào hàm =RAND và sao chép xuống đến ô A10. Bạn có thể sắp xếp các cột Name, Age và ID No. theo cột A và từ đó chọn ra được ngẫu nhiên 3 người thắng cuộc.

Hàm RAND sẽ được tự động tính lại mỗi khi có sự thay đổi trên bảng tính, do vậy chúng ta có thể nhấn F9 để ép Excel tính toán lại và từ đó chọn ra được những phần tử trong danh sách một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên chúng ta cần phải tạo một thủ tục sắp xếp lại dữ liệu sau khi Excel tạo ra bộ số ngẫu nhiên mới.

Để việc chọn lựa được dễ dàng, chúng ta sẽ ghi một Macro và gán nó vào một nút lệnh trên bảng tính. Mỗi khi muốn chọn ra nhóm người thắng cuộc thì bạn chỉ cần nhấn nút lệnh này. Bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước này bạn sẽ tiến hành ghi Macro, bạn chọn một ô bất kỳ và vào Developer ➝ Code ➝ Record Macro (E2003: Tools ➝ Macro ➝ Record New Macro…). Chọn 4 cột A, B, C và D rồi nhấn F9. Vào Data ➝ Sort & Filter ➝ Sort ➝ chọn sắp xếp cột A theo thứ tự tùy ý (nhỏ ➝ lớn hoặc lớn ➝ nhỏ).

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h31_02.jpg

Bước tiếp theo, bạn hãy vào ngăn Developer ➝ nhóm Controls ➝ Insert (E2003: View ➝ Toolbars ➝ Forms) ➝ chọn Button (Form Control) và vẽ thành một nút trên bảng tính ➝ chọn tên Macro vừa ghi ➝ nhấn OK để hoàn tất.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h31_03.jpg

Bạn chọn cột A và ẩn nó để người dùng không thấy các số ngẫu nhiên. Mỗi lần bạn nhấp chuột lên nút Pick Winner thì dữ liệu của bạn sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên và bạn có thể dễ dàng chọn ra 3 người thắng cuộc.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h31_04.jpg

Lưu ý: Hàm RAND trong các phiên bản trước Excel 2003 có tồn tại lỗi trong việc phát số ngẫu nhiên. Về mặt lý thuyết, hàm RAND chỉ trả về các giá trị từ 0 đến 1, điều này không phải luôn luôn đúng khi phát nhiều số ngẫu nhiên vì đôi khi hàm trả về giá trị nhỏ hơn 0. Xem thêm thông tin về việc Microsoft thay đổi giải thuật phát số ngẫu nhiên trong các phiên bản Excel 2003 & 2007 tại http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=828795.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
21-11-08, 10:41 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 32: Thao tác trên dữ liệu với Advanced Filter

Nếu bạn đã quen với công cụ Auto Filter, bạn hẳn đã thấy những hạn chế của AutoFilter. Nếu bạn cần xử lý chọn lọc dữ liệu ngoài giới hạn này, Advanced Filter là 1 chọn lựa tốt.
Dù cho bị hạn chế, AutoFilter cũng đã là 1 công cụ hữu ích để chỉ thể hiện 1 phần dữ liệu lên màn hình theo 1 vài điều kiện nào đó. Nhưng đôi khi bạn không thể chọn lọc thông tin cần thiết khi dùng AutoFilter.

Xin nói thêm, Excel 2003 và kể cả Excel 2007 chỉ có thể lọc 1 lần 2 điều kiện (And hoặc Or) cho 1 cột. Hơn thế, nếu bạn muốn lọc dữ liệu theo 2 tiêu chí trên 2 cột, thì chỉ có thể kết hợp bằng toán tử And giữa các điều kiện của 2 cột.

Advanced Filter sẽ hữu dụng hơn nhiều. Tuy nhiên nếu bạn muốn dùng AdF, bạn phải sắp xếp dữ liệu đúng chuẩn như lời nói đầu (bài 1, 2, 3):

- chừa ít nhất 3 dòng trống trên cùng bảng dữ liệu
- Dùng 1 dòng duy nhất làm tiêu đề bảng dữ liệu
- Không merge bất cứ ô nào của bảng dữ liệu

Khi sử dụng AdF, bạn sẽ phải dùng tiêu đề cột làm tiêu chí lọc, nên bạn sẽ phải copy tiêu đề cột dán vào chỗ nào đó trên dòng 1. Nhưng tốt nhất bạn nên dùng 1 công thức chẳng hạn như =A4 để bảo đảm rằng bất cứ lúc nào điều kiện lọc cũng đúng, dù cho bạn có thay đổi tiêu đề cột.

Dùng công thức này cho tất cả các cột mà bạn muốn làm tiêu chí lọc.

Sau đó ngay dưới mỗi tiêu đề (dòng 2, và 3) bạn để những điều kiện lọc. Những điều kiện lọc sẽ dùng những toán tử so sánh như: =, >, <, >=, <=, <>.

Ghi nhớ 1 điều rằng những điều kiện Or cần sắp xếp theo chiều đứng, những điều kiện And sẽ sắp theo hàng ngang. Do đó nếu bạn cần lọc theo 2 điều kiện And và cùng 1 tiêu chí, thì phải dùng 1 tiêu đề cột trên 2 ô.

Sau đây là các hình minh hoạ:

Các điều kiện Or:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-01.gif


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-02.gif

Các điều kiện And:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-03.gif


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-04.gif

Kết hợp 2 And và 1 Or: (MLuong<700 And MLuong>400 And BPhan=”KT”) Or BPhan=”HC”


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-05.gif

Kết hợp 2 And và 2 Or: (MLuong<700 And MLuong>400 And BPhan=”KT”) Or (MLuong<700 And MLuong>400 And BPhan=”HC”)


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-06.gif

Trên đây chỉ là những thí dụ đơn giản, mà bạn có thể sử dụng AutoFilter.

Bây giờ ta áp dụng AdF cho vài thí dụ mà AutoFilter không làm được

(Còn tiếp)MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
21-11-08, 10:52 PM
Chiêu 32: Thao tác trên dữ liệu với Advanced Filter (tiếp theo)

Bây giờ ta áp dụng AdF cho vài thí dụ mà AutoFilter không làm được:

Bất cứ khi nào áp dụng AdF cho điều kiện là công thức như các trường hợp dưới đây, bạn phải nhớ không dùng tiêu đề của bảng dữ liệu làm tiêu đề cho điều kiện. Bạn hãy đặt 1 tên cho điều kiện, hoặc để trống.

Thí dụ 1: Bạn muốn lọc dữ liệu cột mức lương với những giá trị thoả điều kiện nhỏ hơn mức lương trung bình, thì dùng công thức sau: =D6<AVERAGE($D$6:$D$22), kết quả sẽ là True hoặc False, bạn đừng quan tâm, mà cứ dùng AF, ô D2 là giá trị trung bình tính sẵn 468,8235 để bạn tiện theo dõi:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-07.gif

Bạn cũng có thể kết hợp với điều kiện bộ phận là KT:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-08.gif

Lưu ý rằng D6 là 1 tham chiếu tương đối trong khi $D$6:$D$22 là 1 tham chiếu tuyệt đối. Điều này là cần thiết để Excel dò tìm lần lượt D6, D7, … trong vùng cố định $D$6:$D$22, hễ giá trị nào của D6, D7, … mà có kết quả True thì cho hiện, False thì ẩn dòng. Đó là cách mà anh Bill ta thực thi AdF.

Thí dụ 2: Nhận thấy rằng có những mức lương mà nhiều người hưởng, và có những mức lương mà chỉ 1 người có, ta muốn lọc ra những người có mức lương trùng với 1 người nào khác, ta dùng công thức như sau:

=COUNTIF($D$6:$D$22;D6)>1


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-09.gif

Còn nếu muốn lọc những người có mức lương độc, chỉ 1 người có, ta dùng công thức:
=COUNTIF($D$6:$D$22;D6)=1


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-10.gif

Bây giờ nếu bạn muốn lọc ra chỉ những mức lương không trùng nhau, cho ra 1 cột khác thì làm như sau: khi mở hộp thoại AF, hãy click vào ô Copy to another location, click chọn vào ô Unique records only, chọn thêm ô sẽ copy sang ở ô Copy To, và để trống vùng Criteria:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-11.gif

Kết quả:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack32-12.gifMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
23-11-08, 09:44 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 33: Tạo các định dạng số cho riêng bạnExcel đã có những định dạng số của riêng nó nhưng thỉnh thoảng bạn cần sử dụng một định dạng số không có sẵn trong Excel. Sử dụng chiêu này, bạn có thể tạo ra các định dạng số mà bạn có thể điều chỉnh cho nhu cầu riêng của bạn.

Trước khi bạn thử những chiêu này, sẽ có ích cho bạn nếu bạn hiểu được làm thế nào Excel nhận biết được các định dạng của ô. Excel nhận biết một định dạng của ô khi có 4 phần sau (từ trái sang phải): số dương, số âm, giá trị 0, và giá trị chuỗi. Mỗi phần được ngăn cách bởi một dấu chấm phẩy (;).

Khi bạn tạo ra một định dạng số cho riêng bạn, bạn không cần phải định dạng tất cả 4 phần này. Nói cách khác, nếu định dạng của bạn chỉ có hai phần thì phần đầu tiên được sử dụng cho cả các số dương và các giá trị 0, trong khi phần thứ 2 sẽ được sử dụng cho số âm.

Nếu định dạng của bạn chỉ bao gồm một phần, tất cả các loại số sẽ dùng một định dạng. Chuỗi bị ảnh hưởng bởi các định dạng riêng chỉ khi bạn sử dụng tất cả 4 phần, phần cuối sẽ sử dụng cho chuỗi .

Đừng cho rằng những định dạng riêng chỉ áp dụng chỉ cho các dữ liệu kiểu số. Các định dạng số cũng áp dụng cho các dữ liệu kiểu chữ.

Định dạng riêng cho số được hiển thị ở hình 2-18 là định dạng tiền tệ chuẩn của Excel, nó chỉ ra số tiền âm là màu đỏ.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack33-01.gif

Nếu bạn gõ một số dương tương ứng với một giá trị tiền tệ, Excel sẽ định dạng nó ngay lập tức bao gồm dấu phẩy (,) ngăn cách hàng ngàn, theo sau hai số lẻ thập phân.

Excel sẽ định dạng tương tự cho giá trị âm, ngoại trừ số âm được hiển thị là màu đỏ. Bất kỳ giá trị 0 nào cũng sẽ không có ký hiệu tiền tệ và sẽ được hiển thị hai số lẻ thập phân (0.00). Nếu bạn gõ một chuỗi vào một ô, Excel sẽ hiển thị dòng chữ “Chuỗi hiển thị,” bất kể giá trị thật sự của chuỗi bạn gõ vào là gì.

Điều quan trọng là phải chú ý, việc định dạng một giá trị của ô không ảnh hưởng đến giá trị đích thực của ô.

Ví dụ, gõ bất kỳ số nào vào ô A1. Nhấn chuột phải và chọn Format Cells ➝ Number ➝ Custom, và sử dụng bất kỳ định dạng nào ngay tại con trỏ chuột đầu tiên (trong hộp "Type), gõ "Hello" (với dấu ngoặc kép ("")). Sau đó nhấn OK.

Mặc dù ô hiển thị từ "Hello" nhưng bạn có thể thấy giá trị thật sự của ô bằng cách chọn ô và xem trên thanh công thức (Formula bar), hoặc nhấn F2. Nếu bạn tham chiếu ô này trong một công thức - ví dụ, =A1+20 - kết quả của ô sẽ dẫn đến định dạng lúc nãy, nghĩa là sẽ trả về kết quả là "Hello" (bạn hãy làm thử, bạn sẽ thấy kết quả ngay tức khắc!)

Nếu bạn đã tham chiếu ô A1 cùng với những ô khác mà có bất kỳ định dạng chuẩn Excel nào - ví dụ, =Sum(A1:A10)- kết quả trả về sẽ vẫn theo định dạng riêng của ô A1.

Excel đưa ra một giả thiết đã được thiết lập trước rằng bạn muốn kết quả của ô đã được định dạng giống như cách tham chiếu đến một hay nhiều ô. Nếu các ô tham chiếu chứa nhiều hơn một loại định dạng thì bất cứ định dạng riêng nào cũng sẽ được ưu tiên trước.

Điều này có nghĩa là, bạn phải luôn luôn nhớ rằng Excel sử dụng một giá trị thật sự của ô để tính toán, và sẽ không lấy giá trị thể hiện của nó.

Điều này có thể tạo ra ngạc nhiên khi Excel tính toán dựa trên các ô đã được định dạng không có số lẻ thập phân hoặc có một vài số lẻ thập phân, thí dụ:

Để thấy được điều này, bạn gõ 1.4 vào ô A1 và 1.4 vào ô A2, định dạng cho cả hai ô là không có số lẻ thập phân theo sau bằng cách bạn chọn vùng A1:A2, click chuột phải, chọn Format Cells ➝ Number, trong khung "decimal places" chọn 0. Sau đó gõ công thức =A1+A2 vào một ô khác. Dĩ nhiên kết quả trả về sẽ là 3 vì Excel đã làm tròn.

Excel có một lựa chọn được gọi là “Precision as Displayed”, bạn có thể tìm thấy bằng cách chọn Office button ➝ Excel Options ➝ Advanced (Với phiên bản trước Excel 2007, chọn Tools ➝ Options ➝ Calculation), nhưng bạn nên biết rằng định dạng này sẽ thay đổi vĩnh viễn các giá trị trong các ô từ đầy đủ các số lẻ thập phân (gồm 15 ký số) đến bất kỳ định dạng nào, bao gồm các số lẻ thập phân, được thể hiện. Nói cách khác, khi bạn đánh dấu chọn “Precision as Displayed” và nhấn OK thì nó sẽ không trả lại kết quả ban đầu. (Bạn có thể thử nhưng các thông tin về các số lẽ thập phân mở rộng sẽ bị mất đi.)


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack33-02.gif

Ghi chú thêm: để hiểu thêm điều này, bạn làm ví dụ như sau ô A1 bạn gõ 1.53, A2: 2.75, A3: 5.68, A4: 3.25, A5: sum(A1:A4). Kết quả bạn thấy được ở ô A5 là 13.21. Giờ bạn vào Office button ➝ Excel Options ➝ Advanced và chọn "Set precision as display". Chọn vùng A1:A4, bạn nhấn nút Decrease Decimal , bạn sẽ thấy phần thập phân bị làm tròn dần lên. Khi còn 1 số thập phân thì tổng là 13.30; khi không còn chữ số thập phân nào nữa thì tổng là 14. Bây giờ, bạn lại dùng nút Increase Decimal, bạn sẽ thấy phần số lẻ ở sau các số ban đầu bạn gõ vào đã trở thành sô 0 hết. Đây là điều bạn nên chú ý khi lựa chọn tùy chọn này. Tuy nhiên nếu ở các ô A1:A4 là công thức thì dữ liệu ban đầu của bạn vẫn còn nguyên. Ví dụ, thay vì gõ trực tiếp ô A1 là 1.53, bạn gõ =1.53 và tương tự như thế cho các ô khác và làm theo các bước hồi nãy và kiểm tra kết quả bạn sẽ thấy có sự khác biệt.


(Còn tiếp)

ptm0412
23-11-08, 09:51 AM
Chiêu 33: Tạo các định dạng số cho riêng bạn (Tiếp theo)

Định dạng mặc định cho tất cả các ô trong Excel là General. Nếu bạn gõ một con số vào một ô, Excel thường sẽ đoán định dạng số nào là phù hợp nhất. Ví dụ, nếu bạn gõ 10% vào một ô, Excel sẽ định dạng ô đó là kiểu Percentage. Trong hầu hết các trường hợp thì Excel đoán khá chính xác nhưng thỉnh thoảng bạn cần thay đổi lại.

Khi sử dụng định dạng cho các ô, hãy tránh việc bị cám dỗ để định dạng canh trái, canh phải hay canh giữa. Theo mặc định các số sẽ được canh phải và chuỗi sẽ được canh trái. Nếu bạn bỏ điều này, bạn có thể nhận biết thoáng qua dù cho ô đó là chuỗi hay số vì trong trường hợp ví dụ trước, ô A1 bạn thấy là chuỗi ("Hello") nhưng thực sự nó là một số.

Mỗi phần của một định dạng được đưa ra sử dụng những mã định dạng riêng của nó. Các mã này ảnh hưởng đến Excel trong việc thể hiện dữ liệu theo cách mà bạn muốn. Vì vậy, thí dụ, giả sử bạn muốn số âm xuât hiện trong ngoặc đơn(), và tất cả các số, số dương, số âm và số 0 đều hiển thị 2 số lẻ thập phân.

Để làm điều này, bạn click chuột phải chọn Format Cells, tab Number mục Custom, ở khung Type bạn gõ: 0.00_ ;(-0.00)

Nếu bạn muốn số âm màu đỏ, bạn làm tương tự như trên nhưng trong khung Type bạn gõ: 0.00_ ;[Red](-0.00)

Chú ý là hãy sử dụng dấu ngoặc vuông ([]) trước code. Code sử dụng cho định dạng nói cho Excel biết để tạo ra số màu đỏ. Bạn có thể sử dụng nhiều code định dạng khác nhau trong các mục ở Format cells/number/custom.

Bảng 2-1 đến bảng 2-5 được lấy từ tài liệu của Microsoft đã giải thích những code này.

Bảng 2.1: các mã về định dạng số:

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/bang1.png

Bảng 2.2: Các mã định dạng chuỗi

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/bang2.png

Bảng 2.3: Các mã về định dạng ngày tháng năm

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/bang3.png

(Còn tiếp)

ptm0412
23-11-08, 10:01 AM
Chiêu 33: Tạo các định dạng số cho riêng bạn (Tiếp theo)

Bảng 2.4: Các mã định dạng về thời gian

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/bang4.png

Bảng 2.5: Các mã định dạng khác:

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/bang5.png

Hãy chú ý đến điểm đặc biệt ở mã định dạng cuối cùng trong bảng 2-5: các toán tử so sánh. Giả sử bạn muốn định dạng số là: 0.00_ ;[Red](-0.00) để hiển thị số âm là màu đỏ và trong ngoặc đơn nếu số nhỏ hơn -100. Để làm điều này, bạn làm như sau: 0.00_ ;[Red][<-100](-0.00);0.00

Mã định dạng [Red][<-100](-0.00) được đặt trong phần số âm tạo nên kết quả này. Việc sử dụng phương pháp này kết hợp với định dạng có điều kiện bạn có thể nhân đôi số điều kiện định dạng có điều kiện từ 3 lên đến 6 điều kiện.

Thường người sử dụng muốn hiện thị giá trị dollar ở dạng chữ. Để làm điều này, ở khung type của Format cells/number/custom, bạn gõ: 0 "Dollars and" .00 "Cents"

Định dạng này sẽ ảnh hưởng đến một số được nhập vào như 55.25 được hiển thị là "55 Dollars and .25 Cents". Nếu bạn muốn đổi số thành dollars và cents, hãy tham khảo thêm hai hàm tự tạo từ link sau của Microsoft: http://www.ozgrid.com/VBA/ValueToWords.htm and http://www.ozgrid.com/VBA/CurrencyToWords.htm.

Bạn cũng có thể sự dụng một định dạng riêng để hiển thị các từ như : Low, Average, hay High cùng với số được gõ vào. Đơn giản chỉ việc sử dụng mã định dạng sau: [<11]"Low"* 0;[>20]"High"* 0;"Average"* 0

Hãy chú ý đên việc sử dụng dấu "*". Dấu này sẽ lặp lại các ký tự tiếp theo trong định dạng để điền đầy ô theo độ rộng cột, nghĩa là tât cả các từ Low, Average, or High sẽ bị dồn về bên phải, trong khi số sẽ bị dồn về bên trái.

(Hết)


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

BNTT
23-11-08, 11:13 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif
Chiêu 34: Tăng thêm số lần Undo cho Excel


Tất cả chúng ta đều đã quen thuộc với chức năng Undo của Excel, cho phép chúng ta làm lại những sai lầm của mình. Tuy nhiên, mặc định, chúng ta chỉ có thể Undo được 16 lần. Chiêu này giúp bạn có thể tăng số lần Undo lên nhiều hơn, có thể đến 100 lần.

Khi bạn sử dụng chức năng Undo của Excel, và bạn đã thực hiện Undo 16 lần, thì nút Undo bị mờ đi, không thể Undo được nữa. Ngoài ra, khi bạn nhấn nút Save để lưu bảng tính, thì nút Undo cũng bị mờ đi, và danh sách những tác vụ (những hành động đã thực hiện trên bảng tính) mà bạn đã thực hiện bị mất sạch. Đó là do khi bạn lưu bảng tính, Excel cho rằng bạn đã hài lòng với bảng tính này (thì mới nhấn Save), và nó thấy rằng không cần thiết phải giữ lại danh sách những tác vụ trước khi lưu nữa.

Bạn có thể thấy rằng, quay lui lại 16 lần là không đủ, nhưng làm cách nào để tăng số lần này lên? Nghĩa là làm cách nào để tăng danh sách các tác vụ của bạn lên? Thưa rằng, có cách, và bạn có thể tăng con số này lên đến 100 lần.

Để làm điều này, trước hết, bạn hãy thoát khỏi Excel. Sau đó bạn chạy lệnh Run của Windows (Start | Run, hoặc nhấn phím Window + R), gõ vào đó Regedit.exe và nhấn OK.

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/341.gif
Khi bạn đã mở được chương trình Regedit, hãy tìm đến khóa:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 11.0 \ Excel \ Options
Con số 11.0 ở trên đây có thể khác, ví dụ với Excel2000 thì nó là 10.0, với Excel 2007 thì nó là 12.0

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/342.gif


Nhấn Edit | New | DWORD Value (xem hình). Một mục mới New Value #1 sẽ được tạo ra trong khung bên phải, bạn nhập vào đó chữ UndoHistory, và nhấn Enter.

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/343.gif


Nhấn đúp (double-click) vào mục UndoHistory mới tạo, rồi gõ vào hộp thoại mở ra một con số bất kỳ, miễn là lớn hơn 16 và nhỏ hơn 100. Nhấn OK, rồi thoát Regedit.

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/344.gif

Bạn hãy khởi động lại Excel và thử làm gì trong đó, rồi nhấn vào nút Undo xem bạn có thể Undo được bao nhiêu lần nhé. Hy vọng rằng Undo 100 lần, đã là quá đủ cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhấn lưu bảng tính, thì danh sách các tác vụ có thể Undo vẫn mất.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
24-11-08, 11:14 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 35: Tự tạo danh sách để fill


Bằng cách tự tạo 1 danh sách, bạn có thể chỉ cần gõ 1 giá trị đầu, sau đó fill xuống hoặc fill ngang bằng cái Fill Handle, danh sách sẽ được tự động điền vào tuần tự.
Excel cung cấp cho bạn 1 khả năng tiết kiệm đáng kể thời gian cho việc nhập liệu, không chỉ cho số mà cả cho chuỗi. Nó có tạo sẵn cho bạn vài danh sách: tháng trong năm, thứ trong tuần. Bạn chỉ cần gõ 1 từ đầu (có trong list), rồi kéo cái Fill Handle, danh sách sẽ tự động được điền vào với những giá trị kế tiếp của list. Thí dụ bạn gõ Tue, và fill xuống, các ô kế sẽ tự động được điền là Wed, Thu, Fri, Sat, Sun, Mon, và trở lại Tue nếu còn tiếp.

Bạn hoàn toàn có thể tự tạo 1 list riêng của bạn để dùng sau này. Một cách đơn giản để tạo list là gõ danh sách bạn cần vào các ô. Thí dụ bạn cần danh sách các tháng trong năm bằng tiếng Việt. Vậy bạn hãy gõ vào các ô từ A1 đến A12:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack35-01.gif

Rồi chọn trong Office button ➝ Excel Options ➝ Popular ➝ Edit Custom Lists (đối với Excel trước 2007, Tools ➝ Options ➝ Custom Lists), trong vùng Import List in cells, chọn $A$1:$A$12. Nhấn Import và nhấn OK.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack35-02.gif

Một khi bạn đã tạo 1 list như vậy, chỉ cần gõ vào 1 ô với 1 giá trị trong list, rồi nắm kéo cái fill Handle, bạn sẽ được kết quả:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack35-03.gif

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack35-04.gif

Bạn cũng có thể fill giá trị ngược chiều nếu bạn gõ 2 giá trị, 1 nằm dưới trong danh sách, 1 nằm kế trên trong danh sách, tô chọn cả 2 ô rồi Fill:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack35-05.gif

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack35-06.gif


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
27-11-08, 10:10 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gifChiêu thứ 36: Làm nổi các Subtotal của Excel

Khi làm việc với subtotal trong Excel bằng lệnh Data ➝ Outline ➝ Subtotal, các dòng subtotal rất khó phân biệt với các số liệu khi có nhiều cột dữ liệu. Cụ thể là, các cột subtotal xuất hiện bên phải tập dữ liệu trong khi tiêu đề của nó thường lại nằm ở cột đầu tiên và các subtotal lại không được định dạng in đậm như các tiêu đề nên gây khó khăn cho việc đọc các kết quả. Trong phần này sẽ hướng dẫn bạn các cách sử dụng định dạng theo điều kiện để định dạng các subtotal sao cho dễ phân biệt và dễ đọc hơn.

Trước tiên, chúng ta cần có tập số liệu để thực hành. Các bạn nhập vào các số liệu như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_01.jpg

Tiếp theo là các bạn hãy tính subtotal cho từng Region bằng cách đặt ô hiện hành vào dùng số liệu và vào Data ➝ Outline ➝ Subtotal (E2003: Data ➝ Subtotals). Hộp thoại Subtotal xuất hiện, bạn thiết lập các tuỳ chọn như hình sau và nhấn nút OK.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_02.jpg

Trong hình trên, bạn thấy rằng các tiêu đề subtotal của từng Region tại cột A được in đậm nhưng các giá trị subtotal bên cột B thì không. Đối với tập số liệu trên thì cũng không quá khó để đọc các kết quả, tuy nhiên chúng ta sẽ khó nhận biết ngay các subtotal khi có nhiều cột số liệu hơn.

Chúng ta sẽ dùng định dạng theo điều kiện để định các các giá trị subtotal in đậm một cách tự động và bạn phải thực hiện điều này trước khi dùng lệnh subtotal. Do vậy nếu đã thực hiện lệnh subtotal thì bạn hãy xoá bỏ nó theo cách sau: chọn ô hiện hành trong vùng kết quả subtotal và vào Data ➝ Outline ➝ Subtotal ➝ chọn Remove All.

Sau đó chọn vùng A1:B16, lưu ý để ô hiện hành tại tại ô A1, sau đó vào Home ➝ Styles ➝ Conditional Formatting ➝ New Rules… ➝ Use a formula to determine which cells to format (E2003: Format ➝ Conditional Formatting…➝ Formula Is) và nhập vào công thức sau tại hộp “Format values where this formula is true”:

=Right($A1,5)=”Total”

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_03.jpg

Lưu ý phải cố định cột A (thêm $ vào trước A) và dùng tham chiếu tương đối cho dòng. Nhấn nút Format… ➝ vào hộp Format Cells ➝ chọn ngăn Font ➝ chọn Bold tại Font Style và chọn màu đỏ tại Color ➝ nhấn OK ➝ nhấn tiếp OK để trở về bảng tính.

Tiếp theo, bạn chọn một ô nào đó trong vùng số liệu và vào Data ➝ Outline ➝ Subtotal ➝ để các tuỳ chọn mặc định ➝ OK. Kết quả như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_04.jpg


Do bạn chọn ô A1 là ô mặc định và sau khi áp dụng định dạng theo điều kiện, Excel sẽ thay đổi địa chỉ tham chiếu trong công thức định dạng trên cho các ô trong vùng chọn. Ví dụ như tại ô A2 và B2 sẽ có công thức định dạng theo điều kiện là =Right($A2,5)=”Total” và các ô A3, B3 sẽ là =Right($A3,5)=”Total”. Khi công thức trong ô nào trả về True thì ô đó sẽ được áp dụng định dạng theo thiết lập trong lệnh định dạng theo điều kiện.

Cải tiến định dạng cho subtotal

Các định dạng theo hướng dẫn trên sẽ như nhau cho các dòng có tính subtotal, do vậy cũng sẽ khó phân biệt dòng Grand Total với các dòng subtotal khác. Phần này, chúng ta cũng sẽ dùng định dạng theo điều kiện để làm cho chúng có định dạng khác nhau.

Trước tiên, bạn phải xoá định dạng theo điều kiện ở phần trước bằng cách đặt ô hiện hành trong vùng số liệu rồi vào Home ➝ Styles ➝ Conditional Formatting ➝ Manage Rules ➝ chọn Rule và nhấn nút Delete Rule.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_05.jpg

Bạn phải xoá vùng kết quả Subtotal tương tự như hướng dẫn ở phần trước. Sau đó, bạn chọn vùng A1:B16, nhớ chọn ô A1 là ô hiện hành rồi vào Home ➝ Styles ➝ Conditional Formatting ➝ Manage Rule ➝ New Rule ➝“Use a formula to determine which cells to format” (E2003, Format ➝ Conditional Formatting… ➝ Formula Is) ➝ nhập công thức sau tại hộp “Format values where this formula is true”

=$A1=”Grand Total”

Nhấn nút Format ➝ chọn ngăn Font ➝ chọn Bold tại Font Style ➝ chọn màu xanh tại Color ➝ nhấn OK. Tiếp tục, bạn nhấn nút New Rule (E2003: nhấn Add) ➝ chọn “Use a formula to determine which cells to format” ➝nhập công thức sau tại hộp “Format values where this formula is true”:

=Right($A1,5)=”Total”

Nhấn nút Format ➝ chọn ngăn Font ➝ chọn Bold Italic tại Font Style ➝ chọn Single tại Underline ➝ nhấn OK ➝ OK. Nhấp tiếp OK để trở lại màn hình bảng tính.

Trong Excel 2007, Rule thêm vào trước sẽ nằm dưới cùng. Do vậy bạn chọn Rule tạo đầu tiên =$A1=”Grand Total” và nhấn Move Up để đưa nó lên đầu tiên trong danh sách các Rule.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_06.jpg

Cuối cùng, bạn vào Data ➝ Outline ➝ chọn Subtotal ➝ nhấn OK và xem kết quả như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h36_07.jpg


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
29-11-08, 11:23 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 37: Chuyển đổi các hàm và công thức trong Excel thành giá trị.


Hầu hết các bảng tính Excel đều chứa các công thức. Thỉnh thoảng bạn chỉ muốn hiện lên kết quả của một công thức trong một ô, thay vì để công thức ở đó, vì nó sẽ thay đổi khi dữ liệu mà nó tham chiếu đến thay đổi.

Bạn có thể làm điều này bằng tay theo hai cách hoặc bạn có thể sử dụng một macro mà sẽ làm cho công việc nhẹ đi. Trước hết hãy xem các phương pháp bằng tay.

1. Dùng Paste Special

Bạn có thể sao chép các kết quả của các công thức và vẫn để lại công thức tại ô gốc bằng việc sử dụng công cụ Paste Special của Excel. Giả sử bạn có các công thức ở trong vùng A1:A100. Chọn vùng này, chọn lệnh copy (bạn có thể làm điều này bằng cách chọn các lựa chọn trong Clipboard ở tab Home hoặc nhấn chuột phải), sau đó chọn ô bắt đầu để dán kết quả (giả sử ô B1). Chọn Clipboard ➝ Paste ➝ Paste Values (hoặc nhấn phải chuột và chọn Paste Special ➝ Values hoặc dùng phím tắt Alt+E+S+V) và nhấn OK. Lúc này bạn sẽ thấy vùng B1:B100 sẽ là các kết quả của công thức ở các ô trong vùng A1:A100 nhưng chỉ là các giá trị.

Nếu bạn muốn chép đè các công thức gốc với kết quả của chúng, chọn dãy công thức và chọn Copy. Vẫn ở dãy công thức được chọn đó, chọn Paste ➝ Paste Values (hoặc click phải chuột và chọn Paste Special ➝ Values hoặc dùng phím tắt Alt+E+S+V), sau đó click OK.

2. Sử dụng "Copy Here As Values Only"

Bạn cũng có thể sao chép các kết quả của công thức mà vẫn để lại các công thức ở ô gốc bằng cách sử dụng một menu ẩn mà thậm chí nhiều người dùng không biết sự tồn tại của nó. Chọn dãy công thức, nhấn phải chuột ở đường biên bên phải hoặc bên trái vùng chọn (nói cách khác là bạn có thể click chuột phải ở bất kỳ đường biên nào của vùng chọn ngoại trừ việc bạn sử dụng nút "fill handle" có hình dấu thập). Trong lúc nhấn giữ chuột phải, kéo chuột đến nơi cần dán, nhả chuột phải và nhấn "Copy Here as Values Only" từ một menu xổ xuống.

Bạn cũng có thể chép đè lên các công thức với kết quả của chúng. Chọn dãy có công thức, sau đó nhấn phải chuột ở đường biên bên phải hoặc bên trái vùng chọn (nhắc lại một lần nữa là bạn có thể click chuột phải ở bất kỳ đường biên nào của vùng chọn ngoại trừ việc bạn sử dụng nút "fill handle" có hình dấu thập). Trong khi nhấn phải chuột (hoặc nhấn Ctrl), kéo chuột qua một cột bên phải hoặc bên trái và sau đó quay về dãy ban đầu, nhả chuột phải và nhấn "Copy Here as Values Only" từ kết quả của một một menu xổ xuống.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack37.gif

3. Sử dụng Macro

Nếu bạn thường xuyên chuyển đổi các ô có công thức hoặc hàm thành giá trị thì bạn có thể sử dụng macro đơn giản như sau:


Sub ValuesOnly( )
Dim rRange As Range
On Error Resume Next
Set rRange = Application.InputBox(Prompt:="Select the formulas", _
Title:="VALUES ONLY", Type:=8)
If rRange Is Nothing Then Exit Sub
rRange = rRange.Value
End Sub

Để sử dụng macro này, chọn Developer ➝ Code ➝ Visual Basic (với phiên bản trước Excel 2007, chọn Tools ➝ Macro ➝ Visual Basic Editor) hoặc nhấn Alt + F11 để chèn một module chuẩn. Sao chép và dán đoạn code ở trên trực tiếp vào module.

Nhấn chọn nút Close của cửa sổ code hoặc nhấn Alt + Q để quay trở lại bảng tính Excel. Chọn Developer ➝ Code ➝ Macros (với phiên bản trước Excel 2007, chọn Tools ➝ Macro ➝ Macros) hoặc nhấn Alt+F8, chọn ValuesOnly, sau đó click chọn nút Options, ở shortcut key bạn thêm một phím nào đó để gán một nút tắt cho macro này (Ví dụ: bạn gõ ở shortcut key là E thì sau này muốn sử dụng macro này bạn chỉ cần gõ Ctrl+E). Chú ý là bạn không nên chọn các phím tắt trùng với các phím tắt có sẳn của Excel như Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+S....

Khi bạn sử dụng macro, bạn sẽ thấy một Input box được hiển thị và hỏi dãy chứa công thức của bạn là dãy nào. Địa chỉ của dãy được chọn sẽ được hiển thị một cách tự động trong Inputbox, và tất cả những gì bạn cần để làm thực hiện việc chuyển đổi là nhấn OK.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

TranThanhPhong
02-12-08, 04:32 PM
Chiêu 38: Thêm dữ liệu vào danh sách Validation một cách tự động

Nếu bạn đã từng sử dụng validation, bạn sẽ thấy đó là một tính năng rất hay. Có lẽ điểm ấn tượng nhất của nó chính là khả năng thêm một danh sách lựa chọn vào bất kỳ ô nào trên bảng tính và cho phép người sử dụng chọn lựa. Nó sẽ tuyệt hơn hay không nếu khi bạn nhập vào một tên mới trong một ô đang áp dụng tính năng validation thì Excel sẽ tự động thêm tên này vào trong danh sách validation? Điều này có thể thực hiện được khi bạn làm theo các hướng dẫn trong bài này.

Giả sử bạn có danh sách tên trong vùng A1:A10 như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h38_01.jpg

Danh sách này chính là tên của các nhân viên trong một công ty. Tại một ô đang áp dụng validation, bạn sẽ không thể nào nhập vào được tên một nhân viên mới ngoài danh sách lựa chọn, mà bạn phải thêm tên nhân viên mới này vào dòng cuối trong danh sách và điều chỉnh lại vùng dữ liệu của validation trước. Điều này sẽ rất bất tiện trong sử dụng.

Để hạn chế nhược điểm này, tại ô A11 bạn nhập vào công thức bên dưới và sao chép đến A20 (dự trù trước sẽ thêm 10 tên mới).

=IF(OR($D$1="",COUNTIF($A$1:A10,$D$1)),"x",$D$1)

Chọn Formulas ➝ Defined Names ➝ Define Name (E2003: Insert ➝ Name ➝ Define), và nhập vào tên MyName tại hộp Names. Tại Refers To, bạn nhập vào công thức bên dưới rồi nhấp OK (E2003: nhấn Add ➝ OK).

=OFFSET(Sheet1!$A$1,0,0,COUNTA(Sheet1!$A:$A),1)

Theo tôi, ta thay bằng công thức
=OFFSET(Sheet1!$A$1,0,0,COUNTA(Sheet1!$A:$A)-COUNTIF(Sheet1!$A:$A,"=x"),1)

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h38_02.jpg

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h38_03.jpg

Choạ ô D1, vào Data ➝ Data Tools ➝ Data Validation (E2003: Data ➝ Validation). Chọn List từ hộp Allow, và tại Source nhập vào =MyNames, bạn đảm bảo rằng đã chọn thêm hộp In-Cell dropdown. Chọn ngăn Error Alert và bỏ chọn Show error alert after invalid data is entered. Nhấn nút OK khi hoàn tất.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h38_04.jpg

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h38_05.jpg

Nhấp phải chuột lên tên Sheet1 và chọn View Code. Sau đó bạn nhập vào đoạn mã sau:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim lReply As Long
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Address = "$D$1" Then
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
If WorksheetFunction.CountIf(Range("MyNames"), Target) = 0 Then
lReply = MsgBox("Add " & Target & " to list", vbYesNo + vbQuestion)
If lReply = vbYes Then
Range("MyNames").Cells(Range("MyNames").Rows.Count + 1, 1) = Target
End If
End If
End If
End Sub


Đóng cửa sổ VBE và lưa bảng tính lại, sau đó chọn ô D1 và nhập vào một tên mới chưa có trong danh sách validation và nhấn Enter. Bạn sẽ thấy tên mới xuất xuất hiện trong danh sách dữ liệu trên bảng tính tại ô A11 và nếu chọn ô D1 và mở danh sách validation bạn cũng sẽ thấy tên mới đã được bổ sung vào.

Các bạn xem thêm một số cải tiến trong tập tin đính kèm.

MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=105314&postcount=1)

ptm0412
06-12-08, 08:20 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif

Chiêu thứ 39: Ngày tháng trong Excel


Ngày tháng trong Excel được xử lý rất tuyệt khi được tạo và sử dụng trong Excel, tuy nhiên có những vướng mắc khi xử lý với những dữ liệu ngoại lai import vào. May thay, Excel có những công cụ và phương thức để giải quyết khi nó không đúng như bạn muốn.
Mặc định, Excel sử dụng hệ thống ngày dựa trên năm gốc 1900. Nó coi ngày 01/01/1900 có giá trị 1, ngày 02/01/1900 có giá trị 2, và cứ thế. Các giá trị này giúp cho Excel thực hiện những yêu cầu tính toán thời gian.
Giờ phút cũng tương tự như vậy, nhưng Excel coi giờ như là số thập phân, với 1 tương đương 24:00 hay 00:00. 18:00 được coi như là 0,75 vì 18 giờ là ¾ của 1 ngày.
9ể có thể thấy giá trị số của ngày và giờ, bạn hãy định dạng ô là General. Thí dụ dữ liệu ngày giờ đầy đủ 03/05/2007 03:00:00 PM có 1 giá trị số là 39.025,625, nghĩa là đã 39.025 ngày tính từ ngày gốc 01/01/1900 và kèm theo 0,625 ngày tương đương 15/24 ngày.

Tính toán cho kết quả nhiều hơn 24 giờ:

Bạn có thể cộng các giá trị giờ với nhau bằng toán tử cộng hoặc dùng hàm Sum(). Vì vậy Sum(A1:A5) sẽ cho kết quả là tổng giờ của vùng A1:A5 nếu trong vùng có những giá trị giờ đúng nghĩa. Thế nhưng nếu bạn không để ý bạn sẽ tưởng kết quả sai nếu như tổng tính được nhiều hơn 24 giờ: mỗi 24 giờ Excel coi như 1 ngày, và do định dạng giờ phút, con số chỉ ngày không hiển thị. bạn hãy thử thì biết:

Trong 1 ô nào đó bạn gõ công thức =5:00 + 17:00 + 6:00, bạn cho rằng kết quả phải là 28:00, nhưng Excel lại chỉ cho bạn thấy trên ô là 4:00, vì 24 giờ đã bị chuyển thành 1 ngày, chỉ còn 4 giờ lẻ.

Muốn buộc Excel hiện rõ số giờ lớn hơn 24, bạn phải định dạng custom cho ô đó là [h]:mm hoặc [h]:mm:ss.

Bạn cũng có thể dùng kiểu định dạng đó để biết số phút hoặc số giây của 1 giá trị giờ, hoặc ngày. Thí dụ như 1 ô có giá trị 1 (24 giờ) và định dạng [m] sẽ hiển thị số phút của 24 giờ là 1.440. Nếu bạn định dạng [s], bạn sẽ thấy số giây là 86.400.

Tính toán ngày và giờ:

Để tính toán ngày giờ bạn cần nhớ những con số sau:
1 ngày = 24 giờ = 1.440 phút = 86.400 giây
1 giờ = 60 phút = 3.600 giây
Khi đã nhớ các con số này, bạn có thể dễ dàng sử dụng để tính toán quy đổi đơn vị thời gian.

Thí dụ bạn có con số 5,5 trong ô A1, và bạn muốn:
- Bạn muốn nó là 5:30 hoặc 5:30 AM, bạn dùng công thức =A1/24
- Bạn muốn nó là 17:30 hoặc 5:30 PM, bạn dùng công thức =A1/24 + 0,5
- ngược lại bạn muốn tính xem trong 5,5 ngày có bao nhiêu giờ, dùng công thức =A1*24

Thí dụ khác: bạn có 1 giá trị ngày (đúng nghĩa) như là 22/05/2007 15:36 và bạn chỉ muốn:
- Lấy số ngày : = Int(A1)
- Lấy số giờ: =A1- Int(A1), hoặc = Mod(A1, 1)

Để tìm khoảng thời gian tính bằng ngày giữa 2 mốc ngày, bạn tính bằng công thức:
=DatedIf(A1, A2, “d”), với A1 là ngày sớm hơn (có giá trị nhỏ hơn)

Hàm DatedIf có thể dùng với tham số “m” cho tháng, “y” cho năm.
Hàm datedif không có trong danh sách hàm của Excel vì nó là 1 hàm của Lotus123.

Nếu bạn không biết chắc ngày nào nhỏ hơn ngày nào trong công thức tính, hãy dùng kết hợp Min và Max như sau:
=DatedIf(Min(A1, A2), max(A1, A2), ”d”)

Để hiển thị giờ âm sau khi tính toán:

Khi tính toán thời gian, khi có những kết quả âm, Excel sẽ bị lỗi và hiển thị tràn số: #########.
Chẳng hạn bạn tính khoảng thời gian giữa giờ bắt đầu và giờ kết thúc: =A2 - A1. Nếu như giờ bắt đầu là 17:00 và kết thúc là 5:00 sáng hôm sau thì công thức trên sẽ bị lỗi. Bạn hãy dùng công thức này:
=A2- A1+ If(A2<A1, 1)
Còn nếu bạn cần tính hiệu số của 2 giờ trong cùng ngày, bạn dùng công thức
=Max(A1:A2)- Min(A1:A2)
hoặc = ABS(A2- A1)

Cách này là chuyển số âm thành số dương, còn có 1 cách để hiện số giờ âm: chỉnh Option - Calculation - Đánh dấu chọn vào mục 1904 Date Systems. Tuy nhiên cách này có thể gây lỗi tính toán cho những công thức khác,
Đây còn gọi là hệ thống ngày MacinTosh, sẽ nói kỹ hơn trong Chiêu 87.

Bạn cũng có thể yêu cầu Excel cộng thêm vào giá trị ngày có sẵn 1 khoảng thời gian mà bạn muốn (khi tính thời hạn này nọ kể từ 1 thời điểm), bằng cách dùng hàm date() với cú pháp sau:
=Date(Year(A1)+ số năm, Month(A1) + số tháng, Day(A1) + số ngày)

Thí dụ như thêm 3 tháng vào ô A1: = Date(Year(A1, Month(A1) + 3, Day(A1))
AddIns Analysis ToolPak còn hỗ trợ nhiều hàm trong đó có những hàm thời gian như Edate() để cộng trừ 1 số tháng vào 1 ngày cho trước. Hoặc hàm EoMonth() để tính ngày cuối tháng của 1 thời điểm bất kỳ.

Ghi chú:
Excel có 1 lỗi là coi năm 1900 là 1 năm nhuận, trong khi không phải vậy. Điều ngạc nhiên là anh Bill cố tình làm vậy, theo như họ tuyên bố.
Sau đây là 1 số link hữu ích về xử lý ngày tháng:

HOW TO: Use Dates and Times in Excel 2000
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q214094#6
Text or Number Converted to Unintended Number Format
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q214233
Maximum Times in Microsoft Excel
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q214386
Dates and Times Displayed as Serial Numbers When Viewing Formulas
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q241072
Controlling and Understanding Settings in the Format Cells Dialog Box
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q264372
How to Use Dates and Times in Microsoft Excel
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;214094

Xử lý Ngày giờ là 1 trong những điều kỳ diệu của Excel. Nắm vững những thủ thuật này bạn sẽ tiết kiệm vô khối thời gian với nó.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314")

TranThanhPhong
07-12-08, 04:26 PM
Chiêu 40: Cho phép sử dụng tính năng Group and Outline trên bảng tính bị khoá

Để thực hiện điều này, trước tiên bạn hãy thiết lập Group and Outline cho dữ liệu của mình. Chọn vùng dữ liệu rồi vào Data ➝ Group ➝ Outline và chọn Auto Outline (E2003: Data ➝ Group & Outline) kết quả như hình sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h40_01.jpg

Sau đó, bạn dùng tính năng Protect Sheet để khoá bảng tính lại: vào Review ➝ tại nhóm Changes ➝ chọn Protect Sheet và đặt vào mật mã bảo vệ. (Ví dụ như mật mã là Secret).

Khi bảng tính trong chế độ bảo vệ thì bạn không thể sử dụng được tính năng Group and Outline. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng tham số UserInterfaceOnly trong phương thức Protect kết hợp với sự kiện mở bảng tính (Workbook_Open) để bật UserInterfaceOnly và EnableOutlining thành True.

Sau khi áp dụng Group and Outline xong, bạn nhấn ALT+F11 để vào cửa sổ VBE. Bạn chọn ThisWorkbook và nhập vào đoạn mã sau (Tên Sheet1 là CodeName của Sheet Formulas Exercise, bạn cũng có thể thay bằng Index của sheet trong bảng tính hoặc dùng TabName):

Private Sub Workbook_Open()
With Sheet1
.Protect Password:="Secret", UserInterfaceOnly:=True
.EnableOutlining = True
End With
End Sub

Sau đó nhấn Save và đóng cửa sổ VBE để trở về cửa sổ bảng tính, hãy lưu bảng tính và đóng lại. Sau đó, bạn mở lại tập tin và cho phép Macro thực thị (nếu nhận được hộp thoại cảnh báo), khi đó bạn có thể sử dụng được các nút Group and Outline trong bảng tính đang bị khoá (các nút lệnh đã bị mờ).

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h40_02.jpg

Ghi chú thêm:

Tham số UserInterfaceOnly của phương thức Protect


là True: sẽ bảo vệ giao diện người dùng (user interface) nhưng cho phép dùng macro để thay đổi.
nếu không khai báo thì nhận giá trị mặc định là False: bảo vệ cả giao diện người dùng và ngăn các lệnh macro can thiệp vào giao diện người dùng.
EnableOutlining = True ➝ bật các nút Show/ Hide DetailMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

ptm0412
09-12-08, 11:01 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu 41: Bẫy lỗi để trống dữ liệu


Bằng cách dùng Data Validation, chúng ta có thể bảo đảm rằng 1 trường dữ liệu nào đó nhất thiết phải nhập liệu, không được để trống. Thí dụ ta tạo 1 bảng dữ liệu 2 trường, với tên trường là Tên và Bộ phận nằm ở 2 ô A1 và B1.
Bên dưới, bạn muốn rằng bất kỳ người nào nhập liệu vào bảng cũng phải nhập đủ 2 nội dung này. Nếu bạn bắt đầu với 1 bảng dữ liệu có sẵn những ô bị để trống, cần điền đầy vào, hãy xem phần sau:

Điền dữ liệu vào các ô trống:

Một số các công cụ hoặc hàm của Excel không làm việc với ô trống như Pivot table, Sorting, Filter, hàm SumProduct, … Giả sử bạn có 1 cột A với 1 đống những ô trống nằm xen kẽ nhau. bạn hãy nhấn F5, hoặc Control – G, nhấn Special, chọn ô chọn blank, và nhấn OK. Bây giờ tất cả các ô trống đã được chọn. Nếu bạn muốn điền vào đó những giá trị hoặc công thức giống ô liền ngay trên của nó, hãy nhấn dấu bằng (=), nhấn mũi tên lên, rồi nhấn Ctrl-Enter.


Bây giờ đến phần chính:

Tô chọn từ ô A3 đến ô B100 chẳng hạn, theo độ lớn của vùng bạn định nhập dữ liệu. Mở hộp thoại Data – Validation, trong tab setting chọn Custom trong ô Allow, rồi điền công thức sau vào khung công thức:

=AND(COUNTA($A$2:$A2)=ROW()-2,COUNTA($B$2:$B2)=ROW( )-2)

Chú ý các ký hiệu $ liên quan đến tham chiếu tương đối và tuyệt đối, nếu sai hoặc thiếu, validation không hoạt động như ý muốn ráng chịu.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack41-01.gif

Vào tab Alert, gõ tiêu đề cho thông báo cảnh báo trong ô Title, gõ câu thông báo của bạn vào ô Error Message, chọn Stop trong khung Error Style.


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack41-02.gif

Bây giờ mỗi khi bạn nhập thiếu dòng trên, mà nhảy xuống nhập dòng dưới, bạn sẽ được cảnh báo như sau:[/


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/HackExcel/Hack41-03.gif


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314")

ptm0412
11-12-08, 10:59 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif

Chiêu 42: Giảm danh sách xổ xuống của Validation, sau khi chọn 1.

Rất hữu ích cho người dùng Excel khi bạn cho họ 1 danh sách để chọn bằng Validation, nhưng cái danh sách này tự động ngắn lại mỗi khi họ chọn 1 mục trong danh sách, để khỏi phải lựa chọn trong 1 danh sách quá dài, đồng thời tránh việc nhập trùng dữ liệu (đôi khi cần thiết).

Bước 1:
Trong 1 sheet bất kỳ (thí dụ sheet1) bạn có 1 danh sách trong vùng A1:A10. Bạn hy đặt name cho danh sách này bằng cách tô chọn vùng danh sách, rồi gõ tên MyList trong hộp namebox.

Bước 2:
Trong 1 sheet khác mà bạn muốn dùng validation dựa vào danh sách MyList nói trên, tô chọn vùng bạn cần, mở menu Data – Validation, chọn Allow là List, source là =MyList, rồi nhấn OK.

Bước 3: mở cửa sổ VBA của sheet đó, copy đoạn code sau:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim strVal As String
Dim strEntry As String
On Error Resume Next
strVal = Target.Validation.Formula1
If Not strVal = vbNullString Then
strEntry = Target
Application.EnableEvents = False
With Sheet1.Range("MyList")
.Replace What:=strEntry, _
Replacement:="", LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
.Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, _
Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom
.Range("A1", .Range("A65536").End(xlUp)).Name = "MyList"
End With
End If
Application.EnableEvents = True
On Error GoTo 0
End Sub
Đóng cửa sổ VBA rồi quay về Excel. Thử chọn 1 mục trong validation, sang 1 ô khác và xổ cái validation xuống, bạn sẽ thấy mục vừa chọn xong không còn trong list nữa.
Lưu ý trong code, khi nói đến name MyList, phải xác định rõ Sheet1.MyList, vì nếu không, VBA sẽ cho rằng name này nằm chung sheet với sheet chứa code và sẽ không tìm thấy và báo lỗi.
MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

TranThanhPhong
12-12-08, 01:22 PM
Chiêu 43: Thêm các danh sách có sẵn và cả danh sách tự tạo vào menu chuột phải

Tạo một danh sách để fill trong Excel thông qua Fill handle là việc làm rất hay để nhanh chóng nhập danh sách các chuỗi số hoặc chuỗi văn bản vào bảng tính. Excel đã xây dựng sẵn một số Custom List về các ngày trong tuần (Sun - Sat), danh sách các tháng (Jan – Dec) và các chuỗi số nhưng bạn cũng có thể tự tạo thêm các danh sách mới cho mình. Phần này sẽ hướng dẫn bạn các tạo thêm Custom List cho Fill Handle.

Trước tiên, bạn cần nhập vào danh sách các phần tử cần đưa vào Custom List trên bảng tính. Ví dụ như bạn nhập và 26 chữ cái trong các ô A1:A26 trên Sheet1. Sau đó nhấn vào nút Office ➝ Excel Options ➝ Popular ➝ Edit Custom Lists (E2003: Tools ➝ Options ➝ Custom Lists). Nhấp chọn nút nằm bên trái nút Import và dùng chuột quét chọn vùng dữ liệu A1:A26. Sau đó nhấn nút Import và OK. Kể từ lúc này danh sách các chữ cái sẽ có thể sử dụng để fill trong tất cả bảng tính trên máy tính này.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h43_01.jpg

Tiếp theo, để đưa các Custom List vào trong thực đơn ngữ cảnh thì bạn nhấn tổ hợp ALT+F11 rồi vào Insert ➝ Module. Sau đó, bạn nhập vào đoạn mã như sau:Sub AddFirstList()
Dim strList As String
strList = Application.CommandBars.ActionControl.Caption
If Not strList Like "*...*" Then Exit Sub
ActiveCell = Left(strList, InStr(1, strList, ".", vbTextCompare) - 1)
End Sub[/highlight]

Bạn kích chuột hai lần lên ThisWorkbook trong cửa sổ VBAProject và nhập vào đoạn mã sau:

[highlight=VB]
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick _
(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim cBut As CommandBarButton
Dim lListCount As Long
Dim lCount As Long
Dim strList As String
Dim MyList
On Error Resume Next
With Application
lListCount = .CustomListCount
For lCount = 1 To lListCount
MyList = .GetCustomListContents(lCount)
strList = .CommandBars("Cell").Controls(MyList(1) & "..." & _
MyList(UBound(MyList))).Caption
.CommandBars("Cell").Controls(strList).Delete
Set cBut = .CommandBars("Cell").Controls.Add(Temporary:=True)
With cBut
.Caption = MyList(1) & "..." & MyList(UBound(MyList))
.Style = msoButtonCaption
.OnAction = "AddFirstList"
End With
Next lCount
End With
On Error GoTo 0
End Sub

Đóng cửa sổ VBE và lưu bảng tính lại. Sau đó nhấp phải chuột vào một ô nào đó trên bảng tính, bạn sẽ thấy các Custom List dựng sẵn và do bạn tạo xuất hiện trong trình đơn ngữ cảnh.

http://i167.photobucket.com/albums/u147/ttphong2007/Excel/ExcelHacks/h43_02.jpg

Muốn sử dụng, bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào ô chọn, rồi chọn 1 trong các list hiện ra trong menu ngữ cảnh, bạn sẽ có giá trị thứ nhất của list. Sau đó kéo cái Fill handle để fill list như mọi khi

Mời các bạn tham gia thảo luận các tuyệt chiêu tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=17203)

kyo
13-07-12, 11:21 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 44: Thay địa chỉ dữ liệu bằng tên.

Mặc dù các ô trong Excel đã được định thứ tự sẵn ngay từ đầu, tuy nhiên, sẽ thật dễ dàng biết bao nếu như chúng được nhớ bằng tên, chẳng hạn như, bạn sẽ thấy mã số hàng hóa có tính gợi mở hơn là A1:A100 chứ phải không?

Excel sử dụng cùng một kỹ thuật để định danh cho ô lẫn cho dãy, đó là sử dụng Name box (hộp Name) ở phía ngoài cùng bên trái thanh công thức. Và để đặt tên cho một dãy, bạn hãy chọn dãy bạn muốn, sau đó, bạn hãy đánh một cái tên bạn mong muốn vào Name box và nhấn phím Enter.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/name1.jpg


Bạn có thấy mũi tên ở phía bên phải Name box không? Khi bạn nhấn vào đó, sẽ có một danh sách các tên được xổ xuống để bạn có thể tìm những tên của ô hay của dãy mà bạn đã sử dụng.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/name2.jpg


Cũng vậy, nếu như bạn chọn ô hoặc dãy nào đã được định danh thì ngay ở Name box, bạn sẽ không còn thấy địa chỉ tham chiếu nữa mà thay vào đó là tên của ô hay dãy đó.

Bạn cũng có thể sử dụng tên thay vì địa chỉ ngay tại thanh công thức. Chẳng hạn, nếu bạn đặt tên cho F4 là “number4”. Vậy, bạn có thể đánh là =number4 thay vì phải đánh là =F4 như trước. Tương tự vậy, giả sử như bạn đặt tên cho A1:A10 là “soluong” và bạn cần tính tổng của nó. Bạn có thể dùng công thức =SUM(soluong) thay vì phải dùng là =SUM(A1:A10).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/name3.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/name4.jpg


Như vậy, bạn có thể thấy là kỹ thuật định danh này đặc biệt vô cùng hữu ích khi mà bảng tính của bạn ngày một “phình to” hơn và phức tạp hơn.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một cách chi tiết về vấn đề này tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?9403-Using-A-Range-Name-S%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-t%C3%AAn-cho-d%C3%A3y).


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
13-07-12, 11:20 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 45: Sử dụng cùng một cái tên cho dãy ở những worksheet khác nhau.

Thỉnh thoảng, sẽ thật tiện lợi biết bao nếu sử dụng cùng một cái tên cho cùng một địa chỉ cho nhiều worksheet khác nhau nhưng vẫn chung một workbook.

Thông thường, khi bạn sử dụng tên cho dãy xác định ở một worksheet xác định, tất nhiên là cùng chung một workbook, nếu như tên đó đã được dùng rồi thì bạn sẽ không được dùng lại nó để định danh cho một dãy khác ở một worksheet khác. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể sử dụng một số kỹ thuật để “qua mặt”.

Giả sử bạn có một workbook chứa ba worksheet khác nhau lần lượt mang tên là Sheet1, Sheet2 và Sheet3. Và bạn muốn sử dụng cái tên “MyRange” để tham chiếu đến A1:A10 trong Sheet1, A1:A10 trong Sheet2 và cả A1:A10 trong Sheet3. Bạn có thể làm thế này, sử dụng Name box như chiêu số 44, bạn hãy đặt tên Sheet1!MyRange cho dãy A1:A10 trong Sheet1, tương tự Sheet2!MyRange trong Sheet2, Sheet3!MyRange trong Sheet3.

Như vậy, khi bạn xổ danh sách tên trong Name box ra, tất cả những gì bạn thấy chỉ là tên MyRange. Và khi bạn chọn nó, bạn sẽ được tham chiếu trực tiếp đến A1:A10 của chính worksheet bạn đang kích hoạt mà không hề ảnh hưởng gì đến worksheet khác.

Bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách vào Formulas -> Defined Names -> Name Manager, bạn sẽ thấy được các tên dãy mà bạn đã tạo (với Excel 2003 là Insert -> Name -> Define, bạn sẽ chỉ thấy duy nhất một cái tên và nó tham chiếu trực tiếp đến worksheet đang được kích hoạt).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu45-1.jpg


Nếu tên worksheet của bạn có khoảng trắng, chẳng hạn như: Danh Sach, bạn không thể định danh cho A1:A10 trong worksheet Danh Sach bằng cách gõ Danh Sach!MyRange, mà bạn phải gõ là ‘Danh Sach’!MyRange. Thậm chí cả với tên worksheet không có khoảng trắng, bạn cũng có thể làm tương tự (chẳng hạn ‘DanhSach’!MyRange). Do đó, cách tốt nhất là bạn cứ dùng dấu nháy đơn cả khi tên worksheet có khoảng trắng hay không có khoảng trắng.

Sử dụng tham chiếu tương đối

Thông thường, dãy mà bạn đặt tên sẽ có địa chỉ tham chiếu tuyệt đối. Mặc dù vậy, bạn không nhất thiết phải sử dụng tham chiếu tuyệt đối. Bạn hãy làm các thao tác như sau:Chọn ô A11, nhấn chuột phải chọn Name a Range (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define).

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu45-2.jpgTại dòng “Name:”, gõ tên “GPENumber” (với Excel 2003, dòng đó tên là “Names in Workbook:”).
Tại dòng “Refers To:”, gõ =A$1:A$10 và chọn OK.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu45-3.jpgBạn hãy tạo một bảng dữ liệu như trong hình dưới đây.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu45-4.jpgTại ô A11, gõ =SUM(GPENumber).
Tại ô B11, cũng gõ =SUM(GPENumber).


Kết quả bạn nhận được tại A11 là 55 và tại B11 là 10, bởi vì khi bạn định danh A$1:A$10, bạn đã sử dụng tham chiếu tương đối cho cột và tham chiếu tuyệt đối cho hàng.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu45-5.jpg


Bạn cũng nên lưu ý rằng, dù cho bạn dùng =SUM(GPENumber) ở một worksheet khác, nó vẫn sẽ tham chiếu đến worksheet mà bạn đã dùng để định danh, chẳng hạn như trong trường hợp trên thì worksheet đã được dùng khi định danh mang tên Sheet1.

Đơn giản hóa tổng: Nếu bạn muốn đơn giản hóa tổng, tức là mỗi khi bạn dùng tên, nó sẽ tự động cộng 10 ô đầu tiên trong cột lại với nhau, bạn hãy làm như sau:Bạn hãy giả lập lại toàn bộ các bước 1, 2, 3 và 4 như đã từng làm phía trên. Tuy nhiên, ở bước 2, bạn đặt tên là “GPESum” và ở bước 3, tại dòng “Refers To:”, gõ =SUM(A$1:A$10) thay vì là =A$1:A$10.
Tại ô A11, gõ =GPESum.
Tại ô B11, cũng gõ =GPESum.


Kết quả bạn nhận được cũng như trước, tuy vậy, công thức mà bạn phải gõ thì đã được lược giản đi rất nhiều. Qua đây, bạn có thể thấy rằng, chỉ vài bước kết hợp đơn giản giữa địa chỉ tham chiếu tương đối, địa chỉ tham chiếu tuyệt đối cùng một vài hàm, bạn đã có thể tiết kiệm rất nhiều công sức cho chính mình.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
16-07-12, 11:50 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 46: Sử dụng tên để tạo hàm tự tạo

Mặc dù tham chiếu dữ liệu bằng tên thì rất tiện lợi, thỉnh thoảng nó cũng hữu ích với cả việc dùng tên để lưu trữ giá trị hằng số hay một công thức nào đó, đặc biệt kể cả nếu bạn dùng để tạo một hàm VBA tự tạo nào đó.

Giả sử bạn có tỷ suất thuế là 10% và bạn cần nó trong suốt quá trình tính toán của mình. Thay vì bạn cứ phải gõ 10% hoặc 0.1 vào từng công thức, bạn có thể dùng tên TaxRate và Excel sẽ hiểu nó là 0.1, bằng cách:Chọn thẻ Formulas -> chọn Defined Names -> Define Name (với Excel 2003 thì là Insert -> Name -> Define).
Ở dòng “Names:”, gõ TaxRate.
Ở dòng “Refers To:”, gõ =0.1 rồi nhấn Add.


Một trong những ưu điểm lớn nhất khi sử dụng cách này, đó là, chẳng hạn như tỷ suất thuế có thay đổi thì bạn chỉ cần vào lại thẻ Formulas -> Defined Names -> Define Name (Excel 2003: Insert -> Name -> Define) rồi chọn tên TaxRate và sau đó chỉnh lại cho phù hợp mà không cần phải cất công rà từng công thức một để thay đổi.

Bên cạnh việc dùng giá trị hằng số như trên, bạn cũng có thể sử dụng công thức ở dòng Refers To trong bảng Name. Giả sử như bạn muốn tạo lập một công thức mà khi bạn gõ vào một ô, nó sẽ tự động lấy tổng (SUM) của 10 ô phía trên ô bạn vừa gõ. Bạn sẽ làm như sau:Chọn A11 -> Click chuột phải -> chọn Name a Range (với Excel 2003, Insert -> Name -> Define).
Tại dòng “Name:”, gõ TongCong và tại dòng “Refers To:”, gõ =SUM(A1:A10). Sau đó chọn OK.
Gõ 10 con số bất kỳ trong 10 ô phía dưới liên tiếp mà con số bắt đầu có thể là ở bất kỳ hàng nào, cột nào. Giả sử ở đây tôi gõ từ 1 đến 10 lần lượt vào C2:C11.
Sau đó, tại hàng thứ 11 mà ở ví dụ trên, tôi gõ tại ô C12: =TongCong.


Kết quả mà bạn thấy, đó chính là, nó sẽ tự động cộng liên tục 10 ô phía trên ô mà bạn gõ =TongCong.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu46-4.jpg


Nếu bạn muốn tạo một tên chứa công thức mà nó không bị giới hạn bởi 10 ô, nhưng nó sẽ lấy toàn bộ tất cả các ô phía trên ô chứa công thức =TongCong. Bạn làm như sau:Chọn B11 -> Chọn thẻ Formulas -> Ở Defined Names, chọn Name Manager (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define) -> Chọn tên TongCong mà bạn đã tạo từ ví dụ trước.
Ở dòng “Refers To:”, bạn sẽ thấy nó ghi là =SUM(Sheet1!B1:B10), bạn hãy sửa lại là =SUM(B$1:B10).


Bây giờ bạn hãy thử lại đi, hãy tạo một bảng dữ liệu bất kỳ theo một cột nào đó, và ở ô tiếp theo trong cột đó, bạn hãy dùng =TongCong, lập tức bạn sẽ thấy rằng, nó sẽ cộng toàn bộ các ô phía trên ô bạn nhập =TongCong lại bắt đầu từ ô số 1, bất kể là nó có bao nhiêu ô đi chăng nữa. Đó là bởi vì bạn đã đặt tham chiếu tuyệt đối vào hàng 1.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu46-5.jpg


Sử dụng tên với Intersect (tạm dịch: phép giao)

Bằng việc kết hợp dùng tên với toán tử giao (một trong những đặc trưng cơ bản của Excel mà rất ít người biết đến), bạn có thể dễ dàng tạo nên được một hàm dò tìm phức tạp. Nếu bạn vẫn còn chưa rành về phương thức Intersect hoạt động ra sao, chúng ta hãy cùng thực hành một ví dụ nho nhỏ:Tại A1, gõ tiêu đề là “Họ Tên”, tương tự với B1 là “Lương (đơn vị: triệu đồng)”, C1 là “Nghề nghiệp”.
Bạn hãy đặt hai cái tên lần lượt ở A2 và A3, chẳng hạn như tôi đặt là “Nguyễn Văn A” và “Trần Thị B”.
Hãy cho hai mức lương lần lượt vào B2 và B3, ở đây tôi đặt là “10” và “20”.
Hai người này làm nghề gì? Tôi đặt lần lượt là “Giáo viên” và “Bác sĩ”.
Sau đó, bạn hãy quét chọn A1:C3 -> vào thẻ Formulas -> ở Defined Names, chọn Create from Selection (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Create). Hãy bảo đảm rằng lựa chọn “Top row” và “Left column” đã được đánh dấu check -> Nhấn OK.http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu46-1.jpg


Kể từ đây, khi bạn gõ công thức theo cú pháp =Tên Tiêu_đề (lưu ý là nếu tên có khoảng trắng hoặc các dấu như “(“, “:” thì bạn phải thay là dấu gạch dưới _), bạn sẽ nhận được thông tin như bạn mong muốn.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu46-2.jpg


Cũng xin lưu ý khác là, khoảng trắng giữa Tên và Tiêu đề là rất quan trọng, vì nó thể hiện cho Excel biết rằng, đây là toán tử giao.

Dựa trên những lý thuyết trên, bạn có thể kết hợp nó với tên để làm cho công việc đơn giản đi cũng như giúp bạn dễ sử dụng, dễ đọc và dễ nhớ hơn. Bạn hãy thử làm như sau:

Đầu tiên, bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như hình dưới đây và bạn hãy dùng cách Create from Selection như bước 5 ở phía trên:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu46-3.jpg


Sau đó, bạn hãy làm các thao tác như sau:


Bấm chuột phải vào một ô bất kỳ, chọn Name a Range (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define).
Gõ một cái tên vào “Name:”, ở đây tôi gõ là DuyAnhJob
Tại “Refers To:”, gõ =Thái_Duy_Anh Nghề_nghiệp rồi chọn OK.


Từ đây, bạn có thể chỉ cần dùng =DuyAnhJob là bạn sẽ có ngay thông tin nghề nghiệp của Thái Duy Anh. Bạn có thể linh hoạt biến hóa hơn để phục vụ nhu cầu của bạn, chắc chắn, nó sẽ giúp cho công việc của bạn được dễ dàng hơn.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
21-07-12, 05:07 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 47: Tạo dãy có thể mở rộng và thu hẹp

Nếu bạn có nhu cầu cần phải cập nhật và thêm dữ liệu, hoặc nếu bạn đang làm việc với biểu đồ và PivotTables, bạn sẽ muốn tạo một tên cho dãy động, mà bản thân nó có thể mở rộng hoặc thu hẹp cho phù hợp với dữ liệu của bạn.

Để hiểu hơn về cách hoạt động của tên dãy động, điều đầu tiên bạn cần phải làm quen chính là hàm OFFSET của Excel.

Chúng ta sẽ bắt đầu với một tên dãy động đơn giản. Giả sử như nếu trong cột A của bạn có 10 dòng liên tiếp chứa dữ liệu, tức là bạn phải có một cái tên của dãy A1:A10. Hãy làm theo bước sau để có được nó:

Vào thẻ Formulas, ở Defined Names, chọn Define Name (Excel 2003: Insert -> Name -> Define) và đánh MyRange vào dòng “Names:”. Tại dòng “Refers To:”, bạn hãy gõ =OFFSET($A$1,0,0,COUNTA($A$1:$A$100),1) và sau đó OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu47-1.jpg


Bạn cần lưu ý rằng, khi bạn sử dụng hàm COUNTA, bạn phải cưỡng lại cơn cám dỗ thực hiện hết toàn bộ cột, bởi vì nếu làm như vậy, bạn đang vô tình bắt hàm COUNTA phải đếm cả hàng ngàn dòng một cách vô ích.

Sau khi bạn làm xong công việc trên, bạn hãy cho một vài dữ liệu vào cột A. MyRange sẽ thực hiện công việc hợp tất cả các dòng có dữ liệu liên tục lại với nhau, bắt đầu từ A1. Tuy vậy, tên dãy động sẽ không hiện ra trong hộp Name (Name box). Nhưng, bạn vẫn có thể biết được kết quả của MyRange bằng cách gõ thẳng tên MyRange vào hộp Name và nhấn Enter, lập tức sẽ xuất hiện một vùng chọn báo hiệu cho bạn biết. Tất nhiên, bạn cũng có thể vào thẻ Home, ở Editting, chọn Find & Select rồi chọn Go To…(Ctrl + G). Sau đó, bạn hãy gõ MyRange vào dòng “Reference:” và OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu47-2.jpg


Bạn có thể thấy rằng, tên dãy động của bạn ở ví dụ trên đã được ẩn mình phía sau hàm COUNTA là tham số Height của hàm OFFSET.

Lưu ý rằng: hàm COUNTA sẽ đếm tất cả các ô không rỗng, bao gồm cả những ô có chứa công thức nhưng trả về giá trị rỗng.

Nếu bạn có một danh sách bao gồm các dữ liệu kiểu số, và ở cuối danh sách ấy lại có lưu dữ liệu kiểu chuỗi. Tất nhiên, bạn không muốn tên dãy động của bạn có chứa kiểu dữ liệu chuỗi ấy. Hãy dùng hàm COUNT thay vì hàm COUNTA vì hàm COUNT chỉ đếm các dữ liệu kiểu số mà thôi.

Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ dùng tên dãy động để định nghĩa một bảng dữ liệu mà bạn muốn nó động. Để làm điều đó, hãy điền công thức sau vào dòng “Refers To:”:
=OFFSET($A$1,0,0,COUNTA($A$1:$A$100),COUNTA($1:$1) )


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu47-3.jpg


Với công thức này, tên dãy động của bạn sẽ mở rộng không chỉ theo chiều dọc mà còn theo chiều ngang nữa. Nếu bạn chắc chắn rằng số cột của bạn là cố định, bạn có thể thay hàm COUNTA thứ hai trong công thức bằng một số nào đó.

Một vấn đề khá rắc rối khi sử dụng tên dãy động cho bảng dữ liệu là nếu cột dài nhất trong bảng lại không phải là cột A như các bảng dữ liệu phổ biến khác, bạn sẽ làm gì? Để có thể khắc phục lỗi đó, hàm MAX sẽ là một sự lựa chọn tốt. Bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu47-4.jpg


Nếu bạn dùng COUNTA, bạn sẽ nhận được kết quả là 3 ở cột A và điều đó sẽ dẫn đến kết quả sai. Do đó, bạn cần dùng hàm MAX như sau:
=OFFSET($A$1,0,0,MAX($1:$1),COUNTA($1:$1))

Tiếp tục đến với một ví dụ khác, danh sách số của bạn lại có các ô rỗng và điều đó khiến cho bạn không thể sử dụng hàm COUNT cũng như COUNTA, bởi vì khi sử dụng, nó sẽ ra một kết quả hoàn toàn sai so với số dòng thực sự chứa dữ liệu. Để rõ hơn, bạn hãy tạo một bảng dữ liệu khác như hình dưới đây.

Bạn thấy đấy, bạn có tất cả 10 dòng chứa dữ liệu nhưng số thứ tự chỉ có 6, và do đó, tất nhiên, hàm COUNT sẽ trả về kết quả là 6. Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy sử dụng hàm MATCH. Hàm MATCH sẽ trả về cho bạn một vị trí tương đối của một giá trị nào đó có trong mảng mà nó khớp với điều kiện có trong hàm. Với ví dụ này, nếu bạn sử dụng hàm này như thế này: =MATCH(6,$A$1:$A$100,0), kết quả bạn nhận được sẽ là 11 vì giá trị 6 nằm ở dòng 11 trong cột A.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu47-5.jpg


Một điều dễ nhận thấy rằng, khi bạn sử dụng hàm MATCH như một phần của tên dãy động, con số cuối cùng của dãy chắc chắn là không dễ nhận biết. Bởi vậy, bạn cần yêu cầu hàm MATCH trả về giá trị gần đúng con số lớn nhất bằng cách chỉnh tham số cuối cùng của hàm là 1.

Như ví dụ trên, vì bạn đã yêu cầu tìm chính xác giá trị 6, nhưng nếu bạn không biết giá trị lớn nhất là bao nhiêu, bạn hãy làm thế này: =MATCH(1E+306,$A$1:$A$100,1)

Vậy, tổng kết lại phía trên, bạn sẽ có một công thức đầy đủ để điền vào dòng “Refers To:” là =OFFSET($A$1,0,0,MATCH(1E+306,$A$1:$A$100,1),1).

Một kiểu biến thể khác, không chỉ dữ liệu kiểu số nhưng còn bao gồm cả kiểu chuỗi nữa, và tất nhiên là có cả các ô rỗng xen giữa. Như vậy, hàm MATCH sẽ được thiết kế lại như sau: MATCH("*",$A$1:$A$100,-1).

Giờ đây bạn có thể dùng công thức dưới đây để vượt qua các ô rỗng và có thể lấy được toàn bộ dữ liệu bao gồm cả kiểu số lẫn kiểu chuỗi trong bảng dữ liệu của chính bạn:

=MAX(MATCH("*",$A$2:$A$100,-1),MATCH(1E+306,$A$2:$A$100,1))

Áp dụng vào bảng dữ liệu, bạn có thể dùng công thức như sau vào tên dãy động:

=OFFSET($A$2,0,0, MAX(MATCH("*",$A$2:$A$100,-1),MATCH(1E+306,$A$2:$A$100,1)),1)

Để tổng kết lại tất cả các điều trên, giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu trên cột A, bạn hãy tạo một cái tên dãy động theo công thức như sau:

- Nếu toàn bộ bảng là dữ liệu kiểu số: =OFFSET($A$1,0,0,COUNT($A:$A),1)

- Nếu toàn bộ bảng là dữ liệu hoặc kiểu số hoặc kiểu chuỗi hoặc cả hai: =OFFSET($A$1,0,0,COUNTA($A:$A),1)

- Nếu bảng có ô rỗng và dòng cuối cùng của bảng là một dữ liệu kiểu số: =OFFSET($A$1,0,0,MATCH(1E+306,$A:$A))

- Nếu bảng có ô rỗng và dòng cuối cùng của bảng là một dữ liệu kiểu chuỗi: =OFFSET($A$1,0,0,MATCH("*",$A:$A,-1))

Ngoài ra, bạn cũng có thể vận dụng công thức cho một số trường hợp khác như:

- Mở rộng bảng theo chiều dọc với độ dài là giá trị từ một ô khác (chẳng hạn như B1): =OFFSET($A$1,0,0,$B$1,1)

- Mở rộng bảng theo chiều dọc với độ dài là tháng hiện tại: =OFFSET($A$1,0,0,MONTH(TODAY( )),1)

- Mở rộng bảng theo chiều dọc với độ dài là thứ tự tuần hiện tại trong năm: =OFFSET($A$1,0,0,WEEKNUM(TODAY( )),1)

Tất nhiên, nó đòi hỏi bạn phải cài đặt Analysis ToolPak. Bạn có thể chọn nó bằng cách chọn nút Office -> Excel Options -> Add-ins (Excel 2003: Tools -> Add-Ins).

Một bổ sung nho nhỏ về chiêu 47 (của Lê Duy Thương), đó là để có được một dãy động có khả năng mở rộng hay thu hẹp tùy ý, bạn cũng có thể sử dụng công cụ có sẵn của Excel, đó chính là Table. Bằng cách vào thẻ Insert -> Table, bạn hãy chọn dãy nguồn và từ đó, mỗi lần bạn thêm dữ liệu vào hàng kế tiếp hàng cuối cùng của bảng, lập tức bảng sẽ "phình to" ra thêm và thậm chí, nếu bạn áp dụng với Data Validation (dùng List trỏ vào bảng nguồn, giả sử như A2:A10) thì khi bảng phình to ra, Data Validation của bạn sẽ cho nguồn là A2:A11 tương ứng.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
22-07-12, 01:20 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 48: Sử dụng dãy động cách linh hoạt nhất

Một cái tên dãy động này có thể trú ngụ trong một cái tên dãy động khác, đây là điều vô cùng hữu ích cho bạn trong nhiều vấn đề, chẳng hạn như khi bạn có một danh sách dài những cái tên.

Chúng ta hãy thử một ví dụ bằng việc lập một cái tên để khi gọi nó, nó sẽ tham chiếu đến những cái tên đã được xếp thứ tự mà bắt đầu bằng chữ D.

Trước tiên, hãy tạo một bảng dữ liệu như hình dưới đây tại cột A và bạn nên nhớ rằng tên đã được xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Sau đó, bạn hãy làm tiếp những bước sau:Chọn thẻ Formulas -> ở Defined Names, chọn Define Name (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define).
Bạn hãy tạo một cái tên với tên gọi là Ten và sử dụng công thức: =OFFSET($A$2,0,0,COUNTA($A$2:$A$1000),1) rồi sau đó nhấn OK.
Sau đó, tiếp tục tạo một cái tên khác với tên gọi là DTen và sử dụng công thức: =OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH("D*",Ten,0)+1,1)),0,0,COUNTIF(Ten,"D*"), 1) với D chính là chữ cái đầu của những cái tên mà bạn muốn chọn rồi sau đó nhấn OK.


Sau khi làm xong, kết quả bạn nhận được sẽ như thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu48-1.jpg


Nếu bạn muốn, bạn có thể tạo từng cái tên tương ứng với từng chữ cái trong bảng chữ cái, chẳng hạn như ATen, ĂTen, ÂTen,... Tuy vậy, cách làm đó quả thật là rất mất thời gian. Thay vì vậy, bạn có thể áp dụng một cách khác là tạo một bảng lựa chọn các ký tự ngay trên ô của bảng tính và tên dãy động sẽ dựa vào ô đó. Bạn có thể làm như sau:Chọn một ô nào đó mà bạn không sử dụng tới, đặt tên cho ô đó là KyTu.
Chọn thẻ Data -> ở Data Tools, chọn Data Validation (với Excel 2003, chọn Data -> Validation).
Trong danh sách của dòng “Allow:”, chọn List và bạn gõ tất cả bảng chữ cái vào dòng “Source:” như A*,Ă*,Â*,B*,… và sau đó nhấn OK.
Chọn thẻ Formulas -> ở Defined Names -> Define Name (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define).
Đặt một cái tên như Ten và gõ công thức vào dòng “Refers To:” là =OFFSET($A$2,0,0,COUNTA($A$2:$A$1000),1) và sau đó nhấn OK.
Tiếp tục tạo một cái tên khác với tên gọi là KyTuDau với công thức sử dụng là: =OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(KyTu,Ten,0)+1,1)),0 ,0,COUNTIF(Ten, KyTu),1) và OK.


Bây giờ, bạn hãy tận hưởng thành quả của mình bằng việc lựa chọn một ký tự và xem thử cái tên của bạn hoạt động thế nào nhé.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu48-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu48-3.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
23-07-12, 11:13 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 49: Nhận biết tên của dãy trong worksheet

Excel cho phép người dùng đặt một cái tên có nghĩa cho một dãy xác định trong worksheet. Tuy vậy, với số lượng ngày càng lớn những cái tên, bạn sẽ cần đến công cụ để nhận biết các dãy đã được đặt tên.

Có rất nhiều cách để nhận biết, nhưng trong chiêu này sẽ chỉ đề cập đến hai cách dễ nhận biết nhất (ngoài hai cách dưới đây, bạn cũng có thể sử dụng hộp Name hay dùng hộp thoại Go To..., dùng Name Manager,...)

Cách 1

Chọn thẻ Formulas -> ở Defined Names, chọn Use in Formula -> Paste Names (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Paste) hoặc nhấn F3. Tại hộp thoại Paste Name, nhấn Paste List và Excel sẽ liệt kê toàn bộ tên cùng địa chỉ tham chiếu cho bạn. Mặc dù cách này tỏ ra khá hữu dụng nhưng nó đòi hỏi bạn lựa chọn một cái tên cụ thể.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu49-1.jpg


Bên cạnh đó, khi bạn sử dụng cách này và có được một loạt tên (chẳng hạn như tôi bắt đầu cho liệt kê tên ở ô A1). Bạn có thể thay thế các địa chỉ tương đối ở ô B1 trở về sau bằng hàm HYPERLINK đơn giản để nó có thể trực tiếp liên kết luôn với tên bằng cách dùng công thức này cho B1: =HYPERLINK(""&A1,A1). Tất nhiên, bạn phải lưu file với cái tên là Book1.xls thì liên kết của bạn mới hoạt động. Sau đó, hãy kéo xuống tương ứng với B2, B3,…


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu49-2.jpg


Cách 2

Một cách khác cũng rất hay nhưng ít người biết đến, đó là bạn hãy sử dụng chức năng Zoom của Excel. Hãy thu nhỏ lại vào cỡ <40% và bạn sẽ thấy được tất cả cái tên trong worksheet hiện hành.

Lưu ý là cách 2 không thể áp dụng với tên dãy động.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu49-3.jpg[B]MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
26-07-12, 04:43 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 50: PivotTable

Bản thân chiêu thứ 50 này chính là giới thiệu về PivotTable nên kyo thiết nghĩ, diễn đàn GPE chúng ta đã có hẳn một tài liệu rất chi tiết về vấn đề này do chính tác giả ptm0412 biên soạn, vì vậy sẽ thật không nên khi kyo lại đi giới thiệu về PivotTable một lần nữa.

Sẽ có một số người biết và một số người không biết, nhưng đây chính là một trong những món quà mà GPE gửi tặng các bạn nhân dịp SN lần thứ 4 của diễn đàn. Vậy thì, còn chờ gì nữa mà không đọc tài liệu này, bạn nhỉ! Link download tài liệu tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/content.php?47-Qu%C3%A0-t%E1%BA%B7ng-th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-nh%C3%A2n-d%E1%BB%8Bp-SN4-Pivot-Table-2003).


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
28-07-12, 04:17 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 51: Chia sẻ PivotTable nhưng không chia sẻ cấu trúc dữ liệu của nó

Chiêu này sẽ tạo một hình chụp PivotTable của bạn mà không cần thiết phải cho người xem biết được cấu trúc dữ liệu của nó (cấu trúc dữ liệu ở đây ý chỉ là người xem không thể nào tùy chỉnh lại PivotTable, tức là không thể kéo thả lại Row, Column, Data,... được)

Bạn cần gửi PivotTable của bạn cho người khác xem nhưng bạn lại không muốn họ biết những gì ẩn đằng sau nó. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo ra một bản sao chép PivotTable để người xem chỉ có thể xem được những gì cần xem mà thôi. Tất nhiên là bản sao của bạn cần phải có dung lượng thấp hơn so với dung lượng của bản chính.

Giả sử bạn có một PivotTable trong một workbook, tất cả những gì bạn cần phải làm là chọn toàn bộ nó, nhấn copy và paste nó tại một sheet sạch sẽ nào đó bạn muốn bằng cách dùng Paste Special… -> Values.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu51-5.jpg


Tuy vậy, có một điều trở ngại là Excel sẽ chỉ sao chép giá trị mà không sao chép định dạng PivotTable của bạn (bởi vì nếu bạn chọn sao chép định dạng, vô tình bạn cũng để lộ luôn cấu trúc dữ liệu). Điều này sẽ khiến cho người xem cảm thấy bối rối vì khó đọc và bản thân nó cũng không gây được ấn tượng cho họ. Do vậy, nếu bạn muốn có một bản sao vừa có giá trị và cũng vừa có định dạng dữ liệu, bạn có thể tạo một bản sao bằng hình ảnh.

Để làm được việc đó, bạn cần phải quét chọn PivotTable -> chọn thẻ Home -> ở Clipboard, chọn Paste -> As Picture -> Copy as Picture… -> chọn As shown on screen và Picture tại hộp thoại Copy Picture -> OK sau đó bạn nhấn Paste. Với Excel 2003, bạn nhấn giữ Shift, chọn Edit -> Copy Picture -> chọn bất kỳ ô nào ngoài PivotTable -> chọn Edit -> Paste.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu51-1.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu51-2.jpg


Kết quả bạn có sẽ như thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu51-3.jpg


Tất nhiên, bạn cũng có thể dùng cách khác, chẳng hạn như dùng Print Screen có sẵn chẳng hạn.

Một cách khác là bạn có thể sử dụng công cụ Camera của Excel. Để sử dụng nó, bạn chọn nút Office -> Excel Options -> Customize -> chọn Commands Not in the Ribbon từ dòng Choose Commands From: -> chọn Camera -> Add -> OK. Với Excel 2003, chọn View -> Toolbars -> Customize… -> Tại hộp thoại From the Customize, chọn thẻ Commands -> tại hộp Categories, chọn Tools và tại hộp Commands ở phía bên phải, bạn kéo thanh trượt xuống cho đến khi bạn thấy Camera -> chọn và kéo rê nó vào bất kỳ thanh công cụ nào bạn muốn.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu51-4.jpg


Sau đó, bạn hãy quét chọn những gì bạn muốn chụp và nhấn Camera, sau đó bạn hãy chọn một ô nào đó ở bên ngoài và thế là bạn có thể tận hưởng được thành quả của mình rồi đó.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
03-08-12, 06:03 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 52: Tự động tạo PivotTable

Để tạo một PivotTable, bạn sẽ cần phải tốn một ít công sức. Tuy vậy, thông thường công sức mà bạn bỏ ra là dư thừa khi mà chỉ cần với một chút vốn liếng VBA, bạn có thể tạo một PivotTable đơn giản một cách tự động.

PivotTable là một công cụ mạnh mẽ và rất thông minh mà bạn có thể tận dụng để lưu trữ một bảng hoặc một danh sách nào đó. Mặc dù đôi khi tạo một PivotTable cũng rất phức tạp, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, bạn vẫn có thể có một PivotTable cho mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chẳng hạn như, đa phần người sử dụng đều quan tâm đến hai câu hỏi là làm sao để đếm được tất cả các phần tử trong danh sách và làm sao để tạo một danh sách những phần tử duy nhất từ một danh sách có nhiều phần tử trùng nhau. Trong chiêu thứ 52 này, bạn sẽ học được cách trả lời hai câu hỏi này một cách nhanh nhất.

Giả sử bạn có một danh sách những cái tên trùng nhau như hình dưới đây. Để biết được trong danh sách có bao nhiêu cái tên và tất nhiên là bạn muốn có một danh sách những cái tên duy nhất, bạn hãy làm như sau:Chọn toàn bộ bảng -> chọn thẻ Insert -> PivotTable (với Excel 2003, chọn Data -> PivotTable Report).
Bạn chọn một nơi để chứa bảng PivotTable, sau đó nó sẽ có giao diện như hình dưới đây.
Kéo tiêu đề “Tên” vào vùng “Row Labels”.
Một lần nữa kéo “Tên” vào vùng “Values” rồi OK.


Với Excel 2003, bạn hãy làm theo trình tự sau:Data -> PivotTable and PivotChart Report để khởi động PivotTable Wizard.
Trước khi bắt đầu, bạn hãy bảo đảm rằng bạn đã chọn một ô trong danh sách mà bạn muốn tạo PivotTable.
Tại mục “What kind of report do you want to create?”, bạn hãy chọn PivotTable.
Bấm Next, Excel sẽ tự động khoanh vùng cột A, cột dữ liệu mà bạn muốn.
Nếu vùng dữ liệu bạn muốn đã được khoanh vùng, hãy bấm Next. Còn không, bạn có thể dùng chuột để chọn vùng dữ liệu bạn muốn.
Bấm chọn Layout -> kéo “Tên” vào vùng DATA.
Lại kéo “Tên” vào vùng ROW -> OK.
Chọn nơi mà bạn muốn để PivotTable của bạn rồi nhấn Finish.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu52-1.jpg


Lưu ý rằng, bạn có thể chọn Sum, Average,… chứ không nhất thiết phải để Count như mặc định của Excel đã dùng (Excel sẽ mặc định phép Count với dữ liệu chuỗi và phép Sum với dữ liệu số).

Và bạn hãy tận hưởng thành quả của mình đi nào.

Tiết kiệm thời gian với Macro

Bạn muốn có một macro thực hiện những công việc mà bạn làm từ nãy đến giờ không? Tức là nó sẽ tạo một PivotTable trên một cột nào đó mà bạn muốn. Nếu bạn dùng chức năng Record, bạn sẽ chỉ nhận được kết quả của cột A, do đó, bạn sẽ cần một chút biến hóa.

Hãy nhấn Alt + F11 để vào cửa sổ Visual Basic Editor -> Insert -> Module và gõ đoạn code sau:


Sub GetCount()
Dim Pt As PivotTable
Dim strField As String
strField = Selection.Cells(1, 1).Text
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Name = "Items"
ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatab ase, _
SourceData:="=Items").CreatePivotTable TableDestination:="", _
TableName:="ItemList"
Set Pt = ActiveSheet.PivotTables("ItemList")
ActiveSheet.PivotTableWizard TableDestination:=Cells(3, 1)
Pt.AddFields RowFields:=strField
Pt.PivotFields(strField).Orientation = xlDataField
End Sub

Và, trước khi bạn chạy đoạn code này, hãy bảo đảm rằng bạn đã nhấp chuột chọn tiêu đề của danh sách (như ví dụ trước, tiêu đề là “Tên”) và danh sách của bạn không có ô rỗng. Để tránh được ô rỗng, bạn có thể dùng một thủ thuật đơn giản là sort dữ liệu vì ô rỗng sẽ luôn được đưa xuống dòng cuối cùng của danh sách. Đoạn code sẽ tự động tạo một tên dãy động là Items và sẽ tạo một PivotTable dựa trên tên đó và nó sẽ được cư ngụ tại một sheet mới.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
06-08-12, 04:42 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 53: Di chuyển dòng Grand Total của PivotTable

Một trong những điều bất tiện mà PivotTable gây ra chính là dòng Grand Total - dòng tổng cộng luôn ở phía cuối của bảng, điều đó cũng có nghĩa là bạn phải kéo thanh trượt xuống thì mới có thể thấy được con số. Do đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có thể di chuyển dòng Grand Total đó lên trên để bạn có thể lướt nhanh con số tổng cộng chỉ bằng một cái chớp mắt.

Trước khi chúng ta thực hiện cụ thể công việc này, tôi nghĩ bạn cần nên tham khảo một chút về hàm GETPIVOTDATA, là một hàm được thiết kế đặc biệt để lấy dữ liệu từ PivotTable. Cú pháp hàm như sau: = GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...). Bạn có thể tham khảo cụ thể hơn tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?8298-Excel-s-Database-and-List-Management-C%C3%A1c-H%C3%A0m-Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-C%C6%A1-s%E1%BB%9F-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-v%C3%A0-Danh-s%C3%A1ch&p=57157#post57157):

Thực ra, bạn cũng chẳng cần phải nhớ cú pháp làm gì, trái lại, nếu bạn muốn lấy một dữ liệu nào đó trong PivotTable, bạn chỉ cần gõ dấu bằng “=” và sau đó dùng chuột nhấn vào bất kỳ một ô chứa dữ liệu nào đó trong PivotTable, chẳng hạn như bạn nhấn vào giá trị Grand Total, tức thì bạn sẽ có được một công thức hoàn chỉnh.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu53-1.jpg


Lưu ý rằng: Nếu bạn sử dụng Function Wizard hoặc đã gõ =GETPIVOTDATA() từ trước, sau đó bạn mới nhấn chuột vào PivotTable, khi đó, Excel sẽ lồng thêm một hàm GETPIVOTDATA vào trong cái bạn đã đánh, chẳng hạn như =GETPIVOTDATA(GETPIVOTDATA()).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu53-2.jpg


Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện công việc lấy dữ liệu Grand Total một cách dễ dàng hơn bằng cách đặt tên cho cột chứa Grand Total và sau đó sử dụng hàm MAX (bởi vì giá trị Grand Total bao giờ cũng là giá trị lớn nhất). Chẳng hạn như ở đây, tôi đặt tên cho cột Grand Total là “TongCong”, vậy tôi sẽ có công thức là =MAX(TongCong).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu53-3.jpg


Ngoài ra, bạn cũng có thể linh hoạt sử dụng hàm LARGE hoặc SMALL để lấy những giá trị lớn thứ hai, lớn thứ ba. Chẳng hạn ở đây tôi lấy giá trị lớn thứ hai, sau giá trị Grand Total bằng cách dùng công thức =LARGE(TongCong,2).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu53-4.jpg


Vậy là bạn đã học được cách lấy giá trị Grand Total của PivotTable rồi đấy. Giờ đây, bạn có thể chèn thêm một dòng phía trên PivotTable và sử dụng những gì đã được học, thế là bạn đã có thể đưa giá trị Grand Total lên đầu một cách dễ dàng.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
08-08-12, 09:33 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 54: Sử dụng PivotTable với dữ liệu từ một workbook khác

Khi bạn tạo PivotTable trong Excel, bạn có rất nhiều lựa chọn khi chọn nguồn dữ liệu cho nó. Dễ dàng nhất chính là việc bạn sử dụng dữ liệu có sẵn trên workbook. Tuy nhiên, đời không như là mơ và nhiều khi bạn vẫn rơi vào trường hợp là dữ liệu của bạn nằm ở trên một workbook khác.

Sử dụng tên dãy động là một cách rất tốt để giảm thiểu số lần làm mới (refresh) cần thiết cho PivotTable của bạn cập nhật dữ liệu. Bởi vì khi bạn không thể tham chiếu đến tên dãy động từ một workbook khác, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã ngăn chặn nguy cơ PivotTable tham chiếu đến hàng ngàn ô rỗng khác cũng như dung lượng file của bạn có thể sẽ tăng lên. Với cách làm này, bạn có thể lấy dữ liệu từ workbook khác và sử dụng nó làm nền tảng dữ liệu cho PivotTable của bạn trên chính workbook đó mà không cần phải tham chiếu từ bên ngoài. Chúng ta cùng tham khảo cách thực hiện nhé. Giả sử dữ liệu của bạn cần như hình dưới đây:Tại workbook sẽ chứa PivotTable, bạn hãy tạo một sheet mang tên Data.
Mở workbook chứa dữ liệu mà bạn muốn, và bạn phải bảo đảm rằng sheet chứa dữ liệu của bạn đang được kích hoạt (tức là bạn đang mở sheet đó). Tại một ô trống nào đó trên sheet, bạn hãy gõ công thức =IF(A1="","",A1) với A1 là tiêu đề đầu tiên của dữ liệu bảng.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu54-1.jpg
Sau đó hãy cut ô bạn vừa đánh công thức (Ctrl + X) và paste nó (Ctrl + V) qua ô A1 của sheet Data ở workbook sẽ chứa PivotTable của bạn. Với việc này, bạn đã có một liên kết với một workbook khác.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu54-2.jpg
Chọn thẻ Formulas -> tại Defined Names, chọn Define Name (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define).
Tạo một cái tên tại sheet Data với tên là PivotData (gõ tại dòng “Names:” với công thức là =OFFSET($A$1,0,0,COUNTA($A:$A),COUNTA($1:$1)) (gõ tại dòng “Refers To:”) rồi OK.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu54-3.jpg
Sau đó, bạn hãy cho đoạn code VBA vào bằng cách nhấn Alt + F11 -> chọn This Workbook.Private Sub Workbook_Open()
With Worksheets("Data")
.Range("2:100").Clear
.Range("1:1").AutoFill .Range("1:100")
.Range("2:100") = .Range("2:100").Value
End With
End Sub

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu54-4.jpg7. Sau đó, hãy lưu lại file Excel của bạn.

Ở đoạn code trên, bạn có thể thấy con số 100. Đó chính là con số biểu thị dữ liệu tồn tại đến hàng thứ 100. Nếu dữ liệu của bạn ít hơn với con số này, hãy thay đổi cho phù hợp.

Một điều lưu ý rằng, vì bạn đã sử dụng đến macro, hãy bảo đảm rằng bạn đã bật chức năng chạy macro trong Excel, nếu không thì đoạn code của bạn sẽ không thể nào chạy được. Đoạn code bạn vừa thêm vào sẽ tự động chạy mỗi khi bạn mở file. Và nếu như bạn muốn, bạn có thể giấu sheet chứa dữ liệu bằng cách nhấn chuột phải vào sheet đó và chọn Hide, hoặc bạn có thể làm theo chiêu thứ 5: "Ẩn sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra" đã được giới thiệu ở trước đó, bạn có thể tham khảo tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=106535#post106535).

Bây giờ, bạn hãy chọn bất kỳ một ô nào đó mà bạn sẽ đặt PivotTable, chọn thẻ Insert -> chọn PivotTable -> PivotTable -> tại dòng “Select a Table or Range” gõ =PivotData. Với Excel 2003, chọn Data -> PivotTable and PivotChart Report… -> xuất hiện hộp thoại Wizard, chọn Microsoft Excel List or Database tại dòng “Where is the data that you want to analyze?” và nhấn Next -> gõ =PivotData rồi nhấn Finish.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu54-5.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
08-08-12, 10:21 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 55: Cắt rời một “miếng” từ một “chiếc bánh đồ thị” (Pie Chart)

Mặc dù biểu đồ hình bánh (Pie Chart) vô cùng dễ nhìn nhưng đôi khi bạn muốn tách rời một phần nào đó ra nhằm nhấn mạnh một điều gì đó. Tuy nhiên, với thiết lập mặc định của Excel, bạn sẽ chỉ có những phần đều nhau và được “tập hợp” lại. Và chiêu thứ 55 này sẽ chỉ cho bạn, chỉ cần 2 cú nhấp chuột, bạn sẽ dễ dàng lấy được “miếng bánh” bạn muốn dễ dàng như dùng dao cắt bánh vậy.

Để bắt đầu, bạn hãy tạo một biểu đồ đơn giản như hình dưới đây.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu55-1.jpg


Sau đó, bạn hãy nhấn chuột vào trong biểu đồ, và nhấn chuột lần nữa vào phần mà bạn muốn tách nó ra. Tiếp đến, bạn hãy kéo nó ra bên ngoài biểu đồ. Bạn cũng có thể làm tương tự để kéo nốt các phần còn lại của biểu đồ ra bên ngoài. Và cách làm này cũng áp dụng được cho cả biểu đồ bánh 3D.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu55-2.jpg


Nếu bạn muốn tách rời tất cả các phần ra bên ngoài. Bạn chỉ cần nhấn chuột vào biểu đồ và kéo ra bên ngoài, lập tức các phần sẽ tách rời nhau ra. Bạn càng kéo thì các phần đó sẽ ngày càng xa nhau và tất nhiên là sẽ ngày một thu nhỏ lại. Cũng với kỹ thuật tương tự, bạn kéo vào thì các phần sẽ dần to lên và dính liền lại với nhau tại tâm.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu55-3.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
10-08-12, 11:38 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 56: Hai biểu đồ trong một biểu đồ hình bánh

Nhiều người vẫn thường nghĩ, một biểu đồ thì chỉ có thể thể hiện một tổ hợp giá trị mà thôi, nhưng với chiêu thứ 56 này, bạn sẽ học được cách thể hiện hai tổ hợp giá trị vào trong một biểu đồ hay có thể gọi nôm na là hai biểu đồ trong một.

Để bắt đầu, trước tiên chúng ta cần tạo một biểu đồ dựa trên các dữ liệu như trong hình dưới đây bằng cách. Bạn hãy tạo biểu đồ cho “Câu hỏi 1”.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-1.jpg


Tiếp theo, bạn hãy chọn biểu đồ -> chọn thẻ Design -> ở Data, chọn Select Data -> ở bảng Legend Entries (Series), chọn Add. Tại dòng “Series Name:”, chọn ô C1 và tại dòng “Series Values:” chọn C2:C5 và OK. Với Excel 2003, nhấn chuột phải vào biểu đồ và chọn Format -> Source Data -> Series -> chọn Add -> chọn C1 cho dòng “Name” và C2:C5 cho dòng “Values” -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-7.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-6.jpg


Sau khi làm xong, biểu đồ của bạn vẫn chẳng có gì thay đổi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cần dựng một trục thứ hai. Để làm điều đó, bạn vào thẻ Format -> ở Current Selection, tại danh sách xổ xuống, chọn Series “Câu hỏi 1” -> chọn Format Selection cũng tại Current Selection -> chọn Secondary Axis -> Close. Với Excel 2003, nhắp chuột hai lần vào biểu đồ để chọn nó, sau đó chọn Format Data Series -> tại thẻ Axis, chọn Secondary Axis -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-3.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-4.jpg


Lần này, biểu đồ vẫn chẳng có gì khác biệt cả, có chăng sự khác biệt chỉ là tên biểu đồ đã bị biến mất mà thôi. Thực ra thì biểu đồ thứ hai đang nằm phía dưới biểu đồ thứ nhất. Do đó, để có thể thấy nó, bạn cần phải tách rời các phần của biểu đồ thứ nhất ra bằng cách, chọn biểu đồ và kéo từng miếng ra khỏi tâm. Sau đó, bạn hãy chọn biểu đồ thứ hai và lại tiếp tục kéo ra, mục đích của công việc này nhằm làm cho biểu đồ thứ hai to lên và biểu đồ thứ nhất bị nhỏ đi. Sau đó, bạn lấy từng miếng của biểu đồ thứ nhất và kéo lại tâm, thế là bạn sẽ được kết quả như hình dưới đây.

Ngoài ra, vẫn còn một cách khác ở bước cuối cùng này, đó là bạn hãy làm như sau (cách của ptm0412): Nhấn chọn nguyên biểu đồ trên mặt -> Nắm kéo toàn bộ các "miếng bánh" ra xa khỏi tâm, bán kính sẽ bị nhỏ đi -> Chọn riêng từng miếng bánh, và lôi trở vào tâm.

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu56-5.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
11-08-12, 03:18 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 57: Tạo biểu đồ có thể thay đổi theo dữ liệu

Nếu bạn sử dụng tên dãy động thay vì tham chiếu tương đối, biểu đồ của bạn sẽ được vẽ lại vào thời điểm mà bạn thêm mới dữ liệu. Để có thể làm rõ vấn đề này, bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-1.jpg


Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về tên dãy động, mời bạn đọc lại chiêu thứ 47: “Tạo dãy có thể mở rộng và thu hẹp” tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14768-Nh%E1%BB%AFng-tuy%E1%BB%87t-chi%C3%AAu-trong-Excel&p=420568#post420568).

Bạn hãy vào thẻ Formulas -> ở Defined Names, chọn Define Name (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define) và tạo một cái tên là NhietDo_Ngay với công thức là =OFFSET($A$1,1,0,COUNTA($A:$A)-1,1). Bạn lưu ý trong công thức có -1 tại COUNTA vì với phép trừ này, bạn sẽ bảo đảm được rằng tiêu đề sẽ không được tính vào.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-2.jpg


Trên công thức bạn nhìn thấy, cột A đã được tham chiếu cho công thức COUNTA. Sự thật là sẽ tốt hơn nếu bạn chỉ cho tham chiếu một số lượng ô nhỏ phù hợp với dữ liệu của bạn thay vì là tham chiếu cả cột với cả hàng ngàn ô không cần thiết. Tuy vậy, với những phiên bản Excel gần đây thì vấn đề này cũng rất nhỏ mà thôi bởi vì Excel bây giờ đã xử lý cả ngàn ô một cách nhanh chóng hơn rất nhiều.

Tiếp đó, bạn hãy tạo tiếp một cái tên là NhietDo với công thức là =OFFSET($B$2,0,0,COUNTA($B:$B)-1,1).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-3.jpg


Bây giờ, để tạo một biểu đồ sử dụng những gì bạn vừa làm ở trên, bạn hãy quét chọn A1:B11, chọn thẻ Insert -> ở Charts, chọn Column và chọn biểu đồ đầu tiên (2D Clustered Column Chart).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-4.jpg


Sau đó, chọn thẻ Design -> ở Data, chọn Select Data -> Ở phần Legend Entries (Series), chọn “Nhiệt độ” -> Edit -> thay đổi ở dòng “Series Values:” là =Sheet1!NhietDo -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-5.jpg


Trở về hộp thoại Select Data Source -> chọn “Ngày” -> chọn Edit ở phần Horizontal (Category) Axis Label -> gõ vào =Sheet1!NhietDo_Ngay -> OK -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-6.jpg


Với Excel 2003, bạn có thể thêm công thức ở Bước 2 của Chart Wizard tại thẻ Series, dòng “Values:” là =Sheet1!NhietDo và dòng “Category (X) axis labels:” là =Sheet1!NhietDo_Ngay.

Và kết quả của bạn có được sẽ như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-7.jpg


Lưu ý: Ở phần gõ công thức, bạn phải bảo đảm rằng bạn có gõ cả tên của sheet. Bởi vì nếu không, bạn sẽ gặp phải lỗi như thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-8.jpg


Vậy là bây giờ, mỗi khi bạn thay đổi dữ liệu, biểu đồ của bạn cũng sẽ tự động được cập nhật theo.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu57-9.jpg


Vẽ biểu đồ dựa trên 10 dữ liệu gần nhất

Một cách áp dụng khác cho biểu đồ là bạn có thể thiết kế để nó tự động cập nhật dựa trên 10 dữ liệu gần nhất. Bạn cũng làm như những gì đã từng làm ở trên, chỉ khác là, với tên NhietDo_Ngay, bạn thay bằng công thức: =OFFSET($A$1,COUNTA($A:$A)-10,0,10,1) và tên NhietDo, bạn thay bằng công thức: =OFFSET(Sheet1!$A$1,COUNTA(Sheet1!$A:$A)-10,1,10,1)

Nếu bạn muốn thay đổi con số 10 bằng một con số khác, chẳng hạn như 20 dữ liệu gần nhất chẳng hạn, bạn hãy lưu ý đến số 10 trên công thức (đã được tô đậm) và thay bằng con số bạn muốn.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
18-08-12, 11:48 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 58: Sử dụng công cụ điều khiển tự tạo để tương tác với biểu đồ

Như đã biết với chiêu thứ 57, bạn có thể sử dụng tên dãy động để tăng độ linh hoạt cho biểu đồ. Và bây giờ tôi mang đến cho bạn một tin vui khác, bạn cũng có thể dùng tên dãy động để tạo giao diện điều khiển dữ liệu trong biểu đồ. Bằng cách liên kết tên dãy động với công cụ điều khiển tự tạo, người dùng chỉ việc sử dụng công cụ tự tạo là đã có thể thay đổi dữ liệu trong biểu đồ. Cụ thể hơn trong chiêu thứ 58 này, bạn sẽ học được cách tạo thanh trượt và danh sách xổ xuống những lựa chọn dữ liệu mà người dùng muốn xem.

Sử dụng thanh trượt

Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ sử dụng thanh trượt để thể hiện đầy đủ trên biểu đồ dữ liệu của 12 tháng. Để bắt đầu, bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-1.jpg


Sau đó, bạn hãy chọn thẻ Formulas -> ở Defined Names, chọn Define Name (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define) -> tạo tên là Thang và gõ công thức =OFFSET($B$2,0,0,$C$2,1).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-2.jpg


Thông qua hàm OFFSET, bạn có thể sử dụng ô C2 như một thông số cho tên “Thang” mà bạn vừa tạo để qua việc thay đổi con số trong ô, bạn sẽ có một cái tên có thể mở rộng hay thu hẹp theo con số đó. Chẳng hạn, nếu bạn để trong C2 là 5, bạn sẽ có vùng B2:B7.

Một gợi ý nho nhỏ: Nếu bạn không muốn người dùng thấy được ô C2, bạn có thể giấu nó bằng cách bấm chuột phải vào ô C2 -> chọn Format Cells -> Custom -> gõ ;;; -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-3.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-4.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-5.jpg


Tiếp theo, bạn hãy tạo một biểu đồ (với dữ liệu này, dùng biểu đồ đường hay biểu đồ cột là tốt nhất). Tôi sẽ chọn biểu đồ đường.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-6.jpg


Tạo biểu đồ xong, bạn hãy chọn biểu đồ đó, vào thẻ Design -> ở Data, chọn Select Data -> nhấn Edit tại Legend Entries (Series) -> tại dòng Series Values, bạn hãy gõ =Sheet1!Thang -> OK -> OK. (Với Excel 2003, tại Bước 2 của Chart Wizard, thẻ Series, dòng “Values:”. Sau khi bạn làm xong, bạn sẽ có được biểu đồ như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-7.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-8.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-9.jpg


Rõ ràng trong biểu đồ, để có thể thấy hết được 12 tháng, bạn sẽ cần một thanh trượt để có thể “kéo qua kéo lại”. Hãy chọn thẻ Developer -> tại Controls, chọn Insert -> chọn biểu tượng Scroll Bar tại Form Controls (với Excel 2003, bạn hãy vào View -> Toolbars -> Forms, bạn sẽ có được thanh công cụ Forms trên màn hình và chọn biểu tượng Scroll Bar).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-10.jpg


Một số bạn sẽ thắc mắc không biết kiếm thẻ Developer ở đâu trên Excel, đó là bởi vì bạn chưa thiết lập. Để thiết lập nó, bạn hãy nhấn vào nút Office -> Excel Options -> đánh dấu kiểm vào dòng “Show Developer tab in the Ribbon” -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-11.jpg


Sau khi bạn đã bấm chọn biểu tượng Scroll Bar, bạn hãy vẽ nó trên biểu đồ. Vẽ xong, bạn hãy nhấn chuột phải vào nó -> Format Control… -> thiết lập như trong hình -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-12.jpg


Bây giờ, biểu đồ của bạn đã hoàn thiện rồi đấy. Bạn có thể kéo thanh trượt để thay đổi giá trị của C2 hoặc trực tiếp gõ một con số vào thẳng ô C2 và xem kết quả thay đổi trên biểu đồ.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-13.jpg


Sử dụng danh sách xổ xuống

Lần này, chúng ta sẽ cùng đến một ví dụ khác. Công việc đầu tiên mà bạn cần làm là tạo một dữ liệu mẫu sau đây. Bạn lưu ý là để tính trung bình, bạn dùng hàm AVERAGE.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-14.jpg


Tạo tên dãy động bằng cách chọn thẻ Formulas -> ở Defined Names, chọn Define Name (với Excel 2003, chọn Insert -> Name -> Define), đặt tên HocSinh và gõ công thức =OFFSET($A$3,$G$4,1,1,5).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-15.jpg


Tiếp tục tạo một cái tên khác với tên gọi là TenHocSinh và công thức là =OFFSET($A$3,$G$4,0,1,1).

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-16.jpg


Mục đích sử dụng ô G4 để dùng nó như một tham số trong hàm OFFSET, mỗi khi con số trong ô G4 thay đổi, biểu đồ sau này của bạn cũng sẽ dễ dàng thay đổi.

Bây giờ, bạn hãy tạo biểu đồ (biểu đồ cột - Clustered Column) với dữ liệu từ A8:F9.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-17.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-18.jpg


Sau đó, bạn vào thẻ Design -> ở Data, chọn Select Data -> chọn “Học sinh E” -> Edit -> bạn gõ theo hình dưới đây -> OK -> OK (Ở Excel 2003, bước này sẽ được thực hiện tại Bước 2 của Chart Wizard).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-19.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-20.jpg


Tiếp theo, bạn sẽ cần một ComboBox nhằm tạo một danh sách xổ xuống. Hãy vào thẻ Developer -> ở Controls, chọn Insert (với Excel 2003, View -> Toolbars -> Forms) -> chọn biểu tượng Combobox và vẽ lên biểu đồ. Chọn nó và nhấn chuột phải -> Format Control… và thiết lập như hình sau đây -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-21.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-22.jpg


Để kết thúc và cũng để trang trí cho thêm phần sống động, chọn B2 và gõ công thức sau: =CONCATENATE("Xem kết quả của ",INDEX(A4:A8,G4)). Và bây giờ, bạn hãy chọn một học sinh và tận hưởng kết quả đi nào.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu58-23.jpg


Xin nhắc với bạn rằng, để giấu kết quả của ô G4, bạn có thể thực hiện tương tự như những gì đã trình bày ở phía trên. Bên cạnh đó, trong Excel 2007, những công cụ điều khiển mà bạn đã vẽ sẽ nổi trên biểu đồ và khi bạn di chuyển biểu đồ, những công cụ đó sẽ vẫn đứng im tại chỗ đó. Ngoài ra, với Excel 2003, khi bạn chọn biểu đồ, các công cụ đó sẽ bị ẩn đi (bị biểu đồ đè lên), nhưng trường hợp đó không diễn ra ở Excel 2007.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
03-09-12, 05:01 PM
Chiêu thứ 59: Bốn cách cập nhật biểu đồ nhanh chóng

Mặc dù tạo biểu đồ mới thì rất tuyệt vời, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn cập nhật biểu đồ để nó có thể linh hoạt đáp ứng nhu cầu của bạn. Và với chiêu thứ 59 này, bạn sẽ học được cách giảm bớt khối lượng công việc cần phải làm mỗi khi muốn thay đổi dữ liệu trong biểu đồ.

Sử dụng kéo và thả http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif

Bạn có thể thay đổi hoặc thêm mới một cách nhẹ nhàng bằng thao tác kéo dữ liệu và thả vào biểu đồ. Sau đó, Excel sẽ tự động phân loại dữ liệu của bạn là thay đổi từ dữ liệu cũ hoặc thêm mới. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể “yêu cầu” Excel để cho bạn tự quyết định.

Để có thể hiểu rõ hơn, bạn hãy tạo dữ liệu mẫu và biểu đồ như sau (lưu ý rằng bạn chỉ tạo biểu đồ cho vùng A1:D5, còn dòng 6 bạn hãy chừa ra):


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-1.jpg


Quét chọn vùng A6:D6 -> rê con trỏ chuột vào đường viền ô A6 sao cho ở con trỏ chuột xuất hiện dấu mũi tên bốn hướng -> nhấn giữ chuột phải kéo vào biểu đồ và thả ra, lập tức hộp thoại Paste Special sẽ xuất hiện -> chọn tùy chọn Columns -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-2.jpg


Một bật mí nhỏ: Do tùy chọn Columns có thể xem là mặc định, do đó bạn cũng không cần phải nhấn giữ chuột phải kéo vào biểu đồ mà nhấn chuột trái kéo vào luôn, lập tức bạn cũng sẽ nhận được cùng một kết quả mà không cần phải thông qua hộp thoại Paste Special.

Và bạn hãy chiêm ngưỡng thành quả đi nào.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-3.jpg


Sử dụng thanh công thức http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif

Khi nhấn chuột chọn biểu đồ, bạn hãy nhìn vào thanh công thức. Bạn sẽ thấy có một dòng công thức ở đó và cụ thể hơn, đó chính là hàm SERIES.

Hàm SERIES có tất cả 4 tham số (riêng biểu đồ bong bóng sẽ có 5 tham số). Cú pháp của hàm như sau:
=SERIES( [Tên biểu đồ] , [Giá trị dữ liệu X] , [Giá trị dữ liệu Y] , [Số thứ tự biểu đồ] )

Để hiểu rõ hơn, bạn hãy cùng tôi tạo biểu đồ cột với dữ liệu mẫu như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-4.jpg


Bạn có thể thấy, công thức của biểu đồ này như sau: =SERIES(Sheet1!$B$1,Sheet1!$A$2:$A$5,Sheet1!$B$2:$ B$5,1)

Cho phép tôi giải thích cho bạn rõ công thức này. Với tham số thứ nhất là tên biểu đồ, ô B1 có giá trị là “2012” và đó chính là tên như bạn thấy. Tham số thứ hai sẽ lấy dữ liệu cho X với tham chiếu vùng A2:A5, tương ứng “Tháng 1”, “Tháng 2”, “Tháng 3”, “Tháng 4”. Và tham số thứ 3 lấy dữ liệu cho Y dùng tham chiếu B2:B5 tương ứng. Còn tham số cuối cùng chính là số thứ tự mà biểu đồ này là biểu đồ đầu tiên nên có giá trị là 1 (giả sử bạn đã có một biểu đồ trước đó thì tham số này sẽ mang giá trị là 2).

Như vậy, để có thể thêm bớt dữ liệu, bạn chỉ cần làm một công việc nhỏ là sửa chữa tham chiếu trên công thức, lập tức bạn sẽ thấy sự khác biệt.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-5.jpg


Tất nhiên, bạn cũng có thể thay giá trị X và Y từ tham chiếu thành những con số cố định hay mảng cố định, khi đó bạn phải dùng thêm cặp dấu ngoặc nhọn { }, chẳng hạn như sau: =SERIES("Biểu đồ",{"A","B","C","D"},{1,2,3,4},1)

Kéo dãn hay co hẹp đường biên giá trị trong biểu đồ http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif

Trở lại ví dụ đầu tiên, tức là khi bạn đã có một biểu đồ thể hiện giá trị nhiệt độ hoàn chỉnh với 5 tháng và 3 năm. Lần này, để thay đổi giá trị của tháng 5 năm 2012 (cột màu vàng), bạn hãy nhấn thẳng vào cột đó và rê chuột ra biên, sau đó hãy kéo dãn hay thu hẹp để thay đổi.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-6.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-7.jpg


Sử dụng Paste Special http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif

Trở lại ví dụ thứ hai, tức là bạn đã có biểu đồ cột của 4 tháng đầu tiên trong năm 2012. Lần này, bạn muốn thêm mới dữ liệu của tháng 5. Ngoại trừ việc điều chỉnh công thức, bạn vẫn có thể làm như sau: quét chọn A6:B6 (tháng 5) -> Copy -> chọn biểu đồ -> chọn thẻ Home -> tại Clipboard, chọn Paste -> Paste Special -> thiết lập như ý bạn mong muốn và hãy xem kết quả.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu59-8.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
03-09-12, 05:05 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 60: Tạo biểu đồ nhiệt kế

Trong Excel không có biểu đồ dạng nhiệt kế, do đó, nếu muốn, bạn phải tự xây dựng nó. Bằng cách tạo biểu đồ cột chứa các giá trị thuộc các hạng mục, chỉ cần một chút cố gắng điều chỉnh của bạn, biểu đồ nhiệt kế có thể được hình thành.

Trước tiên, bạn hãy tạo biểu đồ cột với dữ liệu như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-1.jpg


Sau đó, bạn hãy chọn cột giá trị “Nhiệt độ hiện tại” -> chọn thẻ Format -> ở Current Selection, chọn Format Selection -> chọn Secondary Axis (với Excel 2003, bấm chuột phải vào cột giá trị “Nhiệt độ hiện tại” -> Format Data Series -> Axis -> Secondary Axis). Và biểu đồ của bạn sẽ có dạng như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-3.jpg


Tiếp theo, bạn hãy nhấn chuột phải vào trục bên trái -> chọn Format Axis và thiết lập như hình dưới đây. Bạn cũng làm tương tự với trục bên phải.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-4.jpg


Và sau khi bạn làm xong, biểu đồ của bạn sẽ thay đổi như thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-5.jpg


Bạn tiếp tục đổi màu cho “Nhiệt độ tối đa” thành màu trắng và “Nhiệt độ hiện tại” thành màu đỏ và cả màu nền bên ngoài là màu trắng. Bên cạnh đó, bạn hãy xóa luôn cả đường lưới của biểu đồ. Ngoài ra, bạn hãy bấm chuột phải vào cột giá trị -> Format Data Series -> bạn hãy kéo Gap Width về bên trái để phần khung ngoài được to ra. Như vậy bạn sẽ có được một biểu đồ nhiệt kế hoàn chỉnh.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-6.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu60-7.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
11-09-12, 06:30 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 61: Tạo biểu đồ cột có thể tùy biến chiều dài và chiều rộng

Có tuyệt không nếu bạn sở hữu một biểu đồ cột có thể dễ dàng tùy biến chiều dài và chiều rộng mỗi khi bạn thêm dữ liệu? Tất nhiên Excel không hỗ trợ trực tiếp biểu đồ tiện dụng thế này, tuy vậy, bằng cách sử dụng biểu đồ phân tán XY, bạn có thể biến nó thành biểu đồ cột như mong muốn.

Để cụ thể hơn, bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-0.jpg


Sau đó, bạn hãy quét chọn vùng D2:E8 và chọn thẻ Insert -> ở Charts, chọn Scatter -> chọn Scatter with only Markers. Và để tạo tiêu đề cho trục Y, bạn có thể bấm vào biểu đồ, chọn thẻ Layout -> tại Labels, chọn Axis Titles -> Primary Vertical Axis Title -> chọn theo ý thích trình bày của bạn và gõ Chi phí (với Excel 2003, bạn hãy dùng Chart Wizard để tạo biểu đồ phân tán). Sau cùng, bạn sẽ được biểu đồ như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-0b.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-1.jpg


Bây giờ, bạn hãy xóa đi đường kẻ và chú thích Series 1 trong biểu đồ bằng cách nhấn chọn và bấm Delete. Nhấn chọn trục X -> bấm chuột phải chọn Format Axis (với Excel 2003, chọn Scale) -> ngay tại phần Axis Options, chỉnh Minimum là 0, Maximum là 1, Major tick mark type là None và Axis labels là None (với Excel 2003, lựa chọn Tick Mark có thể tìm thấy ở thẻ Patterns) -> OK. Và bây giờ bạn hãy xem diện mạo mới của biểu đồ:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-3.jpg


Bước tiếp theo, bạn hãy bổ sung thêm 3 thông số nữa ở trên dữ liệu mẫu như hình sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-4.jpg


Sau đó, chọn biểu đồ -> thẻ Layout -> tại Analysis, chọn Error Bars -> More Error Bars Option… -> chỉnh sửa thông số như hình dưới đây (cách của ptm0412) -> OK -> Close.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-5.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/c61-2.jpg


Sau khi thực hiện xong công việc trên, biểu đồ của bạn sẽ có một chút kỳ dị.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu61-7.jpg


Lần này, bạn hãy bấm vào một trong các đường kẻ ngang -> chọn thẻ Layout -> tại Analysis, chọn Error Bars -> More Error Bars Option… -> chỉnh sửa thông số như hình dưới đây (cách của ptm0412) -> OK -> Close.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/c61-1.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/c61-3.jpg


Bây giờ, để có thể bỏ các nút trên biểu đồ, bạn hãy nhấn chuột phải vào nút -> Format Data Series -> chọn thẻ Marker Options -> None.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/c61-4.jpg


Với Excel 2003, bạn có thể thay đổi Error Bars bằng cách nhấn chuột hai lần vào một điểm trên biểu đồ để hiện hộp thoại Format Data Series. Tại “X and Y Error Bars” -> chọn “custom - range” và nhập =Sheet1!$F$2:$F$8. Tại “Y Error Bars” -> chọn “custom + range” và nhập =Sheet1!$H$2:$H$7. Ngoài ra, bạn cũng cần phải thiết lập tại mục Display là “Minus” cho “X Error Bars” và “Both” cho “Y Error Bars”.

Vậy là bạn đã hoàn tất biểu đồ rồi đó. Và để sử dụng thêm tiêu đề cho biểu đồ (trang trí cho biểu đồ thêm đẹp), bạn có thể sử dụng riêng Add-in của John Walkenbach (rất dễ xài) mà xin thứ lỗi cho kyo không đề cập cụ thể cách làm trên đây (vì sẽ có người thích xài Add-in khác, cũng có người sẽ tự tìm cách cho chính mình). Dù sao, chúc bạn vui với cách tùy biến biểu đồ trong chiêu này.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
07-10-12, 06:14 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 62: Tạo biểu đồ đồng hồ đo tốc độ

Bạn có thể tạo một biểu đồ đồng hồ đo tốc độ đầy ấn tượng chỉ bằng cách kết hợp biểu đồ doughtnut (doughnut chart) và biểu đồ hình bánh (pie chart). Bên cạnh đó, một chút cách điệu bằng thanh trượt giúp bạn có thể điều khiển kim đo tốc độ trên biểu đồ.

Điều đầu tiên mà bạn cần phải làm chính là tạo một bảng dữ liệu như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-1.jpg


Sau đó, bạn hãy quét chọn vùng B2:B5, chọn thẻ Insert -> tại Charts, chọn Other Charts -> chọn biểu đồ Doughtnut. Với Excel 2003, bạn tạo biểu đồ Doughtnut thông qua Chart Wizard. Tại bước 1 của Chart Wizard, chọn thẻ Standard Types, sau đó, tại Chart Type -> chọn biểu đồ Doughtnut đầu tiên -> sang bước 2, bạn chọn dữ liệu dùng để tạo biểu đồ và cứ Next cho đến hết. Biểu đồ của bạn sẽ có dạng như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-3.jpg


Bạn từ từ bấm hai lần vào miếng chiếm tỷ trọng lớn nhất (là miếng màu xanh dương) -> bấm chuột phải vào miếng đó -> Format Data Point (với Excel 2003, nhấn chọn Options) -> tại phần “Angle of first slice”, gõ vào ô là 90 -> qua thẻ Fill, chọn No fill -> Close. Biểu đồ của bạn sẽ có hình dạng mới như thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-4.jpg


Nhấn chọn biểu đồ -> chọn thẻ Design -> tại Data, chọn Select Data -> Add. Tại “Series Value”, chọn vùng C2:C13 -> OK. Với Excel 2003, bạn nhấn chuột phải vào biểu đồ -> chọn Source Data -> chọn thẻ Series -> nhấn nút Add. Biểu đồ của bạn sẽ biến đổi như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-5.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-6.jpg


Làm lại lần nữa như bước trên, nhưng thay vào đó là vùng E2:E5. Lần này, biểu đồ của bạn sẽ có thêm một lớp phía ngoài nữa.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-7.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-8.jpg


Lần này, để có số đo hiện trên đồng hồ, bạn cần sử dụng Add-in của Walkenbach (tải xuống tại file đính kèm). Bạn cũng có thể lập trình VBA nếu bạn muốn hay dùng một add-in khác.

Bạn download file đính kèm về, nhấn chuột hai lần vào nó để sử dụng. Sau đó, bạn chọn biểu đồ -> chọn thẻ Add-ins -> tại Menu Commands, chọn JWalk Chart Tools -> chỉnh sửa như hình dưới đây -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-9.jpg


Biểu đồ của bạn bây giờ đã có số đo. Bạn nhấn trực tiếp vào vòng thứ hai của biểu đồ -> nhấn chuột phải -> chọn Format Data Series -> chọn thẻ Fill -> chọn No fill -> Close (với Excel 2003, chọn thẻ Patterns, thiết lập đường viền và vùng trong thành None -> OK). Biểu đồ của bạn sẽ trông thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-10.jpg


Nhấn trực tiếp vào vòng ngoài (vòng thứ ba tính từ trong đếm ra) của biểu đồ -> chọn thẻ Design -> tại Type, chọn Change Chart Type -> chọn Pie -> chọn biểu đồ đầu tiên -> OK (với Excel 2003, nhấn chuột phải chọn Chart Type).

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-11.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-12.jpg


Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào biểu đồ bánh và kéo nó ra nhằm mục đích cho nó thu nhỏ lại (đồng thời nó sẽ vỡ ra). Kế đến, hãy gắp từng miếng biểu đồ vừa vỡ ra và đưa nó vào tâm nhằm giúp nó khít với biểu đồ Doughtnut. Biểu đồ của bạn sẽ như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-13.jpg


Chọn biểu đồ hình bánh -> nhấn chuột phải -> chọn Format Data Series (Excel 2003, thẻ Options) -> phần “Angle of first slice”, gõ vào 90 và Close. Sau đó, bạn hãy chọn từng miếng trong biểu đồ hình bánh -> nhấn chuột phải -> Format Data Point -> thẻ Fill -> chọn No fill (ngoại trừ miếng thứ ba, miếng rất mảnh thì bạn chọn Solid Fill, chọn màu đen) -> Close.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-14.jpg


Nếu bạn muốn có thêm một chút chỉ dẫn (Low, Normal, High), bạn nhấn chọn biểu đồ -> chọn thẻ Layout -> tại Labels, chọn Legend (với Excel 2003, nhấn chuột phải chọn Chart -> Data Labels -> Legend Key).

Để có thanh trượt nhằm kéo kim đo tùy thích, bạn chọn thẻ Developer -> tại Controls, chọn Insert -> Scroll Bar -> vẽ vào trong biểu đồ. Sau đó, nhấn chuột phải vào thanh trượt -> Format Control -> chọn thẻ Control -> tại Cell link, chọn ô F2 -> chỉnh sửa lại Minimum là 0 và Maximum là 100 -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-15.jpg


Vậy là bạn đã xong biểu đồ đồng hồ đo tốc độ rồi đó. Cùng tận hưởng thành quả đi nào.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu62-16.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
07-10-12, 07:46 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 63: Liên kết chữ trong biểu đồ với ô

Mỗi khi bạn cần sử dụng biểu đồ nhiều lần, sẽ thật tiện dụng biết bao nếu như chữ trong biểu đồ được liên kết với ô (chẳng hạn như tiêu đề, đề mục,…). Điều này có nghĩa là, mỗi khi bạn cần thay đổi chữ, bạn chỉ cần thay đổi giá trị trong ô là lập tức, chữ trong biểu đồ cũng được thay đổi theo.

Để bắt đầu chiêu này, bạn hãy tạo một bảng dữ liệu và biểu đồ hình cột như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu63-1.jpg


Tiếp theo, bạn hãy gõ tiêu đề “Nhiệt độ trong 10 ngày của tháng 01” vào ô A18. Bây giờ, bạn cần phải thiết lập một liên kết giữa tiêu đề biểu đồ và ô A18. Bạn hãy nhấn vào tiêu đề của biểu đồ (là “Nhiệt độ”). Sau đó bạn nhấn vào thanh công thức, gõ dấu = và dùng chuột nhấn vào ô A18. (Nếu tiêu đề của bạn thuộc Sheet khác thì bạn chỉ việc gõ dấu = và dùng chuột di chuyển sang sheet khác, sau đó nhấn vào ô mà bạn muốn liên kết) -> Enter.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu63-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu63-3.jpg


Bạn làm tương tự với các đề mục khác, như tên của trục X, trục Y,…


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
20-10-12, 03:31 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 64: Để ô rỗng hoặc ô có công thức FALSE không hiển thị trên biểu đồ

Khi thu thập dữ liệu cho biểu đồ, Excel sẽ không bỏ qua những ô rỗng cũng như những ô có công thức FALSE và nó sẽ biểu diễn những ô đó dưới dạng giá trị 0 trên biểu đồ. Điều này sẽ khiến cho biểu đồ của bạn xấu đi rất nhiều. Tuy nhiên, bạn đừng vội nản, bởi với chiêu thứ 64 này, bạn sẽ học được 2 cách loại bỏ những thứ “xấu xí” ấy ra khỏi biểu đồ của bạn, đó là “Giấu dòng hoặc cột” và “Sử dụng #N/A cho những ô rỗng”.

Giấu dòng hoặc cột

Bạn hãy thiết lập biểu đồ với dữ liệu mẫu như trên hình dưới đây.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu64-1.jpg


Như bạn đã thấy đó, những ô rỗng và những ô chứa công thức FALSE sẽ khiến cho biểu đồ của chúng ta thể hiện giá trị 0. Cách đơn giản để bỏ chúng chính là bạn quét chọn dòng số 5 đến số 13 -> nhấn chuột phải -> chọn Hide. Lập tức biểu đồ của bạn sẽ được rút gọn lại và trông đẹp hơn.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu64-2.jpg


Sử dụng #N/A cho ô rỗng

Trở về ví dụ trước, giả sử như bây giờ bạn không có một chuỗi giá trị 0 liên tục nữa nhưng mà là ngắt quãng (hoặc thậm chí không phải là giá trị 0 nhưng là ô rỗng) thì bạn sẽ xử lý thế nào? Hãy nhìn hình dưới đây, bạn sẽ thấy “nguyên bản” của việc có ô rỗng.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu64-3.jpg


Trước tiên, chúng ta hãy thử ẩn dòng số 6, 9, 10 và 12 xem thế nào nhé.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu64-4.jpg


Bạn có thể nhìn thấy được sự liên tục của đồ thị sau khi ẩn dòng. Tuy vậy, có vẻ như nó không được “trung thực” cho lắm do khoảng cách giữa các tháng đã không còn tuân theo quy luật nữa.

Có một cách khác là bạn hãy gõ công thức =NA() hoặc chỉ đơn giản là gõ #N/A vào các ô rỗng, các ô mang giá trị 0 và các ô có giá trị FALSE. Với cách dùng thế này, biểu đồ của bạn sẽ mang vẻ thân thiện hơn và thể hiện rõ ràng hơn sự tăng giảm.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu64-5.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
21-10-12, 07:49 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/2007.gif
Chiêu thứ 65: Thêm mũi tên chỉ hướng cho biểu đồ đường

Khi bạn tạo một biểu đồ đường trên Excel, sẽ rất dễ dàng để thay đổi các điểm nhấn trên biểu đồ cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, để có được một mũi tên chỉ hướng ở cuối đường, bạn cần phải làm theo một số bước sau.

Trước tiên, bạn hãy tạo một dữ liệu mẫu cùng biểu đồ đường cho dữ liệu đó.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu65-1.jpg


Tiếp theo, bạn nhấn vào điểm nhấn cuối cùng của biểu đồ đường. Bạn phải nhấn hai lần, bởi vì lần đầu Excel sẽ chọn tất cả các điểm, do đó phải nhấn tiếp lần thứ hai thì Excel mới hiểu và chọn điểm mà bạn nhấn. Kế đó, nhấn chuột phải -> Format Data Point -> chọn thẻ Line Style -> tại Arrow Settings, chọn hình mũi tên ở End type (bạn có thể tùy biến kiểu mũi tên cũng như độ dày) -> Close.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu65-2.jpg


Lưu ý: Nếu bạn sử dụng biểu đồ đường có điểm nhấn xác định, bạn có thể loại bỏ điểm nhấn đó để làm cho mũi tên của bạn thêm đẹp bằng cách nhấn chọn điểm cuối -> nhấn chuột phải -> Format Data Point -> chọn thẻ Marker Fill -> No Fill -> chọn thẻ Marker Line Color -> No Fill -> Close.

Vậy là biểu đồ của bạn đã hoàn thành rồi đó. Khi bạn thay đổi số liệu cuối cùng trong dữ liệu mẫu, mũi tên của bạn cũng sẽ tự động thay đổi theo (hướng lên, hướng ngang hoặc hướng xuống).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu65-3.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
27-10-12, 06:36 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 66: Thêm mũi tên cho trục X

Tất nhiên, chiêu thứ 66 này cũng có thể áp dụng tương tự để làm cho trục Y. Để có thể thêm mũi tên vào trục X, trước tiên, bạn cần một tọa độ “bù nhìn”. Bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như hình dưới đây, trong đó, vùng A1:B6 là dữ liệu thật, còn A10:B10 là tọa độ bù nhìn. Và bạn hãy tạo một biểu đồ đường kẻ cho dữ liệu vùng A1:B6 này.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-1.jpg


Dù rằng chiêu này dành cho tất cả các phiên bản Excel, nhưng phiên bản 2007 trở đi, cách làm sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/2007.gif
Với Excel 2007, bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào trục X -> Format Axis -> chọn thẻ Line Style -> tại thiết lập Arrow Settings, chọn mũi tên mà bạn muốn ở End Type -> Close.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-2.jpg


http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/PRE2007.gif
1/ Nhấn chuột phải vào biểu đồ -> Source Data -> chọn thẻ Series -> Add -> Đặt tên và thiết lập giá trị như hình dưới đây -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-3.jpg


2/ Kế đó, bạn hãy chọn Series “Mũi tên” và sửa trực tiếp trên công thức cho trục X, sau đó bạn tiếp tục chọn Series “Mũi tên” và chọn lại Chart Type thành XY Scatter Chart. Biểu đồ của bạn sau đó sẽ có dạng:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-4.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-5.jpg


3/ Vẫn chọn Series “Mũi tên” -> chọn Format Data Series -> chọn thẻ Axis -> Primary axis -> OK. Lần này biểu đồ của bạn sẽ có hình dạng mới.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-6.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-7.jpg


4/ Nhấn chuột phải vào biểu đồ -> Chart Options -> chọn thẻ Data Labels -> đánh dấu check vào Value -> OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-8.jpg


5/ Bạn sửa lại Data Label của Series “Mũi tên” từ số 0 thành số 4. Sau đó, nhấn chuột phải vào nó -> Format Data Label -> chọn font Marlett -> chỉnh kích thước cho phù hợp -> OK. Biểu đồ của bạn khi hoàn tất sẽ thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-9.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu66-10.jpg


Bạn có thể áp dụng kỹ thuật tương tự để làm cho trục Y, tuy nhiên, để ra mũi tên thì ở trục Y, bạn phải dùng chữ t chứ không dùng số 4 như trục X

P/S: Cá nhân kyo thấy làm cho Excel 2003 vừa xấu lại vừa cực, làm trên Excel 2007 cho sướng


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

ptm0412
27-10-12, 08:34 PM
Để tạo mũi tên cho trục trong 2003, có 1 cách đơn giản hơn. Đó là định dạng Marker của trục giả.

Thí dụ tương tự như trên nhưng ta tạo 1 serie XY Scatter 2 point:

X|Y|

1
|
0
|

0
|
9
|


Cách đơn giản là copy vùng dữ liệu này, click chọn biểu đồ, Edit paste special, đánh dấu chọn như hình:

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/Chart/NewSerie.jpg

- Click chọn serie mới, nhấn chuột phải chọn change chart type và chọn XY Scatter. Excel sẽ tự tạo ra 2 trục mới.
- Xóa bỏ trục Y thứ 2 bằng cách click chọn nó và nhấn delete
- Chỉnh scale max cuả trục Y thành 9
- Chỉnh scale max của trục X thứ 2 thành 1. Đồng thời ẩn trục này: No line, no tickmark, no label
- Dùng công cụ Draw vẽ 1 mũi tên xoay ngang, ngắn thôi. Copy mũi tên này
- Click chọn serie XY, click 1 lần nữa để chỉ chọn 1 point (1,0), paste vào bằng ctrl V
- Xoay đứng cái autoshape mũi tên lên, copy 1 lần nữa
- Click chọn serie XY, click 1 lần nữa để chỉ chọn 1 point (0,9), paste vào bằng ctrl V

Viết thì dài dòng, nhưng thao tác sẽ rất nhanh.

Kết quả:

http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/Chart/Muiten.jpg

Xem thêm file. Bằng cách copy hình và paste, ta có thể cho riêng 1 point có hình bất kỳ:


http://i248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/Chart/DoXetai.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-diXcCOroGNo/TgRG_CJqqmI/AAAAAAAAACA/IuWHDNmXsRk/BieuDo.JPG

kyo
28-10-12, 12:57 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 67: Chỉnh lại trục X khi sử dụng dữ liệu ngày tháng

Khi bạn dùng biểu đồ, Excel sẽ cố gắng để hiểu dữ liệu mẫu của bạn. Và nó đã làm rất tốt. Tuy nhiên, kết quả đôi khi lại không được như bạn mong muốn, đặc biệt là khi chú giải của trục X là ngày tháng. Nếu Excel biểu hiện sai, kết quả nhiều khi sẽ sai và trông rất kỳ cục.

Lý do trong trường hợp này là do Excel đã biến đổi dữ liệu trục X thành dữ liệu thời gian thay vì là dữ liệu chuỗi. Do đó mà nó đã tạo nên những khoảng cách để thể hiện giá trị thời gian cho chính xác. Để hiểu rõ hơn, bạn hãy sử dụng dữ liệu mẫu và tạo biểu đồ cột đầu tiên bình thường, bạn sẽ được kết quả như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu67-1.jpg


Để khắc phục hiện trạng trên, bạn làm các bước như sau:
Chọn trục X -> chọn thẻ Layout hoặc thẻ Format đều được -> ở Current Selection, chọn Format Selection -> chọn thẻ Axis Options -> chọn Text Axis tại phần Axis Type (với Excel 2003, nhấn chuột phải vào biểu đồ -> Chart Options -> Axes -> chọn Category option).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu67-2.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu67-3.jpg


Vậy là biểu đồ của bạn sẽ trở lại như cũ đúng ý bạn muốn rồi đấy.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
07-01-13, 11:42 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 68: Vị trí thông số của trục

Khi bạn tạo biểu đồ vạch (bar chart), các thông số trục của biểu đồ sẽ tự động được xác định. Tuy nhiên, để làm cho biểu đồ đẹp hơn, mang tính chuyên nghiệp hơn, chắc hẳn bạn sẽ cần thay đổi vị trí các thông số thể hiện trên trục của nó. Trong chiêu thứ 68 này, bạn sẽ được giới thiệu hai cách mà trong đó, cách thứ hai còn chỉ bạn cách đảo ngược thứ tự của trục nữa. Để rõ hơn, mời bạn cùng đọc.

Thay đổi vị trí thông số

Khi bạn tạo biểu đồ vạch có cả dữ liệu âm và dương, các vạch sẽ được cấu trúc thể hiện về bên trái lẫn bên phải biểu đồ. Và chính điều này sẽ khiến cho các thông số trục bị xấu do vạch biểu đồ “đè” lên. Để cụ thể hơn, mời bạn tạo một dữ liệu mẫu và biểu đồ vạch như sau, bạn sẽ thấy rất rõ điều này.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu68-1_zpscdc9595d.jpg


Như bạn thấy đấy, với dữ liệu âm, các thông số đã bị che khuất. Vậy để chỉnh lại vấn đề này, chúng ta sẽ làm như sau:

Chọn trục Y -> chuột phải -> chọn Format Axis (hoặc nhấn Ctrl + 1) -> chọn thẻ Axis Options -> chọn Low tại mục Axis Labels như hình dưới đây -> Close (với Excel 2003, chọn trục Y -> chuột phải -> Format Axis -> chọn Colors and Lines -> đánh dấu kiểm tại Low under Tick mark labels).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu68-2_zps6a769ad3.jpg


Vậy là các thông số của bạn sẽ được dời về góc trái biểu đồ như hình.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu68-3_zps435be409.jpg


Đảo ngược thứ tự thông số

Bạn cũng tạo một dữ liệu mẫu và biểu đồ vạch như hình dưới đây.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu68-4_zps00140fb6.jpg


Có thể thấy, các thông số và biểu đồ thể hiện ra theo thứ tự từ dưới lên so với thứ tự bạn liệt kê trên sheet. Tuy nhiên, đôi khi, bạn lại muốn nó thể hiện một thứ tự ngược lại. Vậy, bạn hãy làm như sau:

Chọn trục Y -> chuột phải -> Format Axis (hoặc nhấn Ctrl + 1) -> chọn thẻ Axis Options -> thiết lập các thông số như hình dưới đây -> Close (với Excel 2003, chọn “At maximum category” và “Value (y) axis crosses at maximum category” -> OK.)


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu68-5_zps6f984ee1.jpg


Như vậy, bạn đã có thể thưởng thức biểu đồ được đảo ngược thứ tự rồi.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu68-6_zpsc1b2aec0.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
08-01-13, 11:05 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 69: Biểu đồ cơn lốc

Biểu đồ cơn lốc (cũng được biết đến là biểu đồ tháp dân số) không phải là dạng biểu đồ tiêu chuẩn trong Excel 2007, nhưng bạn có thể tạo ra nó cách dễ dàng từ biểu đồ vạch đơn giản (bar chart).

Biểu đồ cơn lốc thể hiện ra hai loại dữ liệu trên một vạch, bắt nguồn từ việc chia sẻ trên cùng một trục đứng (trục Y). Một loại dữ liệu sẽ nằm bên trái, loại dữ liệu còn lại sẽ nằm bên phải. Để cụ thể hơn, đầu tiên, bạn hãy thiết lập dữ liệu mẫu như sau và sử dụng biểu đồ vạch.http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-1_zpsc532734d.jpg


Sau đó, nhấn chọn thông số Nam -> chuột phải -> Format Data Series -> Secondary Axis -> Close (với Excel 2003, nhấn chuột hai lần liên tiếp vào thông số Nam -> thẻ Axis -> Secondary Axis -> OK).http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-2_zps0f253d12.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-3_zpsccb853d2.jpg


Như vậy, hình dáng biểu đồ mới của bạn sẽ trông như thế này:http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-4_zps09aa4f73.jpg


Tiếp theo, bạn hãy nhấn chọn trục X (trục nằm ngang ở phía dưới) -> chuột phải -> Format Axis -> thẻ Axis Options (với Excel 2003, chọn Scale) -> thiết lập thông số như hình sau -> Close.http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-5_zps833cf830.jpg


Biểu đồ của bạn sẽ có dạng sau:http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-6_zpsad049a4e.jpg


Tiếp tục với trục ngang phía trên -> chuột phải -> Format Axis -> thẻ Axis Options (với Excel 2003, chọn Scale) -> thiết lập thông số như sau -> Close.http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-7_zps279e3a61.jpg


Hình dáng mới của biểu đồ sẽ là:http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-8_zpsbe4de024.jpg


Cuối cùng, bạn sẽ cần loại bỏ dấu âm trong các thông số phía dưới (do dữ liệu làm gì có số âm), bạn có thể định dạng lại bằng cách chọn trục X (bây giờ chỉ còn một trục duy nhất) -> chuột phải -> Format Axis -> thẻ Number -> chọn Custom tại Category -> gõ 0%;0% vào Format Code -> Add -> Close.http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-9_zps93bcb6dc.jpg


Như vậy, cuối cùng, bạn hoàn thành được biểu đồ vô cùng đẹp mắt.http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu69-10_zps06b3ab98.jpg
MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
13-01-13, 11:24 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 70: Thay thế điểm bằng hình

Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể tạo một biểu đồ sử dụng ký hiệu tùy chọn giúp cho dữ liệu được thể hiện một cách thông minh hơn, dễ hiểu hơn và chuyên nghiệp hơn. Với chiêu thứ 70 này, bạn sẽ học được cách biến một điểm trong biểu đồ thành một hình ngũ giác chỉ hướng.

Trước tiên, bạn hãy sử dụng biểu đồ đường (Line with Markers) với dữ liệu mẫu như sau (với Excel 2003, tạo bằng cách sử dụng Chart Wizard):


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu70-1_zps1d7f795d.jpg


Tiếp theo, bạn chọn thẻ Insert -> tại Illustrations, chọn Shapes -> Block Arrows (với Excel 2003, Insert -> Picture -> AutoShapes -> Block Arrows), sau đó bạn hãy vẽ trên sheet và xoay cho mũi tên hướng về bên trái. Rồi bạn hãy copy nó (Ctrl + C) và nhấn chọn điểm trên biểu đồ và paste (Ctrl + V). Ngay lập tức, dấu chấm sẽ được thay bằng hình bạn vừa vẽ. Rất đơn giản phải không?


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu70-2_zpsf1011e39.jpg

http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu70-3_zps38678cc3.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
18-03-13, 08:17 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 71: Đánh dấu tên trục theo điều kiện

Với chiêu thứ 71 này, bạn sẽ học được cách đánh dấu tên trục X bằng màu theo vùng dữ liệu đã được định sẵn. Cụ thể, chẳng hạn bạn muốn tô màu đỏ khi dữ liệu của bạn bé hơn 25 và tô màu xanh khi dữ liệu bạn lớn hơn 25 chẳng hạn. Để làm được như vậy, chúng ta cùng xem hướng dẫn:

1/ Bạn hãy tạo một bảng dữ liệu như hình:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu71-1.jpg


2/ Bạn hãy tạo biểu đồ cột theo vùng B2:B13.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu71-2.jpg


3/ Chọn thẻ Layout -> Tại Current Selection, chọn Series “Màu đỏ”.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu71-3.jpg


4/ Chọn thẻ Design -> Tại Type, chọn Change Chart Type (với Excel 2003, nhấn chuột phải vào nhãn “Màu đỏ” -> chọn Chart Type) -> chọn biểu đồ đường Line Chart.

5/ Làm tương tự với Series “Màu xanh”.

6/ Một lần nữa, bạn chọn Series “Màu đỏ” tại thẻ Layout -> tại Labels, chọn Data Labels -> More Data Label Options (với Excel 2003, nhấp chuột hai lần vào nhãn và chọn Data Labels) -> tại thẻ Label Options, đánh dấu chọn Category Name, đồng thời bỏ chọn Value phía dưới Category Name -> Close.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu71-4.jpg


7/ Lặp lại tương tự với Series “Màu xanh”.

8/ Tiếp tục chọn Series “Màu đỏ” tại thẻ Layout -> tại Labels, chọn Data Labels -> chọn Below (với Excle 2003, nhấn chuột phải chọn nhãn “Màu đỏ” -> chọn thẻ Alignment -> chọn Label Position to Below).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu71-5.jpg


9/ Cũng làm tương tự với Series “Màu xanh”.

10/ Nhấn chọn trục X cũ -> nhấn chuột phải chọn Format Axis (với Excel 2003, nhấp chuột hai lần vào trục X -> chọn thẻ Patterns) -> chọn thẻ Axis Options -> tại Major tick mark style, chọn None trong danh sách xổ xuống -> tại Axis Labels, chọn None trong danh sách xổ xuống. Việc này sẽ làm biến mất trục X cũ -> Close.

11/ Nhấn chọn nhãn “Màu đỏ” -> chọn thẻ Home (với Excel 2003, chọn thanh công cụ Formatting) -> đổi màu chữ thành màu đỏ.

12/ Làm tương tự cho nhãn “Màu xanh”, tuy vậy, nhãn này sử dụng màu chữ là màu xanh.

Vậy bạn đã thấy được thành quả của mình rồi đấy. Tuy rằng chiêu này khá vụn vặt nhưng cũng giúp bạn một cách tùy biến cho đồ thị của mình thêm màu sắc.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu71-6.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
22-03-13, 06:10 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 72: Tạo số tổng cộng cho biểu đồ cột nhiều thành phần (Stacked Column Chart)

Khi bạn sử dụng biểu đồ cột nhiều thành phần (Stacked Column Chart), thật không dễ dàng gì để thể hiện số tổng cộng lên từng cột. Và chiêu thứ 72 ra đời để giúp bạn hoàn thành công việc này. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, chúng ta cần dữ liệu mẫu và biểu đồ cột nhiều thành phần. Bạn hãy tạo dữ liệu và biểu đồ như hình dưới đây:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu72-1.jpg


Tiếp theo, bạn hãy chọn series “Tổng cộng” -> nhấn chuột phải -> chọn Change Chart Type (với Excel 2003, nhấn vào biểu đồ để chọn nó -> Chart -> Chart Type) -> chọn biểu đồ đường đầu tiên. Thế là biểu đồ mới của bạn sẽ có dạng như sau:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu72-2.jpg


Kế đó, bạn cần đưa số liệu lên biểu đồ bằng cách nhấn vào biểu đồ để chọn đường biểu đồ bạn vừa tạo -> nhấn chuột phải -> Add Data Labels (với Excel 2003, nhấn chuột phải -> Format Data Series -> Labels -> Show Value -> OK).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu72-3.jpg


Tuy nhiên, bạn sẽ thấy các số liệu hình như nằm hết ở bên phải chứ không phải phía trên. Do đó, bạn nhấn chọn mấy con số vừa hiện ra -> nhấn chuột phải -> Format Data Labels -> tại thẻ Label Options, phần Label Position, chọn Above -> Close (với Excel 2003, chọn một trong các số -> nhấn chuột phải -> Format Data Labels -> Alignment và chọn Outside End tại Label Position).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu72-4.jpg


Cuối cùng, bạn cần xóa đi đường trên biểu đồ. Một lần nữa bạn nhấn chuột phải vào đường trên biểu đồ -> Format Data Series -> chọn thẻ Line Color -> chọn No Line -> Close (với Excel 2003, nhấn chuột phải vào đường biểu đồ -> Format Data Series -> chọn thẻ Patterns -> Line -> None -> OK).

Để đẹp hơn, bạn hãy nhấn chuột từ từ hai lần vào series “Tổng cộng” và xóa nó đi. Như vậy, biểu đồ của bạn sau khi hoàn thành sẽ như thế này:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu72-5.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
23-03-13, 11:41 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 73: Thêm mô tả vào công thức của bạn

Kể khi bạn tự viết những công thức hay hàm tự tạo cho mình thì khi bạn xem lại vào một dịp nào sau đó, bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn để hiểu ý nghĩa công thức của bạn. Bạn sẽ phải dò từng ô, từng vùng và xem mối liên kết của nó với các ô hay vùng khác để biết công thức của bạn đang làm gì. Và chắc chắn, bạn sẽ thầm ước có một chỉ dẫn nho nhỏ nào đó để mỗi lần như vậy, bạn nhìn vào và hiểu được bạn đã từng làm gì.

Có một vấn đề là, khi bạn thêm chữ vào công thức, đa phần các hàm sẽ trả về kết quả là lỗi hoặc nó sẽ bỏ qua những dòng chữ đó. Tuy vậy, đừng vội lo lắng, Excel có cung cấp cho bạn một hàm chuyên giúp bạn thêm các mô tả vào công thức, đó là hàm N. Khi bạn sử dụng hàm này, Excel đơn thuần là biến chuỗi của bạn thành số. Giả sử nếu bạn dùng =N(“GPE”) thì kết quả bạn nhận được là 0.

Ví dụ, bạn có thể kết hợp sử dụng hàm N như thế này: =A1*B1+N("Tính doanh thu sản phẩm A").

Tất nhiên, bạn cần lưu ý hàm N sẽ chuyển chuỗi của bạn thành số 0 nên nếu bạn sử dụng =A1*B1*N("Tính doanh thu sản phẩm A"), bạn sẽ gặp rắc rối vì kết quả luôn bằng 0.

Tóm lại, bạn có thể sử dụng hàm N như một cách để gợi nhớ nhằm giúp bạn dễ thở hơn trong việc dò tìm sau này.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
23-03-13, 11:44 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 74: Di chuyển công thức chứa địa chỉ tương đối mà không làm thay đổi tham chiếu.

Khi công thức của bạn chứa địa chỉ tuyệt đối (được biểu thị bằng dấu $, như $A$1), bạn có thể thoải mái di chuyển công thức mà không phải lo tham chiếu bị thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề là, nhiều lúc bạn quên đặt địa chỉ tương đối và sau khi thao tác rất nhiều công đoạn, dữ liệu của bạn đã lên đến con số hàng ngàn, bạn sẽ không thể từ từ đến từng ô để thêm dấu $ được. Vậy bạn sẽ làm gì?


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu73-2.jpg


Có một cách giúp bạn di chuyển công thức nhưng không làm thay đổi tham chiếu, bạn có thể làm như sau:

1/ Chọn vùng hay ô bạn muốn copy.
2/ Chọn thẻ Home -> tại Editting, chọn Find & Select -> Replace (Excel 2003, chọn Edit -> Replace) hoặc nhấn Ctrl + H.
3/ Tại dòng Find What:, gõ =
4/ Tại dòng Replace With, gõ & hay bất kỳ một ký hiệu nào mà bạn chắc chắn là không có trong công thức.
5/ Nhấn nút Option bên dưới, bạn phải bảo đảm rằng bạn không đánh dấu check vào Match entire cell contents -> nhấn Replace All.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu73-1.jpg


6/ Tất cả công thức của bạn sẽ được thay đổi từ dấu = sang dấu &. Bây giờ, bạn dễ dàng và thoải mái copy vùng bạn vừa thay đổi đến một nơi khác tùy thích.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu73-3.jpg


7/ Sau đó, công việc cuối cùng là bạn hãy quét chọn vùng bạn vừa chuyển qua, vùng công thức chứa dâu & và sử dụng Replace để chuyển ngược lại từ dấu & thành dấu =.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu73-4.jpg


Khi bạn kết thúc công việc, các tham chiếu của bạn sẽ vẫn được giữ như lúc ban đầu.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/chieu73-5.jpgMỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
23-11-15, 09:58 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 75: Đối chiếu dữ liệu cũ và mới.

Bạn vừa cập nhật bảng tính và bạn cần xác định sự khác biệt giữa bản cập nhật và bản gốc. Để có thể làm được điều này, có 2 cách giúp bạn vừa thực hiện tốt vừa tiết kiệm thời gian cho việc kiểm tra thủ công tẻ nhạt, nhưng quan trọng hơn hết, bạn sẽ loại trừ được khả năng sai sót trong công việc.

Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ sau đây.
Để dễ dàng theo dõi, dữ liệu mới đã được sao chép vào cùng 1 bảng tính với dữ liệu cũ trước đó. Các ô tô đậm trong bảng 2 là các ô đã thay đổi so với bảng 1.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/75a.jpg

Cách 1: Sử dụng True/False

Ở cách 1, bạn sẽ nhập công thức mảng vào 1 vùng bất kì có cùng kích thước và định dạng với bảng tính của bạn. Ưu điểm của cách này là bạn có thể thêm công thức trong 1 bước mà không cần phải Copy và Paste.

Giả sử, bạn chọn vùng E1:G7 và bắt đầu với ô E1 (cần đảm bảo rằng E1 là ô đang được chọn trong vùng). Nhấn chuột vào thanh Formula và gõ công thức : =A1=A9. Sau đó, nhấn Ctrl-Enter.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/75b.jpg

Vùng lựa chọn E1:G7 được lấp đầy với True, nếu giá trị ở 2 bảng giống nhau và ngược lại, False nếu khác nhau.

Vì sao phải nhấn Ctrl-Enter cùng lúc? Bằng cách nhấn cùng lúc 2 phím Ctrl và Enter, bạn sẽ có công thức tham chiếu tương đối vào từng ô của vùng chọn. Đây là cách thông thường để nhập 1 công thức vào 1 mảng các ô. Ta sẽ nhận được kết quả là các số tham chiếu thay đổi cách thích hợp. Mảng các ô đó gọi là mảng nhập công thức.

Nếu dữ liệu mới và cũ của bạn nằm trên 2 bảng tính khác nhau, bạn có thể sử dụng 1 bảng tính thứ 3 để chứa các giá trị True/False, chỉ với công thức mảng đơn giản. Ví dụ, giả sử bảng dữ liệu mới nằm ở Sheet 2 và bắt đầu bằng ô A9. Bảng dữ liệu cũ vẫn ở Sheet 1 và bắt đầu bằng ô A1. Trên Sheet 3, bạn có thể nhập công thức mảng sau : =Sheet1!A1=Sheet2!A9

Cách 2: Sử dụng Conditional Formatting

Conditional Formatting thường được ưa thích, vì khá dễ dùng và dễ so sánh mỗi khi có bất kì sự thay đổi nào. Tuy nhiên, cách làm này đòi hỏi cả 2 dữ liệu mới – cũ phải nằm trên cùng 1 bảng tính.

Lấy lại ví dụ trên, giả sử, vùng A1 : C7 là vùng bạn chọn. và bạn bắt đầu từ ô A1. Cách làm như sau :
1/ Chọn thẻ Home -> Styles -> Conditional Formatting -> New Rule.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/75c.jpg

2/ Trong New Formatting Rule, chọn Use a formula to determine which cells to format.
Ở bên dưới, tại Format values where this formula is true, bạn gõ công thức sau : =NOT(A1=A9).
Nhấn nút Format để định dạng theo ý thích, nhằm làm nổi bật sự khác biệt.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/75d.jpg

3/ Nhấn OK. Và kết quả bạn nhận được sẽ là:


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/75e.jpg

Bạn thấy đó, tất cả sự khác biệt giữa 2 bảng dữ liệu mới – cũ đã thay đổi theo định dạng bạn chọn.
Từ bây giờ, mỗi lần bạn thay đổi dữ liệu, định dạng của các ô sẽ tự động thay đổi theo. Muốn định dạng của ô tự động trở lại bình thường, bạn chỉ việc thay đổi nội dung chứa trong các ô sao cho giống với các ô trong bảng dữ liệu lúc ban đầu.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)

kyo
23-11-15, 10:20 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc49/BNTT_photos/Excel%20Hack/ALL.gif
Chiêu thứ 76: Không bỏ sót ô rỗng.

Mọi người thường sẽ bỏ trống 1 ô nào đó khi dữ liệu cho ô đó giống với dữ liệu của ô trên nó. Việc này làm cho danh sách dễ nhìn, dễ đọc, nhưng về mặt cấu trúc thì không được tốt lắm. Chiêu thứ 76 sẽ giúp bạn điền vào tất cả những ô trống theo danh sách cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đa phần các chức năng của Excel được thiết kế để sử dụng trên các danh sách. Để các chức năng có thể làm việc chính xác, danh sách không được chứa bất kỳ ô trống, và tiêu đề cột nên được định dạng khác với các dữ liệu trong danh sách. Công việc thiết lập dữ liệu trong Excel sẽ trôi chảy hơn nếu bạn thực hiện đúng những yêu cầu trên. Tuy nhiên, nhiều danh sách lại được thiết lập như hình dưới đây.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/76a.jpg

Trong khi Giá cả được lặp đi lặp lại nhiều lần, các loại trái cây trong cột Trái cây lại không được lặp lại như vậy. Như đã nói ở trên, điều này sẽ tạo ra nhiều vấn đề khi sử dụng các tính năng như Subtotals và PivotTables. Trong hầu hết các trường hợp, Excel hy vọng các dữ liệu của bạn sẽ được thiết lập trong 1 danh sách liên tục hoặc trong 1 bảng, và không có ô trống. Vậy làm thế nào để điền hết các ô trống mà không bỏ sót?

Bạn có thể điền vào các ô trống trong danh sách trên bằng cách sử dụng công thức hoặc bằng macro.

Cách 1: Sử dụng Công thức

Lấy lại ví dụ trên, bạn sẽ làm như sau:

1/ Chọn tất cả các dữ liệu trong cột A. Sau đó chọn Home -> Editing -> Find & Select -> Go To Special (có thể dùng phím tắt: Ctrl-G, nhấn vào Special).


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/76b.jpg

2/ Chọn tùy chọn Blanks và nhấn OK.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/76c.jpg

Và kết quả bạn sẽ chọn được các ô trống trong danh sách như hình.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/76d.jpg

3/ Nhấn phím =, rồi lại nhấn phím mũi tên lên, và cuối cùng Ctrl-Enter. Bạn có thể hiểu hành động này nhằm mục đích cho Excel hiểu đối với những ô rỗng thì sẽ mang công thức = giá trị của ô liền kề phía trên, giả sử như trong hình dưới đây thì ô A3 sẽ mang công thức =A2.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/76e.jpg

4/ Bây giờ để chuyển đổi từ công thức thành giá trị, bạn chọn cột A, nhấn chuột phải và chọn Copy (Ctrl-C). Nhấn chuột phải lần nữa và chọn Paste Special…, nhấn vào ô Values, sau đó nhấn OK.

Cách 2 : Sử dụng Marco

Công việc đòi hỏi bạn phải điền vào ô trống thường xuyên, tốn nhiều thời gian quá. Bạn cần phương án tối ưu hơn. Tại sao chúng ta không xử lý vấn đề này thông qua macro? Đoạn macro sau đây sẽ giúp bạn xử lý công việc dễ dàng hơn.

1/ Để sử dụng macro, bạn nhấn đồng thời 2 phím Alt-F11, sau đó chọn Insert -> Module.

2/ Nhập đoạn mã sau vào hộp thoại:Sub FillBlanks()
Dim rRange1 As Range, rRange2 As Range
Dim lReply As Integer
If Selection.Cells.Count = 1 Then
MsgBox "Ban can chon mot vung va vung do can co o rong"
Exit Sub
ElseIf Selection.Columns.Count > 1 Then
MsgBox "Vung cua ban chi co the trong 1 cot duy nhat"
Exit Sub
End If
Set rRange1 = Selection
On Error Resume Next
Set rRange2 = rRange1.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
On Error GoTo 0
If rRange2 Is Nothing Then
MsgBox "Khong co o rong duoc tim thay"
Exit Sub
End If
rRange2.FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
lReply = MsgBox("Ban co muon Paste Value cho cac o rong?", vbYesNo + vbQuestion)
If lReply = vbYes Then rRange1 = rRange1.Value
End Sub

3/ Sau khi nhập mã xong, đóng lại và trở về Excel, lưu lại Bảng tính này.

4/ Bây giờ, vào thẻ Developer, chọn Code -> Macros hoặc dùng phím tắt Alt-F8. Sau đó, chọn Macro FillBlanks và Run.


http://i993.photobucket.com/albums/af58/freevietsub/76h.jpg

LƯU Ý: Phải chọn danh sách có chứa những ô trống trước khi mở hộp thoại Macro và nhấn nút Run, và chỉ chọn duy nhất 1 cột có chứa những ô trống để thực hiện
lệnh.


MỤC LỤC Những tuyệt chiêu trong Excel (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=105314#post105314%22)