PDA

View Full Version : Quản lý kho = Excel + Accesslevanduyet
17-12-06, 06:22 PM
Chào các bạn,
Tôi xin giới thiệu với các bạn File quản lý kho đơn giản. Các bạn có thể phát triển thêm nếu muốn.
Tôi xin đính kèm file hướng dẫn, file dữ liệu và cả file Excel.

Chúc các bạn thành công.

Lê Văn Duyệt

User Name: Le Van Duyet
Pass: Le Van Duyet


Password VBA Excel: duyet@hien

From Thien:
Anh Duyệt ơi !

Nó báo không thể kết nối với cơ sở dữ liệu ! xin bạn kiểm tra lại

Xin bạn đọc hướng dẫn và tạo System DSN trước.

Lê Văn Duyệt

lachinhan
18-12-06, 11:31 AM
Chào các bạn,
Tôi xin giới thiệu với các bạn File quản lý kho đơn giản. Các bạn có thể phát triển thêm nếu muốn.
Tôi xin đính kèm file hướng dẫn, file dữ liệu và cả file Excel.

Chúc các bạn thành công.

Lê Văn Duyệt

Bác Duyệt đóng mã nguồn thì làm sao anh em phát triển được hô hô. Nếu Bác Duyệt đồng ý mình sẽ post mã nguồn của bác lên. Mình nghĩ trên diễn đàn anh em đừng đóng mã nguồn, chủ yếu là chia sẽ để học hỏi và phát triển.
Thân


From LeVanDuyet: Bạn nào cần thì liên hệ với mình. Tôi chỉ protect for viewing mà thôi. Không dùng kỹ thuật gì cả.

Lê Văn Duyệt

vậy để anh em tự liên hệ với bác duyệt vậy hehe. Bác duyệt có thể vào đây để tham khảo http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=823&page=3 . Mình nghĩ chương trình bác viết rất hay nhưng để khi mở file tự nó enable macro thì có hay hơn ko ???

levanduyet
18-12-06, 01:50 PM
vậy để anh em tự liên hệ với bác duyệt vậy hehe. Bác duyệt có thể vào đây để tham khảo http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=823&page=3 . Mình nghĩ chương trình bác viết rất hay nhưng để khi mở file tự nó enable macro thì có hay hơn ko ???
Vâng, đây chỉ là một kỹ thuật nhỏ nhằm yêu cầu người dùng phải Enable khi muốn sử dụng. Tôi đã giới thiệu kỹ thuật này trong lớp VBA.
Kỹ thuật bạn nói ở đường link trên hơi phức tạp.

Lê Văn Duyệt


From VuNgoc:
Anh duyệt làm ơn cung cấp cho mình PW để mở xem code chương trình, email: ngocv-hr@mykolor.com
Thanks !


Pass: duyet@hien

Lê Văn Duyệt

Đào Việt Cường
19-05-07, 07:50 PM
Dear all,
--------
Xin phép anh levanduyet, em chỉnh sửa chút xíu để các bạn không hỏi những vấn đề không cần thiết nữa.

Các chỉnh sửa:
- Kết nối cơ sở dữ liệu Warehouse.mdb
- Không để ẩn các sheet tạo thuận tiện tìm hiểu cấu trúc chương trình
- Sửa lỗi truy vấn theo ngày tháng:
'dteDate = Mid(dteDate, 4, 2) & "/" & Mid(dteDate, 1, 2) & "/" & Right(dteDate, 4)

Tu Anh
22-06-07, 10:27 PM
Em vào phần Data set up thấy hỏi mật khẩu, đã dùng tên Le Van Duyet và pass duyet@hien nhưng vẫn không mở được. Xin anh cho biết cách vào Dtata set up. Em nghĩ đã là file chia sẻ để mọi người tham khảo thì nên hướng dẫn cụ thể cách vào để mọi người xem mã. +-+-+-+

Bạn có thể cho mình biết cách thay đổi các chữ và tên các nút trên sheet Menu không. Mình muốn thay đổi thành tiến Việt, mình dốt Tiếng Anh lắm. Thanks trước.

Nguyễn Duy Tuân
22-06-07, 11:04 PM
Anh Duyệt có thể sửa lại câu lệnh tạo Connection để gọi thẳng vào file mdb. Gọi qua DNS như thế, nhiều người dùng không hiểu.

levanduyet
23-06-07, 08:35 AM
Anh Duyệt có thể sửa lại câu lệnh tạo Connection để gọi thẳng vào file mdb. Gọi qua DNS như thế, nhiều người dùng không hiểu.
Với việc dùng ODBC DSN là các đơn giản nhất đêt tạo kết nối với cơ sở dữ liệu. Vì có thể đối với máy người dùng khác nhau tên ổ đĩa sẻ khác nhau. Nhưng nó sẽ gặp rắc rối sau:
_Trong chuỗi kết nối không có tên ổ đĩa hoặc đường dẫn, điều này đối với một số người có thể là không rỏ ràng.
_Đối với các ứng dụng dùng DSN, thì trên mỗi Desktop phải tạo DNS.
Các bạn có thể thay đổi connection string, trong thủ tục ConnectToDatabase.
Các bạn chú ý tôi đã để sẵn các đoạn mã

'Get the database path (same as Active Workbook)
'sPath = ActiveWorkbook.Path
'If Right$(sPath, 1) <> "\" Then sPath = sPath & "\"
'sPath = sPath & DatabasePath
''Check the exist of the file
'If Not FileExists(sPath) Then
' bConnected = False
' MsgBox "The file " & sPath & " is not exist! Pls check!", vbOKOnly, "Notice"
' GoTo ErrorExit
'End If'With gcnAccess
' .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
' .Properties("Jet OLEDB:Database Password") = "duyethien"
' .Mode = adModeReadWrite
' .CursorLocation = adUseClient
' .CommandTimeout = 100
' .Open "Data Source=" & sPath
'End With

Các bạn chọn các đoạn mã này và chọn uncomment block như hình
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/Uncomment.jpg
Các bạn phải sửa lại

.Properties("Jet OLEDB:Database Password") = "duyethien"
Thành

.Properties("Jet OLEDB:Database Password") = ""
To: Tu Anh


Em vào phần Data set up thấy hỏi mật khẩu, đã dùng tên Le Van Duyet và pass duyet@hien nhưng vẫn không mở được. Xin anh cho biết cách vào Dtata set up. Em nghĩ đã là file chia sẻ để mọi người tham khảo thì nên hướng dẫn cụ thể cách vào để mọi người xem mã.
Nếu bạn có bật bộ gõ thì chú ý. Nếu bạn dùng file của Đào Việt Cường thì không cần. Nhân đây xin cám ơn Cường.

Bạn có thể cho mình biết cách thay đổi các chữ và tên các nút trên sheet Menu không. Mình muốn thay đổi thành tiến Việt, mình dốt Tiếng Anh lắm. Thanks trước.
Nếu bạn dùng file tôi đã post đầu tiên thì pass để Un-protect là: bbababaB
Sau đó bạn chỉ việc chọn nút lệnh và click phải chọn Properties là có thể thay đổi các thuộc tính. Chú ý ở đây nếu bạn chọn font VNI hay ABC thì bạn có thể thay đổi tiếng việt được.
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/Property.jpg
Tôi đang phát triển. Phiên bản sau sẽ tốt hơn.

Lê Văn Duyệt

levanduyet
23-06-07, 04:15 PM
From TuAnh:
Cám ơn anh Duyệt rất nhiều. Giờ em lại gặp một vấn đề nhỏ mong anh giúp. Em muốn thay tên các loại hàng hóa trong bảng của anh bằng tên các loại hàng hóa bằng tiếng Việt. Khi ở trong Sheet FG thì nó hiện bình thường không vấn đề gì. Nhưng khi chọn nó ở tron Form làm phiếu thì nó hiện không đúng chữ tiếng Việt. Anh có cách nào sử lý giúp không. Khi in ra báo cáo cũng vậy. Nhân tiện hỏi anh cách làm lại mẫu báo cáo theo ý mình thì sửa ở đâu. Cám ơn anh nhiều.
Gởi Tu Anh,
Trong form tôi dùng Listview, mà Listview thì không hổ trợ unicode nên bạn không thể hiện được tiếng việt. Để đồng bộ hóa, bạn chọn tất cả các font là VNI, hoặc ABC, thì thể hiện được tiếng việt.

Lê Văn Duyệt

Tu Anh
24-06-07, 08:38 AM
Cám ơn anh, đã thể hiện được tiếng Việt nhưng còn một vấn đề nhỏ đó là trong textbox txtMota hiện tiếng việt nhưng các chữ bị ngắt quảng ví dụ: "Bàn làm việc" nó hiện thành " Bà n là m việ c" . Vậy có cách nào khắc phục không.
Thứ 2: Em đã hỏi anh cách điều chỉnh mẫu báo cáo theo ý mình thì sửa ở đâu nhưng chưa thấy anh trả lời.
Cám ơn nhiều!!!!!!!!!

levanduyet
24-06-07, 09:52 AM
Cám ơn anh, đã thể hiện được tiếng Việt nhưng còn một vấn đề nhỏ đó là trong textbox txtMota hiện tiếng việt nhưng các chữ bị ngắt quảng ví dụ: "Bàn làm việc" nó hiện thành " Bà n là m việ c" . Vậy có cách nào khắc phục không.
Bạn dùng font gì?


Thứ 2: Em đã hỏi anh cách điều chỉnh mẫu báo cáo theo ý mình thì sửa ở đâu nhưng chưa thấy anh trả lời.

Bạn phải tự điều chỉnh trong code. Vì đây là file mẫu, nên các bạn muốn phát triển thêm vui lòng xem code để điều chỉnh theo ý mình.

Lê Văn DuyệtFrom TuAnh:
Em dùng file Vni-times.
Phần báo cáo em cần anh chỉ cho cần phải sửa ở phần nào thôi, còn sửa như thế nào em sẽ tự mò vậy. Cám ơn anh.

levanduyet
06-07-07, 06:03 PM
Em dùng file Vni-times.
Phần báo cáo em cần anh chỉ cho cần phải sửa ở phần nào thôi, còn sửa như thế nào em sẽ tự mò vậy. Cám ơn anh.
Tu Anh, xem tiếp ở đây nha.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2401&page=5
Hy vọng bạn có thể sửa lại báo cáo theo ý của mình.

Lê Văn Duyệt

_______________

Em sorry anh, cho em xì pam đôi dòng vì em hỏng biết post ở đâu hết. Tu Anh ở đây là Tu Anh khác, hỏng phải chị TA bên WKT. Hì hì...%#^#$

levanduyet
06-07-07, 06:12 PM
Chào các bạn,
Chúng ta lại bắt đầu xây dựng lại ứng dụng này từ bước đầu. Đề nghị các bạn cùng tham gia thảo luận, nhất là các bạn đang làm công việc QUẢN LÝ KHO.

Chúng ta cần thảo luận để đưa ra:
_Xây dựng các bảng dữ liệu trong Access.
_Các biểu mẫu chung nhất cho việc nhập, xuất.
_Các báo cáo cần thiết.

Vâng, xin các bạn góp ý tiếp.
Sau bước này chúng ta sẽ đi vào xây dựng từng bước cho ứng dụng quản lý kho.

Lê Văn Duyệt

. . . . .

Hình như đến đây thì các bạn lại im lặng !
Có bạn nào muốn tham gia dự án này không?

Lê Văn Duyệt

hai1111
30-07-07, 01:02 PM
Hình như đến đây thì các bạn lại im lặng !
Có bạn nào muốn tham gia dự án này không?

Lê Văn Duyệt

Mình làm bên nhà máy thuốc lá, cũng cần 1 cái quản lý kho, ko biết có chung ý tưởng như Duyệt ko?From LikeIt:
Dear Anh Duyệt,
Đc biết anh qua diễn đàn, và là một người rất giỏi về VBA. Thực sự em rất thích phần mềm của anh, vì công việc của em liên quan cực kỳ nhiều đến quản lý kho, đặc biệt phần inventory (daily) nhưng căn bản không hiểu nhiều gì về VBA nên không biết tham gia thế nào? chỉ biết khi nào các anh hoàn thiện thì post nên cho bọn em học hỏi và nếu có thể áp dụng được.Tks

levanduyet
31-07-07, 12:24 PM
Cám ơn các bạn,
Cuối cùng thì cũng có bạn lên tiếng rồi !
Chúng ta sẽ thảo luận
_Yêu cầu của phần quản lý kho này.
_Phân tích thiết kế (làm thế nào để thực hiện yêu cầu = phần mềm, theo hai2hai)

Bước đầu tiên là quan trọng, vậy chúng ta hãy cùng nhau phân tích bước 1.

To: trangnewasia, bạn xem kỹ thread nha. Tôi đã giải thích rồi.
Lê Văn Duyệt

levanduyet
11-08-07, 12:50 PM
Chúng ta thử đưa ra yêu cầu như sau:

http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/YeuCau.jpg

Các bạn có ý kiến gì không?
Như trên tôi đã nói, chúng ta sẽ thực hiện một cách đơn giản nhất. Sau đó chúng ta mới phát triển thêm.

Lê Văn Duyệt

levanduyet
26-08-07, 10:57 PM
Chúng ta sẽ nói về một vài khái niệm có liên quan đến quản lý tồn kho.

Trong một xí nghiệp sản xuất, kinh doanh muốn có lợi nhuận chúng ta chú ý:
_Dịch vụ khách hàng/Customer Service.
_Tồn kho tối thiểu/Min stock.
_Sản xuất với giá thành hạ, chất lượng cao, năng suất tối ưu.

Với ba mục tiêu trên, các bạn sẽ cảm thấy nó mâu thuẩn với nhau.
Tại sao? Vì muốn phục vụ khách hàng tốt, bạn phải luôn có tồn kho. Điều này xem ra mâu thuẩn với điều thứ hai. Nhưng tồn kho thế nào là hợp lý.
Sản xuất với giá thành hạ, chất lượng cao, năng suất tối ưu: đây cũng là vấn đề nan giải.
Vậy thì Làm thế nào để xác định điểm mua hàng (Reorder point-ROP). Điểm mua hàng được xác định bởi lead time/thời gian chờ hàng về kho và chúng ta phải xác định safety stock level/mức tồn kho an toàn.

http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/inventory_order_cycle.jpg

Khi nói đến các vấn đề trên các bạn sẽ gặp từ EOQ
Vậy EOQ là gì? EOQ (Economic Order Quantity) là một hệ thống tồn kho liên tục (is a continuous inventory system)
Để xác định điểm ROP chúng ta có công thức:
R=dxL
Trong đó
d: là số lượng yêu cầu trong một khoảng thời gian. Ví dụ một ngày chằng hạn(demand rate per time period)
L: lead time

Một ví dụ về việc tính ROP

http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/ROP.jpg

Chúng ta có thể hiểu tồn kho an toàn như sau: đó là điểm tồn kho thấp nhất để sản xuất thỏa yêu cầu của khách hàng. Nếu dưới mức này có thể sẽ ảnh hưởng đến các đơn hàng của sản xuất. Việc xác định điểm tồn kho an toàn cũng rất là quan trọng.

http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/SafetyStock.jpg

Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy các báo cáo Stock Aging.

Dưới đây là một cái nhìn tổng quát về quản lý tồn kho tại kho.

http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/QL_KHO_COBAN.jpg

Hy vọng qua phần này chúng ta có một cái nhìn khái quát về quản lý tồn kho.


Lê Văn Duyệt

levanduyet
26-08-07, 11:17 PM
Các loại giao dịch tại kho

Các giao dịch tồn kho chúng ta có thể chia thành năm loại như sau:
_Biên nhận nhập / Receipts: đây là chứng từ cần phải có mỗi khi nhập hàng. Tùy theo loại hình của doanh nghiệp mà các chứng từ có tên gọi khác nhau, nhưng nó cùng mục đích.
_Phiếu xuất/Issues: chứng từ để xuất có thể là Raw materials requisition slip (Phiếu yêu cầu vật tư), Stock out note (Phiếu yêu cầu xuất)
_Phiếu xuất hàng/Shipment
_Các phiếu di chuyển/Movement: ví dụ như trong doanh nghiệp của bạn có nhiều kho, để di chuyển từ kho này qua kho khác các bạn cũng cần phải có các chứng từ này. Như vậy số liệu trong hệ thống sẽ chính xác. Hoặc các bạn xuất hàng đi gia công bên ngoài chằng hạn.
_Các phiếu điều chỉnh/Adjustment: tùy theo người quản lý doanh nghiệp mà có thể việc kiểm kho sẽ có chu kỳ 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, hay một năm. Sau khi kiểm kho số lượng chênh lệch sẽ được điều chỉnh (dĩ nhiên phải tìm hiểu nguyên nhân, chứ nếu không,...nhân viên kho đi bán thì sao!!!)

Như vậy chúng ta có thể tổng kết các biến động trong kho gồm các mục chính như sau:
_Nhập hàng từ nhà cung cấp nội địa.
_Xuất bán hàng cho khách hàng trong nước.
_Nhập hàng từ nhà cung cấp nước ngoài.
_Xuất bán hàng cho khách nước ngoài.
_Nhập sản phẩm từ bộ phận sản xuất/phân xưởng sản xuất.
_Xuất vật tư, nguyên liệu cho bộ phận sản xuất/phân xưởng sản xuất.
_Nhập hàng gia công (tức là từ sub-contractors)
_Xuất hàng cho gia công (gởi vật tư cho sub-contractors gia công cho doanh nghiệp)
_Nhập điều chỉnh giá phí (chú ý chỉ có số tiền mà thôi)
_Xuất điều chỉnh giá phí (chỉ có số tiền mà thôi)
_Nhập hàng nội bộ từ kho khác (ví dụ từ kho A sang kho B, thì kho B là nhận, kho A là xuất)
_Xuất hàng nội bộ (tương tự trên đã giải thích)
_Nhập sản phẩm khách hàng trả lại.
_Xuất vật tư trả lại nhà cung cấp.
_Nhập do thay đổi mã số mặt hàng trên tập tin chính tồn kho.
_Xuất do thay đổi mã số mặt hàng trên tập tin chính tồn kho.
_Nhập điều chỉnh sau khi kiểm kê.
_Xuất do điều chỉnh sau khi kiểm kê.
_Hủy bỏ một bút toán nhập trước đó.
_Hủy bỏ một bút toán xuất trước đó.


Như vậy tương đối đầy đủ cho một doanh nghiệp sản xuất.

Lê Văn Duyệt

levanduyet
27-08-07, 08:52 PM
Chào các bạn,
Với việc phân tích ở thread 29, 30 chúng ta thấy rằng các yêu cầu cho việc xây dựng một ứng dụng đơn giản trên chỉ là một phần nhỏ và thiếu nhiều cho một ứng dụng tổng quát. Nhưng chúng ta hãy cứ xây dựng một ứng dụng nhỏ trước và sau đó chúng ta sẽ phát triển sau.

Các bạn có ý kiến gì không?


Lê Văn Duyệt
PS: Hình như đến đây các bạn...lại không có ý kiến gì :(.

smbsolutions
28-08-07, 02:11 PM
Theo tôi, bác đã sai về mặt phương pháp làm việc nhóm & online rồi bác ạ. :)

Rất tiếc là hôm nọ tôi đã viết 1 bài rất dài, nhưng khi send thì báo lỗi và mất luôn bài viết. Thế là chán quá chả viết lại nữa.

1. Về mặt làm phương pháp làm việc nhóm:
- Nhóm làm việc gồm những ai?
- Ai là trưởng nhóm?
- Thời gian làm việc thế nào?
- Có những công việc gì?
- Ai làm công việc nào, kết quả là gì?
- Phương pháp trao đổi thông tin là gì?
- ....

2. Về dự án (Dù nhỏ cũng được coi là dự án)
- Mục tiêu của dự án là gì? (Đơn giản hơn là: Bác mong mỏi gì khi post chủ đề này?)
- Phạm vi của bài toán? (Bác nhớ là bài toán kho cho SX khác với bài toán kho cho thương mại nhé, chưa kể là kích cỡ, phạm vi của bài toán, v.v...)
- Đối tượng áp dụng
- Nội dung (outline) của giải pháp?
- v.v...

Tự nhiên anh mô tả quy trình với những concepts từ ... SAP vào thì ko phải ai cũng hình dung ra được đâu bác ạ. Nhiều khi bài toán phải từ những thứ đơn giản như ABC trước đã. Mọi người thậm chí ko biết khái niệm và cách thức làm việc online thì làm sao mà tham gia được.

Nếu bác dự định làm 1 mình thì có thể bỏ qua những chuyện em nói ở trên :-=

Cheers!

vumian
03-11-07, 07:32 PM
Hi anh Duyet,

Chuong trinh của anh rất hay, nhưng ý tưởng của mình là anh nâng chuong trình lên thành nhập dữ liệu trên lưới luôn duoc không ?

levanduyet
13-11-07, 09:45 PM
To: Congdandientu,
Bạn vui lòng vào đầu topic #1 để download, có cả file M$ Access.

To: vumian,
Ghi nhận ý kiến của bạn. Có thể sẽ thực hiện trong phiên bản kế tiếp.

Lê Văn Duyệt

Duong gia
14-11-07, 09:22 AM
Bác Duyệt ơi có cách nào khi mở file của Bác là tự động Enable Macros luôn chứ không phải yêu cầu người dùng phải click vào nút Enable Macros không. Trường hợp họ không click Enable Macros và click Disable Macros thì sao, thì tất cả ruột gan của Bác đều bị phơi ra hết, còn passwords lock for viewing thì quá đơn giản, chỉ cần không quá 30s là có thể phá được. Rất mong Bác nghiên cứu vụ bảo mật này để cho anh em trên diễn đàn được nhờ, Chúc Bác khỏe mạnh.

levanduyet
14-11-07, 06:37 PM
To: Duong gia,
Cám ơn bạn đã góp ý.
File trên chỉ là file để các bạn cùng học hỏi.
Ý bạn nói ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5146

LVD

thanhphuc
16-11-07, 08:18 PM
Xin chào Anh DUYET.
Anh có thể hướng dẫn giúp.
_Làm thế nào để " xác định điểm tồn kho an toàn ",xác định điểm mua hàng, và mua với số lượng là bao nhiêu.
_Dữ liệu để tính gồm dữ liệu nào .
CÁM ƠN RẤT NHIỀU....

levanduyet
17-11-07, 07:39 AM
Xin chào Anh DUYET.
Anh có thể hướng dẫn giúp.
_Làm thế nào để " xác định điểm tồn kho an toàn ",xác định điểm mua hàng, và mua với số lượng là bao nhiêu.
_Dữ liệu để tính gồm dữ liệu nào .
CÁM ƠN RẤT NHIỀU....

To: thanhphuc,
Tôi thật khó trả lời hoặc tổng hợp ý kiến, vì theo thread #32 trong thread thì nên đưa vào dự án.

Tôi nghĩ chắc có lẻ tôi sẽ mở topic chuyên đề : Quản lý kho thì hay hơn.

Lê Văn Duyệt

thanhphuc
19-11-07, 06:38 AM
To: thanhphuc,
Tôi thật khó trả lời hoặc tổng hợp ý kiến, vì theo thread #32 trong thread thì nên đưa vào dự án.

Tôi nghĩ chắc có lẻ tôi sẽ mở topic chuyên đề : Quản lý kho thì hay hơn.

Lê Văn Duyệt


Anh hướng dẫn giúp tài liệu về chuyên đề Quản lý tồn kho tìm ở nhà sách nào a.
Thanh Phuc

thanhphuc
21-11-07, 06:49 PM
Chào Anh DUYET. tương tự như yêu cầu #28.
Tôi cũng có 1 yêu cầu thực sự về quản lý tồn kho từ phía quản lý của tôi
_Mỗi tháng tôi phải báo cáo về số lượng nguyên liệu tồn kho.(khoảng trên 1200 loại nguyên liệu)
_Bước 1 tôi phải xác định số lượng tồn kho an toàn .
_Bước 2 tôi tính toán thời điểm điểm đặt nguyên liệu .
_Bước 3 tôi phải tính đặt với số lượng là bao nhiêu.
Để thực hiện bước 1,tôi phải thống kê tất cả các loại nguyên liệu đã sử dụng trong 6 tháng gần nhất để phân ra 3 loại theo giá trị như sao.
Loại A chiếm :15% tổng số loại ,và chiếm 85% giá trị tiêu thụ
Loại B chiếm :25% tổng số loại ,và chiếm 10% giá trị tiêu thụ
Loại C chiếm :60% tổng số loại ,và chiếm 5% giá trị tiêu thụ
Tôi sẽ trình bày tiếp,có gì thiếu sót mong anh DUYET và các bạn trong diễn đàn góp thêm ý kiến. THANKS
Thanhphuc.

galilom2002
25-11-07, 03:06 PM
Bác duyệt ơi! Em không thể sử dụng được phần mềm kho của bác. May tính của em không nối mạng, vậy thì làm thế nào em có thể sử dụng được phần mềm này. Mong bác hướng dẫn em chi tiết cách dùng phần mềm này nhé. Cám ơn bác nhiều.

levanduyet
07-12-07, 09:09 AM
Chào Anh DUYET. tương tự như yêu cầu #28.
Tôi cũng có 1 yêu cầu thực sự về quản lý tồn kho từ phía quản lý của tôi
_Mỗi tháng tôi phải báo cáo về số lượng nguyên liệu tồn kho.(khoảng trên 1200 loại nguyên liệu)
_Bước 1 tôi phải xác định số lượng tồn kho an toàn .
_Bước 2 tôi tính toán thời điểm điểm đặt nguyên liệu .
_Bước 3 tôi phải tính đặt với số lượng là bao nhiêu.
Để thực hiện bước 1,tôi phải thống kê tất cả các loại nguyên liệu đã sử dụng trong 6 tháng gần nhất để phân ra 3 loại theo giá trị như sao.
Loại A chiếm :15% tổng số loại ,và chiếm 85% giá trị tiêu thụ
Loại B chiếm :25% tổng số loại ,và chiếm 10% giá trị tiêu thụ
Loại C chiếm :60% tổng số loại ,và chiếm 5% giá trị tiêu thụ
Tôi sẽ trình bày tiếp,có gì thiếu sót mong anh DUYET và các bạn trong diễn đàn góp thêm ý kiến. THANKS
Thanhphuc.
To: Thanhphuc,
Bạn vui lòng liên hệ với tôi qua levanduyet@yahoo.com

Lê Văn Duyệt

levanduyet
07-12-07, 09:11 AM
Bác duyệt ơi! Em không thể sử dụng được phần mềm kho của bác. May tính của em không nối mạng, vậy thì làm thế nào em có thể sử dụng được phần mềm này. Mong bác hướng dẫn em chi tiết cách dùng phần mềm này nhé. Cám ơn bác nhiều.
Bạn vui lòng xem file hướng dẫn tạo DSN. Nếu máy tính của bạn không nối mạng thì vẫn sử dụng bình thường không vấn đề gì.

Lê Văn Duyệt

Nguyen Ngoc Phuong
24-02-08, 10:42 AM
Chao bác Duyệt và các cao thủ !

Em là lính mới lảm thủ kho vật tư. Tuy nhiên, khả năng tin học còn nhiều hạn chế nên không biết viết phần mềm ứng dụng trong công việc quản lý kho được. Qua bài viết của bác Duyệt em tháy rất hay và hữu ích nhưng không tải về được 3 file trên.

Vậy bác có thể vui lòng gủii email riêng cho em được không nhé !

Xin chân thành cảm ơn !
DC : ptao@vnn.vn
Nguyễn Ngọc Phương - Công ty TNHH Thép Phương Tạo
60 Nguyễn Chí Thanh - Tp BMT- DakLak

levanduyet
24-02-08, 09:30 PM
Chào các bạn,

Sau một thời gian dùng thử tại công ty, tôi có chỉnh sửa lại một số chức năng, câu lệnh. Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa và upload lên trong khoảng 2 tuần nữa (vì phải xóa thông tin private). Thực sự ra tôi chưa hài lòng với phần quản lý kho này. Hy vọng sẽ chỉnh sửa, cập nhật từ từ.

_Giao diện, màu sắc có thay đổi một tí.
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk1.jpg

_Thêm phần quản lý người dùng
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk2.jpg

_Các chức năng truy vấn cũng được chỉnh sửa, thêm vào
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk3.jpg

_Các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trong code để tạo ra thêm một số chức năng: Tăng thêm kho, Tăng thêm các loại giao dịch nhập xuất. Trong thời gian tới việc tăng thêm này tôi sẽ cải tiến lại.
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk4.jpg

Lê Văn Duyệt

hai2hai
25-02-08, 10:01 AM
Phần liệt kê chứng từ, đối tượng, v.v... anh hãy thử học cái lệnh Browse của foxpro ấy. Từ đó xây dựng cái Browser object, đảm bảo show cái gì lên danh sách cũng được. Chỉ cần thay đổi thuộc tính của đối tượng (điều kiện được lấy nguồn từ objDynamicFilter), tới loại đối tượng mình cần browse, sau đó objBrowser.Show() lên cái là xong.

Form trên của anh....bố cục ko được hợp lý cho lắm.

Stock check thì chỉ làm stock check thôi chứ sao lại "Liệt kê chứng từ" ở đó làm gì.

Phần quản lý User đơn giản quá, phải phân quyền tới từng chức năng (danh mục A, danh mục B, chứng từ A, chứng từ B, v.v... và tới từng hành động trên chức năng như thêm mới, sửa, xóa, In, v.v.... tùy theo tính chất của chức năng). Anh tham khảo quản lý User của Windows NT, Windows Server 2003.

P/S: Xem thêm qua màn hình http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/KiemKho1.jpg

Em nghĩ, hình như có 1 vấn đề liên quan tới cách thiết kế giao diện anh Duyệt ạ. Bố cục hơi lộn xộn, nặng về hình thức quảng cáo.

Cái tiêu đề công ty và logo ko ai để chiếm quá nhiều diện tích trên form nhập liệu đến vậy, và nó chỉ xuất hiện ở Splash, Main hoặc About form thôi. Các ô Textbox, Combo Box thì thụt ra thụt vô, Button thì ko có kích thước bằng nhau. Label, Button's caption thì chỉ nên để 1 ngôn ngữ thôi (có thêm Toogle Button để hiện thị màn hình tiếng Anh, tiếng Việt). Các ô nhập liệu (TextBox, ComboBox) lại để để quá to. Thêm nữa, rất ít khi 1 màn hình nhập liệu lại có 2 cái Grid sắp xếp 1 cái trên, 1 cái dưới như vậy, v.v....

Nói chung, chỉ cần design lại 1 chút thôi, lập tức cái form nhập liệu trên của anh sẽ nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn.

levanduyet
25-02-08, 11:29 AM
To: hai2hai,
Cám ơn em nhiều. Sẽ sửa lại.


Phần liệt kê chứng từ, đối tượng, v.v... anh hãy thử học cái lệnh Browse của foxpro ấy. Từ đó xây dựng cái Browser object, đảm bảo show cái gì lên danh sách cũng được. Chỉ cần thay đổi thuộc tính của đối tượng (điều kiện được lấy nguồn từ objDynamicFilter), tới loại đối tượng mình cần browse, sau đó objBrowser.Show() lên cái là xong.
Hi hi hi, em cho anh cái link cụ thể với.Phần quản lý User đơn giản quá, phải phân quyền tới từng chức năng (danh mục A, danh mục B, chứng từ A, chứng từ B, v.v... và tới từng hành động trên chức năng như thêm mới, sửa, xóa, In, v.v.... tùy theo tính chất của chức năng). Anh tham khảo quản lý User của Windows NT, Windows Server 2003.
Cái này anh không rành lắm. Cần tài liệu tham khảo.

Lê Văn Duyệt

hai2hai
25-02-08, 01:44 PM
To: hai2hai,
Cám ơn em nhiều. Sẽ sửa lại.

Hi hi hi, em cho anh cái link cụ thể với.

Link gì hả anh? Ý em là để display danh sách 1 loại đối tượng gì (ví dụ: Danh sách khách hàng, danh sách hàng hóa, danh sách chứng từ nhập, v.v...) thì anh nên tham khảo cách viết lệnh Browse của FoxPro. Display cái gì cũng chỉ cần Browse 1 cái là lên danh sách (Nội dung hiện thị lấy từ đâu (table(s)), hiển thị nội dung gì lên danh sách (grid field list), hiển thị nội dung gì lên báo cáo danh sách khi bấm IN (report field list), format các columns thế nào, điều kiện hiện thị như thế nào (Sau phần WHERE ấy), sắp xếp theo những cột nào? v.v.... Mấy món đó là phải viết chứ làm gì có link nào.Cái này anh không rành lắm. Cần tài liệu tham khảo.

Lê Văn Duyệt

- Quan hệ giữa "Người dùng" và "Nhóm người dùng": (Ví dụ: 1 user thuộc nhóm Administration)
- Quan hệ giữa "Nhóm người dùng" & "Quyền sử dụng": (Ví dụ: Nhóm Administration có những quyền "Nhập hàng", "Xuất hàng", v.v...)
- Quan hệ giữa "Quyền sử dụng" và "Tác vụ (hành động)": (Ví dụ: Quyền "Xuất hàng" có những tác vụ: Xem danh sách, Thêm mới, Sửa, Xóa, In, v.v...)

Từ đó sẽ có quan hệ tay bốn giữa "Người dùng" - "Nhóm người dùng" - "Quyền sử dụng" và "Tác vụ". Ví dụ: người dùng "levanduyet" (1), thuộc nhóm "Sales" (2), có quyền thao tác với 1 invoice (3) với các tác vụ (4) như: tạo mới, xem và in, nhưng ko được phép sửa, xóa.

Có thể phần "Tác vụ" anh fix cứng danh sách cho đơn giản cũng được.

Nguyễn Duy Tuân
28-02-08, 09:31 PM
Hình như anh Duyệt không xem file của em trong topic "Log-In" hau sao ý?

levanduyet
28-02-08, 09:50 PM
Hình như anh Duyệt không xem file của em trong topic "Log-In" hau sao ý?
Anh muốn làm đơn giản cái này mà.

LVD

quocdungkhtn
22-04-08, 04:31 PM
Dear all
Mình colàm theo hướng dẫn của bác Duyệt nhưng mình vào Control Panel thì không thấy Data Source đâu cả. Kính mong các bác chỉ dẫn giùm.
Email:quocdung.anlac@gmail.com

cadafi
22-04-08, 05:55 PM
Dear all
Mình colàm theo hướng dẫn của bác Duyệt nhưng mình vào Control Panel thì không thấy Data Source đâu cả. Kính mong các bác chỉ dẫn giùm.
Email:quocdung.anlac@gmail.com

Bạn vào Control Panel/Administrative Tools/Data Source (ODBC)

ntbsun
22-04-08, 10:33 PM
Chào anh Duyệt

Anh cho em hỏi về phần mềm quản lý kho: Tại sao khi em mở file excel vào data input thì ngày nhập liệu thể hiện lúc thì mm/dd/yyyy, lúc thì dd/mm/yyyy và đa số là thể hiện mm/dd/yyyy. Em có định dạng lại file hệ thống hiển thị dd/mm/yyyy, nhưng vẫn thể hiện mm/dd/yyyy. Và khi mình muốn xem nhập, xuất và hàng tồn từ ngày nào đến ngày nào thì em phải làm sao, vì hiện nay chỉ cho xem 1 ngày cuối cùng. Anh chỉ cách cho em với. Cám ơn anh

levanduyet
23-04-08, 08:35 PM
Anh cho em hỏi về phần mềm quản lý kho: Tại sao khi em mở file excel vào data input thì ngày nhập liệu thể hiện lúc thì mm/dd/yyyy, lúc thì dd/mm/yyyy và đa số là thể hiện mm/dd/yyyy. Em có định dạng lại file hệ thống hiển thị dd/mm/yyyy, nhưng vẫn thể hiện mm/dd/yyyy.
Bạn phải chỉnh trong control pannel là dạng dd/MM/yyyyVà khi mình muốn xem nhập, xuất và hàng tồn từ ngày nào đến ngày nào thì em phải làm sao, vì hiện nay chỉ cho xem 1 ngày cuối cùng. Anh chỉ cách cho em với. Cám ơn anh
Tại sao lại là hàng tồn từ ngày nào đến ngày nào? Hàng tồn tại một thời điểm mới đúng chứ?

Lê Văn Duyệt

ntbsun
24-04-08, 08:16 AM
Chào anh Duyệt

Em đã vào Control Panel chỉnh lại định dạng thể hiện dd/mm/yyyy rồi nhưng ngày nhập liệu trong WarehouseControllingSys vẫn thể hiện mm/dd/yyyy. Về vấn đề nhập xuất tồn thì ý của em là muốn xem chi tiết số lượng nhập xuất từ đầu tháng đến thời điểm mà mình muốn xem để em in ra báo cáo.

Ví dụ: ngày hôm nay là 24/04/2008: em muốn xem chi tiết số lượng nhập xuất của tất cả các mã sản phẩm từ đầu tháng 4 cho đến hôm nay. Anh giúp em với. Cám ơn anh nhiều

hai2hai
24-04-08, 02:03 PM
mm/dd/yyyy, lúc thì dd/mm/yyyy

Vấn đề này hai2hai đã từng nói 1 lần trên diễn đàn này, quả thực đây là vấn đề ko hề đơn giản với đa số dân làm phần mềm là làm sao để KH thích để format thế nào trong Regional Settings mà phần mềm vẫn chạy theo một format nhất định chứ ko bị ăn theo cái định dạng đó.


Bạn phải chỉnh trong control pannel là dạng dd/MM/yyyy


Tại sao lại là hàng tồn từ ngày nào đến ngày nào? Hàng tồn tại một thời điểm mới đúng chứ?

Lê Văn Duyệt

Đây chỉ là 1 dạng đặc biệt của kỳ báo cáo (N1 --> N2) mà thôi.

- Báo cáo tình hình nhập xuất tồn có thể xem "từ ngày" (N1) & "đến ngày" (N2). Ở đó, cột số dư đầu kỳ sẽ tính tới mốc "Từ ngày" (N1) và coi thời điểm đó là điểm bắt đầu của kỳ báo cáo.
- Các phát sinh tăng, phát sinh giảm được tính từ "Từ ngày" (N1) tới "Đến ngày" (N2).
- Số dư cuối kỳ sẽ tính tới thời điểm "Đến ngày" (N2) = Dư đầu kỳ báo cáo (chính là dư tới điểm "Từ ngày" - N1) + PST(N1->N2) - PSG (N1->N2)

- Việc tính số dư của đầu kỳ báo cáo trên (N1) lại được xuất phát từ việc tính số dư tới thời điểm. Tức là: Dư (N1) = Dư (N1_0) + PST(N1_0 -> N1) + PSG(N1_0 -> N1)
Ở đó N1_0 là số dư đầu kỳ của kỳ chứa N1.

Ý nghĩa của kỳ N1 --> N2 đối với báo cáo NXT chính là việc xem xét tính biến động về hàng tồn kho trong 1 khoảng thời gian bất kỳ cần xem xét (chứ ko phải chỉ là con số dư ở thời điểm N2)

Hope that helps!

nvdungvu
18-08-08, 03:57 PM
Xin hỏi các Bác việc chuyển dữ liệu exel vào access. Tôi chọn cùng lúc nhiềi file excel thì viết code thế nào. Chuyển từng file 1 thì đực rồi.
Cảm ơn các bác trước nhé.

levanduyet
19-08-08, 10:15 AM
Xin hỏi các Bác việc chuyển dữ liệu exel vào access. Tôi chọn cùng lúc nhiềi file excel thì viết code thế nào. Chuyển từng file 1 thì được rồi.
Cảm ơn các bác trước nhé.

Bạn đã làm được từ một file rồi đúng không? Việc import từ nhiều tập tin thì bạn chỉ việc dùng vòng lập là được.

Giả sử các tập tin đều có một worksheet cùng định dạng (để import dữ liệu), bạn viết một thủ tục import.
Ví dụ:


Sub ImportFrExcel(FileName As String)
'...
End Sub

Sau đó bạn chỉ việc dùng vòng lập và gọi thủ tục trên với tham số là tên tập tin tương ứng mà thôi.

Lê Văn Duyệt

vuducviet007
29-08-08, 11:19 PM
Cám ơn bác

Em là dân mới tập tọe nên cần học hỏi nhiều, em không sợ khó chỉ sợ không có ai chỉ dậy mình thôi. Em đang làm quản lý cho một hãng thời trang lớn và đang đau đầu về quản lý hàng hóa.

Hàng tháng tụi em vẫn cứ kẽo kẹt excel thủ công với Vlookup và mấy hàm đơn giản thế nên em đang muốn học nâng cao Excel và Access để tự viết ra 1 chuơng trình về quản lý hàng hóa.

Nay gặp được bác hướng dẫn như thế này thì may quá rồi, cám ơn bác nhiều


Chào các bạn,
Tôi xin giới thiệu với các bạn File quản lý kho đơn giản. Các bạn có thể phát triển thêm nếu muốn.
Tôi xin đính kèm file hướng dẫn, file dữ liệu và cả file Excel.

Chúc các bạn thành công.

Lê Văn Duyệt

User Name: Le Van Duyet
Pass: Le Van Duyet


Password VBA Excel: duyet@hien

nghiemkhactienkbnn
31-08-08, 01:28 AM
Bác cho em hỏi là mình có thể nhập vào CSDL acess khi acess có pass không?

levanduyet
02-10-08, 11:42 PM
Chào bạn nghiêmkhactinkbnn,
Bạn có thể tham khảo phần connection của sách ADO toàn tập.
link sách ADO (http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11666)

Lê Văn Duyệt

dacvien2007
04-04-10, 09:25 PM
Chào các bạn,

Sau một thời gian dùng thử tại công ty, tôi có chỉnh sửa lại một số chức năng, câu lệnh. Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa và upload lên trong khoảng 2 tuần nữa (vì phải xóa thông tin private). Thực sự ra tôi chưa hài lòng với phần quản lý kho này. Hy vọng sẽ chỉnh sửa, cập nhật từ từ.

_Giao diện, màu sắc có thay đổi một tí.
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk1.jpg

[Lê Văn Duyệt

Anh Duyệt ơi.
Làm sao tạo được 1 nút lệnh và ra hộp thoại trên và yêu cầu nhập password như hình trên.
Mong được anh chỉ giúp.
Cám ơn và mong tin

phuhoangan
29-05-10, 11:03 PM
Chào A Duyệt!
Cám ơn A Vì phần mềm a đã Post lên. E có tải về máy rồi mà khi mở flie excle: WarehouseControllingSys.xls e đã thử dùng pass Le van Duyet và Duyet@hien mà không bỏ được chế độ protection. Chỉ bảo dùm e với
Cám ơn A nhiều
thành viên mới: Nguyễn Đình Tuyến

levanduyet
08-07-10, 07:46 AM
Bác cho em hỏi là mình có thể nhập vào CSDL acess khi acess có pass không?

Chắc chắn là có. Bạn tham khảo sách ADO toàn tập (http://www.giaiphapexcel.com/forum/content.php?44-eBook-ADO-tòan-tập)nha.

Le Van Duyet

levanduyet
08-07-10, 07:51 AM
Bạn xem thread này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1155-Quản-lý-kho-Excel-Access&p=95282#post95282) nha.
Chắc chắn là mở được.

Lê Văn Duyệt

dtthuy09
20-08-10, 01:52 PM
Chào anh Duyệt,
Cám ơn anh đã mở ra topic thật hay. Em có down về dùng thử nhưng khi nhấn nút " Nhập vào cơ sở dữ liệu" thì bị lỗi như sau, mong anh xem giúp.

Run time error ' -214721....(80040e21:':
Mutiple step operation generated error. Check each status value
End Debug

Cám ơn anh nhiều

matbuon339
05-09-10, 06:51 PM
Cảm ơn Anh nhiều nhé!
Em đang phải làm một bài tập lớn về hệ thống quản lý hàng tồn kho mà không biết vẽ hình như thế nào cho đúng.
Chán thật.
Những gì anh post lên rất có lợi cho em. Cảm ơn nhiều.

anhk5c
08-09-10, 08:57 PM
Chào các bạn,

Sau một thời gian dùng thử tại công ty, tôi có chỉnh sửa lại một số chức năng, câu lệnh. Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa và upload lên trong khoảng 2 tuần nữa (vì phải xóa thông tin private). Thực sự ra tôi chưa hài lòng với phần quản lý kho này. Hy vọng sẽ chỉnh sửa, cập nhật từ từ.

_Giao diện, màu sắc có thay đổi một tí.
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk1.jpg

_Thêm phần quản lý người dùng
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk2.jpg

_Các chức năng truy vấn cũng được chỉnh sửa, thêm vào
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk3.jpg

_Các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trong code để tạo ra thêm một số chức năng: Tăng thêm kho, Tăng thêm các loại giao dịch nhập xuất. Trong thời gian tới việc tăng thêm này tôi sẽ cải tiến lại.
http://i2.photobucket.com/albums/y4/levanduyet/qlk4.jpg

Lê Văn Duyệt
Cám ơn anh đã chia sẻ. Nhưng em không thấy file anh đã chỉnh sửa cập nhật chức năng như anh đã nói ở trên -+*/

htlh0982180820
22-09-10, 03:56 PM
}}}}}em có load về file quản lý kho của anh nhưng không biết tao dns anh có thể giúp em ko hoặc cho số di động của anh để tiện liên lạc
cám ơn anh !

levanduyet
03-12-10, 02:25 PM
Cám ơn anh đã chia sẻ. Nhưng em không thấy file anh đã chỉnh sửa cập nhật chức năng như anh đã nói ở trên -+*/

Cám ơn bạn đã quan tâm. Do công việc nên tôi không có thời gian để cập nhật. Các bạn có thể dùng chương trình này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?58225-Chia-s%E1%BA%BB-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-QU%E1%BA%A2N-L%C3%9D-KHO).

Lê Văn Duyệt

itpecz
15-05-11, 05:41 PM
Lưu ý khi gửi bài:
- Bài viết không dấu Tiếng Việt sẽ bị xóa
- Đặt tựa đề theo sát nội dung câu hỏi/ trả lời. Các bài viết có tựa đề chung chung như
Help me, cứu cứu, cứu em, gấp gấp,... sẽ bị xoá
- Giải thích/ mô tả câu hỏi càng chi tiết càng tốt
- Nên gửi thêm tập tin Excel kèm chú thích về câu hỏi nếu có

qing yu
14-09-11, 11:24 AM
hix, chào các bác, đặc biệt là bác LVD và bác DVC, khi mình vào chương trình truy vấn theo nơi để và ngày tháng thì ko báo lỗi, nhung truy vấn theo item thì lại hok cho, còn báo trong mã code có câu jì đó bị sai nữa, mình hok bik ji` về code nên hok bik phải làm ji`với nó, nên jo` lên cầu cứu các bác nà, mong các bác giúp cho. còn nữa, mình dã thử xoá những dòng tên hàng và thay vào đó là những mặt hàng nơi mình đang làm việc, khi truy vấn bằng nơi để, thì nó lại xuất hiện thêm nhừng thông tin từ những món hàng mà bác LVD đưa vào, phải làm sao để nó chỉ truy vấn đúng những mặt hàng mà cty mình đang có mà ko bị lẫn những cái khác vô ạh?

suringuyen
29-02-12, 01:39 PM
Em vào phần Data set up thấy hỏi mật khẩu, đã dùng tên Le Van Duyet và pass duyet@hien nhưng vẫn không mở được?
from anh duyet: Nếu bạn có bật bộ gõ thì chú ý. Nếu bạn dùng file của Đào Việt Cường thì không cần. Nhân đây xin cám ơn Cường.


Em đã kiểm tra bộ gõ, dùng cả file của Đào Việt Cường nhưng vẫn có yêu cầu đăng nhập. 2 cách đều không được. pass duyet@hien không vào được? anh kiểm tra giúp em với.

vietnux
17-03-12, 10:36 AM
sao mới tải được file excel về, quay lại ko thấy trang tải đâu nũa nhỉ?

levanduyet
17-03-12, 11:35 AM
Em đã kiểm tra bộ gõ, dùng cả file của Đào Việt Cường nhưng vẫn có yêu cầu đăng nhập. 2 cách đều không được. pass duyet@hien không vào được? anh kiểm tra giúp em với.
Bạn chú ý cho:
_ Password là để xem code (Alt + F11). Dùng tập tin của Đào Việt Cường thì không cần Password.
_ Còn việc đăng nhập là một phần của chương trình.

Lê Văn Duyệt

giangsh5001
30-03-12, 06:13 AM
Xin chào bạn.

Mình không code visual basic nen ko biêt cach fix.

Mình gặp phải một vài vấn đề khi dùng file của bạn.

1. Mình active macro nhưng vẫn không vào được. Bạn code chỉ dùng cho 32 bit và đây là thông báo vì mình dùng 64 bit.
79712

2. Cái thông báo thứ là do bạn đã fix cứng là dùng 32bit :(

Nguyễn Duy Tuân
30-11-12, 07:43 AM
Trong chương trình Excel có thể tác ỉa chưa test trên Office 64-bit. Nếu bạn cài Office 32-bit có thể chạy được.

acussc
20-12-13, 03:59 PM
Giúp tôi với. Khi làm theo hướng dẫn đến lúc mở file, excel báo lỗi---------------------------Microsoft Visual Basic
---------------------------
Automation error
Unspecified error
---------------------------
OK Help
---------------------------
Cảm ơn bạn

chuyengiabip
22-04-14, 07:31 AM
Bác Duyệt ơi bác còn ở đây ko?
Nhu cầu của em khá đơn giản là quản lý hàng ký gửi tại kho của một công ty khác, nhưng khối lượng cũng khá lớn và nhiều mã hàng. Em thấy chương trình Excel + Access của bác rất phù hợp.
TUy nhiên em không biết cách nào để sửa lại số liệu đã nhập ạ?
Bác chỉ giúp em với.

chuyengiabip
23-04-14, 10:23 AM
Bác Duyệt ko trả lời em àh :(

jabosplaytan
02-03-16, 05:06 PM
MINH VO ROI MO excel ko dc. chi minh voi 0919194185, dongdaikhuong@gmail.com