PDA

View Full Version : Chèn một số vào trong một dãy số có sẵn ?



besocsink
10-10-08, 07:56 PM
em muốn chèn 1 số vào 1 day so.
ví dụ: dãy số cua em la 0988765559 em muốn chèn số 3 vào thì phải dùng hàm gì ạ? vào vị trí nào cũng được

BNTT
10-10-08, 08:01 PM
Nhấn F2, hoặc nhấn đúp chuột... tại ô chứa số 0988765559, gõ thêm số 3 vào bất cứ chỗ nào mình thích. Chẳng cần hàm gì cả.

Xin lỗi. Nếu như câu trả lời của tôi làm bạn phật ý. Nhưng bạn hỏi như thế nào thì sẽ nhận được câu trả lời như thế đó mà thôi.
Nếu vấn đề của bạn không "đơn giản" như thế, bạn nên nói rõ ràng cụ thể hơn.

ndu96081631
10-10-08, 08:23 PM
em muốn chèn 1 số vào 1 day so.
ví dụ: dãy số cua em la 0988765559 em muốn chèn số 3 vào thì phải dùng hàm gì ạ? vào vị trí nào cũng được
Ví dụ:
- Cell chứa chuổi nằm tại A1
- Vị trí cần chèn là vị trí thứ 4 của chuổi (Vị trí)
- Số cần chèn thêm là số 3
Vậy dùng công thức:

=SUBSTITUTE(A1,MID(A1,Vị trí,1),MID(A1,Vị trí,1)&3,1)Hay cụ thể là:

=SUBSTITUTE(A1,MID(A1,4,1),MID(A1,4,1)&3,1)Vậy bạn muốn chèn số nào, vào vị trí nào thì cứ thế cho phù hợp (những chử tô màu đỏ trong công thức)

cop_kh
10-10-08, 08:29 PM
Em dùng hàm left, right cắt rồi nối lại là OK thôi:

VD em muốn chèn số 3 vào vị trí thứ 5, tức là sẽ thành 09887365559 thì làm như sau:
=left(A1,5)&"3"&right(A1;5)

(Với ô A1 là vị trí của dãy 0988765559)

rollover79
11-10-08, 08:38 AM
em muốn chèn 1 số vào 1 day so.
ví dụ: dãy số cua em la 0988765559 em muốn chèn số 3 vào thì phải dùng hàm gì ạ? vào vị trí nào cũng được
Bài toán của bạn có lẽ dùng thêm 1 cột phụ nữa thì tốt hơn, giả sử cột số ban đầu của bạn là cột A bắt đầu từ A2, bạn tạo thêm 1 cột phụ là cột B bắt đầu từ B2 có công thức sau:


=LEFT(A2,INT(RAND()*LEN(A2)))

Cột C là cột kết quả bắt đầu từ C2 có công thức sau:


=B2&"3"&RIGHT(A2,LEN(A2)-LEN(B2))

Sau đó sao chép công thức của 2 cột này xuống là xong, không biết có đúng ý của bạn không.

Chuotdong
11-10-08, 09:18 AM
Bài của bạn có vẻ giống việc đổi số điện thoại trên toàn quốc đợt này.
Theo mình thì làm theo cách ban ndu96081631 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=61139) là dễ hiểu tuy nhiên phải xử lý 64 mã gọi liên tỉnh, 10 mã di động dài ngắn khác nhau và một số số ĐT đặc biệt nữa bằng cách phân thành vài nhóm điều kiện.
Nhưng việc đó có lẽ dùng lệnh LEN() để kiểm tra là đơn giản nhất.

Các bạn cho hỏi mình xuất danh bạ từ Outlook sang dạng *.CSV nhưng sang Excel bị mất số 0 ở đầu vậy là tại sao nhỉ ? ví dụ số là 0913211234 thì vào Excel chỉ còn 913211234

DOSNET
11-10-08, 11:13 AM
Các bạn cho hỏi mình xuất danh bạ từ Outlook sang dạng *.CSV nhưng sang Excel bị mất số 0 ở đầu vậy là tại sao nhỉ ? ví dụ số là 091.321.1234 thì vào Excel chỉ còn 913211234

Chắc cũng dễ hiểu thôi, bác thử gõ 09123211234 xem Excel có hiển thị được số 0 đầu dãy số không?

Chuotdong
11-10-08, 11:25 AM
Chắc cũng dễ hiểu thôi, bác thử gõ 09123211234 xem Excel có hiển thị được số 0 đầu dãy số không?
Không bạn ạ, nhưng trong file *.CSV vẫn có số 0. Phải đặt format Excel thế nào vậy ?