PDA

View Full Version : Xin chỉ dẫn cách dùng hàm MATCHEmypham
25-12-06, 01:48 PM
Hàm Match dùng như thế nào vậy? +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+

Mình sử dụng hàm Vlookup để dò tìm cột, và hlookup để dò tìm dòng nhưng kết hợp cả dòng và cột thì dò như thế nào ?
Có thể dùng match không?
Nhưng mình không biết hàm match dùng thế nào?!$@!!

Pansy_flower
25-12-06, 05:57 PM
Cac ban oi!
Giúp mình với!
Hàm Match dùng như thế nào vậy? Help me?+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+

Minh su dung Vlookup de do tim cot, va hlookup de do dong, nhung ket hop ca dong va cot thi do nhu the nao?
Co the dung ham match khong?
Nhung minh khong biet ham match dung the nao?!$@!!

Bạn xem down file hướng dẫn các hàm dò tìm tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1124)về xem nha.

Mr Okebab
28-12-06, 04:06 PM
MATCH


Returns the relative position of an item in an array (array: Used to build single formulas that produce multiple results or that operate on a group of arguments that are arranged in rows and columns. An array range shares a common formula; an array constant is a group of constants used as an argument.) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/#) that matches a specified value in a specified order. Use MATCH instead of one of the LOOKUP functions when you need the position of an item in a range instead of the item itself.
Syntax
MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
Lookup_value is the value you use to find the value you want in a table.

Lookup_value is the value you want to match in lookup_array. For example, when you look up someone's number in a telephone book, you are using the person's name as the lookup value, but the telephone number is the value you want.
Lookup_value can be a value (number, text, or logical value) or a cell reference to a number, text, or logical value.
Lookup_array is a contiguous range of cells containing possible lookup values. Lookup_array must be an array or an array reference.
Match_type is the number -1, 0, or 1. Match_type specifies how Microsoft Excel matches lookup_value with values in lookup_array.

If match_type is 1, MATCH finds the largest value that is less than or equal to lookup_value. Lookup_array must be placed in ascending order: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.
If match_type is 0, MATCH finds the first value that is exactly equal to lookup_value. Lookup_array can be in any order.
If match_type is -1, MATCH finds the smallest value that is greater than or equal to lookup_value. Lookup_array must be placed in descending order: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ..., and so on.
If match_type is omitted, it is assumed to be 1.
Remarks

MATCH returns the position of the matched value within lookup_array, not the value itself. For example, MATCH("b",{"a","b","c"},0) returns 2, the relative position of "b" within the array {"a","b","c"}.
MATCH does not distinguish between uppercase and lowercase letters when matching text values.
If MATCH is unsuccessful in finding a match, it returns the #N/A error value.
If match_type is 0 and lookup_value is text, lookup_value can contain the wildcard characters asterisk (*) and question mark (?). An asterisk matches any sequence of characters; a question mark matches any single character. Example
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet.

echo07
23-02-09, 08:43 AM
Cả nhà cho em hỏi một vấn đề như sau:
giả sử em có dãy số ở cột A là
1
2
3
4
5

Ở cột B em dùng Ct =MATCH(2,$A$1:$A$5,-1) em nghĩ nó phải ra là 3 chứ ở đây nó lại là N/A
ý em em là muốn nó bắt ra giá trị lớn hơn gần nhất giá trị dò tìm (ở đây là 2)
mong được chỉ giáo
cảm ơn trước nhe

BNTT
23-02-09, 09:01 AM
Cả nhà cho em hỏi một vấn đề như sau:
giả sử em có dãy số ở cột A là
1
2
3
4
5

Ở cột B em dùng Ct =MATCH(2,$A$1:$A$5,-1) em nghĩ nó phải ra là 3 chứ ở đây nó lại là N/A
ý em em là muốn nó bắt ra giá trị lớn hơn gần nhất giá trị dò tìm (ở đây là 2)
mong được chỉ giáo
cảm ơn trước nhe
Khi bạn dùng tham số thứ ba là -1 trong hàm MATCH, thì dãy dò tìm của bạn phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần (lớn trước nhỏ sau). Do đó, vì dãy số của bạn đang xếp nhỏ trước lớn sau, mà bạn lại dùng tham số -1, nên nó báo lỗi #N/A là chuyện đương nhiên.

Nhưng, cho hỏi, bạn muốn tìm cái gì vậy? Nếu bạn muốn tìm con số 3 thì đâu có dùng hàm MATCH được? Hàm MATCH trả về vị trí xuất hiện của giá trị muốn tìm, chứ không phải là tìm một giá trị nào đó, bạn nhớ nhé.

Ví dụ, nếu bạn đã xếp lại cột A1:A5 là 5-4-3-2-1, và dùng công thức =MATCH(2, $A$1:$A$5, -1), thì kết quả bạn nhận được sẽ là 4, nghĩa là con số 2 đang đứng ở hàng thứ tư trong dãy số 5-4-3-2-1.

Mời bạn xem lại hàm MATCH: Hàm MATCH (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48585&postcount=5)

echo07
23-02-09, 10:41 AM
Cảm ơn bác BNTT. Em biết hàm này trả về vị trí xuất hiện của giá trị chứ, nhưng tại em muốn kết hợp với Index nên mới phải tìm thế, Tiện đây cho em hỏi luôn vậy nếu em muốntìm số lớn hơn gần nhất một số cho trước trong một dãy số như trên đó thì làm thế nào?

dãy số
1
2
3
4
2
3
5
7
Nay em muốn tìm số lớn hơn và gần nhất sô 3 trong dãy đó (là số 4)

cadafi
23-02-09, 10:56 AM
........Tiện đây cho em hỏi luôn vậy nếu em muốntìm số lớn hơn gần nhất một số cho trước trong một dãy số như trên đó thì làm thế nào?
Dãy số
{1,2,3,4,2,3,5,7}
Nay em muốn tìm số lớn hơn và gần nhất sô 3 trong dãy đó (là số 4)
Bạn dùng công thức này:

{=MIN(IF({1,2,3,4,2,3,5,7}>3,{1,2,3,4,2,3,5,7},"")}Thay dãy số đó bằng vùng chứa dãy số, ví dụ: [A1:A8]

{=MIN(IF(A1:A8>3,A1:A8,"")}Gõ công thức xong thì kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter

volga
23-02-09, 11:03 AM
Bạn dùng công thức này:
Thay dãy số đó bằng vùng chứa dãy số, ví dụ: [A1:A8]
Gõ công thức xong thì kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter

Nếu mình thay >3 bằng <3 ,thì kết quả nó ra nhỏ nhất (1) có cách nào để cho nó lấy là 2 không anh ?
Thanks!

cadafi
23-02-09, 11:07 AM
Nếu mình thay >3 bằng <3 ,thì kết quả nó ra nhỏ nhất (1) có cách nào để cho nó lấy là 2 không anh ?
Thanks!
Ý bạn là sao? Bài toán ở đây là tìm giá trị lớn hơn 3 gần nhất trong dãy (cận trên). Ở đây giá trị lớn hơn 3 gần nhất trong dãy là 4.

Nếu cũng yêu cầu bài toán đó, bạn muốn cho ra số 2 --> có nghĩa là tìm giá trị gần nhất lớn hơn 1 trong dãy phải không?
vậy thỉ thay số 3 thành số 1 là xong!

Bạn tham khảo thêm về vấn đề tìm cận trên, cận dưới tại link sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=121878&postcount=5

volga
23-02-09, 11:18 AM
Có nghĩa là em đặc ngược câu hỏi của bạn echo07 lại thôi .Tìm số <3 gần nhất !
xem link của anh em có lời giải rồi hi hi
{=MAX(IF(A1:A8<3,A1:A8,"")}
Thanks!

echo07
23-02-09, 02:02 PM
Cảm ơn cả nhà
ban đầu em cũng đã nghĩ đến ct mảng xong k biết phải làm thế nào
hi hi hi các bác tài thật
thanks again

mantico47
23-01-10, 06:13 PM
cho em hỏi xíu mấy anh:
chẳng hạn em muốn tìm : số 12 ở vị trí sau em phải làm như nào à(nghĩa là số 12 ở vị trí số 5 đó)
12
9
99
6
12
9
7
5
12
em cần lắm mai em thi mon này rùi, cảm ơn mấy anh nhiều.

ngocthu4101986
25-01-11, 11:08 AM
Cho mình hỏi ké 1 tí nha mọi người
B1(có sẵn) B2 (cần làm)
sách/ SÁCH
vở/ VỞ
bút/ BÚT
bàn làm việc/ BÀN LÀM VIỆC
vở/ KIM BẤM
kim bấm
vở
Mình muốn làm 1 bảng khác (B2) gồm các tên có trong 1 bảng danh sách (B1), nhưng vị trí nào mà giống nhau thì hok lập lại nữa ( vở có ở cả 3 vị trí). Trường hợp này thì dùng hàm gì hả cả nhà??

buithinhvan77
25-01-11, 11:12 AM
Cho mình hỏi ké 1 tí nha mọi người
B1(có sẵn) B2 (cần làm)
sách/ SÁCH
vở/ VỞ
bút/ BÚT
bàn làm việc/ BÀN LÀM VIỆC
vở/ KIM BẤM
kim bấm
vở
Mình muốn làm 1 bảng khác (B2) gồm các tên có trong 1 bảng danh sách (B1), nhưng vị trí nào mà giống nhau thì hok lập lại nữa ( vở có ở cả 3 vị trí). Trường hợp này thì dùng hàm gì hả cả nhà??
Tốt nhất là bạn đưa File lên luôn

bienhp82
18-11-11, 11:04 PM
A e hộ mình với: mình có sheet1 và sheet2, muốn kiểm tra xem từng cel trong cột A (Ai) của sh1 có trùng với cel nào trong cột A của sh2 không. Nếu có thì trả về cột B tương ứng (Bi)của sh1 giá trị là 1, nếu không thì trả về là 0
mình thử dùng hàm MATCH kết hợp với IF nhưng không được!

bebo021999
19-11-11, 07:39 AM
A e hộ mình với: mình có sheet1 và sheet2, muốn kiểm tra xem từng cel trong cột A (Ai) của sh1 có trùng với cel nào trong cột A của sh2 không. Nếu có thì trả về cột B tương ứng (Bi)của sh1 giá trị là 1, nếu không thì trả về là 0
mình thử dùng hàm MATCH kết hợp với IF nhưng không được!
Dùng thử cái này tại B1:

=IF(MATCH('sheet1'!A1,'sheet2'!A:A,0),1,0)
Hoặc:

=IF(ISERROR(VLOOKUP('sheet1'!A1,'sheet2'!A:A,1,0)) ,0,1)

hongkong2690
06-12-11, 09:51 AM
các bác giúp em làm bài này với excel của em còn yếu quá. tìm max của một giá trị rùi lấy cả hàng chứa giá trị đó. trong một bảng có nhiều giá trị..74889

le tin
06-12-11, 10:45 AM
cho em hỏi xíu mấy anh:
chẳng hạn em muốn tìm : số 12 ở vị trí sau em phải làm như nào à(nghĩa là số 12 ở vị trí số 5 đó)
12
9
99
6
12
9
7
5
12
em cần lắm mai em thi mon này rùi, cảm ơn mấy anh nhiều.
Giả sử số liệu ở cột A , dùng công thức này , Số 100 này là tùy theo thực tế

=MATCH(12;OFFSET(A:A;MATCH(12;A:A;0);0;100;1);0)+M ATCH(12;A:A;0)

xuanhuye
18-05-13, 03:35 PM
Cả nhà ơi cho hỏi:
Có thể dùng hàm match với 2 giá trị tìm được không, xem file giúp mình với nhé

nhapmon
18-05-13, 04:19 PM
Cả nhà ơi cho hỏi:
Có thể dùng hàm match với 2 giá trị tìm được không, xem file giúp mình với nhé


bạn có thể sử dụng 2 công thức sau để tìm ra số hóa đơn
G5=INDEX($D$5:$D$24,MATCH(TRUE,INDEX(($B$5:$B$24=$ I$2)*($C$5:$C$24=$F$5)*ISNA(MATCH($D$5:$D$24,$G$4: G4,0))>0,),0))

hoặc công thức mảng
G5=INDEX($D$5:$D$24,SMALL(IF(($B$5:$B$24=$I$2)*($C $5:$C$24=$F$5),ROW($D$5:$D$24)-4),ROW(A1)))
nhớ Ctrl Shift Enter

hungpecc1
18-05-13, 09:06 PM
Cả nhà ơi cho hỏi:
Có thể dùng hàm match với 2 giá trị tìm được không, xem file giúp mình với nhé

Công thức mảng cho I5 :

=IFERROR(INDEX(A4:A27,SMALL(IF((B4:B27=$I$2)*(C4:C 27=$F$5),ROW(INDIRECT("1:" &ROWS(A4:A27))),""),ROWS($1:1))),"")

Kéo xuống đến hết, nếu số liệu nhiều nên kết hợp đặt Name để công thức gon và không cần phải ấn ctrl +shift +enter

xuanhuye
18-05-13, 09:32 PM
Cảm ơn bạn nhapmon, nhưng mình cần lấy r số TT của những ròng nào có đủ 2 ĐK là ( CTY AAA và phòng KD) nên chì cần lọc được số TT ( 7, 13, 17, 20 ) là coi như OK rồi, bạn tháo gỡ giúp nhé

hungpecc1
18-05-13, 09:48 PM
Cảm ơn bạn nhapmon, nhưng mình cần lấy r số TT của những ròng nào có đủ 2 ĐK là ( CTY AAA và phòng KD) nên chì cần lọc được số TT ( 7, 13, 17, 20 ) là coi như OK rồi, bạn tháo gỡ giúp nhé
xem file , mà hình như mình ghi công thức ở bài trên rồi mà nhỉ

xuanhuye
18-05-13, 09:49 PM
sao k dc ban nhỉ, kết quả là ( 0) mà pải dùng ctrl +shift +enter nhưng lại chỉ ra cột I5 có giá trị là 20 mà lẽ ra nó phải là 7 mới đúng, ban xem lai giup nhé

hungpecc1
18-05-13, 09:51 PM
sao k dc ban nhỉ, kết quả là ( 0) mà pải dùng ctrl +shift +enter nhưng lại chỉ ra cột I5 có giá trị là 20 mà lẽ ra nó phải là 7 mới đúng, ban xem lai giup nhé

xem file đính kèm bài 23, mình đã test lại , ( còn công thức mình ghi là để bạn tham khảo thôi ) bạn copy và paste thì phải chỉnh lại cho khớp với ô chiếu !

Ba Tê
18-05-13, 10:03 PM
Cả nhà ơi cho hỏi:
Có thể dùng hàm match với 2 giá trị tìm được không, xem file giúp mình với nhé
Không biết bạn muốn làm gì, nếu chỉ muốn lọc ra các hoá đơn theo Phòng và Khách hàng thì thử xem file này coi có xài được không.

xuanhuye
18-05-13, 10:36 PM
Thank's bạn hungpecc1 nhé!
Công thức mảng như thế, mình sợ khi áp dụng số lượng ròng nhiều, nếu vô tình thiếu ctrl +shift +enter nó không cho ra kết quả,( vì bảng làm việc này sẽ cập nhật dữ liệu tự động ) lúc ấy các cột khác theo nó mà sai thì tìm mệt đấy, mình đang dùng hàm Match như cột ô H5 nhưng nó chỉ cho 1 ĐK là Cty AAA hoặc phòng KD thôi, bạn xem có cách nào k nhé. thank's

nhapmon
20-05-13, 11:03 AM
Cả nhà ơi cho hỏi:
Có thể dùng hàm match với 2 giá trị tìm được không, xem file giúp mình với nhé

nếu muốn tìm số hàng thử lại công thức sau

xuanhuye
21-05-13, 12:19 AM
Cảm ơn Nhapmon nhé, mình áp dụng đc rôi

xuanhuye
31-05-13, 11:34 PM
các bác giải quyết giúp em cái này với nhé, thank các bác nhiều

Em có File kèm ;

nhapmon
01-06-13, 11:45 AM
các bác giải quyết giúp em cái này với nhé, thank các bác nhiều

Em có File kèm ;

bạn xem công thức trong file,

ngoài ra, bạn có thể thao tác luôn trên cột B như sau
1--chọn B2:b28
2--nhấn "Ctrl G"-->chọn specail--->chọn blank--->excel sẻ chọn các cell trống cho bạn
3--nhấp "Ctrl -" -->chọn entire row--->ok

thdunglinh
20-12-14, 02:31 PM
giúp đỡ

mình đang làm 1 bài mà vướng quá mong mọi người giúp đỡ:

Dữ liệu mình có:
mã số ký hiệu
1 A
2 B
3 C
4 A
5 C
làm thế nào để khi mình gõ A cột kết quả 1,4 tương tự gõ C kết quả là 3,5
Mong mọi người giúp đỡ

Let'GâuGâu
20-12-14, 02:38 PM
giúp đỡ

mình đang làm 1 bài mà vướng quá mong mọi người giúp đỡ:

Dữ liệu mình có:
mã số ký hiệu
1 A
2 B
3 C
4 A
5 C
làm thế nào để khi mình gõ A cột kết quả 1,4 tương tự gõ C kết quả là 3,5
Mong mọi người giúp đỡ


mấy cái nối nhau bằng phẩy phầy này phải xài vba
tìm hàm joinif hoặc jointext của nick NDU nha

Van Vien
06-06-15, 12:21 PM
Bạn xem down file hướng dẫn các hàm dò tìm tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1124)về xem nha.

Xin cho hỏi làm cách dùng hàm match khi có dữ liệu trùng nhau