PDA

View Full Version : Chuyển file excel thành file ảnhletuongqt
06-09-08, 06:40 PM
Nhờ các bạn chỉ giúp có phần mềm nào dùng để chuyển flie excel thành định dạng file ảnh . Không biết đường link nào tải về được , mong được chỉ giúp - Rất cảm ơn (tải total excel converter nhưng không thể tải được ) .

hoang_B
06-09-08, 07:24 PM
Mình tải cho bạn bản Total Excel Converter 1.1 nhưng vẫn chưa tìm được key. Bạn chịu khó tìm trên Google nha!
Thân.

Mr Okebab
08-09-08, 11:56 PM
Nhờ các bạn chỉ giúp có phần mềm nào dùng để chuyển flie excel thành định dạng file ảnh . Không biết đường link nào tải về được , mong được chỉ giúp - Rất cảm ơn (tải total excel converter nhưng không thể tải được ) .

Một phần mềm rất nổi tiếng : Fine Print

Tạo hình ảnh chỉ là một tính năng phụ trợ trong phần mềm này

Thân!

Po_Pikachu
09-09-08, 08:35 AM
FinePrint 6.01 VNDL: http://www.mediafire.com/?2pttuz1pjmx

yeudoi
09-09-08, 10:22 AM
Không biết chuyển từng sheet chứ, nếu vậy trong excel cũng có thể chuyển sheet thành file ảnh chứ cần gì dùng trình ngoài

dttm2607
09-09-08, 10:31 AM
Bạn Yeudoi hướng dẫn mình chi tiết cách chuyển sheet thành file ảnh trong excel nhé! Cám ơn bạn trước!!!

yeudoi
09-09-08, 12:37 PM
Bạn xem file này nha. Chúc bạn thành công

vanhuudhxd
02-06-11, 12:30 PM
Mình thấy dùng em FinePrint này khá là tiện ích, ngoài chức năng tạo file ảnh , còn có vài chức năng khác khá là hay!

trangvo2205
22-11-11, 11:49 AM
Một phần mềm rất nổi tiếng : Fine Print

Tạo hình ảnh chỉ là một tính năng phụ trợ trong phần mềm này

Thân!
không bít thì thôi bầy đặc chỉ tầm bậy!

solomon2211
22-11-11, 11:56 AM
không bít thì thôi bầy đặc chỉ tầm bậy!

Chú này nói năng lung tung quá đi. Đề nghị mod xoá bài này đi.

USB1394
08-10-15, 09:24 AM
Bạn xem file này nha. Chúc bạn thành công
Code có 1 ít vấn đề mình đã chỉnh lại , các bạn quan tâm thì test nhé /-*+/

ndu96081631
08-10-15, 05:18 PM
Code có 1 ít vấn đề mình đã chỉnh lại , các bạn quan tâm thì test nhé /-*+/

Trước giờ tôi hay viết kiểu này:


Private Sub Object2JPG(ByVal Target As Object, ByVal FileName As String)
Dim cht As Chart, wks As Worksheet
On Error GoTo ErrHandler
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set wks = Worksheets.Add
If UCase(Right(FileName, 4)) <> ".JPG" Then FileName = FileName & ".jpg"
Target.CopyPicture xlScreen, xlPicture
Set cht = Charts.Add
Set cht = cht.Location(xlLocationAsObject, wks.Name)
cht.Paste
With cht.Parent
.Width = Target.Width
.Height = Target.Height
End With
cht.Export FileName, "jpg"
wks.Delete: Exit Sub
ErrHandler:
wks.Delete
MsgBox Err.Description
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub Object2JPG dùng để chuyển bất kỳ object nào thành file trên ổ đĩa. Để áp dụng, chỉ cần khai báo Target và FileName như sau:


Sub Main()
Dim Target As Range, FileName As String
Set Target = Sheet1.Range("A1:K25")
FileName = ThisWorkbook.Path & "\tmp.jpg"
Object2JPG Target, FileName
MsgBox "Done!"
End Sub

Công việc của người dùng chỉ là khai báo 2 đối số cho đúng, còn cái Sub Object2JPG kia viết gì cũng không cần hiểu và không cần quan tâm
-----------------
Nếu ai dùng Excel 2003 thì hãy sửa chỗ này:


With cht.Parent
.Width = Target.Width
.Height = Target.Height
End With
thành:


With cht.Parent
.Width = cht.ChartArea.Width
.Height = cht.ChartArea.Height
End With