PDA

View Full Version : Nhờ kiểm tra Phân tích hiệu quả đầu tư IRR, NPV, PV, FVtuanxuyen1977
03-06-08, 11:50 AM
Tôi đang xây dựng một dự án đầu tư 1 xe ô tô khách , giá trị phương tiện đầu tư là 1.228.205.000 đ thời gian khấu hao là 7 năm. Giá trị còn lại là 122.820.000 đ và có tính toán doanh thu , chi phí và lợi nhuận cụ thể cho tưng năm. Nhờ các bác kiểm tra xem giúp cách phân tích hiệu quả đầu tư cụ thể IRR, NPV, PV, FV xem có đúng ko nhé.
Nếu sai các bác viết lại giúp hàm tính toán nhé
Xin cảm ơn các bác.

ThuNghi
03-06-08, 01:36 PM
Qua tham khảo các bài trả lời của các Thầy ttphong và PTM0412, tôi xin mạo muội đóng góp, chưa biết có đúng, tôi mới học lại tài chính.
FV=1/(1+i)^n => Công thức dòng 60 có nên chỉnh lại
=> Công thức dòng 61 tổng PV. Nên thêm năm thứ 0 là đầu tư 1.228.205
Tôi tính thử theo 2 cách, tham khảo ttphong.
Các bạn góp ý hộ.
Chờ hòai giờ mới thấy Bác PTM0412 xem, góp ý nhé, nôn nóng lắm!

ptm0412
03-06-08, 02:48 PM
Nôn nóng gì chứ! 2 tuần nay lặn đâu mất!

1. Bảng chiết tính theo cấu trúc của tác giả là đúng, xem thêm file của nguyễn Xuân Sơn ở
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=73751#post73751
nghĩa là tùy dự án có những mức độ chi tiết khác nhau, nhưng đó là bảng tính toán ban đầu. Vậy không cần chèn cột năm 0, mà phải lập 1 bảng tính khác, lấy kết quả chủ yếu từ bảng 1: Tổng chi phí, tổng doanh thu, lãi, dòng tiền (khoảng 4, 5 dòng). bảng này mới có 1 cột cho năm 0.
Lý do: Bản thuyết minh dự án đưa đi trình duyệt là một tổng thể phức tạp. Trình bày bản thuyết minh dự án cần những trang chứa nội dung chính ngắn gọn, trong đó có bảng tính NPV, IRR là bảng 2. Bảng 1 sẽ là 1 trong các phụ lục minh hoạ chi tiết, giải thích cho bảng 2 khi người ta cần kiểm tra.

2. Tính NPV chỉ cần tính 1 cách trong 3 cách của Thanh Phong. không cần tính 2 cách trong 2 dòng.

3. Nói thêm: Trang chính này sẽ có trang phân tích độ nhạy kèm theo, có thể kèm biểu đồ minh họa càng tốt.

4. Do File gốc của tác giả toàn là value không có công thức nên khó kiểm tra, hình như có ít nhất 2 điểm sai.

ThuNghi
03-06-08, 02:55 PM
Nôn nóng gì chứ! 2 tuần nay lặn đâu mất!

1. Bảng chiết tính theo cấu trúc của tác giả là đúng, xem thêm file của nguyễn Xuân Sơn ở
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=73751#post73751
nghĩa là tùy dự án có những mức độ chi tiết khác nhau, nhưng đó là bảng tính toán ban đầu. Vậy không cần chèn cột năm 0, mà phải lập 1 bảng tính khác, lấy kết quả chủ yếu từ bảng 1: Tổng chi phí, tổng doanh thu, lãi, dòng tiền (khoảng 4, 5 dòng). bảng này mới có 1 cột cho năm 0.
Lý do: Bản thuyết minh dự án đưa đi trình duyệt là một tổng thể phức tạp. Trình bày bản thuyết minh dự án cần những trang chứa nội dung chính ngắn gọn, trong đó có bảng tính NPV, IRR là bảng 2. Bảng 1 sẽ là 1 trong các phụ lục minh hoạ chi tiết, giải thích cho bảng 2 khi người ta cần kiểm tra.

2. Tính NPV chỉ cần tính 1 cách trong 3 cách của Thanh Phong. không cần tính 2 cách trong 2 dòng.

3. Nói thêm: Trang chính này sẽ có trang phân tích độ nhạy kèm theo, có thể kèm biểu đồ minh họa càng tốt.

4. Do File gốc của tác giả toàn là value không có công thức nên khó kiểm tra, hình như có ít nhất 2 điểm sai.
Rất cám ơn Bác! Sẽ làm lại thêm 1 Sh HieuQua theo bảng chi tiết trên và có thêm % ảnh hưởng đến doanh thu và giá thành => độ nhạy
Vậy công thhức tính NPV, IRR của em là OK chưa Bác!

ptm0412
03-06-08, 03:17 PM
Vậy công thhức tính NPV, IRR của em là OK chưa Bác!

Khó nói lắm. Dùng hàm của Excel, đưa đúng tham số vào, không bị #Value là coi như đúng.
Nhưng dữ liệu đưa vào làm tham số cho hàm có đúng không thì là chuyện khác.
Thí dụ:
- dòng 60 bản gốc của tác giả có tiêu để: Thừa số triết khấu (k=15%) mình có biết tác giả muốn tính gì đâu mà Thu Nghi sửa thành =1/(1+0,15)^E4 ??
- Hoặc Quỹ lương = lương cơ bản + lương năng suất - BHXH 6% tại sao lại trừ thêm KPCD 1% ??
- Mà đã trừ vào lương, tại sao vẫn cộng vào tổng chi phí?
- Hoặc tại sao tính doanh thu trước thuế mà lại tính cộng trừ những thuế đầu vào và đầu ra? Nó có đúng thực chất là 1 phần của dòng tiền không?
- Tại sao thuế GTGT đầu vào là khoản chi ra, mà cấn trừ vào khoản thu vào cho rắc rối?

Mình chưa hiểu hết bảng tính nên chưa nói được. Mà không có thì giờ mò mẫm xem số này lấy từ số nào cộng trừ với số nào.

tuanxuyen1977
03-06-08, 03:23 PM
Mình Gửi File Co Công Thức Các Hàm Tinh Toán Các Bạn Kiểm Tra Hiệu Quả đầu Tư Giúp Nhé
Nếu Chỗ Nào Sai Bạn Sửa Giúp Nhé

ptm0412
03-06-08, 04:24 PM
1. Đã có bảng chiết tinh theo đơn giá thì lấy kết quả cuối cùng của nó đưa lên bảng "các chỉ tiêu tổng hợp": thí dụ chỉ lấy tổng quỹ lương, không lấy chi tiết lương tính từ đâu ra. Hoặc lấy tổng chi phí trưc tiếp, không lấy chi tiết dầu nhờn, xăng, sửa chữa....
2. như đã nói: BHXH 6% đã trừ lương công nhân, đâu được tính là chi phí? Kinh phí công đoàn của DN đâu? chỉ thấy trừ CN 1%.
3. Dòng tiền thực là gì mà lấy DT trước thuế x 11 / 12?
4. Doanh thu chỉ tính doanh thu trước thuế, thì thuế GTGT phải nộp đâu có tính là dòng tiền ra vì nó đã không tính ở dòng vào?
5. Chi phí đầu vào lấy chi phí trước thuế đâu cần cấn trừ lôi thôi?

Trước mắt chỉ có vài nhận xét như thế, và cũng có thể nhận xét sai. Vậy nhờ thêm các thành viên khác góp ý.

npv
04-06-08, 11:18 AM
Không biết bạn viết dự án đầu tư này với mục đích gì? Gửi cho ngân hàng để xin vay vốn hay là chỉ để tính toán hiệu quả đầu tư?
1. Không rõ là bạn chọn cách tính dòng tiền theo phương thức nào. Bởi cách tích dòng tiền thông dụng nhất (trên lý thuyết và thực tế các ngân hàng cũng như các nhà đầu tư hay sủ dụng hiện nay) là Lợi nhuận sau thuế và lãi vay + Khấu hao + lãi vay. Như vậy là để tính dòng tiền bạn phải tính lợi nhuận sau thuế và lãi vay (trong tất cả các báo cáo kqkd của doanh nghiệp đều thể hiện điều này và cách tính thì chắc là bạn rõ rồi).
2. Trong dự án của bạn không có năm 0.
3. Thừa số chiết khấu: khái niệm này nghe hơi lạ nghe, người ta thường gọi là hệ số chiết khấu (thường được ký hiệu là k). Theo cách tính của bạn nó bị lặp. Cách tốt nhất để tính NPV là bạn quy dòng tiền về hiện tại.
VD: năm thứ i thì dòng tiền quy về hiện tại =dòng tiền năm i/(1+k)^i
lúc đó NPV= tổng dòng tiền đã quy về hiện tại của các năm. (từ năm 0 đến năm n)

tuannq1973
04-06-08, 12:10 PM
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI CỦA MÌNH, MÌNH KHÔNG PHẢI DÂN KẾ TOÁN , BẠN KIỂM TRA LÀM GIÚP MÌNH SỚM PHẦN ĐẤNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NHÉ


1. Đã có bảng chiết tinh theo đơn giá thì lấy kết quả cuối cùng của nó đưa lên bảng "các chỉ tiêu tổng hợp": thí dụ chỉ lấy tổng quỹ lương, không lấy chi tiết lương tính từ đâu ra. Hoặc lấy tổng chi phí trưc tiếp, không lấy chi tiết dầu nhờn, xăng, sửa chữa....
2. như đã nói: BHXH 6% đã trừ lương công nhân, đâu được tính là chi phí? Kinh phí công đoàn của DN đâu? chỉ thấy trừ CN 1%.
3. Dòng tiền thực là gì mà lấy DT trước thuế x 11 / 12?
4. Doanh thu chỉ tính doanh thu trước thuế, thì thuế GTGT phải nộp đâu có tính là dòng tiền ra vì nó đã không tính ở dòng vào?
5. Chi phí đầu vào lấy chi phí trước thuế đâu cần cấn trừ lôi thôi?

Trước mắt chỉ có vài nhận xét như thế, và cũng có thể nhận xét sai. Vậy nhờ thêm các thành viên khác góp ý.

quyduongqb
11-06-08, 08:28 PM
Tôi xem chưa kỹ lắm nhưng hình như các chỉ tiêu kinh tế bạn tính như:
- NPV<0
- IRR<15%
- Thời gian hoàn vốn >7 năm
Dự án đó bị loại bỏ chứ đầu tư làm gì

hondacodon
14-06-08, 10:37 PM
Mình cũng thấy IRR và NPV của bạn ko đạt rùi thì bỏ dự án đi, ko nên tiếp tục đầu tư

kieuhunglc
18-06-08, 02:25 PM
Hình như chỗ tính khấu hao sai bà con à. Theo 206 thì KH theo PP đều thì giá trị KH = nguyên giá/ năm sử dụng. Mà trong bảng tính của bạn thì KH = (nguyên giá - Giá trị còn lại)/ số năm sử dụng.
Ko bít có đúng ko bà con cho ý kiến

huypq
18-06-08, 05:05 PM
Chào các Bác!
Em cũng mới chỉ xem qua dự án trên nhưng em có một vài ý kiến mong các Bác bổ sung:
- Em thấy cách tính dong tiền của dự án bị sai. Nếu là em : em sẽ tính dòng tiền sẽ là Lợi nhuận ròng + Trích khấu hao hàng năm ( theo cách này dự án sẽ tương đối khả thi thể hiện NPV = 1.490.028, IRR = 37%. Nếu bác nào thấy cách tính của em sai thì góp ý cho em được không?

huypq
19-06-08, 02:24 PM
Em chuẩn bị đầu tư 01 tàu biển khai thác trên tuyến Đông Nam Á với trọng tải 6500 tấn nhưng em đang gặp khó khăn trong việc xây dựng dự án khai thác hiệu quả cho con tàu nói trên. Bác nào có kinh nghiệm trong việc đầu tư tàu kinh doanh vận tải biển quốc tế giúp em được không.
Thanks!!!

companion408
27-08-09, 04:07 PM
Bài phân tích hiệu quả dự án của bạn không khoa học. Bạn phải phân tích sao cho khi mình chỉ cần thay đổi 1 thống số đầu vào thì lập tức các kết quả sẽ chạy theo để mình có thể đánh giá được khi đầu vào thay đổi chứ. Làm như bạn thiếu khoa học và có thể nói là không chuẩn bạn à. Minh học bên kinh tế năng lượng của bách khoa và hiện đang làm bên tư vấn điện nên cũng phải làm phần phân tích này mà. Hiiiiiiiiiii//**/--=0-\\/.