PDA

View Full Version : chèn dòng trong excelvan_v
25-06-08, 12:56 PM
tôi muốn hỏi làm thé nào để chèn dòng trong excel nếu bảng tính có chứa dữ liệu và công thức. khi tôi chèn thì may báo lỗi là:"to prevent the possible loss of data, M O Excel.....

phuong315
25-06-08, 01:01 PM
tôi muốn hỏi làm thé nào để chèn dòng trong excel nếu bảng tính có chứa dữ liệu và công thức. khi tôi chèn thì may báo lỗi là:"to prevent the possible loss of data, M O Excel.....

Bạn insert dòng rối Ctrl D thử xem thế nào.Nếu còn dữ liệu dòng trên thì xóa hết, còn công thức thì mình không xóa.
/-*+/

DOSNET
25-06-08, 01:16 PM
tôi muốn hỏi làm thé nào để chèn dòng trong excel nếu bảng tính có chứa dữ liệu và công thức. khi tôi chèn thì may báo lỗi là:"to prevent the possible loss of data, M O Excel.....
Có khi dòng cuối cùng của bảng tính có dữ liệu.
Ctrl + Row down đến dòng 65.536 Nếu có xóa đi là OK

feelingyes
25-06-08, 05:52 PM
Cách này tôi cũng hay làm (tại cột cuối cùng, và dòng cuối cùng = dòng 65.536 & cột 256, ta gõ linh tinh gì cũng được; ví dụ số 1) sau đó bạn thử insert mà xem liệu có được ko.
Bạn không thể vì excel làm gì còn cột và hàng dữ liệu mà insert.
Theo mình đây cũng là một cách bảo vệ. Còn nếu bạn ko muốn thì bạn xóa nó đi thôi

ndu96081631
26-06-08, 10:01 AM
tôi muốn hỏi làm thé nào để chèn dòng trong excel nếu bảng tính có chứa dữ liệu và công thức. khi tôi chèn thì may báo lỗi là:"to prevent the possible loss of data, M O Excel.....
Lổi này tôi đã từng thấy qua nhưng đã lâu rồi, không còn nhớ nữa.
Bạn đưa file đang bị lổi ấy lên xem thử, tôi tin chắc sẽ có giãi pháp
(khả năng lớn nhất vẩn là dòng cuối cùng của bảng tính có dử liệu gì đó mà bạn vô tình không để ý)

adult
29-06-08, 03:42 PM
đôi khi dòng 65536 có chứa dữ liệu nên bạn kô thể nào insert đc,bạn xuống dòng cuối cùng trong sheet xem nếu có thì xóa hết sẽ insert đc
nếu nhìn kô thấy gì, có thể dòng cuối cùng có chứa định dạng border or color thì chọn dòng 65535 fill down xuống là xong
chúc vui