PDA

View Full Version : Mẫu hồ sơ thanh lý TSCĐ.sealand
28-07-08, 11:05 AM
Cơ quan mình cần làm thủ tục thanh lý xe máy công. Bạn nào có mẫu giúp tôi với, chứ soạn thảo từ đầu mất công quá. Cám ơn nhé.

anhhoanbeo
29-07-08, 11:17 AM
Bạn làm theo quyết định về thanh lý tài sản của bộ tài chính năm 2003 nhé

Trần Thị Thanh Mai
29-07-08, 01:51 PM
Cơ quan mình cần làm thủ tục thanh lý xe máy công. Bạn nào có mẫu giúp tôi với, chứ soạn thảo từ đầu mất công quá. Cám ơn nhé.

Bạn có thể tham khảo bài viết này


của Hoangaccounting
Nếu như cty bạn là một cty lớn, một cty cổ phần, tập đoàn, hay cty Nhà nước thì tủ tục thanh lý TSCĐ phải chặt chẽ hơn:
-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Quyết định Thanh lý TSCĐ.
-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).
-BB Thanh lý TSCĐ.
-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.
-Hóa đơn bán TSCĐ
-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.

chicbong2007
22-11-11, 01:51 PM
Bạn có thể vào đây down Biên bản thanh lý tài sản cố định và quyết định thanh lý tài sản cố định:
http://vkolaw.com/mau-doanh-nghiep
Ớ phía cuối trang đó bạn nhé