PDA

View Full Version : Bài tập PV, RATE, IRR, NPVchuotbeo39
24-06-08, 11:26 PM
hik hik ... mai em thi rùi mà giờ em mới bít có trang web hay thế này. tại lúc học hok để ý .. nên giờ đọc mấy bài tập này em thấy hoang mang quá .. hok hỉu lắm. em gửi bên dưới các bác hướng hộ em với. xác định các thành phần trong công thức cứ loạn hết cả lên ... ( chắc tại chưa hỉu bản chất )

Giúp em với.

Thanks mọi người

BÀI 14:Công ty A có ký hợp đồng thuê tài chính với công ty B cho thuê tài chính một tài sản cố định. Nội dung cơ bản của hợp đồng là như sau:
- Thời gian thuê: 5 năm
- Mỗi năm công ty A phải thanh toán cho công ty B 150 triệu đồng và phải chịu lãi suất 10% trên số dư nợ còn lại.
Yêu cầu: Sử dụng hàm PV tính giá trị thực của tài sản cố định (giá trị hiệu tại của các khoản phải thanh toán trong 5 năm).
BÀI 15: Một doanh nghiệp muốn huy động vốn kinh doanh bằng cách bán trái phiếu hoàn trả một lần khi hết hạn. Thời hạn của trái phiếu là 2 năm, mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng (số tiền sẽ được hoàn lại sau khi hết hạn), lãi suất sinh lời dự kiến là 14% năm. Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy cho biết doanh nghiệp cần bán trái phiếu trên với giá hiện tại là bao nhiêu.
BÀI 16: Một doanh nghiệp muốn huy động vốn kinh doanh bằng cách bán trái phiếu hoàn trả một lần khi hết hạn. Thời hạn của trái phiếu là 5 năm, mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng (số tiền sẽ được hoàn lại sau khi hết hạn) và công ty bán nó với giá là 5.193.685 đồng. Hãy tìm lãi suất của trái phiếu trên.
BÀI 17: Một công ty A mời bạn đầu tư­ 40 triệu VND, với kỳ hạn 5 năm, giả sử lãi suất tiết kiệm lúc này là 7% năm
a) Nếu cuối mỗi năm bạn sẽ đư­ợc nhận một khoản thanh toán là 10 triệu VND bạn có đồng ý không với ?
b) Nếu công ty A đề nghị thanh toán một lần 50 triệu VND vào cuối năm thứ 5 thì bạn có nên đầu t­ư không?
BÀI 18: Bạn đang dự định đầu tư­ xây dựng trang trại mà có thể chịu lỗ 55 triệu VND vào cuối năm thứ nhất, nh­ưng sau đó sẽ thu lại 95 triệu VND, 140 triệu VND, 185 triệu VND vào cuối năm thứ 2 thứ 3 thứ 4, và sẽ phải trả chi phí ban đầu là 250 triệu VND, với tỷ lệ lãi suất là 12% năm. Hãy đánh giá việc đầu t­ư này. (IRR, NPV)
BÀI 19: Bạn đang cân nhắc về một khoản đầu tư­ 40 triệu VND để đem lại cho bạn mỗi năm 10 triệu VND kéo dài trong 6 năm. Giả sử lãi suất là 10% năm. Hãy xác định mức lãi thực của khoản đầu t­ư này.
BÀI 20: Bạn có ý định thuê một căn hộ chung cư­ trị giá 120 triệu VND, số tiền kỳ vọng trong 5 năm lần l­ượt như­ sau: 40 triệu VND, 38 triệu VND, 35 triệu VND, 27 triệu VND, 25 triệu VND. Giả sử lãi suất là 10% năm. Tính tỷ lệ nội hoàn và cho biết có nên thực hiện việc đầu tư­ này không?

dat2007
25-06-08, 10:24 AM
Vì bạn là sinh viên nên trước hết bạn phải tự giải các bài tập của mình. Sau đó Post lên hỏi những chỗ không hiểu thì mới đúng. Nếu mọi người giải giúp bạn thì lần sau khi bạn tự làm bài thì tôi e rằng bạn khó có thể hoàn thành bài thi của mình.
Bạn có thể tham khảo thêm Tài liệu các Hàm tài chính bên dưới chữ kí của tôi để hiểu thêm bản chất của các hàm PV, FV, NPV, IRR .v.v..

ThuNghi
25-06-08, 01:51 PM
BÀI 14:Công ty A có ký hợp đồng thuê tài chính với công ty B cho thuê tài chính một tài sản cố định. Nội dung cơ bản của hợp đồng là như sau:
- Thời gian thuê: 5 năm
- Mỗi năm công ty A phải thanh toán cho công ty B 150 triệu đồng và phải chịu lãi suất 10% trên số dư nợ còn lại.
Yêu cầu: Sử dụng hàm PV tính giá trị thực của tài sản cố định (giá trị hiệu tại của các khoản phải thanh toán trong 5 năm).Nhờ Thầy PTM xem lại em làm bài này có OK?
nper=5
Rate=10%
Pmt=150
Fv=0
type=0 (trả vào cuối từng kỳ)
=-PV(10%,5,150,,0)=568.62

BÀI 18: Bạn đang dự định đầu tư­ xây dựng trang trại mà có thể chịu lỗ 55 triệu VND vào cuối năm thứ nhất, nh­ưng sau đó sẽ thu lại 95 triệu VND, 140 triệu VND, 185 triệu VND vào cuối năm thứ 2 thứ 3 thứ 4, và sẽ phải trả chi phí ban đầu là 250 triệu VND, với tỷ lệ lãi suất là 12% năm. Hãy đánh giá việc đầu t­ư này. (IRR, NPV)=NPV(12%,-55,95,140,185)-250=-6.15 âm là không chơi
=IRR(-250,-55,95,140,185)=11% < 12% không hiệu quả.

ThuNghi
26-06-08, 09:12 AM
BÀI 15: Một doanh nghiệp muốn huy động vốn kinh doanh bằng cách bán trái phiếu hoàn trả một lần khi hết hạn. Thời hạn của trái phiếu là 2 năm, mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng (số tiền sẽ được hoàn lại sau khi hết hạn), lãi suất sinh lời dự kiến là 14% năm. Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy cho biết doanh nghiệp cần bán trái phiếu trên với giá hiện tại là bao nhiêu.
Bác PTM ơi, xem lại hộ em bài trên và diễn giải yêu cầu của bài này. Em chưa hiểu yêu cầu. Vd, em mua trái phiếu trên 10tr sau 2 năm em sẽ nhận lại: 10 + 10*0.14*2 = 12,8tr

minhlev
26-06-08, 10:57 AM
BÀI 15: Một doanh nghiệp muốn huy động vốn kinh doanh bằng cách bán trái phiếu hoàn trả một lần khi hết hạn. Thời hạn của trái phiếu là 2 năm, mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng (số tiền sẽ được hoàn lại sau khi hết hạn), lãi suất sinh lời dự kiến là 14% năm. Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy cho biết doanh nghiệp cần bán trái phiếu trên với giá hiện tại là bao nhiêu.
Bác PTM ơi, xem lại hộ em bài trên và diễn giải yêu cầu của bài này. Em chưa hiểu yêu cầu. Vd, em mua trái phiếu trên 10tr sau 2 năm em sẽ nhận lại: 10 + 10*0.14*2 = 12,8tr
Thưa bác ThuNghi, theo em trong bài này, các tham số của hàm PV như sau:
Rate = 14%; nper = 2; pmt = 0; fv = -10.000.000

ThuNghi
26-06-08, 11:07 AM
Thưa bác ThuNghi, theo em trong bài này, các tham số của hàm PV như sau:
Rate = 14%; nper = 2; pmt = 0; fv = -10.000.000
Cám ơn Minh nhiều!
=PV(14%,2,0,-10000000,1)=7.694.675 Do chưa hiểu hết ý nghĩa thôi.

ptm0412
26-06-08, 11:15 PM
Bác PTM ơi, xem lại hộ em bài trên và diễn giải yêu cầu của bài này ....
BÀi 14 và 18 là OK rồi. Bài 15 mình không muốn giải dù Minhlev giải đúng theo hàm PV. Lý do: Xem lại đề bài:

BÀI 15: Một doanh nghiệp muốn huy động vốn kinh doanh bằng cách bán trái phiếu hoàn trả một lần khi hết hạn. Thời hạn của trái phiếu là 2 năm, mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng (số tiền sẽ được hoàn lại sau khi hết hạn), lãi suất sinh lời dự kiến là 14% năm. Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy cho biết doanh nghiệp cần bán trái phiếu trên với giá hiện tại là bao nhiêu.

1. Nếu lãi suất sinh lời là 14%, sữ dụng hàm PV có ra giá bán không? Nhắc lại ý nghĩa Present Value (PV) về lý thuyết: PV là giá trị hiện tại cúa 1 khoản sẽ thu được hoặc phải trả trong tương lai, với ý nghĩa rằng nếu gởi tiết kiệm 1 khoản PV ngay bây giờ, với lãi suất bằng lãi suất cho trước, đến đúng thời điểm cho trước, sẽ thu được số tiền đó.
Vậy nếu doanh nghiệp dự đóan lãi suất sinh lời là 14%, và bán với giá bằng PV, vậy DN được hưởng gì? người mua được hưởng gì? Vì đó là giá hoà vốn.

2. Thực ra trả lời ngay rằng bán với giá PV, ai sẽ hưởng lợi sẽ không chính xác:
a. Đối với người mua:
- Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu? lớn hơn hay nhỏ hơn 14%?
- Giả sử lãi suất tiết kiệm ít hơn thí dụ 10%, nhưng nếu người mua đầu tư nhiều loại chứng khoán, trái phiếu của doanh nghiệp khác với mức 20%, thì có mua của Dn này không? Nói về trái phiếu nói chung, còn có 1 tỷ suất khác không kém quan trọng là Market Yield: coi ở http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=58168#post58168 bài #25 nói về hàm DURATION và MDURATION. Yield Rate là suất sinh lợi nằm ngoài lãi suất dự kiến. Nếu không có suất sinh lời, thà gởi ngân hàng còn tiện lợi hơn. Muốn rút ra lúc nào cũng được.


Khi người ta mua trái phiếu giữa kỳ, người ta kỳ vọng vào:

1. Giá trị hoàn lại = mệnh giá
2. Các khoản coupon còn lại chưa đến hạn lĩnh; vì thời hạn trái phiếu dài hạn là từ 10 năm đến 30 năm, nếu trái phiếu đã phát hành 3 năm thì còn 1 số năm hưởng lãi.
3. Một khoản lợi tức do mua trái phiếu với giá thấp hơn giá trị hiện tại PV của trái phiếu. Khoản lợi tức này là Yield, tỷ lệ Yield rate là lợi suất mua bán trái phiếu.

Vậy mua giá cao (Price cao) thì lợi suất ít và ngược lại.

Còn Market Yield là lợi suất thị trường, nghĩa là trên thị trường người ta đang mua bán với lợi suất ước tính là bao nhiêu, dùng nó để tính ra giá mua.

b. Đối với người bán:
- 14% là tỷ suất sinh lời dự kiến, không nói rõ là đã trừ các khoản chưa? Vì giả sử 100đ vốn đầu tư, sinh lợi xx đồng, còn phải đóng thuế, còn phải tích luỹ, còn phải chia cổ đông, ...
- Nếu 14% là lãi ròng sau khi trừ hết các khoản, thì phải bán với giá bao nhiêu để thu hút đầu tư là 1 bài toán lớn, không phải dùng hàm PV mà tính.


Tóm lại, ra bài tập cho sinh viên về hàm PV, FV, Rate, ... không nên ra đề liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu... nói chung. Những cái này nhiều người kể cả giáo viên còn bị ngọng nữa là. Mình thì chịu chết, khỏi nói.

minhlev
27-06-08, 07:49 AM
Theo em, bài 15 nên sửa thành như sau:


BÀI 15: Một doanh nghiệp muốn huy động vốn kinh doanh bằng cách bán trái phiếu hoàn trả một lần khi hết hạn. Thời hạn của trái phiếu là 2 năm, mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng (số tiền sẽ được hoàn lại sau khi hết hạn), lãi suất sinh lời dự kiến là 14% năm. Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy cho biết doanh nghiệp cần bán trái phiếu trên với giá hiện tại tối thiểu là bao nhiêu?

ptm0412
27-06-08, 08:27 AM
Hoặc sửa như sau:
Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy xác định giá bán của trái phiếu trên là bao nhiêu, nếu DN chấp nhận cho người mua hưởng lãi suất là 14%

Còn người mua chấp nhận mua hay không, không nói tới.

ThuNghi
27-06-08, 04:45 PM
Hoặc sửa như sau:
Sử dụng hàm PV anh (chị) hãy xác định giá bán của trái phiếu trên là bao nhiêu, nếu DN chấp nhận cho người mua hưởng lãi suất là 14%

Còn người mua chấp nhận mua hay không, không nói tới.
Bác hiệu đính lại yêu cầu đề bài và giải hộ các bài còn lại.
Cám ơn Bác nhiều lắm!