PDA

View Full Version : Tổng số cột trong bảng tính Excel?PIT
30-05-08, 10:30 AM
Mọi người ơi giúp mình với, hiện nay mình đang cần tổng hợp số liệu trên 1 sheet nhưng số liệu của mình nhiều quá mà độ dài bê ngang của Excel chỉ dài đến cột IV, mình muốn dài thêm nữa có được không?
Làm ơn chỉ giúp mình với. GẤP GẤP !!!!

cadafi
30-05-08, 10:37 AM
Mọi người ơi giúp mình với, hiện nay mình đang cần tổng hợp số liệu trên 1 sheet nhưng số liệu của mình nhiều quá mà độ dài bê ngang của Excel chỉ dài đến cột IV, mình muốn dài thêm nữa có được không?
Làm ơn chỉ giúp mình với. GẤP GẤP !!!!

Như vậy bạn đang xài excel 2003 à! Chuyển qua xài excel 2007 sẽ được nhiều cột hơn.

PIT
30-05-08, 10:44 AM
Bạn có phần cài excel 2007 không,cho mình xin

cadafi
30-05-08, 11:00 AM
Bạn có phần cài excel 2007 không,cho mình xin

Bạn email vào hộp thư của mình nhé.

PIT
30-05-08, 11:56 AM
Hộp thư của bạn đâu? bạn gửi giúp cho mình vào địa chỉ này nhé thuysnd@gmail.com

Mà cho mình hỏi nếu gửicho người không có ct excel 2007 thì họ có đọc được k?

BNTT
30-05-08, 12:16 PM
Hộp thư của bạn đâu? bạn gửi giúp cho mình vào địa chỉ này nhé thuysnd@gmail.com

Mà cho mình hỏi nếu gửicho người không có ct excel 2007 thì họ có đọc được k?
Nói thật, tôi không biết người cho sẽ gửi thế nào và người nhận có down về nổi không, vì bản Office 2007 mà tôi đang có là một đĩa DVD, dung lượng 2.7GB.
Có lẽ bạn nên ra cửa hàng tin học mua một cái về, sẽ nhanh hơn là bạn ngồi download hết Office 2007...

Còn file theo định dạng của Excel 2007 thì đương nhiên là không đọc được bởi các Excel đời cũ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cẩn thận, lưu file (trong Excel 2007) với dạng Excel 2003/XP thì những người sử dụng Excel 2003/XP sẽ đọc được, tương tự như vậy với Excel 2000 hoặc cũ hơn nữa.

TKT
30-05-08, 12:51 PM
TO:PIT
Đúng là EXCEL 2007 nhiều cột hơn EXCEL 2003 như vậy nếu file của bạn nhiều cột hơn trong 2003 thì không thể chuyển từ EXCEL 2007 sang EXCEL 2003 được. Bạn lưu ý nhé

cadafi
30-05-08, 02:14 PM
Nói thật, tôi không biết người cho sẽ gửi thế nào và người nhận có down về nổi không, vì bản Office 2007 mà tôi đang có là một đĩa DVD, dung lượng 2.7GB.
Có lẽ bạn nên ra cửa hàng tin học mua một cái về, sẽ nhanh hơn là bạn ngồi download hết Office 2007...

Còn file theo định dạng của Excel 2007 thì đương nhiên là không đọc được bởi các Excel đời cũ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cẩn thận, lưu file (trong Excel 2007) với dạng Excel 2003/XP thì những người sử dụng Excel 2003/XP sẽ đọc được, tương tự như vậy với Excel 2000 hoặc cũ hơn nữa.

Hehe, đúng vậy anh BNTT. Cái này phải gặp riêng và chép từ USB ra thôi. Không thể gửi mail.

viendo
30-05-08, 02:52 PM
Mọi người ơi giúp mình với, hiện nay mình đang cần tổng hợp số liệu trên 1 sheet nhưng số liệu của mình nhiều quá mà độ dài bê ngang của Excel chỉ dài đến cột IV, mình muốn dài thêm nữa có được không?
Làm ơn chỉ giúp mình với. GẤP GẤP !!!!
Không biết dữ liệu bạn thế nào, nếu số dòng ít thì chuyển dòng thành cột thử xem.-+*/

yeudoi
30-05-08, 03:45 PM
Tôi thấy 256 cột mà ít thì không biết bạn bố trí dữ liệu như thế nào. Nếu mà đọc hết 256 cột thì cũng hơi bị ốm đấy.

anhtuan1066
30-05-08, 05:59 PM
Theo tôi thì:
1> Nếu quyết định thử Office2007 xem nó thế nào thì tốt nhất nên dùng thử bản Portable trước... Lên Google search tìm với từ khóa: Download Portable Office 2007... bảo đảm có rất nhiều... (mà nhớ ko lầm trên GPE cũng có)
2> Về việc chuyển sang Excel2007 vì Excel củ chỉ có 256 cột thì tôi thấy hơi buồn cười... Dử liệu nhìều hay ít chỉ là sự nhận định của cá nhân.. Sửa 1 tí về cách trình bày có khi mọi chuyện lại đâu vào đấy (trình bày tràn giang ai mà đọc hả bạn)
3> Bạn đưa lên 1 ít dử liệu xem thử tại sao lại cần đến hơn 256 cột... có khi mọi người sẽ có hướng giãi quyết mới cho bạn đấy
ANH TUẤN