PDA

View Full Version : BCTC và BCQT theo QĐ 48handung107
29-01-07, 09:54 AM
Vừa rồi, có một chi cục thuế buộc chúng ta nộp BCTC và QT theo QĐ 48 của BTC dành cho DN vừa và nhỏ. Dù biết rằng như thế là sai, vì QĐ 48 bắt đầu áp dụng từ 01/01/2007, nhưng nếu chúng ta không tuân thủ theo thì chúng ta không nộp được tờ khai... Tôi gửi tăng các bạn một File quyết toán thuế và BCTC theo QĐ 48 nhằm giúp các bạn làm KT tay, hay bằng Excel, hay dùng các PMKT nhưng chưa cập nhật được QĐ mới, được thuận lợi hơn khi làm công việc này. Thời gian không có nhiều, nên sẽ có nhiều sai sót, bạn nào bổ sung và sửa đổi thì upload lên để chúng ta cùng có một File QT thuế và BCTC cho kịp thời gian, các bạn nhé
File QT thuế và BCTC theo QĐ 15 cũng được xây dựng theo cơ sở này, tôi sẽ upload lên nay mai

forever_and_one
30-01-07, 01:31 PM
Em down về nhưng không mở được vì bị lỗi phông chữ.Làm thế nào bác?

Mr Okebab
30-01-07, 02:13 PM
Chị Dung có thể cho chúng em biết Chi cục Thuế nào mà thực hiện như vậy không ạ?

Đào Việt Cường
30-01-07, 03:22 PM
Dear all,
--------
Mình có một bài viết trên www.Webketoan.com (http://www.Webketoan.com) trong đó tập hợp được các Quyết định ban hành chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhân tiện gửi các bạn để tiện đối chiếu:


Dear all,
--------
Có thể nói, giống như Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=84508)ngày 20/3/2006 - ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=87928)là sự mong đợi của nhiều người làm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Một điều dễ nhận thấy ngay từ khi đề cập đến quyết định này đó là cụm từ "doanh nghiệp nhỏ và vừa" chứ không là "doanh nghiệp vừa và nhỏ".
Vì sao có sự khác biệt này? Có lẽ câu trả lời sẽ dành cho các bạn, ở đây tôi chỉ nêu nên sự khác biệt trong việc sử dụng thuật ngữ này.
Thứ hai, một điểm mà các bạn thường lưu ý khi đọc các Quyết định là thời điểm hiệu lực áp dụng. Theo Điều 5 của Quyết định này:"Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo". Và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31/12/2006 để tính chuyển số dư tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/2007 theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định này.
Đó chỉ là những vấn đề ngoài lề đối với các công việc hàng ngày của chúng ta. Điểm mấu chốt và nổi bật nhất trong quyết định này, theo tôi, là các quy định đều rất cụ thể, chi tiết và phù hợp hơn rất nhiều so với các quy định trước đây (QĐ 1177 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=4587)và QĐ 144 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=57797)). Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành.
Cảm nhận của tôi:
Sau khi xem xong Quyết định này, phần lớn những thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Có thể do còn hạn chế về nhận thức, song tôi cũng mạnh dạn đưa ra một số điểm mà nhận cảm thấy rất tích cực cho công việc của mình:
1- Kỳ kế toán:

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi 4. Kỳ kế toán - Phần thứ nhất (Quy định chung)
Kỳ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan Thuế biết.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan Nhà nước theo kỳ kế toán năm.


Trước đây, tôi đã tìm nhưng không thấy quy định nào hướng dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hạch toán theo kỳ kế toán theo năm. Tất nhiên, các quy định trong luật kế toán và chuẩn mực kế toán có để cập, nhưng tôi xem đây là một cơ sở cụ thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2- Quy định về kế toán trưởng và thuê người làm kế toán, người phụ trách kế toán:


Nguyên văn bởi Điều 8 - Phần thứ nhất (Quy định chung)
8- Kế toán trưởng
8.1. Bố trí kế toán trưởng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đều bố trí người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Khi thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Trường hợp khuyết kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì người có thẩm quyền phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới. Doanh nghiệp có thể bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng.
Khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán mới . Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán trong thời gian mình phụ trách.
8.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Người được bố trí làm kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết; có ý thức chấp hành pháp luật; chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm.
Người được bố trí làm kế toán trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có các điều kiện sau đây:
- Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;
- Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
8.3. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng.
- Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.
- Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện:
+ Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;
+ Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán.
- Người được thuê làm kế toán có trách nhiệm và quyền của người làm kế toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 của Luật Kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng quy định tại Điều 54 của Luật Kế toán.
- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

Tôi cũng cho đây là một điểm mới, phù hợp với điều kiện dịch vụ kế toán đang chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường như hiện nay.
3- Hệ thống tài khoản:
Tới 51 tài khoản cấp I trong Bảng và 5 tài khoản ngoài Bảng, theo tôi Hệ thống tài khoản thống nhất ban hành theo quyết định này có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4- Báo cáo tài chính:
Tôi nhận thấy các mẫu báo cáo chặt chẽ hơn! Trên Bảng cân đối kế toán có bổ xung các tham chiếu thuyết minh báo cáo tài chính giúp cho người đọc thấy được diễn giải cụ thể hơn các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán. Ngoài ra Quyết định này cũng quy định cụ thể hơn chế độ báo cáo tài chính riêng cho loại hình Hợp tác xã, bao gồm các mẫu biểu:

Trích nguyên văn:
B. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ:

1. Bảng Cân đối Tài khoản: - Mẫu số B01-DNN/HTX
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: - Mẫu số B02-DNN
3. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: - Mẫu số B09-DNN/HTX

Tóm lại: cảm xúc của tôi khi đọc quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=87928)là vừa mừng, vừa vui!http://www.webketoan.com/forum/images/smilies/cheeseburger.gif

Các bạn cũng có thể qua đây (http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=21686) để bàn luận thêm về vấn đề này.

Mr Okebab
30-01-07, 03:56 PM
Thank Việt Cường. Cậu bậy giờ có vẻ cẩn thận hơn nhỉ (cẩn tắc vô ưu . .hì hì. .).
Nếu ở SG, chắc một lúc nào đó sẽ mời cậu đi nhậu rượu mật gấu (mật khô - xịn) một bữa.
OK chứ?

handung107
30-01-07, 04:57 PM
Cúp điện cả ngày, bây giờ mới vào Forum. Thực tế đã có chi cục thuế huyện BC là thực hiện nộp BCTC và Qt theo QĐ 48 cho các DN vừa và nhỏ. Biết là không đúng, nhưng có một số lý do tế nhị, chị thấy không cần thiết căng thẳng làm gì trong vấn đề này, và cách hay nhất là tìm giải pháp...
Trong File gửi lên, chị đã tạo một giao diện khác theo QĐ 48, gồm những tài khoản theo hệ thống TK của QĐ 48, nhưng phải làm cách nào để các bạn thuận lợi chuyển số dư cũng như số phát sinh theo hệ thống tài khoản cũ sang đây...Do đó, chị đã chuyển các TK sau :
621 thành 1541 vì QĐ 48 bỏ TK 621
622 thành 1542 vì QĐ 48 bỏ TK 622
627 thành 1547 vì QĐ 48 bỏ TK 627
641 thành 6421 vì QĐ 48 bỏ TK 641
642 thành 6422....
Và dĩ nhiên, các TK con của những TK này sẽ được mở thêm thành những TK cấp 2 khác. Và như vậy, bước đầu, chúng ta có thể giải quyết được những khó khăn phát sinh khi lập BCTC và QT theo QĐ 48

Một File khi upload lên, ngoài mục đích giúp các bạn có thêm phương tiện làm việc, cũng mong mỏi các bạn góp sức vào để thực hiện thêm nhữnggì còn thiếu sót. Các bạn có thể tham khảo để làm BCTC hay QT theo QĐ 15 chẳng hạn hay gì khác nữa, và tôi hy vọng GPE sẽ có những File ứng dụng thiết thực nhất cho các bạn làm công tác KT

Mr Okebab
30-01-07, 05:06 PM
Cúp điện cả ngày, bây giờ mới vào Forum. Thực tế đã có chi cục thuế huyện BC là thực hiện nộp BCTC và Qt theo QĐ 48 cho các DN vừa và nhỏ. Biết là không đúng, nhưng có một số lý do tế nhị, chị thấy không cần thiết căng thẳng làm gì trong vấn đề này, và cách hay nhất là tìm giải pháp...


Đúng là không cãi nhau với Thuế làm gì, nhưng cái gì cũng có cách thực hiện cả. VD : Hãy nhân danh một Cty ABC nào đó ở đâu đó rồi lên Cục thuế hỏi phòng chính sách rằng nếu làm theo chi cục Thế BC thì có sao không (về sau này có phải điều chỉnh hay gì gì đó không?). . . .

Các bạn làm Kế toán hãy mạnh dạn lên. Theo ý kiến của em, chúng ta hãy kết thân với Thuế, coi Thuế như người nhà (làm sao có được điều đó thì mỗi người có cách khác nhau). Như thế thì Công việc Kế toán trong đơn vị mới giảm đi được, các bạn kế toán đỡ phải chịu áp lực hơn.

Thân!

handung107
30-01-07, 05:11 PM
Ôi, chỉ có 30 ngày để thực hiện....hôm nay là hạn cuối cùng nộp BCTC cho khối DN rồi, em à, cuối cùng, chị đã hoàn thành xong giải pháp rồi mà, chị upload File lên rồi, giờ thì...muốn QĐ 15 chị cũng chiều, QĐ 48 cũng xong thôi

Mr Okebab
30-01-07, 05:38 PM
Bà chị thân yêu có vẻ dễ tính quá. Thôi thì đành như Ngô Thời Nhiệm : "Thời thế, thế thời, thời phải thế".

Làm vừa vừa thôi còn giữ sức khỏe Bà chị ạ.

Thân!

Đào Việt Cường
30-01-07, 05:44 PM
Ôi, chỉ có 30 ngày để thực hiện....hôm nay là hạn cuối cùng nộp BCTC cho khối DN rồi, em à, cuối cùng, chị đã hoàn thành xong giải pháp rồi mà, chị upload File lên rồi, giờ thì...muốn QĐ 15 chị cũng chiều, QĐ 48 cũng xong thôi
Nghe thấy tiếng "chiều" của chị mà em cảm thấy... tăng cân!:-=

hai2hai
30-01-07, 06:14 PM
Ôi, chỉ có 30 ngày để thực hiện....hôm nay là hạn cuối cùng nộp BCTC cho khối DN rồi

Em tưởng là 30/3 mới hết hạn chứ chị ơi. Sao hết hạn sớm thế nhỉ.Không có gì thay đổi so với chế độ 1141 đâu. Bắt đầu từ 01/01/2007 loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thực hiện theo QĐ 48. Thời hạn nộp báo cáo tài chính vẫn là 31/03. Chi tiết đọc thông tư 89.

copy from: http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=24202&page=5

handung107
30-01-07, 06:30 PM
Trên nguyên tắc là như vậy, hiện giờ, chỉ có chi cục thuế huyện BC là theo QĐ 48 thôi, chị đã nói biết là không đúng, nhưng vẫn có thể thực hiện được, nên chấp nhận cho kịp thời hạn cái đã, từ từ rồi tính sau
30 ngày là hạn chót nộp BCTC cho khối DN, còn Cty được thời hạn lả 90 ngày

Mr Okebab
30-01-07, 06:41 PM
Em tưởng là 30/3 mới hết hạn chứ chị ơi. Sao hết hạn sớm thế nhỉ.
- DNTN; Cty Hợp danh: 30 ngày (vì trách nhiệm vô hạn)
- Đối với các đơn vị kế toán khác: 90 ngày

Thời hạn nộp báo cáo tài chính
Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:
1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:
a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:
- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.
b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:
- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.
2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:
a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Cái chính là chúng ta xác định được "mình là ai"//**/
Thân !

adam_tran
30-01-07, 08:24 PM
Mina có làm kế toán cho một DNTN quận 6, hỏi chị quản lý thuế làm theo quyết định nào được chị hướng dẫn là đợi đến ngày 1/2/07 cục thuế có một buổi tập huấn về BCTC và thuế TNDN. Vậy tức là chị chấp nhận cho khối doanh nghiệp nộp báo cáo trong vòng 60 ngày. Vậy tình hình này như thế nào nhỉ?
P/S: Mina quên mất pass vào diễn đàn

handung107
31-01-07, 11:02 AM
Hôm nay, lại nghe nói đã có công văn của chi cục thuế cho phép khối DN được nộp BCTC và QT đến ngày 31/03/07,và sẽ chờ hướng dẫn của Cục thuế về việc nộp BCTC và QT theo QĐ nào ? Vậy là chưa biết vấn đề sẽ đi về đâu nữa, ai có gì mới thì thông báo cho mọi người biết nhé

Đào Việt Cường
31-01-07, 05:43 PM
phải làm cách nào để các bạn thuận lợi chuyển số dư cũng như số phát sinh theo hệ thống tài khoản cũ sang đây...Do đó, chị đã chuyển các TK sau :
621 thành 1541 vì QĐ 48 bỏ TK 621
622 thành 1542 vì QĐ 48 bỏ TK 622
627 thành 1547 vì QĐ 48 bỏ TK 627
641 thành 6421 vì QĐ 48 bỏ TK 641
642 thành 6422....

Theo em thì đối với các đơn vị áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (CDKTDNVVN) (Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 1177 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=4587), sửa đổi theo Quyết định 144 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=57797)) không cần động tác này.
Theo em hiểu thì với chế độ này, kế toán được phép hạch toán các chi phí (viết tắt) 621, 622, 627 vào thẳng tài khoản 632. Cũng như vậy, kế toán không cần phân biệt chi phí bán hàng với chi phí quản lý doanh nghiệp mà các chi phí này được gọi chung là "chi phí quản lý kinh doanh" - TK642 (đến Quyết định 48 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=87928), tài khoản này được chia làm 2 tiểu khoản).

Hôm nay, lại nghe nói đã có công văn của chi cục thuế cho phép khối DN được nộp BCTC và QT đến ngày 31/03/07,và sẽ chờ hướng dẫn của Cục thuế về việc nộp BCTC và QT theo QĐ nào?
Thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định cụ thể trong Nghị định Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 03-11-2003 (http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/data/vbpq/docs/20050610-nd-kh-in-129.htm). Theo em đây là cơ sở để chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị. Còn việc thực hiện theo Quyết định nào thì Quyết định 48 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=87928) cũng đã nêu rõ.
Hiện nay em vẫn đang lập báo cáo tài chính theo mẫu ban hành theo Quyết định 144 (http://www.mof.gov.vn/Modules/DeedDownload.aspx?DeedID=57797). Thông tin này em muốn đưa lên cũng là để "check" lại cho chắc chắn.:-=
Xin mời mọi người tiếp tục cho ý kiến!

phuong tham
04-11-09, 01:12 PM
Chào anh chị. Em là thành viên mới. Công ty em là công ty cổ phần. Công ty em vẫn là BCTC theo quyết định 15 nay em muồn làm theo quyết đinh 48. Anh chi nào có một File quyết toán thuế và BCTC theo QĐ 48 làm KT tay, hay bằng Excel cho em với, giờ em rất cần. Em cám ơn anh chị nha

dangthuy0711
18-12-09, 04:00 PM
em cảm ơn chị handung107 nhiều lắm, cảm ơn 1 số biểu mẫu chị đã cung cấp cho tụi em, chị ơi cho em hỏi 1 câu nha chị, sao chị giỏi quá, chị đang làm ở đâu vậy có thể bái em làm học trò không

nguyen thi thanh binh
26-01-10, 12:43 PM
minh muốn hỏi là minh mới vào làm ở một công ty kiến trúc thiết (vốn ĐKKD 200.000.000đ) vậy mình nên làm theo QĐ 48. nhưng mình k rỏ là qđ48 bao gồm những loại sổ sách nào cả,mình làm theo hình thức NKc. vậy ai biết và có kinh nghiệm thì jup minh với.mình cảm ơn nhiều ha.ah công ty này vừa mới thanh lap ngay 20/01/2010 thôi bạn ah.jup mình ha,email minh la binhthanhbinh26@yahoo.com.vn.sđt la 0985.555.411.co j minh cảm ơn nhieu ...

bacbinhtieuthu
04-02-10, 09:41 AM
Hãy luôn cập nhật thêm thông tin mới: Thông tư 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Một số tài khoản, biểu mẫu báo cáo tài chính sửa đổi, bổ sung (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=219222#post219222)


Điều 25. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán đơn vị xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính; các quy định về kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 và Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính không còn hiệu lực áp dụng

ThuNghi
31-07-10, 10:29 AM
chào các anh chị trong diễn đàn kế toán.
Các chị ơi em mới vào nghề . anh chi oi chỉ em làm báo cáo thuế thu nhập tạm tính với.
và báo cáo tài chính nữa.
Em cảm ơn nheèu ạ.
1 - Báo cáo thuế thu nhập DN tạm tính có sẵn trong HTKK25.2...
Có 2 mẫu 1A
- 1A: Tạm tính chi phí => thu nhập chịu thuế.
- 1B: Tạm tính thu nhập chịu thuế theo % doanh thu. Bạn có thể làm mẫu này.
Lưu ý là nếu làm mẫu nào thì phải làm tất cả trong năm tài chính đó.
2 - Báo cáo tài chính cũng có sẵn trong HTKK25.2..., quan trọng là các chỉ tiêu muốn điền vào thì 1 hệ thống sổ kèm theo. Trừu tượng quá.
Chúc bạn thành công.

uyentran1101
23-03-11, 09:47 AM
-=.,,Các bạn cho mình hỏi Trả trước cho người bán thì khi lên Thuyết minh BCTC thì đưa vào mục nào? Vì mình ko thấy có mục đó? Mình học QĐ 15 nhưng đang làm Cty TNHH qđ 48 nên mình ko biết đưa vào đâu cho hợp lý.-=.,,

GSA
03-10-11, 09:16 AM
cho mình hỏi mình làm kế toán nội bộ nhưng sếp mới lập thêm một công ty CP nữa mà giờ chưa có phát sinh gì nhiều nên hàng tháng mình vẫn tự làm BCT. Nhưng mình chưa biết làm BCTC năm. Bạn nào có thể giúp mình với. Công ty mình áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15.
Maiil của mình là nganphoco.ltd@gmail.com
Cảm ơn mọi người nhiều nha.

phuongbeti
13-11-12, 09:25 AM
em mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì trong việc làm bctc và quyết toán thuế.công ty em là công ty TNHH em sắp phải làm bctc ma em chưa biết phải làm ntn mong các anh chị giúp đỡ em.
mọi chi tiết xin gửi về đ/c : phuonghanam90@gmail.com
em xin cảm ơn. mon anh chị gửi sớm giúp em với ạh

cherry84
19-12-12, 11:36 AM
mình cũng mới đi làm nên chưa biết làm BCTC như thế nào, các bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ bảo giúp mình với. địa chỉ mail của mình là : hiep84206@gmail.com
Cảm ơn các bạn nhiều!

xuan_tien
21-01-13, 01:06 PM
cho mình hỏi mình làm kế toán nội bộ nhưng sếp mới lập thêm một công ty CP nữa mà giờ chưa có phát sinh gì nhiều nên hàng tháng mình vẫn tự làm BCT. Nhưng mình chưa biết làm BCTC năm. Bạn nào có thể giúp mình với. Công ty mình áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15. moi thong tin xin lien le qua dia chi : chinh.nguyen@lekhai.com hoac hoacuctim_25@yahoo.com

ngagoose
23-02-13, 08:55 AM
chào các anh chi! EM mơi chuyen sang công ty mơi, cty ko sử dung phần mềm KT, nên em chua biết lập BCTC trên excel như thế nào. Mong moi người giúp đỡ, địa chi mail cua em la nga1988nd@gmail.com Thanks mọi người!

Thuhang8689
16-06-13, 10:43 AM
chào mọi ng trong dien dàn ke toán
e cũng đi làm chua được lâu, nên cũng chua bit lập BCTC . Mong mọi ng giúp đỡ Gmail của e: thuhang101189@gmail.com
Cảm ơn các bác nhiều nhé!

maiquyco
31-03-15, 02:45 PM
công ty e mới thành lập năm 2014 và làm theo quyết định 48 a( chị) nào có bảng exle cho e xin nhé làm về thương mại ạ.