PDA

View Full Version : Chuyển dấu chấm sang dấu phảy không đượcPhanhanhdai
04-07-08, 09:40 AM
Máy ở cơ quan mình trong excel hiện nay mình không thể sửa được dấu chấm (.) thành dấu phảy (,) để phù hợp với Việt Nam (Ví dụ 1,123.05 chuyển sang 1.123,05) mặc dù mình đã vào sửa trong Control Panel, mình không biết các tùy chọn trong excel có chỗ nào sửa nữa không hay là nó bị lỗi Win? Các bạn có biết nguyên nhân không giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều

duongdv
04-07-08, 09:45 AM
Để chuyển dấu chấm sang dấu phẩy bạn thực hiện như sau:
Chọn Start--> Chọn Setting--> Chọn Control Panle--> Chọn Rogional and Language Option--> Chọn Customize--> Trong ô thứ nhất đổi thành dấu phẩy "," ô thứ 3 đổi thành dấu chấm "."

Phanhanhdai
04-07-08, 09:49 AM
Cám ơn bạn mình đã làm như vậy rồi mà không được, liệu còn có chỗ nào sửa nữa không các bạn nhỉ?

salam
04-07-08, 09:51 AM
Máy ở cơ quan mình trong excel hiện nay mình không thể sửa được dấu chấm (.) thành dấu phảy (,) để phù hợp với Việt Nam (Ví dụ 1,123.05 chuyển sang 1.123,05) mặc dù mình đã vào sửa trong Control Panel, mình không biết các tùy chọn trong excel có chỗ nào sửa nữa không hay là nó bị lỗi Win? Các bạn có biết nguyên nhân không giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều
Nếu bạn sửa trong ogional and Language Option mà không được Bạn thử vào tools/option/international bỏ chọn use system separator. Ở decimal separator bạn chọn "," ở thousands separator bạn chọn "." nhấp OK xem có được không.
Thân.

duongdv
04-07-08, 09:56 AM
Cám ơn bạn mình đã làm như vậy rồi mà không được, liệu còn có chỗ nào sửa nữa không các bạn nhỉ?
Bạn thử kiểm tra lại xem bạn chọn chế độ có giống với cái hình của mình không?
http://i283.photobucket.com/albums/kk310/duongdv/hinhpsd.gif

ndu96081631
04-07-08, 09:57 AM
Cám ơn bạn mình đã làm như vậy rồi mà không được, liệu còn có chỗ nào sửa nữa không các bạn nhỉ?
Còn!
-Khởi động Excel, vào menu Tools\Options
-Trong tab International, bỏ dấu chọn Use system separators
- Gỏ dấu phẩy vào khung Decimal separator và dấu chấm vào khung Thousands separator
Cái này chỉ có tác dụng trên Excel, chỉnh trong Control Panel là hiệu quả nhất, có tác dụng trên toàn Windows

duongdv
04-07-08, 10:03 AM
Nếu vẫn không được bạn làm như bạn Salam nói có lẽ sẽ được.
bạn chọn giống như hình sau nhé.
http://i283.photobucket.com/albums/kk310/duongdv/Hinh2.gif

TuanMinh2810
28-11-08, 04:42 PM
Máy ở cơ quan mình trong excel hiện nay mình không thể sửa được dấu chấm (.) thành dấu phảy (,) để phù hợp với Việt Nam (Ví dụ 1,123.05 chuyển sang 1.123,05) mặc dù mình đã vào sửa trong Control Panel, mình không biết các tùy chọn trong excel có chỗ nào sửa nữa không hay là nó bị lỗi Win? Các bạn có biết nguyên nhân không giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều

Bạn thử dùng cách này xem : Chọn các ô cần chỉnh, có thể chon toàn bảng excel. Rồi nhấn Ctrl + F => Xuất hiện bảng Find and Replace > Chọn tab Replace >
Ở mục Find what : điền dấu "." ở mục Replace : điền dấu "," > sau đó nhấn Replace All => Ok!
Chúc bạn thành công!

hoangvuluan
28-11-08, 06:31 PM
Thực ra nguyên nhân nằm ở chỗ cần phân biệt giữa khái niệm: dấu phân cách giữa 2 hệ thống. Với ký pháp dấu chấm (.) động thì dấu phân cách nhóm số và phân cách danh sách có thể dùng dấu phẩy (,) chung nhau. Ví dụ: 3,4 được hiểu là 3 và 4; nhưng 3,400 được hiểu là 3nghìn400. Nhưng khi chuyển sang hệ Việt dùng ký pháp dấu phẩy (,) thì quy tắc này bị vi phạm vì không thể dùng dấu chấm (.) vừa để phân cách nhóm số (3.000 là 3 nghìn) và danh sách (3.4 không thể hiểu là 3 và 4), do đó khi chuyển từ ký pháp chấm (.) sang ký pháp phẩy (,) cần phải dùng 1 ký hiệu khác để phân cách danh sách, và thông thường người ta dùng dấu chấm phẩy (;).